4 - Seznámení s vozidlem

28-02-2005

Seznámení s vozidlem - 5
1 - Elektrické ovladače zpětných zrcátek. Elektrické ovladače oken. Neutralizace elektrických ovladačů vzadu. 2 - Tlačítko neutralizace prostorové ochrany alarmu. 3 - Ovladače regulátoru rychlosti. 4 - Ovladače osvětlení a směrových světel. 5 - Nafukovací vak "airbag" řidiče. Zvukové výstražné zařízení (klakson). 6 - Kontrolní blok. 7 - Ovladače autorádia pod volantem. 8 - Ovladače stěračů / ostřikovače / palubního počítače. 9 - Horní odkládací skřínka řidiče. 10 - Prostřední směrovatelné větrací otvory. 11 - Autorádio RD3 nebo rádio s telefonem GPS RT3 s krytem. 12 - Přístrojová deska / vícefunkční obrazovka. 13 - Snímač intenzity světla. 14 - Horní odkládací skřínka spolujezdce. 15 - Trysky pro odmrazování čelního skla. 16 - Výškový reproduktor (tweeter). 17 - Trysky pro odmrazování dveřního okna. 18 - Ovladač neutralizace nafukovacího vaku "airbagu" spolujezdce*. 19 - Boční směrovatelný větrací otvor. 20 - Baterie / pojistková skřínka. 21 - Nafukovací vak "airbag" spolujezdce. 22 - Spodní odkládací skřínka spolujezdce / měnič CD / pojistková skřínka. 23 - Sonda teploty v kabině. 24 - Ovladače klimatizace. 25 - Zapalovač cigaret / zásuvka 12 V pro doplňky. 28-02-2005 * Podle země prodeje. 26 - Tlačítko výstražných světel. 27 - Odkládací schránka nebo doplňkový ovladač telematiky. 28 - Klimatizovaná schránka. 29 - Popelník / držák na plechovku s nápojem. 30 - Řadicí páka. 31 - Ovladač vyhřívání sedadel. 32 - Odkládací prostor. 33 - Zámek řízení se spínací skřínkou. 34 - Ovladač seřizování sklonu světlometů. 35 - Tlačítko systému dynamického řízení stability (ESP/ASR). 36 - Ovladač seřizování volantu. 37 - Parkovací (ruční) brzda. 38 - Otevírání kapoty motoru.

Seznámení s vozidlem Dálkový ovladač Standardní zamykání Jedno stisknutí tlačítka A dá povel ke standardnímu zamknutí vozidla. nadstandardně zamknout a odemknout současně všechny boční a zadní výklopné dveře a rovněž přiklopit vnější zpětná zrcátka.6 . potom umožňuje otevření nebo zavření příslušných zadních dveří. poloha Jízda: zapalování je zapnuté. Dálkový ovladač zajišťuje stejné funkce. ale nadálku. otočení. Tlačítko A zajišťuje rovněž funkci nalezení vozidla na parkovišti a slouží k opětné aktivaci dálkového ovladače. poloha Příslušenství: zapalování je vypnuté. Druhé stisknutí tlačítka A před uplynutím pěti sekund od uzamknutí provede změnu stavu na nadstandardní uzamknutí. Centrální zamykání Prostřednictvím zámku dveří řidiče nebo spolujezdce je možné klíčem standardně zamknout. 4 . STARTOVÁNÍ 1 . otočení. nedojde k centrálnímu uzamknutí. 28-02-2005 : 96 . Odemykání Jedno stisknutí tlačítka B dá povel k odemknutí vozidla.Poloha Startování: zapnutí startéru. Nadstandardní zamykání Jedno stisknutí tlačítka A dá povel k uzamknutí vozidla. Jestliže jsou jedny z bočních dveří nebo zadní výklopné dveře otevřené. Otevírání / zavírání elektrických bočních posuvných dveří Jedno stisknutí tlačítka C nebo D odemkne vozidlo.1. Po nadstandardním uzamknutí není možné otevřít dveře vozidla pomocí vnějších ani vnitřních kliček. 2 . ale elektrické příslušenství může být v provozu. uzávěr palivové nádrže a odkládací skřínku. KLÍČE Klíčem je možné samostatně odemknout a zamknout dveře řidiče a spolujezdce. mechanickou dětskou pojistku a zapnout zapalování. 3 .Poloha STOP: zapalování je vypnuté. Automatické zavření oken Při stisknutí tlačítka A na více než dvě sekundy se automaticky zavřou okna a otvírací střechy se posunou do pootevřené polohy. Lze jím rovněž přepnout ovladač neutralizace nafukovacího vaku "airbagu" spolujezdce.2. Zasunutí / vysunutí klíče Jedno stisknutí tlačítka E umožňuje vysunout nebo zasunout klíč do jeho pouzdra. Nenechávejte nikoho uvnitř nadstandardně uzamknutého vozidla.

I Přerušované stírání.Seznámení s vozidlem OSVĚTLENÍ Přední a zadní světla (prstenec A) Světla jsou zhasnutá Přední světlomety do mlhy a zadní světla do mlhy (prstenec B) Přední světlomety do mlhy (1. přepněte ovladač světel do polohy 0 a zatlačte na více než dvě sekundy na konec tohoto ovladače.8 . Přední světlomety do mlhy a zadní světla do mlhy (2. 28-02-2005 Přerušované stírání Ostřikování : 105 : 107 . 0 Vypnuto. otočení prstence směrem dopředu). STĚRAČE Vpředu 2 Rychlé stírání. Ostřikování: přitáhněte ovladač směrem k sobě. Zhasnutí: otočení prstence B směrem dozadu. â Jedno setření. nebo AUTO Automatické stírání. 1 Normální stírání. otočení prstence směrem dopředu). Vzadu Vypnuto Obrysová světla Potkávací / dálková světla Automatické rozsvěcování světel Pro aktivování nebo neutralizování této funkce otočte klíč ve spínací skřínce do polohy zapnutého příslušenství.

umožňuje řidiči a spolujezdci vpředu sledovat všechna zadní místa. 2 . : 112 : 113 . Posun okna se zastaví. 5 . Přiklopení Po zaparkování je možné zpětná zrcátka přiklopit ke karoserii ručně nebo elektricky. aniž byste překročili bod odporu. Při novém stisknutí vypínače se posun okna zastaví. zastaví se a sjede dolů. namontované na kloubu a zatažitelné do jeho uložení. F Vraťte zpět ovladač 6 do střední polohy.Elektrické ovládání okna spolujezdce. F Stiskněte nebo přitáhněte vypínač.9 ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN 1 . 28-02-2005 ELEKTRICKÉ SEŘIZOVÁNÍ ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK Seřízení F Přepnutím ovladače 6 vpravo nebo vlevo zvolte zrcátko. jakmile uvolníte vypínač.Elektrické ovládání okna řidiče. které chcete seřídit.Neutralizace elektrických ovladačů vzadu. Ochrana proti přiskřípnutí: když okno při zavírání narazí na nějakou překážku. SEŘÍZENÍ VOLANTU F Ve stojícím vozidle odjistěte volant zatlačením ovladače A směrem dolů.Elektrické ovládání zadního pravého okna. Na tento jediný povel se okno otevře nebo zavře úplně. F Zatlačením na šipky ovladače 7 do čtyřech směrů proveďte seřízení.Elektrické ovládání zadního levého okna. 3 . či automaticky při zamknutí vozidla.Seznámení s vozidlem . F Zajistěte volant přitažením ovladače A až na doraz. ZRCÁTKO PRO SLEDOVÁNÍ DĚTÍ Zrcátko. F Upravte výšku a vzdálenost volantu. přitažením ovladače 6 směrem dozadu. Automatický režim: F Stiskněte nebo přitáhněte vypínač až za bod odporu. 4 .

Seznámení s vozidlem KLIMATIZACE Rychlost ventilátoru Teplota Obíhání vnitřního vzduchu Odmrazování zadního okna a zpětných zrcátek Zapínání / vypínání klimatizace Program pro dobrý výhled Rozdělení proudu vzduchu 28-02-2005 : 72 .10 .

11 AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE S ODDĚLENÝM SEŘIZOVÁNÍM Seřizování teploty na straně řidiče Rychlost ventilátoru Seřizování teploty na straně spolujezdce Větrání vzadu Obíhání vnitřního vzduchu Odmrazování zadního okna a zpětných zrcátek Program komfort Program pro dobrý výhled Zapínání / vypínání klimatizace Vyrovnání seřízení teplot na straně řidiče a spolujezdce Větrání vzadu Rychlost ventilátoru Rozdělení proudu vzduchu Aktivace / neutralizace seřizování větrání vzadu 28-02-2005 : 74 .Seznámení s vozidlem .

C .12 .Nastavení sedadla do polohy uložené pod číslem 2.Seznámení s vozidlem PŘEDNÍ SEDADLA S ručním seřizováním 1 . 7 .Vyhřívání sedadla.Seřizování sklonu opěradla. B .Otočení sedadla.Nastavení sedadla do polohy uložené pod číslem 1. 5 . 6 . 28-02-2005 : 80 .Seřizování výšky sedadla řidiče.Seřizování zádové opěry sedadla řidiče. 1 .Seřizování vzdálenosti. 3 . 2 . : 78 S elektrickým seřizováním A . F Zapněte zapalování a poté seřiďte sedadlo. 2 .Seřizování výšky sedadla řidiče. F Stiskněte tlačítko "M" a do 4 sekund tlačítko "1" nebo "2".Uložení seřízené polohy do paměti. 4 . M .Seřizování výšky a sklonu opěrky hlavy.Seřizování vzdálenosti.Seřizování sklonu opěradla.

řadě Konfigurace "Cargo" 28-02-2005 : 94 .Seznámení s vozidlem .13 VARIABILNÍ USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL 5 míst 8 míst s lavicí 6 míst "Pullman" 5 míst s polohou "piknik" při parkování 7 míst s přístupem ke 3.

seřizování sklonu opěradla 2. .seřizování vzdálenosti 1.seřizování výšky opěrky hlavy 4. Ovládání prostředního sedadla: . přístup k 3.seřizování výšky opěrky hlavy 5. řadě sedadel 2.seřizování vzdálenosti 1. .seřizování výšky opěrky hlavy 4. řady 3. sklopení. . nastavení do polohy stolečku. .seřizování sklonu opěradla.nastavení do polohy stolečku 3.sklopení 4. . . . Ovládání lavice: .seřizování vzdálenosti 1.sklopení.nastavení do polohy stolečku 2. : 84 28-02-2005 .14 . . . výstup ze 3.sklopení 3. .Seznámení s vozidlem ZADNÍ SEDADLA Ovládání bočního sedadla: .

aniž by bylo nutné působit na pedál akcelerace. * Podle země prodeje. Rozsvítí se kontrolka a zazní zvukový signál. podle typu motoru. Předvolení rychlosti F Stiskněte tlačítko 2 nebo 3 pro předvolení (neboli naprogramování) rychlosti. otočení klíče). BOČNÍ A HLAVOVÉ NAFUKOVACÍ VAKY "AIRBAGY" Neutralizace nafukovacího vaku "airbagu" spolujezdce* F Vypněte zapalování. 28-02-2005 ČELNÍ.Seznámení s vozidlem . nafukovací vak spolujezdce je aktivovaný. Zapnutí F Otočte kolečko 1 do polohy ON. F neutralizujte vak. zasuňte klíč do ovladače 1 a otočte jej : . REGULÁTOR RYCHLOSTI Regulátor rychlosti umožňuje udržovat stálou rychlost vozidla předvolenou řidičem (musí být vyšší než 40 km/h nebo 60 km/h.do polohy "OFF".do polohy "ON". Dočasná neutralizace předvolené rychlosti F Stiskněte tlačítko 4 nebo stlačte brzdový či spojkový pedál. doprovázená zvukovým signálem a hlášením "Passenger airbag deactivated (Airbag spolujezdce je neutralizovaný)". : 124 : 128 . . rozsvítí se při zapnutí zapalování kontrolka (2. a musí být zařazený nejméně 4. kterou právě jedete. F Stiskněte tlačítko 2 pro snížení předvolené rychlosti nebo tlačítko 3 pro její zvýšení. Kontrola činnosti Když je nafukovací vak "airbag" spolujezdce neutralizovaný. obraťte se na servis PEUGEOT pro zkontrolování systému. doprovázená zvukovým signálem a hlášením "Airbag fault (Anomálie airbagu)". Neodkládejte na palubní desku žádné předměty ani o ni neopírejte nohy. Anomálie nafukovacího vaku Jestliže se rozsvítí tato kontrolka. jestliže na sedadlo umístíte dětskou sedačku zády ke směru jízdy. nafukovací vak spolujezdce je neutralizovaný.15 Zásady platné pro nafukovací vak "airbag" spolujezdce F aktivujte vak při převážení dospělé osoby. převodový stupeň).

zbývá v nádrži palivo pro ujetí přibližně dalších 50 km. nadzvedněte kapotu a upevněte jí v otevřené poloze pomocí vzpěry. Při čerpání plné nádrže přestaňte při třetím vypnutí plnicí pistole.Seznámení s vozidlem OTEVÍRÁNÍ KAPOTY MOTORU Uvnitř: nadzvedněte kryt. Objem palivové nádrže je přibližně 80 litrů. Kontrolka minimální zásoby paliva V okamžiku rozsvícení kontrolky. F Zasuňte klíč do zámku a otočte jím doleva. ČERPÁNÍ PALIVA DO NÁDRŽE Při čerpání paliva musí být motor vypnutý. F Otevřete klapku uzávěru palivové nádrže. Jinak by mohlo dojít k poruchám funkce. umístěný u levé nohy sedadla řidiče. které je třeba načerpat.16 . a přitáhněte ovladač směrem nahoru. Zvenku: zvedněte ovladač. F Vyndejte uzávěr a zavěste jej na patku umístěnou na vnitřní straně klapky. 28-02-2005 : 104 . doprovázeném hlášení "F u e l l e v e l l o w ( M a l á zásoba paliva)". F Po načerpání paliva do nádrže zamkněte uzávěr a zavřete klapku. Na vnitřní straně klapky naleznete štítek s vyznačením druhu paliva.

Kontrolka čelních. Centrální výstražná kontrolka STOP. Kontrolka autodiagnostiky motoru. Kontrolka nezapnutého předního bezpečnostního pásu. Kontrolka regulátoru rychlosti. Kontrolka systému proti blokování kol ABS. Kontrolka pravého směrového světla. Kontrolka předních světlometů do mlhy. minimální hladiny brzdové kapaliny a elektronického rozdělovače brzdného účinku. Kontrolka dálkových světel. ukazatel automatické převodovky* a ukazatel ujetých kilometrů. Kontrolka levého směrového světla. * Podle verze. Kontrolka tlaku motorového oleje. Kontrolka žhavení naftového motoru. Kontrolka dynamického řízení stability ASR/ESP. 28-02-2005 Kontrolka zadních světel do mlhy. Kontrolka neutralizace nafukovacího vaku "airbagu" spolujezdce.Kontrola funkcí Kontrolka ruční brzdy. Tlačítko pro nulování denního počitadla ujetých kilometrů. Ukazatel údržby. bočních a hlavových nafukovacích vaků "airbagů". KONTROLNÍ BLOK VOZIDEL S BENZINOVÝM NAFTOVÝM MOTOREM Kontrolka potkávacích světel. Kontrolka dobíjení baterie. ukazatel hladiny oleje.18 . . Reostat osvětlení.

Kontrola funkcí - 19
PŘÍSTROJOVÁ DESKA VOZIDEL S BENZINOVÝM NAFTOVÝM MOTOREM
Přístrojová deska s monochrómní obrazovkou 1 2 3 4 Otáčkoměr. Rychloměr. Palivoměr. Ukazatel teploty chladicí kapaliny. 5 - Kontrolka maximální teploty chladicí kapaliny. 6 - Kontrolka minimální zásoby paliva. 7 - Obrazovka. -

Přístrojová deska s barevnou obrazovkou

28-02-2005

20 - Kontrola funkcí
KONTROLA FUNKCE
Výstražná kontrolka, která trvale svítí nebo bliká za chodu motoru, je znamením funkční závady. Při rozsvícení některých kontrolek se může ozvat zvukový signál a na vícefunkční obrazovce se objeví hlášení pro řidiče. Nepodceňte tuto výstrahu: co nejrychleji se obraťte na servis PEUGEOT. Když se za jízdy vozidla rozsvítí centrální výstražná kontrolka STOP, je nutné zastavit. Při zastavování dbejte na bezpečnost. Kontrolka tlaku motorového oleje Rozsvítí se současně s centrální výstražnou kontrolkou STOP. Rozsvícení této kontrolky při motoru v chodu je doprovázené zvukovým signálem a hlášením "Oil pressure insufficient (Nedostatečný tlak motorového oleje)" nebo "Top up engine oil level (Dolít motorový olej)" na vícefunkční obrazovce. Je nutno okamžitě zastavit. Jestliže je nedostatečné množství oleje v mazacím okruhu, doplňte olej. Obraťte se urychleně na servis sítě PEUGEOT. Kontrolka minimální hladiny chladicí kapaliny (diesel) Rozsvítí se zároveň s centrální výstražnou kontrolkou STOP. Rozsvítí se krátce při každém zapnutí zapalování. Rozsvícení této kontrolky za chodu motoru je doprovázeno zvukovým signálem a hlášením "Top up engine coolant level (Dolít chladicí kapalinu motoru)" na vícefunkční obrazovce. Je nutno okamžitě zastavit. Pozor: než začnete dolévat kapalinu, počkejte na vychladnutí motoru. Chladicí okruh je pod tlakem. Aby nedošlo k popálení při otevírání uzávěru, povolte nejprve uzávěr o dvě otáčky a nechte klesnout tlak. Po klesnutí tlaku sejměte uzávěr a dolijte kapalinu. Obraťte se na servis sítě PEUGEOT.

Centrální výstražná kontrolka STOP Rozsvítí se krátce při každém zapnutí zapalování. V případě anomálie se rozsvítí současně s výstrahami „tlak motorového oleje“, „minimální hladina chladicí kapaliny“, „hladina brzdové kapaliny“, s ukazatelem teploty chladicí kapaliny a s výstrahami signalizujícími propíchnutou pneumatiku, indikovanými hlášením na vícefunkční obrazovce. Je nutno okamžitě zastavit. Obraťte se na servis sítě PEUGEOT. 28-02-2005

Kontrolka ruční brzdy, minimální hladiny brzdové kapaliny a elektronického rozdělovače brzdného účinku Rozsvítí se zároveň s centrální výstražnou kontrolkou STOP. Rozsvítí se krátce při každém zapnutí zapalování. Rozsvícení této kontrolky je doprovázené zvukovým signálem a hlášením na vícefunkční obrazovce, upřesňujícím příčinu výstrahy: - "Handbrake on (Zatažená ruční brzda)", jestliže je za jízdy ruční neboli parkovací brzda zatažená nebo nedostatečně povolená, - "Brake fluid level low (Nedostatečná hladina brzdové kapaliny)" v případě nadměrného úbytku brzdové kapaliny (jestliže kontrolka svítí, i když je ruční brzda povolená), - "Braking fault (Anomálie brzd)" se rozsvítí současně s kontrolkou ABS, čímž oznamuje závadu systému elektronického rozdělení brzdného účinku. Je nutno okamžitě zastavit. Obraťte se na servis sítě PEUGEOT.

Kontrola funkcí - 21
Kontrolka systému proti blokování kol (ABS) Rozsvítí se krátce při každém zapnutí zapalování. Jestliže kontrolka zůstane svítit nebo se rozsvítí při jízdě rychlostí vyšší než 12 km/h, signalizuje poruchu funkce systému ABS. Vozidlo v takovém případě vyžívá klasický brzdový systém s posilováním. Rozsvícení této kontrolky je doprovázené zvukovým signálem a hlášením "ABS fault (Anomálie ABS)" na vícefunkční obrazovce. Obraťte se na servis sítě PEUGEOT. Kontrolka systému dynamického řízení stability (ESP/ASR) Rozsvítí se krátce při každém zapnutí zapalování. Jestliže kontrolka zůstane svítit nebo se rozsvítí při motoru v chodu za jízdy vozidla a současně se ozve zvukový signál a na vícefunkční obrazovce se objeví hlášení "ESP/ASR not functioning (ESP/ASR mimo provoz)", obraťte se na servis sítě PEUGEOT. Kontrolka bliká při uvedení systému do činnosti a rozsvítí se (bez blikání) při neutralizaci systému. Kontrolka regulátoru rychlosti Kontrolka se rozsvítí v okamžiku aktivace funkce regulátoru. 28-02-2005 Kontrolka dobíjení baterie Rozsvítí se krátce při každém zapnutí zapalování. Rozsvícení při běžícím motoru je doprovázeno zvukovým signálem a hlášením "Battery charge fault (Anomálie dobíjení baterie)" na vícefunkční obrazovce. Signalizuje vadnou funkci nabíjecího obvodu (povolené svorky baterie, přetržený nebo povolený řemen alternátoru, vadný alternátor). Obraťte se na servis sítě PEUGEOT. Poznámka : po dlouhodobé jízdě vozidla velmi nízkou rychlostí nebo chodu motoru na volnoběžné otáčky budete moci při akceleraci výjimečně zaznamenat emise vodních par z výfuku. Nemají vliv na činnost vozidla ani na životní prostředí.

Kontrolka autodiagnostiky motoru Rozsvítí se krátce při každém zapnutí zapalování. Rozsvícení kontrolky při běžícím motoru, doprovázené zvukovým signálem a hlášením na vícefunkční obrazovce: "Antipollution fault (Anomálie systému omezení emisí škodlivin)", ohlašuje poruchu systému omezení emisí škodlivin. Blikání kontrolky při běžnícím motoru, doprovázené zvukovým signálem a hlášením "Catalytic converter fault (Závada katalyzátoru)" na vícefunkční obrazovce, signalizuje poruchu systému vstřikování nebo zapalování. Je nebezpečí zničení katalyzátoru (pouze u benzinového motoru). Urychleně se obraťte na servis sítě PEUGEOT.

Výstraha na zanešení filtru pevných částic (diesel) Hlášení na vícefunkční obrazovce "Diesel additive minimum level (Minimální hladina aditiva nafty)" nebo "Nebezpečí zanesení filtru pevných částic", doprovázené zvukovým signálem, oznamuje poruchu funkce filtru pevných částic. Jestliže k tomu dojde za chodu motoru, je důvodem začínající saturace filtru pevných částic (mimořádně dlouhé trvání jízdy v městském provozu: nízká rychlost, dlouhé dopravní zácpy...). Pro regenerování filtru je doporučeno jet, jakmile to podmínky provozu umožní, rychlostí 60 km/h nebo vyšší po dobu nejméně pěti minut (až do zmizení hlášení). Jestliže zůstane hlášení nadále zobrazené, obraťte se na servis PEUGEOT.

doprovázeném hlášením "Fuel level low (Malá zásoba paliva)" na vícefunkční obrazovce. 28-02-2005 . tato kontrolka se při běžícím motoru rozsvítí a při překročení rychlosti 25 km/h zazní zvukový signál (na dobu přibližně 90 sekund) a na vícefunkční obrazovce se objeví hlášení "Seat belt reminder (Nezapnutý bezpečnostní pás)". Kontrolka čelních. Za chladného počasí před zapnutím startéru vyčkejte na její zhasnutí. obraťte se v každém případě na servis PEUGEOT. zbývá v nádrži palivo na ujetí přibližně 50 km (objem nádrže je přibližně 80 litrů). Podle daného případu znovu zapněte přívod paliva (viz kapitola "Praktické informace". že došlo k poruše palivoměru nebo vypnutí přívodu paliva. bočních nebo hlavových nafukovacích vaků. Poznámka: některé funkce mohou být nakonfigurovány pracovníky servisu PEUGEOT. bočních a hlavových nafukovacích vaků "airbagů" Kontrolka se krátce rozsvítí při každém zapnutí zapalování.22 . V okamžiku rozsvícení kontrolky.Kontrola funkcí Kontrolka žhavení naftového motoru Rozsvítí se při zapnutí "zapalování". Ohlašuje závadu některého z čelních. Jestliže kontrolka bliká. Kontrolka neutralizace nafukovacího vaku "airbagu" spolujezdce Rozsvítí se na několik sekund při každém zapnutí zapalování. rozsvítí se kontrolka při zapnutí zapalování a zůstane svítit. Obraťte se na servis sítě PEUGEOT. jestliže se zároveň na vícefunkční obrazovce objeví hlášení "Palivový okruh je neutralizovaný". Blikání kontrolky znamená. Rozsvícení této kontrolky je doprovázené zvukovým signálem a hlášením "Passenger air bag deactivated (Airbag spolujezdce je neutralizovaný)" na vícefunkční obrazovce. Kontrolka nezapnutého předního bezpečnostního pásu Když řidič a/nebo spolujezdec vpředu nezapnou svůj bezpečnostní pás. Rozsvícení této kontrolky při motoru v chodu je doprovázené zvukovým signálem a hlášením "Airbag fault (Anomálie airbagu)" na vícefunkční obrazovce. odstavec "Vypnutí přívodu paliva") nebo se obraťte na servis sítě PEUGEOT. Když je nafukovací vak spolujezdce neutralizovaný. Kontrolka minimální zásoby paliva Tato kontrolka se krátce rozsvítí při každém zapnutí zapalování.

kapaliny motoru)" na vícefunkční obrazovce. Je nutno zastavit. 28-02-2005 . Aby nehrozilo nebezpečí popálení při dolévání kapaliny do okruhu. Obraťte se na servis sítě PEUGEOT. Teprve po klesnutí tlaku sundejte uzávěr a dolejte kapalinu. povolte nejprve uzávěr o dvě otáčky a nechte klesnout tlak.23 Ukazatel teploty chladicí kapaliny Přístrojová deska s monochrómní obrazovkou V zóně A je teplota správná. Rozsvítí se centrální výstražná kontrolka STOP a kontrolka maximální teploty chladicí kapaliny 1. too high (Příliš vysoká teplota chl. vyčkejte na vychladnutí motoru.Kontrola funkcí . Přístrojová deska s barevnou obrazovkou Dříve než začnete dolévat chladicí kapalinu. Chladicí okruh je pod tlakem. zároveň se ozve zvukový signál a objeví se hlášení "Engine coolant temp. V zóně B je teplota příliš vysoká.

při otevření dveří řidiče a rovněž při zamknutí a odemknutí vozidla.ukazatel ujetých kilometrů (celkový a denní počet km).ukazatel údržby. převodový stupeň Polohy volicí páky automatické převodovky : "Park" (parkování) zařazený 4.ukazatel hladiny motorového oleje (viz příslušná kapitola). převodový stupeň zařazený 3. převodový stupeň Ukazatel umístěný v kontrolním bloku Po zapnutí zapalování ukazuje postupně funkce tří zařízení: . převodový stupeň "Reverse" (jízda vzad) "Neutral" (neutrál) "Drive" (jízda vpřed) 28-02-2005 . zařazený 2. Režim "Manual" (ruční řazení) : zařazený 1. Zobrazuje rovněž zvolené polohy volicí páky a programy automatické převodovky (viz protější strana). .Kontrola funkcí Ukazatel automatické převodovky Kontrolka automatické převodovky : Kontrolka "SNÍH" Kontrolka se rozsvítí při zvolení funkčního programu "SNÍH" automatické převodovky. Poznámka: celkový a denní počet ujetých km se zobrazí po dobu třiceti sekund při vypnutí zapalování. .24 .

Signalizuje tak. .25 Ukazatel údržby Ukazatel údržby je umístěný v kontrolním bloku spolu s ukazatelem ujetých km (celkový a denní počet) a upravuje interval mezi kontrolami v závislosti na používání vozidla. Poznámka: parametr uplynulé doby může převážit nad parametrem ujetých km. Lhůty kontrol jsou počítány od posledního vynulování ukazatele. Při každém zapnutí zapalování bliká několik sekund klíč symbolizující údržbu a zobrazí se počet překročených kilometrů.Kontrola funkcí . Funkce Po zapnutí zapalování se na několik sekund rozsvítí klíč symbolizující údržbové práce a na ukazateli celkově ujetých kilometrů se rozsvítí počet kilometrů (zaokrouhleně). Lhůta je určena na základě dvou parametrů: . Jestliže je překročena lhůta pro provedení kontroly*. že je třeba v nejbližší době naplánovat provedení kontroly. dokud není provedena kontrola. Při každém zapnutí zapalování bliká po dobu několika sekund klíč symbolizující údržbu a zobrazí se počet zbývajících kilometrů: Poznámka: když je motor v chodu. Příklad: do příští kontroly Vám zbývá ujet 4800 km.ujetý počet kilometrů.doba uplynulá od poslední kontroly. které zbývají do příští kontroly. Po dobu několika sekund od zapnutí zapalování svítí na ukazateli: Několik sekund po zapnutí zapalování se zobrazí hladina oleje. Několik sekund po zapnutí zapalování se zobrazí hladina oleje. Jestliže je počet kilometrů do příští kontroly menší než 1000 km. . v závislosti na způsobu používání vozidla. 28-02-2005 * Při dosažení prvního ze dvou limitů: klíč symbolizující údržbu se rozsvítí také v případě. že překročíte lhůtu dvou let. potom se vrátí ukazatel ujetých kilometrů do své normální funkce. klíč symbolizující údržbu svítí. ale symbol klíče zůstane svítit. potom se vrátí ukazatel ujetých kilometrů do své funkce a udává celkový počet ujetých kilometrů a denní počet.

Maximum Tlačítko nulování denního počitadla ujetých kilometrů Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté až do zobrazení nul. symbol klíče zmizí. uvádíme zde postup vynulování ukazatele: F Vypněte zapalování. Nedostatek oleje Na vícefunkční obrazovce se objeví hlášení "Dolít motorový olej" a zazní zvukový signál. Urychleně se obraťte na servis sítě PEUGEOT. Ukazatel hladiny motorového oleje Při zapnutí zapalování se zobrazí informace o údržbě a poté na přibližně 10 sekund hladina motorového oleje.Kontrola funkcí Vynulování V servisu PEUGEOT vynulují pracovníci ukazatel po každé kontrole. Ověřte hladinu pomocí ruční měrky. Obraťte se na servis sítě PEUGEOT. protože nadbytek oleje může způsobit poškození motoru. Důležité: jestliže byste chtěli odpojit baterii po provedení této operace. jinak nebude vynulování vzato v úvahu. jen pokud je vozidlo ve vodorovné poloze a motor je zastavený nejméně 15 minut. Pokud však provádíte kontrolu sami. Při nastavení minimální nebo maximální hodnoty uvolněte ovladač a znovu ho stiskněte pro zvýšení či snížení intenzity. uvolněte tlačítko. Minimum Ověřte hladinu pomocí ruční měrky a dolijte olej. Ukazatel ujetých kilometrů začne odpočítávat. Indikovaný stav je platný. Reostat osvětlení Rozsviťte světla a stisknutím ovladače upravte intenzitu osvětlení místa řidiče. Po nastavení žádané intenzity uvolněte ovladač. musíte nejprve zamknout vozidlo a vyčkat nejméně pět minut.26 . F Stiskněte tlačítko nulování denního počitadla ujetých km a držte jej stisknuté. Závada měřiče hladiny oleje Blikání dílků signalizuje poruchu. Když ukazatel udává "=0". . Je nutno dolít olej. Nebezpečí poškození motoru. 28-02-2005 Nikdy nepřelijte nad značku maxima. F Zapněte zapalování.

.výstražná hlášení (např.Audio a telematika . služby. .adresář (viz kapitola "Rádio s telefonem RT3").navigace .).kontrola vstupů do vozidla (dveře. . . kapota. a druhé "navigační" s kartografickými údaji palubního navigačního systému. .venkovní teplota (na nebezpečí tvorby náledí budete upozorněni hlášením). . .datum. Poznámka: abyste mohli využívat všechny funkce systému. .27 VÍCEFUNKČNÍ OBRAZOVKY Představení Monochrómní obrazovka CT a barevná obrazovka DT Tyto dva systémy se ovládají prostřednictvím klávesnice rádia s telefonem GPS RT3 a/nebo doplňkového ovladače telematiky.čas. CD. "Fuel level low" . ."Malá zásoba paliva") a stav funkcí vozidla (např.datum. 28-02-2005 ..).).: "Passenger airbag deactivated" ..konfigurace (viz příslušná kapitola).: "Passenger airbag deactivated (Airbag spojujezdce je neutralizovaný)") jsou zobrazována dočasně a mohou být vymazána stisknutím tlačítka 1 nebo 2.čas.kontrola vstupů (dveře.informace palubního počítače (viz příslušná kapitola).telematika (viz kapitola "Rádio s telefonem RT3"). máte k dispozici dvě CD-ROM: jedno "konfigurační". která jsou zobrazována dočasně. ...venkovní teplota (bliká v případě nebezpečí tvorby náledí). . ."Airbag spolujezdce je neutralizovaný"). . Monochrómní obrazovka CT Hlavní menu Monochrómní obrazovka B Umožňuje zobrazit tyto informace: .palubní počítač (viz příslušná kapitola).palubní počítač (viz příslušná kapitola). ... Umožňují zobrazit tyto informace: .funkce audio (viz kapitola "Rádio s telefonem RT3"). .: "Battery charge fault (Anomálie dobíjení baterie)") nebo informace (např.)..funkce autorádia. . kapota. Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu s možností výběru jedné z následujících aplikací: . které obsahuje program a různé jazyky obrazových a hlasových informací. . .navádění (viz kapitola "Palubní navigační systém").informace palubního navigačního systému (viz příslušná kapitola).informace telematických systémů (telefon. ..informace o zdrojích zvuku (rádio.výstražná hlášení (např.

.28 . zobrazená na pozadí obrazovky.. .mapa (viz kapitola "Palubní navigační systém").telematika (viz kapitola "Rádio s telefonem RT3").Audio a telematika . . . Pro urychlení posunu přidržte tlačítko stisknuté.časový cyklus (12 nebo 24 hodin). Trvalá aplikace: hlavní právě používaná aplikace.konfigurace (viz příslušná kapitola). Poté se každým dalším stisknutím tohoto tlačítka přepínají jednotlivé parametry: . . Po sedmi sekundách bez jakékoli manipulace se displej vrátí na zobrazování běžných údajů a změněné parametry jsou uloženy do paměti.funkce audio (viz kapitola "Rádio s telefonem RT3"). 28-02-2005 .video (viz příslušná kapitola).den. Monochrómní obrazovka B Pro možnost seřizování parametrů přidržte tlačítko 1 stisknuté po dobu dvou sekund. Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu s možností výběru jedné z následujících aplikací: .jazyk. . právě používané aplikaci.jednotka rychlosti (km nebo míle).navigace . Překrývající okno: okno se na chvíli zobrazí přes právě používanou aplikaci pro ohlášení změny stavu jiné aplikace.palubní počítač (viz příslušná kapitola).hodina.měsíc.adresář (viz kapitola "Rádio s telefonem RT3"). která je zobrazená na pozadí obrazovky. . . ve kterém jsou informace zobrazované.. Konfigurace parametrů Barevná obrazovka DT Hlavní menu Vysvětlení některých výrazů. . . .rok.navádění (viz kapitola "Palubní navigační systém").minuta. Stisknutím tlačítka 2 se mění zvolený parametr. . přidružené k hlavní. Související menu: omezené menu. . .jednotka teploty (stupně Celsia nebo Fahrenheita).

) ke třem video zásuvkám. francouzština.. • "International parameters" : seřízení data a času (režim 12 nebo 24 hodin. nastavení minut u GPS) .. kontrastu a barev.Audio a telematika . holandština. Opakované stisky tlačítka "SOURCE" umožňují zvolit jiný zdroj zvuku než zvuk videa. angličtina. francouzština. španělština.29 Monochrómní obrazovka CT Menu "Konfigurace" umožňuje přístup k následujícím parametrům: • "Adjust brightness" : seřízení jasu zobrazování. portugalština: vložte konfigurační CD-Rom). hlasových informací a povelů (němčina. italština.°C nebo mpg .°F). Z důvodu bezpečnosti musí být konfigurace vícefunkční obrazovky prováděna řidičem ve stojícím vozidle. Video na obrazovce DT Můžete připojit video přístroj (kamera. • "Sound" : seřízení hlasové syntézy (pro seřízení parametru ženského nebo mužského hlasu: vložte konfigurační CD-Rom) . které jsou k dispozici pro zobrazování."Activate video mode" (Aktivovat režim video) pro aktivování/ neutralizování videa. italština. umístěným v odkládací skřínce. seřízení jednotek (l/100 . angličtina. • "Luminosity. seřízení hlasových povelů.°C nebo mpg . digitální fotoaparát. • "Choice of language" : volba jazyka zobrazování. Zobrazování videa je možné jen ve stojícím vozidle. hlasových informací a povelů (němčina. • "Sound" : seřízení hlasové syntézy (pro seřízení parametru ženského nebo mužského hlasu: vložte konfigurační CD-Rom) . holandština. Barevná obrazovka DT Menu "Konfigurace displeje" umožňuje přístup k následujícím parametrům: • "Choose colors" : volba palety barev.°F). jasu. Z režimu videa vystoupíte stisknutím tlačítka "MODE" nebo "DARK". portugalština: vložte konfigurační CD-Rom). • "Choice of language" : volba jazyka zobrazování. nastavení minut u GPS) . . brightness" : seřízení jasu zobrazování. Zvolte menu "Video" v hlavním menu: . seřízení jednotek (l/100 . seřízení hlasových povelů. španělština. • "International parameters" : seřízení data a času (režim 12 nebo 24 hodin. 28-02-2005 ."Video parameters" (Parametry videa) pro nastavení formátu zobrazování.

). Tlačítko "MAIN": .vstoupit do seznamu povelů (související menu) zobrazené trvalé aplikace.).Krátké stisknutí: zobrazení základních informací.Stisknutí na více než 2 sekundy: vymazání všech překrývajících oken a návrat do trvalé aplikace.Krátké stisknutí: zobrazení menu souvisejícího s funkcí navigace/ navádění. Tlačítko "MODE": . zobrazované na monochrómní obrazovce CT a barevné obrazovce DT. Tlačítko "TEL": . . Otáčení kolečka: Otáčením je možno se přesunovat v obrazovce a volit funkce.Krátké stisknutí: změna zobrazení trvalé aplikace (autorádio. Tlačítko "ESC": . povely a parametry. . jestliže nesvítí žádné překrývající okno. Nachází se vedle řadicí páky.při navádění podle mapy zvětšit nebo zmenšit zoom. Tlačítko "MENU": . 28-02-2005 ..Stisknutí na více než 2 sekundy: zobrazení základních informací.Stisknutí na více než 2 sekundy: vstup do pomocného menu.u parametru typu "seznam" nechat po otevření seznamu probíhat hodnoty. .Krátké stisknutí: zrušení probíhající operace nebo vymazání posledního překrývajícího okna.Krátké stisknutí: vyvěšení při příchozím hovoru nebo zobrazení menu souvisejícího s telefonem. ... Tlačítko "MUSIC": . Zatlačení na kolečko: Umožňuje: . Umožňuje rovněž: . .Krátké stisknutí: zobrazení menu souvisejícího s aktivním zdrojem audio (tuner.zvolit parametr typu "seřízení" nebo "seznam" pro možnost provedení změny. Tlačítko "NAV": ..potvrdit zvolenou funkci nebo změněnou hodnotu. CD . .Krátké stisknutí: vstup do hlavního menu.u parametru typu "seřízení" provést po volbě parametru zvýšení nebo snížení hodnoty.30 . .Audio a telematika Doplňkový ovladač telematiky Ovladač umožňuje volit a potvrzovat funkce. navigace/navádění.

Volba předcházejícího CD .Stlačení 5 .31 OVLADAČ POD VOLANTEM RD3 Akce 1 .Návrat na předcházející skladbu (CD) Změna zdroje zvuku (rádio/přehrávač CD/měnič CD) Přeladění na následující předvolenou stanici (rádio) .Otočení (proti směru hodinových ručiček) 28-02-2005 Zvýšení hlasitosti Snížení hlasitosti Provedený povel Vypnutí zvuku (mute).Stlačení (dozadu) 1 + 2 .Přechod na následující skladbu (CD) Automatické sestupné ladění frekvencí (rádio) .Zatlačení na konec 6 .Otočení (ve směru hodinových ručiček) 7 .Volba následujícího CD Přeladění na předcházející předvolenou stanici (rádio) . obnovení zvuku stisknutím libovolného tlačítka Automatické vzestupné ladění frekvencí (rádio) .Audio a telematika .Stlačení 4 .Současné stlačení 3 .Stlačení (dozadu) 2 .

Stisknutí na více než 2 sekundy: zapínání a vypínání sledování regionálního vysílání.Audio a telematika AUTORÁDIO RD3 Tlačítko A B C D E + Zapínání a vypínání autorádia. Vysunutí CD. 28-02-2005 . Zvyšování hlasitosti. Snižování hlasitosti.32 . Funkce 5 RDS Zapínání a vypínání funkce RDS.

Zvyšování hodnoty funkcí ovládaných tlačítkem G. výšek.Audio a telematika . Stisknutí delší než 2 sekundy: přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Přepnutí na poslech přehrávače CD. Stisknutí na více než 2 sekundy: automatické uložení stanic do paměti (autostore). FM2. Ruční nebo automatické ladění vyšší frekvence.33 Tlačítko F G H I J K L M N O 1 až 6 TA ¯ Funkce Zapínání a vypínání přednostního hlášení dopravních informací. 5 6 8 MAN 7 CH. Stisknutí na více než 2 sekundy: zapínání a vypínání funkce PTY. Přepnutí na rozhlasový příjem. FMAST. Loudness. Volba hloubek. Návrat na předchozí skladbu (CD). Stisknutí delší než 2 sekundy: uložení stanice do paměti (předvolení). Stisknutí delší než 2 sekundy: přehrávání skladeb v náhodném pořadí.Volba disků v měniči CD. Zapnutí poslechu předvolené stanice . AM. Ruční nebo automatické ladění nižší frekvence. Volba vlnového rozsahu FM1. Snižování hodnoty funkcí ovládaných tlačítkem G. Přechod na následující skladbu (CD). Přepnutí na poslech měniče CD. vyvážení zvuku a automatického přizpůsobení hlasitosti.CD CD Rádio 12 34 56 28-02-2005 . Ruční / automatická funkce tlačítek J a L.

Seřízení hloubek Když na displeji svítí "BASS". SEŘÍZENÍ AUDIOSYSTÉMU Opakovanými stisky tlačítka G postupně přepnete na funkce seřízení hloubek (BASS). vyvážení zvuku vpředu/ vzadu (FAD). K výstupu z režimu seřizování audiosystému dojde automaticky po několika sekundách bez jakékoli manipulace nebo stisknutím tlačítka G po konfiguraci automatického přizpůsobení hlasitosti."TREB 0" znamená normální polohu."BASS -9" znamená minimální nastavení hloubek. Je možno samostatně seřídit rádio.Audio a telematika ZÁKLADNÍ FUNKCE Zapínání / vypínání Otočte klíč ve spínací skřínce do polohy PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPALOVÁNÍ a zapněte nebo vypněte rádio stisknutím tlačítka A. aby mohlo fungovat pouze ve Vašem vozidle. Poznámka: seřízení hloubek a výšek je oddělené pro každý zdroj zvuku. přehrávač CD a CD měnič."TREB -9" znamená minimální nastavení výšek. upravte seřízení pomocí tlačítek H nebo I.34 . Zapínání a vypínání funkce se provádí tlačítky H a I. Loudness (LOUD). ."BASS +9" znamená maximální nastavení hloubek."TREB +9" znamená maximální nastavení výšek. Při namontování do jiného vozidla nebude použitelné. . SEŘÍZENÍ HLASITOSTI Opakovaně tiskněte tlačítko C pro zvýšení nebo tlačítko B pro snížení hlasitosti autorádia. . 28-02-2005 . . vyvážení zvuku vpravo/vlevo (BAL) a automatického přizpůsobení hlasitosti. Bez zapnutí zapalování může přístroj fungovat až 30 minut. výšek (TREB). ."BASS 0" znamená normální polohu. upravte seřízení pomocí tlačítek H nebo I. Seřízení výšek Když na displeji svítí "TREB". . Seřízení Loudness Tato funkce slouží k automatickému zesílení hloubek a výšek. Systém ochrany proti krádeži je zcela automatický a nevyžaduje žádnou obsluhu z Vaší strany. Systém ochrany proti krádeži Autorádio je kódované tak. Přidržení tlačítek B a C umožní plynulé seřizování hlasitosti.

FM2. Pro ladění přímo v citlivosti "DX" stiskněte dvakrát tlačítko J nebo L. Automatické ladění je prováděno nejprve v citlivosti "LO" (volba nejsilnějších vysílačů) a po přechodu celého vlnového rozsahu v citlivosti "DX" (volba slabších a vzdálenějších vysílačů). Při přidržení tlačítka ve zvoleném směru budou frekvence plynule defilovat. stiskněte tlačítko H nebo I. pod mosty nebo v tunelech. Automatické ladění stanic Seřízení vyvážení zvuku vpravo/ vlevo (Balance) Když na displeji svítí "BAL".35 Seřízení vyvážení zvuku vpředu/ vzadu (Fader) Když na displeji svítí "FAD". Tlačítko I slouží ke zvýšení hlasitosti levých reproduktorů. ROZHLASOVÝ PŘÍJEM Poznámky k rozhlasovému příjmu Na Vaše mobilní zařízení pro rozhlasový příjem působí jevy. FMast a AM.Audio a telematika . Tlačítko H slouží ke zvýšení hlasitosti pravých reproduktorů. Automatické přizpůsobení hlasitosti Tato funkce umožňuje automatické přizpůsobení hlasitosti autorádia podle rychlosti vozidla. Amplitudově modulovaný příjem AM (LW/MW). U frekvenční modulace může způsobit poruchy příjmu vzdalování se od vysílače. Tlačítko I slouží ke zvýšení hlasitosti zadních reproduktorů. Aktivujte nebo neutralizujte tuto funkci stisknutím tlačítka H nebo I. Při amplitudové modulaci bude možno zaznamenat rušení při průjezdu pod vedením vysokého napětí.) a stínové zóny (nepokryté vysílači). kopce. 28-02-2005 . odraz signálu od překážek (hory. stiskněte tlačítko H nebo I. Tlačítko H slouží ke zvýšení hlasitosti předních reproduktorů. které není zaviněno kvalitou Vašeho zařízení. Pokud je zapnutý program dopravních informací TA. se kterými se nesetkáváme v případě instalace v místnosti. budou laděny pouze stanice vysílající tento typ programu. atd. Zapnutí rozhlasového příjmu Stiskněte tlačítko O. jakož i frekvenční modulace (FM) podléhají různému rušení. Volba vlnového rozsahu Krátkými stisky tlačítka O se volí vlnové rozsahy FM1. jakmile uvolníte tlačítko. Stiskněte krátce tlačítko J nebo L pro poslech následující nebo předcházející stanice. Ladění se zastaví na první nalezené stanici. ale je způsobeno povahou signálů a jejich šířením. budovy.

Na vícefunkčním displeji se rozsvítí: . Automatické uložení stanic FM do paměti (autostore) Držte tlačítko O stisknuté déle než dvě sekundy. Krátkým stisknutím tlačítka J nebo L zvýšíte nebo snížíte zobrazenou frekvenci. čímž potvrzuje správné uložení stanice do paměti. Sledování stanic RDS Na displeji svítí název zvolené stanice. jakmile uvolníte tlačítko. Vyvolání předvolených stanic Předvolenou stanici vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka "1" až "6" v příslušném vlnovém rozsahu. Ladění se zastaví. když je funkce zapnutá. Stiskněte tlačítko "MAN" . Novým stisknutím tlačítka "MAN" se můžete vrátit na automatické ladění stanic. když je funkce zapnutá. kterými projíždíte. Zvuk se přeruší a poté znovu zapne. ale není k dispozici. SYSTÉM RDS Používání funkce RDS (Radio Data System) na pásmu FM Systém RDS umožňuje poslouchat stejnou stanici nezávisle na změně její vysílací frekvence v oblastech. zůstanou zbývající paměti beze změny. Když je zapnutá funkce RDS. autorádio neustále vyhledává vysílač. Držte jedno z tlačítek "1" až "6" stisknuté déle než dvě sekundy. ."(RDS)". který vysílá Vámi zvolený program a přitom má nejlepší úroveň příjmu.36 ."RDS".Audio a telematika Ruční ladění stanic Ruční uložení stanic do paměti (předvolba) Nalaďte požadovanou stanici. Tyto stanice budou uloženy v rozsahu pamětí FMast. Při přidržení tlačítka ve zvoleném směru budou frekvence plynule defilovat. Jestliže přístroj nenalezne šest vysílačů. Krátkým stisknutím tlačítka "RDS" zapněte nebo vypněte tuto funkci. 28-02-2005 . Přístroj automaticky uloží 6 vysílačů FM s nejlepší kvalitou příjmu.

když je funkce zapnutá.37 Program dopravních informací Stisknutím tlačítka "TA" zapněte nebo vypněte tuto funkci. Umožňuje přijímat hlášení dopravních informací nebo program PTY vysílané jinou."TA". Systém EON Tento systém spojuje stanice patřící do stejné sítě. Funkci REG zapněte nebo vypněte stisknutím tlačítka "RDS" na dobu delší než dvě sekundy. Když je přístroj naladěný na FM. Na vícefunkčním displeji se rozsvítí: . funkce je vypnutá. stiskněte tlačítko "TA".stiskněte krátce tlačítko J nebo L pro zobrazení seznamu nabízených typů programů. když je funkce zapnutá."(TA)". . přidržte tlačítko J nebo L stisknuté více než dvě sekundy pro jeho automatické naladění (po automatickém naladění se funkce PTY dezaktivuje). Přidržte tlačítko předvolby "1" až "6" stisknuté více než dvě sekundy. sport. Způsob vyhledání programu PTY: Funkce PTY Tato funkce umožňuje poslech stanic vysílajících určitý typ programu (informace. když zvolíte program dopravních informací TA nebo funkci PTY. než právě poslouchanou stanicí (musí patřit do stejné sítě). Nezávisle na právě poslouchaném zdroji zvuku (rádio. že určité stanice vysílají regionální verzi programu v příslušném regionu. Zvolené typy programů funkce PTY mohou být uloženy do paměti přístroje. stiskněte na více než dvě sekundy tlačítko "TA" pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.Audio a telematika .zapněte funkci PTY. Můžete ji seřídit ovladačem hlasitosti. Pokud chcete přerušit hlášení. rock…). Nastavená hlasitost bude uložena do paměti a při příštích dopravních informacích bude mít hlášení Vámi předvolenou hlasitost. . .když na displeji svítí požadovaný program. přehrávač CD nebo CD měnič) bude přístroj vysílat přednostně každé hlášení dopravních informací. ale není k dispozici. Režim sledování regionálního programu umožňuje poslouchat stejný typ programu. Vyvolání předvoleného typu programu provedete krátkým stisknutím tlačítka odpovídající předvolby. kultura. . Poznámka: hlasitost hlášení dopravních informací je nezávislá na hlasitosti normálního poslechu autorádia. 28-02-2005 . Sledování regionálního programu (REG) Některé sítě stanic jsou organizovány takovým způsobem. Tuto službu můžete využívat.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (RDM) Po přepnutí na přehrávač CD přidržte tlačítko N stisknuté po dobu dvou sekund.38 . Do přístroje vkládejte pouze kompaktní disky kruhového tvaru. Volba skladby na disku Pro přechod na následující skladbu stiskněte tlačítko J. Zrychlený poslech se zastaví. Zrychlený poslech Přidržte tlačítko J nebo L stisknuté pro zrychlený poslech následujících nebo předcházejících skladeb. potištěnou stranou směrem nahoru. stiskněte tlačítko N. jakmile uvolníte tlačítko. Vysunutí disku Pro vysunutí disku z přehrávače stiskněte tlačítko D. Skladby na disku budou přehrávány v náhodném pořadí. Jestliže byl v přehrávači již disk zasunutý. Při stisknutí tlačítka L se vrátíte na začátek právě poslouchané skladby nebo tak zvolíte předcházející skladbu. Po každém vypnutí autorádia je dezaktivován režim přehrávání skladeb v náhodném pořadí.Audio a telematika PŘEHRÁVAČ KOMPAKTNÍHO DISKU Přepnutí na přehrávač CD Po zasunutí disku. Používání vypálených kompaktních disků může způsobit poruchy funkce. začne automaticky přehrávání. 28-02-2005 . Novým stisknutím tlačítka N v trvání dvou sekund se vrátíte na poslech v normálním pořadí skladeb.

Volba disku Stiskněte jedno z tlačítek "1" až "6" autorádia pro zvolení příslušného disku. 28-02-2005 . Stiskněte tlačítko L pro návrat na začátek právě poslouchané skladby nebo pro přechod na předcházející skladbu. Zrychlený poslech Držte jedno z tlačítek J nebo L stisknuté pro zrychlený poslech následujících nebo předcházejících skladeb. Volba skladby na disku Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (RDM) Po přepnutí na měnič CD přidržte tlačítko M stisknuté po dobu dvou sekund. jakmile uvolníte tlačítko.39 MĚNIČ KOMPAKTNÍCH DISKŮ Přepnutí na měnič CD Stiskněte tlačítko M. Do přístroje vkládejte pouze kompaktní disky kruhového tvaru. Novým stisknutím tlačítka v trvání dvou sekund se vrátíte na poslech v normálním pořadí skladeb. Zrychlený poslech se zastaví.Audio a telematika . Skladby na disku budou přehrávány v náhodném pořadí. Pro přechod na následující skladbu stiskněte tlačítko J. Používání vypálených kompaktních disků může způsobit poruchy funkce.

Volba předcházejícího CD . Přeladění na následující předvolenou stanici nebo předvolbu v poloze 1.Zatlačení na konec 6 .Otočení (ve směru hodinových ručiček) 7 .Audio a telematika OVLADAČ POD VOLANTEM RT3 Akce 1 . v okně.Zavěsit (telefon/při hovoru). obnovení zvuku stisknutím libovolného tlačítka.Volba předcházejícího prvku v menu. Provedený povel Vypnutí zvuku (mute). Snížení hlasitosti.Stlačení (dozadu) 1+2 .40 . v okně. Automatické vzestupné ladění frekvencí (rádio) Přechod na následující skladbu (CD/měnič CD). Přeladění na předcházející předvolenou stanici nebo předvolbu v poloze 6.Volba následujícího prvku v menu. Změna zdroje zvuku (rádio/CD/měnič CD) .Stlačení Zvýšení hlasitosti. Stisknutí delší než 2 sekundy: zobrazení souvisejícího menu (telefon/mimo hovor). jestliže stanice není v paměti (rádio) .Stlačení (dozadu) 2 . Nepřetržité tisknutí až do uvolnění: rychlé přehrávání směrem dopředu (CD/měnič CD).Otočení (proti směru hodinových ručiček) 28-02-2005 . 4 . Automatické sestupné ladění frekvencí (rádio) Návrat na předcházející skladbu (CD/měnič CD).Stlačení 5 .Potvrzení zvoleného prvku (v menu.Současné stlačení 3 . v okně) Vyvěsit/Zavěsit (telefon/příchozí hovor) .Volba následujícího CD . Nepřetržité tisknutí až do uvolnění: rychlé přehrávání směrem dozadu (CD/měnič CD). jestliže stanice není v paměti (rádio) .

E 28-02-2005 . měnič CD nebo Aux.Audio a telematika . Přístup k menu služeb "PEUGEOT"./příchozí hovor) .Zobrazení souvisejícího menu (tel.).41 RÁDIO S TELEFONEM GPS RT3 Tlačítko A B C D Stisknutí: zapnutí / vypnutí přístroje. Otočení : seřizování hlasitosti./mimo kom. CD. Vyvěsit (tel. Stisknutí na více než 8 sekund: zrušení zahájeného volání. Stisknutí v trvání 2 až 8 sekund: přímé zavolání "Asistenční službě PEUGEOT". Volba zdroje zvuku: rádio. Funkce 5 SOURCE Vysunutí CD.

Přesun na mapě (navigace). Stisknutí na více než 2 sekundy: zobrazení základních informací. G H I J 5 6 Naladění vyšší frekvence. Automatické naladění vyšší frekvence .Přesun na mapě (navigace). Automatické naladění nižší frekvence .Potvrzení zadání nebo seřízení. Dvě stisknutí: přechod z citlivosti LO na DX. Loudness. Volba předcházejícího CD (měnič CD) . automatické přizpůsobení hlasitosti. v krocích nebo plynule (přidržet tlačítko stisknuté). Přesun na mapě (navigace). Otočení: přesun v menu . hloubky. Stisknutí na více než 2 sekundy: zrychlený posun na CD směrem dopředu.Návrat na předcházející skladbu CD.Přechod na následující skladbu CD. Zrušení probíhající operace Stisknutí na více než 2 sekundy: vymazání všech překrývajících oken a návrat do trvalé aplikace. Infračervené okno (IrDA)*. Naladění nižší frekvence. Přesun na mapě (navigace). Otvor pro kartu SIM. Stisknutí na více než 2 sekundy: zrychlený posun na CD směrem dozadu. Dvě stisknutí: přechod z citlivosti LO na DX. Fader (vyvážení vpředu/vzadu). Volba následujícího CD (měnič CD) .42 .Audio a telematika Tlačítko F MODE Funkce Změna stávajícího zobrazení.Volba funkce / parametru . K ESC L M 8 N 28-02-2005 7 . Stisknutí: zobrazení souvisejícího menu stávajícího zobrazení . v krocích nebo plynule (přidržet tlačítko stisknuté). výšky. Balance (vyvážení vpravo/vlevo).Seřizování zvuku: zvuková atmosféra.

vyvážení zvuku a automatického přizpůsobení hlasitosti. O DARK P MENU Q BAND AST TA/PTY RDS AUDIO SOS 123456 012345 6789*# R S T U V 1 až 6 0 až 9 *# Volba vlnového pásma FM1. AM. Alfanumerická klávesnice pro zadávání hesel a telefonních čísel. Stisknutí na více než 2 sekundy: automatická předvolba stanic (autostore). 28-02-2005 .43 Tlačítko Funkce 1.Audio a telematika . stisknutí : vypnutí osvětlení (černá obrazovka) . Zapínání / vypínání funkce RDS. stisknutí: návrat na standardní zobrazování.Volba CD v měniči CD. Stisknutí na více než 2 sekundy: uložení právě poslouchané stanice do paměti. * V průběhu roku.2. Zobrazení hlavního menu . Stisknutí na více než 8 sekund: zrušení zahájeného volání. Stisknutí na více než 10 sekund: resetování systému. Loudness. hloubek. FM2. Stisknutí na více než 2 sekundy: zapínání / vypínání funkce PTY. Zobrazení okna seřizování zvukové atmosféry. FMast. výšek. Naladění předvolené stanice . Zapínání / vypínání přednostního hlášení dopravních informací.3. Stisknutí na více než 2 sekundy: aktivace/neutralizace přesměrování hovoru na záznamník nebo na jiné číslo.Stisknutí na více než 2 sekundy: zobrazení pomocného menu a seznamu hlasových povelů. Stisknutí v trvání 2 až 8 sekund: tísňové volání. stisknutí: zobrazení horního pásu (zbytek obrazovky je černý) . Stisknutí na více než 2 sekundy: zapínání / vypínání režimu sledování regionálního programu. Zavěsit.

Jestliže si jej přejete namontovat do jiného vozidla.kartu SIM musíte vyndavat až po vypnutí přístoje. Poznámka: seřízení hloubek. Balance (vyvážení zvuku vpravo/vlevo) a automatického přizpůsobení hlasitosti. Poznámky: . .po automatickém vypnutí přístroje po uplynutí 30 minut je možné zahájit telefonický hovor stisknutím tlačítka D. Systém ochrany proti krádeži je zcela automatický a nevyžaduje žádnou obsluhu z Vaší strany. SEŘÍZENÍ HLASITOSTI Otáčením ovladače A ve směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost rádia s telefonem a otáčením v opačném směru ji snížíte. SEŘÍZENÍ AUDIOSYSTÉMU Opakovanými stisky tlačítka U postupně přepnete na okna seřízení zvukové atmosféry. přehrávač CD a CD měnič. Poznámka: seřízení hlasitosti je oddělené pro každý zdroj zvuku. E. Poznámka: když není klíč ve spínací skřínce. aby mohl fungovat pouze ve Vašem vozidle. Fader (vyvážení zvuku vpředu/vzadu). Je možno samostatně seřídit rádio. Systém ochrany proti krádeži Přístroj GPS RT3 je kódovaný tak. obraťte se na servis PEUGEOT pro nakonfigurování systému. zapněte nebo vypněte telematický systém stisknutím tlačítka A.po vypnutí zapalování je možné znovu zapnout přístroj stisknutím tlačítek D. Loudness. výšek a Loudness je oddělené pro každý zdroj zvuku.44 . . hloubek. Je možno seřídit odlišně hlasitost rádia. K výstupu z režimu seřizování audiosystému dojde automaticky po několika sekundách bez jakékoli manipulace nebo stisknutím tlačítka "ESC". Bez zapnutí zapalování vozidla může přístroj GPS RT3 fungovat až 30 minut. přehrávače CD nebo měniče CD.Audio a telematika ZÁKLADNÍ FUNKCE Zapínání / vypínání Otočte klíč ve spínací skřínce do polohy příslušenství nebo zapnuté zapalování a zapněte nebo vypněte rádio přístroje GPS RT3 stisknutím tlačítka A. 28-02-2005 . V nebo vložením CD do přehrávače. výšek.

"Vokální" nebo "Techno".Audio a telematika . Seřízení vyvážení zvuku vpředu/vzadu (Fader) Když na obrazovce svítí "Fader": ."+9" znamená maximální nastavení hloubek."-9" znamená minimální nastavení výšek. .45 Zvuková atmosféra Tato funkce umožňuje volbu zvukové atmosféry "Žádná". "Rock". Seřízení hloubek Když na obrazovce svítí "Hloubky". . .otáčením ovladače G ve směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost předních reproduktorů. upravte seřízení otáčením ovladače G. Při volbě jiné atmosféry jsou hloubky a výšky seřízeny automaticky. Volba "Žádná" umožňuje přístup ke všem níže uvedeným parametrům seřízení."0" znamená normální polohu."+9" znamená maximální nastavení výšek."-9" znamená minimální nastavení hloubek. upravte seřízení otáčením ovladače G.otáčením ovladače G proti směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost zadních reproduktorů. Seřízení vyvážení zvuku vpravo/vlevo (Balance) Když na obrazovce svítí "Balance": . "Klasická hudba". Seřízení Loudness Tato funkce slouží k automatickému zesílení hloubek a výšek při slabé hlasitosti. . . Seřízení výšek Když na obrazovce svítí "Výšky". . Automatické přizpůsobení hlasitosti Tato funkce umožňuje automatické přizpůsobení hlasitosti autorádia podle rychlosti vozidla. Funkci aktivujte nebo neutralizujte otáčením ovladače G. 28-02-2005 . Zvolte požadovanou zvukovou atmosféru otáčením ovladače G.otáčením ovladače G ve směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost pravých reproduktorů.otáčením ovladače G proti směru hodinových ručiček zvýšíte hlasitost levých reproduktorů. . Funkci aktivujte nebo neutralizujte otáčením ovladače G. "Jazz". ."0" znamená normální polohu.

Volba vlnového pásma Krátkými stisky tlačítka "BAND/AST" se volí vlnové rozsahy FM1.) a stínové zóny (nepokryté vysílači). Automatické ladění je prováděno nejprve v citlivosti "LO" (volba nejsilnějších vysílačů) a po přechodu celého vlnového pásma v citlivosti "DX" (volba slabších a vzdálenějších vysílačů). kopce. atd. Amplitudově modulovaný příjem AM (LW/MW). Správné uložení stanice do paměti je potvrzeno chvilkovým přerušením zvuku. FMast a AM. odraz signálu od překážek (hory. Automatické ladění stanic Zapnutí rozhlasového příjmu Stiskněte krátce tlačítko M nebo N pro poslech následující nebo předcházející stanice. Při amplitudové modulaci bude možno zaznamenat rušení při průjezdu pod vedením vysokého napětí. budovy. Pro ladění přímo v citlivosti "DX" stiskněte dvakrát tlačítko M nebo N. 28-02-2005 . Při přidržení tlačítka ve zvoleném směru se budou frekvence plynule posunovat. Ladění se zastaví na první nalezené stanici. FM2. U frekvenční modulace může způsobit poruchy příjmu vzdalování se od vysílače.46 . Ruční předvolba stanic Nalaďte požadovanou stanici. Držte jedno z tlačítek "1" až "6" stisknuté déle než dvě sekundy. ale je způsobeno povahou signálů a jejich šířením. jakmile uvolníte tlačítko. pod mosty nebo v tunelech. Ladění se zastaví. se kterými se nesetkáváme v případě instalace v místnosti. jakož i frekvenční modulace (FM) podléhají různému rušení. Pokud je zapnutý program dopravních informací TA. budou laděny pouze stanice vysílající tento typ programu a mající nejsilnější signál. Opakovaně tiskněte tlačítko "SOURCE".Audio a telematika ROZHLASOVÝ PŘÍJEM Poznámky k rozhlasovému příjmu Na Vaše mobilní zařízení pro rozhlasový příjem působí jevy. Ruční ladění stanic Krátkým stisknutím tlačítka H nebo I zvýšíte nebo snížíte zobrazenou frekvenci. které není zaviněno kvalitou Vašeho zařízení.

Toto vyhledávání může mírně rušit vysílání zvuku.47 Automatická předvolba stanic FM (autostore) Držte tlačítko "BAND/ AST" stisknuté déle než dvě sekundy. Přístroj automaticky uloží šest vysílačů FM s nejlepší kvalitou příjmu.TA.TA přeškrtnuté nebo šedé. přehrávač CD nebo CD měnič) bude přístroj vysílat přednostně každé hlášení dopravních informací. když je funkce zapnutá. . ale není k dispozici. stiskněte tlačítko "TA/PTY". zůstanou zbývající paměti beze změny.Audio a telematika . když je funkce zapnutá. ale není k dispozici. Sledování stanic RDS Na obrazovce svítí název zvolené stanice. Nastavená hlasitost bude uložena do paměti a při příštích dopravních informacích bude mít hlášení Vámi předvolenou hlasitost. když je funkce zapnutá. Můžete ji seřídit ovladačem hlasitosti. Tyto stanice budou uloženy na vlnovém rozsahu FMast. Na vícefunkční obrazovce se rozsvítí: .RDS přeškrtnuté nebo šedé. který vysílá Vámi zvolený program a přitom má nejlepší úroveň příjmu. Pokud chcete přerušit hlášení. 28-02-2005 . Na vícefunkční obrazovce se rozsvítí: . Jestliže přístroj nenalezne šest vysílačů. Nezávisle na právě poslouchaném zdroji zvuku (rádio. SYSTÉM RDS Používání funkce RDS (Radio Data System) na pásmu FM Systém RDS umožňuje poslouchat stejnou stanici nezávisle na změně její vysílací frekvence v oblastech. kterými projíždíte. když je funkce zapnutá. Naladění předvolených stanic Předvolenou stanici vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka "1" až "6" v příslušném vlnovém rozsahu. . Rádio neustále vyhledává vysílač. Krátkým stisknutím tlačítka "RDS" zapněte nebo vypněte tuto funkci. Program dopravních informací Stisknutím tlačítka "TA/ PTY" zapněte nebo vypněte tuto funkci.RDS. Poznámka: hlasitost hlášení dopravních informací je nezávislá na hlasitosti normálního poslechu rádia.

kultura. Přidržte tlačítko předvolby "1" až "6" stisknuté více než dvě sekundy. . stiskněte tlačítko M nebo N pro jeho automatické naladění (po automatickém ladění se funkce PTY dezaktivuje. že určité stanice vysílají regionální verzi programu v příslušném regionu. . . sport.48 . Naladění předvoleného typu programu provedete krátkým stisknutím tlačítka odpovídající předvolby.REG přeškrtnuté nebo šedé. Zvolené typy programů funkce PTY mohou být uloženy do paměti přístroje. Když je přístroj naladěný na FM."Activate/deactivate regional mode REG (Aktivování/dezaktivování sledování regionálního programu REG)".REG. které umožňuje přístup k následujícím funkcím: . .když na obrazovce svítí požadovaný program. Funkci zapněte nebo vypněte stisknutím tlačítka "RDS" na dobu delší než dvě sekundy. Na vícefunkční obrazovce se rozsvítí: ."Display "Radio text" (Zobrazit Rádio text)" pro zobrazení informací souvisejících s poslouchanou stanicí. stiskněte na více než dvě sekundy tlačítko "TA/PTY" pro zapnutí nebo vypnutí této funkce. když zvolíte program dopravních informací TA nebo funkci PTY. Způsob vyhledání programu PTY: Menu Funkce audio Zvolte menu "Audio functions" (Funkce audio) v hlavním menu pro: . ale není k dispozici.zapněte funkci PTY. Umožňuje přijímat hlášení dopravních informací nebo program PTY vysílané jinou.Audio a telematika Sledování regionálního programu (REG) Některé sítě stanic jsou organizovány takovým způsobem. než právě poslouchanou stanicí (musí patřit do stejné sítě). Systém EON Tento systém spojuje stanice patřící do stejné sítě. . . Režim sledování regionálního programu umožňuje poslouchat stejný program.otáčejte kolečkem G pro zobrazení seznamu nabízených typů programů a volbu potvrďte. 28-02-2005 . Po stisknutí kolečka G se zobrazí související menu."Enter a frequency (Zadat frekvenci)". jestliže trvale svítí "RT". ."Refresh the list (Obnovit seznam)" pro aktualizaci tohoto seznamu. když je funkce zapnutá."Activate/deactivate alternative frequencies RDS (Aktivování/dezaktivování sledování frekvence RDS)". . Související menu Funkce PTY Tato funkce umožňuje poslech stanic vysílajících určitý typ programu (informace. Tuto službu můžete využívat. rock…)."List of stations (Seznam stanic)" pro přímý přístup ke 30 stanicím přijímaným v daném místě. jestliže nebyla nalezena žádná stanice). . když je funkce zapnutá."Traffic information TMC (Dopravní informace TMC)".

Související menu Vysunutí disku Pro vysunutí disku z přehrávače stiskněte tlačítko B. potištěnou stranou směrem nahoru. Pro přechod na následující skladbu stiskněte tlačítko M. Při stisknutí tlačítka N se vrátíte na začátek právě poslouchané skladby nebo tak zvolíte předcházející skladbu. Vkládejte do přístroje pouze kompaktní disky kruhového tvaru. Používání vypálených kompaktních disků může způsobit poruchy funkce. Zrychlený poslech se zastaví. 28-02-2005 . Po zasunutí disku.49 PŘEHRÁVAČ KOMPAKTNÍHO DISKU Přepnutí na přehrávač CD Zrychlený poslech Přidržte tlačítko M nebo N stisknuté pro zrychlený poslech následujících nebo předcházejících skladeb. které umožňuje aktivovat a neutralizovat funkce přehrávání skladeb v náhodném pořadí. přehrávání skladby od začátku a naprogramování a zobrazení přehrávaných skladeb. Jestliže byl v přehrávači již disk zasunutý. jakmile uvolníte tlačítko. začne automaticky přehrávání. Volba skladby na disku Po stisknutí kolečka G se zobrazí související menu. stiskněte tlačítko "SOURCE" pro přepnutí na poslech CD.Audio a telematika .

Zrychlený poslech se zastaví. Stiskněte tlačítko N pro návrat na začátek právě poslouchané skladby nebo pro přechod na předcházející skladbu. Opakovaně tiskněte tlačítko "SOURCE".50 .Audio a telematika MĚNIČ KOMPAKTNÍCH DISKŮ Přepnutí na měnič CD Zrychlený poslech Držte jedno z tlačítek M nebo N stisknuté pro zrychlený poslech následujících nebo předcházejících skladeb. které umožňuje aktivovat a neutralizovat funkce přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Volba skladby na disku Pro přechod na následující skladbu stiskněte tlačítko M. Související menu Volba disku Zvolte disk stisknutím příslušného tlačítka "1" až "6" rádia s telefonem. přehrávání skladby od začátku nebo opakování skladby a zobrazení přehrávaných skladeb. jakmile uvolníte tlačítko. Vkládejte do přístroje pouze kompaktní disky kruhového tvaru. 28-02-2005 Používání vypálených kompaktních disků může způsobit poruchy funkce. Tlačítka H a I umožňují volit předcházející / následující disk v měniči. Po stisknutí kolečka G se zobrazí související menu. .

Tlačítka [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] [#] [*] Přidružené znaky 1 nebo mezera 2 nebo A B C 2 nebo a b c 2 3 nebo D E F 3 nebo d e f 3 4 nebo G H I 4 nebo g h i 4 5 nebo J K L 5 nebo j k l 5 6 nebo M N O 6 nebo m n o 6 7 nebo P Q R S 7 nebo p q r s 7 8 nebo T U V 8 nebo t u v 8 9 nebo W X Y Z 9 nebo w x y z 9 0 nebo + (dlouhé stisknutí) # nebo potvrzení * nebo vymazání posledního zadaného znaku (dlouhé stisknutí) Používání jednotlivých menu Stiskněte tlačítko "MENU" pro zobrazení hlavního menu. který je součástí přístroje GPS RT3. . Toto menu Vám umožní přístup k následujícím funkcím : . Funkce hands free je zajišťována mikrofonem. Používání alfanumerické klávesnice Zadání znaku ve druhé a další řadě se u příslušného tlačítka provádí opakovanými stisky. a to i po uplynutí třiceti minut. Jedná se o telefon "hands free". Zobrazování hlavních funkcí typu "mobilního telefonu" a rovněž konzultování adresářů je zajišťováno vícefunkční obrazovkou. ovladačem pod volantem a hlasovými povely.Audio a telematika .Network (Síť): umožňuje zvolit způsob vyhledávání sítě a zjistit disponibilní sítě. potom potvrďte "Telephone functions (Funkce telefonu)" pro přístup k hlavním funkcím telefonu a k jednotlivým menu pro nalezení požadovaného menu. Operaci můžete zrušit pomocí tlačítka "ESC".Security (Bezpečnost): umožňuje zadat nebo modifikovat kód PIN a vymazat seznam hovorů a krátkých textových zpráv (SMS).Telephone options (Volby telefonu): umožňuje nakonfigurovat volání se zobrazením Vašeho čísla. 28-02-2005 . . reproduktory. umístěným vedle předního stropního světla. Uvnitř každého menu: Posunujte se a zvolte některou z funkcí otáčením kolečka G. Zvolte aplikaci telematics (telematika). Tato funkce je aktivní nezávisle na poloze klíče ve spínací skřínce. které umožňují přístup k většině funkcí (tlačítka na čelním panelu přístroje dávají přístup ke všem funkcím). kdy se na vícefunkční obrazovce objeví hlášení "Economy mode active (Aktivní ekonomický režim)". potom potvrďte volbu zatlačením na toto kolečko.Duration of calls (Doba trvání hovorů): umožňuje konzultovat počitadla doby uskutečněných hovorů a provést vynulování. . provést volbu zvonění a nakonfigurovat číslo pro přesměrování hovoru.51 TELEFON Tato funkce je zajišťována dvoupásmovým telefonem GSM (900 a 1 800 MHz). automatické zvednutí po X zazvoněních.

V průběhu hovoru Zadejte kód PIN pomocí alfanumerické klávesnice a potvrďte jej zatlačením na kolečko G nebo stiskněte tlačítko # pro přístup k síti. Poznámka: vyndavání nebo vkládání karty SIM musí být prováděno až po vypnutí rádia s telefonem GPS RT3. Pro její odblokování budete muset zadat kód PUK. poté se stane karta SIM definitivně nepoužitelnou). dobu hovoru od posledního vynulování a stav Vašeho telefonu. Zadání kódu PIN Dezaktivace požadování kódu PIN V menu "Telephone functions (Funkce telefonu)" zvolte "Security (Bezpečnost)". protože její nálezce by mohl telefonovat bez jakéhokoli omezení. S kartou SIM zacházejte opatrně.Audio a telematika Vložení karty SIM Otevřete klapku uložení L zatlačením pomocí špičky tužky na kruhový otvor. 28-02-2005 Toto okno signalizuje čas uplynulý od zahájení hovoru. umístěný nad touto klapkou.52 . Pozor: jestliže zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN. * Jsou-li volba a služba k dispozici. Připojení k síti je potvrzeno zobrazením piktogramu na obrazovce. Vložte mikrokartu SIM (k dispozici u operátora mobilního telefonu) do uložení podle nákresu. aby nezapadla do palubní desky. potom jej uzavřete. stejně jako číslo* nebo jméno osoby na druhém konci linky (je-li zaregistrovaná v adresáři) a stav Vašeho telefonu. karta SIM bude zablokována. potom potvrďte volbu "Cancel (Dezaktivovat)". Okna funkce telefonu Mimo hovor Toto okno signalizuje přítomnost dosud nekonzultovaných hlasových zpráv nebo krátkých textových zpráv (SMS). potom "Process the PIN code (Zadání kódu PIN)". Pozor: v tomto případě neztraťte svou kartu SIM. Kód PUK Vám sdělí prodejce karty SIM (při zadávání kódu PUK je tolerováno 10 po sobě jdoucích chyb . Poznámka: kód PIN je požadován při každém zapnutí zapalování kromě případu. . že byl kód PIN uložen do paměti nebo jestliže ochrana kódem PIN není u karty SIM aktivována.

53 Odchozí hovor Zavolání na číslo uložené v adresáři Zvolte funkci "Directory (Adresář)" pro vstup do všech souborů. Poznámka: zatlačení v trvání více než 2 sekund na konec 5 ovladače pod volantem umožňuje zobrazit související menu. Příchozí hovor Při příchodu hovoru. se můžete rozhodnout hovor přijmout stisknutím tlačítka D nebo zatlačením na konec ovladače pod volantem či odmítnout hovor pomocí tlačítka Q nebo zvolením a potvrzením tlačítka "NO (NE)" v okně "Answer (Odpovědět ?)". potom zadejte číslo volaného pomocí alfanumerické klávesnice. Pro konzultování adresáře karty SIM vložte kartu SIM a zadejte kód PIN. Pokud jste hovor přijali. Stiskněte tlačítko D pro zavolání. Stiskněte tlačítko D pro zobrazení menu souvisejícího s telefonem. obsahujících telefonní číslo. pro ukončení komunikace stiskněte tlačítko Q. Zadání čísla Zvolte funkci "Dial (Vytočit číslo)".Audio a telematika . nebo "Calls list (Seznam hovorů)" pro vstup do seznamu dvaceti posledních příchozích hovorů (je-li aktivní volba zobrazení čísla) nebo odchozích hovorů. "Calls list (Seznam hovorů)" a "Voice mailbox (Záznamník)". Poznámka: existují dva adresáře. signalizovaném zvoněním. V případě odmítnutí je hovor přesměrován na záznamník nebo na jiné předvolené číslo. Toto přesměrování můžete aktivovat nebo neutralizovat stisknutím tlačítka Q na více než dvě sekundy. omezené na funkce "Directory (Adresář)". 28-02-2005 . Adresář rádia s telefonem GPS RT3 a adresář karty SIM.

Stiskněte tlačítko "MENU". poté se přesunujte v seznamu otáčením kolečka a zatlačte na něj pro zvolení zprávy. kterou chcete přečíst. nebude odeslána žádná zpráva zadaná před uložením tohoto čísla. která umožňuje zaregistrovat číslo pro přesměrování hovoru zvolené zákazníkem. jejichž přečtení jste odsunuli na později. potom potvrďte ikonu telematiky. Není-li tomu tak. Potvrzení tlačítka "Send (Zaslání)" umožňuje zadat číslo adresáta nebo jej zvolit v adresáři či v seznamu hovorů a zapnout jeho expedici. provedeného tlačítkem "Zero reset (Vynulování)". . SMS centra)". Poznámka: staré uložené krátké textové zprávy a nové zprávy. Když se ozve zvukový signál (jestliže je aktivní volba zvonění pro krátké textové zprávy SMS) a překrývající okno Vám oznámí "Do you wish to read the new text message (SMS) (Přejete si přečíst novou krátkou textovou zprávu (SMS) ?) ". Menu "Telephone options (Volby telefonu)" Zvolte funkci "Telephone options (Volby telefonu)" menu "Telephone functions (Funkce telefonu)" pro přístup k funkcím : • "Configure the calls (Konfigurace hovorů)".Audio a telematika Krátké textové zprávy (SMS) Konzultování krátkých textových zpráv Zaslání krátké textové zprávy Menu "Duration of calls (Doba trvání hovorů)" Zvolte funkci "Duration of calls (Doba trvání hovorů)" menu "Telephone functions (Funkce telefonu)" pro konzultování počitadel doby trvání uskutečněných hovorů. • "Ringing options (Volby zvonění)". můžete se rozhodnout přečíst si obdrženou zprávu zvolením a potvrzením "YES (ANO)" nebo odsunout její přečtení na později zvolením a potvrzením "NO (NE)" nebo stisknutím tlačítka "ESC" či případně vyčkáním na zmizení hlášení. pokud je aktivní. • "Diversion number/voice mail (Číslo pro přesměrování/záznamník)".54 . Zpráva je přečtena hlasovým syntetizátorem. která umožňuje změnit hlasitost zvonění při telefonickém volání. Zadejte zprávu pomocí alfanumerické klávesnice a potvrďte tlačítkem "OK" pro uložení do paměti nebo potvrďte tlačítko "Send (Zaslání)" pro odeslání zprávy. 28-02-2005 Poznámka: Před zadáním první krátké textové zprávy ověřte. jinak je hovor přesměrován na záznamník. V menu "Text messages (SMS) (Krátké textové zprávy (SMS))" potvrďte funkci "Text message writing (Napsání krátké textové zprávy)". která umožňuje aktivovat a neutralizovat funkci "zobrazení mého čísla" a "automaticky zvednout po "X" zazvoněních". že číslo centra krátkých textových zpráv (SMS) je správně uložené v podmenu "Server centre N° (Č. mohou být konzultovány. zvolte "Text messages (SMS) (Krátké textové zprávy (SMS))" a potvrďte funkci "Received text messages reading (Přečtení obdržených krátkých zpráv)" zatlačením na kolečko G. Částečné počitadlo sčítá čas hovorů od posledního vynulování. aktivovat bzučák příjmu krátkých textových zpráv (SMS) a zvolit druh zvonění z pěti možností.

Před uskutečněním tohoto typu volání musí přístroj zaznamenat celulární síť. bude Vaše vozidlo při volání lokalizováno. pokud jsou k dispozici. objeví se na obrazovce u názvu hvězdička "«". atd. V tomto případě bliká zelená dioda na ovládacím panelu přístroje GPS RT3. • "PEUGEOT Assistance" umožňuje přímé spojení s centrem řídícím pohotovostní službu PEUGEOT. hry. Bližší informace naleznete ve všeobecných podmínkách smlouvy. přepadení..jediné číslo. Během fáze volání pohotovostní službě není možno volat na žádné jiné číslo. Pokud nemáte uzavřenou speciální smlouvu PEUGEOT. "PEUGEOT Asistence" / Tísňové volání V průběhu připojení k Asistenční službě PEUGEOT nebo při tísňovém volání není možno přijímat ani odesílat hovory nebo krátké textové zprávy SMS. že dá povel k vytočení čísla 112 . 28-02-2005 * Jsou-li volba a služba k dispozici. počasí. vyjma tísňového volání. Pokud jste uzavřeli speciální smlouvu PEUGEOT. sledování spotřeby.). které je dáno k dispozici celosvětovou sítí GSM a je vyhrazeno pro tísňové volání. potom dioda svítí nepřerušovaně. Jestliže je Vaše volání Asistenční službě PEUGEOT lokalizováno.55 Služby* Stiskněte tlačítko E pro zobrazení menu "Services (Služby)" a zvolte některou z následujících služeb : • "Customer contact centre (Centrum styku se zákazníky)" umožňuje přímé spojení s Centrem styku se zákazníky PEUGEOT a přístup k nabízeným službám (takovéto zavolání je přerušeno. • "Operator services (Služby operátora)" poskytuje přístup k seznamu služeb. Proveďte tísňové volání. cestování. když je volání zaznamenáno příšlušným centrem. Není vyžadován žádný bezpečnostní režim a u některých sítí není nutno vložit kartu SIM nebo zadat kód PIN. Tísňové volání* V případě tísňové situace tiskněte tlačítko V až do zaznění zvukového signálu a zobrazení okna potvrzení / zrušení (lhůta 6 sekund) volání nebo zadejte přímo 112. jakmile je zahájen postup tísňového volání nebo volání Asistenční službě PEUGEOT. je tlačítko SOS nastavené tak.Audio a telematika . : zákaznický servis. jestliže je zapnuto tísňové volání nebo volání pohotovostní službě).. burza. . poskytovaných Vaším operátorem (např. Vaše volání bude lokalizováno (bude stanovena poloha Vašeho vozidla) a budete spojeni s asistenční centrálou PEUGEOT. aktuality.. která by mohla mít vážné následky (újma na zdraví. Pokud jste uzavřeli zvláštní smlouvu PEUGEOT.) pro zúčastněné osoby (pokud jste svědkem nebo obětí dopravní nehody se zraněnými.. a rychlé získání pomoci v případě poruchy vozidla (po zahájení volání máte 6 sekund na jeho zrušení). které budou zasílány do záznamníku. když se nacházíte v situaci.).

přes funkci "Traffic info TMC (Dopravní informace RDS TMC)" (viz kapitola "Navigační systém"). potom potvrďte a zadejte příslušné informace. Zvolte "Konzultovat nebo změnit soubor" v menu "Organizace souborů adresáře" pro získání přístupu do okna pro zadání a nahrání hesla. rozděleným do 4 nezávislých podadresářů ("User1". Poznámka: při zadávání adresy musí být navigační CD-ROM vloženo v přístroji. potom proveďte změny. . • "Directory configuration (Konfigurace adresáře)" pro zvolení pracovního adresáře a určení adresáře používaného při zapnutí systému. Hlavní menu V hlavním menu zvolte funkci "Directory (Adresář)" pro vstup do jejího hlavního menu a volbu jedné z následujících funkcí : • "Call (Zavolat)" pro zatelefonování na číslo uložené v souboru. • "Activate guidance to (Aktivovat navádění směrem k)" pro zahájení navádění k místu uloženému v souboru. Stiskněte tlačítko pro nahrání hlasových povelů a řiďte se pokyny přístroje. Dopravní informace RDS TMC (Traffic Message Channel) Informace o silničním provozu můžete získat z menu "Audio functions (Funkce audio)" nebo "Telematics (Telematika)". Vytvoření / změna souboru Heslo (jméno) souboru adresáře Když je k souboru v adresáři připojeno heslo (jméno). potom "Přidat". zrušení. Umožňuje organizovat tyto soubory. 28-02-2005 Pro vytvoření souboru zvolte v menu "Directory (Adresář)" funkci "Organizace souborů adresáře". "User2". změnění a konzultování souborů adresáře nebo jejich výměnu s kartou SIM. "User3" a "User4"). "Call (Zavolat)" "[Heslo souboru v adresáři]" nebo "Guide to (Navádět k)" "[Heslo souboru v adresáři]"). abyste je následně mohli používat pro přímý přístup hlasovými povely (např. V souboru zvolte rubriku k vyplnění. aby bylo možno zahájit navádění k tomuto cílovému místu. Pro provedení změny u existujícího souboru jej nejprve zvolte přes funkci "Konzultovat nebo změnit soubor" menu "Organizace souborů adresáře". • "Managing directory records (Organizace souborů adresáře)" pro přidání. telefonovat s pomocí karty SIM a aktivovat navádění.56 .Audio a telematika Adresář Všeobecně Aplikace "Directory (Adresář)" umožňuje přístup k 400 souborům. můžete toto heslo vyslovit a nahrát.

při vyslovení povelu úrovně 2 systém zpřístupní povely úrovně 3.mezi vyslovením dvou klíčových slov svítí na obrazovce zbývající čas a rozpoznané klíčové slovo. a nakonec vyslovit slovo "3" ("Three") a vyčkat na potvrzující zvukový signál. počkat na potvrzující zvukový signál. Vyslovení výrazu "Cancel" umožňuje zrušit všechny hlasové povely. . Pro dání povelu těmito klíčovými slovy musíte vyslovit slovo "Rádio" ("Radio").57 HLASOVÉ POVELY Hlasovými povely je možno ovládat slov nebo výrazů určitý počet funkcí rádia s telefonem GPS RT3. Vyslovení výrazu "Help" (Pomoc) nebo "What can I say" (Co mohu říci) umožňuje zobrazit na obrazovce všechny povely. 2 a 3). počkat na potvrzující zvukový signál. které jsou k dispozici. Povely jsou rozděleny do tří skupin (úroveň 1. je tato funkce neutralizována po uplynutí přibližně pěti sekund.Audio a telematika . naleznete v tabulce na následující straně. které jsou k dispozici. Aktivace hlasových povelů Zatlačte na tlačítko na konci ovladače světel pro aktivování nebo neutralizování této funkce. po kterém bude provedena požadovaná akce. 28-02-2005 . potom vyslovit slovo "Paměť" ("Memory"). Různé výrazy: STOP / CANCEL / YES / NO / PREVIOUS / NEXT (ZASTAVIT / ZRUŠIT/ ANO / NE / PŘEDCHÁZEJÍCÍ / NÁSLEDUJÍCÍ) Seznam hlasových povelů.jestliže nejsou hlasové povely vysloveny. Poznámky: . Při vyslovení povelu úrovně 1 systém zpřístupní povely úrovně 2.v případě nesrozumitelnosti hlasového povelu přístroj oznámí "Promiňte" ("Sorry") a na obrazovce se objeví "Slovo nebylo rozpoznáno" ("Word not recognised"). Příklad: pro naladění rozhlasové stanice uložené pod tlačítkem 3 jsou klíčovými slovy: "Rádio" ("Radio") "Paměť" ("Memory") "3". .

6 TELEPHONE (TELEFON) ADDRESS BOOK (ADRESÁŘ) SERVICES (SLUŽBY) SOUND BOX (ZÁZNAMNÍK) VOICE MESSAGES (HLASOVÉ ZPRÁVY) DESCRIPTION (HESLO) SMS / MESSAGE (SMS / ZPRÁVA) DISPLAY (ZOBRAZIT) READ (PŘEČÍST) CD PLAYER (PŘEHRÁVAČ CD) TRACK NUMBER (SKLADBA ČÍSLO) 1 ... 20 DISPLAY (ZOBRAZIT) TRAFFIC INFO (DOPRAVNÍ INFORMACE) READ (PŘEČÍST) STOP (ZASTAVIT) RESTART (OBNOVIT) NAVIGATION / GUIDANCE (NAVIGACE / NAVÁDĚNÍ) ADDRESS BOOK (ADRESÁŘ) ZOOM IN (ZVĚTŠIT) ZOOM OUT (ZMENŠIT) SHOW (ZOBRAZIT) AUDIO DISPLAY (ZOBRAZIT) TELEPHONE (TELEFON) NAVIGATION (NAVIGACE) TRIP COMPUTER (PALUBNÍ POČÍTAČ) GUIDANCE (NAVÁDĚNÍ) CALL (ZAVOLAT) DESCRIPTION (HESLO) DESTINATION (CÍLOVÉ MÍSTO) VEHICLE (VOZIDLO) DESCRIPTION (HESLO) CD CHANGER (MĚNIČ CD) GUIDE TO (NAVÁDĚT K) DESCRIPTION (POPIS) 28-02-2005 ....Audio a telematika Úroveň 1 Úroveň 2 PREVIOUS (PŘEDCHÁZEJÍCÍ) NEXT(NÁSLEDUJÍCÍ) Úroveň 3 Úroveň 1 Úroveň 2 REDIAL (OPAKOVAT VOLÁNÍ) Úroveń 3 RADIO (RÁDIO) MEMORY (PAMĚŤ) AUTOSTORE LIST (SEZNAM) PREVIOUS TRACK (PŘEDCHÁZEJÍCÍ SKLADBA) NEXT TRACK (NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBA) 1 . 20 RANDOM (PŘEHRÁVÁNÍ V NÁHODNÉM POŘADÍ) SCAN (PŘEHRÁT UKÁZKY) REPEAT (OPAKOVAT) LIST (SEZNAM) PREVIOUS TRACK (PŘEDCHÁZEJÍCÍ SKLADBA) NEXT TRACK (NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBA) TRACK NUMBER (SKLADBA ČÍSLO) PREVIOUS DISC (PŘEDCHÁZEJÍCÍ DISK) NEXT DISC (NÁSLEDUJÍCÍ DISK) DISK NUMBER (DISK ČÍSLO) RANDOM (PŘEHRÁVÁNÍ V NÁHODNÉM POŘADÍ) SCAN (PŘEHRÁT UKÁZKY) REPEAT (OPAKOVAT) LIST (SEZNAM) 1 ...58 .. 6 1 .

Audio a telematika . . Do přístroje vkládejte pouze kompaktní disky kruhového tvaru.stiskněte tlačítko B pro vysunutí zásobníku C. . Může obsahovat 6 disků.vložte disk potištěnou stranou nahoru a zavřete zásuvku. . . Zasunutí disku do měniče: .zavřete posuvné víko A. 28-02-2005 . Používání vypálených kompaktních disků může mít za následek poruchy funkce. .zasuňte zásobník do měniče.otevřete jednu ze šesti zásuvek zásobníku přitažením jazýčku D.59 MĚNIČ CD Měnič je umístěn uvnitř spodní odkládací skřínky spolujezdce.otevřete posuvné víko A.

Uložení CD-ROM. Na CD jsou zaznamenány všechny kartografické údaje. Tlačítko vysunutí CD-ROM.mechanika CD-ROM.Audio a telematika PALUBNÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM Představení Pomocí zvukových a obrazových zpráv Vás navigační systém navede k Vámi zvolenému místu. Srdce systému je v kartografické databázi a systému GPS. Mechanika CD-ROM Mechanika je součástí rádia s telefonem GPS RT3.navigační CD-ROM. . Navigační CD-ROM Ovladač u volantu (kolečko) Některé zde popsané funkce nebo služby se mohou lišit v závislosti na verzi CD-ROM nebo zemi prodeje.konfigurační CD-ROM. . Pro zopakování poslední zvukové informace (aktualizované) stiskněte na více než dvě sekundy tlačítko umístěné na konci ovladače světel. . 2.ovladač pro zopakování poslední zvukové zprávy. .ovládací klávesnice. Ovladač zopakování posledního zvukového hlášení 1. potištěnou stranou směrem nahoru.monochrómní obrazovka CT nebo barevná obrazovka DT. který umožňuje zjistit polohu Vašeho vozidla prostřednictvím sítě satelitů. Z důvodu bezpečnosti musí být informace pro navigaci zadávány řidičem ve stojícím vozidle.60 . 28-02-2005 . Musí být vloženo v mechanice. Systém používá tyto prvky: . . Používejte výhradně CD-ROM schválená PEUGEOTEM.

navigace/ navádění. aby jej bylo možné změnit.při navádění podle mapy zvětšit nebo zmenšit zoom.Krátké stisknutí: zobrazení základních informací.Krátké stisknutí: zobrazení menu souvisejícího s funkcí navigace/ navádění. Ovládací klávesnice rádia s telefonem GPS RT3 Tlačítko "MENU": .Stisknutí na více než dvě sekundy: zobrazení základních informací.vstoupit do seznamu povelů (související menu) zobrazené trvalé aplikace.potvrdit zvolenou funkci nebo změněnou hodnotu.po zvolení parametru typu "seřízení" zvýšit nebo snížit hodnotu. Tlačítko "MODE": .Krátké stisknutí: zrušení probíhající operace nebo vymazání posledního překrývajícího okna. Umožňuje rovněž: .Stisknutí na více než dvě sekundy: vymazání všech překrývajících oken a návrat do trvalé aplikace.Krátké stisknutí: změna zobrazení trvalé aplikace (autorádio. . Tlačítko "ESC": ..u parametru typu "seznam" (po otevření seznamu) nechat probíhat hodnoty. Otáčení kolečka: Umožňuje pohybovat se v obrazovce pro zvolení některé z funkcí.Stisknutí na více než dvě sekundy : vstup do pomocného menu a seznamu hlasových povelů. Tlačítko "MAIN": .Krátké stisknutí: vstup do hlavního menu. .kolečka doplňkového ovladače telematiky. nebo . Doplňkový ovladač telematiky je umístěný vedle řadicí páky. Rada: Hlavní menu můžete otevřít stisknutím: . . nebo doplňkový ovladač telematiky Zatlačení na kolečko: Umožňuje: .kolečka G rádia s telefonem GPS RT3. . povelů a parametrů. jestliže se neobjeví žadné překrývající okno.61 Ovládací klávesnice Slouží k výběru a potvrzování zobrazených funkcí. Tlačítko "NAV": . .zvolit parametr typu "seřízení" nebo "seznam". 28-02-2005 . .). .Audio a telematika ..

Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu. Prováděný manévr nebo buzola či kurs (když je prováděn výpočet nebo zóna není zaznamenaná na kartografickém CD-ROM). 7. 1. V mechanice musí být vložené navigační CD-ROM.62 . potom potvrďte zatlačením na kolečko G pro vstup do hlavního menu "Navigation . Vzdálenost do následujícího manévru.Audio a telematika Všeobecně o zobrazovaných informacích Monochrómní obrazovka CT Při navádění se na displeji zobrazují různé informace. Očekávaný čas příjezdu do cílového místa. Následující silnice.Navádění). 6. 5. Barevná obrazovka DT Pomocí kolečka zvolte ikonu Navigace Navádění. . kterou je třeba jet.během navádění musí navigační CD-ROM zůstat v přístroji GPS RT3. 2. 4. 3. signalizující manévry. Silnice. Následující manévr. Hlavní menu Zapněte rádio s telefonem GPS RT3 a vložte navigační CD-ROM.Guidance" (Navigace . po které vozidlo právě jede. které má řidič provést. Zbývající vzdálenost do cílového místa. 28-02-2005 . Poznámky: .v závislosti na poloze vozidla a příjmu signálu GPS mohou tyto informace dočasně zmizet z displeje.

Funkce "OK" umožňuje potvrdit adresu a vstoupit do funkce aktivace navádění.zastavení nebo obnovení navádění (zobrazené hlášení závisí na předcházejícím stavu). Menu "Destination choice" (Volba cílového místa) nabízí pro volbu cílového místa různé možnosti: • zadání poštovní adresy.volba typu adresy cílového místa (zadání adresy.změna původní trasy (odchýlení).63 Navigace .nastavení parametrů voleb navádění.zobrazení zvoleného cílového místa. • volba jednoho z posledních cílových míst. letiště …).Navádění) nabízí pro aktivování a řízení navádění různé možnosti: . . která je k dispozici v daném městě (radnice. údajů GPS nebo volba adresy uložené v adresáři). . . . "Street" (Ulice) a "No" (Č. kino. Funkce "Current location" (Současné místo) umožňuje zobrazit stávající adresu. Zvolte a postupně potvrďte zóny zadávání "Town" (Město).Audio a telematika . Funkce "Store" (Archivovat) umožňuje uložit adresu do adresáře.Guidance" (Navigace . 28-02-2005 . Na displeji je zobrazena naposledy zadaná adresa navádění. • volba služby. služby. • výběr cílového místa z adresáře. hotel. • zadání údajů GPS.Navádění Volba cílového místa Zadání adresyc Hlavní menu "Navigation .) pro zadání údajů.

potom každé písmeno potvrďte zatlačením na kolečko. čímž se vyhnete zadávání čísla domu. potom potvrďte zatlačením na kolečko. V případě chyby při zadávání umožňuje funkce "Change" (Korigovat) vymazat naposledy zadané písmeno. Poznámka: po zadání názvu města je možno provést potvrzení stisknutím "OK" a systém Vás bude automaticky navádět k centru zadaného města. Vyberte a potvrďte město zatlačením na kolečko. zobrazí se automaticky seznam křižovatek. Zobrazí se úplné cílové místo. Poznámka: když zvolená silnice nemá číslo. je systémem odmítnuto. jako při zadávání názvu města. Když je zobrazený celý název silnice. Můžete rovněž vybrat silnici ve funkci "Junctions" (Křižovatky). Když je na displeji zobrazený celý název města. zobrazí se tyto názvy automaticky. Zvolte funkci "OK". Aktivace této funkce umožňuje provést výběr města ze seznamu. Funkce "List" (Seznam) signalizuje v průběhu zadávání počet měst začínajících na stejná písmena.Audio a telematika Zadání názvu města Když na seznamu zbývá méně než pět názvů. Poznámka: jestliže zadané číslo není k dispozici. poté každé písmeno potvrďte stisknutím tlačítka #.64 . zvolte funkci "OK". zvolte funkci "OK". Zadání názvu silnice (ulice) Zadejte název silnice stejným způsobem. Zvolte funkci "OK". 28-02-2005 . Poznámka: po potvrzení jednoho písmena se dále zobrazují pouze ta. která mohou být obsažena v názvu měst uložených v databázi. Sledujte pokyny systému. potom potvrďte zatlačením na kolečko pro vstup do funkce aktivace navádění. Zadání názvu města nebo silnice (ulice) pomocí alfanumerické klávesnice Tiskněte opakovaně tlačítko s číslicí odpovídající požadovanému písmenu až do jeho zobrazení na obrazovce. Zadání čísla domu na silnici (ulici) nebo křižovatky Pro zadání názvu města vybírejte jednotlivá písmena otáčením kolečka. Zadejte číslo domu na předtím zadané silnici (ulici). potom potvrďte zatlačením na kolečko. potom potvrďte zatlačením na kolečko.

Vyberte službu. ve kterém se nacházíte.použít naposledy zadanou adresu pomocí funkce "OK". . Poznámka: jestliže zvolená služba není k dispozici v naprogramovaném místě. Když je zobrazena Vámi zvolená provozovna. Při prohlížení nabídnutého seznamu používejte tlačítka "<" a ">". existují tři možnosti: . . pomocí funkce "Current location" (Současné místo). s pomocí funkce "Current location" (Současné místo). • zvolit funkci "Store" (Archivovat) pro její uložení do adresáře.zadat automaticky název místa. Pro určení místa. ke kterému chcete dojet. Po potvrzení místa se zobrazí služba. Zobrazí se seznam služeb odpovídajících zvolené kategorii. ve kterém si přejete získat tuto službu. Na displeji svítí naposledy zadané údaje.zadat zóny "Town" (Město) a "Road" (Silnice). potom potvrďte zatlačením na kolečko pro vstup do funkce "Choice of a location" (Volba místa). .použít naposledy zadané údaje pomocí funkce "OK". Údaje GPS Na obrazovce je zobrazena naposledy zadaná adresa. které nabízejí stejnou službu v okruhu 50 km vzdušnou čarou od zvoleného místa. zvolte kategorii této služby a potvrďte zatlačením na kolečko.65 Volba služby Jestliže chcete být naváděni k nějaké službě.Audio a telematika . můžete: • zvolit funkci "OK" pro aktivování navádění k této službě. která se nachází nejblíž. existují tři možnosti : . Pro určení místa. budete o tom informováni pomocí na chvíli zobrazeného hlášení. . 28-02-2005 V pásu obrazovky udává ukazatel (x/n) maximální počet provozoven. ve kterém se nacházíte. . Uvedená vzdálenost je vzdálenost služby ve zvoleném místě vzdušnou čarou.zadat automaticky údaje místa.zadat údaje Vašeho cílového místa.

Zvolte funkci "Previous destinations" (Poslední cílová místa) pro přístup k jedné z dvaceti adres naposledy uložených do paměti. potom na kolečko zatlačte pro potvrzení. a nabídne Vám jeho použití či nikoli. Zobrazí se soubor adresáře. Zvolte funkci "OK". potom na kolečko zatlačte pro potvrzení. Zvolte funkci "OK". 28-02-2005 . Systém vypočítá odchýlení. potom zatlačením na kolečko vstupte do funkce aktivace navádění.Navádění). Podrobnosti itineráře V kterémkoli okamžiku si můžete prohlédnout adresu cílového místa aktivováním funkce "Chosen destination" (Zvolené cílové místo) v menu "Navigation . které je nejbližší zadané hodnotě. Zvolte heslo ze seznamu. ve kterém se pohybujte pomocí kolečka. Zvolte heslo ze seznamu.Audio a telematika Volba cílového místa uloženého v adresáři Výběr jednoho z posledních cílových míst Změna původní trasy Zvolte funkci "Directory" (Adresář) pro přístup k souboru.Guidance" (Navigace .66 . ve kterém je Vámi hledaná adresa uložena. Zobrazí se úplná adresa. potom zatlačením na kolečko vstupte do funkce aktivace navádění. Aktivujte funkci "Divert route" (Odchýlit z trasy). Sledujte pokyny systému. ve kterém se pohybujte pomocí kolečka. Zvolte funkci "OK" a potvrďte zatlačením na kolečko. Sledujte pokyny systému. potom zadejte požadovanou vzdálenost odchýlení z trasy.

Seřiďte hlasitost hlasové syntézy otáčením kolečka. zvolte a potvrďte tuto funkci pro aktivování navádění k naprogramovanému cílovému místu. Zvolte funkci "OK".změna kritérií výpočtu itineráře. Zastavení / obnovení navádění • "Stop guidance" (Zastavit navádění) V průběhu navádění zvolte a potvrďte tuto funkci. potom volbu potvrďte zatlačením na kolečko. . Na obrazovce je zobrazeno naposledy použité kritérium. Vyberte kritérium ze seznamu a potvrďte ho zatlačením na kolečko. které bylo v činnosti před vypnutím zapalování. Po zvolení požadovaného kritéria zvolte funkci "OK". potom potvrďte zatlačením na kolečko.organizace adres archivovaných v adresáři. • "Restore guidance" (Obnovit navádění) Když je navádění zastaveno. kterou chcete měnit.seřízení hlasové syntézy navigačních hlášení. potom potvrďte zatlačením na kolečko. Zvolte funkci "Rename" (Přejmenovat). Zvolte heslo odpovídající adrese. Poznámka: hlasitost je rovněž možno v průběhu hlášení seřídit pomocí tlačítka rádia s telefonem nebo ovladačem pod volantem. .popis informací souvisejících s navigačním CD-ROM. Seřízení hlasové syntézy Po zasunutí konfiguračního CD-ROM zvolte typ hlasu: "male" (mužský) nebo "female" (ženský).Audio a telematika . Menu "Guidance options" (Volby navádění) poskytuje přístup k následujícím funkcím: . 28-02-2005 . . potom potvrďte zatlačením na kolečko pro zaregistrování provedených změn. Poznámka: po opětném nastartování se objeví okno. které umožňuje obnovit navádění.67 Volby navádění Kritéria výpočtu Organizace adresáře Tato funkce umožňuje změnit heslo adresy uložené v adresáři.

zácpy.Guidance" (Navigace . pokud je k dispozici. * Pouze monochrómní obrazovka CT. Menu související s aplikací "Navigation . Zvolte funkci "Choice of TMC station" (Volba stanice TMC) v menu "Traffic informations TMC" (Dopravní informace TMC) a na obrazovce se objeví: . Mohou se zobrazit dočasně jako překrývající okno nebo mohou být nahlášena pomocí hlasové syntézy."Activate/deactivate traffic informations" (Aktivovat/dezaktivovat dopravní informace) pro zobrazování obdržených hlášení TMC či nikoli. . . pokud je tato aktivní. v opačném případě údaje GPS).změna původní trasy (odchýlení)*. . Toto menu je omezeno na následující funkce: .zastavení nebo obnovení navádění (zobrazené hlášení závisí na předcházejícím stavu). V režimu mapa** se v závislosti na typu informací zobrazují specifické symboly TMC. ** Pouze barevná obrazovka DT. předpověď počasí. Zvolte funkci "TMC Traffic Informations" (Dopravní informace TMC) v menu "Telematics" (Telematika).Audio a telematika Související menu "Navigation Guidance" (Navigace .)..změna kritérií výpočtu itineráře. ."Speech synthesis" (Hlasová syntéza) pro poslech obdržených hlášení TMC."Filter the TMC informations" (Vybírat informace TMC) pro zvolení jednoho nebo několika typů hlášení a aktivování stanice TMC. . pokud jste aktivovali ladění následující stanice."Searching" (Probíhá hledání). když je tato aplikace právě používána (je na pozadí obrazovky).Navádění) Dopravní informace RDS TMC (RDS TMC Traffic Information) Tato funkce umožňuje přijímat hlášení o stavu silničního provozu (dopravní nehody. . ..navádění) se zobrazí jako překrývající okno. .přechod do režimu "Volba-Posun na mapě"**. . jestliže není naladěna žádná stanice nebo nevysílá hlášení TMC.68 . schopnou vysílat tato hlášení.zobrazení mapy na celé obrazovce nebo jen zmenšené v pravé části (zobrazené hlášení závisí na předcházejícím stavu)** 28-02-2005 Můžete číst hlášení vysílaná stanicí TMC a přitom poslouchat jinou stanici**.uložení současného místa do paměti (poštovní adresa. .název právě poslouchané stanice. Aktivování stanice TMC Pro aktivování této funkce musíte zvolit některou stanici FM. . poté máte následující volbu: .nebo "No TMC station available"."Consult the messages" (Konzultovat hlášení) pro zobrazení seznamu disponibilních hlášení TMC.

28-02-2005 . 100 m/cm. tourism and shows" (Kultura. . Tento režim umožňuje: . bars and restaurants" (Hotely. Přepínání z jednoho režimu do druhého se provádí krátkým zatlačením na pravé kolečko a poté volbou funkce "Move the map" (Posunout mapu) nebo "Exit the map mode" (Ukončit režim mapa). ve kterém je na celé obrazovce nebo v pravé části zmenšeně (s buzolou v levé části) zobrazena mapa pro konzultování. ** Pouze u barevné obrazovky DT. . V režimu "Selection ."Filter by event" (Filtr pro události) pro zobrazení hlášení týkajících se výlučně nehod nebo dopravních zácep.Movement on map" (Volba-Posun na mapě) můžete vidět symboly reprezentující různé typy existujících služeb.."Administration and security" (Administrativa a bezpečnost) .50 m/cm. .69 Vybírání informací TMC Pro vybírání určitých hlášení zvolte funkci "Filter the TMC iformations" (Vybírat informace TMC) v menu "TMC Traffic Informations" (Dopravní informace TMC): . ."Sports centres and open air" (Sportovní centra a hřiště) . . . zatříděných do kategorií: . . . 200 km/cm. 200 m/cm. bary a restaurace) . 500 m/cm.Movement on map" (Volba-Posun na mapě).Audio a telematika ."Culture. Volba se provádí otáčením kolečka. 20 km/cm.zobrazit vozidlo na mapě s itinerářem navrhovaným navigačním systémem (když je navádění aktivní). 2 km/cm. 150 m/cm.symbol na žlutém pozadí.symbol na šedém pozadí. 50 km/cm.symbol na modrém pozadí. Funkce "Zoom" umožňuje zvětšit zobrazení mapy.. Všeobecně o aplikaci "Map" (Mapa)** Aplikace "Map" (Mapa) má dva režimy zobrazování: .Guidance" (Navigace Navádění). .100 km/cm.1 km/cm."Other businesses" (Jiné podniky) symbol na fialovém pozadí. a to do jedné z třinácti předem naprogramovaných úrovní vzhledem k následujícím měřítkům : . 5 km/cm. ."Hotels.zvětšit místo na mapě (třináct předem nastavených úrovní zvětšení).."Route information filter" (Filtr pro itinerář) pro získání hlášení souvisejících s trasou probíhajícího navádění.zobrazit související menu "Navigation .10 km/cm. turismus a představení) . .režim "Selection . Režim "Vehicle following on map" (Sledování vozidla na mapě) Při výběru těchto hlášení můžete použít současně několik "filtrů". ."Transports and automobiles" (Doprava a automobily) .symbol na bílém pozadí. ve kterém je v pravé části zobrazováno aktivní navádění na mapě a v levé části je zvětšená příští křižovatka."Geographic filter" (Filtr pro zeměpisnou zónu) pro přijímání hlášení týkajících se stanovené oblasti kolem vozidla a/nebo určitého místa. .symbol na zeleném pozadí.režim "Vehicle following on map" (Sledování vozidla na mapě).

které nabízí různé možnosti řízení navádění : .vystředění mapy kolem vozidla.Audio a telematika Režim "Selection . Toto menu je omezeno na následující funkce: . .zobrazit související menu "Map" (Mapa). . případně údaje GPS).70 . . východ. . . nebo v opačném případě údaje GPS pro zaregistrování do adresáře).uložení zvoleného místa do paměti (poštovní adresa.zvolit jakýkoli bod na mapě a nechat se k němu navádět nebo získat o něm informace (poštovní adresa. . .zobrazení okna zadání hesla pro zaregistrování stávající polohy vozidla do adresáře. reprezentujících hlavní světlové strany (sever. je-li k dispozici.zvětšit místo na mapě v rámci třinácti předem naprogramovaných úrovní. . Přes hlavní menu vstupte do menu "Map" (Mapa). 28-02-2005 . jako jsou hotely. západ).. je-li k dispozici.přechod do režimu "Vehicle following on map" (Sledování vozidla na mapě).movement on map" (Volba-Posun na mapě) Mapa Související menu "Map" (Mapa") Tento režim umožňuje: . čerpací stanice-servisy apod. když jsou tyto aplikace právě používány (jsou na pozadí).posunovat se na mapě s použitím čtyř směrových šipek. . Menu související s aplikací "Map" (Mapa) a s režimem "Selection movement on map" (Volba-Posun na mapě) se zobrazí jako překrývající okno.přechod do režimu "Volba-Posun na mapě". .nasměrování mapy k severu nebo ve směru jízdy vozidla.zobrazení informací o místě zvoleném na mapě. jih.otevření oken voleb služeb viditelných na mapě.volba místa na mapě jako cílového místa.

Přídavné ventilátory zajišťují lepší rozvod vzduchu k cestujícím ve 2. a 3. umístěné u spodního kraje čelního skla.Větrání . řadě jsou opatřeny kolečky pro seřizování intenzity vzduchu proudícího k zadním místům. řadě.71 VĚTRÁNÍ Správné používání klimatizace Používejte systém co nejvíce v režimu AUTO (pokud jím je Vaše vozidlo vybaveno). řadě.Střední větrací otvory. Pro zabránění vhánění příliš studeného vzduchu do kabiny.Boční větrací otvory. řadě. Při nastupování do vozidla může být teplota uvnitř mnohem nižší (nebo mnohem vyšší) než požadovaná teplota pohodlí. Aby byla klimatizace účinná. . Poznámka: boční větrací otvory ve 2.Výstupy směřující vzduch k nohám cestujících vzadu ve 2.Boční výstupy směřující vzduch k cestujícím vzadu ve 3. řadě. rozdělení proudu vzduchu. 6 . režim vstupu vnějšího vzduchu / obíhání vnitřního vzduchu. Systém automaticky využije maximum svého výkonu pro vyrovnání rozdílu teplot. když je motor studený. 7 . 4 . protože umožňuje optimálním způsobem řídit všechny následující funkce: rychlost ventilátoru.Výstupy směřující vzduch k nohám cestujících vpředu. systém větrání dosahuje svou optimální úroveň pouze postupně. teplota v kabině. výstupů vzduchu na podlaze a odvodů vzduchu ve sloupcích zadních výklopných dveří. Aby byl rozvod vzduchu v kabině rovnoměrný. dbejte na průchodnost mřížky vstupu vnějšího vzduchu.Výstupy směřující vzduch k nohám cestujících vzadu ve 3. 5 . řadě. 28-02-2005 8 . 1 . Jestliže je po delším stání vozdila na slunci teplota v interiéru velmi vysoká. 2 . musí být používána se zavřenými okny.Boční výstupy směřující vzduch k cestujícím vzadu ve 2.Trysky pro odmrazování a odmlžování oken předních dveří. neváhejte krátce vyvětrat kabinu prostřednictvím otevřených oken. 3 .Trysky pro odmrazování a odmlžování čelního skla. 9 .

V létě umožňuje snížit teplotu v kabině a v zimě. Kontrolka klimatizace 1 se rozsvítí. 28-02-2005 . vpravo od řadicí páky. nohy cestujících. Novým stisknutím tohoto tlačítka klimatizaci vypnete. 1 . 2 . zvýšit účinnost odmlžování.Větrání KLIMATIZACE Ovládací panel je umístěný na středové konzole. Stiskněte vypínač 1. čelní sklo. jestliže je dostatečná rychlost ventilátoru vzduchu. při teplotě vyšší než 0°C. čelní sklo a nohy cestujících. boční a střední větrací otvory a nohy cestujících.72 .Seřízení rozdělení proudu vzduchu Otočte seřizovací kolečko 2 do požadované polohy pro nasměrování proudu vzduchu: boční a střední větrací otvory.Zapínání / vypínání klimatizace Klimatizační zařízení může pracovat po celý rok.

w Poznámka: před automatickým vypnutím je možno ohřev ručně zastavit novým stisknutím tohoto tlačítka. Jestliže je použita zároveň s klimatizací 1.Vstup vnějšího vzduchu / Obíhání vnitřního vzduchu Stiskněte tlačítko 4 pro zapnutí obíhání vnitřního vzduchu v interiéru. Důležitá zásada Jednou až dvakrát za měsíc je nezbytné zapnout klimatizaci na pět až deset minut. velký počet cestujících. vypněte polohu "MAX". aby se uchovala v bezvadném funkčním stavu. ventilátor vzduchu a odmrazování zadního skla a rozdělí proud vzduchu optimálním způsobem směrem k čelnímu sklu a bočním oknům.Seřízení rychlosti ventilátoru Otočte seřizovací kolečko 3 vpravo nebo vlevo pro zvýšení nebo snížení rychlosti ventilátoru. zatímco obíhání vnitřního vzduchu 4 se zastaví. Pro rychlé snížení teploty nastavte seřizovací kolečko 5 na "MAX". 4 .Nastavení teploty Nastavte seřizovací kolečko 5 dle svého přání: od modrého pole (chlazení vzduchu při zapnutém klimatizačním zařízení) k červenému poli (topení). Novým stisknutím uvedete ohřev znovu do činnosti. námraza) zvolte program pro dobrý výhled.73 3 . . umožňuje zvýšit její účinnost jak při topení.w Vypne se automaticky po uplynutí přibližně dvanácti minut. Po zastavení vozidla se pod vozidlem může utvořit loužička vody. 28-02-2005 Zapne se klimatizace 1 a obíhání vnitřního vzduchu 4. zapne se odmrazování zadního skla a zpětných zrcátek. tak při chlazení vzduchu. 5 . nepoužívejte ho a obraťte se na servis PEUGEOT. Jakmile se teplota vrátí na normální hodnotu. Rozsvítí se kontrolka obíhání vnitřního vzduchu 4. 7 .Větrání . Tato funkce umožňuje izolovat kabinu od vnějších nepříjemných pachů a kouře. což je normální jev. Rozsvítí se kontrolka odmrazování 6. Tento program aktivuje klimatizaci. Jestliže vypnete motor před uplynutím dvanácti minut. zapne se odmrazování znovu při následujícím nastartování motoru. Klimatizace 1 zůstane v činnosti.Odmrazování zadního skla a zpětných zrcátek Stiskněte tlačítko 6 při motoru v chodu. Jestliže zařízení nechladí. Nenechte funkci obíhání vnitřního vzduchu zapnutou dlouhou dobu (nebezpečí zamlžení oken a zhoršení kvality vzduchu v interiéru). Rozsvítí se kontrolka programu pro dobrý výhled 7.Program pro dobrý výhled Pro rychlé odmlžení nebo odmrazení oken (vlhkost. 6 . Zároveň vypne obíhání vnitřního vzduchu. Při chlazení vzduchu dochází totiž v klimatizačním systému ke srážení vlhkosti a nashromážděná voda po kapkách vytéká.

Nezakrývejte sondu teploty vzduchu v kabině. F Změnu proveďte stisknutím tlačítek "+" nebo "-".74 .Seřízení na straně spolujezdce Je zobrazena požadovaná hodnota (od 14 do 28°: příjemná teplota = 21°.Větrání AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE S ODDĚLENÝM SEŘIZOVÁNÍM Ovládací panel je umístěný na středové konzole. Mohou rovněž aktivovat nebo neutralizovat ovladače seřizování větrání vzadu. maximální rozdíl mezi stranou řidiče a spolujezdce = 5°). vpravo od řadicí páky. Symbol a kontrolka 1 se rozsvítí. Symbol a kontrolka 1 zhasnou. 28-02-2005 . 1 . 2 .Zapínání / vypínání klimatizace F Jedno stisknutí tohoto tlačítka zapne automatickou činnost klimatizace. Řidič a spolujezdec vpředu mohou nezávisle na sobě seřídit teplotu vzduchu na své straně vozidla. Slouží k regulaci klimatizačního zařízení.Seřízení na straně řidiče 3 . umístěnou na pravém sloupku středové konzoly. F Nové stisknutí tohoto tlačítka vypne klimatizaci.

odmrazování se znovu zapne při příštím nastartování motoru.Režim AUTO Jedná se o běžný způsob používání klimatizačního systému.75 Pro sjednocení nastavení na straně spolujezdce s nastavením na straně řidiče: . Systém reguluje všechny parametry podle zobrazené hodnoty seřízení teploty.klimatizace ve verzi "MONO".Vstup vnějšího vzduchu / Obíhání vnitřního vzduchu F Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí obíhání vnitřního vzduchu v kabině. Nemusíte se o jeho obsluhu nijak starat.Odmrazování zadního skla a zpětných zrcátek F Pro zapnutí odmrazování zadního skla a zpětných zrcátek stiskněte tlačítko 8 při motoru v chodu. odpovídající zvolenému výstupu vzduchu. stiskněte tlačítko B. 9 . stiskněte tlačítko A. . rychlost ventilátoru. Symbol větrání vzadu 5 zhasne.boční a střední větrací otvory a nohy cestujících. Jestliže vypnete motor před uplynutím dvanácti minut. Odmrazování se vypne automaticky po uplynutí přibližně dvanácti minut. . Zobrazí se symbol větrání vzadu 5.klimatizace ve verzi "REAR". F Novým stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na automatické řízení vstupu vzduchu. Aby mohli cestující vzadu seřizovat větrání. .nohy cestujících. Zobrazí se symbol "AUTO". Zobrazí se symbol a kontrolka obíhání vnitřního vzduchu 7. Seřizovací kolečka intenzity proudu vzduchu 5. Symbol ventilátoru 6 se mění v závislosti na požadované hodnotě. F Stiskněte tlačítko "AUTO". Pro neutralizování ovladačů větrání vzadu stiskněte znovu tlačítko B.čelní sklo. 8 . Poznámka: funkci odmrazování je možné vypnout před jejím automatickým zastavením novým stisknutím tohoto tlačítka. F Novým stisknutím jej můžete znovu uvést do činnosti.boční a střední větrací otvory. . Rozsvítí se kontrolka 4. 7 . Rozsvítí se kontrolka odmrazování 8.čelní sklo a nohy cestujících. 5 .Rozdělení proudu vzduchu F Jedno stisknutí příslušného tlačítka nebo tlačítek 4 umožní nasměrovat proud vzduchu: . řadě. vháněného bočními větracími otvory ve 2. Systém řídí rozdělení proudu vzduchu. 4 . jsou nyní funkční. . stiskněte na více než dvě sekundy tlačítko 2 nebo 3. Tato funkce umožňuje izolovat kabinu od vnějších pachů a kouře. Nenechte obíhání vnitřního vzduchu v činnosti příliš dlouhou dobu (nebezpečí zamlžení skel a zhoršení kvality vzduchu v interiéru).Seřízení větrání vzadu (verze "REAR") 6 .Seřízení rychlosti ventilátoru F Zvyšte nebo snižte rychlost ventilátoru otáčením seřizovacího kolečka 6 vpravo nebo vlevo. 28-02-2005 . aby zajistil pohodlí a dostatečný oběh vzduchu v kabině. teplotu a vstup vnějšího vzduchu.Větrání .

Větrání 10 . V takovém případě se systém vrátí do automatického režimu. Poznámka: pro zajištění Vašeho pohodlí jsou provedená seřízení zachována mezi dvěma nastartováními motoru vozidla. reguluje rychlost ventilátoru a rozděluje proud vzduchu optimálním způsobem k čelnímu sklu a bočním oknům. Jestliže zařízení nechladí. F V takovém případě zvolte program pro dobrý výhled. 28-02-2005 Důležitá zásada Jednou až dvakrát za měsíc je nezbytné zapnout klimatizaci na pět až deset minut. Rozsvítí se kontrolka programu pro dobrý výhled 10. signalizuje poruchu funkce klimatizace. Je to normální jev.Program pro dobrý výhled V některých případech nemusí být program komfort dostatečný pro rychlé odstranění zamlžení a námrazy na oknech (vlhkost. nepoužívejte ho a obraťte se na servis PEUGEOT.Neutralizace systému F Otočte seřizovací kolečko ventilátoru 6 směrem doleva. stisknutím tlačítka 10 nebo tlačítka "AUTO" znovu uvedete systém do činnosti s hodnotami platnými před neutralizací. pokud ovšem nedošlo k výrazné změně teploty v kabině. 11 . Současně vypne funkci obíhání vnitřního vzduchu. Poznámka: při chlazení vzduchu dochází v klimatizačním systému ke srážení vlhkosti. V této poloze budou neutralizovány všechny funkce systému s výjimkou odmrazování zadního skla. F Novým otočením kolečka 6. Při volnoběžných otáčkách motoru nebo u stojícího vozidla se topení může normálně chvilkově projevit pískáním a kouřem s typickým zápachem. Přídavné topení Vozidla s motorem HDI mohou být pro zvýšení komfortu vybavena automatickým přídavným topením. aby se uchovala v bezvadném funkčním stavu. displej zhasne. námraza). Po zastavení vozidla vyteče nashromážděná voda pod vozidlo.76 . odmrazování zadního skla. Blikání bodů. oddělujících číslice hodnot seřizování. . Program zapne klimatizaci. velký počet cestujících. Obraťte se na servis sítě PEUGEOT.

Seřízení vzdálenosti Nadzvedněte tyč a posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu.Sedadla a lavice SEDADLA Přední sedadla s ručním seřizováním 1 .Nastavení výšky sedadla řidiče Pohybujte ovladačem směrem nahoru nebo dolů až do dosažení požadované polohy. 3 . 4 . Nastavení je správné. jestliže horní kraj opěrky je v úrovni temene hlavy.Seřízení zádové opěry sedadla řidiče Zvedněte nebo sklopte páčku pro dosažení žádané polohy.Seřízení sklonu opěradla Posuňte páčku směrem nahoru. 28-02-2005 . 2 . 5 .78 .Nastavení výšky a sklonu opěrky hlavy Pro zvýšení nebo snížení polohy přitáhněte opěrku směrem dopředu a posuňte ji.

79 Pro vytažení opěrky ze sedadla ji nejprve nastavte do horní polohy. Opěrky hlavy musí být při jízdě namontované a správně seřízené. 28-02-2005 . Nikdy nejezděte s demontovanými opěrkami hlavy. Za jízdy nesmí cestující sedět v sedadle otočeném zády ke směru jízdy. Přitáhněte ovladač směrem nahoru a otočte sedadlo směrem do středu kabiny.Sedadla a lavice . Na straně řidiče: posuňte volant dozadu. 6 . potom ji odpojte vytažením tlačítka na jejím konci. Při zpětném nasazování zasuňte tyčky opěrky do otvorů v opěradle. zatáhněte páku parkovací brzdy. Nastavte sedadlo do střední vzdálenosti a do maximální výšky. Otáčení sedadla musí být prováděno ve stojícím vozidle. Zasunujte je v ose opěradla.Otočení sedadel Úplně narovnejte opěradlo. nadzvedněte jazýček pomocí mince a přitáhněte opěrku současně směrem dopředu a nahoru.

D .Seřízení sklonu opěradla Překlopte ovladač směrem dopředu nebo dozadu pro nastavení správného sklonu.80 . 28-02-2005 .Podélné seřízení Pro nastavení žádané polohy sedadla posuňte ovladač směrem dopředu nebo dozadu. Poznámka: elektrické funkce sedadel jsou neutralizovány po uplynutí jedné minuty od vypnutí zapalování. C .Sedadla a lavice Přední sedadla s elektrickým seřizováním A . B .Výškové seřízení sedadla řidiče Zatlačte zadní část ovladače směrem nahoru nebo dolů pro nastavení požadované výšky.Seřízení zádové opěry sedadla řidiče (mechanické) Posuňte páčku nahoru nebo dolů pro nastavení požadované polohy.

Otočení sedadel (mechanické) Úplně narovnejte opěradlo. Otáčení sedadla musí být prováděno ve stojícím vozidle. Při zpětném nasazování zasuňte tyčky opěrky hlavy do otvorů v opěradle.81 E . Seřízení je správné.Sedadla a lavice . Za jízdy musí být opěrky hlavy na svém místě a musí být správně seřízené. Zasunujte je v ose opěradla. nadzvedněte jazýček pomocí mince a přitáhněte opěrku současně směrem dopředu a nahoru. zatáhněte páku parkovací brzdy. 28-02-2005 . potom ji odpojte vytažením tlačítka na jejím konci. F .Seřízení výšky a sklonu opěrky hlavy Pro zvýšení či snížení polohy opěrku přitáhněte směrem dopředu a posuňte ji. Nastavte sedadlo do střední vzdálenosti a do maximální výšky. Nikdy nejezděte s demontovanými opěrkami hlavy. Na straně řidiče: posuňte volant dozadu. Přitáhněte ovladač směrem nahoru a otočte sedadlo směrem do středu kabiny. Pro vytažení opěrku dejte do horní polohy. Za jízdy nesmí cestující sedět v sedadle otočeném zády ke směru jízdy. když se nachází horní kraj opěrky v úrovni temene hlavy.

82 . jen když je motor v chodu. 28-02-2005 . Uložení do paměti je potvrzeno zvukovým signálem. paměť. Poznámka: vyhřívání sedadel je v činnosti.Sedadla a lavice Poloha místa řidiče uložená do paměti tlačítky M. 3 : Silné vyhřívání. 1 a 2 Pro uložení do paměti pomocí tlačítek. Motor v chodu F Držte stisknuté tlačítko 1 nebo 2 až do konce seřizování v paměti uložené polohy. F stiskněte tlačítko M. umístěných na boku sedadla: F zapněte zapalování (2. Ovladače vyhřívání předních sedadel Přední sedadla mohou být vyhřívána samostatně. Nastavení místa řidiče do polohy uložené v paměti Motor vypnutý F Stiskněte krátce tlačítko 1 nebo 2 pro nastavení místa řidiče do polohy uložené pod tímto číslem. která byla uložena do paměti dálkovým ovladačem.dvě s pomocí dvou dálkových ovladačů (dva uživatelé). pokud mezitím došlo ke změně této polohy. Při odemknutí dveří se sedadlo řidiče nastaví do polohy. otočení klíče). Teplota sedadla je automaticky regulována. Každý dálkový ovladač ukládá do paměti jedno seřízení místa řidiče. . Uložení polohy sedadla řidiče do paměti Do paměti zařízení můžete uložit čtyři různé polohy místa řidiče: . Uložení nové polohy vymaže předcházející polohu. 1 : Slabé vyhřívání. a zvolte požadovaný stupeň vyhřívání: 0 : Vypnuto. Poloha místa řidiče uložená do paměti dálkovým ovladačem Při zamknutí dveří uloží dálkový ovladač zabudovaný v klíči polohu sedadla řidiče do paměti zařízení. Použijte seřizovací kolečka. Poznámka: po pěti po sobě jdoucích povelech k nastavení místa řidiče do v paměti uložené polohy bude funkce neutralizována až do nastartování motoru. umístěná na boku obou sedadel.dvě s pomocí tlačítek M/1 a M/2. 2 : Středně silné vyhřívání. F seřiďte své sedadlo a zpětná zrcátka. potom do čtyř sekund tlačítko 1 pro 1. paměť nebo tlačítko 2 pro 2.

zopakujte výše popsané úkony od začátku. Opětné nasazení: . opatřený výliskem na plechovku s nápojem. Před otočením sedadla nezapomeňte stoleček sklopit. . 3 . v jaké byla v okamžiku vyndavání. aby byla v ose opěradla.Stoleček jako v letadle Ve vozidle máte za oběma předními sedadly k dispozici stoleček jako v letadle. .V boční poloze (pružný popruh na vlastním sedadle) mohou sloužit jako úchyty časopisů.jestliže požadovanou polohu překročíte.83 4 . Poznámka: jestliže je pod předním sedadlem spolujezdce přítomen zesilovač. .Úložné zásuvky Pod oběma předními sedadly jsou připraveny zásuvky.Pružné upevňovací popruhy Na obou předních sedadlech (na vnitřní straně) jsou připraveny pružné upevňovací popruhy. Umístění loketní opěrky do polohy pro používání: . USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL VPŘEDU 1 . zásuvku nebude být možné použít. . . .Pro úplné vytažení zásuvku posuňte až na doraz.zatlačte opěrku na její upevnění až na doraz.Zásuvku otevřete jejím nadzvednutím a přitažením.pomalu ji zvedněte do požadované polohy.zvedněte opěrku nad její klidovou polohu. . Pro příležitostné vyjmutí opěrky: .Přední a zadní loketní opěrky Umístění loketní opěrky do klidové polohy: .Sedadla a lavice .sklopte ji úplně směrem dolů. potom ji úplně vytáhněte.V poloze napříč (pružné popruhy A zavěšené mezi dvěma sedadly) mohou držet například tašku. 2 . .zvedněte ji tak.Zásuvka 12 V pro elektrické doplňky U nohou sedadla řidiče je připravena zásuvka 12 V pro doplňky.silně zatlačte na její upevňovací čep a překlopte ji na maximum. nadzvedněte dva jazýčky na stranách zásuvky. . 28-02-2005 . řadě .zatlačte opěrku směrem dozadu. .dejte opěrku do polohy. která je přístupná rovněž pro cestující ve 2.přitažením směrem k sobě ji vyndejte z jejího upevnění. Poznámka: obě přední sedadla jsou rovněž vybavena kapsou na zadní straně jejich opěradel. 5 .

aby se odjistily zadní nohy. Seřizování sklonu opěradla Přitáhněte páčku C směrem nahoru a nastavte požadovaný sklon. Skloňte opěradlo směrem dopředu tak. Ze 3. Dejte sedadlo do "složené" polohy. Přitáhněte páčku C směrem nahoru až na doraz. Proveďte složení. řady: Dejte opěrku hlavy do spodní polohy. Složení bočního sedadla z polohy "stoleček" Zvedněte opěradlo sedadla. řadě. Sklopte opěradlo na sedák. vystupování ze 3. Přitáhněte páčku D směrem nahoru až na doraz. Dejte sedadlo do "složené" polohy. řadě: Dejte opěrku hlavy do spodní polohy. 28-02-2005 . Tento manévr usnadní vystupování cestujících ze 3. Složení bočního sedadla: přístup ke 3.84 . Skloňte opěradlo směrem dopředu tak. Uvolněte páčku pro zajištění polohy. řady můžete přitáhnout popruh B a posunout sedadlo směrem dopředu. jak je popsáno zde vedle.Sedadla a lavice ZADNÍ SEDADLA Seřizování vzdálenosti Nadzvedněte tyč A a posuňte sedadlo směrem dopředu nebo dozadu. aby se odjistily zadní nohy. Poloha "stoleček" bočního sedadla Složte příslušné sedadlo. Nyní máte k dispozici stoleček se dvěma výlisky na nápoje. Překlopte složené sedadlo směrem dozadu tak. Sklopte opěradlo na sedák. když je sklopené sedadlo ve 2. až se zajistí zadní nohy. řady.

sevřete pevně obě tyče G). řadě cestující.85 Poloha "stoleček" prostředního sedadla Dejte opěrku hlavy do spodní polohy. Nasaďte přední nohy do kolejniček (je-li třeba. Uchopte dvě tyče G pod sedadlem a pevně je sevřete. potom ho demontujte a namontujte do žádané polohy. že žádný předmět neucpal kolejničky a nebrání správnému zajištění noh sedadla. Sklopte opěradlo směrem dopředu. je zakázáno mít za jízdy boční sedadlo ve "složené" poloze. Za jízdy je zakázáno. Zadní nohy se zajistí. aby byla zády ke směru jízdy. Přitáhněte ovladač E směrem nahoru. Složte nejprve sedadlo. montáž nebo přenášení sedadla. Dejte sedadlo do "složené" polohy. Nyní máte k dispozici stoleček se dvěma výlisky na nápoje. Otáčení sedadla musí být prováděno ve stojícím vozidle. Když je ve 3.Sedadla a lavice . Demontáž sedadla Složte příslušné sedadlo. Montáž sedadla Ověřte. Narovnejte opěradlo sedadla (u prostředního sedadla požijte ovladač E). Zvedněte sedadlo a přeneste ho s pomocí madla H. Nadzvedněte ovladač F. Překlopte složené sedadlo směrem dozadu. Nikdy nepoužívejte seřizovací popruhy pro demontáž. 28-02-2005 . Přední nohy se odblokují. aby cestující seděli zády ke směru jízdy. Složení prostředního sedadla Dejte sedadlo do polohy "stoleček". Otočení sedadla Zadní sedadla je možno otočit tak.

Od zadních výklopných dveří vytáhněte popruh C směrem nahoru. Sklopte opěradlo na sedák. . že žádný předmět neucpal kolejničky a nebrání správnému zajištění noh lavice.Sedadla a lavice ZADNÍ LAVICE Podélné seřízení Nadzvedněte tyč A a posuňte lavici směrem dopředu nebo dozadu. Demontáž lavice Složte lavici. Nikdy nepoužívejte seřizovací popruhy pro demontování. Poznámka: pro usnadnění nakládání zavazadel přes otevřené zadní výklopné dveře můžete přitáhnout popruh B a posunout lavici směrem dopředu. namontování nebo přenášení lavice. Překlopte složenou lavici směrem dozadu. Montáž lavice Ověřte. Dejte přední nohy na přední doraz v kolejničkách. Sklopte opěradlo na sedák. Zadní nohy se zajistí. Za jízdy připevněte zádržné popruhy k držadlům. Posuňte páčku D pro odjištění zadních noh. Poznámka: lavici vyjímat a nasazovat ve "složené" poloze přes boční posuvné dveře. Uchopte dvě tyče E pod lavicí. 28-02-2005 Složení lavice Dejte opěrky hlavy do spodní polohy. Poloha "stoleček" Dejte opěrky hlavy do spodní polohy.86 . Od zadních výklopných dveří vytáhněte popruh C směrem nahoru. Přední nohy se odjistí. Dejte lavici do "složené" polohy. Odjistěte opěradlo a zvedněte jej pomocí popruhu C.

zatlačte na západku a přitáhněte opěrku současně směrem dopředu a směrem nahoru. přitom je zasunujte v ose opěradla. 28-02-2005 .nízkou. Pro zvýšení nebo snížení opěrky hlavy ji nejprve přitáhněte směrem dopředu a současně ji posuňte. Pro vytažení opěrky ze sedadla ji nejprve dejte do horní polohy. Nikdy nejezděte s vyndanými opěrkami hlavy.Sedadla a lavice . což je poloha používaná cestujícím.vysokou.87 OPĚRKA HLAVY VZADU Opěrky hlavy vzadu je možno vymontovat a mají dvě polohy: . . Pro opětné nasazení opěrky zasuňte její vodicí tyčky do otvorů v sedadle. ve které je opěrka uložena. Při jízdě musí být opěrky na svém místě a správně seřízené.

88 . nafukovací vak "airbag" spolujezdce** musí být povinně neutralizovaný. . narovnejte jeho opěradlo a nechte aktivní nafukovací vak "airbag" spolujezdce**. .od roku 1992 (ve Francii) a v souladu se směrnicí 2000/3 musí být všechny děti mladší 12 let převáženy v homologované dětské sedačce*. seřiďte sedadlo vozidla do střední podélné polohy. Nicméně bezpečnost Vašich dětí závisí také na Vás.zády ke směru jízdy až do 2 let věku. . Střední podélná poloha Upevnění dětské sedačky tříbodovým bezpečnostním pásem Zády ke směru jízdy Když je sedačka v poloze zády ke směru jízdy namontovaná na místě spolujezdce vpředu. PEUGEOT Vám doporučuje převážet děti na zadních místech vozidla: .čelem ke směru jízdy od 2 let. 28-02-2005 * Podle předpisů platných v příslušné zemi. Jinak by v případě rozvinutí vaku hrozilo vážné zranění nebo usmrcení dítěte. na místech vybavených bezpečnostním pásem nebo úchyty ISOFIX**. Pro zajištění optimální bezpečnosti dodržujte následující pokyny: . Čelem ke směru jízdy Když je sedačka v poloze čelem ke směru jízdy namontovaná na místě spolujezdce vpředu.Sedadla a lavice VŠEOBECNÉ INFORMACE O DĚTSKÝCH SEDAČKÁCH Při konstrukci všech vozů věnuje automobilka PEUGEOT problematice ochrany dětí velkou péči. ** Podle modelu.děti vážící méně než 9 kg musí být vpředu i vzadu povinně převáženy v poloze zády ke směru jízdy. . uzpůsobené jejich váze.nejbezpečnější místa pro cestování dětí ve vozidle jsou podle statistických údajů vzadu.

na zadních místech. které se snadno upevňují k těmto úchytům. Dětská sedačka nesmí být umístěna na zadní boční místa ve 3. V takovém případě musí být sedačka povinně upevněná k sedadlu vozidla pomocí tříbodového bezpečnostního pásu. 28-02-2005 .89 ÚCHYTY "ISOFIX" Sedáky zadních bočních sedadel ve vozidle jsou vybavené specifickými úchyty ISOFIX. Tento systém je zárukou pevné a rychlé montáže dětské sedačky do vozidla. umístěná mezi opěradlem a sedákem sedadla. V poloze čelem ke směru jízdy musí být přední sedadlo vozidla seřízeno do střední podélné vzdálenosti. se musí její skelet opírat o opěradlo předního sedadla vozidla. Je možno ji upevnit v poloze zády ke směru jízdy a v poloze čelem ke směru jízdy.Sedadla a lavice . Montáž dětské sedačky ISOFIX V poloze zády ke směru jízdy. Řiďte se pokyny pro montáž dětské sedačky. Jedná se o dvě oka. uvedenými v montážním návodu jejího výrobce. řadě. Tuto sedačku je rovněž možno použít na sedadlech nevybavených úchyty ISOFIX. V rámci systému ISOFIX nabízí PEUGEOT sedačku KIDDY ISOFIX. Dětské sedačky ISOFIX jsou vybavené dvěma zámky.

L2 "RÖMER Baby-Safe" (E1 03301146) Upevňuje se zády ke směru jízdy. které se upevňují pomocí tříbodového bezpečnostního pásu ve vozidle: Skupina 0: od narození do 10 kg Skupina 0+: od narození do 13 kg L1 "BRITAX Babysure" (E11 0344117) Upevňuje se zády ke směru jízdy. Skupiny 2 a 3: od 15 do 36 kg L5 "KLIPPAN Optima" (E17 030007) Od 6 let (přibližně 22 kg) používejte pouze podložku.Sedadla a lavice DĚTSKÉ SEDAČKY DOPORUČENÉ PEUGEOTEM PEUGEOT nabízí ucelenou řadu dětských sedaček. které se upevňují bezpečnostním pásem a jsou homologované pro univerzální použití. 28-02-2005 . Nafukovací vak "airbag" spolujezdce OFF** MONTÁŽ DĚTSKÝCH SEDAČEK UPEVNĚNÝCH BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM V souladu s předpisy EU (směrnice 2000/3) naleznete v tabulce na následující straně informace o možnosti montáže dětských sedaček. v závislosti na váze dítěte a podle míst ve vozidle: L4 "RECARO Start" (E1 03301108) ** Podle modelu. 2 a 3: od 9 do 36 kg L3 "KIDDY Life" (E1 03301135) Pro zajištění bezpečnosti malých dětí (od 9 do 18 kg) doporučuje PEUGEOT používat přední ochranný díl. Skupiny 1.90 .

X : místo nevhodné pro montáž dětské sedačky v uvedené váhové skupině. umístěné do 3. L4. řady Třímístná lavice. 28-02-2005 . řadě Prostřední sedadlo v 2. umístěná do 3. řadě Boční sedadla v 2.: na příslušné místo lze montovat pouze uvedené dětské sedačky (podle země prodeje). U : místo uzpůsobené pro montáž dětské sedačky. s pomocí bezpečnostního pásu v poloze zády a/nebo čelem ke směru jízdy.91 Váha dítěte a přibližný věk Místo Méně než 13 kg (skupiny 0 (a) a 0+) Až do ≈ 1 roku U Od 9 do 18 kg (skupina 1) Od 1 do ≈ 3 let U Od 15 do 25 kg (skupina 2) Od 3 do ≈ 6 let U Od 22 do 36 kg (skupina 3) Od 6 do ≈ 10 let U Sedadlo spolujezdce vpředu Boční sedadla v 2. L5 L3. L4. L5 X L3 L3. L4. L2 L3 L3. L.Sedadla a lavice . prostudujte si předpisy platné ve Vaší zemi. řadě. umístěná do 3. L5 L3. homologované pro univerzální použití. řady U U U U U U U U L1. L5 a : než posadíte dítě na toto místo. L4. řady Prostřední sedadlo v 2. L5 U U U U L1. L4. řadě. L2 L3 L3. L5 L3. L4.

Neopomeňte zapnout bezpečnostní pásy nebo vlastní popruhy dětské sedačky tak. Montáž podložky Hrudníková část pásu musí být umístěná na rameni dítěte a nesmí se dotýkat krku. používejte "dětskou pojistku"*. Aby byla instalace dětské sedačky optimální. Neotvírejte zadní okna o více než jednu třetinu*.dítě nebo děti samotné bez dozoru ve vozidle. PEUGEOT Vám doporučuje používat podložku s opěradlem. Ověřte. jakmile namontujete dětskou sedačku zády ke směru jízdy na přední sedadlo. dobře jí uložte nebo upevněte. Jestliže musíte opěrku hlavy vyjmout. . že břišní část bezpečnostního pásu vede správně přes stehna dítěte. . aby se z ní nestal nebezpečný projektil v případě prudkého brždění. kromě případu. stojícím na slunci. Pro ochranu malých dětí před slunečními paprsky namontujte na zadní okna roletky. že se její opěradlo řádně opírá o opěradlo sedadla vozidla a že nepřekáží opěrka hlavy. Jinak by v případě rozvinutí vaku mohlo dojít k těžkému zranění nebo usmrcení dítěte.klíče v dosahu dětí uvnitř vozidla. ověřte.Sedadla a lavice DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNOU MONTÁŽ DĚTSKÉ SEDAČKY Špatně namontovaná dětská sedačka ve vozidle může v případě dopravní nehody ohrozit bezpečnost dítěte.dítě nebo zvíře ve vozidle se zavřenými okny. Aby nemohlo dojít k náhodnému otevření dveří. opatřeným vodítkem pásu ve výši ramena. Z důvodu zajištění bezpečnosti nenechávejte: . 28-02-2005 . Neutralizujte nafukovací vak "airbag" spolujezdce*. a to i při jízdě na malou vzdálenost. kdy jsou zadní místa již obsazená dalšími dětmi nebo jsou zadní sedadla nepoužitelná či neexistují. * Podle modelu.92 . aby byla co nejvíce omezena vůle mezi pásem a tělem dítěte. Děti mladší 10 let nesmí být převáženy v poloze čelem ke směru jízdy na sedadle spolujezdce vpředu.

Seřízení výšky: F pro snížení horního ukotvení pásu sevřete ovladač 1 a posuňte ho směrem dolů. Pro zapnutí bezpečnostního pásu přesuňte karabinu z polohy B do polohy A.Sedadla a lavice . potom zasuňte sponu do zámku. aby se pevně přitiskl k tělu cestujícího. Poznámka: rozsvícení kontrolky může způsobit také odložená taška nebo přítomnost zvířete na předním sedadle spolujezdce. Přední a zadní boční místa ve 2.93 Bezpečnostní pásy s pyrotechnickými předpínači a omezovači přítlaku Bezpečnost cestujících při čelním nárazu je zvýšena použitím bezpečnostních pásů s pyrotechnickými předpínači a omezovači přítlaku. která je při překročení rychlosti 25 km/h doprovázená zvukovým signálem (po dobu přibližně 90 sekund) a hlášením "Seat belt reminder (Nezapnutý bezpečnostní pás)" na vícefunkční obrazovce. řadě jsou vybavená dvěma tříbodovými samonavíjecími bezpečnostními pásy s omezovači přítlaku. a 3. Omezovač tlaku slouží k zeslabení tlaku pásu na tělo cestujícího při kolizi. řadě Zadní prostřední sedadlo ve 2. řadě Zadní boční místa ve 3. Zapnutí: F Přitáhněte pás a zapněte sponu do zámku. Pyrotechnické předpínače bezpečnostních pásů jsou aktivní pouze při zapnutém zapalování. Bezpečnostní pásy zadních prostředních sedadel ve 2. rozsvítí se při běžícím motoru kontrolka. Kontrolka nezapnutého předního bezpečnostního pásu Když si řidič a/nebo spolujezdec vpředu nezapne bezpečnostní pás. řadě Bezpečnostní pásy zadních bočních sedadel ve 3. řadě jsou vybavená pyrotechnickými předpínači s omezovači přítlaku. F pro zvýšení horního ukotvení pásu posuňte ovladač 1 směrem nahoru. řadě a prostřední místo zadní lavice mají integrovaný tříbodový samonavíjecí bezpečnostní pás. 28-02-2005 . Od určité síly nárazu napne okamžitě pyrotechnický systém bezpečnostní pás tak. BEZPEČNOSTNÍ PÁSY Bezpečnostní pásy předních a zadních bočních sedadel ve 2.

Po sklopení nebo přemístění sedadla či zadní lavice se ujistěte. .nesmí vykazovat stopy po rozříznutí nebo být roztřepený.Sedadla a lavice Ať už sedíte na jakémkoli místě ve vozidle. Nezaměňte zámky bezpečnostních pásů.nesmí být zkroucený.používejte vhodnou dětskou sedačku pro cestující mladší 12 let nebo měřící méně než 1 m 50 cm. i při jízdě na krátkou vzdálenost. . V každém případě se rozsvítí kontrolka "airbag".94 . že je pás řádně svinutý. spojujících pohodlí s praktičností: 5 míst 6 míst "Pullman" * Podle modelu. . . Čistěte bezpečnostní pásy mýdlovou vodou nebo přípravkem na čištění textilních látek. protože by v takovém případě nemohly plnit zcela svou úlohu. VARIABILNÍ USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL Příklady různých uspořádání. Po nárazu nechte ověřit a případně vyměnit systém bezpečnostních pásů v servisu sítě PEUGEOT. Před a po použití se ujistěte. 28-02-2005 . musí břišní část pásu vždy vést pod loketní opěrkou. V závislosti na druhu a velikosti nárazu se pyrotechnické zařízení bezpečnostních pásů může odpálit nezávisle na nafukovacích vacích. vždy si zapněte bezpečnostní pás.musí být napnutý co nejblíže k tělu. že je pás správně umístěný a svinutý.nesmí být nijak upravený nebo změněný. prodávaným v servisech sítě PEUGEOT.musí držet jen jednoho dospělého člověka. Když jsou sedadla vybavená loketními opěrkami*. Aby byl bezpečnostní pás účinný: . .nepoužívejte vodítko pásu* při montáži dětské sedačky. Doporučení pro dětské sedačky: .

28-02-2005 .Sedadla a lavice .95 7 míst s přístupem ke 3. Prostřední sedadlo může být umístěno doprostřed 2. řady a na levou stranu ve 3. řadě. řadě 5 míst s polohou "piknik" při parkování 8 míst s lavicí Konfigurace "Cargo" Přemísťování sedadel je nutno provádět ve stojícím vozidle (viz kapitola "Sedadla"). Za jízdy je zakázáno. aby cestující seděli zády ke směru jízdy.

Nenechte nikoho uvnitř nadstandardně uzamknutého vozidla. ovládání mechanické dětské pojistky a k zapínání zapalování. Dálkový ovladač Verze se standardním zamykáním Jedním stisknutím tlačítka A lze vozidlo standardně uzamknout. . Uzamknutí je signalizováno rozsvícením směrových světel na přibližně dvě sekundy. Vysunutí / zasunutí klíče Pro zasunutí klíče stiskněte tlačítko E. nadstandardně zamknout a odemknout dveře a zadní výklopné dveře a rovněž přiklopit vnější zpětná zrcátka. Centrální zamykání Prostřednictvím zámku dveří řidiče nebo spolujezdce lze klíčem standardně zamknout. Pro vysunutí klíče stiskněte tlačítko E. které je potvrzeno rozsvícením směrových světel přibližně na dvě sekundy. uzávěr palivové nádrže a odkládací skřínku. Jestliže je zamknuté vozidlo nechtěně odemknuto. pokud byly střechy před stisknutím v otevřené poloze. Jestliže jsou jedny z dveří otevřené nebo jsou otevřené zadní výklopné dveře. Druhé stisknutí tlačítka A před uplynutím pěti sekund od uzamknutí způsobí změnu na nadstandardní uzamknutí. Jedno stisknutí tlačítka D otevře nebo zavře zadní levé dveře. které je signalizované rozsvícením směrových světel na přibližně dvě sekundy. dveře spolujezdce. ale nadálku. vozidlo se automaticky znovu zamkne. Odemknutí je potvrzené rychlým zablikáním směrových světel. Poznámka: při tomto stisknutí se před otevřením příslušných dveří nejprve odemkne vozidlo.Přístup a startování KLÍČE Verze s nadstandardním zamykáním Po nadstandardním uzamknutí nelze dveře otevřít pomocí vnějších ani vnitřních kliček. Pro úplné zavření střech musíte stisknout jejich ovladač před vystoupením z vozidla. 28-02-2005 Stisknutí tlačítka A na více než 2 sekundy umožní kromě standardního nebo nadstandardního zamknutí vozidla rovněž automatické uzavření oken a nastavení otvíracích střech do pootevřené polohy. nedojde k centrálnímu uzamknutí.96 . Odemykání Jedním stisknutím tlačítka B odemknete vozidlo. aniž by do 30 sekund byly otevřeny některé z dveří. potom klíč sklopte do pouzdra dálkového ovladače. Dálkový ovladač zajišťuje stejné funkce. Otevírání / zavírání elektrických bočních posuvných dveří Jedno stisknutí tlačítka C otevře nebo zavře zadní pravé dveře. Jedno stisknutí tlačítka A dá povel k uzamknutí vozidla. Poznámka: jestliže je nadstandardní uzamknutí provedeno zevnitř vozidla. Klíčem lze jednotlivě zamknout a odemknout dveře řidiče. Slouží k přepínání ovladače neutralizace nafukovacího vaku spolujezdce. při nastartování přejde systém na standardní zamknutí.

F Zapněte zapalování. F Před použitím dálkového ovladače vyčkejte nejméně jednu minutu. V tomto případě nebude možné nastartovat motor Vašeho vozidla. Pro vyměnění el. Urychleně se obraťte na servis PEUGEOT. 28-02-2005 . Při zapnutí zapalování musí být kód klíče rozpoznán systémem. F Před použitím dálkového ovladače vyčkejte nejméně jednu minutu.Přístup a startování . Dálkový ovladač je znovu funkční. umístěná na držáku stropního světla. doprovázeným zvukovým signálem. F Vypněte zapalování. článku nebo odpojení a následném připojení baterie musíte znovu aktivovat dálkový ovladač.97 Nalezení zaparkovaného vozidla Pro nalezení zamknutého vozidla na parkovišti: F stiskněte tlačítko A. který obsahuje zvláštní kód. článku (označ. Pokud po výměně článku není dálkový ovladač funkční. Zapomenutý klíč ve spínací skřínce Řidič je při otevření svých dveří upozorněn na zapomenutí klíče ve spínací skřínce hlášením na vícefunkční obrazovce.: CR1620 / 3 volty) otevřete ovladač v blízkosti ouška pomocí mince. Klíč má elektronický čip. aby bylo možné nastartovat. proveďte jeho opětnou aktivaci. ELEKTRONICKÉ BLOKOVÁNÍ STARTOVÁNÍ (IMOBILIZÉR) Zablokováním řídicího systému motoru při vypnutí zapalování znemožňuje nastartování vozidla neoprávněnou osobou. Opětná aktivace dálkového ovladače Po výměně el. Výměna elektrického článku dálkového ovladače Informace o vybitém elektrickém článku je podána řidiči pomocí zvukového signálu a hlášení na vícefunkční obrazovce. F Do deseti sekund stiskněte tlačítko A nebo B a držte jej nejméně pět sekund. stropní světla se rozsvítí a směrová světla blikají po dobu několika sekund. poloha klíče) bliká rychle kontrolka tlačítka centrálního zamykání. V případě poruchy systému: při zapnutí zapalování (2.

98 . že přestane fungovat.přesvědčte se. které vlastníte. která jsou uvedená ve formě kódu na štítku připojeném ke klíčům. Výjimkou je postup opětné aktivace. neaktivujte nadstandardní zamknutí. Netiskněte tlačítka dálkového ovladače mimo jeho dosah (příliš daleko od vozidla). když je klíč zasunutý v zámku řízení. nikdy ji nenechávejte uvnitř vozidla. V případě ztráty klíčů Vám bude moci servis PEUGEOT s pomocí těchto čísel urychleně dodat nové klíče. Jestliže se někdo nachází uvnitř kabiny vozidla. Při jízdě se zamknutými dveřmi může být v případě nehody ztížen přístup záchranné služby do kabiny. doporučujeme Vám vzít kartu s sebou spolu s ostatními osobními dokumenty. Vysokofrekvenční dálkové ovládání je citlivý systém. . jinak by mohlo dojít k nechtěnému odemknutí vozidla.Přístup a startování DŮVĚRNÁ KARTA S KÓDEM Pečlivě si zaznamenejte čísla všech klíčů. Neprovádějte žádné změny na systému elektronického blokování startování (imobilizér). protože je nebezpečí. Z bezpečnostních důvodů (když jsou ve voze děti) vytáhněte klíč ze zámku řízení před vystoupením z vozidla. nezbytný k provedení jakéhokoli zásahu do systému elektronického blokování startování v servisech sítě PEUGEOT. že bude možné nastartovat motor vozidla jen s klíči. Při koupi ojetého vozidla: . je nutné provést novou aktivaci ovladače. Na kartě je uvedený identifikační kód. Pokud budete cestovat na místo vzdálené od Vašeho bydliště. kterou sundejte jen v nutném případě. i když odcházíte jen na krátkou chvíli. i když je vypnuté zapalování. Pokud k tomu dojde. 28-02-2005 . Uložte kartu na bezpečné místo.nechte v servisu PEUGEOT provést postup uložení kódů klíčů do paměti systému. To zaručí. že jste obdrželi důvěrnou kartu s kódem. Nemanipulujte proto s ovladačem v kapse. Tento kód je zakrytý fólií. Dálkový ovladač nemůže fungovat.

zamkněte jej prostřednictvím zámku dveří. Vypnutí alarmu Odemkněte vozidlo pomocí dálkového ovladače (červená kontrolka. F Zavřete otvírací střechy.99 Poznámka: jestliže si přejete zamknout vozidlo bez uvedení alarmu do pohotovosti. Při spuštění alarmu houká siréna a směrová světla blikají po dobu třiceti sekund. Uvedení do pohotovosti F Vypněte zapalování a vystupte z vozidla. při jedenáctém spuštění přestane být aktivní. Neprovádějte žádné úpravy na systému alarmu. umístěná uprostřed palubní desky a viditelná zvenku blikne každou sekundu). Pro vypnutí alarmu zasuňte klíč s dálkovým ovladačem do spínací skřínky a zapněte zapalování.Přístup a startování . u níž se siréna rozezní v případě změny vnitřního prostoru v kabině (úlomky skla nebo pohyb uvnitř kabiny). které následují po Vašem vystoupení z vozidla. umístěné na levé straně palubní desky. Pozor: jestliže je alarm spuštěn desetkrát za sebou. F do deseti sekund zapněte zapalování.prostorovou ochranu. Alarm se spustí. u níž se siréna rozezní v případě otevření dveří. zhasne). Zapnutí pouze obvodové ochrany alarmu Jestliže během své nepřítomnosti chcete ponechat pootevřené okno nebo domácí zvíře uvnitř vozidla. Poznámka: jestliže červená kontrolka. rychle bliká. Obraťte se na servis PEUGEOT pro zkontrolování systému. F Do deseti sekund stiskněte tlačítko A. protože by mohlo dojít k poruchám funkce. musíte zapnout pouze obvodovou ochranu. umístěná uprostřed palubní desky. po zapnutí zapalování na deset sekund znamená. Porucha funkce Rozsvícení červené kontrolky. umístěná uprostřed palubní desky. umístěné uprostřed palubní desky. blikne každou sekundu). ale dálkový ovladač přestal fungovat: F odemkněte dveře klíčem a otevřete dveře. až do rozsvícení červené kontrolky. F Vypněte zapalování. F Uveďte alarm do pohotovosti během pěti minut. umístěná uprostřed palubní desky. zadních výklopných dveří nebo kapoty motoru. F Vystupte z vozidla. Po spuštění se alarm znovu uvede do pohotovostního stavu. . ALARM Alarm zajišťuje dva typy ochrany: .obvodovou ochranu. Poznámka: když je alarm v pohotovostním stavu. došlo během Vaší nepřítomnosti ke spuštění alarmu. F Do pěti minut uveďte alarm do pohotovosti zamknutím nebo nadstandardním zamknutím vozidla pomocí dálkového ovladače (červená kontrolka. že došlo k závadě připojení sirény. 28-02-2005 . Alarm se vypne. a sice zamknutím nebo nadstandardním zamknutím vozidla dálkovým ovladačem (červená kontrolka.

stiskněte příslušný vypínač B pro otevření nebo zavření dveří.stiskněte příslušný vypínač C pro otevření nebo zavření dveří. při zamknutí se rozsvítí červená kontrolka a při odemknutí zhasne. Aktivace Dlouze stiskněte tlačítko A. Tlačítko ovládá boční a zadní výklopné dveře. Tuto funkci můžete aktivovat nebo neutralizovat. Centrální automatické zamykání Dveře se mohou za jízdy automaticky zamknout (při překročení rychlosti 10 km/h). Poznámka: jestliže je vozidlo zamknuté nebo nadstandardně zamknuté zvenku. Otevření / zavření z 2. Neutralizace funkce je potvrzena zvukovým signálem. 28-02-2005 . Otevírání a zavírání dveří je doprovázeno zvukovým signálem. Výstraha "otevřené dveře" Po nastartování motoru nebo za jízdy vozidla Vás na nedovřené dveře upozorní obrázek na vícefunkční obrazovce. Otevírání dveří zevnitř Poznámka: když je vozidlo nadstandardně zamknuté. řady sedadel: . V tomto případě použijte pro odemknutí klíč nebo dálkový ovladač. řadě: . Aktivace funkce je potvrzena zvukovým signálem a hlášením "Automatické zamykání dveří je aktivované" na vícefunkční obrazovce. Elektrické boční posuvné dveře Otevírání dveří zvenku Otevření / zavření z předních míst: . Neutralizace ovladačů ve 2. červená kontrolka bliká a tlačítko A není funkční. nelze dveře otevřít pomocí vnějších ani vnitřních kliček.Přístup a startování DVEŘE Zamykání / odemykání zevnitř Stiskněte tlačítko A. a zvukový signál. Neutralizace Dlouze stiskněte tlačítko A.100 . znázorňující. o které dveře se jedná.stiskněte ovladač neutralizace elektrických funkcí vzadu.

i když odcházíte jen na malou chvíli. Před vystoupením z vozidla vytáhněte klíč ze spínací skřínky. V okamžiku otevírání a zavírání se ujistěte. neutralizujte ovladače a vytáhněte klíč ze spínací skřínky. Před výjezdem ověřte.stiskněte tlačítko D pro otevření nebo zavření zadních levých dveří.Elektrická Pojistka neutralizuje všechny elektrické ovladače u zadních míst: F ovládání oken.101 Otevření / zavření pomocí dálkového ovladače: . že jsou dveře správně zavřené a zamknuté (viz výstraha "otevřené dveře"). dveře se znovu otevřou. F ovládání otvíracích střech. i když se jedná jen o krátkou chvíli. Síla posunování dveří může způsobit tělesné zranění.Mechanická Pojistka znemožňuje otevření obou zadních dveří zevnitř vozidla. F ovládání bočních posuvných dveří. Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko B.stiskněte tlačítko C pro otevření nebo zavření zadních pravých dveří. Poznámka: elektrické boční posuvné dveře jsou vybavené systémem detekce překážek. V obou případech dokončete požadovanou akci ručně pomocí madla.Přístup a startování . 28-02-2005 . dveře se zastaví. Je-li třeba. že nic nebrání provedení požadovaného povelu. Nenechávejte děti nebo zvířata bez dohledu v blízkosti ovladačů dveří. Jestliže se překážka objeví během zavírání dveří. Dětská pojistka A . Jestliže se překážka objeví během otevírání dveří. Na vícefunkční obrazovce se objeví hlášení "Dětská pojistka je aktivovaná" a zazní zvukový signál. B . F Pomocí klíče zapalování otočte ovladač A o čtvrt otáčky. .

abyste měli přístup k zámku zevnitř. řadě.102 . řadě. 28-02-2005 . F Sklopte jedno sedadlo nebo lavici ve 3. Výstraha "otevřený zavazadlový prostor" Když je motor v chodu nebo vozidlo jede. Poznámka: zavazadlový prostor se zamkne automaticky za jízdy při překročení rychlosti 10 km/h a odemkne se při otevření jedněch z předních dveří. Nouzové otevření Slouží k odemknutí zadních výklopných dveří v případě závady centrálního zamykání: F Sklopte jedno sedadlo ve 2. ZADNÍ OKNA Pro pootevření zadních oken překlopte páčku a zatlačte ji až na doraz pro zajištění okna v otevřené poloze.Přístup a startování ZAVAZADLOVÝ PROSTOR Zamykání a odemykání zadních výklopných dveří současně s bočními dveřmi Zadní výklopné dveře se zamykají a odemykají dálkovým ovladačem nebo prostřednictvím zámku dveří řidiče či spolujezdce. upozorní Vás na nedovřené zadní výklopné dveře obrázek na vícefunkční obrazovce a zvukový signál. Pro otevření výklopných dveří uchopte madlo A a nadzvedněte dveře. F Zasuňte malý šroubovák do otvoru B v zámku a zatlačte jej doleva pro odemknutí zadních výklopných dveří.

že žádná osoba nebrání jejímu správnému zavření. ověřte vždy. Neutralizace ovladačů ve 2. • Ochrana proti přiskřípnutí Když při zavírání posunem střecha narazí na nějakou překážku.Přístup a startování . Poznámka: clona se ovládá ručně. Jestliže dojde k přiskřípnutí během manipulace se střechou. držte stisknutou část A ovladače až do jejího úplného otevření. uvolněte ovladač a stlačte ho znovu až do úplného zavření střechy. Než odejdete od vozidla. Po zavření střechy držte ovladač stlačený ještě přibližně jednu sekundu. a 3. Když řidič působí na ovladač střechy. potom střechu zavřete. Zavřete ji posunutím směrem dopředu až do zajištění madla. Otevřete ji nadzvednutím madla a posunutím směrem dozadu. že jsou otvírací střechy dobře zavřené. • Zavření: stiskněte krátce část B vypínače.stiskněte ovladač neutralizace elektrických funkcí vzadu. OTVÍRACÍ STŘECHA Máte k dispozici tři otvírací střechy. Prostřednictvím ovladače cestujících vpředu je však možno ovládat současně obě zadní otvírací střechy. musí se ujistit. 28-02-2005 . že cestující používají otvírací střechu správným způsobem. • Otevření: stiskněte krátce část A vypínače. Před vystoupením z vozidla vždy vytáhněte klíč ze spínací skřínky. z nichž každá má samostatné ovládání. Jestliže po odpojení a následném připojení baterie dojde k poruše funkce.103 Poznámky: Jestliže se při zavírání střecha nechtěně otevře (např. Po zavření střechy držte ovladač stlačený ještě přibližně pět sekund. Neotevírejte otvírací střechy ihned po dešťové přeháňce nebo po umytí vozidla. zastaví se a znovu se částečně otevře. Řidič se rovněž musí ujistit. • Pootevření vyklopením: přidržte stlačenou část A vypínače. i když odcházíte jen na malou chvíli. Během manipulace se střechou dávejte pozor na děti. řadě: . z důvodu námrazy) a nelze ji zavřít. musíte obrátit směr jejího pohybu stisknutím příslušného ovladače. potom ji přidržte stlačenou. Během těchto úkonů není ochrana proti přiskřípnutí funkční.

104 - Přístup a startování
Při čerpání musí být motor zastaven. F Otevřete klapku uzávěru palivové nádrže. F Zasuňte klíč do zámku a otočte doleva. F Vyjměte uzávěr a zavěste jej na patku umístěnou na vnitřní straně klapky. Na štítku přilepeném na vnitřní straně klapky je uveden druh paliva, který je třeba načerpat. Když čerpáte plnou nádrž, nepokračujte po třetím vypnutí pistole. Mohlo by dojít k poruchám funkce. Objem palivové nádrže je přibližně 80 litrů. F Po naplnění nádrže zamkněte uzávěr a zavřete klapku.

OTEVÍRÁNÍ KAPOTY MOTORU
Zevnitř: - nadzvedněte kryt, umístěný u levé nohy sedadla řidiče, - přitáhněte ovladač směrem nahoru. Zvenku: nadzdvihněte páčku a otevřete kapotu. Vzpěra kapoty Upevněte vzpěru pro zajištění kapoty v otevřené poloze. Před zavřením kapoty dejte vzpěru zpět na její místo. Zavření Sklopte kapotu a z malé výšky ji pusťte, aby se sama zaklapla. Ověřte správné zajištění. Výstraha "otevřená kapota" Tato výstraha je spojená pouze s výbavou alarmem na přání. Při motoru v chodu nebo za jízdy vozidla: jestliže je kapota špatně zavřená, upozorní Vás na to obrázek na vícefunkční obrazovce a zvukový signál. 28-02-2005

ČERPÁNÍ PALIVA DO NÁDRŽE
Minimální zásoba paliva Když je dosažena minimální hladina paliva v nádrži, rozsvítí se tato kontrolka a na vícefunkční obrazovce se objeví hlášení "Fuel level low (Nízká hladina paliva)". Se zbývajícím palivem můžete ujet ještě dalších přibližně 50 km. Blikání této kontrolky signalizuje poruchu funkce palivoměru. Obraťte se na servis PEUGEOT. Obnovte přívod paliva (viz příslušná kapitola).

Vypnutí přívodu paliva Blikání kontrolky, doprovázené hlášením "Palivový okruh je neutralizovaný", signalizuje vypnutí přívodu paliva. Obnovte přívod paliva (viz příslušná kapitola). Když je klapka uzávěru palivové nádrže otevřená, omezuje speciální systém otevření zadních levých posuvných dveří. Dokud není uzávěr našroubován zpět na nádrž, není možné vytáhnout klíč z jeho zámku.

Viditelnost - 105
Přepínání potkávací / dálková světla Přitáhněte ovladač až na doraz směrem k sobě. Nevypnutá světla Při vypnutém zapalování se po otevření dveří řidiče rozezní zvukový signál a zobrazí hlášení "Nevypnutá obrysová světla" na vícefunkční obrazovce, jestliže jste opomenuli zhasnout světla. Fungují pouze zároveň s obrysovými a potkávacími světly. Poznámka: pro zhasnutí zadních světel do mlhy a předních světlometů do mlhy otočte prstenec dvakrát po sobě směrem dozadu.

OVLADAČ SVĚTEL
Přední a zadní světla Volba se provádí otáčením prstence A. Světla zhasnutá

Přední světlomety do mlhy a zadní světla do mlhy Volba těchto světel se provádí otočením impulzního prstence B směrem dopředu pro rozsvícení a směrem dozadu pro zhasnutí. Stav je znázorňován kontrolkou na přístrojové desce. Přední světlomety do mlhy (1. otočení prstence směrem dopředu) Fungují pouze po rozsvícení obrysových a potkávacích světel. Přední světlomety do mlhy a zadní světla do mlhy (2. otočení prstence směrem dopředu)

Za jasného počasí nebo při dešti, ve dne stejně jako v noci, rozsvícená zadní světla do mlhy oslňují a jejich použití je zakázáno. Nezapomeňte je vypnout, jakmile jich již není zapotřebí. Systém automatického rozsvěcování světel zhasne zadní světla do mlhy, ale světlomety do mlhy vpředu zůstanou rozsvícené.

Obrysová světla

Směrová světla Vlevo: směrem dolů. Vpravo: směrem nahoru.

Potkávací / dálková světla

Automatické rozsvěcování světel

28-02-2005

106 - Viditelnost
AUTOMATICKÉ ROZSVĚCOVÁNÍ SVĚTEL
Obrysová a potkávací světla se rozsvítí automaticky, když je slabá světelná intenzita. Světla zhasnou, jakmile je znovu světelná intenzita dostatečná. Poznámka: při jízdě v mlze může snímač světelné intenzity zaznamenat dostatečnou intenzitu světla. Z tohoto důvodu se světla automaticky nerozsvítí. Při dodání vozidla je tato funkce v aktivním stavu. Pro neutralizování nebo aktivování této funkce: F otočte klíč ve spínací skřínce do polohy Příslušenství (1. poloha klíče), F přepněte ovladač světel do polohy 0, F stlačte na více než dvě sekundy konec ovladače světel. Poznámka: po vypnutí zapalování zůstanou světla rozsvícená (v závislosti na světelné intenzitě) přibližně 45 sekund nebo až do zamknutí vozidla. Nezakrývejte snímač světelné intenzity umístěný uprostřed palubní desky. Slouží k automatickému rozsvěcování světel.

Kontrola funkce
Aktivace Při aktivaci funkce zazní zvukový signál a na vícefunkční obrazovce se objeví hlášení "Automatic lighting active (Automatické osvětlení je aktivní)". Neutralizace Při neutralizování funkce zazní zvukový signál. Poznámka: funkce je dočasně neutralizována, když řidič použije ruční polohy ovládání světel.

28-02-2005

Přední stěrače s automatickým chodem 2 Rychlé stírání (silný déšť). Ostřikovač skla a světlometů Přitáhněte ovladač stěračů směrem k sobě. Zvláštní poloha předních stěračů Před uplynutím jedné minuty od vypnutí zapalování přepněte ovladač stěračů do libovolné polohy.přepněte ovladač do libovolné polohy. Tato poloha je určená pro parkování v zimním období a pro možnost vyčištění nebo vyměnění stíracích lišt (viz kapitola "Praktické informace" odstavec "Výměna stírací lišty"). 0 Vypnuto. Stírací lišty se nastaví podél sloupků čelního skla. 28-02-2005 . V poloze AUTO je rychlost stěračů úměrná intenzitě dešťových srážek. â Jedno setření (zatlačte směrem dolů). pouze jsou-li rozsvícená potkávací nebo dálková světla. OVLADAČ STĚRAČŮ Přední stěrače s přerušovaným chodem 2 Rychlé stírání (silný déšť). Pro návrat stěračů do normální polohy zapněte zapalování a přepněte ovladač. â Jedno setření (zatlačte směrem dolů). Spustí se ostřikování a následně stírání skla na stanovenou dobu.107 Po každém vypnutí zapalování trvajícím déle než jednu minutu je nutno znovu aktivovat automatické ovládání: . 0 Vypnuto. Současně se aktivuje ostřikování světlometů.vraťte jej do požadované polohy. 1 Normální stírání (mírný déšť). AUTO Automatické stírání. 1 Normální stírání (mírný déšť). . V poloze přerušovaného chodu I je rychlost stěračů úměrná rychlosti vozidla.Viditelnost . I Přerušované stírání.

F zařaďte zpátečku. když je na zadním skle napadaný sníh nebo silná námraza. Poznámka: V případě montáže nosiče kola se obraťte na servis PEUGEOT pro neutralizování této funkce. že není ovladač stěračů v poloze pro automatické stírání. Při mytí vozidla v automatické mycí lince vypněte zapalování nebo ověřte. Automatické stírání zadního skla Nezakrývejte snímač deště. nashromážděné na stírací liště zadního stěrače. Rychlost stírání je nepřímo úměrná rychlosti vozidla. Kontrola funkce Aktivace Aktivace funkce je doprovázená hlášením "Automatické stírání je aktivní" na vícefunkčním displeji. Po skončení odmrazování shrňte sníh nebo námrazu. který je namontovaný na čelním skle. V zimě je doporučeno před zapnutím automatického stírání vyčkat na úplné odmrazení čelního skla. 28-02-2005 .108 . V zimě. Poté můžete zapnout zadní stěrač. Zadní ostřikovač Otočte prstenec A za první zoubek. F zadní stěrač pracuje v režimu přerušovaného stírání. zapněte odmrazování skla. umístěný uprostřed na spodním kraji čelního skla. F přepněte ovladač předních stěračů do jiné polohy než 0. V poloze AUTO fungují stěrače automaticky a upravují svou rychlost podle intenzity deště. Zadní stěrač Otočte prstenec A na první zoubek. zapne se ostřikování a poté stírání na určitou dobu.Viditelnost Stírání s automatickým přizpůsobováním rychlosti Stírání s automatickým přizpůsobováním rychlosti je řízeno snímačem deště.

vypočítané pro trasu "1". 28-02-2005 . okamžitou spotřebu a zbývající vzdálenost.políčko "vozidlo" udává: • jízdní dosah."Instantaneous info." (Aktuální informace)": • jízdní dosah.políčko "1" (trasa "1") udává: • průměrnou spotřebu. stiskněte ovladač na více než dvě sekundy. stiskněte ovladač na více než dvě sekundy. okamžitá spotřeba. • okamžitá spotřeba. • průměrnou rychlost. Vynulování Stiskněte ovladač na více než dvě sekundy. průměrná spotřeba. Umožňuje navíc přístup k informacím záznamníku výstrah a k funkci Výstraha při překročení rychlosti*. Vynulování Když je zobrazena požadovaná trasa (1 nebo 2).Viditelnost . ujetou vzdálenost a průměrnou rychlost. průměrná rychlost. • průměrnou spotřebu. .109 PALUBNÍ POČÍTAČ Barevná obrazovka DT Každé stisknutí tlačítka na konci páčky ovládání stěračů umožňuje postupně zobrazit: Monochrómní obrazovka B Monochrómní obrazovka CT . Umožňuje navíc přístup k informacím záznamníku výstrah a funkci Výstraha při překročení rychlosti*."Trasa 2" udává stejné informace. * Podle země prodeje."Trasa 1" udává: • ujetou vzdálenost.políčko "2" (trasa "2") se stejnými údaji. . . • zbývající vzdálenost. Umožňuje navíc přístup k informacím záznamníku výstrah a funkci Výstraha při překročení rychlosti*. Vynulování Když je zobrazena požadovaná trasa (1 nebo 2). . . ujetá vzdálenost. - jízdní dosah.

V případě překročení naprogramované rychlosti se na vícefunkční obrazovce rozsvítí hlášení "Speed to high (Příliš vysoká rychlost)" a zazní zvukový signál. pokud je aktivní navádění. * Podle země prodeje.Viditelnost Jízdní dosah Udává počet kilometrů. 28-02-2005 . Trasa "1" umožňuje například provádět denní výpočty. obraťte se na servis PEUGEOT. Zbývající vzdálenost Je to vzdálenost do cílového místa. aby se na obrazovce rozsvítilo hlášení "Overspeed off (Překročení rychlosti OFF)". Poznámka: tento počet se může zvýšit při změně stylu jízdy nebo profilu vozovky. Trasy Trasy "1" a "2" jsou na sobě nezávislé a jejich používání je shodné. Ujetá vzdálenost Udává vzdálenost ujetou od posledního vynulování počítače. zatímco trasu "2" můžete využít pro měsíční výpočty. vypočítaná buď aktuálně navigačním systémem. pokud je větší než 100 km. Rekapituluje aktivní výstražná hlášení jejich postupným zobrazením na vícefunkční obrazovce. při které dojde k výraznému snížení okamžité spotřeby. aby se na obrazovce rozsvítilo hlášení "Overspeed on (Překročení rychlosti ON)". Průměrná rychlost Je to průměrná rychlost vypočítaná od posledního vynulování počítače (zapnuté zapalování).110 . Po doplnění paliva se údaj o jízdním dosahu zobrazí. Poznámka: jestliže zbývající vzdálenost není zadaná. Indikace začíná teprve při 30 km/h. Dlouze stiskněte ovladač pro její uložení do paměti zařízení. mínus kilometry ujeté od zadání. zobrazí se tři čárky. Jestliže se za jízdy namísto čísel rozsvítí nastálo vodorovné čárky. Naprogramování Krátce stiskněte ovladač. Neutralizace Dlouze stiskněte ovladač tak. Zrychlete až na požadovanou rychlost. nebo zadaná uživatelem. které je možno ujet s palivem zbývajícím v nádrži. Funkce Výstraha při překročení rychlosti* Tato funkce sleduje maximální požadovanou rychlost vozidla. Záznamník výstrah Okamžitá spotřeba Je to průměrné množství paliva spotřebovaného za několik posledních sekund. namísto čísel se zobrazují čárky. Aktivace Dlouze stiskněte ovladač tak. Průměrná spotřeba Průměrná spotřeba paliva od posledního vynulování počítače. Jakmile je jízdní dosah nižší než 30 km.

Související menu "Palubní počítač" Menu související s aplikací "Palubní počítač" se zobrazí jako překrývající okno. 28-02-2005 . jinak tuto informaci poskytuje navigační systém) a změnit jednotky (°C nebo °F. Konfigurace palubního počítače Tato funkce umožňuje zadat vzdálenost do cílového místa (když není aktivní navádění. kterou využívá palubní počítač pro své výpočty.vzdálenost do cílového místa. . Pomocí kolečka zvolte ikonu "Onbord computer (Palubní počítač)". když je tato aplikace právě používána (je na pozadí obrazovky).záznamník výstrah.Viditelnost . Menu "Palubní počítač" nabízí různé možnosti: . . km a litry nebo míle a galony).111 Zvláštnosti monochrómní obrazovky CT a barevné obrazovky DT Hlavní menu Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu. umožňuje zadat přibližnou hodnotu. V trvalé aplikaci "Palubní počítač" zatlačte krátce na kolečko pro zvolení jedné z následujících funkcí: .konfigurace palubního počítače. Vzdálenost do cílového místa Když navádění není aktivní.záznamník výstrah. potom potvrďte pro vstup do menu "Palubní počítač".

F ovládání otvíracích střech. Během těchto úkonů není funkce ochrany proti přiskřípnutí funkční. ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN 1 . Po zavření okna držte ovladač ještě po dobu přibližně jedné sekundy.červený pruh je viditelný: zadní ovladače jsou aktivované. 5 . zastaví se a sjede o něco dolů. 2 . umístěných u zadních míst (bezpečnost dětí): .112 . . Při manipulaci s okny dávejte pozor na děti. Poznámka: elektrické funkce ovládání oken jsou neutralizovány jednu minutu po vypnutí zapalování. tiskněte ovladač až do úplného otevření a následně jej znovu přitáhněte až do zavření okna. musí se ujistit. Po zavření držte ovladač přitažený ještě po dobu přibližně jedné sekundy. uvolněte ovladač a znovu jej přitáhněte až do úplného zavření okna.Neutralizace elektrických ovladačů oken. že žádná osoba nebrání správnému zavření okna. Neutralizace Pro zajištění bezpečnosti dětí neutralizujte stisknutím ovladače 5 všechny elektrické ovladače u zadních míst: F ovládání oken. Řidič se musí ujistit. Ochrana proti přiskřípnutí Když okno při zavírání narazí na nějakou překážku. jakmile uvolníte ovladač. aniž byste překročili bod odporu. i když odcházíte jen na malou chvíli.Elektrické ovládání okna spolujezdce. Poznámky: Jestliže se okno při zavírání znovu nechtěně otevře (například z důvodu námrazy). Novým stisknutím nebo přitažením ovladače zastavíte pohyb okna.Elektrické ovládání zadního pravého okna.Elektrické ovládání zadního levého okna. Jestliže dojde k poruše funkce po odpojení a opětném připojení baterie. Za tím účelem stiskněte příslušný ovladač. 3 .červený pruh je zakrytý: zadní ovladače jsou neutralizované. Před vystoupením z vozidla vytáhněte vždy klíč ze spínací skřínky.Elektrické ovládání okna řidiče. Automatický režim: F Stiskněte nebo přitáhněte ovladač 1 až za bod odporu: po uvolnění ovladače se se okno úplně otevře nebo zavře. Posun okna se zastaví. V případě přiskřípnutí v průběhu posunování oken musíte obrátit směr jejich pohybu.Viditelnost Máte k dispozici dva způsoby ovládání oken: Ruční režim: F Stiskněte nebo přitáhněte ovladač 1. Když řidič působí na ovladače oken spolujezdců. F ovládání bočních posuvných dveří. že cestující používají ovladače oken správným způsobem. 4 . 28-02-2005 .

113 ZPĚTNÁ ZRCÁTKA Vnější zpětná zrcátka s elektrickým ovládáním F Přepnutím ovladače A vpravo nebo vlevo zvolte příslušné zrcátko. Aby nebyl řidič oslňován..Viditelnost . Zvláštnost Při zařazení zpátečky se zpětné zrcátko automaticky zesvětlí pro zajištění dobrého výhledu za vozidlo. slunce. Funkce Zapněte zapalování a stiskněte vypínač 1: . Zpětná zrcátka se elektricky odklopí při otočení klíče do polohy Jízda (2. otočení).Svítí kontrolka 2 (vypínač stlačený): automatická činnost.Kontrolka 2 nesvítí: automatický systém je vypnutý. Po zaparkování je možno zrcátka přiklopit ke karoserii ručně nebo elektricky. F Posunem ovladače B do čtyřech směrů proveďte seřízení. Zrcátko zůstává zcela světlé. přitažením ovladače A směrem dozadu. sklo se zesvětlí pro zajištění správné viditelnosti. . Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým přepínáním mezi denní a noční polohou Systém zajišťuje automatické a postupné zaclonění nebo zesvětlení při jízdě ve dne a v noci. F Vraťte ovladač A do prostřední polohy. 28-02-2005 ..) sníží. Jakmile se intenzita světelného paprsku (světlomety vozidel jedoucích za Vámi. ztmaví se sklo zpětného zrcátka automaticky podle intenzity světla přicházejícího zezadu.

Polohu zrcátka změníte zatlačením nebo přitažením páčky. .Viditelnost Vnitřní zpětné zrcátko s ručním přepínáním Vnitřní zpětné zrcátko má dvě polohy: .noční (zabraňující oslnění). 28-02-2005 .114 . která se nachází na jeho spodním okraji.denní (normální).

ZRCÁTKO PRO SLEDOVÁNÍ DĚTÍ Toto zrcátko umožňuje řidiči a spolujezdci vpředu sledovat všechna zadní místa ve vozidle. Upevněte příchytku(y) roletky do příslušného(ých) úchytu(ů).115 BOČNÍ ROLETKY OKÉNKA PRO KARTY DÁLKOVÉHO PLACENÍ MÝTNÉHO / PARKOVACÍ KARTY Po obou stranách patice vnitřního zpětného zrcátka jsou na atermickém čelním skle zóny. řadě jsou k dispozici roletky na boční okna. Poskytuje panoramatický pohled na zadní část interiéru vozidla. Jsou určené pro umístění karet pro dálkové placení mýtného nebo parkovacích karet. 28-02-2005 . Je namontované na vlastním kloubu a lze jej zatáhnout do jeho uložení na stropě. Rozviňte boční roletku přitažením za háček(čky). SLUNEČNÍ CLONA S OSVĚTLENÍM ZRCÁTKA Při zapnutém zapalování se zrcátko osvětlí automaticky po otevření krytu. které neodrážejí sluneční paprsky. a 3.Praktické příslušenství . Poznámka: ověřte dobré zajištění háčků. Ve 2. aby nedošlo k poškození roletky při otevření příslušných bočních posuvných dveří.

Upravte výšku a vzdálenost volantu a zajistěte jeho polohu přitažením ovladače A nahoru až na doraz.6 až 8 osob. Automatické rozsvícení výstražných světel* Při nouzovém brzdění se v závislosti na zpomalení rozsvítí automaticky výstražná světla. . Mohou být v činnosti i při vypnutém zapalování. 3 .1 nebo 2 osoby na předních sedadlech. ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ (KLAKSON) Zatlačte na jedno z ramen volantu. 2 . Můžete je rovněž zhasnout stisknutím tlačítka na palubní desce. 0 . AUTOMATICKÉ SEŘIZOVÁNÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ Viz kapitola "Tažení přívěsu… . NASTAVENÍ VÝŠKY A VZDÁLENOSTI VOLANTU Ve stojícím vozidle odjistěte volant zatlačením ovladače A dolů.Praktické příslušenství RUČNÍ SEŘIZOVÁNÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ Je doporučeno seřídit výšku světelného kuželu světlometů v závislosti na zatížení vozidla.odstavec Osvětlení".116 . Zhasnou automaticky při prvním stlačení pedálu akcelerace. 28-02-2005 * Podle země prodeje. VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA Stiskněte tlačítko. Seřízení z výroby: poloha 0. 1 .Řidič + maximální povolené zatížení. směrová světla začnou blikat.5 osob.

Trvale svítí. F Vypnuté zapalování. Zhasnou postupně po zapnutí zapalování.117 Světla na čtení vpředu a vzadu se rozsvěcují stisknutím příslušného vypínače 3 nebo 4. STROPNÍ SVĚTLA Zhasnuto. když je klíč v poloze zapnutéhopříslušenství nebozapalování. zamknutí vozidla nebo po zavření všech dveří. když je klíč v poloze zapnutého příslušenství (1. jedním stisknutím vypínače 2 se rozsvěcuje příslušné zadní stropní světlo na dobu deseti minut. Přední a zadní stropní světla se automaticky rozsvítí při vytažení klíče ze spínací skřínky. jedním stisknutím vypínače 1 se rozsvěcuje přední stropní světlo na dobu deseti minut. 1 2 3 4 - Přední stropní světlo Zadní stropní světlo Světla na čtení vpředu Světla na čtení vzadu Rozsvícení při otevření dveří. otočení) nebo zapalování. 28-02-2005 . při odemknutí vozidla a rovněž při otevření jedněch z dveří. Jsou v činnosti.Praktické příslušenství . F Vypnuté zapalování.

Praktické příslušenství 28-02-2005 .118 .

119 VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ PŘEDNÍHO PROSTORU 1. 2. mincí nebo žetónů a bankovních karet. 4. Spodní odkládací skřínka spolujezdce 8. 3. když je bod označený (6) využíván jako zásuvka 12 V. balíček cigaret.. Při otevření víka se rozsvítí vnitřní osvětlení. 7. 28-02-2005 . Pro její otevření nadvedněte madlo. Zavřete ji zatlačením na víko. Kryt autorádia Odklopte zcela kryt pro jeho zajištění v otevřené poloze. Kapsa na dveřích s prostorem pro uložení láhve s vodou Skřínka je opatřená zámkem. jeden vyjímací popelník a jedno místo pro zapalovač cigaret. pěti CD a čtyř kazet nebo devíti CD. Úložná schránka nebo doplňkový ovladač telematiky Úložná schránka nesmí být používána jako popelník. 9. Přívod vzduchu otevřete nebo zavřete posunutím krytky (nahoru pro otevření a dolů pro zavření) umístěné na pravé straně. klíčů. dokument formátu A4. Skřínka má prostory připravené pro odložení pera.. mobilního telefonu. Ve skřínce jsou umístěny tři zásuvky pro připojení videopřístroje a umožňuje přístup k pojistkové skřínce v palubní desce. Odkládací prostor 11. Skřínka má prostory připravené pro odložení brýlí. atd. Skřínka má prostory připravené pro mapy. Prostřední odkládací prostor 5. 6. Držák na plechovky s nápojem a popelník Tento zatažitelný a osvětlený držák obsahuje dva držáky na plechovky s nápojem. Zavřete ji zatlačením na víko. 10. Chlazený prostor Do tohoto prostoru je možno uložit tři plechovky s nápojem.Praktické příslušenství . ohřívač kojenecké láhve. Horní odkládací skřínka spolujezdce Otevřete ji stisknutím knoflíku. Horní odkládací skřínka řidiče Otevřete ji stisknutím knoflíku. Zatlačte na kryt pro jeho zavření. Zapalovač cigaret nebo zásuvka 12 V pro elektrické doplňky Umožňuje připojit nabíjecí kabel mobilního telefonu.

120 .Praktické příslušenství 28-02-2005 .

8. .mírně ji nadzvedněte a vyndejte ji. Kryt zavazadel (verze s 5 místy) Montáž: . . aby se zasunul.sviňte kryt zavazadel do jeho navíječe. řady. Upevněte čtyři zbývající háčky sítě ke sloupkům zadních výklopných dveří. Zádržná síť pro zavazadla Upevněte čtyři háčky sítě dojejich upevňovacích ok napodlaze.stlačte druhý konec navíječe a dejte jej na místo. řadě. . Upevněte dva prostřední háčky do upevňovacích ok na podlaze. 13. 2.upevněte dva háčky ke sloupkům.přitažením krytu zavazadel směrem k sobě jej uvolněte z upevnění. ohřívač kojenecké láhve.121 VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ZADNÍHO PROSTORU 1. 11.Praktické příslušenství . 9. .zatlačte. Upevnění vysoké zádržné sítě nákladu Otevřete krytky horních upevňovacích bodů ve 3. Upevněte dva háčky gumových pásů navíjecí sítě do stejných ok. aby se zajistila v jejích úchytech. 5.nakloňte desku mírně směrem dopředu. Napněte oba popruhy. 3.uvolněte jej. Poznámka: oka se nacházejí přímo pod příslušnými horními upevňovacími body. Zásuvka 12 V pro elektrické doplňky Umožňuje připojit nabíjecí kabel mobilního telefonu. . Nasazení desky: . . Upevněte dva háčky popruhů navíjecí sítě do upevňovacích ok na podlaze. Odkládací schránka Držák na plechovku s nápojem Upevnění zádržné sítě pro zavazadla ve verzi "nízký náklad" Složte síť na polovinu. řadě. 10. 6. Madlo pro nastupování Držadlo s háčkem pro oděv Kapsa na dveřích s prostorem pro plechovku s nápojem a láhev s vodou nebo pro vyndavací schránku na odpadky s popelníkem 7.přitáhněte desku směrem dozadu. Zasuňte konce kovové tyče do těchto upevňovacích bodů.. Demontáž: . Odkládací prostor Držák na láhev nebo vyndavací schránka na odpadky s popelníkem 12..umístěte jeden konec navíječe krytu zavazadel do 2. 28-02-2005 . . .rozviňte kryt zavazadel až ke sloupkům. Zadní odkládací deska s držákem na deštník (verze s 6-7-8 místy) Vyjmutí desky: . 4.stlačte navíječ a vyndejte jej z držáku ve 2.

Rozsvícení této kontrolky doprovázené zvukovým signálem a hlášením "zapomenutá ruční brzda" na vícefunkční obrazovce znamená. udává poruchu funkce systému ABS. Rozsvícení této kontrolky. Poznámka: v případě výměny kol (pneumatik a disků) ověřte. 28-02-2005 ANTIBLOKOVACÍ SYSTÉM (ABS) A ELEKTRONICKÝ ROZDĚLOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU (REF) Systém ABS. Páka parkovací brzdy spadne dolů. která by mohla vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem při brzdění. Vytáhněte směrem dopředu tlačítko. potom ji sklopte dolů. a tím snížit brzdnou vzdálenost. spojený s elektronickým rozdělovačem brzdného účinku. doprovázené zvukovým signálem a hlášením. zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozidla při brzdění. Je nutné zastavit. Uvede se do činnosti v závislosti na rychlosti stlačení brzdového pedálu. Normální funkce antiblokovacího systému se může za určitých podmínek projevovat slabými vibracemi brzdového pedálu. že jsou nová kola homologovaná. umístěné na konci páky parkovací brzdy. Při parkování ve svahu vytočte kola k chodníku a zatáhněte páku parkovací brzdy. SYSTÉM POMOCI PŘI NOUZOVÉM BRZDĚNÍ Tento systém umožňuje v případě nouzového brzdění rychleji dosáhnout optimálního brzdného tlaku. udává poruchu funkce elektronického rozdělovače brzdného účinku. Antiblokovací zařízení se uvede do chodu automaticky při nebezpečí zablokování kol. Povolení Stlačte tlačítko a přitáhněte páku kousek nahoru. PARKOVACÍ (RUČNÍ) BRZDA Zatažení Pro znehybnění vozidla zatáhněte páku parkovací brzdy. Parkovací brzda nesmí být používána pro přibrzdění nebo zastavení jedoucího vozidla. Nyní můžete otočit sedadlo. . V případě nouzového brzdění stlačte pedál velmi silně a nepřerušujte tlak na pedál. V obou případech se obraťte na servis sítě PEUGEOT.122 . která by mohla vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem při brzdění. doprovázené zvukovým signálem a hlášením. zvláště na špatném nebo kluzkém povrchu vozovky.Řízení Pro nastavení páky do normální polohy ji přitáhněte směrem nahoru až do "cvaknutí". že ruční brzda zůstala zatažená nebo není dostatečně povolená. Činnost systému se projeví zmenšením odporu pedálu a zvýšením účinnosti brzdění. Odpojení Zatáhněte páku parkovací brzdy. Rozsvícení této kontrolky současně s kontrolkou STOP.

Kontrola funkce Jestliže dojde k poruše funkce těchto systémů. Uvedou se znovu do činnosti: F automaticky po překročení rychlosti 30 km/h. na levé straně palubní desky. Funkce těchto systémů je zajištěna za podmínky. aby mohla kola prokluzovat pro obnovení přilnavosti.123 SYSTÉM PROTI PROKLUZU KOL (ASR) A DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY (ESP) Tyto dva systémy jsou spojené a doplňují ABS. na sypkém povrchu. že může riskovat nebo jet příliš vysokou rychlostí.. ale řidič se nesmí domnívat. Neutralizace systémů ASR/ESP Při výjimečných situacích (rozjezd vozidla uvázlého v blátě. umístěný pod volantem. Umožňuje rovněž zlepšit směrovou stabilitu vozidla při akceleraci. doprovázená zvukovým signálem a hlášením "ESP/ASR system fault (ESP/ASR mimo provoz)" na vícefunkční obrazovce. Rozsvítí se kontrolka a zobrazí se hlášení "ESP/ASR deactivated (ESP/ASR dezaktivované)": Systémy ASR a ESP již nepůsobí na funkci motoru. Funkce systémů ASR a ESP Kontrolka na přístrojové desce bliká při aktivaci systému ASR nebo ESP.) může být vhodné neutralizovat systémy ASR a ESP. Obraťte se na servis PEUGEOT pro provedení kontroly systému. V případě odchylky mezi dráhou vozidla a dráhou požadovanou řidičem systém ESP působí automaticky na brzdu jednoho nebo několika kol a na motor pro zajištění požadované dráhy vozidla (v rámci možností fyzikálních zákonů). týkající se kol (pneumatiky a disky). aby nedocházelo k prokluzování kol. 28-02-2005 . F ručně novým stisknutím vypínače 1. Systémy ASR/ESP poskytují zvýšenou bezpečnost při normální jízdě. součástí brzdového systému. rozsvítí se kontrolka. elektronických součástí a rovněž předepsané postupy pro montáž a opravy sítě PEUGEOT. Působí na brzdy hnacích kol a motor. Po nárazu nechte ověřit systém v servisu sítě PEUGEOT. Systém ASR optimalizuje přenos hnací síly..Řízení . F Stiskněte vypínač 1. že jsou dodržovány pokyny výrobce. sněhu. ale nadále působí na brzdy.

F Stiskněte tlačítko 2 "set-" nebo 3 "set+" pro aktivování regulátoru rychlosti. Je uložená v paměti zařízení jako předvolená rychlost a svítí kontrolka. zobrazenou na přístrojové desce. U vozidla s mechanickou převodovkou musí být rovněž zařazený nejméně čtvrtý převodový stupeň. Nedojde přitom k dezaktivaci regulátoru rychlosti. Máte neustále možnost zrychlit nad předvolenou rychlost stlačením pedálu akcelerace. Jakmile uvolníte pedál akcelerace. U vozidla s automatickou převodovkou musí být volicí páka v poloze D nebo při ručním řazení musí být zvolená 2. 28-02-2005 . Regulovanou rychlost volí řidič. Krátké stisknutí : +/. Jedno stisknutí tlačítka 2 "set-" sníží předvolenou rychlost. Pozměnění předvolené rychlosti Když je regulátor aktivovaný.124 . Od tohoto okamžiku je rychlost udržována bez zásahu z Vaší strany. tempomat) umožňuje udržovat stálou rychlost vozidla. REGULÁTOR RYCHLOSTI Regulátor rychlosti (tzv. F Dosáhněte požadovanou rychlost na rychloměru. vrátí se vozidlo na předvolenou rychlost. uloží se do paměti tato aktuální rychlost jako nová předvolená hodnota. přitom se musí řídit pravidly silničního provozu a místně platnými předpisy.Řízení První aktivace F Otočte kolečko 1 do polohy "On" pro přístup k funkci regulátoru rychlosti. Pozor: aby bylo možno aktivovat regulátor. jedno stisknutí tlačítka 3 "set+" zvýší předvolenou rychlost. musí být rychlost vozidla vyšší než 40 km/h.5 km/h Přidržení tlačítka : plynulé zvyšování nebo snižování hodnoty v krocích o 5 km/h. zobrazenou na přístrojové desce. Regulátor nesmí být používán na kluzkém povrchu ani v hustém silničním provozu. bez ohledu na profil vozovky a bez působení řidiče na pedál akcelerace a brzd. nebo vyšší poloha (převodový stupeň). Když stiskněte tlačítko 3 "set+" nebo 2 "set-" při jízdě rychlostí vyšší než předvolenou.1 km/h Dlouhé stisknutí : +/. Vozidlo postupně dosáhne nově předvolenou rychlost.

Při dezaktivaci se objeví označení "OFF". Opětná aktivace regulátoru rychlosti Když jsou splněny podmínky pro aktivaci (viz odstavec První aktivace).zvolení nepovoleného převodového stupně ve vozidle s automatickou převodovkou. blikají čárky. Jestliže řidič zrychlí nad předvolenou rychlost. Při první aktivaci označení "OFF" zmizí a čárky vystřídá hodnota předvolené rychlosti. Při opětné aktivaci signalizuje blikání předvolené rychlosti po dobu několika sekund. udávajícím. předvolená rychlost zůstane svítit. hodnota na přístrojové desce bliká. Čárky signalizují. . 28-02-2005 . Poznámka: po otočení kolečka 1 na "Off" nebo po vypnutí motoru je nutno přejít znovu přes etapu "První aktivace" pro uvedení regulátoru rychlosti do činnosti. že nejsou splněny podmínky aktivace. že ještě nedošlo k první aktivaci. Obraťte se na servis sítě PEUGEOT pro zkontrolování systému. . může být regulátor znovzu aktivován: . Zobrazování na přístrojové desce Když je kolečko v poloze "ON". .stlačení spojkového pedálu ve vozidle s mechanickou převodovkou.stisknutím tlačítka 2 "set-" nebo 3 "set+" pro uložení aktuální rychlosti do paměti jako předvolené hodnoty.stisknutím tlačítka 4 "Cancel" pro dosažení předvolené rychlosti. spojená s označením "OFF". Regulátor se dezaktivuje také v následujících případech: .125 Dezaktivace regulátoru rychlosti Regulátor můžete dezaktivovat následující způsoby: . Konec režimu regulátoru F Otočte kolečko do polohy "Off". že ještě nebyla zadána požadovaná rychlost. . rozsvítí se na přístrojové desce kontrolka.stlačení brzdového pedálu.když rychlost vozidla klesne pod 35 km/h.stisknutí tlačítka 4 "Cancel" regulátoru.když se aktivuje systém ESP.Řízení . . Když je zvolena regulace rychlosti a je přítomná nějaká závada.

že snímače nejsou pokryté blátem. námrazou nebo sněhem. ale nemusí již být.126 . Čím více se vozidlo přibližuje k překážce. Zaznamená každou překážku (osoba. strom. závora…). který se bude skládat z jednoho krátkého signálu. V případě závady funkce se při zařazení zpátečky ozve zvukový signál.Řízení SYSTÉM POMOCI PŘI PARKOVÁNÍ Systém se skládá ze čtyř snímačů přiblížení. Nemůže však zjistit překážky. umístěných v zadním nárazníku. signál zní nepřetržitě. Detekční zóna Uvedení do činnosti Systém se uvede do činnosti. Poznámka: tato funkce bude neutralizována automaticky v případě tažení přívěsu za vozidlem nebo při montáži nosiče kola (vozidlo vybavené závěsným zařízením nebo nosičem kola schválenými společností PEUGEOT). Vypnutí Po zařazení neutrálu přestane být systém aktivní. 28-02-2005 . vozidlo. Řidič je informován o vzdálenosti překážky pomocí zvukového signálu. Předmět tvaru kolíku. jakmile řidič zařadí zpátečku. a speciálního reproduktoru. zvukový signál potvrzuje jeho aktivní stav. která se nachází za vozidlem. po němž bude následovat jeden dlouhý signál. kůl vyznačující staveniště nebo jiný podobný předmět může být zaznamenán na začátku manévru. když se vozidlo dostane blízko k němu. Za špatného počasí a v zimě se přesvědčte. Když je vzdálenost mezi zadní částí vozidla a překážkou menší než přibližně dvacet pět centimetrů. tím častěji se ozývá zvukový signál. které se nacházejí přímo pod nárazníkem.

nebude možné páku přesunout do jiné polohy. D nebo M i bez stlačení pedálu akcelerace. vozidlo se ihned rozjede. POZOR Drive (jízda) : pro jízdu v automatickém režimu. Po provedení volby se rozsvítí kontrolka polohy na ukazateli přístrojové desky. Rozjezd vozidla Pro rozjezd vozidla s nastartovaným motorem a pákou v poloze P : F musíte stlačit brzdový pedál. ruční (parkovací) brzda zatažená nebo povolená.127 AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA "TIPTRONIC-SYSTEM PORSCHE" Automatická čtyřstupňová převodovka nabízí pohodlí zcela automatického chodu. Když se motor točí na volnoběžné otáčky a brzdy nejsou zatažené. Kulisa volby poloh F Přesunováním páky v kulise se volí jednotlivé polohy. Manual (ruční řazení) : pro jízdu v Jestliže dojde k poruše baterie s volicí pákou v poloze P. když vozidlo stojí a motor běží na volnoběžné otáčky). (tuto polohu volit. potom postupně uvolňujte brzdový pedál. T : program sníh. 28-02-2005 . potom postupně uvolňujte brzdový pedál. F zvolte polohu R. nechte zpomalit vozidlo. ruční (parkovací) brzda zatažená. nebo požitek z ručního řazení rychlostí. zatáhněte ruční (parkovací) brzdu a zvolte polohu P. teprve poté zvolte polohu D pro zrychlení. Z tohoto důvodu nenechávejte děti bez dozoru uvnitř vozidla s nastartovaným motorem. Poznámka: jestliže za jízdy nechtěně zvolíte polohu N. D nebo M. držte stlačený brzdový pedál. D nebo M. Reverse (jízda vzad) : pro couvání Neutral (neutrál) : pro nastartování motoru a pro parkování.Řízení . Park (parkování) : pro znehybnění vozidla a pro nastartování motoru. vozidlo se rozjede při zvolení polohy R. vozidlo se ihned rozjede. ručním režimu. obohaceného o program sníh. Jestliže je nutné provést některé údržbové práce s motorem v chodu. F zvolte polohu R. Můžete se rovněž rozjet z polohy N : F povolte ruční (parkovací) brzdu. aby bylo možné přesunout páku z polohy P.

zatížení vozidla. Program T (sníh) není při ručním režimu funkční. Přeřazení z polohy D (jízda v automatickém režimu) do polohy M (jízda v ručním režimu) může být provedeno kdykoli.Řízení Automatická funkce Automatické řazení čtyř převodových stupňů: F zvolte polohu D kulisy. F Po nastartování a zvolení polohy D stiskněte tlačítko T. Urychleně se obraťte na servis PEUGEOT. Nesnažte se optimalizovat brzdění na kluzkém povrchu vozovky přeřazováním z jedné polohy do druhé. Program se zobrazí na displeji přístrojové desky.128 . Program Sníh usnadňuje rozjezd a přenos hnací síly zejména na povrchu se slabou přilnavostí. POZOR Za jízdy vozidla nikdy nevolte polohu N.styl řízení. Při volení z P na R a z N na R ucítíte silný ráz (nepředstavuje nebezpečí pro převodovku). Nepřekročte rychlost 100 km/h (v rámci limitu daného místními předpisy). Nevolte polohy P nebo R. Při brzdění převodovka automaticky přeřadí na nižší stupeň pro zajištění účinného brzdění motorem.profil vozovky. Funkční anomálie Jakákoli závada funkce je signalizována zvukovým signálem. Převodovka automaticky zařadí nižší převodový stupeň nebo ponechá stávající stupeň až do maximálních otáček motoru. . hlášením "Anomálie automatické převodovky" na vícefunkční obrazovce a blikáním kontrolky Sníh na přístrojové desce. F zatlačte páku směrem ke značce + pro zařazení vyšší rychlosti. Převodovka neustále volí převodový stupeň nejlépe uzpůsobený následujícím parametrům: . F přitáhněte páku směrem ke značce pro zařazení nižší rychlosti. dokud vozidlo úplně nestojí. 28-02-2005 Jestliže prudce uvolníte pedál akcelerace. F Stiskněte znovu tlačítko T pro vypnutí příslušného programu. Převodovka se přizpůsobí jízdě na kluzkém povrchu vozovky. převodový stupeň). Program Sníh Navíc k režimu samopřizpůsobení máte k dispozici zvláštní program. V takovém případě převodovka pracuje v nouzovém režimu (trvale zařazený 3. Poznámky Pro maximální zrychlení bez nutnosti přesunování volicí páky sešlápněte rychle až na doraz pedál akcelerace (kick down). Převodovka tedy pracuje v samopřizpůsobovacím režimu bez zásahu z Vaší strany. Poznámka: kdykoli se můžete vrátit do samopřizpůsobovacího programu. jinak jsou dočasně využívány charakteristiky automatické funkce. jen když to umožní rychlost vozidla a otáčky motoru. Ruční funkce Ruční řazení čtyř převodových stupňů: F přesuňte páku v kulise do polohy M. Poznámky Přeřazení z jedné rychlosti na druhou je provedeno. převodovka nezařadí vyšší stupeň z důvodu zlepšení bezpečnosti. Při zastavení nebo při velmi nízké rychlosti zvolí převodovka automaticky stupeň M1. . .

doprovázená zvukovým signálem a hlášením na vícefunkční obrazovce.129 NAFUKOVACÍ VAKY "AIRBAGY" Nafukovací vaky jsou zkonstruovány pro zlepšení bezpečnosti cestujících při prudkém nárazu. u kterého k zajištění bezpečnosti stačí bezpečnostní pás. jen když vozidlo stojí a motor běží na volnoběžné otáčky. MECHANICKÁ PŘEVODOVKA Zpětný chod* Pro zařazení zpátečky nadvedněte kroužek pod hlavicí páky a zatlačte páku směrem doleva a poté směrem dopředu. Anomálie čelního nafukovacího vaku Jestliže se rozsvítí tato kontrolka. 28-02-2005 . Síla nárazu závisí na druhu překážky a rychlosti vozidla v okamžiku kolize. * Podle typu motoru. ČELNÍ NAFUKOVACÍ VAKY Jsou zabudovány ve středu volantu na straně řidiče a v palubní desce na straně spolujezdce. Nafukovací vaky se neodpálí při malém nárazu. V případě kolize zaznamenají a vyhodnotí elektronické detektory míru zpoždění vozu: jestliže je dosažen práh odpálení. Doplňují bezpečnostní pásy s omezovači tlaku. Odpálí se současně. mimo případu. obraťte se na servis sítě PEUGEOT pro zkontrolování systému.Řízení . Nafukovací vaky jsou funkční pouze při zapnutém zapalování. nafukovací vaky se okamžitě rozvinou a chrání cestující ve vozidle. Zpětný chod může být zařazen. Poznámka: plyn unikající z nafouknutých vaků může být lehce dráždivý. Ihned po nárazu se nafukovací vaky vyfouknou. aby nebránily výhledu z vozidla ani případnému opuštění vozidla. kdy je nafukovací vak spolujezdce neutralizovaný.

Při zapnutém zapalování (2. * Podle země určení. kdy je vak spolujezdce neutralizován. jestliže upevníte dětskou sedačku zády ke směru jízdy na sedadlo spolujezdce vpředu. Neutralizace nafukovacího vaku "airbagu" spolujezdce* Pro zajištění bezpečnosti Vašeho dítěte neutralizujte povinně nafukovací vak spolujezdce. Hlavové nafukovací vaky jsou zabudované ve sloupcích a v horní části kabiny. nemontujte dětskou sedačku zády ke směru jízdy. BOČNÍ* A HLAVOVÉ* NAFUKOVACÍ VAKY "AIRBAGY" Boční nafukovací vaky jsou zabudované v opěradlech předních sedadel na straně dveří. a tedy zajištění bezpečnosti Vašeho dospělého spolujezdce v případě nárazu. Kontrolka nafukovacího vaku na přístrojové desce svítí po celou dobu. Rozvinou se na té straně. Jestliže obě kontrolky nafukovacích vaků nepřerušovaně svítí. 28-02-2005 * Podle země prodeje. na které dojde k nárazu. F Při vypnutém zapalování zasuňte klíč do ovladače neutralizace nafukovacího vaku spolujezdce 1. otočte ovladač vaku do polohy "ON" pro opětnou aktivaci nafukovacího vaku.Řízení V poloze "OFF" se nafukovací vak spolujezdce v případě nárazu nerozvine. Kontrola neutralizace Je zajištěná rozsvícením kontrolky. Jakmile sundáte dětskou sedačku ze sedadla spolujezdce. poloha klíče) signalizuje rozsvícení této kontrolky. Kontrola funkce Kontrola je zajištěna rozsvícením kontrolky. doprovázeným zvukovým signálem a hlášením na vícefunkční obrazovce. obraťte se na servis PEUGEOT pro zkontrolování systému. Obraťte se na servis sítě PEUGEOT.130 . Jestliže se tato kontrolka rozsvítí. . potom jej vytáhněte při zachování polohy "OFF". doprovázeným zvukovým signálem a hlášením na vícefunkční obrazovce (displeji). doprovázené zvukovým signálem a hlášením "Passenger airbag deactivated (Airbag spolujezdce neutralizovaný)" na vícefunkční obrazovce (displeji). doprovázená zvukovým signálem a hlášením "Airbag fault (Anomálie airbagu)" na vícefunkční obrazovce. Jinak by při nafouknutí vaku hrozilo nebezpečí usmrcení nebo vážného zranění dítěte. že je nafukovací vak spolujezdce neutralizovaný (poloha "OFF" ovladače). otočte jej do polohy "OFF".

. • Nepokládejte nohy na palubní desku na straně spolujezdce. neprovrtávejte a chraňte ho před prudkými nárazy. • Na opěradla sedadel nic nepřipevňujte ani nelepte. přitom opěradlo musí být ve svislé poloze..131 Aby byly čelní. Mohlo by to bránit rozvinutí vaku či poranit cestujícího při nafouknutí vaku. než je nutné. zvíře. • Jakýkoli zásah do systému nafukovacích vaků je přísně zakázán s výjimkou kvalifikovaného personálu sítě PEUGEOT. protože při nafouknutí bočního vaku by tyto předměty mohly způsobit zranění hrudi nebo paže cestujícího. • Volant nikdy nedemontujte. Boční nafukovací vaky* • Na sedadla dávejte pouze homologované přídavné potahy.Řízení . • Nenaklánějte se ke dveřím víc. Čelní nafukovací vaky • Při řízení nikdy nedržte volant za jeho ramena ani nenechávejte ruku na středovém krytu volantu. • Pokud možno nekuřte. protože se podílejí na upevnění hlavových nafukovacích vaků. protože by při nafouknutí hlavových vaků mohlo dojít k poranění hlavy cestujícího. při rozvinutí vaku by mohla cigareta nebo dýmka způsobit popáleniny či zranění. předmět. 28-02-2005 * Podle země prodeje. dodržujte následující bezpečnostní pravidla: • Jezděte se správně seřízeným a zapnutým bezpečnostním pásem.). • Mezi nafukovacími vaky a cestujícími nesmí nikdo a nic být (dítě. • Po nehodě nebo jestliže bylo vozidlo odcizeno (a nalezeno) nechte překontrolovat systémy nafukovacích vaků. • Nedemontujte šrouby držadel umístěných na stropě. Hlavové nafukovací vaky* • Na sloupky a strop nic nepřipevňujte ani nelepte. • Při jízdě seďte v normální pozici.. Obraťte se na servis PEUGEOT. boční* a hlavové* nafukovací vaky plně účinné.

132 .Vlečné oko.Ruční měrka oleje. 3 .Klika na demontáž kola.Nádržka ostřikovače skel a ostřikovače světlometů.2 l 16V 1 . 11 . 28-02-2005 5 .Vzduchový filtr.Zvedák. 2 .Nádržka brzdové a spojkové kapaliny.Nádržka posilovače řízení. 9 . .Praktické informace BENZINOVÉ MOTORY 2 l A 2. 6 . 4 . 8 . 7 .Otvor pro dolévání motorového oleje.Pojistková skřínka. 10 .Nádržka chladicí kapaliny.

Nádržka posilovače řízení. 6 . 11 .Nádržka ostřikovače skel a ostřikovače světlometů.Ruční měrka oleje.Klika na demontáž kola.Vzduchový filtr. . 8 .Nádržka chladicí kapaliny. 28-02-2005 5 .Praktické informace . 4 . 10 . 3 . 9 . 2 .Zvedák. 7 .Otvor pro dolévání motorového oleje.Vlečné oko.133 BENZINOVÝ MOTOR 3 l V6 VSTŘIKOVÁNÍ 24V 1 .Nádržka brzdové a spojkové kapaliny.Pojistková skřínka.

9 . 28-02-2005 5 . 10 . 8 .Otvor pro dolévání motorového oleje. 7 .Nádržka chladicí kapaliny.Ruční měrka oleje (a : 2. 11 .Vzduchový filtr.Pojistková skřínka.Vlečné oko.Praktické informace NAFTOVÉ MOTORY PŘEPLŇOVANÉ TURBODMYCHADLEM 2 l A 2.2 l HDI 16V 1 .2 l HDI . 6 . b : 2 l HDI).Nádržka brzdové a spojkové kapaliny. 3 . . 2 .134 .Nádržka posilovače řízení.Klika na demontáž kola.Nádržka ostřikovače skel a ostřikovače světlometů. 4 .Zvedák.

i když je motor studený. Pro zachování spolehlivosti motoru a zařízení omezujícího emise škodlivin je zakázáno používat přísady do motorového oleje.5 l na 1 000 km). pomocí ukazatele hladiny oleje na přístrojové desce nebo ruční měrky. motor studený.135 KONTROLA HLADINY KAPALIN Hladina motorového oleje Tuto kontrolu provádějte pravidelně a mezi dvěma výměnami olej dolévejte (maximální spotřeba je 0. Upotřebené kapaliny Nevylévejte upotřebený olej. Poznámka: zabraňte dlouhodobějšímu styku upotřebeného oleje s pokožkou. 28-02-2005 * Podle země prodeje. Hladina chladicí kapaliny Používejte kapalinu doporučenou výrobcem vozidla. v blízkosti značky MAXI. Volba stupně viskozity Olej musí v každém případě odpovídat požadavkům výrobce vozidla. brzdovou kapalinu nebo chladicí kapalinu do kanalizačního potrubí nebo na zem. B = minimum. je teplota chladicí kapaliny regulována elektrickým ventilátorem.Praktické informace . Poznámka: brzdová kapalina je škodlivá a velmi korozivní. Hladina kapaliny posilovače řízení Otevřete nádržku. Protože ventilátor může být v činnosti i po vypnutí zapalování a navíc je chladicí okruh pod tlakem. Zabraňte styku kapaliny s pokožkou. Po klesnutí tlaku sejměte uzávěr a dolijte kapalinu.výměna musí být prováděna v intervalech uvedených v plánu údržby výrobce vozidla. Poznámka: chladicí kapalinu není třeba měnit. Hladina musí být vždy nad značkou MINI. Hladina kapaliny ostřikovače skel a světlometů* Pro optimální čisticí schopnost a z důvodu Vaší bezpečnosti Vám doporučujeme používat přípravky doporučené automobilkou PEUGEOT. aby mohl klesnout tlak v okruhu. Když je motor zahřátý. Pro zabránění nebezpečí popálení: vyšroubujte nejprve uzávěr o dvě otáčky.používejte kapaliny doporučené výrobcem vozidla. Kontrola se provádí s vozidlem ve vodorovné poloze. které odpovídají normám DOT4. Ve vozidlech vybavených filtrem pevných částic může být ventilátor chlazení v činnosti po zastavení vozidla. Ruční měrka Na měrce jsou 2 značky: A = maximum. . . když je motor studený (má teplotu prostředí). vyčkejte se zásahem nejméně jednu hodinu po zastavení motoru. Výměna brzdové kapaliny: . Nikdy nepřelijte nad tuto značku. Výměna oleje Podle pokynů uvedených v sešitu údržby.

jež Vám doporučuje používat. neprovádějte mytí motoru. Jestliže to vyžadují podmínky životního prostředí. Nechte zkontrolovat systém v servisu PEUGEOT. které odpovídají typu motoru Vašeho vozidla. F zapněte zapalování a nastartujte motor. Při kontrolování hladiny hlavních náplní a ověřování určitých prvků vozidla podle plánu údržby výrobce se řiďte informacemi na stranách sešitu údržby. Olejový filtr Vložku měňte pravidelně podle plánu údržby. Aby nedošlo k poškození elektrických zařízení. měňte je dvakrát tak častěji. F zasuňte klíč do spínací skřínky. Kontrolujte hladinu podle plánu údržby stanoveného výrobcem vozidla.Praktické informace KONTROLY Baterie Před zimním obdobím nechte ověřit baterii v servisu PEUGEOT. Výměna oleje se neprovádí. Brzdové destičky Opotřebení brzd závisí na stylu jízdy. Vypnutí přívodu paliva V případě silného nárazu vypne bezpečnostní zařízení automaticky přívod paliva do motoru. Může být nutné nechat zkontrolovat stav brzd i v období mezi kontrolami vozidla v rámci programů údržby. Ruční neboli parkovací brzda Příliš dlouhý zdvih ruční brzdy nebo zjištění ztráty účinnosti tohoto systému vyžaduje provedení jeho seřízení i v období mezi dvěma kontrolami. vybrala automobilka PEUGEOT speciální přípravky. F vně vozidla ověřte nepřítomnost zápachu nebo úniku paliva. zejména pak u vozidel používaných ve městě a na krátké trasy. Pro obnovení přívodu paliva: F vypněte zapalování. Z důvodu optimalizace funkce tak důležitých orgánů.136 . jako je posilovač řízení a brzdový okruh. Blikání této kontrolky je doprovázené hlášením "Palivový okruh je neutralizovaný" na vícefunkční obrazovce. F vytáhněte klíč ze spínací skřínky. Používejte pouze přípravky doporučené automobilkou PEUGEOT. 28-02-2005 . Mechanická převodovka Vzduchový filtr a filtr vzduchu v kabině Nechte pravidelně měnit filtrovací vložky.

Propíchnutá pneumatika Na vícefunkční obrazovce se objeví hlášení "Propíchnutá(é) pneumatika(y)". chybí". doprovázené zvukovým signálem. když jedno z kol bude vzdáleno od vozidla (při opravě) nebo po montáži kola nevybaveného snímačem. zvláště pak za ztížených jízdních podmínek (velké zatížení. nechte zkontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách. Poznámka: toto hlášení se zobrazí rovněž. Systém detekce podhuštěných pneumatik je pomocníkem při řízení.Praktické informace . přitom však neudělejte žádný náhlý manévr volantem a prudce nebrzděte. Systém může být dočasně narušen rádiovými signály s podobnou frekvencí. doprovázené zvukovým signálem. 28-02-2005 . nenahrazuje však obezřelost ani odpovědnost řidiče. bude znovu vysílat toto hlášení pro připomenutí nutnosti provedení jeho opravy. což ovšem znemožní zobrazení další výstrahy stejného typu. nechte co nejdříve zkontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách.137 DETEKCE PODHUŠTĚNÝCH PNEUMATIK Snímače kontrolují tlak vzduchu v pneumatikách za jízdy a podávají výstrahu v případě poruchy funkce (rychlost vyšší než 25 km/h). Poznámka: jestliže je poškozené kolo dočasně uložené v zavazadlovém prostoru. Snímač(e) nenalezen(y) Když se na vícefunkční obrazovce objeví hlášení "X snímač(e) tlaku v pneu. Podhuštěná pneumatika Když se na vícefunkční obrazovce objeví hlášení "Podhuštěná(é) pneumatika(y)". Obraťte se na servis PEUGEOT pro vyměnění vadného(ých) snímače(ů). signalizuje. vysoká rychlost). Vyměňte vadné kolo (propíchnutá nebo silně podhuštěná pneumatika) a jakmile je to možné. Ihned zastavte. které jsou nezbytné pro zabezpečení optimálního dynamického chování vozidla a zabránění předčasnému opotřebení pneumatik. Tento systém nenahrazuje pravidelné kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (včetně rezervního kola). Každá oprava a výměna pneumatiky na kole vybaveném tímto systémem musí být provedena v servisní síti PEUGEOT. zazní zvukový signál a rozsvítí se kontrolka STOP. že se jedno nebo více kol nehlásí.

pevném a nekluzkém povrchu. F Vyndejte otočný háček přes čep kola pro jeho uvolnění.Zvedák. F Přitáhněte víko za očko pro odjištění navijáku a zpřístupnění jeho šroubu. 4 .Klika na demontáž kola. 3 .Praktické informace VÝMĚNA KOLA Umístění vozidla F Znehybněte vozidlo pokud možno na vodorovném. 2 . které máte k dispozici V motorovém prostoru se nachází toto nářadí: 1 . Přístup k náhradnímu kolu F Otevřete zadní výklopné dveře. aby se odvinul kabel navijáku.138 .Vlečné oko pro odtažení vozidla. F Vyjměte náhradní kolo ze zadní strany vozidla. F Pomocí kliky na demontáž kola 1 vyšroubujte šroub až na doraz. Nářadí. vypněte zapalování a zařaďte první převodový stupeň nebo zpátečku (polohu P u automatické převodovky). F Zatáhněte ruční brzdu. 28-02-2005 .Přípravek na demontáž ozdobného krytu kola s hliníkovým diskem.

aby se dotýkal jednoho ze čtyř připravených míst A na spodku karoserie. Poznámka: pečlivě si zaznamenejte číslo kódu. . F Zvedněte vozidlo. vyražené na hlavě nástrčkového klíče. 28-02-2005 * Podle verze a země určení. Šrouby proti odcizení kol* Jestliže jsou kola Vašeho vozidla vybavena šrouby proti odcizení (jeden na kolo). F Sundejte víko schránky obsahující zvedák. vyšroubujte šroub pomocí jednoho ze dvou nástrčkových klíčů (které jste obdželi při přebírání vozidla zároveň se dvěma klíči a kartou s kódem) a kliky na demontáž kola 1. Ujistěte se. že osa spodní plochy zvedáku je přesně pod zvoleným místem A. které je nejblíže vyměňovanému kolu. F Uvolněte upevňovací popruh zvedáku a ten vyndejte z jeho schránky. F Povolte šrouby kola (u vozidla vybaveného hliníkovými disky sundejte nejprve ozdobný kryt pomocí přípravku 4). F Sundejte ozdobný kryt pomocí kliky na demontáž kola 1 přitažením v místě průchodu ventilku. S jeho pomocí si v případě potřeby budete moci opatřit duplikát nástrčkového klíče v síti značkových servisů. F Umístěte zvedák 2 tak.139 Demontáž kola F Umístěte podložku pod kolo. které je úhlopříčně protilehlé vyměňovanému kolu. F Vytočte zvedák 2 tak. F Vyšroubujte šrouby a sundejte kolo. aby se jeho spodní plocha opřela o zem.Praktické informace .

140 . které je podepřeno pouze zvedákem (použijte stojánek). F Utáhněte předběžně šrouby klikou na demontáž kola 1. Nejprve nastavte jeho výřez proti ventilku. že je kolo ve vodorovné poloze a nepohybuje se. . F Zvedněte kolo navinutím lanka navijáku pomocí kliky na demontáž kola 1.nechte co nejdříve překontrolovat utažení šroubů a nahuštění náhradního kola v servisu PEUGEOT. . Pro rozvinutí nebo navinutí navijáku nepoužívejte namísto klíče na demontáž kola akumulátorový šroubovák. F Uložte nářadí do motorového prostoru. F Dotáhněte šrouby kola klikou na demontáž kola 1. jak je uvedeno na obrázku. Navijákem připevňujte pouze kolo. Po výměně kola: . F Přitiskněte kolo k zadní podlaze utažením navijáku.s klínem založenými koly vozidla. Nikdy neprovádějte žádné zásahy pod vozidlem. potom přitlačte dlaní kryt ke kolu. Montáž kola F Nasaďte kolo s pomocí středicího trnu.Praktické informace Pro svou vlastní bezpečnost provádějte výměnu kola v rámci možností: .na vodorovném.nechte opravit vadné kolo a ihned ho namontujte zpět na vozidlo. . namontovaného na náboji. pevném a nekluzkém povrchu. . F Dejte zpět ozdobný kryt. Ověřte. jehož ráfek a pneumatika odpovídají pokynům výrobce vozidla. F Umístěte kolo (ventilkem nahoru) pod vozidlo tak. 28-02-2005 . F Zavřete víko pomocí očka pro zajištění navijáku. Povinně namontujte kolo s propíchnutou pneumatikou pod zadní podlahu.nechte zkontrolovat dobré upevnění náhradního kola v servisu PEUGEOT. F Zašroubujte rukou šrouby. F Stočte úplně zvedák 2 a odkliďte jej.se zataženou ruční brzdou a vypnutým zapalováním.se zařazenou první rychlostí nebo zpátečkou (polohou P u automatické převodovky). .

POZOR: NEBEZPEČÍ SMRTI ELEKTRICKÝM PROUDEM Výměnu xenonové výbojky světlometu musí provést pracovníci servisu PEUGEOT. 5 . 2 . potom ho otočte o čtvrt otáčky směrem doprava. F Otočte ochranné víko příslušející vadné žárovce o čtvrt otáčky směrem doleva a sundejte jej. Pro čištění použijte houbu a mýdlovou vodu. Při zpětné montáži nasaďte světlo do vnější polohy a vtáhněte ho směrem do nárazníku. F Připojte zpět konektor. což je normální jev. F Zatlačením na konec upevňovací spony ji uvolněte. velká vlhkost) se může na vnitřní straně skla světlometů srážet vlhkost. F Otočte objímku žárovky o čtvrt otáčky směrem doleva a vyndejte ji. F Otočte žárovku o čtvrt otáčky směrem doleva. 4 . F Vyměňte žárovku. F Zatlačte světlo zevnitř směrem ven z nárazníku. 28-02-2005 . F Odpojte konektor.Dálková světla : H7-55W nebo xenonové výbojky.Světlomety do mlhy: H1-55W. F Otočte držák žárovky o čtvrt otáčky směrem doleva a vyndejte jej.141 3 . nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.Potkávací světla: H7-55W nebo xenonové výbojky. Poznámka: Za určitých klimatických podmínek (nízká teplota. VÝMĚNA ŽÁROVKY Přední světla Poznámka: žárovek se dotýkejte přes suchý hadřík. F Nasaďte zpět ochranné víko. 1 . Světlomety mají skla z polykarbonátu s ochranným lakem. Poznámka: pro usnadnění přístupu na pravé straně sundejte víko pojistkové skřínky. Při zpětné montáži se ujistěte o správné poloze orientačních výstupků a o dobrém zajištění upevňovací spony.Praktické informace .Obrysová světla: W 5 W. Vyměňte žárovku. Vysrážená vlhkost zmizí několik minut po rozsvícení světel. vyjměte ji a vyměňte. F Přitáhněte světlo směrem dopředu.Směrová světla: PY 21 W (žlutá). Neprovádějte čištění suchým ani hrubým hadříkem.

F povolte příslušnou objímku žárovky o osminu otáčky směrem doleva a vyjměte ji.142 . F povolte vadnou žárovku o osminu otáčky směrem doleva a vyměňte ji. Zadní skupinové svítilny 1 . F vyšroubujte dvě matice v interiéru a vyndejte svítilnu. 2 . F Přidržte konektor a otočte držák žárovky o čtvrt otáčky směrem doleva. F Otočte žárovku o čtvrt otáčky směrem doleva.Směrová světla: PY 21 W (žlutá). Tyto 4 žárovky se mění zevnitř vozidla: F otevřete zadní výklopné dveře. 4 . Boční směrová světla: WY 5 W (žlutá).Zpětná světla: P 21 W. 28-02-2005 .Brzdová/obrysová světla: P 21/5 W. F dbejte na správné umístění objímky žárovky a zajistěte jí otočením o osminu otáčky směrem doprava. F dbejte na správné umístění a upevnění svítilny. F uvolněte z upevnění svazek svítilny. F sundejte mřížku odvodu vzduchu na příslušné straně. Žárovky žluté jantarové barvy (všechna směrová světla) musí být nahrazeny žárovkami se stejnými charakteristikami a barvou. vyjměte ji a vyměňte.Světla do mlhy: P 21 W. 3 . F Zatlačte směrovku směrem dozadu a vyjměte ji ze zpětného zrcátka.Praktické informace Při zpětné montáži: F dbejte na správné umístění žárovky a zatlačte na ní pro její řádné zaklapnutí. Při zpětné montáži nasaďte směrovku do zadní polohy a posuňte ji do přední části zpětného zrcátka.

F Stiskněte dva jazýčky 1 pro uvolnění držáku žárovek. Poznámka: jakmile jsou spálené dvě žárovky.143 Osvětlení státní poznávací značky: W 5 W. 28-02-2005 .Praktické informace . F Vyměňte vadnou žárovku. F Uvolněte horní obložení zadních výklopných dveří z uchycení na obou stranách a demontujte jej. F Vyměňte vadnou žárovku. F Při zpětné montáži dbejte na dobré umístění horního obložení zadních výklopných dveří. F Sundejte průhledný kryt. Třetí brzdové světlo: 5 žárovek W 5 W. musíte je okamžitě vyměnit.

Čísla pojistek jsou zapsána na pojistkové skřínce. v prostoru baterie (podlaha na straně spolujezdce) a v motorovém prostoru. Pojistky v palubní desce F Otevřete spodní odkládací skřínku spolujezdce. Náhradní pojistky a pinzeta A jsou upevněné na vnitřní straně víka pojistkové skřínky v palubní desce. Vyjmutí a nasazení pojistky Před výměnou pojistky je nezbytné znát důvod poruchy a odstranit ji. F Mincí povolte šroub o čtvrt otáčky a přitažením madla odklopte víko pro zpřístupnění pojistek.Zapalovač cigaret .Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloněním (elektrochrom).Praktické informace VÝMĚNA POJISTKY Pojistkové skřínky jsou umístěné ve spodní odkládací skřínce palubní desky (na straně spolujezdce). F Použijte pinzetu A. Zadní stěrač.144 . Levé brzdové světlo. Funkce Napájení funkcí inteligentní rozvodnou jednotkou. Vadnou pojistku nahraďte vždy pojistkou o stejné proudové hodnotě. Bodová světla na čtení .Osvětlení spodní odkládací skřínky spolujezdce . Dobrá Špatná Č. 1 2 Pinzeta A 4 5 7 28-02-2005 Proud 10 A 15 A 15 A 10 A 20 A Zadní světla do mlhy. .

Ovládání zadních oken. Bočník PARC.Vnitřní zpětné Pravá obrysová světla .Filtr pevných částic. Napájení autorádia inteligentní rozvodnou jednotkou.Zásuvka přívěsu. Levá obrysová světla. Alarm .značky zrcátko s automatickým Osvětlení státní poznávací Osvětlení ovládacího panelu klimatizace .Počítač automatické převodovky. Č. Ovládání předních oken .zacloněním (elektrochrom).Brzdová světla přívěsu. Bodová světla na čtení .Autorádio .Stropní světla. Diagnostická zásuvka .Obrysová světla přívěsu. . 1 9 2 10 4 5 11 7 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 26 28-02-2005 Proud Proud 10 A 30 A 15 A 20 A 15 A 10 A 15 A 20 A 10 A 30 A 30 A 5A 15 A 10 A 40 A 10 A 10 A 15 A 15 A 40 A Funkce Funkce Zadní světla do mlhy. Siréna alarmu .Praktické informace .Přední otvírací střecha.Nadstandardní zamykání. Napájení počítače "airbagů" inteligentní rozvodnou jednotkou.145 Č. Napájení funkcí inteligentní rozvodnou jednotkou. Zadní stěrač.Vícefunkční obrazovka Ovladače u volantu .Třetí brzdové světlo .Telematika Levé brzdové světlo.Zapalovač cigaret . Napájení zásuvky diagnostiky .Spínače brzdového a spojkového pedálu Napájení jednotky vypínání akčního členu bočních posuvných dveří s motorkem. Pravé brzdové světlo . Napájení systému pomoci při parkování inteligentní rozvodnou jednotkou. Centrální zamykání .Osvětlení spodní odkládací skřínky spolujezdce . Vyhřívání zadního skla.

28-02-2005 . Nepoužitá nebo Přídavné topení (diesel). 1* 2* 3* 4* Proud 40 A 40 A 30 A 30 A Funkce Elektrické boční posuvné dveře vpravo. Č. * Maxi pojistky jsou dodatečnou ochranou elektrických systémů. Nepoužitá.Praktické informace Pojistky v prostoru baterie Pojistková skřínka Pro získání přístupu k pojistkám umístěným v prostoru baterie (v podlaze před sedadlem spolujezdce): F odklopte víko. Po zásahu velmi pečlivě zavřete víko. Elektrické boční posuvné dveře vlevo.146 . Jakýkoli zásah musí být proveden v servisu PEUGEOT.

28-02-2005 . doplňky 12 V ve 2. řadě. Otvírací střecha ve 3.147 Č. Funkce Pravé potkávací světlo (pouze u vozidla nevybaveného xenonovými výbojkami). doplňky 12 V ve 3. Levé potkávací světlo (pouze u vozidla nevybaveného xenonovými výbojkami). řadě. Elektrická dětská pojistka. Vyhřívání sedadla spolujezdce. Zásuvka pro el. Elektrické seřizování sedadla spolujezdce. řadě. Elektrické seřizování sedadla řidiče. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Proud 10 A 10 A 25 A 25 A 20 A 20 A 10 A 10 A 15 A 20 A 20 A Nepoužitá. Zásuvka pro el. Vyhřívání sedadla řidiče. řadě. Otvírací střecha ve 2.Praktické informace .

Počítač ABS nebo počítač ESP. ventilátor chlazení (velká rychlost). Před instalováním dalšího elektrického vybavení nebo příslušenství do svého vozidla se poraďte s pracovníky servisu PEUGEOT. ventilátor chlazení (malá rychlost). 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* Proud 50 A 50 A 30 A 60 A 70 A 30 A 40 A 50 A Funkce El. Napájení inteligentní rozvodné jednotky 1. Po zásahu velmi pečlivě zavřete víko. Č.148 . zvláště pak přístrojů se spotřebou vyšší než 10 miliampér. aby fungoval se sériovým nebo dodatečně montovaným elektrickým příslušenstvím. 28-02-2005 * Maxi pojistky jsou dodatečnou ochranou elektrických systémů. které není dodáváno a doporučeno automobilkou PEUGEOT a nebylo namontováno dle jejích předpisů. Automobilka PEUGEOT odmítá odpovědnost za náklady na opravu vozidla nebo za poškození jeho funkce způsobené nainstalováním dodatečného příslušenství. Elektronické blokování startování (imobilizér). Napájení inteligentní rozvodné jednotky 2. Elektrický obvod vozu je proveden tak. Ventilátory vzduchu klimatizace. . El.Praktické informace Pojistky v motorovém prostoru Pojistková skřínka Pro získání přístupu k pojistkám umístěným v motorovém prostoru (vlevo od nádržky chladicí kapaliny): F odklopte víko. Jakýkoli zásah musí být proveden v servisu PEUGEOT. Nepoužitá nebo Elektromagnetický ventil ESP nebo Přídavné topení (diesel).

Praktické informace - 149
Č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28-02-2005 Proud 10 A 15 A 10 A 10 A 10 A 15 A 20 A 20 A 15 A 15 A 10 A 10 A 15 A 10 A 30 A 30 A 30 A 40 A Funkce Spínač zpětných světel mechanické převodovky - Xenonové světlomety Ovládání relé el. ventilátoru chlazení - Hladina chladicí kapaliny motoru - Ohřívač oleje nebo Žhavicí jednotka (diesel) - Snímač rychlosti vozidla nebo Průtokoměr vzduchu (diesel). Palivové čerpadlo - Elektromagnetické ventily recirkulace výfukových plynů a regulace tlaku turbodmychadla (diesel). Počítač ABS nebo počítač ESP. + pól po zapnutí zapalování rozvodné skřínky motoru. Nepoužitá nebo Vstřikovač aditiva systému filtru pevných částic (diesel) - Počítač systému filtru pevných částic (diesel). Přední světlomety do mlhy. Čerpadlo ostřikovače světlometů. Napájení přes relé rozvodné skřínky motoru Ovládání relé el. ventilátoru chlazení (diesel) Elektromagnetické ventily regulace vysokého tlaku nafty a recirkulace výfukových plynů (diesel). Relé potkávacího světla (pouze vozidlo nevybavené xenonovými výbojkami) Korektor sklonu světlometů. Relé potkávacího světla (pouze vozidlo nevybavené xenonovými výbojkami). Levé dálkové světlo. Pravé dálkové světlo. Zvukové výstražné zařízení (klakson). Čerpadla ostřikovačů čelního a zadního skla. Lambda sonda - Vstřikovače - Zapalovací cívka - Elektromagnetické ventily zachycovače benzinových par, rozvodu a recirkulace výfukových plynů (benzin) - Elektromagnetický ventil čerpadla vstřikování (diesel). Nepoužitá nebo vzduchové čerpadlo (benzin). Přední stěrače. Přídavné ventilátory.

150 - Praktické informace
VÝMĚNA STÍRACÍ LIŠTY STĚRAČŮ
Umístění předních stěračů do speciální polohy F Před uplynutím jedné minuty po vypnutí zapalování přepněte do libovolné polohy ovladač stěračů pro jejich umístění podél sloupků čelního skla (speciální poloha).

FUNKCE V ÚSPORNÉM REŽIMU
Po zastavení motoru a otočení klíče do polohy Příslušenství je možno některé funkce (stěrače, ovládání oken, stropní světla, autorádio, atd.) používat jen po souhrnnou dobu třiceti minut, aby zbytečně nevybíjely baterii. Po uplynutí těchto třiceti minut se na vícefunkčním displeji zobrazí hlášení "Economy mode active (Režim úspory el. energie je aktivní)" a zapnuté funkce jsou dočasně vyřazeny z činnosti. Abyste mohli tyto funkce okamžitě znovu používat, musíte nastartovat motor a nechat jej točit několik sekund.

Výměna přední stírací lišty F Nadzvedněte rameno, potom odpojte rampu ostřikování. F Uvolněte stírací lištu z upevnění a sundejte ji. F Namontujte novou stírací lištu. F Připojte rampu ostřikování a přiklopte rameno. Pro návrat stěračů do normální polohy zapněte zapalování a přepněte libovolně ovladač stěračů. Výměna zadní stírací lišty F Nadzvedněte rameno, potom uvolněte a sundejte lištu. F Namontujte novou lištu a přiklopte rameno.

Vybitá baterie neumožňuje nastartovat motor vozidla.

28-02-2005

Praktické informace - 151
BATERIE
Dobití baterie nabíječkou: - odpojte baterii, - dodržujte návod k použití stanovený výrobcem nabíječky, - baterii připojte počínaje svorkou záporného pólu (-), - ověřte čistotu pólů a svorek. Jsou-li pokryty síranem (bělavé nebo nazelenalé usazeniny), demontujte je a očistěte. - Před odpojením baterie je nutno nejprve vypnout zapalování a počkat 2 minuty. - Neodpojujte svorky za chodu motoru. - Nenabíjejte baterie bez odpojení svorek. - Před odpojením baterie zavřete okna a otvírací střechu. Jestliže okna a střecha po opětném připojení baterie nefungují normálně, musíte je znovu aktivovat (viz kapitoly "Elektrické ovládání oken" - odstavec "Ochrana proti přiskřípnutí" a "Otvírací střecha" - odstavec "Ochrana proti přiskřípnutí"). - Po opětném připojení baterie zapněte zapalování a vyčkejte před zapnutím startéru 1 minutu, aby se mohly aktivovat elektronické systémy vozidla. Nicméně, pokud se po této manipulaci vyskytnou malé poruchy, obraťte se na servis sítě PEUGEOT.

Nastartování s pomocí jiné baterie: - připojte červený kabel ke svorkám kladného pólu (+) obou baterií, - jeden konec zeleného nebo černého kabelu připojte ke svorce záporného pólu (-) pomocné baterie, - připojte druhý konec zeleného nebo černého kabelu ke kostřicímu bodu startovaného vozidla, co nejdále od baterie. Zapněte startér, nechte točit motor. Počkejte na návrat na volnoběžné otáčky a poté odpojte kabely. Doporučujeme odpojit baterii, je-li vozidlo odstaveno na dobu delší než jeden měsíc.

28-02-2005

.nepřidávat olej do převodovky. F Vlečné oko našroubujte až na doraz. F Vlečné oko našroubujte až na doraz. Za zadní část: F Odjistěte krytku v horní části pomocí mince. Se zvednutím (pouze 2 kola jsou na zemi) Je vhodnější zvednout vozidlo pomocí profesionálního zvedacího nářadí.Praktické informace Zvláštnosti automatické převodovky Při tažení vozidla se všemi koly na zemi je nutno dodržet následující pravidla: . ODTAŽENÍ VOZIDLA Bez zvednutí vozidla (všechna čtyři kola na zemi) Musíte vždy použít vlečnou tyč. Snímatelné oko pro vlečení naleznete v motorovém prostoru.vléci vozidlo rychlostí nižší než 50 km/h a na vzdálenost nejvíce 50 km.152 . . 28-02-2005 . nebo Za přední část: F Odjistěte krytku zatlačením na její spodní část. Při vlečení vozidla s vypnutým motorem nefunguje brzdový posilovač ani posilovač řízení.volicí páka v poloze N.

Uzpůsobte rychlost. aby se nejtěžší předměty nacházely co nejblíže nápravě a svislé zatížení koule závěsu bylo blízko přípustného maxima (nesmí ho však překročit). Zaručuje optimální osvětlení pro řidiče a přitom ostatní účastníci silničního provozu nejsou oslňováni. Ověřte správnou funkci elektrického signalizačního zařízení přívěsu. (viz kapitola "Ruční seřízení sklonu světlometů"). Chlazení: při tažení přívěsu do svahu dochází ke zvýšení teploty chladicí kapaliny.153 TAŽENÍ PŘÍVĚSU. a tedy podstatné zvýšení rychlosti jízdní soupravy (přibližně o 20 km/h). abyste neoslňovali ostatní automobilisty. LODI. Zařazujte co možná nejvyšší převodové stupně pro snížení otáček motoru a jeďte nízkou rychlostí. Doporučení pro jízdu Rozložení nákladu: umístěte náklad v přívěsu tak. brzděte plynule. co nejdříve zastavte vozidlo a vypněte motor. Brzdy: tažení přívěsu prodlužuje brzdnou vzdálenost. V tomto případě vypnutí klimatizace umožní zvýšení výkonu motoru. jeho účinnost nezávisí na otáčkách motoru. V každém případě věnujte zvýšenou pozornost teplotě chladicí kapaliny. Poznámka: za určitých velmi ztížených provozních podmínek (tažení přívěsu s maximální povolenou hmotností do prudkého svahu za vysokých venkovních teplot) motor omezí automaticky svůj výkon. dodržujte předepsané hodnoty. jeďte plynule a přizpůsobte rychlost... Používejte výhradně originální závěsná zařízení PEUGEOT. Pokud se rozsvítí kontrolka teploty chladicí kapaliny. Osvětlení Ruční seřízení Seřiďte potkávací světla. Boční vítr: citlivost vozidla na nárazy bočního větru je zvýšená. Automatické seřizování Ve vozidlech vybavených xenonovými žárovkami tento systém koriguje automaticky výšku světelných paprsků při jakémkoli zatížení vozidla. 28-02-2005 . Protože ventilátor chlazení je spouštěn elektricky. Pneumatiky: zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách vozidla (viz kapitola "Identifikační prvky Vašeho vozidla") i přívěsu. včas přeřaďte na nižší rychlostní stupeň. KARAVANU. která byla testována a schválena již při koncepci vozidla.Praktické informace . Montáž tohoto zařízení musí být provedena v servisu sítě PEUGEOT.

Posuňte tyče k místům A. Poznámka: když nejsou střešní tyče používané.Demontujte šroub. . . umístěné u patek obou tyčí. Při montáži postupujte v obráceném pořadí úkonů.Nadzvedněte a sejměte obě tyče. . Používejte doplňky schválené automobilkou PEUGEOT a řiďte se předpisy pro montáž dané výrobcem. Směr používání: POUŽÍVÁNÍ STŘEŠNÍHO TYČOVÉHO NOSIČE Pro použití příčných střešních tyčí povolte čtyři příslušné zajišťovací páčky. Největší přípustné zatížení střešního nosiče: 100 kg 28-02-2005 .154 . umístěte je na zadní doraz. doraz a dvě podložky do všech míst A.Praktické informace Demontáž a montáž střešního tyčového nosiče . Zablokujte čtyři zajišťovací páčky. Z levé strany posuňte tyče v jejich kolejničkách až do požadovaného zářezu. aby nebyly příčinou nadměrné spotřeby.Vraťte povinně šroub. doraz a dvě podložky ve všech místech A.

kompatibilním s normou PAL/NTSC. ..držák se dvěma výstupy pro kabelové připojení sluchátek.barevný monitor LCD 4/3. protože zásuvky AV2 nejsou k dispozici. Je možno jej také sklopit do držáku (zatlačit pro jeho zajištění).. . V období. Po sklopení monitoru je po přibližně patnácti minutách automaticky vypnuto jeho elektrické napájení a rovněž napájení bezdrátových sluchátek.dvoje bezdrátová stereofonní sluchátka VF. F Zapáčete pro uvolnění jednotlivých západek B.dálkový ovladač. 28-02-2005 . jako jsou: přehrávač DVD. 6. VYJÍMATELNÝ KRYT PROTI SNĚHU* Kryt proti sněhu se upevňuje ke spodní části předního nárazníku pro zabránění nahromadění sněhu v místě ventilátoru chlazení chladiče motoru. videokamera.8 palce. F Upevněte jej zatlačením v místě západek B ve čtyřech rozích.155 DEMONTÁŽ F Zasuňťe šroubovák do otvorů u jednotlivých západek.dolů. nezapomeňte vyjímatelný kryt sundat. kdy nehrozí sněhové srážky. hrací konzola . . Monitor je možno směrovat vpravo vlevo a nahoru . AUDIOVIZUÁLNÍ SADA VZADU MONTÁŽ F Umístěte vyjímatelný kryt proti jeho středicímu kolíku A na předním nárazníku. Audiovizuální sada vzadu je schopna fungovat s jakýmkoli audio/video zdrojem. Tyto zdroje se připojí výhradně ke třem zásuvkám audio/video AV1 v odkládací skřínce.Praktické informace . Audiovizuální sada vzadu zahrnuje : . * Podle země prodeje.tři zásuvky audio/video v odkládací skřínce. . stropním světlem s vypínačem a tlačítkem pro odemknutí monitoru.

2 . barvy .Tlačítko "SETUP" pro volbu seřizování. 5 . Uložení dvou elektrických článků LR03.. článků LR03. 3 .Tlačítko "MUTE" pro vypnutí/ obnovení slyšitelnosti zvuku v kabelem připojených sluchátkách. S pomocí tlačítek 3 a 4 můžete seřizovat kontrast.Tlačítko "DOMELIGHT" pro dálkové zapínání/vypínání stropního světla. Používání a seřizování této audiovizuální sady je vyhrazeno pro cestující na zadních sedadlech.156 . Na dálkovém ovladači monitoru jsou následující tlačítka : 1 .Tlačítka "VOL6" a "VOL5" pro úpravu seřízení nebo zvýšení/ snížení hlasitosti kabelem připojených sluchátek. intenzitu osvětlení. 28-02-2005 . Tlačítko pro zapínání a vypínání sluchátek. 7 . 6 . C. Kolečko pro seřízení hlasitosti sluchátek. V bezdrátových sluchátkách jsou zabudovány následující ovladače : A.Tlačítko "SOURCE" pro volbu zdroje vstupu AV1 nebo AV2.Uložení dvou el. Bližší informace naleznete v návodu k obsluze "Sada video ALPINE". Pro optimální používání sluchátek je třeba upravit jejich velikost podle velikosti hlavy a seřídit hlasitost pomocí kolečka C. B. 4 ..Praktické informace Poznámka : stropní světlo je možno ovládat přímo jeho vypínačem do polohy zapnuto či vypnuto nebo dálkově do střední polohy pomocí dálkového ovladače.Tlačítko "POWER" pro zapínání a vypínání monitoru.

Praktické informace - 157
DOPLŇKY PRO PEUGEOT 807
Používejte pro svůj vůz pouze originální díly a doplňky schválené automobilkou PEUGEOT. Všechny tyto díly a doplňky jsou uzpůsobeny pro Váš vůz, jejich spolehlivost a bezpečnost byla testována a schválena, což automobilka PEUGEOT nemůže zaručit u jiných výrobků. Síť PEUGEOT nabízí velký výběr originálních homologovaných doplňků pro různé účely. Na všechny se vztahuje záruka automobilky PEUGEOT: - Bezpečnost: Alarm, pískování skel, lékárnička, bezpečnostní vesta, systém pomoci při parkování... - Komfort: Potahy sedadel kompatibilní s bočními nafukovacími vaky "airbagy", koberečky, krytina do zavazadlového prostoru, otvírací střecha, upevňovací síť, spoilery na okna dveří, izotermická schránka upevněná na kolejničkách… - Komunikace: Autorádia, rádio s telefonem, sada "hands free", reproduktory, měnič CD, navigační systém, audiovizuální sada vzadu, přehrávač DVD… - Úpravy dle osobního přání: Hliníkové disky kol, ozdobné kryty, sada hliníkového obložení interiéru, zástěrky… - Převážení nákladů: Závěsné zařízení pro připojení přívěsu, střešní tyčový nosič, uzavřený střešní nosič, sněhové řetězy, nosič lyží, nosič kola na zadních výklopných dveřích, nosič kola v interiéru… - Děti: Dětské podložky a sedačky, sedačka KIDDY Isofix, roletky proti slunci na bočních a zadních oknech… - Přípravky pro údržbu vozu: Kapalina do ostřikovače, přípravky pro čištění a údržbu interiéru a exteriéru...

Před montáží elektrického doplňku do svého vozidla se poraďte s pracovníky servisní sítě PEUGEOT. 28-02-2005

158 - Technické charakteristiky
BENZINOVÉ MOTORY EBRFNC/IF EARFNC/IF EBRFNE EARFNE EB3FZC/IF EA3FZC/IF 2,2 litru 16V 2 230 86x96 16 116 5 650 217 3 900 Bezolovnaté Ano Ano Automatická (4 rychlosti) Mechanická (5 rychlostí) EBXFWF/IF EAXFWF/IF 3 litry V6 vstřikování 24V 2 946 87 x 82,6 24 150 6 000 285 3 750 Bezolovnaté Ano Ano Automatická (4 rychlosti)

MODELY: Typ, varianta, verze

MOTORY Zdvihový objem (cm3) Vrtání x zdvih (mm) Počet ventilů Největší výkon: norma EHK (kW) Otáčky největšího výkonu (ot/min) Největší točivý moment: norma EHK (N.m) Otáčky největšího točivého momentu (ot/min) Palivo Katalyzátor Elektronické vstřikování PŘEVODOVKA OBJEM OLEJOVÉ NÁPLNĚ (v litrech) Motor (s výměnou filtru) Převodovka - rozvodovka 28-02-2005 1,9

2 litry 16V 1 997 85x88 16 100 6 000 190 4 100 Bezolovnaté Ano Ano Mechanická (5 rychlostí)

4,25 8

4,25 1,85

5,25 8

Technické charakteristiky - 159
NAFTOVÉ MOTORY EBRHWB EARHWB Turbodiesel 2 litry HDI 16V 1 997 85x88 16 80 4 000 270 1 750 Motorová nafta Ano Ne Ano Mechanická (5 rychlostí) Mechanická (5 rychlostí) 270 1 750 Motorová nafta Ano Ano Ano Automatická (4 rychlosti) EBRHTB EARHTB EBRHME EARHME EB4HWG EA4HWG Turbodiesel 2,2 litru HDI 16V 2 179 85x96 16 94 4 000 250 314 2 000 Motorová nafta Ano Ano Ano Mechanická (6 rychlostí)

MODELY: Typ, varianta, verze

MOTORY Zdvihový objem (cm3) Vrtání x zdvih (mm) Počet ventilů Největší výkon: norma EHK (kW) Otáčky největšího výkonu (ot/min) Největší točivý moment: norma EHK (N.m) Otáčky největšího točivého momentu (ot/min) Palivo Katalyzátor Filtr pevných částic (FAP) Elektronické vstřikování PŘEVODOVKA OBJEM OLEJOVÉ NÁPLNĚ (v litrech) Motor (s výměnou filtru) Převodovka - rozvodovka 28-02-2005

Turbodiesel 2 litry HDI 16V 1 997 85x88 16 79 4 000

4,50 1,85 1,85

4,50 8

4,75 1,85

7 12.3 195 Zde uvedené údaje o spotřebě paliva odpovídají hodnotám předaným v době výtisku.0 210 Mechanická 6 rychlostí 9.7 6.5 7.1 9.2 Podle směrnice 1999/100/CE Okruh silniční (litry/100km) 7. 28-02-2005 .9 15.3 13.2 litru HDI 16V FAP Převodovka Mechanická Automatická Mechanická Automatická Mechanická Typ varianta verze EBRFNC/IF EARFNC/IF EBRFNE EARFNE EB3FZC/IF EA3FZC/IF EBXFWF/IF EAXFWF/IF EBRHWB EARHWB EBRHTB EARHTB EBRHME EARHME EB4HWG EA4HWG Okruh městský (litry/100km) 12.4 8.2 189 Automatická 10.9 Okruh kombinovaný (litry/100km) 9.1 7. Jsou měřeny za provozních podmínek stanovených platnými normami.0 5.7 11.3 7.0 Měrné emise CO2 (g/km) 218 230 231 275 186 Mechanická 9.8 6.4 5.9 7.3 7. zejména směrnicí 1999/100/CE.Technické charakteristiky Spotřeba Motor 2 litry 16V 2 litry 16V 2.160 .8 9.6 9.8 9.2 litru 16V 3 litry V6 Vstřikování 24V Turbodiesel 2 litry HDI 16V Turbodiesel 2 litry HDI 16V FAP Turbodiesel 2 litry HDI 16V FAP Turbodiesel 2.

verze: • • • • • Pohotovostní hmotnost Celková hmotnost Celková hmotnost jízdní soupravy* Brzděný přívěs (v rámci limitu hmotnosti jízdní soupravy) Doporučené největší svislé zatížení koule závěsu 2 litry 16V Mechanická EBRFNC/IF 1 645 2 380 3 680 1 775 76 Auto.161 HMOTNOST VOZIDLA A PŘÍVĚSU (v kg) Verze Benzinové motory Převodovky Typ. 28-02-2005 . verze: • • • • • Pohotovostní hmotnost Celková hmotnost Celková hmotnost jízdní soupravy* Brzděný přívěs (v rámci limitu hmotnosti jízdní soupravy) Doporučené největší svislé zatížení koule závěsu * Rychlost vozidla táhnoucího přívěs je omezena na 100 km/h. EBRFNE 1 675 2 400 3 700 1 675 76 807 Pullman 2 litry 16V Mechanická EARFNC/IF 1 687 2 380 3 680 1 775 76 Auto.2 litru 16V Mechanická EA3FZC/IF 1 723 2 400 3 700 1 775 76 3 litry V6 24V Auto. EBXFWF/IF 1 837 2 540 4 040 1 900 76 Verze Benzinové motory Převodovky Typ. EARFNE 1 717 2 400 3 700 1 675 76 2. varianta. varianta. EAXFWF/IF 1 859 2 540 4 040 1 900 76 807 2. Poznámka: když je vnější teplota vyšší než 45 °C. je třeba snížit celkovou hmotnost jízdní soupravy.2 litru 16V Mechanická EB3FZC/IF 1 681 2 400 3 700 1 775 76 3 litry V6 24V Auto.Technické charakteristiky .

EBRHME 1 743 2 505 3 850 1 850 76 807 Pullman 2 litry HDI 16V Mechanická EARHWB EARHTB 1 773 2 505 3 850 1 850 76 Auto.Technické charakteristiky HMOTNOST VOZIDLA A PŘÍVĚSU (v kg) Verze Naftové motory Převodovky Typ. varianta. 28-02-2005 . verze: • • • • • Pohotovostní hmotnost Celková hmotnost Celková hmotnost jízdní soupravy* Brzděný přívěs (v rámci limitu hmotnosti jízdní soupravy) Doporučené největší svislé zatížení koule závěsu * Rychlost vozidla táhnoucího přívěs je omezena na 100 km/h. EARHME 1 785 2 505 3 850 1 850 76 2. verze: • • • • • Pohotovostní hmotnost Celková hmotnost Celková hmotnost jízdní soupravy* Brzděný přívěs (v rámci limitu hmotnosti jízdní soupravy) Doporučené největší svislé zatížení koule závěsu 2 litry HDI 16V Mechanická EBRHWB EBRHTB 1 736 2 505 3 850 1 850 76 Auto. varianta. Poznámka: když je vnější teplota vyšší než 45 °C : snížit celkovou hmotnost jízdní soupravy.2 litru HDI 16V Mechanická EA4HWG 1 825 2 505 3 880 1 850 76 807 2.162 .2 litru HDI 16V Mechanická EB4HWG 1 783 2 505 3 880 1 850 76 Verze Naftové motory Převodovky Typ.

163 ROZMĚRY (v mm) 28-02-2005 .Technické charakteristiky .

umístěný na boku dveří řidiče. Pneumatiky a označení barvy laku. 28-02-2005 .značky pneumatik schválených výrobcem vozidla. . Výrobní číslo na karoserii.rozměry ráfků a pneumatik. - - tlaky huštění pneumatik (kontrola tlaku musí být prováděna u studených pneumatik nejméně jedenkrát měsíčně).164 . udává: . označení barevného odstínu laku. Štítek výrobce. Štítek C.Technické charakteristiky IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VAŠEHO PEUGEOTU 807 A. C. B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful