P. 1
Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie

Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie

|Views: 1,777|Likes:
Published by Nikolka Táborská

More info:

Published by: Nikolka Táborská on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

KAPITOLY ZE ŠKOLNÍ PEDAGOGIKY A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE

– skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi
Stanislav Bendl, Anna Kucharská (ed.) a kol.

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta 2008

Tato publikace je výstupem řešení projektu „Koncepce a ověření nového modelu pedagogické praxe v strukturovaných studijních programech pregraduální přípravy učitelů na PedF UK v Praze“ číslo CZ.04.3.07/3.1.01.3/3380. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Recenzovala. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

© Stanislav Bendl, Anna Kucharská 2008 ISBN

OBSAH

Str. Editorial (Stanislav Bendl; Anna Kucharská) ………………………………….. ………………………..

1.
1.1 1.2

PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH UČITELŮ
Příprava budoucích učitelů z hlediska teorie a praxe (Stanislav Bendl) …..…………………………………………………………………...… Reflexe jako klíčový prvek pedagogické praxe a pregraduální přípravy (Karolína Marková) ……………………………………………………. 8 26

2.
2.1 2.2 2.3

ŠKOLA JAKO INSTITUCE
Východiska koncepce českého školství, struktura vzdělávací soustavy v ČR (Jarmila Mojžíšová Stanislav Bendl) ….…….……………. Řízení a správa školy (Jarmila Pavlišová) ….……………...……….……. Školní poradenské pracoviště (Anna Kucharská) ……..……………..… 32 38 47

3.
3.1 3.2

ŠKOLA JAKO SÍŤ VZTAHŮ
Škola jako vnější síť vztahů (Ivo Syřiště) ……………………………….. Škola jako vnitřní síť vztahů (Ida Viktorová, Irena Smetáčková) ………..

4.
4.1 4.2

TŘÍDA
Třída jako sociální skupina (Lidmila Valentová) …………………..…..... Školní kázeň (Stanislav Bendl) …………………………………………….. 51 59

5.
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

ŽÁK
Žák a jeho učení (Zuzana Hadj Moussová) ………..………...……………. Genderové rozdíly jako edukační determinanta (Irena Smetáčková) ………………..……..…………………. Motivace žáků (Isabella Pavelková) ……………...………..………………. Problémy školního věku (Anna Kucharská) .……………..……………… Nadaný žák (Lenka Hříbková) …………………..…………………..……… 81 89 93 104 134

6.
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

UČITEL
Teorie učitelské profese (Stanislav Štech) ……..…………..……………. Problémy učitelské profese (Jana Procházková) ….…...………………. Determinanty práce učitele (Ivo Syřiště) …………....…………………… Osobnost učitele (Jan Slavík) ………………….……..…………………... Náplň práce učitele (Jarmila Pavlišová) ….…..………..…………………. 139 145 152 156 170

7.
7.1 7.2 7.3

VÝUKA JAKO INTERAKTIVNÍ PROCES
Projekty výuky (Eva Marádová) ……..………………..…………………… Realizace vyučování (Eva Marádová) ……..………………..………........ Technické prostředky (Eva Marádová) ………....................................... 176 194 201

8.
8.1 8.2 8.3 .

DIAGNOSTIKA
Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele (Zuzana Hadj Moussová) ………………………………..…….......... Pedagogické hodnocení a evaluace (Jarmila Mojžíšová) ……….....….. Sebereflexe učitele (Irena Smetáčková) ……………………….....………. 206 218 232

nebo druhé. obou pilotáží) studenti všech výše jmenovaných kateder. číslo CZ. psychologické a didaktické poznatky a zkušenosti. katedra chemie a didaktiky chemie. včetně pedagogické praxe. září 2006 do 31. který se vyznačuje tím. Kromě pracovníků těchto kateder se na tvorbě studijních textů autorsky spolupodílela ředitelka základní školy a pedagog z katedry výtvarné výchovy.01. který se týká studentů učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. katedra dějin a didaktiky dějepisu.3. Projektu se účastnili studenti všech výše jmenovaných kateder. a to „katedry školní a sociální pedagogiky“ a „katedry pedagogické a školní psychologie“. Před fakultou tudíž vyvstal úkol připravit konkrétní podobu této části učitelské přípravy. a 3. katedra českého jazyka a literatury. proděkanka pro studijní záležitosti a fakultní učitelé (učitelé ze základních škol. Projekt byl financován Evropským sociálním fondem. katedra výtvarné výchova. Na pedagogických fakultách v ČR existoval (a v rámci tzv. katedra občanské výchovy a filozofie).07/3. která hraje důležitou roli v procesu stávání se učitelem. Koncepce a realizace skript Skripta. Ověřování nového modelu pedagogické praxe probíhalo v rámci dvou pilotáží. katedra speciální pedagogiky. jsou výstupem projektu ESF JPD3 „Koncepce a ověření nového modelu pedagogické praxe v strukturovaných studijních programech pregraduální přípravy učitelů na PedF UK v Praze“ (2006 – 2008). Na jejich tvorbě se jako autoři podíleli především pracovníci dvou kateder Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty. že studenti jsou připravováni na svou učitelskou profesi již od 1. dobíhajícího studia stále ještě existuje) tradiční integrovaný model přípravy budoucích učitelů. kteří měli pod supervizí studenty vykonávající praxi na jejich škole). . Cílem projektu bylo navrhnout a ověřit nový organizační a obsahový model pedagogické praxe studentů. srpna 2008 řešen týmem pracovníků z katedry školní a sociální pedagogiky a dalších pracovišť PedF UK v Praze.3/3380. katedry pedagogické a školní psychologie a osmi oborových kateder (katedra matematiky a didaktiky matematiky. První pilotáž se konala v LS 2006/2007 (na čtyřech školách). které jsou dány legislativními.1. která právě držíte v rukou. druhá během ZS 2007/2008 (na pěti školách). Multidisciplinární tým tvořili pracovníci katedry školní a sociální pedagogiky. Katedra školní a sociální pedagogiky Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty se rozhodla ujmout tohoto úkolu a zpracovat novou koncepci pedagogických praxí.Editorial KAPITOLY ZE ŠKOLNÍ PEDAGOGIKY A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Nový model pedagogické praxe na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě V souladu s Boloňskou deklarací (1999) a Zákonem o vysokých školách (1998) přistoupila Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta od akademického roku 2006/2007 ke strukturaci pregraduální přípravy učitelů nižšího (ISCED 2) a vyššího (ISCED 3) sekundárního stupně vzdělávání. Členy řešitelského týmu byli dále pracovník Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání. jež jim usnadní plynulý přechod do učitelské profese. ročníku svého studia. Pracovníkům se podařilo získat dvouletý projekt „Koncepce a ověření nového modelu pedagogické praxe v strukturovaných studijních programech pregraduální přípravy učitelů na PedF UK v Praze“. katedra biologie a ekologické výchovy. model pedagogické praxe. 04. ekonomickými a organizačními podmínkami Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty. Nová strukturace studia na bakalářské a navazující magisterské studijní programy s sebou přináší nutnost realizovat zásadní změny oblasti pedagogicko-psychologické přípravy. jejichž studenti byli zapojeni do projektu. popř. státním rozpočtem ČR a rozpočtem Hlavního města Prahy. který umožní studentům získat takové pedagogické. který byl od 1. Obě pilotáže byly realizovány na základních školách v Praze a účastnili se jich (buď první. Snahou řešitelů projektu bylo vytvořit v rámci možností. stupeň škol.

Braun). který bude zahájen v akademickém roce 2009/2010. CSc. (viz výše uvedené webové stránky.. Zuzana Hadj Moussová. 72/2005 Sb. J. ISBN 80-7066-747-8. Ph. Irena Smetáčková. Tato skripta jsou svým způsobem „průkopnickým“ počinem. J. tj. Studijní texty by měly primárně sloužit jako opora studentům učitelství. Školní psychologii v těchto skriptech. Mgr. Stanislav Bendl. jejich obsahové zaměření je však poměrně odlišné. PhDr. Ph. Jan Slavík. 1993. století. integrují školní pedagogiku a školní psychologii. 2002.. doc.cz). 2006). v časopise Školský psycholog. a kol. Ph. CSc. která jsou orientována na školní praxi. (editor a hlavní řešitel projektu). Jarmila Mojžíšová. Anna Kucharská. PaedDr. o pedagogických pracovnících). Představují soubor témat z pedagogiky a psychologie. Jarmila Pavlišová. Ph. ISSN 0031-3815). V. PhDr. s. doc. PhDr. J. Vyhláška č. Mareše. 561/2004 Sb. Reforma školy a její důsledky pro pojetí praktické přípravy učitelů.. Jana Procházková. prof. Karolína Marková. J. Mohou je rovněž využít učitelé v praxi.. Školní psychologie v užším vymezení jako dílčí psychologická disciplína se u nás začala uplatňovat v 90. ISBN 3-407-25240-4). Praha : Karolinum. 1991. PaedDr. realizovanými Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR. byly publikovány první studie k profesi školního psychologa i stavu školní psychologie u nás – např. Doporučení pro podporu školních psychologů najdeme také v tzv. PhDr. Vznikla Asociace školní psychologie ČR a ŠR (www.D. Na přípravě skript dále spolupracovali: PhDr. že v ČR dodnes neexistuje skutečná monografie zabývající se školní pedagogikou. Dvě vysoké školy (PedF UK – katedra pedagogické a školní psychologie a FF UP Olomouc – Institut celoživotního vzdělávání) poskytují formou kurzů CŽV specializační vzdělávání zájemcům o školní psychologii.D. S. 457-466. Mertina aj.. PhDr. PhDr. týkají se disciplín. tj. PhDr.4.. PaedDr. CSc.D. Kapitoly ze školní pedagogiky. Einführung in die Schulpädagogik. Hradec Králové : Gaudeamus. R. jednotně pojímány: školní pedagogiky a školní psychologie.D. Lidmila Valentová. Jiná je situace v sousedním Německu. Průcha ve svém „Přehledu pedagogiky“ (Portál. CSc.D. Pedagogika. její nestejnorodý obsah a celková strukturální neujasněnost této disciplíny stojí za faktem. jsou pojímány jako aplikovaná úroveň pedagogické. V České republice se sice můžeme na pedagogických a jiných fakultách připravujících budoucí učitele setkat s kurzy či předměty školní pedagogika.D. Různá pojetí školní pedagogiky. Studijní texty se váží k novému modelu pedagogické praxe. Zapletalová. H. Ph. Ivo Syřiště. (editorka). Stanislav Štech.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Redakční rada pracovala ve složení: doc. PhDr. 80-7042-255-6). PaedDr. J.. Zapletalovou. Z autorů zmiňme např. J. Školní pedagogiku pojímáme v těchto studijních textech ve smyslu Solfronkova vymezení. tuto pedagogickou disciplínu nezmiňuje J. 1996. psychologické a obecně didaktické teorie zaměřené na praktické otázky škol. č. které nejsou v České republice plně etablovány. kteří v nich najdou jak základní a prakticky využitelné informace týkající se učitelské profese. Za druhé. ŠTURMA. Ida Viktorová. Ostrava : Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta. která jsou určena studentům – budoucím učitelům . J. Štech. Isabella Pavelková. Školní pedagogika. a to přinejmenším ze dvou důvodů. school-psychology. PŠP: Poradenství – Škola – Povolání). ing. ISBN 80-7041-121-X. K dispozici jsou „pouze“ studijní nebo učební texty (SOLFRONK.. Zpravodaj pedagogicko-psychologického poradenství aj. Školní pedagogika. ale i další časopisy – Pedagogika. CSc. Lenka Hříbková. PhDr. Mgr. zejména v souvislosti se zapojováním školních psychologů na našich základních i středních školách. školní pedagogiky. Bílé knize.. Větší rozšiřování školních psychologů na našich školách je umožněno některými projekty ESF (VIP-Kariéra. Ph. 2001.). letech 20. Nakladatelství Portál v současné době připravuje vydání dvou monografií na téma školní psychologie (S. Zákon č. 2000. doc. Za prvé. CSc. tak odkazy na odbornou literaturu. kde nedávno vyšla monografie „Úvod do školní pedagogiky“ (KIPER. Pokud se týká např. resp. Eva Marádová. MALACH. 563/2004 Sb. Štecha. Weinheim und Basel : Beltz Verlag. Postupně se také profese školního psychologa dostávala do školské legislativy (Školský zákon č.. jako aplikovanou úroveň pedagogické teorie orientovanou na praktické otázky škol (SOLFRONK. kteří se chystají absolvovat pedagogickou praxi (pedagogicko-psychologickou i oborově didaktickou) v rámci pregraduálního studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. 41.

nebo dva psychologové). shrnutí. mj. standardy a metody práce školního psychologa. Skripta se vztahují k pedagogické praxi na základních a středních školách. srpen 2008 . Struktura a využití skript Skripta čítají osm oddílů. nebo dvojice (buď dva pedagogové. jakož i snaha motivovat čtenáře k hlubšímu studiu doporučené odborné literatury. s výjimkou oddílu Výuka. ale také poskytnutí podnětů k zamyšlení. znaků („značek“). Autory jednotlivých kapitol jsou buď jednotlivci. Skripta jsou dále obsahově strukturována podle modelu: Škola (jako instituce. s provázaností pedagogiky. distančních symbolů. přičemž počítají s integrovaným modelem pedagogické praxe. vždy z pohledu pedagogického a psychologického. kontrolní otázky a úkoly. tj. V rámci prvního oddílu je stručně nastíněna příprava budoucích učitelů v České republice a ve světě. tj. Přejeme Vám hodně úspěchů ve studiu a smysluplně strávený čas nad otázkami výchovy a vzdělávání. Na každém oddílu. psychologie a oborových didaktik. Zároveň používáme tzv. jako síť vztahů) – Třída – Žák – Učitel – Výuka – Diagnostika. doporučenou literaturu apod. Za tým autorů Stanislav Bendl. Anna Kucharská Praha. prostřednictvím obecných trendů učitelského vzdělávání.Editorial na našich školách – chápeme v poněkud volnějším a širším vymezení jako aplikovanou psychologickou teorii zaměřenou na praktické otázky škol. se podílelo více autorů. mají jednotlivé kapitoly stejnou či velice podobnou strukturu. že zde nejsou ve velké míře rozebírány profesní činnosti. s tím. které Vás upozorní na důležitá místa v textu. Cílem studijních textů není pouhé „předání“ základních informací k vybraným tématům ze školní pedagogiky a školní psychologie. Abychom Vám usnadnili orientaci v textu i práci s ním.

které se týkají poznání a respektování lidských hodnot. neboť vzdělanost představuje faktor kvality společnosti a zdroj její prosperity. v jakých oblastech má napomáhat jejich rozvoji. cizích jazyků s nároky.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 1. České školství. trendy učitelského vzdělávání. které na ně klade společnost a učitelská profese jako taková. ale také se sílícím multikulturním rázem sociálního prostředí. pedagogická praxe. jak je patrné např. Od dnešního mladého člověka se očekává. Čtyři pilíře vzdělávání pro 21. století.  charakterizovat vybrané modely pedagogické praxe v ČR a jejich začlenění do celkové přípravy budoucích učitelů. aby disponoval obrovskou sumou znalostí a specifických dovedností. PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH UČITELŮ 1. Již řadu let se hovoří o znalostní společnosti.  charakterizovat trendy učitelského vzdělávání ve vyspělých evropských zemích. strukturované studium. k čemu má učitel své žáky vést. tolerance a solidarity. Tato fakta a tyto okolnosti vyžadují od učitele. z pojetí cílů vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). rozvojem informačních a komunikačních technologií či obrovským nárůstem nových poznatků a informací. Řada dokumentů. Hlavní zárukou kvalitního vzdělávání mladé generace jsou vysoce kvalifikovaní a motivovaní učitelé.  popsat funkce pedagogické praxe. klinický rok. sociálně patologickými jevy u dětí a mládeže. základních cílů vzdělávání pro 21. V této souvislosti se můžeme zmínit o známé a všeobecně uznávané „Delorsově“ koncepci čtyř pilířů vzdělávání. klinický semestr. Náročnost učitelské profese se logicky odráží v tom. V řešení tohoto složitého úkolu připadá klíčová role učitelům. VÝZNAM VZDĚLANOSTI ROSTE Úloha vzdělávání a úroveň jeho kvality stojí v popředí pozornosti všech vyspělých zemí. informačních a komunikačních technologií. které na něho klade hospodářská a sociální sféra procházející radikálními změnami. NÁROČNOST UČITELSKÉ PROFESE Stupňující se požadavky na dnešního učitele souvisí nejenom s pokroky v oblasti vědy a techniky. kterým má škola věnovat stejnou pozornost. Dnešní učitelé se v dosud nebývalé míře musejí vyrovnávat s rostoucími požadavky a úkoly. nový model pedagogické praxe na PedF UK v Praze ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  popsat základní modely přípravy učitelů. že bude plnit požadavky. S postupujícím časem je vzdělávání přiznávána čím dál tím větší hodnota. která mají usnadnit jejich přechod do zaměstnání. zpráv a prohlášení opakovaně zdůrazňuje význam vzdělání.  zdůvodnit význam pedagogické praxe v procesu stávání se učitelem. které mu umožní na stávající situaci adekvátně reagovat. resp.1 PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH UČITELŮ Z HLEDISKA TEORIE A PRAXE Stanislav Bendl Klíčová slova: znalostní společnost. Mladí lidé stojí před úkolem skloubit nároky spojené s osvojováním speciálních oborů. Ruku v ruce se zvyšujícími se nároky na učitelskou profesi by měla jít pozornost věnovaná přípravnému vzdělávání učitelů a opatřením. století: . souběžný a následný model učitelské přípravy. přijalo v zahraničí všeobecně uznávanou formulaci 4 pilířů.

neboť na některé následující informace (týkající se např. Boloňské deklaraci. . 2. kde studenti. orientovat se v množství informací. zejména v případě pedagogické praxe a souvisejících kurzů. odstupňovaný systém studia je současně i východiskem pro řešení otázek souvisejících se zvyšujícím se počtem studentů vysokých škol. umět využívat nové informační a komunikační technologie. Tým autorů studijních textů. zavedení strukturovaného studia umožní zvýšit efektivitu využití prostředků vynakládaných na terciární vzdělávání – sníží se procento studentů. 1. kteří ukončují vysokou školu předčasně. se zaměřuje na jednu z výše uvedených oblastí. kteří nedokončují studia z různých důvodů. spolupracovníků z Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty. Učitelské vzdělávání je nyní v České republice v procesu transformace. přijímat osobní odpovědnost za své činy a rozhodnutí). totiž přípravu učitelů. 2) odklon od paralelního (souběžného) modelu pregraduální přípravy učitelů a přechod na model semikonsekutivní. 3. 4. tj. 4. učit se být (získávat schopnost sebereflexe a autoregulace. jednat s větší autonomií. která je součástí pregraduální přípravy učitelů. Zavádění strukturovaných studií bylo spojováno s určitými předpoklady či pozitivními očekáváními. přípravy. tolerovat odlišnost. učit se žít společně (respektovat a uznávat druhé. která byla v roce 1999 podepsána ministry zodpovědnými za vysoké školství z 29 evropských zemí. Tuto širokou oblast ovšem nepokrývá celou. měnit je ve znalosti a aplikovat je). To nelze u jednostupňového studia. Zásah do učitelského vzdělávání se projevuje v nutnosti strukturovat pregraduální učitelskou přípravu do bakalářského a na něj navazujícího magisterského studijního programu. pracovat v týmech). 2.1 STRUKTUROVANÁ STUDIA A JEJICH DOPADY NA VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Pasáž věnovaná strukturovaným studiím je záměrně zařazena na počátek úvodní kapitoly. ke kterým může v jednotlivých státech docházet právě v důsledku zavádění strukturovaných studií. Boloňský proces se logicky dotknul učitelského vzdělávání. Strukturování pregraduální učitelské přípravy však spolu s očekávanými pozitivními dopady s sebou také přináší nezanedbatelná rizika.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 1. umět kriticky myslet. modelů přípravy učitelů) je třeba nahlížet s vědomím možných posunů a korekcí. ale orientuje se především na problematiku pedagogické praxe. učit se poznávat (zvládnout metody. Rizika spojovaná se zaváděním strukturovaných studií: 1) snižování nezbytné graduace pro výkon učitelského povolání. Náš text se tedy zaměřuje na pregraduální přípravu učitelů ve vztahu k pedagogické praxi studentů učitelství. strukturace studia přináší možnost ukončit studium po absolvování jeho prvního stupně.1. 3) zmenšování prostoru pro profesionální přípravu učitelů. společenského postavení a pracovních podmínek učitelů. 4) nárůst „učitelské administrativy“. jak byl nastíněn v tzv. Smyslem tohoto konceptu je srovnatelnost stupňů vysokoškolského vzdělávání a zvýšení prostupnosti tohoto vzdělávání. naučit se informace zpracovávat. Strukturovaná studia a jejich očekávaná pozitiva: 1. strukturace studia teoreticky umožňuje větší prostupnost programů mezi jednotlivými vysokými školami v ČR. Zde je deklarován přechod na strukturované třístupňové studium: bakalářské – magisterské – doktorské. odcházejí bez dosažení jakéhokoliv kvalifikačního stupně. 3. jak se učit. a to zejména v důsledku budování společného evropského rámce pro vysokoškolské vzdělávání. učit se jednat (získávat životní dovednosti). že zlepšení kvality vzdělávání závisí především na zlepšování náboru. Obecně je možno konstatovat.

Učitelská příprava v ČR sestává v současné době z pěti složek. že z hlediska obsahu sestává přípravné vzdělávání učitelů ve vyspělých evropských zemích ze dvou hlavních složek. 1) Souběžný model V rámci souběžného modelu jsou studovány jednotlivé složky studia paralelně. 2004. psychologii. 1) Všeobecná/oborová příprava Zaměřuje se na všeobecné vzdělání a na zvládnutí předmětu či předmětů. 22). 23). Student. Složky učitelské přípravy v ČR:      složka oborově předmětová. 1. Smyslem studia je osvojení si zevrubných vědomostí v jednom nebo několika učebních předmětech (aprobacích) a získání solidních všeobecných znalostí. ale rovněž odrážejí zásadní rozdíly v chápání učitelské profese (Urbánek. matematiku a němčinu. který má být budoucím učitelem. 2) následný (konsekutivní) model. Součástí této přípravy jsou rovněž kurzy věnované školské legislativě. vyučovacím metodám a metodologii. 1) souběžný (paralelní.1 Učitelská příprava a její složky Výstupem z bakalářského studia na pedagogických fakultách a dalších fakultách vzdělávajících budoucí učitele není v ČR učitelská kvalifikace (definovaná zákonem o pedagogických pracovnících z roku 2004). s. psychologické a didaktické disciplíny. současně. Výše uvedených pět složek učitelské přípravy lze redukovat na menší počet kategorií. Učitelskou kvalifikaci pro vyučování na 2. Tyto dva odlišné přístupy nejenom dokumentují historicky danou dvojkolejnost učitelské přípravy. předměty tzv. S výjimkou závěrečné kvalifikační fáze probíhající „při zaměstnání“ je součástí této přípravy rovněž krátkodobá a (většinou) neplacená pedagogická praxe. Můžeme proto konstatovat. 2) Pedagogická příprava Zaměřuje se na získání teoretických znalostí a praktických dovedností. složka univerzitního základu. složka předmětově didaktická. V následující části uvedeme základní charakteristiky souběžného a následného modelu přípravného studia učitelů.1.2 Dva plus jeden model učitelské přípravy V odborné pedagogické literatuře se v souvislosti s přípravou učitelů v evropských zemích uvádějí 2 základní modely vzdělávání učitelů. studuje vybrané aprobační předměty (předmět). Účelem této složky přípravy je umožnit budoucím učitelům hlouběji se seznámit s teoretickými i praktickými aspekty jejich budoucího povolání (Eurydice. které se týkají vlastní výuky. a zároveň k tomu studuje kurzy (předměty). Zmíníme se také o alternativních modelech učitelské přípravy. které ho vybavují učitelskou kompetencí (pedagogické.1. sociologii výchovy.Příprava budoucích učitelů ? Diskutujte podrobněji pozitiva a negativa strukturace učitelské přípravy. 2002. integrativní) model. s. všeobecného . např.1. Klasifikace je založena na souběhu nebo nesouběhu oborové a pedagogické přípravy budoucích učitelů. stupni základních škol a středních školách může získat pouze absolvent magisterského studia.1. složka pedagogicko-psychologická. 1. složka pedagogické praxe. tj. dějinám výchovy/pedagogiky.

V řadě zemí se alternativní způsoby učitelské přípravy vůbec nevyskytují. jak diagnostikovat sociální vztahy ve třídě či jak předcházet kázeňským problémům.1. Je logické. Tento model byl donedávna (do zavedení strukturovaných studií) typický pro pregraduální přípravu učitelů na našich pedagogických fakultách a ve velké řadě zemí Evropské unie. u něhož dochází k rozhodnutí pro učitelskou dráhu až mnohem později. 3) Alternativní způsoby přípravy Kromě souběžného a následného modelu. Tomu odpovídající příprava tudíž probíhá delší dobu než tam. která vychází z práce Wallaceho (1994). a až poté je vzděláván v tom. kde příprava probíhá podle souběžného modelu. v následném modelu je od sebe oddělena složka předmětová a pedagogická. Teprve před koncem nebo po dokončení první úrovně terciárního vzdělávání v oboru (první fáze studia) následuje v další fázi studia speciální profesní pedagogické studium. se studenti rozhodují pro učitelské povolání velmi brzy. účastníci studia studují v první fázi „pouze“ předměty nebo obory. zejména v přípravě budoucích učitelů primárního vzdělávání (učitelství pro 1. kteří budou pro uspokojení budoucí poptávky k dispozici. 2. V zemích. Jedná se o tzv. jak pracovat se třídou jako skupinou. doplňujícího pedagogického studia (DPS). Alternativní modely učitelské přípravy mohou mít formu studia na částečný úvazek nebo formu tzv. Pokud je příprava učitelů organizována podle následného modelu. Souběžný model tedy zahrnuje hned od počátku studium jednoho nebo více vyučovacích předmětů a zároveň teoretickou a praktickou pedagogickou přípravu. praktická příprava). kde se přesto uplatňují. distančního studia (podrobněji: Eurydice. byly zavedeny kvůli nedostatku učitelů. Základní (nejobecnější) přehled modelů přípravy učitelů uvádí ve svém příspěvku Hanušová (2005). 2002. např. jaké jsou vývojové charakteristiky dětí.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi základu. podle kterých je nejčastěji organizováno přípravné vzdělávání učitelů. Za klasický příklad země s následným modelem vzdělávání učitelů bývá označováno Německo. Období speciální učitelské přípravy je proto v případě následného modelu relativně krátké. s. Jedná se o následující modely: 1. 31). že realizace jednoho či druhého modelu má vliv na pregraduální přípravu učitelů. tj. Navíc odráží historický pohled na způsob a „filozofii“ přípravy učitelů. jako cesta k nutnému získání určitého počtu kvalifikovaných učitelů. ale i slabší místa.1. matematice a němčině).3 Tři modely přípravy učitelů Jiná klasifikace modelů učitelské přípravy vychází ze způsobu nabývání pedagogických (učitelských) dovedností a z pojetí pedagogické praxe. V některých zemích oba modely dokonce koexistují. díky němuž získají studenti kvalifikaci učitele. v nichž hodlají získat akademický diplom. byť i zde se jedná spíše o kombinaci obou přístupů. Stručně řečeno. jak má tento obor vyučovat ve škole. v rámci tzv. kde se studuje v rámci následného modelu. stupeň základní školy). alternativní způsoby přípravy. 2) Následný model V případě následného modelu se dostane studentovi nejprve vzdělání ve studovaném oboru (např. Oba modely mají svá pozitiva. Tam. tj. Student tak nejdříve vystuduje samotný obor. tj. . po dosažení prvního stupně terciární kvalifikace. je při plánování počtu studijních míst daleko obtížnější (ve srovnání se souběžným modelem) odhadnout na několik let dopředu počet kvalifikovaných učitelů. model aplikované vědy. existuje ještě třetí model či varianta učitelské přípravy. model imitativní. V ČR je následný model využíván pouze omezeně. 1.

pojmenovávání toho. smysluplná či efektivní pedagogická praxe? Taková. ISBN 80-210-3884-5. že veškeré problémy praxe mohou být vyřešeny aplikováním nejnovějších teoretických poznatků získaných empirickým výzkumem. která slouží studujícím k tomu. ? Diskutujte podrobněji pozitiva a negativa souběžného a následného modelu. T.1. Tento model vychází z předpokladu. Byl adekvátní pro statickou společnost. století. Podobně má určitě smysl shlédnout i nepovedenou vyučovací hodinu. K tomu můžeme ještě dodat. 2) Model aplikované vědy K jeho rozvoji docházelo v padesátých letech 20. 3) Reflektivní model Reflektivní model představuje v dnešní době respektovaný model přípravy učitelů. jakým způsobem viděné reflektují. model reflektivní. Při pohledu na tyto tři modely přípravy učitelů (které se úzce váží k pedagogické praxi) nás nutně musí napadnout otázka. tak kompetence praktikujícího profesionála čili učitele. A. kteří mají za úkol aktualizovat jeho vědomosti v rámci dané problematiky. tj. S tím se pojí další otázka. Ještě dnes do značné míry přetrvává na mnoha univerzitních pracovištích. Z výše uvedeného plyne jednoduchý závěr: kvalitní je taková pedagogická praxe. Urbánka a porovnejte své závěry se závěry autora. kde se dalo počítat pouze s relativně malými změnami v oblasti výchovy a vzdělávání. 2004.) Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Existuje jakási dělba práce mezi vědcem daného oboru a praktikem – pedagogem (učitelem). jak s „ukázkou“ naložit. Schöna.. kde reálné školní prostředí představuje „laboratoř“. v rámci které je u studentů učitelství podporován proces učení. 1) Imitativní model Tento model se využíval zhruba do poloviny 20. který model je z hlediska přípravy na učitelskou profesi nejvhodnější. Reflektivní model respektuje jak komplexnost situace.1. ale ve spolupráci s odborníky. století. P. aby si mohli ověřit. kvalitní. Má pro studenta učitelství smysl vidět vyučovací hodinu. Souvisí nějak typ používaného modelu vzdělávání učitelů s tím. Poté si vyhledejte studii P. pokud následuje její fundovaný rozbor. proč se to nepovedlo. JANÍK.4 Přístup k přípravnému vzdělávání učitelů v evropských zemích Přístup k přípravnému vzdělávání učitelů nižších sekundárních všeobecně vzdělávacích . nikoli otrocky imitovat práci učitele. URBÁNEK. J. 20-28. kdy student učitelství pozoruje vzorový učitelův výkon? (viz imitativní model) A v kladení otázek můžeme dále pokračovat. Kurikulární struktura učitelského studia v návaznosti na problematiku praktické přípravy. s. co se nepovedlo. a to s důrazem na všudypřítomnou reflexi. Co je to dobrá. a více na tom. neboť odpovídá požadavkům současné dynamicky se rozvíjející společnosti a zrychlenému postupu nárůstu vědeckých poznatků. (ed. Tento model je úzce spjat se jménem D.Příprava budoucích učitelů 3. který své problémy neřeší samostatně. zda a do jaké míry teoretické poznatky získané na pedagogické fakultě fungují v praxi? (viz model aplikované vědy). která má do vzorové hodiny daleko? Jeví se jako optimální takový model pedagogické praxe. pro jakou školskou úroveň budoucí učitele připravuje? 1. že proces učení je méně závislý na tom. ale reflektovat ji s ohledem na svoji vlastní rozvíjející se profesní identitu. Brno : MU. Prvky či vybrané aspekty všech tří modelů učitelské přípravy aplikované na pedagogickou praxi mají své opodstatnění. In HAVEL. co studenti učitelství vidí. a pokud je vše doprovázeno hledáním a navrhováním vlastních alternativ. autora dnes už klasické monografie „The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action“ z roku 1983. Klíčovou roli v přípravě budoucích učitelů hrála nápodoba (imitace). Vidět vzorovou vyučovací hodinu má pro studenta učitelství zcela jistě svůj smysl v případě. Případné neúspěchy učitelů jsou přičítány nesprávnému pochopení nebo nesprávné aplikaci vědeckých poznatků. když ví.

mohou být stanoveny centrálně (na celostátní. Za svou práci jsou placeni. 1. V případě otevřeného systému existuje pouze jediná podmínka přijetí ke studiu. na základní škole). existují podobné statistiky (Eurydice.1. 2002. a to vysvědčení o absolvování vyššího sekundárního vzdělávání (ISCED 3) či jiné ekvivalentní osvědčení. až se stanou plně kvalifikovanými učiteli. a to po splnění řady hodnotících kritérií.8 %).5 Přechod do reálného školního prostředí Ve vyspělých zemích se dbá na to. Přístup k přípravnému učitelskému vzdělávání může být buď otevřený. tj.7 % uchazečů. kde plní velkou část úkolů. s. Plně kvalifikovanými učiteli se stávají až na konci této fáze. Tráví hodně času v reálném pracovním prostředí školy (např. U přípravy. V případě souběžného modelu se o přístupu rozhoduje pouze jednou. nebo omezený. 2002. V tomto období nemají ještě učitelé (studenti učitelství) plnou kvalifikaci a většinou jsou považováni za „kandidáty učitelství“ nebo „učitelské praktikanty“. s.5 %). která je organizovaná podle následného modelu. Pokud se týká počtu uchazečů o přijetí k učitelské přípravě. Tato část vzdělávacího programu bývá obyčejně povinná a na její organizaci většinou spolupracuje vzdělávací instituce. 57-59. Mezi zeměmi. regionální úrovni). která jsou k dispozici. 2002. je možné označit systém přístupu za otevřený. Závěrečná kvalifikační fáze „při zaměstnání“ trvá obvykle alespoň jeden školní rok (Eurydice. byl podíl přijatých uchazečů poměrně vysoký v Maďarsku (73. Institut uvádějícího učitele patří mezi opatření na podporu začínajících učitelů. zda příprava probíhá podle souběžného nebo následného modelu. které je čekají. Podle údajů vztažených k akademickému roku 2000/2001 (Eurydice. závěrečnou kvalifikační fázi „při zaměstnání“. Důvodem je poměrně volný přístup k učitelské přípravě (výběrové řízení je zavedeno jen v několika vzdělávacích institucích). 24).Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi škol je možné v podstatě omezit v jednom nebo dvou časových bodech přípravy. v rámci kterého se příprava realizuje. 30) bylo např. zatímco v České republice byl poměrně nízký (26. byly shledány velké rozdíly. jednak „opatřeními“. aby mohli plnit i své ostatní studijní úkoly. aby byl učitel připraven na přechod do reálného prostředí. Výběrová kritéria a počet studijních míst. nebo lokálně jednotlivými vzdělávacími institucemi. 2002) pouze v několika málo zemích. První bod se váže k přístupu k všeobecné/oborové vzdělávací fázi přípravy (zpravidla se kryje s nástupem do univerzitního studia. 66-68). která se váží k dlouhodobější pedagogické (učitelské) praxi a institutu uvádějícího učitele. na samém začátku studia při přijímání. popř. kde byly k dispozici příslušné údaje o počtu uchazečů a počtu přijatých (učitelství pro všeobecné nižší sekundární vzdělávání). do profesního života. V České republice donedávna řešily problematiku uvádějících učitelů vyhlášky ministerstva školství . druhý bod odpovídá přístupu k druhé fázi (pedagogické přípravě) následně organizované přípravy. do učitelské přípravy v Dánsku přijato 91. kterou je možné vymezit jako období přechodu mezi počáteční přípravou učitelů a jejich vstupem do profesního života jako plně kvalifikovaných učitelů. Počet omezení se odvíjí od toho. V případě následného modelu existují dva body. na které probíhala příprava daného učitele (studenta učitelství). V případě omezeného systému je přístup k přípravnému učitelskému vzdělávání navíc ještě závislý (vedle vysvědčení o absolvování vyšší sekundární školy nebo „všeobecného/oborového vzdělávání“) na výsledku výběrového řízení. Pokud se týká zemí s omezeným přístupem k učitelské přípravě. nikoli do učitelské přípravy jako takové). kde se rozhoduje o přístupu k učitelskému studiu. Zpravidla se jedná o závěrečnou fázi přípravného vzdělávání. které také tvoří povinnou součást přípravy (včetně účasti na přednáškách a seminářích). Pracovník úvazek mají však ve srovnání s „kmenovými“ učiteli škol nižší (zhruba o polovinu). V některých zemích realizují tzv. když jedinou podmínkou přijetí do fáze pedagogické přípravy je kvalifikace dosažená absolvováním „všeobecného/oborového vzdělávání“ (zpravidla odpovídá dosažení univerzitního diplomu).1. Ve většině evropských zemí je přístup k přípravnému vzdělávání učitelů omezen bez ohledu na model. Toho se dosahuje jednak kvalitní přípravou během celého učitelského studia. s. jejíž podmínky mohou být odlišné od podmínek přístupu k první fázi (Eurydice.

odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. Obojí je spojeno s očekáváním veřejnosti. která se již. s. tak tradice jednotlivých zemí. v čem vidí vzdělávací systém své priority. a č. Ředitel školy je podle ustanovení § 164. 61/1985 Sb. s. 1997. který je pověřen mu poskytnout soustavnou pomoc a radu. pokud se jedná o výsledky výchovně vzdělávacího působení. resp.  podmínkách přijímání studentů. . Systémy a modely učitelské přípravy jsou však poměrně různorodé. Dvěma hlavními cíli podpůrných opatření zavedených na pomoc začínajícím učitelům s plnou kvalifikací jsou: 1) usnadnění prvních kroků v učitelském povolání. písm. poměr mezi teorií a praxí). V současné době tak není v platných právních předpisech stanovena povinnost zavádět funkci uvádějícího učitele. začínajících pedagogických pracovníků do praxe (č. 79/1977 Sb. kde se hovoří o tom. Délka doby.9. které obsahovaly paragrafy týkající se uvádění začínajících učitelů (č. Jedná se zejména o potřeby pracovního trhu. 1. se mezi jednotlivými zeměmi liší. Klíčovou otázkou je.). o uvádění začínajících učitelů. 317/2005 Sb. V zemích. aniž by jim to stanovil jako povinnost nějaký právní předpis. e) školského zákona.. Institutu uvádějícího učitele se rovněž může nepřímo týkat § 164. resp. snaží se vedení škol poskytnout těmto „ohroženým“ učitelům podporu ze strany odborně zdatných a zkušených kolegů. katedry pedagogiky. že ředitel školy vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. a rovněž o do značné míry obdobnou sociálně politickou situaci evropské společnosti. neuniverzitní instituce. po kterou se začínajícím učitelům poskytuje podpora. Tyto faktory spolu se společnou kulturní tradicí a systémem hodnot evropských zemí vyústily v myšlenku evropské dimenze ve vzdělávání (Váňová. c) školského zákona odpovědný za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb. Ředitelé škol však většinou přidělují začínajícím učitelům tzv. obvykle však trvá nejméně jeden (první) školní rok. Různorodost systémů a modelů učitelské přípravy je podmíněna mnoha faktory. Roli zde hrají jak ekonomické poměry. 1. 61/1985 Sb. které mají určitý globální charakter.2 TRENDY UČITELSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V současné době se ve vyspělých evropských zemích věnuje přípravě učitelů velká pozornost. 79/1977 Sb.  organizaci a struktuře přípravy (podíl oborových. odst. Začínající učitelé. Přes všechna národní a regionální specifika působí na školu a potažmo i na učitelskou přípravu faktory. Počet vyučovacích hodin začínajících učitelů je stejný jako u jejich zkušenějších kolegů. uvádějícího učitele a kontinuálně tak pokračují v zavedené praxi.). je možné vysledovat určité obecné trendy (směry vývoje). jednoúčelové či víceúčelové instituce).). pokud to situace umožňuje. Velké rozdíly existují zejména v/ve:  typech institucí (pedagogickou přípravu poskytují pedagogické fakulty univerzit. zavádějí na podporu začínajících učitelů opatření dvojího druhu (Eurydice. 2002. písm. a je tudíž na něm. bohužel. které mají propracovanou podpůrnou soustavu.1. jakým způsobem se své zodpovědnosti zhostí.Příprava budoucích učitelů (č. 2) snížení pravděpodobnosti odchodu ze zaměstnání na samém jeho počátku. 2) Povinné školení během prvního roku v zaměstnání. nebývají hned od počátku pověřováni některými úkoly či funkcemi (třídnictví).  stupni autonomie institucí (sahá od přísné státní kontroly až po vysoký stupeň autonomie). 73): 1) Podpůrná opatření speciálně koncipovaná pro poskytování rad a pomoci začínajícím učitelům. Z tohoto důvodu přidělují ředitelé škol začínajícímu učiteli jednoho z kolegů. Jelikož první rok učitelské služby může být pro začínajícího učitele velmi obtížný. 1. které jsou v podstatě stejné či podobné ve všech vyspělých evropských zemích. odst. 5-6). pedagogických pracovníků nezmiňuje. Vyhláška z roku 1985 byla zrušena k 1. Přestože neexistuje jeden všeobecně přijímaný a respektovaný optimální model přípravného učitelského vzdělávání.2005 vyhláškou č.

které napomáhají lepšímu chápání sociálních sil. univerzitace (snaha o zařazení učitelského vzdělávání do rámce univerzit). větší specializace učitelů (příprava učitelů sekundárních škol se orientuje na stále menší počet předmětů – jednopředmětové či dvoupředmětové aprobace. začleňování výzkumu do přípravy/výuky (učitelská příprava získává charakteristiky typické pro univerzitní studium). výcvik učitelů v zacházení s informačními technologiemi (a využívání informační a komunikační techniky během vyučování). metodologie a oborových didaktik (důraz na pedagogickou stránku přípravy). důraz na pedagogickou praxi.1. u učitelů primárních škol dochází ke specializaci na určitou skupinu předmětů). uniformizace poskytování přípravného vzdělávání (snahy o dosažení větší jednotnosti v učitelské přípravě – kontext tohoto úsilí je však v jednotlivých zemích odlišný: organizace povinného vzdělávání v jednotné struktuře. že reformy. je velmi pravděpodobné. s. práce s žactvem multikulturního původu). s výjimkou změn v organizaci vysokoškolského vzdělávání po společných prohlášeních evropských ministrů školství v Bologni z června 1999 (Na cestě k evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání) a v Praze z května 2001. komplexnost přijímacího řízení (zohledňování afektivních a psychomotorických předpokladů. rozdíly ve statusu učitelů.3 VÝZNAM A FUNKCE PEDAGOGICKÉ PRAXE V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH . se organizační stránky přípravy (její kvalifikační úrovně a délky) už nedotknou. tj. autonomie institucí poskytujících přípravu). omezování (korigování) počtu uchazečů přijímaných do učitelské přípravy. tak z hlediska obsahu studia. která se zabývá přípravným vzděláváním učitelů a opatřeními. které ovlivňují výuku a přispívají ke zvyšování profesionální úrovně učitelů). motivace a hodnotové orientace uchazečů o studium). Prostudujte první zprávu Eurydice (2002). V jakých oblastech – ve srovnání s uváděnými evropskými trendy – zaostává naše přípravné vzdělávání učitelů? Jaká opatření pomáhají absolventům učitelského studia usnadnit jejich přechod do učitelského povolání? 1. rozšiřování výuky pedagogických věd.                Pokud se týká výše uvedených trendů.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi V současné době je možno vysledovat následující tendence. 2002. rostoucí otevřenost a dynamičnost učitelského vzdělávání.“ (Eurydice. pojímání profesního rozvoje učitele jako postupného procesu a vnímání fáze přechodu do praxe za zvláště kritickou (organizování povinné „kvalifikační“ fáze na pracovišti). psychologie nebo řízení. důraz na další vzdělávání učitelů. která mají usnadnit jejich přechod do zaměstnání. předmětů. hledání vyváženosti mezi zvyšováním úrovně odborných znalostí a zlepšováním pedagogických dovedností budoucích učitelů. že se reformy dotknou obsahu přípravy a budou klást důraz na osvojení specifických dovedností. Trendy učitelského vzdělávání:     terciární úroveň přípravy. prodloužení délky přípravy (zejména učitelů mateřských a primárních škol). integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do běžné výuky. důraz na vychovatelskou složku učitelské přípravy (problematika sociálně patologických jevů ve školách. s nimiž lze počítat v nadcházejících letech. které se projevují v přípravě učitelů (zejména pro všeobecné nižší sekundární vzdělávání) ve vyspělých evropských zemích. 81). řízení žákovského chování. ? & Vysvětlete pojem evropská dimenze ve vzdělávání. a to jak z hlediska struktury programů (pohyb k jednofázovým paralelním nebo integrovaným modelům studia oproti modelům konsekutivním). zvědečťování kurikula učitelské přípravy (zavádění předmětů jako sociologie. zohledňování evropské dimenze v obsahu přípravy (důraz na výuku jazyků a zapojování studentů a jejich učitelů do mezinárodních výměnných akcí). Na druhé straně lze považovat za téměř jisté. postupné směřování k integrovanému charakteru vzdělávání učitelů.

je v odborné pedagogické literatuře dostatek argumentů pro tvrzení. spojovat teorii a praxi všech složek vysokoškolské přípravy. v „realitě všedního života“ není její postavení na pedagogických fakultách a dalších fakultách vzdělávající budoucí učitele takové. s. se školskou legislativou. b. instalatér a automechanik jako lékař nebo učitel. aplikační (pedagogická praxe jako aplikace pedagogické teorie. Cíle pedagogické praxe (Průcha. 2002. 3) finanční náročnost. syntetická (praxe umožňuje syntézu znalostí získaných v ostatních studijních předmětech). seznámení se s chodem školy. během praxe probíhá proces formování základních profesionálních dovedností a návyků). názor. která by se zabývala problematikou pedagogické praxe.     . následující fakt: pravděpodobnost. z nichž čtyři vystupují jako hlavní: 1) občasná nepropracovanost a teoretická neujasněnost pojetí a modelů pedagogických praxí. reflektivní (cílem je vést studenty k sebereflexi a sebehodnocení). že by si kandidáti učitelství měli osvojit praktické pedagogické dovednosti ve větší míře než doposud už během přípravného vzdělávání (Eurydice.1. s organizací výuky. Tato situace má řadu příčin. XXI). odhalení problémů. vzdělávacími programy přímo v praxi). vychovatelů) na pedagogických fakultách a dalších fakultách vzdělávajících učitele. které na žáky doléhají). 4) malé časové dotace pro pedagogické praxe. „zacvičit“ studenta (budoucího učitele) v činnostech učitelské profese. J. postojově – transformační (měnit postoj studenta v postoj učitele. že by si určité lékařské úkony vyzkoušel během praktických cvičení a pod supervizí zkušeného chirurga? Můžeme uzavřít konstatováním. kterou přikládají odborníci pedagogické praxi v přípravě budoucích učitelů. O důležitosti. Dovednosti k výkonu profese nabývané vlastními zkušenostmi (praktickou činností) musí získávat stejně tak zedník. vědomosti a dovednosti získané při studiu na vysoké škole. 156): a. že začínající učitelé opustí své povolání. Její nezbytnost v rámci přípravy na budoucí učitelské povolání vyplývá již z cílů a funkcí pedagogické praxe. je největší v prvních letech jejich kariéry. Solfronka (1997). To je také důvodem. zda bychom neměli uvažovat o samostatné pedagogické disciplíně.3. své silné a slabé stránky plus „ukazuje“ fakultním učitelům i učitelům z fakulty. jak je na tom student v určitých oblastech). Funkce pedagogické praxe:      motivační. 2) organizační náročnost. v pedagogických situacích. praxe poskytuje možnost k upevnění získaných vědomostí). proč dnes řada odborníků zdůrazňuje. že pedagogická praxe je nezbytným prvkem učitelského studia.Příprava budoucích učitelů UČITELŮ 1. který se chystá operovat pacienta bez toho. Mareš. uvést studenta (budoucího učitele) do podmínek reálného školního prostředí. že se znovu a znovu objevují snahy upozaďovat pedagogickou praxi. poznávací (poznání věkových zvláštností žáků. Autor sám navrhuje pro tento samostatný obor pedagogiky pracovní název praxeologie či pedagogická praxeologie. podle něhož by stálo za to se zamyslet nad tím. Nebo si snad někdo dovede představit lékaře. student má možnost využít a ověřit si své teoretické poznatky. c. Navzdory faktu. diagnostická (student diagnostikuje sám sebe. Walterová. Přestože je pedagogická praxe všeobecně považována za nedílnou součást pregraduální učitelské přípravy. integrační (spojování teorie a praxe složek vysokoškolské přípravy). že pedagogická praxe tvoří součást praktické přípravy učitelů (popř. orientační (orientovat se ve školním životě. svědčí mj.1 Cíle a funkce pedagogické praxe Důležitost pregraduální přípravy učitelů a potažmo důležitost zařazení pedagogické praxe do systému přípravy budoucích učitelů podtrhuje mj. s. jaké by si zasloužila.

kurzy jsou orientovány tak. V následující části stručně představíme (popíšeme) tři . o koordinaci personálních. Výhodou časového souběhu teoretické a praktické složky přípravy je především možnost jejich propojení během studia. asistentská praxe na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích – Pedagogické fakultě. komplexnost a dynamika (Urbánek. praxe předchází teorii. tj.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 1. V oblasti přípravy učitelů je v řadě zemí. teorie a praxe už v pregraduálním studiu. s.2 Požadované vlastnosti modelu pedagogické praxe Na modely pedagogické praxe jsou kladeny určité požadavky. a to od širších a obecnějších pohledů ke konkrétním a zvláštním činnostem i naopak). B.1. C.1. praxe následuje po teorii. nejobvyklejším modelem varianta C. nejen např. praxe se s teorií prolíná. Požadované vlastnosti modelu pedagogické praxe: 1) gradace (postupné a systematické poznávání školního terénu studentem. V odborné literatuře se k základním vlastnostem modelu pedagogické praxe řadí gradace. časových a rozvrhových podmínek). klinický rok na Univerzitě Pardubice – Filozofické fakultě.1. tj.      klinický semestr na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě.4 MODELY ZAČLENĚNÍ PEDAGOGICKÉ PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ PRAXE DO KONCEPCE Model praktické přípravy se odvíjí od celkové koncepce vzdělávání učitelů. organizační).1 Modely pedagogických praxí v České republice Přestože obecně platí. 2) integrace (časové a obsahové spojení a návaznost či propojení teoretických disciplín s předměty praxe – často se jedná o organizační problém.4.3. integrace. Jak uvádí Urbánek (1997. Namátkou můžeme zmínit následující. ale snaží se postihnout základní stránky učitelské profese. etické. ale i aspekty sociální. setkat u dálkových forem studia (A) či u některých modelů učitelské přípravy v zahraničí . Předpokládá zastoupení obou složek. co pedagogická fakulta (či fakulta vzdělávající budoucí učitele).Probejahr. to jiný model pedagogické praxe.svým způsobem ojedinělé - . tj. komunikační. obecně lze z hlediska časového souběhu teoretické a praktické složky přípravy učitele uvažovat o třech základních typech přípravy. 16-17). podobně jako u nás. avšak s jejich prvky se můžeme např. 4) dynamika/dynamická stránka praktických aktivit (od vstupu na fakultu až po odchod z fakulty se postupně „formuje“ učitel. 3) komplexnost (praxe na školách není zaměřena pouze na jednu stránku profese. nový model pedagogické praxe na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě. aby také studenty připravovaly na praxi). tj. A. Refendariat (B). První dva modely (A a B) nejsou zcela běžné. 1. aspekty didaktické. 2004). Ve stručnosti se pokusíme tyto čtyři požadavky blíže specifikovat. 1997. nepovinná praktikantská praxe na Masarykově univerzitě v Brně. ? Analyzujte důsledky strukturace učitelského vzdělávání pro praktickou přípravu. V zásadě mohou nastat 3 situace. 1. bylo v průběhu posledních let vytvořeno několik výrazně specifických modelů pedagogických praxí. ve vztahu k požadovaným vlastnostem modelu pedagogické praxe.

se pak jedná o integraci pedagogicko – psychologické a oborově didaktické (souvislé) praxe. kterou si často zužují pouze na problémy související s učivem a metodami. Na základě tohoto poznání se nabízí studentům možnost pochopit. Z výše uvedené trojice se svým způsobem vymyká „nový model pedagogické praxe na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě“. aby pro tuto svou činnost získali nezbytná teoretická východiska. organizace a řízení vzdělávacího prostředí. její organizací. Klinického roku a v případě projektu. V případě tzv. kdy studenti pedagogických fakult či fakult připravujících budoucí učitele nastupují do základních a středních škol. je zařazena do 3. ještě nebyl realizován (pokud bude tento projekt fakultou přijat. měli by se důkladně seznámit se školou jako celkem. souvislou pedagogickou praxi. tj. 2) Souvislá pedagogická praxe na ZŠ: probíhá pod garancí jednotlivých oborových kateder. konkrétně pro navazující magisterské studium.1. ročníku v obou studovaných oborech (aprobacích) po dobu 4 týdnů (2 týdny pro každý obor). specifického modelu pedagogické praxe. Za druhé. že kladou velký důraz na pedagogicko – psychologickou praxi. klinického semestru (KLSu). V případě tzv. případ. jak výše jmenované oblasti ovlivňují výchovně vzdělávací práci školy a její výsledky. hodnocení. s prevencí a řešením nekázně. jeho realizace by započala v akademickém roce 2009/2010). 1) je součástí tzv. která časově předchází souvislé (oborově didaktické) praxi. Souvislá pedagogická praxe na SŠ: probíhá pod garancí jednotlivých oborových kateder. 14 dnů vyučovali svému předmětu. a to přinejmenším ze dvou důvodů. že ještě předtím než se studenti zaměří na rozvoj didaktických dovedností. s rolí žáků a učitelů a jejich vzájemnou interakcí. Studentům je třeba v rámci pedagogické praxe poskytnout dostatečný prostor pro získávání prvních zkušeností a vytváření základních dovedností v oblasti diagnostiky. způsobem řízení. Ojedinělost zde spočívá právě v tom. atmosférou. sociálními vztahy. jaké je jejich vlastní pojetí učitelské profese. ročníku v obou studovaných oborech (aprobacích) po dobu 4 týdnů (2 týdny pro každý obor). že se nejedná „jenom“ o tzv. aby zde po dobu např.4.2 Klinický semestr (KLS) na PedF UK v Praze Systém pedagogických praxí v dobíhajícím (starém) pětiletém neděleném magisterském studijním programu „Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (dále jen VVP) pro ZŠ a SŠ" je na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě tvořen třemi moduly: 1) Pedagogicko – psychologická praxe: je organizovaná katedrou školní a sociální pedagogiky a týká se všech studijních oborů VVP.psychologický modul (KLS) předchází oborové (didaktické) praxi. model je nastaven pro strukturované studium. Tak se mj. Současně je však nutné umožnit studentům. který na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě funguje od akademického roku 1992/1993. 1. Pedagogicko-psychologická praxe (viz bod č. metodik prevence) nebo se způsoby a obsahem komunikace s rodiči či zákonnými zástupci žáků. které oblasti učitelské profese patří k jejich silným stránkám a které naopak k slabším stránkám. školní psycholog. s prací poradenských složek uvnitř školy (výchovný poradce. aby studenti došli na základě sebereflexe k poznání. Za prvé. klinického semestru (KLSu) se dokonce jedná o pedagogickou – psychologickou praxi. Jeho pojetí vychází z předpokladu. Takto pojímaná praxe je příležitostí k tomu. ročníku studia v rozsahu 6 týdnů (78 hodin strávených činností na ZŠ). a to v letním semestru 4. s klimatem ve třídách. který navrhl a ověřil tým pracovníků Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty. předchází poněkud zkreslené představě řady studentů o učitelské profesi. a to v zimním semestru 5. Společným jmenovatelem všech tří modelů je skutečnost. Z tohoto důvodu je také pedagogická praxe zařazena do pátého semestru před praxi didaktickou.Příprava budoucích učitelů modely pedagogické praxe. jež by měli v dalším studiu cílevědomě a systematicky rozvíjet. Klinický semestr sestává z následujících částí (disciplín): . Klinický pedagogicko . komunikace.

2006. Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. které se týkají tří skupin dovedností: a) diagnostických. MOJŽÍŠOVÁ. tj. s klinickým rokem.vzdělávacích situacích zpravidla integrovány oba aspekty.semináře jednak připravují studenty na úkoly. Projekt klinického semestru. b) komunikačních. každý týden pobývají studenti na škole zhruba 13 hodin) . 1993. MARINKOVÁ. prezenční 3. prezenční rozložení pedagogické praxe a integrované studijní předměty Pedagogická praxe I – „virtuální škola“ (pozorování a následné reflektivní semináře v rámci studijních předmětů Obecná didaktika I. rok/forma studia 1. 321-332. a to bez zvýšení finančních a materiálních nákladů pro všechny zúčastněné. obojí v rozsahu 1/0 (přednáška/seminář) ukončené společnou zkouškou. prezenční 2. č.4. Lingvodidaktika I) Mikrovyučování – součást studijních předmětů Obecná didaktika II a Lingvodidaktika II Pedagogická praxe II (2 týdny) Studijní předmět Příprava na klinický rok KLINICKÝ ROK 4. c) projekčních. Integrované semináře umožňují studentům chápat souvislosti mezi teoretickými východisky. včetně výcviku studentů v oblasti reflexivních dovedností. Akademický rok 2001/2002 byl prvním rokem realizace studijního oboru v nové podobě. a praxí. které je čekají během praxe na škole. jednak pod vedením fakultních učitelů ze základních škol a pedagogů z fakulty) úkoly. J. má na starosti pedagog – pracovník katedry pedagogiky. & SOLFRONK. který je zároveň jedním z podkladů pro klasifikovaný zápočet. Dokladem o realizaci dohodnutých aktivit je pedagogický deník. Rozložení pedagogické praxe v rámci programu Učitelství anglického jazyka Následující tabulka ukazuje. jaké je rozložení pedagogické praxe v rámci programu Učitelství anglického jazyka (Píšová. s. jednak jsou zaměřeny na reflexi a sebereflexi vztaženou k praxi na škole. kteří navštěvují po dobu 6 týdnů základní školu. 43.praxe je zaměřena na utváření a rozvíjení vybraných profesních dovedností. 1. jakož i zvýšit efektivitu procesů „učení se učit“. 9). coby paralelního. Tento specifický model asistentské pedagogické praxe je již několik let realizován na Fakultě humanitních studií. integrované semináře v rozsahu 0/2 ukončené zápočtem (ve výuce jedné skupiny studentů se střídají podle dohodnutého programu pedagog a psycholog. nestrukturovaného modelu studia. které jsou prezentovány v rámci teoretických disciplín. řídících a organizačních. H. Během pobytu na školách v rámci pedagogické praxe plní studenti (jednak samostatně. pedagogicko-psychologická praxe v rozsahu 78 hodin za semestr ukončená klasifikovaným zápočtem (skupinu studentů. s. roč. 2) Dosáhnout lepšího propojení vysoké školy a základních škol. ISSN 0031-3815. Pedagogika. resp.3 Klinický rok – specifický model dlouhodobé pedagogické praxe na FFUP v Pardubicích Klinický rok je integrální součástí studijního programu Učitelství pro základní školy – jednooborového studia Učitelství anglického jazyka (magisterský pětiletý program).. některé semináře vedou pedagog s psychologem společně) . Černá.1. prezenční . Nový model sleduje 2 základní cíle: 1) Zohlednit potřebu významného navýšení přímého kontaktu studentů učitelství s praxí. J. že v realitě školního života prakticky neexistují izolované problémy pedagogické nebo psychologické. Klinický rok je ústředním bodem inovativního modelu pedagogické praxe (inovativní model je složkou profesní pregraduální učitelské přípravy).Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi    přednášky ze školní pedagogiky a školní psychologie. Vedou studenty k pochopení.. jež je realizována ve školách. ale že jsou v jednotlivých výchovně . 3.

pololetí). 2006. Za tímto účelem byla vybudována videotéka. Na klinický rok potom přímo navazuje povinný kurz Reflektivní didaktický seminář. tj. Studenti spolupracují na svých projektech na základě on-line komunikace a prezentují své projekty v rámci seminářů na fakultě (jedná se přibližně o 3 semináře za semestr. Studenti vystupují po dobu jednoho školního roku v roli asistentů tzv. asistentem fakultního učitele). Pro potřeby absolvování pedagogické praxe jsou přiděleni ke školám. která obsahuje videozáznamy 8 vyučovacích jednotek a strukturované záznamové (pozorovací) archy. Pokud základní škola s praxí studenta souhlasí. 3) Reflektivní fáze Po absolvování klinického roku se studenti vracejí na vysokou školu a pokračují ve svém studiu klasickou prezenční formou. Praxe se orientuje na získávání prvních profesních zkušeností v reálných procesech učení a vyučování anglického jazyka ve školní třídě. tj. mentorem či administrativním zajištěním projektu klinického roku) konzultuje se studentem průběh pedagogické praxe. (2) realizační. resp. Pedagogická praxe II tvoří „přechodný můstek“ mezi studijními kurzy Lingvodidaktika II a Lingvodidaktika III. s. Vyučovací a další povinnosti plní student ve spolupráci s mentorem (uvádějícím učitelem ze základní školy). Cílem je vytvořit podmínky k postupnému přechodu z role studenta k roli učitele a vést studenty k přemýšlení o vlastních představách a očekáváních. jakéhosi průvodce studenta – budoucího učitele na cestě k profesnímu růstu. 2) Realizační fáze Klinický rok je realizován jako specifická forma studia. je zařazení studentů řešeno jako asistentské. Vedle výše uvedených aktivit (kurzů a činností) všichni studenti povinně absolvují studijní kurz Příprava na klinický rok. Zatímco mentor vystupuje v podstatě v roli uvádějícího učitele (včetně plánování programu a koordinace činností asistenta). Samozřejmé je průběžné studium předepsané odborné literatury. Mikrovyučování. Po této činnosti následují společné analýzy (reflexe). (3) reflektivní (Píšová. které probíhá v rámci kurzů (předmětů) Obecná didaktika II a Lingvodidaktika II. Reflektování této pedagogické praxe je orientováno směrem k potřebám klinického roku. přičemž mají možnost si zvolit (navrhnout) základní školu. učitelem ze základní školy (mentorem) a univerzitním učitelem. tj. Ve třetím ročníku ZS (zimního semestru) následuje tzv. čímž si osvojují reflektivní strategie a techniky. mikrovyučování. které jsou spojeny s profesí učitele. Černá. Každý student realizuje své pozorování individuálně. Studenti nepřerušují studium na vysoké škole. V jejich studijním programu je dále kladen důraz na reflexi zkušeností z klinického roku v rámci všech studijních předmětů. kde studenti prezentují své projekty (vypracované úkoly). tj. Student je tak v rámci klinického roku veden dvěma supervizory – fakultním učitelem. napomáhá procesům profesního učení podle individuálních potřeb studenta. ale zůstávají nadále v prezenčním studiu. Tato praxe je zaměřena na pozorování procesů učení a vyučování anglického jazyka ve školní třídě. je přípravou na dvoutýdenní pedagogickou praxi (Pedagogická praxe II). V rámci tohoto kurzu se seznamují s obsahem a organizací této rok trvají praxe. mentorů. tutor (kromě spolupráce s konkrétní základní školou. prezenční Studijní předmět Reflektivní didaktický seminář Popis modelu Z hlediska pojetí pedagogické praxe zahrnuje model tři fáze: (1) přípravnou. Kromě vyučování studenti v rámci této praxe pracují na menších výzkumných projektech. tj. které jsou součástí integrovaných kurzů (studijních předmětů) didaktiky a lingvodidaktiky. fakultních učitelů (student je asistentem mentora. . doporučuje relevantní odbornou literaturu. krátké samostatné výstupy studentů v rolích učitele. učitelem z fakulty (tutorem). tj. kde budou vykonávat roční pedagogickou praxi.Příprava budoucích učitelů 5. zadává mu úkoly. organizuje semináře na fakultě. 9 .10): 1) Přípravná fáze Začíná ve druhém ročníku Pedagogickou praxí I (virtuální škola).

Student pak podepisuje univerzitě dokument „Rozhodnutí o přidělení studenta ke škole za účelem pedagogické praxe“. Přestože se v případě klinického roku jedná především o praxi didaktickou (vyučování anglického jazyka). Za prvé. Motivační praxe probíhá na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě od ZS akademického roku 2007/2008. jehož cílem bylo konkretizovat obecnější podobu „akreditačního modelu“. že vzhledem k tomu. pomoc mentorovi s administrativou. ročníku (zimní semestr . čímž se mj. diagnostických dovedností (schopnost rozpoznat příčiny konfliktů mezi žáky).Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Student (asistent) reálně tráví na základní škole celý jeden školní rok (od přípravného týdne v srpnu do konce června). soutěží a projektů. ale i mimo školní třídu (příprava pomůcek. Kromě činností úzce vázaných na předmět (anglický jazyk) se studenti (asistenti) také zaměřují na učitelské (profesní) dovednosti týkající se oblasti řízení třídy (vytváření prostředí podporujícího procesy učení žáků. klinickou zkušenost a vícezdrojovou podporu těchto procesů.“ K vedlejším cílům patří např. V rámci grantového projektu JPD 3 (ESF) byl navržen a experimentálně ověřen model. motivační praxi (rozsah 2 týdny) ve školách a školských zařízeních. prevence a řešení kázeňských problémů). tak od organizační stránky věci.4 Nový model pedagogické praxe na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě Přiblížení tohoto modelu sestává ze dvou částí. úzký kontakt vysoké školy (univerzity) a základních škol.dále ZS nebo letní semestr – dále LS) absolvují tzv. 108) „optimalizovat objektivní determinanty procesů profesního rozvoje studentů učitelství. zmíníme se o projektu (grantu). Za druhé. V rámci bakalářského studia studenti 2. resp. Projekt klinický rok je ze strany univerzity „legislativně ošetřen“. psychologické a oborově didaktické praxe v průběhu jednoho semestru navazujícího magisterského studia. že se studenti v průběhu bakalářského studia mohou rozhodovat. tj. s. Jeho finální podoba se bude odvíjet jak od finančních možností fakulty. Pokud základní škola souhlasí s přijetím studenta na roční asistentskou praxi. Při jejím koncipování jsme vycházeli z myšlenky. jak je buď popsána v akreditačních spisech. nebo budou pokračovat v následném magisterském studiu učitelského . zda ukončí studium bakalářskou zkouškou.1. podílení se na činnosti knihovny). v optimálním případě dokonce i vliv přítomnosti studenta (asistenta) na kulturu školy.4. zavazuje k plnění určitých povinností vůči univerzitě i příslušné základní škole. Přijetí celofakultního modelu pedagogické praxe pak v konečném důsledku závisí na rozhodnutí vedení fakulty. Základním cílem klinického roku je podle Píšové (2006. 1) Pedagogická praxe na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě a její podoba v akreditovaném strukturovaném studiu V této části se pokusíme nastínit podobu (nové) pedagogické praxe. a to minimálně po čtyři plné pracovní dny v každém týdnu (zbývající den je vyčleněn pro plnění úkolů zadaných fakultou. dochází k podpisu „Smlouvy o pedagogické praxi a spolupráci“ mezi příslušnou školou a univerzitou. pokusíme se ji přiblížit tak. profesních učitelských znalostí (pedagogicko – psychologické znalosti a jejich využívání v praxi) či pedagogické komunikace. ? Prostudujte si příručku „Pro mentory projektu klinický rok“ (2006) a zjistěte:  Jaké typy intervencí do procesů profesního učení studenta (asistenta) může mentor používat?  V čem spočívá práce tutora v rámci klinického roku?  Jaké konkrétní úkoly plní student (asistent) během pedagogické praxe na základní škole? 1. nebo jak již funguje její součást v rámci bakalářského studia (motivační praxe). tj. profesní rozvoj mentorů a možnost navázání spolupráce mezi nimi. tutorem). Od akademického roku 2009/2010 bude na PedF UK v Praze zahájen nový model pedagogické praxe. jak je uvedena v akreditačních spisech. nezahrnují aktivity studenta (asistenta) pouze činnosti ve třídě. jehož specifikem je propojení pedagogické. především poskytnout čas. popíšeme obecnější podobu tohoto modelu tak.

učí se analyzovat a hodnotit vnitřní a vnější faktory. Didaktická reflexe oborově didaktické praxe bude probíhat v rámci seminářů z oborových didaktik. ročník ZS). oborově didaktická praxe). její atmosférou. pro které budou v průběhu studia připravováni. s rolí žáků a učitelů a jejich vzájemnou interakcí a komunikací. Praxe proto probíhá nejen ve školách různého typu. ročník LS). sociálními vztahy. souvislou pedagogickou praxi na základní škole. 2) Návrh nového obsahového a organizačního modelu pedagogické praxe Přestože nový model pedagogické praxe našel už svou základní či obecnou podobu v akreditačních spisech. která je součástí pedagogicko-psychologické části přípravy. ročníku během LS (počínaje akademickým rokem 2009/2010) absolvovat pedagogicko – psychologickou praxi (2 týdny za semestr) ve školách. souvislou pedagogickou praxi) jsou napojeny další kurzy. praxi pedagogicko – psychologickou) a oborově didaktickou praxi (tj. tj. Během 1. způsobem řízení. a její časové zařazení vychází z předpokladu. analyzovat jejich průběh a výsledky a objevovat ty prvky. že dříve než se studenti zaměří především na rozvoj didaktických dovedností ve vybraném studijním oboru. jak výše uvedené oblasti ovlivňují výchovně vzdělávací práci školy a její výsledky. detailně promyslet její vazbu na ostatní kurzy (předměty). který se týká studentů učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.1. měli by mít možnost důkladně se seznámit se školu jako celkem. měli by mít možnost seznámit se postupně v rámci motivační praxe formou společných nebo individuálních náslechů s reálnými podmínkami všech základních profesí. Jedná se o praxi přímo zaměřenou na aprobační předměty (tzv. stanovit kritéria jejího hodnocení. v nichž by se studenti mohli v budoucnu profesně uplatnit. především však při výuce obecné didaktiky. vzájemně propojit její prvky. ročníku ZS (počínaje akademickým rokem 2010/2011) studenti absolvují souvislou pedagogickou praxi. Pojetí pedagogicko-psychologické praxe. a to v rozsahu 2 týdny pro každý předmět z dvouoborové kombinace (celkový rozsah 4 týdny). které vedou k pozitivnímu profesnímu růstu a které by se mohly stát východiskem pro utváření jejich pojetí budoucí profese. ročníku LS (počínaje akademickým rokem 2009/2010) studenti absolvují rovněž tzv. Teoretickými východisky jsou poznatky získané ve výuce předchozích pedagogických a psychologických disciplín. určit obsah pedagogické praxe. které praxi buď těsně předcházejí (pedagogická a školní psychologie . V průběhu praxe se studenti seznamují s provozem těchto zařízení. oborově didaktická praxe). které ovlivňují jejich činnost. ale i ve školských zařízeních. Během 2. Učí se kriticky nahlížet na realizované činnosti. stupeň škol. jehož cílem bylo navrhnout a ověřit nový organizační a obsahový model pedagogické praxe studentů. Na pedagogickou praxi (tj. tentokrát na střední škole. Důležitou součástí pedagogické praxe je vedení studentů k sebepojetí a sebereflexi ve vztahu k učitelské profesi. a 3.Příprava budoucích učitelů zaměření. Dílčí cíle (úkoly) projektu:  vytvořit koncepci obsahového a metodického zaměření a organizačního zajištění . bylo potřeba tuto rámcovou („obrysovou“) podobu konkretizovat. Spojení praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí svým způsobem nahrazuje dřívější klinický semestr (KLS). nebo s ní zároveň probíhají (školní pedagogika – 1. pedagogickou reflexi pedagogické praxe (rozsah 13 hodin seminářů za semestr) a psychologickou reflexi pedagogické praxe (rozsah 13 hodin seminářů za semestr). sestavit fungující a efektivní organizační model pedagogické praxe. a to v rozsahu 2 týdny pro každý předmět z dvouoborové kombinace (celkový rozsah 4 týdny). Jedná se opět o praxi přímo zaměřenou na aprobační předměty (tzv. případně jiných institucích. Na základě tohoto poznání mají studenti možnost pochopit. Praxe je úzce provázána s obsahovým zaměřením kurzů Pedagogická reflexe pedagogické praxe a Psychologická reflexe pedagogické praxe. Z tohoto důvodu byl také realizován projekt. V rámci magisterského studia mají studenti 1.

která zcela zajistí osvojení předepsaného souboru vědomostí a dovedností. spolupráce učitelů z fakulty: spolupráce různých kateder. Zvýznamnění praxe nespočívá pouze v nárocích na kvantitu (rozsah praxe). realizace skupinového evaluačního rozhovoru se studujícími. pořizování videozáznamů a jejich analýza        Zkušenosti vysokých škol ukazují. důraz na supervizi pedagogické praxe.        Teoreticky jsme vycházeli z modelu reflektivního praktika a zkušenostního učení (Schön 1983. Přínos projektu:   propojení pedagogiky. ale zejména v kvalitativní revizi pojetí praxí. 2005) a aktuální evropské trendy (The Teaching Profession in Europe. analyzovat faktory. ověřit koncepci na vybraném vzorku studentů ve dvou semestrech. Marinková. K smysluplné a životaschopné (udržitelné) koncepci pedagogické praxe je třeba provést důkladnou analýzu podmínek a navrhnout vhodné nástroje . včetně pedagogické praxe. Žádný program učitelského vzdělávání nemůže pokrýt komplexnost učitelské profese. které jak pozitivně. spolupráce pedagogů a psychologů. přítomnost pedagogů. uplatňování netradičních reflektivních metod a technik – reflektivní bilance. psychologie a didaktiky (obecné i oborové). psychologů a oborových didaktiků z fakulty a učitelů fakultních škol). Nová koncepce pedagogické praxe je založena na integraci pedagogicko-psychologických disciplín. Píšová. navrhnout opatření udržitelnosti po skončení projektu. které v sobě zahrnou všechny možné eventuality a neočekávané situace jejich práce. tak negativně ovlivňují tuto koncepci. ale také (zároveň) rozvíjet a kultivovat jejich pedagogické myšlení. 2004). minimalizování překrývajících se témat z pedagogiky a psychologie. Mojžíšová. d) partnerství mezi fakultou a základními školami. v rámci strukturovaného studia není bez problémů. 2001). Řešení projektu bylo určováno následujícími prioritami: a) aktuální trendy vzdělávání učitelů v Evropě. b) multidisciplinarita. Inženýrsky pojatá příprava. návaznost na již absolvované kurzy. je iluzí. Východiska projektu (modelu):  Žádný program pregraduální přípravy učitelů nemůže vybavit studenty konečným (hotovým) repertoárem vědomostí a dovedností. Pedagogická praxe není izolovaným prvkem v rámci přípravy budoucích učitelů. Jako nezbytný se jeví komplexní přístup k pedagogickým praxím. včetně nových studií a zkušeností s tzv. Smysl pedagogické přípravy nespočívá pouze v tom naučit studenty aplikovat teorii v jejich praktické činnosti. Také jsme se snažili zohlednit inovativní zkušenosti z přípravného vzdělávání učitelů v ČR (Solfronk. že realizace učitelské přípravy. zohledňování předcházejících kurzů pro účely pedagogické praxe.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi     pedagogické praxe a souvisejících kurzů. integrovat přístupy vzdělavatelů budoucích učitelů (tj. 1993. důkladná evaluace projektu (včetně přizvání zahraničního evaluátora) – mnoho subjektů zapojených do hodnocení projektu a výkonu studentů. Pedagogická praxe je výzvou a příležitostí pro spojování teorie a praxe. Kolb 1984). psychologů a oborových didaktiků na školách. spolupráce oborových didaktiků. spolupráce pedagogů a psychologů s oborovými didaktiky. realistickým přístupem k učitelskému vzdělávání (Korthagen. pedagogů. c) týmová práce. Hlavním úkolem pregraduální vysokoškolské (univerzitní) přípravy je založení schopnosti reflexe profesních praktik. oborových didaktik a pedagogicko-psychologické a oborově didaktické praxe.

neboť tito nejsou během přípravného vzdělávání v dostatečné míře vybavováni praktickými pedagogickými dovednostmi. J. prosince 2005 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Pardubice: Univerzita Pardubice. 7-12. V zásadě platí. M. které by jim umožnily bez větších obtíží pracovat v reálném prostředí škol. Sborník z mezinárodního pracovního semináře konaného dne 9. který spočívá ve strukturování studia na část bakalářskou a navazující část magisterskou. (ed. WALTEROVÁ.. 2005. 43. J. T. MACHALOVÁ. SCHÖN. ISBN 80-7302-039-4. ISBN 80-7194-744-X.5. Praktikant – pomocník učitele. lze uvažovat o zahrnutí výsledků hodnocení pedagogických praxí do celkového výstupního hodnocení studentů. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 0-8058-3981-X. Pedagogika. ISBN 80-7194-854-3. D. V případě. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. New Jersey: Prentice-Hall. MAREŠ.. In Teorie v pedagogické praxi. ke zdravějšímu životnímu stylu. 2002. 193-196. Brno : Paido. (ed. HAVELKA. Význam vzdělání a vzdělávání neustále roste. tj. In JANÍK. s. KORTHAGEN. 321-332. SOLFRONK. MARINKOVÁ. Ta nabývá mj. Teoretická a praktická pedagogická příprava může začít hned od začátku terciárního studia. praxe v pedagogické teorii v učitelském studiu. Sborník příspěvků z konference o praxi na PedF UK v Praze dne 4. Spolu s tím se také zvyšují nároky na přípravu učitelů. je doba vyhrazená pedagogické přípravě většinou delší než v ostatních zemích (Eurydice. kde je přípravné vzdělávání k vyučování na nižších sekundárních všeobecně vzdělávacích školách organizováno podle souběžného modelu. Brno : Konvoj.. M. 2001.11. s. V. 1984. exkluzi či znevýhodňování určitých sociálních skupin. že tam.. SOLFRONK. H. . 96-100.Příprava budoucích učitelů a způsoby hodnocení pedagogické praxe. Linking practice and theory. 2005. V současné době se v rámci pregraduálního vzdělávání učitelů uplatňují dva základní modely přípravy učitelů. Zkušenosti z asistentské praxe studentů učitelství pro 2. stupeň ZŠ. The pedagogy of realistic teacher education. ISBN 80-210-3884-5. Eurydice. ISBN 80-7178-772-8. A. 1996. 1993. In ŠVEC.) Pedagogická praxe nebo pedagogická praxeologie? In Pedagogická praxe – praxeologie. J. Klíčová témata vzdělávání v Evropě. Praha : PedF UK v Praze. 1997. a tudíž současně (souběžně) s všeobecnou/oborovou přípravou (souběžný model). 2002. účinným prostředkem boje proti nezaměstnanosti. do státních závěrečných zkoušek. & Doporučená literatura HANUŠOVÁ.. 1983. F. Mahwah.A. Svazek 3. ISSN 3330-3815. konference ČPdS. 3. větší spokojenosti. na významu v souvislosti s častým odchodem začínajících učitelů ze škol. ISBN 2-87116-341-3. P. J.) Profesní růst učitele. M. s. roč. funguje jako nástroj prevence sociálně patologických jevů. E. proti sociálním nerovnostem. Sborník příspěvků z celostátního semináře. HAVEL. ISBN 80-86039-15-3. 2003.. London : Temple Smith. s. která může zahrnovat ještě nějaké kurzy všeobecného/oborového vzdělávání (následný model). 24). (1993) Projekt klinického semestru. Pardubice : FFUP. Praha : Portál. PÍŠOVÁ. J. s. KOLB. že se podaří objektivizovat evaluační kritéria pedagogické praxe. Pedagogický slovník. J. Šlapanice u Brna. č. Nezbytnou součástí přípravného vzdělávání je pedagogická praxe. Σ Shrnutí Vzdělání je významným faktorem ekonomického růstu. Pro mentory projektu klinický rok. M. Experiential learning: experience as the source of learning and development. S. Sborník příspěvků z 10. Vede k vyšší kvalitě života. . Reflexe v pedagogické praxi v rámci pregraduální přípravy učitelů anglického jazyka. nebo může začít jako samostatná druhá fáze přípravy. 171-173. (ed. Strukturace se dotýká i souběhu oborové a pedagogické přípravy. s. PRŮCHA. Brno : MU. MOJŽÍŠOVÁ. 2006. ČERNÁ. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. 1995.) Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Tato změna s sebou nese nezanedbatelná rizika. D. PÍŠOVÁ. V současné době dochází k velkému zásahu do pregraduální přípravy učitelů.

Praha : ÚIV. akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Sborník příspěvků z konference o praxi na PedF UK v Praze dne 4. Cambridge : CUP.org http://vvztahy. 16-25.) Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 317 ze dne 27. ISBN 80-211-024-6. WALLACE.) Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. že nejvíce se naučili během své pedagogické praxe. 16-31.. Sborník z mezinárodního pracovního semináře konaného dne 9.11. ISBN 80-210-3884-5. J. Training Foreign Language Teachers. s. reflexe vlastní pedagogické činnosti.eurydice. URBÁNEK. ISBN 2-87116-373-1. Příprava učitelů ve vybraných evropských zemích. středním. M. (ed. Zpráva Mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21.2. P. prosince 2005 na Pedagogické fakultě MU v Brně. 2004. A Reflective Approach. s.2 REFLEXE JAKO KLÍČOVÝ PRVEK PEDAGOGICKÉ PRAXE A PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY Karolina Marková Klíčová slova: pedagogická praxe. Praha : Pedagogická fakulta UK v Praze. století“. základním. T. Praktická učitelská příprava: realita změn a problémů. WWW-stránky http://www. Vyhláška č. Kurikulární struktura učitelského studia v návaznosti na problematiku praktické přípravy. ISBN 80-86039-15-3. Zákon č. General lower secondary education. výukové metody v praxi. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 1994. Oceňují zejména příležitost vidět příklady dobrého . Učení je skryté bohatství.1 UČIT SE Z PRAXE Studenti učitelství se obvykle ve svých výpovědích o studiu shodují v tom. 563/2004 Sb. URBÁNEK. VÁŇOVÁ. Report IV. reflexe pozorování. střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků. Vyhláška č.cz 1. M. K modelům praktické přípravy studia učitelství. července 1985 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.php http://www.  realizovat některé reflektivní techniky ve své vlastní pedagogické praxi. vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). JANÍK.cz/bologna. T.uiv. HAVEL. In JANÍK. června 1999 (Boloňská deklarace).J. In Pedagogická praxe – pedagogická praxeologie. Profile. P. In HAVEL. 1. s. trends and concerns.. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 1997. Brno : MU. reflektivní a sebereflektivní kompetence.vutbr. 561/2004 Sb. supervizní rozhovor ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  pochopit význam reflexe pro učení se z praxe... 1997. – 5. Vyhláška č. Brussels: Eurydice. 1997. ISBN 80-210-3378-9. Keeping teaching attractive for the 21st century. o předškolním. 2005.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Společné prohlášení ministrů školství evropských států na setkání v Boloni dne 19. (ed. J. Zákon č. 20-28. Brno : MU. 79 ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26.1996. 61 ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. P. URBÁNEK. Praha : ÚIV. The Teaching Profession in Europe (2004). října 1977 o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní.

následně jim asistují a později postupně přebírají plnou zodpovědnost za svůj profesní výkon. Akademická příprava je podrobována ostré kritice a společně s ní mohou vyučující začít odmítat jakékoliv teoretické poznatky. ? S pojmem „reflexe“ se setkáváme v různých oborech.2 JAK REFLEKTOVAT Prostá reflexe výuky může být realizována poměrně jednoduchým porovnáním aktuální praktické zkušenosti se zkušenostmi předešlými: fungovala dnes hodina tak dobře jako obvykle? Pokud ne a objevily se nějaké problémy. V interaktivním procesu výuky „tady a teď“ to nikdy není totéž jako „minule“ nebo „u jiného učitele v jiné třídě“. neboť každá výchovně-vzdělávací situace je svým způsobem jedinečná a odehrává se v odlišném kontextu. akustice nebo programování. jaká řešení jsou obvykle v této situaci účinná? ? Sbírejte rady a zkušenosti. Individuální předpoklady žáků a žákyň. nakolik rutina v dobrém slova smyslu zůstává základem učitelské profese. šoku z reality. dynamika třídy. Avšak učení se z praxe nemusí být vždy produktivní a ani reflexe nemusí být sama o sobě zárukou rozvoje profesionality vyučující/ho. se kterou někdy učitelství bývá rádo srovnáváno. proč by měl být vyučující. psychologie a filozofie také např. který systematicky přemýšlí o své práci. Dobrý učitel má být reflektivním praktikem (Schön 1983).2. pasivita žáků. nikoliv však systematickou reflexi vlastní činnosti. Každý individuálně pořiďte písemný záznam. pak požadavek naučit se již hotovým osvědčeným pedagogickým postupům by mohl být pro kvalitní výkon profese postačující. v optice. Současné trendy vzdělávání učitelů v Evropě i v České republice zdůrazňují význam reflexe. jak zajistím. cení si možnosti vyzkoušet si poprvé novou roli vyučujícího. Současně někdy hovoří o tom. zkušenostního učení. pokuste se identifikovat a co možná nejpřesněji popsat nějakou problematickou situaci v hodině (např. včetně schopnosti identifikovat a okamžitě eliminovat možná rizika. že praxe je naprosto odlišná od teorie. Přemýšlení nad vlastní pedagogickým působením je velmi důležitým krokem k jeho zkvalitnění a vypovídá o otevřenosti a ochotě vyučující/ho k vlastnímu rozvoji. Pozorujte ve dvojici (nebo skupině) vyučovací hodinu. V této souvislosti se nabízí otázka. kdy jsou začínající učitelé/ky konfrontováni nároky své profese v celé jejich šíři a cítí se být fakultou nepřipraveni na reálné problémy života školy. Vždyť například prestižní profese lékaře. která je zcela oddělena od akademické půdy a dosavadních poznatků získaných na fakultě. jde o jinou realitu. lepším profesionálem než ten. neporozumění výkladu nebo zadání úlohy. zejména z oblastí pedagogiky a psychologie. Zmíněné dovednosti operovat se nováčci v profesi postupně učí pozorováním svých zkušených kolegů.Příprava budoucích učitelů vyučování a užití výukových metod v praxi. jako neužitečné a vzdálené reálným potřebám praxe. Rozpor mezi teorií a praxí bývá někdy dokonce popisován jako propast mezi dvěma světy. které má být (v lepším případě) stimulováno reflexí a sebereflexí. který se jednoduše „naučí“ být dobrým praktikem a osvědčené postupy využívá ve svém pedagogickém působení. kdy obyvatelé těchto světů hovoří zcela odlišnými jazyky a jen obtížně hledají cestu k dorozumění. rozvoj takzvané reflektivní a sebereflektivní kompetence. resp. Často se v této souvislosti také v poněkud zkresleném kontextu hovoří o výlučném významu tzv. školy i společnosti dnešního světa však tuto možnost vylučují. Pokud se . O počátku profesní učitelské dráhy se hovoří jako o tzv. Seznamte se s některou z definicí tohoto pojmu a pokuste o metaforické vyjádření ve vztahu ke vzdělávání. Mohlo by tomu tak být i v osvojování učitelské profese? Pokud bychom byli schopni zajistit ve školním prostředí konstantní podmínky (srovnatelné například se sterilním prostředím operačního sálu). Je možné diskutovat o tom. dobrý praktik se však bez kritického zkoumání vlastní činnosti neobejde.). pro tyto účely na záznamovém archu svisle vlevo vyznačte časovou osu a vedle zaznamenávejte průběh hodiny. od svých protagonistů vyžaduje postupné perfektní zvládnutí určitého výkonu (například operace). aby k nim příště nedošlo? Jak by si s obdobnou situací poradili (zkušenější) kolegové? Co by mi doporučili. kázeňský problém apod. kromě pedagogiky. 1.

2001): A) Zrekapitulujte jednotlivé aspekty hodiny:  Jaký byl podle vašeho názoru cíl a záměr učitele pro tuto hodinu? Jaká byla očekávání žáků?  Jak lze stručně charakterizovat převažující činnosti učitele? A činnosti žactva? • O čem podle vašeho názoru při hodině přemýšlel vyučující? O čem přemýšleli žáci?  Vžijte se do situace aktérů hodiny: jak se podle vás cítil učitel? Jaké pocity měli žáci? B) Pokuste se o evaluaci a strukturaci pozorované hodiny: • Co bylo v hodině podstatné? • Kdy a jakým způsobem probíhalo učení žáků? • Který byl klíčový moment hodiny? Kdy se situace změnila? • Co se vyučujícímu povedlo? Co se líbilo žákům? • Co podle vás mohlo proběhnout v hodině jinak? Co si přáli žáci změnit? • Proč? Nyní diskutujte ve skupině výsledky vaší individuální reflexe s kolegyněmi a kolegy. soulad záměrů vyučujícího a procesu učení žáků. Do prvních dvou sloupců zaznamenávejte činnosti učitele. jaké místo mají cíle a téma dané hodiny v kurikulu apod. silné a slabé stránky hodiny. Vybraný postup je aplikován v následné výuce a může být vstupní akcí pro další cyklus systematické reflexe. Nejdříve zpřesněte svoji dovednost pozorování a záznamu hodiny. Po hodině se během rozboru věnujte především této situaci. které vás budou napadat v průběhu hodiny. které teorie nám pomáhají porozumět reálným školním situacím a jsou užitečné pro realizaci kvalitní výuky. zobecňují je a možné odpovědi hledají v pedagogických a psychologických teoriích vzdělávání a výchovy. kterému se budete dále věnovat. Jinými slovy: v praxi sami zjišťujeme. Po skončení hodiny na základě pozorování a zjištěných informací o kontextu individuálně vypracujte odpovědi na následující otázky (volně podle Korthagena. ? Hledejte otázky a odpovědi. Ještě před začátkem hodiny se pokuste v rozhovoru s vyučujícím třídy zjistit základní informace o kontextu výuky: jak lze charakterizovat klima a sociální dynamiku třídy. pokuste se ji zaznamenat co možná nejpřesněji. V tomto procesu se zároveň identifikují slabá místa v teoretických znalostech a mapují se vzdělávací potřeby vyučujících. zkušený vyučující by však měl být na hodině přítomen alespoň jako pozorovatel. žáků. navrhujte možná řešení a odhadujte jejich potenciální úspěšnost. činností. Záznamový arch (vhodná velikost A4 na šířku) rozdělte na tři stejně široké sloupce. Jinou možností je cesta přes strukturování a zpětné porozumění prožité zkušenosti. včetně verbálních a neverbálních projevů.: Pro plnění úkolu není rozhodující. jak jste ji zachytili a zeptejte se zkušeného učitele: došlo k něčemu podobnému již dříve? V téže nebo jiné třídě? S tímtéž či jiným žákem? Co lze v takovéto situaci dělat? Co obvykle funguje. míru zaplněnosti jednotlivých sloupců. popište ji tak. Obojí má místo ve vašich záznamech. Např. Po hodině diskutujte s kolegy a kolegyněmi shody a rozdíly ve vašich záznamech. jak udržet situaci pod kontrolou? Poté diskutujte se svými kolegy a kolegyněmi ve skupině. kterým oblastem se chceme a potřebujeme věnovat ve svém dalším vzdělávání. Aktéři se pokoušejí porozumět příčinám vzniklých situací. myšlenkových pochodů i pocitů. otázkám a poznámkám. Pozn. Hledají se klíčové momenty. Pozorujte ve dvojici nebo ve skupině vyučovací hodinu. . identifikujte klíčové momenty hodiny a pokuste se porozumět jejich příčinám. Na průsečíku zkušeností a příslušných teorií pak nacházejí zdroje pro navrhování a vyhodnocování alternativních strategií pro budoucnost. K počátečnímu vhledu do tohoto přístupu vám napomohou dvě následující úlohy. zda vyučoval student učitelství nebo učitel školy. resp. vysvětlením. Společně vyberte jeden klíčový prvek hodiny. výroky typu „učitel se zlobí“ nebo „žáci učitele ignorují“ jsou jedněmi z možných interpretací. a to jak vyučujícího. Třetí sloupec věnujte svým interpretacím. ? Naučte se lépe pozorovat. vlevo svisle vyznačte časovou osu. Naučte se důsledně odlišovat pozorované jevy a činnosti od vašich interpretací. neverbální projevy „učitel zvyšuje intenzitu hlasového projevu“ a „dva žáci v předposlední lavici pokračují v manipulaci s mobilními telefony“ jsou pozorovatelné jevy. tak žákyň a žáků. avšak na jiných místech. Pro tuto úlohu využijte techniku pozorování a záznamu osvojenou v předchozí úloze. Východiskem systematické reflexe je jedinečný kontext dané situace (akce) a jeho analýza. které vedly k eventuálně problematické situaci. různé interpretace jednoho konkrétního jevu apod.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi objeví problematická situace. jaké osvědčené postupy pomohou situaci vyřešit? Jak si zachovat klid a chladnou hlavu. Následuje evaluace procesu výuky z hlediska záměrů a cílů.

uvažujte jejich možný přínos pro váš profesní rozvoj. který by mohl odpovídat dané situaci? • Co byste se potřebovali dále dozvědět? Kde můžete tyto informace získat? D) Navrhněte a vyberte alternativní strategie řešení: • Jak jinak mohla být podle vás klíčová situace hodiny řešena? • Co jiného mohli dělat žáci? Co vyučující? • Navrhněte alespoň dvě různá řešení …. 1. psychoterapeutů. Charakteristikou supervizního rozhovoru je bezpečné prostředí. Oblasti reflexe. Pro reflexi vlastních vyučovacích postupů můžete využít stejné techniky. Ukázali jsme si dva ze způsobů. jejímž konečným cílem je zkvalitnění práce s klienty.Příprava budoucích učitelů C) Pokračujte ve vyjasňování a zobecňování: • Jaká teorie a z jaké tematické oblasti pedagogiky či psychologie by vám pomohla prohloubit vaše porozumění? Znáte nějaký teoretický koncept. charakterizujte jejich výhody a nevýhody. se s oblastmi zaměření autodiagnostiky do jisté míry překrývají a doplňují a společně tak mapují profesní výkon učitele. ? Porovnejte postupy reflexe.. Hospitace a následné rozbory hodin jsou cennými zdroji získávání pedagogických zkušeností. Pedagogická supervize je pak rámcem pro hospitace a pohospitační rozbory vyučovacích hodin. důvěra a vyvážená orientace na:    rozvoj a vzdělávání studenta. supervizním rozhovoru. tak méně dobré praxe mohou být užitečné pro rozvoj reflektivních dovedností studentů učitelství i pro stimulaci základů sebereflexe vlastních učitelských kvalit. popsané v předcházejících praktických úkolech (Sbírejte rady a zkušenosti. Důležité místo zde zastává pohospitační rozbor. v malých i větších vrstevnických skupinách. jakými je možné provádět reflexi pozorování vyučovací hodiny. Zde je však důležité zde zmínit otázku citlivosti a únosnosti otevřeného kritického přístupu ve školním prostředí a potřebu orientace na pozitivní formulování závěrů reflexe. V optimálním případě při tomto rozboru dostává hlavní slovo student učitelství. formativní hodnocení kvality jeho výuky. která probíhá jako dialogická aktivita ve spolupracujícím procesu a při vědomí rámce širšího výchovně-vzdělávacího kontextu. Hledejte otázky a odpovědi). a to ať už jsou v pozorované hodině tyto projevy přítomny nebo v ní naopak chybějí. v jehož rámci pracovníci reflektují své chování a vykonávání práce a který vyváženě naplňuje funkci vzdělávací. které považujete za nejvhodnější a výběr podpořte argumenty. sociálních pracovníků). který bývá veden vyučujícím školy nebo fakulty. Vývoj supervize v posledních dvaceti letech postupně směřuje k posunu cílů supervize od kontroly a dozoru směrem ke konzultačnímu konceptu. • Vyberte řešení. kontrolní a podpůrnou. které jsou popsané výše.3 CO MŮŽEME REFLEKTOVAT? V kapitole Diagnostika učitele se dozvíte o autodiagnostice jako užitečném postupu pro individuální zkoumání vybraných oblastí vlastního pedagogického působení.2. Pedagogika vzdělávání učitelů si zde bere inspiraci z aktuálních modelů supervize pracovníků v pomáhajících profesí (např. Možné krátkodobé cíle reflexe:   lépe porozumět žákovi / žákům lépe porozumět procesu učení žáků . v rámci pregraduální učitelské přípravy může probíhat individuálně. Pokud pohospitační rozbor splňuje určité podmínky. ocenění a podporu jeho profesní jistoty. Citlivé vedení rozhovoru a dostatečná příprava (rozbor neděláme bezprostředně po skončení vyučovací hodiny) umožňují nacházet a formulovat vlastní stanoviska a učit se postupně nahlížet a reflektovat svoji výuku. který vedl vyučovací hodinu. mohou být východiskem k reflexi a následné diskusi o kvalitě výuky a jejích projevech v konkrétní výukové situaci. Jak příklady dobré. V procesu stávání se učitelem má reflexe a sebereflexe vlastní pedagogické činnosti nezastupitelné místo. lze hovořit o tzv.

byť mají na jeho výslednou podobu velký vliv. Je tento úkol i nějak přínosný pro vaše žáky? V čem? 1. Při podpoře a stimulaci reflexe a sebereflexe v počátečním i dalším učitelském vzdělávání se využívá řady různých technik a nástrojů. resp. že bylo cílem dnešní hodiny?“ Odpovědi vyberte. Proces výuky není determinován pouze subjektivními činiteli. aby se vyjádřili k vyučovací hodině. klíčové dokumenty reformy české vzdělávací soustavy (Bílá kniha. že konečným cílem a smyslem rozvoje schopnosti reflektovat je zvyšování kvality pedagogické práce. Otázky by měly být stručné.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi      získat zpětnou vazbu na své vyučovací postupy věnovat pozornost komunikaci ve třídě více si uvědomovat své reakce a odezvy na jednání a chování žáků zkoumat další způsoby práce s konkrétní výukovou situací hledat a nacházet oporu v teoretických zdrojích Možné dlouhodobé cíle:  reflektovat svoje pojetí výuky (viz kapitola Osobnost učitele)  plánovat svůj profesní pedagogický rozvoj  reflektovat svůj vztah k profesi a preventivně působit proti vyhoření zvyšovat kvalitu výuky a posilovat profesionalitu. Při našem pozorování i vlastní výuce máme obvykle tendence soustředit se na výkon vyučující/ho. 2004) implicitně obsahují požadavky na kvalitní výkon profese. ? Zeptejte se dětí. jeho pedagogickým myšlením a představami o výuce (viz kapitola osobnost učitele). Tyto standardy bývají výslednicí diskusí na různých úrovních (profesní komunita učitelů. případně popisem očekávaných činností.). V České republice odborná diskuse o profesních standardech založených na kompetencích v současné době probíhá. . Před koncem hodiny rozdejte žákům malé papíry s několika předepsanými otázkami k reflexi hodiny. Dejte dětem příležitost. rozbor videozáznamů vlastních vyučovacích hodin nebo hodin vedených jinými učiteli. ale před jejich vyhodnocením se sami pokuste tytéž otázky zodpovědět z perspektivy vašich žáků. dovedností a postojů. Porovnáním obou výpovědí získáte zajímavý pohled na vaše vlastní vyučování. profesních znalostí. osobností učitele. „Co nového jsi se dnes naučil/a? Co se Ti v této hodině nejvíce líbilo? Co mohlo nebo mělo být jinak? (Čemu jsi dnes nerozuměl/a?) Co si myslíš. Kvalifikační požadavky jsou zakotveny v Zákoně o pedagogických pracovnících (2004). který je užitečný pro rozvoj vaší schopnosti reflektovat. Podstatným nárokem na výkon učitelského povolání je nárok na jeho objektivní kvalitu. stát. standardů kvality. např.2. Pozn.4 REFLEXE A KVALITA VÝUKY V dosavadním textu jsme brali jako samozřejmost. méně již na vlastní proces učení žáků a žákyň. Rámcový vzdělávací program. Otázky přizpůsobíte situaci („Která hodina byla nejlepší? Proč?“ apod. akademická pracoviště) a obvykle popisují potřebnou kvalifikaci k výkonu profese a charakteristiky kvalitního profesního výkonu prostřednictvím systému praktických kompetencí.: Tuto techniku můžete uskutečnit také jako bilanční. učitelský akční výzkum. po několika po sobě jdoucích vyučovacích hodinách. 2001. tj. který je v některých zemích kodifikován jako normativní složka profese pomocí tzv. vedení reflektivního portfolia. ? Zamyslete se nad výše uvedeným úkolem. projektivní techniky. Následující úkol nám nabídne možnost. vyplnění by mělo trvat jen pár minut. jakým způsobem soustředit reflexi na proces učení žáků. Tyto požadavky jsou prostřednictvím doporučení expertní skupiny při akreditační komisi MŠMT promítány do mechanismu schvalování nově akreditovaných studijních programů pregraduální učitelské přípravy a odrážejí se tak v kurikulu vzdělávání budoucích učitelů. Kromě výše popsaných hospitací a pohospitačních či supervizních rozhovorů je dále využíváno např.

Linking Practice and Theory. Klíčové dovednosti učitele. Jde o citlivý a osobní proces. F. 2001. D. Praha : Portál. Vyjděte z předpokladu. že učitelé s vysoce rozvinutou dovedností reflektovat vlastní výuku vykazují některé společné charakteristiky: dovedou relativně snadno hovořit o své zkušenosti. dokáží plánovat svoje další vzdělávání. OBST. The Pedagogy of Realistic Teacher Education. CH. aby mohly být přímo pozorovatelné ve vyučovací hodině. že výuka je interaktivní proces mezi vyučováním (činností učitele) a učením žáků a soustřeďte se na obě složky: Jak postupuje dobrý vyučující? Jakým optimálním způsobem a v jakém prostředí se učí žáci? Jak lze popsat dobré vzájemné vztahy a klima ve třídě? Jaká je ideální distribuce zodpovědnosti za proces učení? Které klíčové kompetence (viz rámcové vzdělávací programy) mohou být rozvíjeny v mém předmětu a jakým způsobem? B) Vaše představy diskutujte ve dvojici a dále konkretizujte. pokuste se formulovat stručné charakteristiky optimálních činností učitele a žáků tak. Σ Shrnutí Pokusme se na základě našich úvah závěrem charakterizovat dobrý proces reflexe. The Reflective Practitioner: how professionals think in action. v ohnisku jejich zájmu je kromě otázek typu „co“ a „jak“ na prvním místě především otázka „proč“. SCHÖN. 1996. Je třeba si uvědomit. NJ. že předpoklady ke schopnosti reflektovat jsou individuální a u různých studentů učitelství dosahuje různé vstupní úrovně. O. ISBN 80-7178-253-X KORTHAGEN.Příprava budoucích učitelů ? Formulujte svoji představu kvality A) Napište krátkou úvahu na dané téma „Co charakterizuje dobrou výuku v mém předmětu?“. ISBN 978-80-7367-434-2.. KYRIACOU. Tito vyučující jsou si vědomi svých silných i slabých stránek. zabývá se subjektivními profesními předpoklady i objektivně prokazatelnou kvalitou výuky a je zaměřen na budoucnost a změnu. Vzniklý materiál můžete dále využít při hospitacích a pohospitačních rozhovorech. ve svých výpovědích se častěji se soustředí na vlastní proces učení žáků a žákyň než na osobnostní charakteristiky. záznamu a analýzy a postupně přejít k reflexi sebe sama v roli učitele. 1983. Je snazší začít s reflexí vyučování někoho jiného. podporují kooperující a bezpečné prostředí ve třídě. osvojit si techniky pozorování. mají více sebevědomí a jsou spokojenější ve své profesi. Mahwah. . který má probíhat v neohrožující atmosféře důvěry a směřovat k reálnému rozvoji individuálních předpokladů. Školní didaktika. 2002. Mezinárodní výzkumy učitelského vzdělávání (Korthagen 2001) ukazují. London : Lawrence Erlbaum Associates Publisher. & Doporučená literatura KALHOUS. ISBN 0-8058-3981-X. Z. Dokáží samostatně strukturovat a řešit problémové situace. Probíhá v dialogickém spolupracujícím procesu. London : Temple Smith. mají lepší vztahy se svými studujícími. Praha : Portál. A.

to znamená nejen pro učitele a vychovatele školní družiny a klubu. klasifikační řád. Nařízení vlády č. Seznamte se se zněním Zákona č.  objasnit význam a zásady činnosti pedagogické rady.  zhodnotit správnost znění školního řádu.. přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků). vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). jsou přehledné a usnadňují porozumění nutných organizačních činností ve škole.j. 75/2005 Sb. : Platné právní normy lze vyhledat ve Sbírce zákonů.2. Prováděcí předpisy musí být vždy vydány v mezích zákona.. které vyžaduje zákon (např.vyhlášky (např.. ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  uvést základní právní normy týkající se základního a středního školství. ostatní jen tehdy.64/2005 Sb. o předškolním. Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování. Vnitřní směrnice. metodické sdružení.  vysvětlit úlohu školské rady při řízení školy. 107/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. schéma řízení školy. základní. školská rada.  popsat způsoby předávání informací v prostředí školy.2 ŘÍZENÍ A SPRÁVA ŠKOLY Jarmila Pavlišová Klíčová slova: legislativa v rezortu školství se zaměřením na předškolní.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 2. středním. o evidenci úrazů dětí. přímé speciálně pedagogické.  popsat schéma řízení školy. Ústava). měnit jej ani rozšiřovat. o pedagogických pracovnících. základním. nesmí mu odporovat. Zákon č. pedagogická rada. ..2 VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A SPRÁVA ŠKOLY Všemi výše uvedenými zákony a předpisy se při své práci musí ředitel školy řídit a plně je dodržovat. vnitřní řízení a správa školy. o stanovení rozsahu přímé vyučovací. povinná dokumentace školy. gymnaziální a střední odborné vzdělávání. středním. že vnášejí potřebný režim. 2. informační prostředí školy.1 LEGISLATIVA V REZORTU ŠKOLSTVÍ V každé demokratické společnosti by se měli lidé chovat podle daných právních norem. .. školní matrika. Vedení školy jimi na základě zákona. nebo podle vlastní potřeby upravuje vnitroorganizační vztahy ve škole. o předškolním. Zaměstnanci jsou povinni řídit se pokyny nadřízených na základě pracovní smlouvy . 561/2004 Sb. Dalšími úkoly při řízení školy je nutnost vytvářet a vydávat vnitřní směrnice a pokyny pro všechny pracovníky školy.2. o školním stravování..cz). požární poplachové směrnice) musí vedení školy vytvářet povinně.10 194/2002-14). rovněž na webových stránkách MŠMT (www. základním.nařízení vlády (např. pracovní řád. předmětová komise. když to požaduje za nutné.  charakterizovat druhy vnitřních předpisů a posoudit jejich význam pro řízení školy. Vyhláška MŠMT č. 563/2004 Sb. 561/2004 Sb. přímé výchovné.msmt.  prováděcí předpisy k zákonům: . řád školy. školní řád. prevenci a postihu záškoláctví č. Velkou výhodou vnitřních směrnic je. ale i pro nepedagogické pracovníky. 2. vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). žáků a studentů).vnitroresortní předpisy MŠMT ČR (např. Tyto platné právní normy lze rozdělit na:  ústavní zákony (např.  ostatní zákony: Zákon č.

ale nemusí. O těchto jednáních se pořizují zápisy s podpisy všech členů komise. Vnitřní směrnice a pokyny nemohou jít nad rámec zákonů. • Příkazy – ukládají určeným pracovníkům daný úkol. 2. U každé vnitřní směrnice musí být také každoročně potvrzena její platnost. školní družině) a platnost není časově omezená. Ve chvíli. • Zápisy z porad – např. podpisem. Zde je třeba. Ředitel školy nemůže určit zaměstnancům nebo žákům práva a povinnosti v rozporu s právními předpisy. ředitel školy ukládá prostřednictvím pedagogické rady úkoly pedagogickým pracovníkům. • Rozhodnutí ředitele školy – např. V organizačním řádu musí ředitel školy určit. aby všichni pracovníci byli seznámeni se zápisem (např. seznámení zaměstnanců s vnitřními směrnicemi a pokyny. Vydává je ředitel školy. jsou závazné pro všechny zaměstnance školy a jejich účinnost není časově omezena . Přesně stanovené vnitřní předpisy umožňují vedení školy zkvalitňování řízení. přestup žáka. přijetí žáka k základnímu vzdělávání. Zpravidla se metodická sdružení ustanovují pro každý ročník I. sjednocuje se nákup učebnic a používání sešitů. kdy je uzavřena pracovní smlouva. Kontrolu činnosti těchto poradních orgánů provádějí zástupci ředitele školy a o . nejlépe podpisem. Při jednání těchto komisí se řeší učební plány. Ředitel školy jmenuje vždy vedoucího MS i PK. řeší se problematika didaktických pomůcek. zřídit jako svůj poradní orgán metodická sdružení I. Individuální Individuální předpisy se vztahují k jednotlivým situacím. Aktualizace směrnic se provádí při:  změně obecně platných předpisů  organizačních změnách  změně činnosti  zavádění nové činnosti Druhy vnitřních předpisů 1. Směrnice – upřesňují základní pracovní postupy a činnosti školy. ve školní jídelně. Dále je nutné prokázat. Obecné • • • Řády – určují základní strukturu školy. přejímá pracovník práva a povinnosti vyplývající z tohoto pracovněprávního vztahu. stupně zvlášť a předmětové komise dle předmětů učebního plánu. Není zanedbatelná ani výměna zkušeností z výuky a zvláště předávání zkušeností mladým začínajícím učitelům. jsou závazné pro všechny zaměstnance a jejich účinnost není časově omezena. základní pravidla vnitřního pořádku. zveřejněním zápisu na nástěnce).Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi uzavřené podle Zákoníku práce. Vydávají je vedoucí pracovníci a platnost většinou končí splněním úkolu. Pokyny – jsou řídícím nástrojem vedoucích pracovníků. Jsou závazné pro pracovníky příslušného útvaru (např. Vydává je ředitel školy. stupně a předmětové komise pro II. kteří vedoucí pracovníci mají oprávnění pokyny vydávat. stupeň. vyhlášek nebo předpisů. nákup učebnic. Schéma řízení školy ředitel zástupce ředitele učitelé asistenti pedagogů hlavní ekonom účetní mzdová účetní vedoucí ŠJ kuchařky pomocné síly uklízečky ŠJ vedoucí ŠD a ŠK vychovatelé ŠD vychovatelé ŠK vedoucí SZ školník uklízečky vrátný Ředitel školy může. Jedná se vždy o konkrétního žáka a konkrétní rozhodnutí.

Z každého jednání pedagogické rady musí být pořízen zápis s usnesením. schvaluje školní řád. V usnesení musí být zapsány konkrétní úkoly pro konkrétní pracovníky s termínem plnění. kterých se účastní pracovníci jemu podřízení. zřizovateli. které vydal ředitel školy. Na každé jejich jednání může přijít na kontrolu ředitel či zástupce ředitele školy. zahájení a ukončení plánovaných akcí. Počet členů musí být číslo dělitelné třemi. řeší problémy a ví o běžném provozu školy. Z každého jednání je pořizován zápis. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy (učitelé. že správný manažer umí delegovat úkoly správným lidem. správce kabinetu. vychovatelé a asistenti pedagogů). Ostatní vedoucí pracovníci řídí běžný provoz a vědí o koncepci školy a problémech. Je nutné si uvědomit zásadní rozdíl mezi prací ředitele a jeho zástupce či vedoucích pracovníků. V každé knize o řízení si přečteme. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok. Školská rada:         vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Všichni členové stvrzují svým podpisem souhlas s obsahem jednání pedagogické rady a s usnesením. protože třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel. Dále se zde projednávají organizační záležitosti školy. leden. se kterým je seznámen ředitel školy. to znamená přidělení předmětů vyučujícím. zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. výchovný poradce. Funkční období členů školské rady je tři roky. ekonom. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.Škola jako instituce výsledku jednání informují ředitele školy na poradách vedení školy. celková ekonomická rozvaha. Na těchto jednáních se mimo jiné hodnotí také chování a prospěch žáků za dané čtvrtletí. zpravidla 5x ročně. kalendářní plán všech akcí školy atd. kdy se projednává organizace nového školního roku. Vše ostatní může převést na ostatní spolupracovníky. Ředitel školy ustanovuje jako svůj další důležitý poradní orgán pedagogickou radu školy. Další pedagogické rady jsou vždy v období ukončení čtvrtletní klasifikace (listopad. Každý vedoucí pracovník svolává porady. školník. Ředitel školy se zodpovídá svému zřizovateli a školské radě ze své činnosti při řízení školy. třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Jednání pedagogické rady svolává ředitel školy. Na těchto poradách jsou pracovníci seznámeni se všemi vnitřními pokyny. vedení poradních orgánů MS a PK. jako jsou zástupce ředitele. personální obsazení školy. třídní učitel. duben a červen). Ředitel školy si musí ve své kompetenci ponechat taková rozhodnutí. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. Použité zkratky: . který stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. První pedagogická rada je na začátku školního roku. projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy. Ředitel školy vytváří koncepci. a navrhuje jejich změny. Školskou radu zřizuje na základě školského zákona zřizovatel. ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád. jako je koncepce školy. určení třídnictví. metodik prevence patologických jevů.

Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi ŠJ – školní jídelna ŠD – školní družina ŠK .školní klub SZ – správní zaměstnanci MS – metodické sdružení PK – předmětová komise .

.

stupeň. vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení:  Školy mateřská škola – neposkytuje stupeň vzdělání. docházka je nepovinná. zajišťuje předškolní výchovu dětí od 3 do 6 let. je určena pro žáky. stupeň) . – 9. navazuje na studium na středních školách a připravuje na výkon odborných činností. organizuje tři druhy vzdělávacích programů (bakalářský. střední odborné školy – poskytují úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. má 6 nebo 8 ročníků. 561/2004 Sb. třída I. připravují absolventy především pro výkon odborných činností v technicko-hospodářských.základní umělecká škola – poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích . absolventi získávají výuční list konzervatoř – poskytuje vzdělávání v uměleckých oborech.2. 6. magisterský a doktorandský) školská zařízení školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - -  - . zdravotnických. plní socializační funkci. gymnázia – poskytují úplné střední všeobecné vzdělání. ekonomických. připravují pro následné studium na vysoké škole 2. Střední školy se člení na: 1. ve svém programu se částečně věnuje přípravě dětí na přechod do prvního ročníku základní školy . třída II. má dva stupně (1.. studium je ukončeno úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky ve studijních (maturitní zkouška) nebo učebních oborech (výuční list nebo maturitní zkouška). trvá 2 – 4 roky.  Kdo zřizuje školskou radu a kolik má rada členů?  Jaké problémy řeší školská rada na svých jednáních?  Co je stěžejním úkolem pedagogických rad?  Jaký význam pro začínající učitele má spolupráce pedagogů v metodických sdruženích a předmětových komisích? 2. která je devítiletá a začíná nabytím šesti let dítěte. zajišťuje povinnou školní docházku. kteří splnili devítiletou povinnou školní docházku. pedagogických a dalších oborech 3.základní škola – poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky pro další vzdělávání a praxi.3 INSTITUCE ZABEZPEČUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dle zákona č. jsou zakončeny absolutoriem a získává se titul Dis (diplomovaný specialista) vysoká škola – poskytuje vysokoškolské vzdělání absolventům všech středních škol.střední škola – poskytuje střední vzdělání. – 5.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi ? Otázky ke studiu  Jaké základní právní normy platí v rezortu školství? Vyjmenujte druhy vnitřních předpisů. kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku. je pouze doplňkem rodinné výchovy. případně maturitní zkouškou jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vyšší odborná škola – poskytuje vyšší vzdělání. střední odborná učiliště – střední vzdělání ve dvouletých nebo tříletých oborech ukončených závěrečnou učňovskou zkouškou.  Jak často se provádí aktualizace vnitřních směrnic?  Co musí obsahovat jednotlivé druhy vnitřních předpisů?  Popište schéma řízení školy. je ukončena absolutoriem.

místo trvalého pobytu datum zahájení a ukončení školního vzdělávání údaje o zdravotní způsobilosti či zdravotních obtížích. státní občanství.2.4 PEDAGOGICKÁ A DALŠÍ POVINNÁ DOKUMENTACE Každá škola musí vést tuto dokumentaci: 1) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách – základní legislativní dokument. tzv. rodné číslo. V případě. vyučovací jazyk jméno a příjmení zákonného zástupce. zakládat účty. žáků nebo studentů ke vzdělávání doklady o průběhu vzdělávání doklady o ukončování vzdělávání vzdělávací programy výroční zprávy o činnosti školy. který se archivuje nejméně jeden rok   rozvrh podle tříd rozvrh podle vyučujících Rozvrh hodin je členěn na: . ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči ? Otázky ke studiu    Jakými institucemi je tvořen školský vzdělávací systém v České republice? Na kterých školách může student získat maturitní vysvědčení? Co je základním požadavkem k přijetí na vysokou školu? 2. žáků nebo studentů. včetně údaje o druhu postižení údaj o tom. V evidenci jsou některé osobní údaje o žácích a jejich zákonných zástupcích. katalogový list):           jméno a příjmení. místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností. kde se žák vzdělává údaje o předchozím vzdělávání obor. které nesmí být veřejně přístupné. telefonické spojení 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) doklady o přijímání dětí.Škola jako instituce - školské poradenské zařízení školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání školské účelové výchovné a ubytovací zařízení zařízení školního stravování školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. formu a délku vzdělávání údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole. zprávy o vlastním hodnocení školy – povinnost zpracovat tyto dokumenty ukládá zákon třídní knihy školní řád vnitřní řád rozvrh vyučovacích hodin. které by mohly mít vliv na poskytování školního vzdělávání údaje o zdravotním postižení žáky. že by došlo k zneužití těchto údajů. nese plnou odpovědnost ředitel školy. školní matriku. žákovi či studentovi (tzv. uzavírat smlouvy atd. 2) evidenci dětí. Školní matrika by měla obsahovat údaje o dítěti. který spolu se zřizovací listinou a jmenovacím dekretem ředitele umožňuje zastupovat organizaci při všech jednáních. zda je žák sociálně znevýhodněn – pokud je údaj poskytnut zákonným zástupcem označení školy.

komu byly dány k vyřízení. Tyto informace jsou velmi důležité. které jsou použity v rozvrhu by měly být srozumitelné. která jsou dokladem o dosaženém stupni vzdělání 20) plány ředitele školy 21) dohody o hmotné odpovědnosti pracovníků (např. Zpracujte přehled dokumentace. vedoucí kuchařka. kteří zvažují přihlásit dítě do této školy. dopisy. kterým stvrzují svůj souhlas s programem jednání a s usnesením  13) knihu úrazů a záznamy o úrazech – nutno vždy uložit v kanceláři školy. 2. pokladní. údaje o jejich obsahu. stížnosti doručeny. jméno toho. ŠD a ŠK. které musí škola vést.) Prostudujte výroční zprávu vybrané školy. protože zachycují. přijatý závěr či usnesení úkoly. knihy úrazů apod. snadno přístupný. školník 22) rozhodnutí ředitele školy 23) kolektivní smlouvu 24) požární řád 25) provozní řády pracoven 26) poučení žáků o bezpečnosti Významným dokumentem ve škole jsou podací deníky na došlou a odesílanou poštu. účetní. 18) statistický informační systém 19) evidenci tiskopisů vysvědčení.  Jaké údaje musí obsahovat školní matrika? 2. ? Otázky ke studiu  Vyjmenujte dokumenty. 12) záznamy z pedagogických rad – měly by zejména obsahovat:       obsah jednání charakteristiku hlavních bodů stručný popis diskuze k nim výsledky hlasování. vedoucí ŠJ. třídní knihy. Seznamte se s vedením základní dokumentace na konkrétní škole (např.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi  rozvrh obsazení učeben Rozvrh by měl být přehledný.2. které z jednání vyplynuly. správce kabinetů. Značky. informace o adresátovi. 3. pohyb spisů. ? 1. Ze zjištěných údajů vypracujte stručnou charakteristiku činnosti této školy formou informace určené pro rodiče. kdo za ně odpovídá a termín splnění podpis zapisovatele zápisu podpisy všech členů pedagogické rady. V provozu školy hrají důležitou roli. musí se do ní zapisovat i drobná poranění žáků a studentů 14) protokoly a záznamy o provedených kontrolách 15) inspekční zprávy 16) personální a mzdovou dokumentaci 17) hospodářkou dokumentaci a účetní evidenci.5 ŠKOLNÍ ŘÁDY A JEJICH TVORBA . hlavně při soudních sporech. Popište význam těchto dokumentů pro řízení a činnost školy. jejíž vedení je v kompetenci třídního učitele. kdy byly spisy.

tzv.Škola jako instituce Školní řád je jedním z nejdůležitějších dokumentů školy. který bude oponenturu vykonávat. Ředitel školy by měl jmenovat tým. Školní řád nesmí být v rozporu s právními předpisy a nemůže ukládat další povinnosti. nepřátelství nebo násilí. chování žáků ve ŠJ podmínky zajištění ochrany a zdraví žáků – zásady poučení žáků o bezpečnosti. Klasifikační řád neboli Pravidla hodnocení žáků by měl obsahovat:            zásady hodnocení průběhu výsledků vzdělávání zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou stupně hodnocení prospěchu a chování. způsobit úraz a škodu. Dále by ve školním řádu měla být informace o tom. jejich charakteristiku a stanovení kritérií zásady pro používání slovního hodnocení a stanovení kritérií zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace způsob získávání podkladů pro hodnocení podrobnosti o komisionálních zkouškách podrobnosti o opravných zkouškách způsob hodnocení žáků se speciálními potřebami zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Způsob tvorby řádu školy musí respektovat tu skutečnost. V každém školním řádu by měly být uvedeny všechny podstatné skutečnosti. chování žáků ve školní jídelně. Řád by měl vytvářet kvalifikovaný tým pracovníků školy. Někdy je třeba změnit řád v souvislosti s obměnou personálního složení. Po vytvoření díla je dobré ho dát k oponentuře. že by neměl užívat drogy. které nemají oporu v právních předpisech. z její profilace. by zde měla být uvedena pravidla omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování. Dále upravuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Např. klasifikační řád. pravidla pro vzájemné vztahy žáků a pedagogických pracovníků. pít alkohol a kouřit. které jsou potřeba pro bezproblémový chod školy. z etického chování ve škole. Školní řád by měl obsahovat:             práva žáků povinnosti žáků práva zákonných zástupců povinnosti zákonných zástupců vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy pravidla spojená s docházkou do školy informace o pobytu ve škole informace o ŠD a ŠK – přijímaní žáků. Je třeba si ujasnit obsah. že žák nesmí nosit do školy věci. kdy může být žák vyloučen. Řád vydává ředitel školy na základě § 30 školského zákona a je platnou právní úpravou pokládán za povinnou součást dokumentace vedené školou. Před tvorbou školního řádu je třeba se náležitě připravit na tuto práci. musí být pravidla pro hodnocení žáků a studentů. chování žáků ve ŠD a ŠK informace o ŠJ – provoz ŠJ. hlášení úrazů. jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace. z ujasněných strategických cílů a z rozvojového programu školy. že škola má fungující organizační strukturu. Je nutné vycházet z poslání školy. závažné důvody. které by mohly ohrozit zdraví. provoz ŠD a ŠK. za kterých bude probíhat výchova a vzdělávání. Musí být v souladu s přijatou formou a převažujícím stylem řízení školy a s osobní filozofií vedení školy. . školní družině a školním klubu. žáků nebo studentů. organizační jednotky s dlouhodobou působností a nepsaná pravidla pracovního chování a vnitroškolního řízení. žákům a zákonným zástupcům podmínky. Upravuje také podmínky zacházení s majetkem školy. Školní řád dává řediteli školy možnost stanovit dětem. které jmenuje ředitel školy. systém evidence úrazů ochrana před sociálně patologickými jevy podmínky zacházení s majetkem školy Součástí každého školního řádu. formu a hlavní poslání řádu.

informace přes e-maily Vnější informační prostředí:  směrem k zákonným zástupcům .přes jednání s organizací rodičů . tak pro jejich zákonné zástupce.školní rozhlas . V každém školním řádu musí být účinnost. Liší se i podle věkové struktury žáků.informace přes e-maily . Otázky ke studiu      Co musí obsahovat školní řád? Vyjmenujte alespoň tři pravidla hodnocení žáků. V případě klasifikace. Nejčastějším zdrojem sdělení bývá ředitel školy či jiný vedoucí pracovník.osobní jednání . Analyzujte tyto materiály vzhledem k výše uvedeným zásadám pro tvorbu školního řádu. Se školním řádem musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci.2. jak klasifikovat výchovné předměty? Kdy jsou povoleny komisionální přezkoušení? 2.informace přes telefony . odkdy je v platnosti.dopisy  směrem k ostatní veřejnosti . vystoupení žáků . Zamyslete se nad otázkou: Klasifikace ve škole. komu je sdělení určeno.nástěnky na chodbách i ve třídách . Je nutné vycházet z toho. žáci a studenti a o jeho vydání a obsahu musí být informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.nástěnky ve sborovně a na určených místech . Tento řád musí být zveřejněn na místě přístupném jak pro žáky.informace přes e-maily . Vnitřní informační prostředí je určeno směrem k žákům a všem zaměstnancům školy a vnější směrem k rodičům.třídní schůzky .nástěnky na škole .porady . zřizovateli a ostatní veřejnosti.webové stránky  směrem ke zřizovateli .velké akce školy – např.třídnické hodiny .žákovská knížka . Vnitřní informační prostředí:  směrem k žákům . : ? ? Vyhledejte na webových stránkách několika škol jejich školní řády a prostudujte je.dopisy .6 INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY Informační prostředí školy můžeme rozdělit na vnitřní a vnější.porady .informace přes telefony .konzultace .výstavy .Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Školní řády jednotlivých škol a školských zařízení se samozřejmě liší. Ano či ne. kterým je určen.informace přes e-maily  směrem k pracovníkům školy . Školní řád spolu s Klasifikačním řádem musí na svém jednání schválit školní rada.

tak i ve vztahu k veřejnosti.Škola jako instituce - letáky s informací o škole nástěnky ve městě nástěnky na budově školy regionální tiskoviny televize místní i celostátní rozhlasové stanice časopisy i noviny s celostátní působností velké akce školy výstavy webové stránky Škola. 9. případně učitelů přímo v prostředí školy. ale také vývojové obtíže žáků. Školy potřebují pružně reagující informační systém jak pro vnitřní komunikaci.msmt. Vyhláška č. pro jejichž řešení je přizván odborník. V současné době má většina škol internetovou prezentaci. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. 2004). Úspěšná škola musí také dobře komunikovat se svým okolím.cz 2. Škola si musí vybudovat dynamický informační a výukový systém. vyhláška č. která nevytváří svůj pozitivní image. tak jak je v současné době deklaruje příslušná legislativa. pedagogické. školní metodik prevence. Vyhláška č. Vyhláška č. o jejíž existenci a výsledcích není veřejnost. Při vzdělávání žáků dochází k situacím. ve znění vyhlášky č. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. kteří působili mimo školu. školní psycholog. ve znění vyhlášky č. speciálně pedagogická pomoc. 226/2007 Sb. 454/2006 Sb. 72/2005 Sb. Mohou to být výukové a výchovné problémy. V podstatě se jedná o oboustrannou výměnu informací mezi školou a okolím. kdy je zapotřebí odborná psychologická. Zatímco v minulosti byla ve velké míře zajišťována podpora odborníky. 43/2006 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. ve znění vyhlášky č. ?    Otázky ke studiu Jakým způsobem je možno předávat informace o prostředí školy? Co je obsahem vnitřního informačního prostředí školy? Kterým směrem se orientují vnitřní a vnější informace? & Doporučená literatura Školský zákon 561/2004 Sb. Důležitost informačního zázemí ve škole v období vstupu do Evropské unie si uvědomuje každý pedagogický pracovník. 13/2005 Sb. školní speciální pedagog. 374/2006 Sb. 364/2005 Sb. (ze dne 24.. WWW-stránky: http://www. v současné době jsou rozvíjeny odborné aktivity ve prospěch žáků a jejich rodičů. a č. ve znění vyhlášek č. event. zákonní zástupci i zřizovatel soustavně informována. nemůže prosadit.. V této kapitole se seznámíme se základními koncepcemi odborných poradenských služeb poskytovaných školou. 48/2005 Sb. výchovný poradce. ... 14/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky. kdy ubývají počty žáků i studentů. o předškolním vzdělávání. 389/2006 Sb.3 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Anna Kucharská Klíčová slova: školní poradenské pracoviště. Vyhláška č.. se v současné době.

3. Rozdělení rolí.2 budou ve větší míře představeny jiné instituce. ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  porozumět pojmu školní poradenské pracoviště. zajišťujících odbornou poradenskou pomoc dětem. Na našich školách začali pracovat školní psychologové. ve kterých je namístě dlouhodobá terapeutická práce se žákem. kdy je možné vzniklý problém řešit úsporně. později je. má své kořeny již v 60. Jejich služeb využívají rodiče dětí a žáků v případech obtíží.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi V kapitole 3. Rozsah poradenských služeb se zvětšoval v návaznosti na proces institucionalizace poradenských pracovišť (pedagogicko-psychologické poradny okresní a krajské). integrací žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. poruchami chování.  rozlišovat mezi poradenskými pracovníky v prostředí školy z hlediska jejich profese i jejich kompetencí. za který je zodpovědný ředitel školy a na kterém se podílejí odborníci zapojení v poradenském týmu pracovníků školy. školním poradenském pracovišti. 1. Podle Zapletalové (2008) se školy „zabývají školní neúspěšnosti žáků. ale reflektoval také společenské změny.2). Konkretizaci odborných služeb těchto institucí i modely spolupráce školy s nimi naleznete . školní program (strategii) pedagogicko-psychologického poradenství. Smyslem poradenských služeb v prostředí školy je poskytovat včas a neodkladně pomoc těm. doporučení odkladu školní docházky aj. V návaznosti na záměr školské politiky napomoci předcházení sociálně nežádoucích jevů (tzv.msmt. zejména v souvislosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dříve to byly samostatné instituce. dnes spadají pod diagnostické ústavy pro závažnější vývojové či výchovné obtíže. 109/2002 Sb. později i pro jiné odborné oblasti. a to ve stupni. Jsou určeny jak žákům. V 90. výukových a výchovných obtížích. případně i doporučení pro navazující intervence ve školním prostředí přesahující rámec individualizovaného přístupu učitele k žákovi (např. které se podílejí na řešení problémů žáků základních. nejdříve bez legislativní opory. doporučení individuálního vzdělávacího plánu pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. vytvoření časového prostoru na poskytované služby. zkvalitnění vzdělávání školních poradenských odborníků. primární prevence) se ve školách zapojili školní metodici prevence. ve kterých je namístě odborná diagnostika.  popsat činnosti odborníků ve školním poradenském pracovišti. týmová práce a spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství (PPP. kteří je potřebují. a navazujících předpisů (viz www. kdy začal na našich středních školách pracovat výchovný poradce – nejdříve pro oblasti profesionální orientace (dnes kariérového poradenství). 2. letech 20. aby byli lépe připraveni na možnost změny profese v průběhu svojí životní dráhy“. Jejich činnost je upravena Zákonem č. Vzniká také potřeba adaptovat vzdělávání žáků tak. století.1 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ JAKO SOUČÁST PODPŮRNÝCH PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLSTVÍ Podpůrný poradenský systém má u nás dlouhou tradici.cz). Třetím typem pracovišť jsou střediska výchovné péče. Alespoň rámcově je zmíníme (podrobnější informace najdete v kapitole 3. speciálních i středních škol. s pozitivním dopadem na žáka a studenta ve smyslu předcházení vzniku závažnějších obtíží. SPC) vytváří prostor pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb. 2. žákům a studentům v případě vývojových. tak učitelům a rodičům žáků. letech se projevil trend posílit poradenské služby přímo v prostředí školy. Jsou to pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra.) 3. Mimo školu hovoříme o školských poradenských zařízeních. Jeho realizace podle Zapletalové (2008) předpokládá vytvoření vnitřního systému komunikace ve škole. Současný poradenský systém je tvořen třemi liniemi poradenských pracovišť. Na úrovni školy se hovoří o tzv. posouzení závažnosti obtíží. doplnili školní speciální pedagogové. Každá škola musí v současné době zpracovávat tzv.

Škola jako instituce v kapitole 3. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. učitel-metodik pro přípravu RVP a nově i asistent pedagoga).3.ippp. Poradenské instituce ve školství  pedagogicko-psychologická poradna  speciálně pedagogická centra  střediska výchovné péče (při DÚ)  Institut pedagogicko-psychologického poradenství (včetně tzv. Kam byste ho jako jeho učitel nasměroval? Který odborník – odborná instituce by mohla napomoci jeho problém řešit? A nyní se podívejme na současný model poradenských služeb v prostředí školy. : : Informace o některých projektech z ESF k zapojení školních psychologů a školních speciálních pedagogů na našich školách najdete na http://vipkariera.cz . stupně a problém žáka 2.2.cuni.projektpsp. Prostudujte tzv. studia vývojové psychologie. model rozšířený (dle možností školy) je doplněn dalšími odborníky – školním psychologem. ve kterém jsou poradenské služby zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence. ? Seznamte se legislativní oporou poradenských služeb poskytovaných školou dle Vyhlášky č. Většinou jsou jejich služby hrazeny z různých projektu. ředitel školy nezískává finanční prostředky na jejich mzdy ze státního rozpočtu. praxe ve škole – na konkrétní typický problém žáka 1. školním speciálním pedagogem. Tito odborníci jsou učitelé s následnou specializační průpravou (specializačním studiem v akreditovaném vzdělávacím programu MŠMT) pro výkon daných funkcí.cz/. Středisek integrace menšin – projekt ESF). pedf.strediskasim. který by vyžadoval odbornou poradenskou pomoc. Prostudujte si webové stránky Středisek integrace menšin.72/2005 Sb. Zatím se ale jedná o nenárokové profese (tj. : Prostudujte si webové stránky katedry pedagogické a školní psychologie (http://userweb. logoped…)  OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dítěte)  Informační a poradenská střediska při Úřadech práce ? Vzpomeňte si – na základě své osobní zkušenosti. které nabízejí pomoc v případech. Je možné také kontaktovat odborníky mimo resort školství. Spolupráce s jinými odborníky/ institucemi  zdravotnictví (klinický psycholog. 1.cz/kpsp). učitelé výchov.. www. psychiatr. G Zapamatujte si poradenské instituce. pedagogickou. standardní činnosti výchovného poradce – školního metodika prevence – školního psychologa – školního speciálního pedagoga. speciálně pedagogickou a sociální pomocí klientům se sociálním znevýhodněním. 2. že se problém žáka / studenta nepodařil řešit v prostředí školy. model základní (musí být na každé škole). jejich pracovníci se zabývají psychologickou. neurolog. např.2 MODELY PORADENSKÝCH SLUŽEB NA NAŠICH ŠKOLÁCH Školním poradenské pracoviště může být organizováno ve dvou modelech z hlediska zapojených odborníků.cz a na http://www. ESF). 2. V obou dvou variantách je předpokladem spolupráce s učiteli (třídní učitelé. stupně. Možná budete mít o toto studium po absolvování pregraduálního studia zájem. kde je v oddíle Výchovného poradenství představeno specializační vzdělávání pro výchovného poradce a školního metodika prevence.

průběžná diagnostika a evaluace podpůrných opatření aj. Další oblastí je např. Jeho činnosti jsou organizační. včetně péče o žáky z různých etnik a minorit. krizová intervence. 3. studentům. Všechny podpůrné poradenské služby ve školství jsou nasměrovány na pomoc žákům. ? ? Seznamte se se systémem poradenských služeb na škole.72/2005 Sb. Školní psycholog se podílí na vyhledávání a identifikaci žáků s výukovými a výchovnými obtížemi a včasnými intervencemi napomáhá jejich eliminaci. kde praktikujete. třídních skupin. reedukace. Proveďte analýzu aktivit dle vyhlášky č.). podílí se na vytváření individuálního vzdělávacího plánu. standardní činnosti dalších subjektů podpůrného poradenského systému – pedagogicko-psychologické poradny. ? Ve zmíněné vyhlášce č. úrazy. Otázky ke studiu 1. Školní speciální pedagog zpravidla zajišťuje agendu spojenou se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní metodik prevence je aktérem především v oblasti prevence sociálně patologických jevů. jako pomoc v krizové situaci. učitelům a rodičům v případě vývojových. jako jsou úmrtí v rodině. ale také s učiteli a rodiči – konzultační a intervenční formou. SPC). školní psycholog. školního speciálního pedagoga. 72/2005 Sb. poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 2. Školní psycholog dle potřeby zajišťuje také diagnostiku (např. žijících na území ČR. 73/2005 Sb. pracuje se žáky se SVP (odborné intervence – stimulační programy. eviduje žáky se SVP. . Podílí se na přípravě podmínek pro vzdělávání cizinců a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. V čem se liší odborné činnosti školního psychologa a psychologa v PPP/SPC a školního speciálního pedagoga a speciálního pedagoga v PPP/ SPC? Σ Shrnutí Současný systém podpůrných poradenských služeb ve školství je realizován jednak přímo v prostředí školy (tzv. speciálně pedagogického centra. je to ale také vzdělávání žáků nadaných.3. neodkladných obtíží) pro navazující intervence ve školním prostředí. školní metodik prevence. že po ukončení magisterského studia a po dvou letech v oboru absolvuje navazující dvouleté specializační studium akreditované MŠMT pro výkon daných činností. 2. sleduje výskyt sociálně nežádoucích jevů na dané škole. rodiče. prostuduje tzv. Co je to školní poradenské pracoviště? Charakterizujte činnosti výchovného poradce. školní poradenské pracoviště – výchovný poradce. jedna v poradenských institucích mimo školu. školní speciální pedagog ve spolupráci s dalšími učiteli). metodické (konzultační činnost pro žáky. diagnostické (pedagogická diagnostika) a intervenční. Významné jsou jeho preventivní činnosti v oblasti výukového selhávání. učitele). což je odborná a včasná pomoc v krizových situacích. Podle vyhlášky č. školního psychologa. Pracuje nejenom se žáky/studenty.3. vzdělávacích. výchovných obtíží. příp. zátěžové situace aj. zprostředkovává informace z vyšetření žáka se SVP na odborném pracovišti (PPP. školního metodika prevence. podílí se na přípravě preventivních programů a sleduje jejich účinnost. Může se podílet i na administrativě (po dohodě s VP). SPECIFIKA ODBORNÝCH V PROSTŘEDÍ ŠKOLY ČINNOSTÍ PORADENSKÝCH ODBORNÍKŮ Výchovný poradce se ve velké míře věnuje problematice kariérového poradenství a může být koordinátorem zajišťování průběhu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním postižením/zdravotním znevýhodněním). Učitel – bez rozlišení pregraduálního studia – se může stát výchovným poradcem nebo školním metodikem prevence tak.

Vyhláška č. Koncepce poradenských služeb ve školách. I.. Vyhláška č.cz.cz/kpsp a http://www. Jak dál s poradenským systémem? Zpravodaj Výchovné poradenství.cz/uploads/soubory/sb020_05. 17-20. pedf. In PRŮCHA. základním.cz http://www.projektpsp.wz.cz . 24-25.. 73/2005 Sb.Škola jako instituce & Doporučená literatura SLAVÍKOVÁ. 7/2005 ZAPLETALOVÁ. http://vipkariera. http://www. žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí. v tisku. s. žáků a studentů mimořádně nadaných.ippp. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních WWW-stránky http://www. J. 109/2002 Sb. středním.. Pedagogicko-psychologické poradenství. o vzdělávání dětí. 561/2004 Sb. 2000. Zákon č.ssvp. vyšším odborném a jiném vzdělávání.cz a /http://www.cuni. ISSN ZAPLETALOVÁ. Zákon č. 72/2005 Sb.pdf http://userweb. Praha : Portál.msmt. Věstník MŠMT.ippp. J.. o předškolním. Pedagogická encyklopedie. J.strediskasim.cz/.

dovedností. síťování. že představuje v podstatě jedinou instituci. případně kapitálu. kulturní. ne-li větší potenciál vědomostí a schopností je uplatnit.1. ŠKOLA JAKO SÍŤ VZTAHŮ 3.1.1 ZÁKLADNÍ VZTAHY A FUNKCE ŠKOLY Škola představuje nejdůležitější spojovací článek mezi rodinou a společností. Informace OSN. ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  charakterizovat základní trendy v oblasti vlivů a vztahů. Enkulturace představuje také současně expozici kulturními. ve kterých se škola nachází. Od školy jako instituce je ve všeobecnosti požadováno. který je determinován mnoha faktory. očekávaném chování. odmítání nečestného a bezzásadového chování. případně bude spoluvytvářet demokratické hodnoty. Postavení školy je výlučné v tom smyslu. jiné se realizují na základě určité sociální. Enkulturační: škola připravuje pro určitou kulturu a pomáhá vytvářet určitý obraz světa. humánními a světově přijímanými hodnotami. Škola jako instituce plnila a plní určité úlohy. případně se bude podílet na mravním a právním vědomí mladé generace. škola jako instituce. (např. autorita.  posoudit a identifikovat význam jednotlivých vlivů.  pochopit základní struktury vztahů. nebo přítomny v tzv.Škola jako síť vztahů 3. K tomuto patří také seznámení s určitými etickými a sociálními normami. S tím také souvisí důraz na spravedlnost. návyků a případně postojů (toto souvisí se schopností reprodukce vzdělávacího lidského a kulturního potenciálu. jestliže rodiče posílají své děti    . čestnost. z nichž některé jsou dané legislativně.1 ŠKOLA JAKO VNĚJŠÍ SÍŤ VZTAHŮ Ivo Syřiště Klíčová slova: vnější faktory. Ve většině případů chápeme školu jako instituci. což vytváří specifické podmínky pro socializaci. vývojové trendy ve vzdělávání. civilizační. tak i jednotlivých vzdělávacích požadavcích bezprostředních subjektů v její blízkosti. která je závislá jak na makroklimatu ve společnosti. lokální autority. municipality. sociální. vliv masových médií. nebo si alespoň žáci mohou zažít určité situace v šetrnější formě. problematice tolerance a interpretace vlastních i jiných kultur. lidská práva atd. která je etičtější než běžná realita. kulturní. který můžeme označit jako školní kapitál. kde se setkávají vrstevníci mezi sebou v přirozené věkové homogenitě. vztahu k dítěti. které jsou v případě této instituce implicitně očekávány. že bude institucí. etické nebo politické objednávky. než jak je vytváří sám život. tím napomáhá identifikaci se světem a sebou samým. ať již zjevně nebo prostřednictvím skrytého kurikula. tj. 3.1 Funkce školy Nejčastěji zmiňované funkce školy jsou:  Výchovně-vzdělávací: škola připraví budoucí pokolení v oblasti vědomostí. neboť škola představuje specifickou instituci. Etická: škola bude určitým způsobem vštěpovat nebo vytvářet etické hodnoty. Vybavuje budoucí generace vkladem. demografické a ekonomické působení.  posoudit jednotlivé nové vlivy a jejich význam. teorie inovací.) Ochranná: škola by měla být bezpečným prostředím. Toto se obráží v problematice náhledu na vlastní a jiné kultury. 3. která bude plnit určité funkce. aby mladá generace měla stejný. rodina. S etickou stránkou je rovněž provázáno působení v oblasti vůle a charakteru.1. než generace předcházející).

& Podrobnější charakteristiku. Nově nabývá na významu funkce ochranná. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Integrace také samozřejmě znamená nejen integraci handicapovaných. soutěž o žáky. případně hodnocení. organizačních a řídících – školní management a image školy. zřídka je můžeme jeden od druhého úplně oddělit. které však nemusí mít systém.  G Význam jednotlivých funkcí se mění v čase. Zformulujte své stanovisko k prioritám pro vaše zaměření a osobní orientaci. ?      Vyberte si jednu nebo více funkcí školy a na základě studia odborné literatury a současných dokumentů ji podrobně charakterizujte.). Nelze uvést všechny vztahy. ale ty významnější. chtějí mít také jistotu. Integrační: škola již není monopolním „dodavatelem vědění“. Škola by tedy sama měla být bezpečným prostředím. (Např.1. díl. připravit pro přijímací pohovory atd.1. E.  Časově organizační: jde především o vytvoření vhodných pracovních návyků a návyků v hospodaření s vlastním časem a navykání na pracovní rytmus v zaměstnání. Všechny vztahy mohou být podbarveny individuálním. Porovnejte je se současnými dokumenty z oblasti školské politiky a vaší osobní zkušeností. ekonomika vymezuje. která bude dlouhodobě nabývat na významu.1. sociálních – vztahy mezi žáky i ve sborech a s rodiči.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi do určitého prostředí. aby nikdo nebyl z procesu vzdělávání a socializace vylučován. smysluplně trávit volný čas a tak se nepřímo podílíme na prevenci kriminality a vandalismu. Škola v této úloze a funkci integruje vědění a zařazuje poznatky do souvislostí. 3. Důležitou úlohu hraje možnost a způsob kompenzace handicapu. rodič hledí na školu přes zájmy svého dítěte atd. ekonomických – nabídka a poptávka. politickým nebo skupinovým zájmem. 1. Tomuto sloužil a slouží třídně-hodinový systém. partnerských mezi institucemi a programech mobility. ISBN 80-7315-083-2. ale také chránit mladé lidi před negativními vlivy zvenčí. Brno : Paido. Prostudujte si požadavky na školu a další vztahy této instituce v uvedené publikaci. učí také způsobům myšlení a měla by zabraňovat fragmentovanosti a nesystematičnosti. G Vztahy bývají obvykle smíšené. že to bude prostředí bezpečné. administrativně právních – administrativa a legislativa. 2004. masová media) a žáci již přicházejí do školy s větším množstvím vědomostí. svou úlohu má i sociální očekávání a vzdělávací představy konkrétních osob.2 HISTORICKÁ VÝCHODISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ NA ČESKOU ŠKOLU . I v rámci pedagogiky volného času učíme děti mj. Jestli škola dokáže dost naučit. Je třeba se také zmínit o jazykové integraci dětí imigrantů. Odpovídá toto vaší zkušenosti se školou? Jaká je Vaše ideální představa ? 3. ekonomikou i konkrétními výchovně vzdělávacími požadavky různých subjektů. konkurují ji jiné informační zdroje (např. trh práce. zda lze tyto priority uskutečnit.2 Škola a základní vztahy Škola jako instituce je ovlivňována školskou politikou.). tak. tradiční pojetí akcentuje výchovně vzdělávací funkci a podle toho také školu hodnotí (např. vnitroinstitucionálních a vnějších vztazích s různou mírou sankcionování nebo kontrolovatelnosti pravomocí. politika většinou určuje základní priority. a 2. preventivní a integrační. ale i integraci minorit. kterou je možné považovat za východiska k výše uvedené problematice najdete v publikaci: WALTEROVÁ. škola se nejčastěji pohybuje ve vztazích: § § § § § § § politických – školská politika.

České školství bylo poměrně otevřené názorovým proudům z Francie a později i USA. než v prostředí německém. ale v průběhu doby byla tato představa výrazně modifikována. přechod na lokální samosprávy (municipality) snaha o spravedlivý přístup a rovnost šancí transformace kontrolních mechanismů (transformace inspekce) zavádění autoevaluace a rad školy hledání standardizace – např. které překračují hranice států a mají vliv na školské instituce. a bylo také po národnostní a kulturně náboženské stránce tolerantnější. která plní především požadavky zadavatele. a proto i s jazykem a kulturou bylo třeba zacházet s patřičnou úctou. Vztah k autoritě byl v českém prostředí jiný. velký vliv také sehrálo objevení Komenského. která pracuje se zjednodušeným obrazem světa. který se promítá i do rozhledu učitelů. Historicky vzato česká škola vznikla jako výsledek centralizovaného systému. ve vztahu k vyjadřování. tak. Původní model předpokládal. což odpovídalo době vzniku i geografické poloze českých zemí. které jsou předávány jako skrytá kultura instituce. Závěrem je možno shrnout.1. existují zde všeobecné sociální a politické trendy.3 ZÁKLADNÍ SOUČASNÉ VLIVY V POHLEDU ŠKOLU NA ŠKOLSKÝ SYSTÉM A Škola se nalézá v průsečíku mnoha zájmů. individuálních i skupinových. že hlavní popudy ke svému fungování bude dostávat zvenčí. neboť rodiče často vnímají školu právě jako místo kam sami kdysi chodili. že škola je místem víceméně opakovaných kontrolovaných činností. které dávaly tomuto pojetí jiný ráz. Svým původem se tedy český školský systém více podobá systému německému. Svou úlohu sehrály i Masarykovy ideály humanitní. která byť i skrytá se podílela na hledání národní identity na reformačním základě. jako. To se projevovalo např. Od začátku tu však působily vlivy. že tyto instituce do jisté míry dlouho kopírují způsoby od svého založení. což někdy ve stereotypech vede k tomu. To mělo pro školní realitu význam především ve zdůrazňování role jazyka jako nositele kultury. G Česká škola má poměrně konciliantní a rovnostářskou tradici. než anglosaskému. Škola byla místem. což se týká nejenom pracovních stereotypů v učitelských sborech. a možná i určité trvající předsudky se školou spojované. které výrazným způsobem zapůsobily na učitelskou veřejnost a promítly se do výrazně demokratického charakteru školství 1. prostřednictvím změn v politických.Škola jako síť vztahů Vzdělávací systém v českém prostředí se odvíjí od centrálně založeného systému k decentralizovanému. Proto se zde uplatňuje větší rigidita v pohledu. ale i rodičovských očekávání. že škola je institucí. Výsledky chování školních institucí v jednotlivých školských systémech ukazují. sociálních i demografických sektorech. že se na školu hledí jako na i instituci. která byla ve velké míře založená právě na jazyku. Československé republiky. Mezi základní trendy v současnosti patří: § § § § § § decentralizace školského systému. státní maturity . kterou se podařilo zachránit. které nesmírným způsobem působilo na pozdější generace vlasteneckých učitelů. co dával čas. s převahou formalizovaných činností. Současně se tu uplatňovala tradice reformační. propojením národního jazyka a osobní identity i identity národní. prostředkům a nositelům kultury. které pomáhalo identifikaci s domovem a prvky toho nejlepšího. že české školství sice vyšlo z centralistické představy rakouské. národně-obrozenecké tendence se uplatňovaly ve vlasteneckém postoji učitelů mj. aniž bychom skutečně dokladovali jaká škola v současné edukační realitě skutečně je. že školství v českých zemích mělo výrazně demokratický charakter. ekonomických. kde je hledán soulad mezi národním a světovým a národní princip chápán společně s občanským principem. americkému nebo francouzskému. To s sebou nese i větší distanci ve vztahu učitel – žák a větší důraz na formální autoritu. 3. Škola v tomto pojetí není příliš samostatná a očekává.

?K O L A Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi

§ § § §

hledání rovnováhy mezi spravedlivostí, rovností, diferenciací a efektivitou stoupající vliv rodičů v oblasti soukromého školství rostoucí propast mezi kultivačním a kvalifikačním pojetím vzdělání důraz na technologie, ale i rizika jejich nepedagogického zneužití

3.1.4 ŠKOLA VE VZTAHOVÉ SÍTI
Jak bylo již výše uvedeno škola se nemůže pohybovat ve „vzduchoprázdnu“ ale je vždycky závislá na mnoha faktorech. Tradičně jsou to požadavky zřizovatele (státu, obce) , požadavky rodičů, úroveň poznání ve společnosti a vztah k vědění, požadavky zaměstnavatelů, vztah k etickým normám a víra v jejich přenositelnost školním vzděláním, míra religiozity ve společnosti, dále potom míra konkrétního a abstraktního vědění, dostupnost metodických materiálů a učebnic, dostatek kvalifikovaných učitelů, míra odměňování za práci a pojímání učitelské profese, nověji také přání dětí, faktor dobrého pocitu, realizace nových vzdělávacích a zaměstnaneckých politik na bázi členských států EU, teorie inovací, učící se společnost, učící se instituce, ale také snaha kompenzovat školní institucí nedostatky v jiných institucích, které nepracují optimálně (např. neúplná nebo rozvrácená rodina atd.), což vede až k delegování funkcí typických pro jiné instituce na školu, které však nemusí být legislativně ošetřeny a zůstávají ve formě přání nebo nároku.
Obr. 1 Tradiční pojetí školy Kontrola (stát, oprávněná instituce) Věda Etické normy Hospodářství Znalosti Interioriované normy

Tradiční vymezení školy – převážně je akcentována výchovně vzdělávací funkce (škola je hodnocena mj. podle toho, kolik naučí, zpravidla je zdůrazňována etizující úloha školy, důraz na kázeň a sebekázeň, mravní a volní působení, škola má víceméně dáno, co učit a jak, jak bude kontrolováno splnění požadavků a jaké budou sankce). Předpokládá se že škola pracuje s víceméně hotovými poznatky a normami, ty předává a určuje jim priority. Sama vlastně ani příliš hodnot netvoří, nebo se to příliš nepředpokládá. S prekoncepty se příliš nepracuje, žáci jsou bráni víceméně jako nepopsané desky, převažuje paušální přístup s poměrně malou individualizací. Existuje poměrně přesná představa k čemu tu dítě je a k čemu ho chceme vychovávat i jaké pravomoci k tomu škola má. Škola získává relativně více samostatnosti, ubývá jí však formální autorita, nároky, komu, jak a za co škola odpovídá, jsou mnohdy nepřehledné nebo dokonce protichůdné (např. rodiče chtějí tradiční výkonovou školu a oficiální politika zřizovatele je spíše opačná). Škola v novém pojetí má méně přesně určených cílů, širší vztahovou sít, relativně větší volnost ve výběru a rozhodování. V některých státech (Polsko, Řecko) je minimalizována role inspekce, zodpovědnost přechází ze státu na samosprávu a lokální autority. Klade se důraz na inovativnost a flexibilnost (často také požadavky zaměstnavatelů na trhu práce), výstupy jsou zpravidla vyjádřeny v kompetencích a nebývají již vztaženy k učivu, ale k žákovským kompetencím. Inspekce je často přetransformována do role „kritického přítele“, který hraje určitou úlohu jako poradní orgán při evaluaci. V rámci zajišťování kvality se zavádějí podpůrné programy na bázi portálů, síťování jednotlivých škol, konzultací i e-learningu, případně se zřizují instruktážní organizace pro pomoc v jednotlivých oblastech (např. pro pomoc v oblasti sociálně patologických jevů, tvorba školního programu, pomoc začínajícím učitelům atd.). Předpokládá se že se škola stane učící se organizací, tak jako společnost bude učící se společností a firmy učícími se organizacemi. Škola soupeří s jinými zdroji informací a

Škola jako síť vztahů

mediálními i virtuálními zdroji, jenž si činí nárok na čas žáků a jejich osobní orientaci.
Obr. 2 Moderní pojetí školy Hodnocení Mezirezortní skupiny Rámcové plány Zřizovatel Společnost vědění (v souladu s rámcem) Požadavky trhu Kompetence Optimální jedinec

Přání a práva dětí Požadavky rodičů Síť dalších škol (kooperace ale i kompetitivita) Image školy Media – obraz školy Mediální a virtuální svět (konkurenční inf. a zábavní zdroje) Externí evaluace a hodnoceni vize školy def. kvality

3.1.5 HLAVNÍ SOUČASNÉ TRENDY, KTERÉ ŠKOLU VZTAHOVĚ OVLIVŇUJÍ
3.1.5.1 Trend manažersko – ekonomizující V současnosti jeden z nejrozšířenějších trendů, jde v podstatě o aplikaci ekonomických principů z jiných oblastí a sledování míry efektivity vynaložených prostředků. Je pro něj nezřídka charakteristické:
§ § § § § § § § § škola je chápána z hlediska obecné ekonomické efektivity efektivita je často vymezena nabídkou a poptávkou hledají se co nejlevnější vstupy pro co nejlépe uplatnitelné výstupy přejímá se terminologie z oblasti řízení lidských zdrojů prosazuje se pohled služba - odběratel hledání nových forem „total duality“ managementu soustředění se školní vzdělávání jako přidanou hodnotu hledání řešení v inovativních organizacích vytváření „spin off companies“ inovatiního podnikání

Na školu jsou uplatňována měřítka z oblasti ekonomické efektivity, výroby a teorie řízení, podobně jako na jiné subjekty. V rámci systému se uplatňuje model VSTUPY – VÝSTUPY (na jedné straně stojí zdroje, které se do systému dodávají a na druhé straně jsou požadavky společně s očekávanými výsledky). Efektivita se často pojímá jako optimální výstupy při co nejnižších vstupech, případně jako to, co dokáže zlevňovat nebo zproduktivňovat. Ekonomické pojetí s sebou také přináší pohled na žáka jako klienta (tj. odběratele určité služby, případně zdroje peněz podle normativu). Z pohledu rodičů se škola může měnit na „servisní“ organizaci, která zajistí jejich dítěti dostatečný rozvoj a úspěšně založí jeho karierní a profesní dráhu (eskalátor). Vzdělání však nelze chápat jako pouze privátní statek, ale také jako právo zaručené ústavou, u kterého je nežádoucí, jestliže jsou nějaké skupiny z tohoto procesu vyloučeny (třeba z důvodů majetku, nebo sociálního postavení). Neboť vzdělání přináší kromě osobních užitků,

Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi

(např. lepší zaměstnatelnosti), také veřejné užitky např. snižováním kriminality nebo lepším zdravotním stavem populace. Kromě toho může kapitační přístup vést k tomu, že se na škole udržují žáci převážně kvůli finančním zdrojům bez ohledu na kvalitu. V současné době má na školu v oblasti vnějších vztahů velký vliv teorie inovací a teorie učící se organizace. 3.1.5.2 Škola jako učící se organizace V oblasti managementu můžeme chápat učící jako organizaci jako organizaci, kde lidé postupně zlepšují své schopnosti dosáhnout požadovaných výsledků a kde se ustavičně učí, jak se učit spolu s ostatními...kde lidé postupně objevují, jak se podílet na vytváření reality a, to jak ji mohou měnit (podle Petera Senge). Je to organizace, která je schopna přežít, na trhu, neboť se dokázala poučit z vlastních chyb. Souvisí to také především s rozvojem lidských zdrojů v organizaci a se sdílením vědění uvnitř i vně organizace tzv. knowledge managementem. Učení v učící se organizaci probíhá následovně (podle Developing Learning Organisations):
§ § § shromažďování informací – monitoring, vývoj, anticipace, potřeby získávání vědomostí, know-how, strategické informace, využitelnost upevnění kompetencí, transformace do učení – denní realita

Organizace se stále transformuje učením se z okolí i vlastního prostředí. Pojmy „učení” a „práce” jsou vnímány téměř jako synonyma. Dochází ke spojení teorie teoretických východisek, ze kterých učící se organizace čerpá, a praxe tj. praktických poznatků – výsledků učení, na jejichž základě členové organizace mění svoje vzorce chování a jednání. Učení probíhá podle tzv. Kolbova cyklu učení (viz obr. 4), kde získané poznatky slouží jako východisko pro další učení. Je potřeba odlišit učení mezi organizacemi a sdílení vědomostí uvnitř organizace nebo firmy. Učitelské nebo profesorské sbory častokrát málo využívají potenciálu sdílení vědění uvnitř organizace a stávají se víceméně skupinou izolovaných běžců. Knowledge management není tedy vždy využíván.
Obr. 4 Proces Kolbova cyklu Rekapitulace (ohlédnutí)

Aktivita

Zobecnění

Plánování příštího

&

Přečtěte si publikaci o učící se organizaci a ohodnoťte aplikovatelnost principů na školu. SENGE,

M. P. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. Praha : Protis, 2006. ISBN 8085741105.

3.1.5.3 Teorie inovací a inovativní škola Teorie inovací pochází od J. A. Schumpetera a vyjadřuje se především k oblasti produkce. J. A. Schumpeter formuluje vymezení inovace takto: „Vyrábět znamená kombinovat věci

Škola jako síť vztahů

a síly, které se nacházejí v našem dosahu ... Jiné anebo jinak vyrábět věci znamená jinak kombinovat výrobní statky ... Forma a obsah vývoje v našem pojetí jsou potom dané pojmem: prosazování nových kombinací. Tento pojem zahrnuje pět případů: 1. výrobu nového statku, který není spotřebitelům ještě známý, nebo statku nové kvality; 2. zavedení nové výrobní metody, která je pro dané průmyslové odvětví prakticky neznámá. Základem nové výrobní metody však nemusí být nový vědecký objev a může spočívat také v novém způsobu komerčního využívání statku; 3. otevření nového trhu, tedy trhu, na kterém dosud nebylo zastoupené dané průmyslové odvětví příslušné země bez ohledu na to, zda tento trh již předtím existoval nebo neexistoval; 4. získání nového zdroje surovin nebo polotovarů bez ohledu na to, zda tento zdroj již předtím existoval - ale my jsme k němu nepřihlíželi a pokládali jsme ho za nepřístupný - nebo se musel nejdříve vybudovat; 5. uskutečnění nové organizace, jako je vytvoření monopolního postavení (např. pomocí trustu) nebo rozpad monopolu". (In Teoria hospodárského vývoja. Bratislava: Pravda, 1987, s.196-197). Schumpeter tedy inovaci chápe především jako novou kombinaci výrobních činitelů a složek. Kromě této teorie se používal inovativní postup modifikovaně ve smyslu „oprava možného nejslabšího článku řetězce“ v systému. Inovativní školu můžeme chápat jako pedagogickou alternativu ve stavu zrodu k většinové i klasické alternativní škole škole, nebo jako instituci, která díky entusiasmu nebo svébytnému způsobu kombinace lidského a znalostního potenciálu jde vlastní cestou a pokouší se o vlastní pedagogické a didaktické postupy.

3.1.6 VLIVY FILOSOFIE A POSTMODERNY
Postmoderní myšlení má určitý vliv na možnost nebo nemožnost především o to, že podle části postmodernistů převládají názory, že
§ § § § § § § § § § §

výchovy. Jde

nelze již hovořit o cíli a smyslu vzdělání ani života pokrok a důležitost vzdělání byly velkým vyprávěním je radikální pluralita - nikdo již nemá konečné slovo pravdy identita se stává „tekutou“ je velmi málo bezpečí i odpovědnosti hroutí se metaforické uvažování a transcedence rezignuje se na otázky po smyslu vůbec, často se nahrazují jen debatami výchova a vzdělávání je někdy chápána jako indoktrinace šíří s kult zábavy společně s destrukcí soukromí a individuálním narcismem žijme v době, kdy se ideály a velké projekty vysnily žádná skupina ani člověk by neměl určovat jak má ten druhý žít škola je někdy chápána jako víceméně mocenská instituce, která přiděluje místo v hierarchii a manipuluje § mýty a velká vyprávění i všechny další příběhy lze dekonstruovat § vychovávat možno snad jen pro nejistotu nebo jen k sobě samému § žáci s realizují ve 3 světech – škola a vrstevníci, rodina, virtuální svět § škola je proti virtuálnímu světu příliš všední a banální ztrácí se společný svět, neboť mizí kánon kultury, po rozpadu ortodoxie nastala rezignace a fragmentace

&

Prostudujte si publikaci Úvod do postmodernismu a zhodnoťte aktuálnost trendů. GRENZ, S. Úvod do postmodernismu. Praha : Návrat domů, 1997. ISBN 80-85495-74-0.

3.1.7 HUMANIZACE ŠKOLY
Vytvoření školy bez drilu a stresu, která by byla přívětivá k žákovi po stránce architektonické, obsahové, zdravotní, i po stránce klimatu a mentální hygieny. Tento trend předpokládá, že jestliže se vytvoří vhodné prostředí a vhodné postupy, nebude potřeba děti k učení nutit ani používat např. hrozbu sankcí nebo trest .Humanizace školy jde jak po stránce fyzické (např. škola podporující zdraví, nebo projekt Zdraví pro 21 století), tak i psychické a

Brno : Paido. http://www. M. J.nuov. které pomáhají realizovat školní vzdělávání.msmt.cz.cz.vuppraha. díl. Mýty ve vzdělávání Kroměříž : Spirála.moodle.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi psychologické. : Teória hospodárskéo vývoja. ISBN 978-807261-162-1. E. Moc školy.csi. J.  orientovat se v podpůrných institucích. ISBN 80-85495-74-O SENGE. 1. klima školy. O. Teorie a praxe učící se organizace. styly vedení. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. jak udělat školu přitažlivější pro děti a jejich rodiče. http://www.. http://www. . která je spojena zájmem o vývoj dítěte a má především zdroje zdravotnické a psychologické. ISBN 80-86642-17-8. ISBN 80-86642-17-8. střediska výchovné péče ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  vnímat dění ve škole v širších společenských souvislostech a zároveň jeho vnitřní různorodosti. GRENZ. Bratislava : Pravda. 2006. NOVÁČKOVÁ. M. 2006. co lze z těchto údajů vysoudit ? Které trendy považujete za nejdůležitější a proč? Jak chápete humanizaci školy ? ? § § § & Doporučená literatura FEŘTEK.cz a http://www.  uvědomovat si rozpory ve školním vzdělávání a v učitelském povolání. S. Kladno : Aisis. Ředitelská kuchařka. speciálně-pedagogické centrum. Úvod do postmodernizmu. raději nezmiňovat chybu při respektování přirozených principů není nutno používat násilná řešení Otázky ke studiu Charakterizujte základní síť vztahů školy a požadavky na tuto instituci.2 ŠKOLA JAKO VNITŘNÍ SÍŤ VZTAHŮ Irena Smetáčková. ISBN 80-901873-8-2. 1987. O formatívnej sile organizácie. 2004. KAŠČÁK. SCHUMPETER.uiv.cz. Praha : Management Pres. http://www. Bratislava : Veda. a 2. rozdělení kompetencí. např. P. http://www. instituce školy a rodiny. ISBN 80-7315-083-2 WWW-stránky http://www. Praha : ISV. vyjednávání.cz. Je pro ni charakteristické: § § § § § § § § § § odklon od výkonové školy zdůrazňování faktoru dobré pohody zdravý tělesný i duševní vývoj dítěte má prioritu při vhodném systému nebude nutné používat ve větší míře tresty odměna ani trest není to hlavní – nejdůležitější je uznání aplikace psychologických principů důležitější než poznatky je bezpodmínečné přijetí a sebeúcta školní vzdělání má odpovídat současným poznatkům o vývoji mozku jiná práce s chybou. Praha : Návrat domů.T. Ida Viktorová Klíčová slova: prestiž učitelství. Inovativní školní sytém. K. RÝDL. 2003.ceskaskola. A. Pátá disciplína. 1997. 2007. Aneb. Jedná se o širší mezioborovou platformu. 2002. pedagogicko-psychologická poradna. Jak tyto požadavky škola plní a které spatřujete jako prioritní? Je na tom škola podobně jako jiné instituce ve společnosti? Čím s jednotlivé vztahy liší ? Podívejte se na demografické trendy v tabulce v příloze od roku 2003 až 2006.cz 3. a tím se s nimi lépe vyrovnávat. (projekt Nemes).cz. WALTEROVÁ. ISBN 80-224-0905-7.

Souvisí podle médií či podle vyučujících kurikulární reforma s představou. Podpora okolí je pro práci školy i učitelů velmi důležitá. a dále také na základě osobních zkušeností či zkušeností blízkých osob se školou. Důležité si je však uvědomit. tedy které poznatky. jejich výchovy. V tomto ohledu je školní vzdělávání nezastupitelné. Škola buduje systém komunikace a informování rodičů o zásadních jevech. Současnost bývá často označována jako počátek společnosti vědění. kontrolovat a ovlivňovat školní dění. že škola je v krizi? Jak lze tuto krizi popsat? 3. převažujícím pojetím výchovy a také reálnými politickými prioritami a cíly. Tyto možnosti můžeme rozlišit podle dvou rolí. Zvládat tento rozpor není pro vyučující snadné. věku dětí. a tím posilovat své postavení a svojí prestiž. přání rodičů atd. co má škola dětem předávat. které souvisí zejména s předáváním informací o žácích. Proto se školy většinou aktivně snaží budovat svojí image. v nichž obvykle zastánci určitého stanoviska vidí školu v krizi. jaký je jejich názor na zaváděné změny. které daný člověk či instituce má k dispozici. které se týkají školy jako celku i jednotlivých dětí. Vyučující bývají často podceňováni nebo naopak vystaveni nereálným očekáváním ze strany laické i rodičovské veřejnosti.Škola jako síť vztahů 3. tedy rodiče. kterých jsou lidé svědci a které se týkají dětí. Jejím prostřednictvím se každá nová generace seznamuje s tím. 2002) ? V českém školství se již několik let diskutuje o obsahu a formě školního vzdělávání v souvislosti s kurikulární reformou. že škola je v krizi. bychom se následně nedokázali v životě uplatnit. jakým je dokáže využít.–6. jaké poznatky a představy o světě.2. 1998) Veřejnost posuzuje školství zejména prostřednictvím médií. V současné době. Aby tento systém fungoval. ale také jaké hodnoty a normy vyznává daná společnost. obsah i četnost komunikování s rodiči. nabídku vzdělávacích služeb. aby se v určitém směru profilovaly jako jedinečné. Stanovit. kdy vznikla povinná školní docházka. Prestiž učitelství je podle sociologických výzkumů relativně vysoká. ani s vnitřním pocitem učitelů/ek. V obojím případě je pro školu důležité. Hovoříme obvykle o prestiži konkrétních škol či celkové prestiži učitelství jako povolání. Snaží se tak o různé specializace. místě. případně počátek znalostní společnosti. Bez toho. To znamená. Koťa. jak komunikovat. Škola je hlavní institucí sekundární socializace. Přečtěte si některé články v laickém i odborném tisku a zeptejte se vyučujících na škole. zejména s konkrétními událostmi. že pro organizaci celé společnosti i pro život jednotlivce jsou dnes klíčové informace. Tou první je role rodiče žáka. nebývá snadné. kam docházíte na praxi. Rodiče mají také řadu možností. že deklarovaná prestiž učitelství nesouvisí s reálnou podporou. a to nejen v souvislosti s počtem žáků. Tyto vztahy jsou ovšem vždy ovlivněny hodnotami vzdělání a školy ve společnosti. existuje od té doby. že se je naučíme rozpoznávat a že alespoň část z nich interiorizujeme.2. ale také kvůli vnitřní spokojenosti vyučujících. Školy se obracejí na veřejnost jako na zdroj společenské podpory a/nebo jako na budoucí rodiče svých žáků.1 VZTAHY MEZI ŠKOLOU A VEŘEJNOSTÍ Vztahy mezi školou a veřejností se staly po roce 1989 jedním ze základních témat našeho školství. a způsob. změn ve školství apod. kdy se zdůrazňuje konkurenční prostředí i ve vzdělávacím systému. je třeba zvolit přiměřené formy. alternativy. A to vždy v závislosti na typu a zaměření školy. Komunikace však neprobíhá jednostranně a není řízena pouze školou. (Havlík.2 ŠKOLA A RODIČE Ve vztahu k rodičům svých žáků má škola řadu konkrétních úkolů. v nichž rodiče mohou a dokonce by i měli ve škole vystupovat. Ve společnosti se kolem toho vedou permanentní debaty. že názor. „Učitel na ZŠ“ se obvykle umisťuje v žebříčku povolání na 4. které by přitáhly pozornost veřejnosti a pomohly škole v realizaci svého programu a získaly pro něj i dostatek žáků. Kvalitativně orientované výzkumy však ukazují. hodnoty a pravidla chování jsou v dané společnosti univerzálně platná. v přípravě do školy i celkovém . aby měla před veřejností pozitivní obraz. který se aktivně zajímá o své dítě a jeho školní život. (Štech. je pro školy důležité. Velká část této role spočívá v domácí práci s dětmi.

K tomu vyučující mají odpovídající expertízu.3. při rozdílném pohledu na školní události z domova a ze školy. kam docházíte na praxi. Běžnější problémy řeší s rodiči nejčastěji třídní učitel. Tato role ovšem bývá rodiči podceňována. ale i další zprostředkované formy jako elektronická komunikace (webové stránky školy. aby se mohly v plné míře věnovat své funkci. které brání tomu. kde mají vždy rodiče své zástupce. Vyžádejte si záznamy výchovné komise na škole a podívejte se. oběžníky. Pokud je třeba řešit závažnější problémy dětí. a která pomáhá tyto situace překonávat. Školy běžně spolupracují se dvěma institucemi. ale i sešity nebo učebnice). nebo byste doporučili nějakou jejich změnu? 2. Rodiče mohou aktivně se školou spolupracovat. koncerty a další společenské události a slavnosti. na straně rodiny či někde v prostoru mezi těmito aktéry. která zajišťuje podíl rodičů na chodu i rozvoji školy. sportovní utkání. jestli ji škola pravidelně buduje směrem k rodičům. Podívejte se na webové stránky školy. vedením dětí při mimoškolních akcích atd. které existují v rámci školského systému a jejichž účelem je pomáhat školám. jaké problémy v minulosti řešila. Druhou rolí je určitá role komunitní. ? 1. Podle závažnosti problémů v rodině či při jednání s ní se může škola obracet na poradenská pracoviště. případně řeší a jak. zástupce či ředitele školy. neinformuje dostatečně o nových metodách práce. Rodiče mohou pracovat v rámci sdružení rodičů nebo dokonce rady na úrovni školy nebo rady na úrovni zřizovatele (u základní školy je zřizovatelem nejčastěji obecní úřad).Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi chování rodiny vůči škole a vzdělání. Jedná se o případy. . vzkazů v žákovských knížkách apod. Záleží velmi na otevřenosti a důvěře. Učitelé narážejí občas na nezájem ze strany rodiny. vysvědčení. Tedy role. problémů. Rodiče mohou škole pomáhat také jako jednotlivci. výlety či exkurze. Škola může nabízet také přednášky. materiálním vybavením pro výuku nebo kroužky. výchovně nevhodné rodinné prostředí. ale také na špatné sociální zázemí nebo dokonce dysfunkční. Pro školu vystupují rodiče jako konkrétní osoby a jako rodiče konkrétních žáků. příliš ochranitelské (k dětem) a ke škole nevstřícné chování. Někdy ovšem mohou nastat obtíže. Tomu slouží různé formy kontaktu. které by vedly ke zlepšení. poradenské konzultace. Důvodem může být problém na straně žáka. které řadíme do podpůrného systému. které mohou (pro časovou zaneprázdněnost či osobní zangažovanost) či dokáží (pro nedostatek odborných znalostí) řešit přímo učitelé ve škole. a zhodnoťte je očima rodičů žáků a jejich potřeb. Jsou z hlediska rodičů webové stránky kvalitní. obrací se vždy škola na rodiče a snaží se dohodnout různé postupy. aby se vzdělávání a výchova konkrétních žáků dařila. žákovská knížka. kontakty. Důležitá je také komunikace prostřednictvím dětí. sociální pracovníky nebo dokonce policii. Ve stručnosti si popíšeme. v čem mohou být školám nápomocné. spokojenosti. když škola nebere ohledy na oprávněné potřeby rodiny. na straně učitele. kdy rodiče dostatečně nechápou systém školních požadavků a hodnocení. školního psychologa. Závažnější otázky řeší výchovná komise. především různé podoby třídních schůzek (hromadné i individuální). Škola však může sama působit potíže ve vztahu s rodiči.3 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S PODPŮRNÝM SYSTÉMEM Hlavním cílem školy je vzdělávat a vychovávat své žáky. Komunikace s rodiči však nebývá bezproblémová. jejich práce. 3. o potížích dítěte nebo třídy apod. a to zejména finančními dary. podpoře či nedůvěře ke škole atd. výuku jazyků pro rodiče. e-maily). role rodiče jako člena rodičovského sdružení. Rodičům jsou v tomto kontextu určeny i další akce školy jako výstavy. Jedná se o pedagogicko-psychologickou poradnu (dále jen PPP) a speciálně-pedagogické centrum (dále jen SPC). telefonní či písemná (dopisy. který může přizvat i další pracovníky školy: výchovného poradce. výsledků. V takových případech se školy obrací na další instituce. Ne vždy se jedná o problémy.

kam docházíte na praxi.cz. Celkový počet všech poraden je tak 87. třídy ZŠ psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika žáků s problémy v učení a v chování (například diagnostika specifických poruch učení a dalších problémů ve vývoji osobnosti) podklady a participace na formulování individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami diagnostika sociálních vztahů v třídních kolektivech. se kterou pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně-pedagogickým centrem spolupracuje škola. viz www. Těmto školám poskytuje poradenské služby a při intenzivnější spolupráci zajišťuje přímo na škole pravidelné konzultace pro vyučující a rodiče. třídních kolektivů. kterých je v ČR 37. U této skupiny klientů SPC provádí: depistáž ve spádové oblasti. kdy PPP začaly vznikat. Vyhledejte si webové stránky dané PPP a SPC (lze k tomu využít Registr sítě škol na stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání www. vedení školy a některých třídních učitelů/ek. kariérové poradenství. stacionární či internátní. Školy se s nimi nedostávají do kontaktu tak často jako s PPP či SPC. které jsou prezentovány na jejich . v čem spolupráce s PPP a SPC spočívá a jak ji hodnotí.Škola jako síť vztahů Pedagogicko-psychologické poradny mají v českém školství dlouholetou tradici a celý poradenský systém. od náprav specifických poruch učení až po arteterapeutické skupiny pro děti s osobními potížemi) doporučení k vyšetření a péči na specializovaném pracovišti v případě závažných rodinných problémů (např. na výjimečně vysoké úrovni. Vyučující ani rodiče nemusí spolupracovat pouze s PPP. století. participaci při přípravě a zpracovávání individuálních výchovně-vzdělávacích a stimulačních programů pro žáky integrované do běžných škol. zpracovávání odborných posudků. psychologickou a sociální diagnostiku. Porovnejte informace o činnosti PPP a SPC. soukromých). poradenské a metodické činnosti pro klienty. Další institucí spadající do podpůrného systému jsou střediska výchovné péče. při výskytu šikany) konzultace a metodická podpora poskytovaná vyučujícím a rodičům žáků s problémy v učení a chování konzultace a dlouhodobá individuální či skupinová práce s žáky s problémy v učení a chování (např. poradna pro rodinu a manželství) nebo podezření na tělesné či psychické onemocnění (např.tj. které jsou samostatnými právními subjekty. do 1. některé jsou soukromé. let 20. kterých je v současné době celkem 100. Každá poradna má na starosti všechny mateřské. Většina PPP je zřizována kraji. Nejčastějšími aktivitami pedagogicko-psychologických poraden jsou:     vyšetření školní připravenosti a zralosti při přijímání dětí do povinné školní docházky . Dnes existuje v celé ČR celkem 54 poraden. rodičů a vyučujících. Obdobnou institucí jako pedagogicko-psychologické poradny jsou speciálně-pedagogická centra (dále jen SPC). Jejich činnost se v mnoha ohledech prolíná s poradnami. Jejich zaměření se však týká výhradně žáků se zdravotním postižení/znevýhodněním. u nichž se projevily výrazné poruchy chování a v jejichž sociálním vývoji dochází k negativním jevům. nýbrž mohou využívat i služeb jiných PPP (např. jejich rodiče a učitele. Zeptejte se výchovného poradce/kyně. psychiatrie) diagnostika a konzultace v rámci rozhodování o další vzdělávací a pracovní dráze     V PPP pracují psychologové/žky. Cílem práce středisek je pomoci těmto klientům opět se integrovat do společnosti. případně na stránkách Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR. přičemž některé z nich mají i odloučená pracoviště. speciálně pedagogickou. které patří do její spádové oblasti.ippp. byl již od 70. podpora pozitivního klimatu a intervence v případě narušených vztahů (např. speciální pedagogové/žky a sociální pracovníci/ice. základní i střední školy. Střediska existují ve formě ambulantní. Činnost pedagogicko-psychologických poraden se týká jednotlivých dětí. Původně byly poradny zakládány v každém okrese a jejich činnost byla centrálně řízena. prevenci sociálně patologických jevů. do něhož patří.uiv.cz). Střediska jsou určena dětem a dospívajícím. ? Zjistěte. pod níž škola patří.

stupeň na základní škole. mohou tento krok rodičům pouze doporučit. pedagogická činnost a specializace. Porovnejte svůj přístup s jejich. Pokud vyučující shledají důvod k vyšetření dítěte v PPP či SPC. bychom měli uvažovat zejména skutečnost. nepsaná pravidla chování. Součástí vedení mohou být i další lidé. jak byste postupovali v následujících situacích (uvažujte moment a způsob začlenění PPP či SPC. Zeptejte se 2–3 vyučujících ze školy. pedagogická a ekonomická činnost. či zažívají obtíže ve vlastním pedagogickém působení. složení týmu z hlediska typu osobností a vztahy mezi nimi. měli by postupovat následovně:     shromáždit informace o projevech a okolnostech pozorovaných potíží konzultovat identifikaci potíží s výchovným poradcem/kyní. často se hádá s ostatními ve třídě a vůči vyučujícím je drzé. 3. zodpovědnost za chod školy mu však zůstává. třídě. například hospodářka. Vyučující mohou poradny požádat o konzultaci. metodik prevence. kde vykonáváte praxi. a 2. Nemohou však přímo požádat o vyšetření či jinou práci s konkrétním dítětem. s informacemi získané od zástupců školy. kteří zajišťují vnitřní chod školy.4 VZTAHY UVNITŘ ŠKOLY Tým lidí. že by se mohlo jednat o dyslexii. klima a atmosféra. při čtení i psaní zaměňuje či vynechává písmena. B) Jste třídním učitelem/kou v 8. míra identifikace s cíly školy apod.1 Formální struktura školy Školu vede její ředitel. kteří se mohou věnovat různým oblastem (1. je specifickou pracovní skupinou. Chcete. tj. ale také o výsledky psychologického vyšetření. který má jednoznačně nejvyšší míru zodpovědnosti za stav a vývoj školy. umělecká apod. jak tato skupina funguje. sportovní. jako je výchovný poradce. Vedle nich se mohou na pedagogické práci podílet školní psycholog. třídě změnilo v průběhu roku výrazně své chování – je nesoustředěné. tj. vedoucí kroužků a . zda k němu přistoupí a zda následně poskytnou výsledky škole. vycházejte také z informací o školním poradenském pracovišti): A) Žák ve 4. třídě špatně čte.2. speciální pedagog. Rodiče se rozhodnou. že vztahy mezi pracovníky školy jsou dány:   formálně. Učitel bývá nejčastěji pověřen vedením třídy (třídní učitel). Vedení školy se vedle ředitele skládá z jednoho nebo dvou zástupců. pokud si nejsou jistí správností svého přístupu. aby se děti při rozhodování o dalším studiu mohly opřít nejen o prospěch a své zájmy. ? Přemýšlejte. např. může vstupovat i do dalších funkcí. je potřeba souhlas rodičů. jak? Jakmile vyučující identifikují ve škole určitou obtíž týkající se učení či chování konkrétního žáka či skupiny dětí.). C) Jedno z dětí v 7. jak by dané situace řešili oni.2. vychovatelky ve školní družině. Domníváte se. 3. Spolupracuje škola také se střediskem výchovné péče? Pokud ano. styly vedení.4. případně metodikem/čkou prevence konzultovat vlastní přístup k žákovi s potížemi s pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně-pedagogickým centrem doporučit rodičům žáka (v případě plnoletosti přímo žákovi) návštěvu pedagogickopsychologické poradny či speciálně-pedagogického centra G Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně-pedagogická centra nabízejí školám podporu v případě problémů s chováním či učením jednotlivých žáků či celých třídních kolektivů.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi webových stránkách. Pro lepší porozumění tomu. Část svých pravomocí může ředitel delegovat na další pracovníky. Aby dítě vstoupilo do kontaktu s PPP či SPC. vedoucí školní knihovny atd. Také učitelé mohou mít v hierarchii školy různá místa. hierarchické rozdělení moci a zodpovědnosti neformálně.

osloveni. uklízečky.4.2 Neformální řád školy Neformální vztahy jsou z hlediska fungování školy často stejně důležité jako ty formální. do jaké míry mohou ovlivňovat školní práci a celkový obraz školy. a 2. jak se učitelé ve škole cítí. 581-596):     lidé ve škole vzdělávací program školy organizační systém školy okolí školy Lidé ve škole jsou vždy konkrétní osoby. podobní. Tématem vztahů mezi řídícími a pedagogickými pracovníky na škole se zabývá teorie řízení školy (školní management) a také teorie školního klimatu. možnosti uplatnit své schopnosti. kam docházíte na praxi. a jak jsou ochotni překonávat neshody a problémy. jaké v tom vidí výhody či nevýhody. zda učitelé sdílejí myšlenky společných cílů a podílejí se s nadšením na jejich uplatňování. které mají určité životní zkušenosti. 3. osobnostní charakteristiky. a v něm především celková koncepce a dále pak cíle a prostředky pedagogické práce. Velice podstatné také je. společné koncepty produkují lepší komunikaci. údržba. že nevystávají nová témata a diskuse o nich. přání a názory. Pestrost pedagogického sboru je také důležitá kvůli vnitřní dynamice školy. společné hodnoty stojí nad osobními a naopak. mírné i přísné atd. Sestavit takový tým. aby přilákaly nové žáky. Z hlediska funkce a dlouhodobého fungování školy je však naopak důležité. A nakonec i existence skupinek a koalic ve školním sboru a jejich zaměření. V současné době školy mívají svá speciální zaměření. Přílišná homogenita vyučujících může vést k tomu. aby byl pedagogický sbor dostatečně pestrý – aby zahrnoval starší i mladší osoby. může se stát. jejich vztahu k dospělým i vztahů mezi sebou. osobnostního ladění atd. V neposlední řadě se tyto vztahy dotýkají i žáků. zájmů. kteří tvoří pedagogický sbor. vzájemná vstřícnost starších a mladších kolegů. představy o učitelství atd.Škola jako síť vztahů volnočasových aktivit a další osoby. kteří jsou s ní ztotožněni. avšak důležitým úkolem vedení školy. Mareš 2001. ale také přes vytváření pozitivního klimatu a rovných příležitostí pro všechny žáky/ně (explicitní důraz na tyto . V takovém sboru je obvykle méně napětí a lidé si rozumí bez většího vyjednávání. Z hlediska vedení školy je výhodné. kteří si jsou z různých hledisek podobní. měli by být různí i vyučující. stupně. že určité typy dětí nebudou stylem. Škola bez učitelů. vztahy mezi začínajícími a zkušenými učiteli (existence zavádějících učitelů a kvalita jejich práce. výběr učitelů vedením). Často se školy snaží profilovat nejen přes rozšířenou výuku určitých předmětů. školník. a škola jako celek i jednotliví učitelé/ky ve svém profesním vývoji stagnují. Podílejí se na nich následující základní činitelé (dle Čáp. Stejně jako jsou různí žáci. když si jsou lidé. který ovlivňuje chod a klima školy. Pro klima školy je významné. bude mít větší problémy se vzájemnými vztahy na všech úrovních ve škole i mimo ni. kuchařky ad. Je pedagogický sbor tvořen spíše lidmi. U každé učitelky a učitele se pokuste zjistit či odhadnout věk. Pokud je působení školy příliš homogenní. je nelehkým. Na celkových vztazích a klimatu ve škole se podílejí i jiní zaměstnanci.2. přístup k žákům atd. je školní vzdělávací program. nebo je naopak toto zaměření nezajímá. ať z hlediska věku. Důležité jsou také vztahy mezi učiteli 1. s. dělení kompetencí. aby lidé v něm začlenění měli podobné celkové směřování. jako je hospodářka. vztahy mezi učiteli se udržují mnohem lépe. ? Vytvořte si seznam osob v pedagogickém sboru školy. nepřejí mu a nejsou s ním identifikováni. který využívají všichni vyučující. ale zároveň byli dostatečně rozdílní. jejich pravomocech. nebo naopak rozdílní? Na základě výsledku se zeptejte některého z učitelů/ek. ženy i muže. vzdělání. Jestliže pedagogický sbor sdílí cíle školního vzdělávání. Záleží vždy velmi na konkrétních vztazích mezi vedením a učiteli. Dalším faktorem.

často zažívají napětí a obavy. pokud ředitel/ka dokáže používat všechny uvedené styly a volí je v závislosti na konkrétní situaci. Do organizačního systému můžeme řadit jednak formální vymezení jednotlivých pracovních pozic a jejich kompetencí. jaká jsou jeho práva a povinnosti. a rodiče se proto mohou obávat. což zaručuje vysokou produktivitu práce. byrokratické nebo neformální způsoby kontroly. I pro ostatní děti však škola. . a proto jejich snaha upadá. Sledovat lze osobní zodpovědnost. ? V základním školství pracuje výrazná převaha žen (94 % žen na 1. Ideální je. kam docházíte na praxi. ale také neformální pravidla vztahů mezi jednotlivými lidmi či skupinami lidí v rámci organizace.cz) a porovnejte jej se situací na škole. nebo naopak lhostejnost. může být velmi prospěšná. což ovšem klade větší nároky na pečlivou organizaci. Jaký typ vedení existuje v konkrétní škole. efekt skleněného stropu (existence neformálních bariér pro kariérní postup žen) a efekt skleněného výtahu (urychlování kariérního postupu mužů pod vlivem představy. bez vysoké míry soutěživosti a třenic a naopak s podporou spolupráce a konstruktivního řešení konfliktů). Rozdílně bude působit situace. což podporuje motivaci lidí k plnění úkolů. Důvodem jsou dva efekty popsané v sociologii a psychologii práce – tzv. Činí je tak spoluodpovědnými za úkoly. vztahy mezi nimi jsou přátelské. stupni ZŠ a 75 % žen na 2. Lidé jsou ve skupině obvykle spokojeni.uiv. kdo je nadřízený a kdo podřízený. • liberální styl V organizaci není příliš jasně rozlišeno. Kurt Lewin ve svých teoriích řízení malých skupin rozlišil tři styly vedení. škola je řízena autoritativně a přísně nebo se na řízení aktivně podílí více lidí. Podřízení se necítí uvolněně. Pro organizování chodu školy je důležité. komunikaci. kdy organizace běží samospádem. Styly řízení musí odpovídat cílům a podmínkám. závisí vždy na osobnostních charakteristikách ředitele/ky (například zvýšeně úzkostný člověk bude mít tendenci k autoritářskému stylu). zejména je-li v něm zdůrazňována soutěživost. které škola musí řešit. Úkoly plní. že žádný ze stylů vedení není správný vždy a všude. které ostatní bezezbytku akceptují. ale spíše ze strachu z vedení. mechanicky.stupni ZŠ). na složení pedagogického sboru a na aktuálních úkolech. ve kterých škola pracuje. Podíl žen a mužů ve vedení škol zdaleka neodpovídá jejich podílu v běžných učitelských pozicích. že se dostanou do vedení škol. Lidé ve skupině jsou obvykle spokojeni. jaký přístup má vedení k pedagogickému sboru a jaká je dělba práce mezi učitelským sborem a vedením a také uvnitř sboru. jakmile vedoucí není přítomný. nýbrž naopak řadu svých pravomocí deleguje na ostatní členy skupiny. Ve vedení škol však často nacházíme muže. Muži mají větší pravděpodobnost. • demokratický styl V organizaci je jednoznačná hierarchie a pozice nadřízených a podřízených jsou jasně vymezeny. Nejdůležitější jsou zde styly vedení. Člověk ve vedení si však svojí moc neuzurpuje. Jednotlivé pozice nejsou zřetelně vymezeny. avšak identifikace se skupinou kvůli obvykle špatným výsledkům společné práce je nízká. prostor pro osobní iniciativu. Zjistěte aktuální stav zastoupení žen a mužů v pedagogických sborech a ve vedení škol podle Statické ročenky školství (k dispozici na www. která se snaží aktivně budovat pozitivní klima (tj. Člověk ve vedení má velké pravomoci. že se jim nepodaří dobře zapojit do kolektivu. což vytváří nejistotu při vytyčování úkolů a kontrole jejich plnění. Jsou to: • autoritářský styl V organizaci je přísná hierarchie mezi nadřízenými a podřízenými. řešení problémů a vývoje školy. které jsou v porovnání s ostatními vrstevníky v určitém ohledu slabší.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi aspekty nacházíme zejména v alternativních školách). Ženy tak tvoří drtivou většinu pedagogických sborů. To může být zvláště atraktivní pro rodiče dětí. její vymezení a význam. vztahy mezi nimi jsou přátelské a v případě konfliktů mají postupy na jejich konstruktivní řešení. Každý tedy ví. které jsou považovány za platné dodnes. které využívá ředitel/ka školy. Současné výzkumy řízení ukazují. Vedoucí rozděluje úkoly a kontroluje jejich plnění. Klima je výrazně determinováno systém organizace chodu školy. že muži mají vhodnější dispozice k vedení a vzhledem k obvykle nerovnoměrnému rozdělení domácích prací i více času na zaměstnání).

cz) vyhledejte legislativní normy (zákony. například průměrný prospěch žáků. učiteli a vedením. Nedostatkem je také dosud neexistující kariérní řád.Škola jako síť vztahů ? Jaký styl vedení dominuje na škole. mládeže a tělovýchovy (www. Na webových stránkách Ministerstva školství. 6. že absolutní výsledky žáků první školy budou nižší než výsledky žáků druhé školy. jak se k vám škola a pověřený učitel chovali. Jak se historicky vyvíjel vztah mezi institucí školy a institucí rodiny? Charakterizujte jednotlivé etapy jejich vztahu od zavedení povinné školní docházky do současnosti. aby vedení školy u každé jednotlivé učitelky/e zjistili. osobní představa učitelství) a v rámci toho pak volili prostředky pro jejich pozitivní motivaci. ? Otázky ke studiu 1. V současné době se na tyto parametry soustřeďuje i hodnocení efektivity škol. Rabušicové a kol. ? Popište situaci. Dnešním trendem je zjišťování tzv. studentům. co je pro ně na učitelství nejdůležitější (tzv. V minulosti se shromažďovaly informace o školách popisného charakteru. Organizační systém školy je pevně svázán s lokalitou. nebo vedení školy. 2004) nebo článek S. Například škola v sociálně-vyloučené lokalitě může s žáky v průběhu vzdělávání dosáhnout většího pokroku než výběrová škola s nadanou a motivovanou žákovskou populací. ředitelem a jiným pracovníkem. procento žáků přecházejících na vyšší stupeň školy atd. případně dalšími osobami ve škole). která výsledky vzdělávání vztahuje k výchozím podmínkám. aby lidé pracující ve škole byli osobně zaujatí svojí prací. nedůvěra. Správně motivovat je klíčovým úkolem vedení školy. přidané hodnoty. nabídka sportovních či kulturních aktivit) Motivovat ve školství je obtížné zejména pro celkově nízké finanční ohodnocení a omezené možnosti vedení škol získat finanční prostředky pro mimořádné ocenění nejlepších vyučujících. případně k práci s učiteli vůbec. 1994). školní správa. které vymezují péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyučující tak mohou de facto zastávat pouze dvě pracovní pozice – buď řadový učitel/ka. pomáhat řešit problémy nebo naopak školu zde panují problémy. de Singly Sociologie současné rodiny (Praha: Slon. Jak jste se jako studenti učitelství na škole cítili. kterou jste zažili na své praxi ve škole a ve které se zřetelně projevily některé momenty vztahů mezi zaměstnanci školy (učiteli. a to navzdory tomu. vyhlášky a metodické pokyny). velikostí a materiálními podmínkami. K pozitivní motivaci učitelů/ek může být využíváno:      finanční ohodnocení pracovní postup pochvaly a projevení spokojenosti příjemné sociální vztahy doplňkové benefity (např. Výše už bylo opakovaně zdůrazněno. Jakou úlohu v systému péče mají pedagogickopsychologické poradny. Nelze bez znalosti konkrétních osob stanovit. Věnujte pozornost zejména rozdělení kompetencí mezi obě instituce. 1994). M. rodiče komunita si mohou školy vážit. Shrňte hlavní momenty vývoje zastoupení žen v učitelském povolání.msmt. jak se o vás staralo vedení školy a co jejich postoje vypovídají o vztahu k začínajícím učitelům. Jaký vývoj v poměru žen a mužů v učitelství lze na základě dosavadního trendu odhadovat? . Okolí školy do vztahů uvnitř školy pochopitelně vstupuje také. Štecha s názvem Vývoj poznatků o vztahu rodiny a školy (Československá psychologie. podporovat její práci. Jaké prestiži se těší čeští vyučující v porovnání se zahraničními? Najděte výsledky výzkumů prestiže povolání z různých zemí na internetu. Správným postupem je. kam docházíte na praxi? Zeptejte se několika vyučujících a lidí ve vedení škol a porovnejte jejich pohled na způsob řízení. 2. jak důležité je. Jedná se o jejich motivaci pro práci ve škole. Vycházejte přitom například z publikace F. speciálně-pedagogická centra a střediska výchovné péče? 4. Motivace je vždy velmi individuální. Přečtěte si publikaci J. jaký typ motivace by pro ně byl nejvhodnější. 1997). Škola a (versus) rodina (Brno: Masarykova univerzita. 3. Gobyové Feminizace školství (Praha: ÚIV.

Praha: Cahiers du CEFRES. VIKTOROVÁ. WWW. 2001. B. ISBN 80-7178-585-7. Vyhledejte ve Statistických ročenkách školství (www. Psychologie pro učitele. Praxe dětského psychologického poradenství.. ISBN 80-902196-6-7. Vztahy rodiny a školy – hledání dialogu.uiv. J. Praha : SPN. MAREŠ. L. Sociologie výchovy a školy.. J. I. Kolláriková. podle stupňů škol či podle pohlaví atd. In KUČERA. Praha : Portál. In Předškolní a primární pedagogika.cz) údaje o průměrné mzdě pedagogickýh pracovníků ve školství.. S. ISBN 80-7290-098-6. ŠTECH. Pedagogicko-psychologické poradenství I. 15. 1991. MATĚJČEK. 2001.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 5. Z. s.ippp. ISBN 80-7178-635-7. ISBN 80-04-24526-9. & Doporučená literatura ČÁP. Jak se liší průměrná mzda podle různých kritérií (např. VALENTOVÁ. Praha : Portál. Transmise kultury a škola. Praha : Portál. ŠTECH. S. Z. M. J. HADJ-MOUSSOVÁ. Pupala. Z. 2001.cz . no. 1998. HAVLÍK. 57–94. stránky http://www. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. (eds).cz http://www.. Mezigenerační přenos mezi rodinou a školou. R.)? Čím jsou rozdíly způsobeny? Uvažujte alternativní vysvětlení. KOŤA. 2002.uiv. ISBN 80-7178-463-X..

Proto i podpora osobnostního rozvoje žáků prostřednictvím „třídního života“ s důrazem na prevenci vzniku nežádoucího sociálního vývoje by měla být v centru výchovného snažení škol. která pak sama o sobě se stává intervencí v utváření pozitivního klimatu. to znamená rozumět sociální dynamice třídy. intervence.Třída 4. od nezájmu o dění ve třídě až k volbě nevhodných pedagogických postupů. poskytnout žákům nebo třídě účinnou podporu či radu při řešení problémové situace. morální vývoj dítěte a dospívajícího.1 ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA Lidmila Valentová Klíčová slova: třída jako sociální skupina. Třída jako sociální skupina je určitým „mostem“ mezi původní rodinou a budoucím zařazením do nových partnerských. diagnostika školní třídy. podněcující problémové chování tříd a tedy i jednotlivých žáků.1. a to již od mateřské školy.1 Co by měl třídní učitel brát v úvahu při práci se třídou? Profesionálně vést třídu na druhém i třetím stupni školy a tím podporovat sociální i morální rozvoj žáků. ale především od jednotlivých učitelů a školních poradců očekáváme nejen ochotu. ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  komplexněji porozumět sociálnímu klimatu školní třídy.1. podporovat se a porozumět jinakosti druhých. Od školy jako instituce. 4.strategie vedení školní třídy. že děti i dospívající se naučí – jen tak mimochodem – poznávat sami sebe a ostatní. mohou vznikat školní situace. 4.1 TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA Třída vstupuje do života dítěte od raného dětství a stává se součástí jeho života. Dítě prožije nejméně devět let v třídních skupinách. že rozvoj sociální inteligence a tedy i sociálních kompetencí by měl být rovnocennou součástí školního kurikula.1.2 Co se žáci ve třídě učí ? . Je třeba si výrazněji uvědomit. kooperovat.1. který se vždy do určité míry týká celé třídy a ovlivňuje třídní klima. Méně často však věnuje pozornost socializačnímu působení školního prostředí včetně školní třídy. Školní dětí a mládež se setkávají a budou setkávat se širokým spektrem problémů v osobním a rodinném životě. Neadekvátní podpora sociálního rozvoje může a často ovlivňuje i školní úspěšnost žáků a studentů.  navrhnout projekt třídních setkávání pro nově vznikající třídu na ZŠ. který může mít různá vyjádření. které je často až příliš živelně připravují na život ve společnosti.1. Primární působení rodiny je tak rozšířeno o další sociální dimenzi. TŘÍDA 4. které mohou být příčinou vzniku nežádoucích projevů chování a s velkou pravděpodobností se projeví i v kontaktu se spolužáky a pedagogy. Škola v zastoupení učitelů věnuje pozornost především školní výkonnosti žáků a odborně řeší vzniklé problémy. skupinová dynamika. 4. ale i odborné kompetence:   včas identifikovat problém žáka. sociální. SŠ.V případě neprofesionálního postupu. Nelze předpokládat. pracovních i občanských vztahů a svazků. Výchova k občanství a společenskému soužití zůstává naukovým předmětem a ke škodě věci není přirozené socializační působení třídy systémově včleněno do výchovně vzdělávacího programu školy.

které navodíme během práce se skupinou. že zachovávají charakter hry a aktivizace žáků.1.2. který předpokládá teoretické znalosti z psychologie školní třídy.1. Testová diagnostika skupiny zahrnuje zejména standardizované techniky. Vl. složení skupiny. které může být zdrojem tvořivosti i možných komplikací. lze jej použít od 5.1 Pozice a role žáka ve třídě podle vlivu. sebekritiky). aby pozitivně stimulovalo rozvoj sociální inteligence. Pod dynamickou diagnostiku zahrnujeme rozhovory. Podle charakteru problému je někdy vhodné použít i další testy. Sociální učení (jeho různé formy od nápodoby po identifikaci) ve třídě probíhá spontánně. autor: Hrabal.  podporu zdravého sebehodnocení. vztahů mezi žáky. 4.Jedním z nejčastěji užívaných testů je SO-RA-D (Sociometricko-ratingový dotazník. věku.). ? Vzpomeňte si na pedagoga. Podstatné by však mělo být.2 DIAGNOSTIKOVÁNÍ TŘÍDY JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINY Pedagogické vedení školních tříd či skupin žáků předpokládá znalost a pochopení pedagogicko-psychologických charakteristik školní třídy jako sociální skupiny. Volba konkrétní techniky samozřejmě záleží na okolnostech. teorie her aj. zážitkové pedagogiky.3 Porozumění klimatu školní třídy Z hlediska učitele je třída jako skupina náročné dynamické pracovní prostředí.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Každodenní kontakt se spolužáky a pedagogy stimuluje sociální učení v oblastech:  prohloubení sebepoznání a poznání druhých. pozorování členů skupiny při běžných činnostech. – příručka. ale i vstupy dramatické výchovy. ale také na zkušenostech pedagoga. psychoterapie.  pochopení potřeby naslouchat druhému. T-118). Diagnostikování třídy lze v zásadě provést dvěma způsoby: prostřednictvím dynamické nebo testové diagnostiky. Mareš (1998). Vyhodnocení může být ve formě matematické tabulky (podle počtu získaných voleb) nebo ve formě grafické (různé typy sociogramů). znalost diagnostických postupů v poznávání školní třídy jako skupiny i schopnost využití prvků zážitkového učení v intervenčních postupech.  rozvoj autoregulačních dovedností (sebeovládání. který dobře pracoval se třídou. 4.1. Jedná se o náročný mezioborový přístup. které nám umožní proniknout do sociálních sítí školní třídy. obliby Pozice žáka podle vlivu poukazuje na jeho záměrné – někdy i nezáměrné – ovlivňování . Například Dotazník sociálního klimatu školní třídy (CES) autor manuálu J. Třídní skupina společně s rodinou pak prostřednictvím sociálního učení vytváří podmínky k sociálnímu a morálnímu růstu žáků a studentů. které ve třídě probíhají. vedení týmu aj. Konkretizujte některý z jeho pedagogických postupů. 4. Pozice žáků i struktura třídy se hodnotí dvojdimenzionálně z hlediska sympatičnosti (obliba) a vlivu na pětistupňové škále. Dotazník SORAD kombinuje sociometrický dotaz. Jedná se tedy o skupinové indexy (všichni se vyjadřují ke všem). třídy ZŠ.  hledání alternativních přístupů k řešení problémů. našim ideálem by mělo být. nebo při nejrůznějších aktivitách.  utváření sociálních i komunikačních dovedností. rating a anketu.1. Do těchto aktivit (tréningových cvičení) se promítají nejen prvky z metod sociálních výcviků. Porozumění sociálnímu klimatu třídy a rozkrytí sítě sociálních vztahů vyžaduje kompetence učitele obdobné jako u řídících pracovníků v praxi (řízení.

TŘÍDNÍ SETKÁVÁNÍ – NOVÁ FORMA PRÁCE SE TŘÍDOU . je třeba jej řešit.V pubertální období bereme v úvahu i věkové normy jako je smysl pro humor.Vyjadřuje sociální sílu. dokonce může situaci ve třídě ještě více zkomplikovat.  při restrukturaci problémové třídy.2. ale i velmi pozitivní hodnocení ostatních jako vyjádření vnitřního přání patřit mezi spolužáky. což je základní podmínka k návrhu pedagogických postupů při vedení školní třídy. 4. Dobrá „intelektuální kapacita“ je u starších žáků jednou z podmínek k získání pozitivního hodnocení vlivu. například: pozitivní citová vazba na lidi. které vytvářejí určité předpoklady pro vývoj konkrétní třídy.1. Jejich sociální kontakt se obvykle projevuje neadekvátním chováním (určitou „sociální slepotou“. Určitý vhled do individuální struktury obliby nám dávají žákovské interpretace sympatií. Pozice žáka podle obliby je komplexní jev. nejjednodušším ukazatelem je školní prospěch. jsou zdatnější z hlediska norem a hodnot třídy. Další pozicí. které však nemusí být v souladu s výborným se školním prospěchem.  při administrativním spojování tříd. je-li však vlivný žák ochoten pomáhat. proto stejná pozice může vycházet z různých zdrojů. vyrovnanost dívčí a chlapecké populace ve třídě. odlišné strategie vedení třídy podle její velikosti. & G  Podrobnější informace o nezávislých vlivech najdete v páté kapitole tohoto studijního textu. úroveň třídy z hlediska rozvoje rozumových schopností jednotlivých žáků. ale i zdatnost a kompetence (obdobně jako u vlivu) vytváří lepší předpoklady pro pomoc druhým. a ne vždy umějí zvláště mladší žáci sdělit důvody sympatií. V pubertálních třídách však žáci málokdy berou v úvahu při hodnocení spolužáků jejich prospěch. diferencované třídy základních škol).  při poradenské intervenci v zájmu konkrétního žáka či skupiny žáků. Získané údaje o školní třídě tedy i o jednotlivých žácích jsou východiskem k tomu nejpodstatnějšímu – volbě strategie pedagogické práce se třídou. nepřinese požadované výsledky. Třídní učitel by měl porozumět a brát v úvahu:      věkové charakteristiky třídy početnost třídy.  při individuální diagnostice žáka – jeden ze zdrojů informací.Třída chování ostatních žáků třídy.V každém typu třídy se však může jednat o jinou úroveň rozvoje intelektuálních předpokladů (gymnázia x učiliště. Z osobnostních charakteristik lze u vlivných žáků předpokládat tendenci k sociální extraverzi a dominanci (ve smyslu řízení). kteří jsou v čele hierarchie třídy. kterou musíme brát v úvahu při diagnostikování třídy. tzn. speciální dovednosti i znalosti. u výrazně nevlivných různé problémy v sociálním vývoji. ovlivňující vývoj třídy Interpretace jednotlivých pozic je výrazně ovlivněna i nezávislými faktory (na učiteli i dynamice třídy). Získané údaje o třídě/třídách je možno využívat: k zjišťování klimatu školní třídy. ochota plnit očekávání druhých. sociální složení žáků podle vzdělání rodičů a jejich zájmu o školní kariéru dětí.3. nevhodnou komunikací verbální i neverbální). Je-li při řešení použita intervence nahodile. do nichž je žák zařazen.1.2 Nezávislé činitele. žáci menšinových etnických skupin aj. popřípadě nezájem o sociální kontakt. sexuální přitažlivost. Ve třídě mohou působit postojové stereotypy. Objeví-li se ve třídě výraznější problémy. vytváření dívčích a chlapeckých „subkultur“ a jejich význam pro identifikaci s mužskou a ženskou rolí. Je však zapotřebí citlivé a kritické úvahy nad žákovskými výroky. žáci. 4. fyzická zdatnost. je pozice podle výkonnosti (kvality školní práce). bez znalosti sociálně psychologické reality třídy. U odmítaných se často objevuje negativní až nepřátelská reakce na spolužáky. ale pozitivně hodnotí obecnou informovanost.

předpokládá se však nejméně šest setkání. Třídní setkávání by měla probíhat pravidelně po celý školní rok. Podstatné je. aby učitel či výchovný poradce.1 Projekt třídních setkávání Pravidelná a pedagogicky promyšlená třídní setkávání nabízejí možnost dlouhodobě pracovat s třídou jako skupinou (kolektivem). ale v každém případě bude obsahovat i principy třídních setkávání. Osobnostní a sociální výchova. Pedagogické vedení není tak náročné jako práce se třídou. ve kterých se mohou všichni žáci svobodně pohybovat. . & Prostudujte si: VALENTA. Tato v praxi škol zatím nedoceněná forma práce se školní třídou patří mezi efektivní metody prevence vzniku nežádoucího chování.1. Strategie vedení tříd by měla být přijata nejen vedením školy.s. jedná se obvykle o jednorázovou akci s dominantním postavením učitele. 4. Na druhém a třetím stupni se někteří třídní učitelé setkávají se svoji třídou sporadicky. jak jsme již konstatovali. Školní třída má však v sobě značný učební a výchovný potenciál a je třeba se nad využitím této „sociální síly“ vážně zamýšlet a hledat vhodné formy jejího využití v pozitivním směru. Varianty těchto intervencí jsou různé. Je zřejmé. ISBN 80-239-4908-X. V případě výrazných problémů – jako je šikana. V realitě školního života je potřebné vytvořit vhodné podmínky k této nové formě spolupráce učitelů s žáky. řeší pak s žáky jen aktuální převážně administrativně organizační otázky. který dává žákům možnost spolupodílet se na řízení třídy i na vymezování jasných hranic (třídního řádu či pravidel chování).3. posilovat jejich sociální a morální rozvoj. jejichž program budu přizpůsoben pro konkrétní problémovou třídu. a to z následujícího důvodu. J. doporučujeme. odpovědnosti. navodil skutečné ovzduší důvěry a umožnil žákům otevřeně sdělovat své názory. že k jejich vedení je třeba si osvojit demokratický výchovný styl řízení. pedagogickým sborem. Třídní učitel je plánuje společně s žáky již na počátku školního roku. je třeba zajistit standardní diagnostiku (realizuje školní poradce ve spolupráci s psychologem) a analyzovat její výsledky. která má již svoji komplikovanou historii a problémy. Funkce třídního učitele je v podstatě třetí aprobace a proto je potřebné poskytnout třídnímu učiteli metodickou podporu při vedení třídy. výchovného poradce či školního psychologa.3. Pokud je nutno řešit výchovné problémy třídy.Vytvoření projektu celoroční výchovné preventivní práce se třídou je zásadní úkol pro školního metodika prevence.1. PPP. Kladno : AISIS o. 2006.2 Strategie vedení třídního setkání Z analýzy praktických zkušeností se ukazuje jako vhodné využít některých komunitních principů i při práci se školní třídou. Pak je teprve možné zvolit intervenci. dokázal překročit svou učitelskou roli.Jejich četnost záleží na aktuálním dění ve třídě.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi V další části textu věnujeme pozornost nově vznikající školní třídě a třídě. 4. který setkání vede. Tak zvané třídnické (či třídní) hodiny patří již dlouhodobě do klasické náplně školního vyučování.. ale především třídními učiteli. aby program třídních setkávání realizovala poradenská instituce jako SVP. Většina pedagogů jich využívá pouze jako organizační formu práce se třídou. S odstupem času teď navrhněte jinou variantu intervence. U problémové třídy. to znamená formu zásahu do sociálního dění ve třídě. Navržený i experimentálně realizovaný projekt práce se třídou je jeden z metodických postupů. která má krátkou společnou historii. bez obav z případných důsledků ve škole. Další možností je zařazení osobnostní a sociální výchovy (OSV) do Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a výchovy k sociálním dovednostem do středoškolského vzdělávání. ? Vzpomeňte si na konkrétní příklad nevhodného zásahu do dění třídy. jak můžeme ovlivňovat chování žáků směrem k toleranci.

Následuje diskuse a žáci vznášejí připomínky.AKCE (realizace aktivity např. 14-tiletí již diskutují o „toleranci osobních zvláštností“. U 10/11-tiletých žáků zní „nebudeme si ubližovat a nadávat“. Konkretizace experimentálně ověřeného postupu při vytváření třídních pravidel:        Učitel motivuje žáky k zapojení do procesu vytváření pravidel chování. realizování třídních setkávání v jiném prostoru než v kmenové třídě. Při práci se třídou je prospěšné pracovat s prožitkem. Potřeba bezpečí zůstává.Třída Komunitní principy při práci se školní třídou:      aktivní podíl žáků na dění třídy. návrhy třídních akcí aj. Tak jak dospívají žáci. mění se i formulace pravidel a proto je vhodné opakovaně s nimi pracovat. ze kterého vychází zážitkové učení. 1998. Sociální psychologie. místa aj. ale její intelektuální zpracování se již mění. .I nevydařená aktivita je inspirujícím materiálem k reflexi. učitelem a jednotlivým žákem). hry). která je často důležitější než aktivita (hra) sama. využívání forem zážitkového učení. změna prostředí přispívá k motivování žáků k nové formě učení. seznámit s nimi i rodiče žáků. zvýšení rovnoprávnosti v rozhodování o dění ve třídě (řešení konfliktů. & Podrobnější charakteristiky reflexe i zpětné vazby naleznete v publikaci: ŘEZÁČ. což souvisí i s kognitivním rozvojem žáků. Doporučení k pedagogickému i organizačnímu vedení třídního setkání: . učitelem a třídou. zážitkem a tak využít spontánního učení žáků.3 Třídní pravidla chování – opakující se téma třídních setkávání V každé třídě – jako ve všech malých sociálních skupinách – se postupně vytváří neformální pravidla soužití žáků a ne vždy jsou v souladu se školním řádem. J.INSTRUKCE (zadání aktivity).3. že učitel – lektor je pouze nositelem struktury aktivity (konkretizace pravidel hry. Míra řízení této aktivity učitelem opět záleží na věkových zvláštnostech a celkové sociální i intelektuální vyspělosti třídy. Tento typ učení je pro žáky novou zkušeností. odlišuje se od učebních činností a dává jim prostor k vyjádření vlastních emocí. knihovně aj. které.REFLEXE. Sdílení postřehů a společná diskuze ke hře umožňuje ryze individuální zážitky intenzivněji zakotvit do struktury osobních zkušeností. Například žáci i studenti vždy vyjadřují potřebu bezpečí. Třídní pravidla je třeba zveřejnit. Učitel – lektor nabízí aktivity (zážitky si vytváří již sami žáci). že tak pak budou intenzivněji motivováni k jejich dodržování. Organizuje diskuse k otázkám typu: Jak si představujete ideální školní třídu? Jak se žáci chovají k sobě v dobré třídě? Každý žák individuálně sepíše požadavky na chování ve třídě. . Žáci vytvoří skupiny a v nich společně z individuálních návrhů vyberou pět až sedm pravidel a zvolí mluvčího skupiny. 4.) a moderátorem reflexe. Předpokladem zážitkového učení je však dobrovolnost účasti při aktivitě i skutečnost. ISBN 80-85931-48-6. například ve školní družině. jsou pouze nástrojem nikoliv cílem zážitkového učení. předpokládáme. Aktivity nejčastěji hry. Úkolem všech zástupců skupin je formulovat konečné znění třídních pravidel chování.1. Proto je důležitým krokem v životě třídy společné formování obecných pravidel chování.. které odrážejí určitou životní situaci.). otevřená komunikace na všech úrovních (mezi spolužáky. si lze představit podle následujícího schématu: . Základní cyklus. Brno : Paido. Konečné znění pravidel vytvářejí vždy sami žáci. budou včleněny do konečného seznamu (pokud bude souhlasit většina žáků) Závěrem učitel diskutuje s žáky varianty možných „sankcí“ při porušení pravidel třídního soužití.

místného sportovního areálu aj. ba naopak. Žáci tak mají možnost vnímat i neverbální projevy. aby na sebe účastníci viděli. Důležité je však problém či konflikt žáka či skupiny žáků včas identifikovat a poskytnout účinnou podporu při jeho řešení Žáci ve třídní skupině porovnávají vlastní chování. umožňuje žákům. Realizace: Třídní setkávání celoročně zakomponované do školního rozvrhu v rozsahu 2-3 vyučovacích hodin. a vytvoření předpokladů pro postupný vývoj třídy jako pozitivní neformální skupiny . Ve druhé etapě se jedná o pravidelná třídní setkávání vedené třídním učitelem případně školním poradcem. je mediátorem při řešení třídních problémů. Všichni žáci dostanou prostor k osobnímu vyjádření i když jej třeba nevyužijí.). Z praktických zkušeností školních poradců uvádíme nejčastější citovaná témata třídních setkání: pravidla soužití ve třídě. Záleží na věku studentů a vývoji školní třídy. aby budovali vlastní autoritu.3. orientuje se na současný stav třídy. vzájemné sebepoznávání a sebeprezentace. Závěrem třídního setkání by mělo proběhnout kolečko dotazů a připomínek. asertivita a dovednost kultivovaně obhajovat svá stanoviska. které se však doplňují a probíhají v různém časovém horizontu podle kvality sociálního soužití třídy. že v diskusi k tématům třídních setkání neexistují správné a špatné odpovědi a každý má možnost vyjádřit vlastní názor a pocit. které bude realizováno přímo ve škole – nikoliv ve třídě (využití družiny. vyučujícími a vedením školy. Potvrzuje tak. hraje spíše roli prostředníka mezi třídou. Žáci by měli být seznámeni s významem a funkcí třídních setkání.4 Etapy vedení školní třídy Systematická práce s nově vznikající třídou je rozdělena do tří etap.. učitel by jim měl přiblížit program i nové formy práce. Cílem první etapy je vzájemné poznávání studentů. . Tento typ práce se třídou můžeme považovat též za primární prevenci vzniku nežádoucího chování V každé skupině vznikají konflikty a problémy a třída není výjimkou. Učitel informuje žáky. 4-5 setkání ve školním roce Σ Shrnutí Uvedené tří etapy jsou modelem programu dlouhodobé práce se třídou jako sociální skupinou. minulost již neřeší. Realizace: Formou třídní samosprávy. význam vrstevnické skupiny vzrůstá a je zdrojem sociálního učení A to je další důvod. Mění se též role třídního učitele. praktický nácvik efektivnějších učebních postupů. třídního učitele i ostatních pedagogických pracovníků. témata třídních setkávání jsou v režii třídní samosprávy. Učitel nehodnotí výroky žáků. tělocvičny. proč přirozené socializační působené třídy systémově včlenit do výchovně vzdělávacího programu základních i středních škol. na středních školách se o třetí a čtvrté ročníky. dospívající a autority. třídního i školního klimatu včetně návrhu změn. Program je koncipován na 2-4 dny.1. hodnocení školního roku z hlediska prospěchu. Realizace: formou adaptačního kurzu nebo prvého třídního setkání. postoje i pocity s chováním a pocity spolužáků. Učitel sumarizuje a parafrázuje žákovské komentáře. 4. Na základní škole se jedná o deváté třídy. vyjadřovat bez obav svůj názor. Ve třetí etapě by žáci a studenti měli postupně převzít zodpovědnost a vést třídní setkávání ve větší míře samostatně. pouze povzbuzuje každého žáka k zapojení do diskuse. Všichni žáci mají mít možnost ovlivňovat dění ve třídě.Třídní setkávání je založeno na demokratickém způsobu řízení. Učitel minimalizuje moralizování. vytýkání chyb aj. že aktivně naslouchá. rizika v chování dětí i dospívajících.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi        Zahájení setkání se realizuje pokud možno v kruhovém uspořádání. konflikty a jejich řešení. komunikovat otevřeně se spolužáky i učiteli. Systematické vedení třídy však vyžaduje od třídních učitelů nové profesní kompetence. která navazují na program prvé etapy.

Jaký jsem učitel. schopni se orientovat v příčinách nekázně žáků ve škole. E.2. Diagnostika. umět popsat funkce školních řádů a školní kázně. Praha : Portál. Praha : Portál. 1994. Praha : SPN. ISBN 80-7178-083-9. 4. 2004. 1995. jsme již naznačili . VALENTOVÁ. moderační postupy . HERMOCHOVÁ. vedla neúnosná míra kázeňských problémů ve školách ke konstituování pedagogické subdisciplíny zvané „Classroom Management“. Kladno : AISIS o. 2002. Metodika práce s poradenskou skupinou.. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha : UK Pedagogická fakulta. ISBN 80-7290-146-X ZAHRÁDKOVÁ.s. ISBN 80-7178-032-4 . . proč učitelé opouštějí své povolání a proč absolventi pedagogických fakult nenastupují jako učitelé do škol. prevence a řešení nekázně ] Po prostudování této kapitoly budete:       umět definovat kázeň a školní kázeň. 1988. Strategie řízení třídy.Vl. Praha : Karolinum. znát oficiální výchovná opatření a klasifikaci chování žáků ve škole. 2005. především anglosaských. 2002. a kol. HRABAL. VALENTOVÁ. znát základní nástroje detekující nekázeň a její příčiny.Třída Jaké metody práce jsou efektivní při vedení třídy.2 ŠKOLNÍ KÁZEŇ Stanislav Bendl Klíčová slova: kázeň. S: Skupinová dynamika ve školní třídě. KARNSOVÁ. Obecně lze kázeň definovat jako vědomé dodržování zadaných norem. 67-83. In: Hadj Moussová a kol: Intervence. funkce kázně. L. znát základní opatření prevence a řešení nekázně. reflexe. projevy nekázně. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha : UK PedF. příčiny nekázně. V řadě západních zemí. 4. Projevy školní nekázně jsou častým důvodem obav a strachu žáků ze školy. HADJ MOUSSOVÁ. Společným jmenovatelem je existence norem a jejich dodržování. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Brno : Centrum pro další vzdělávání učitelů. Praha : Portál. Z. s. M. Nekázeň žáků ve škole představuje jeden z hlavních stresorů jak žáků. L. Vedení školy by mělo zainteresovat učitele s osobnostními předpoklady pro práci třídního učitele a vytvořit jim podmínky pro další vzdělávání v oblasti rozvoje sociálních dovedností & Doporučená literatura CANGELOSI. školní řád. ale promítají se do programů v rámci celoživotního vzdělávaní učitelů. ISBN 80-7367-042-9. 1996). Teambuilding – cesta k efektivní spolupráci. 2002. ISBN 80-239-5612-4. Některé práce z této oblasti byly přeloženy do češtiny (Cangelosi. Sociální psychologie pro učitele. Pedagogicko psychologická intervence ve školní třídě.tedy metody. tvořivá společná činnost a diskuze. 1996. Pedagogicko-psychologické poradenství II. které obvykle nejsou zařazeny do pregraduální přípravy učitelů. tak učitelů. S.společné zážitky.1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍ KÁZNĚ Existuje řada vymezení kázně. Vl. ISBN 80-7290-101-X. jakož i jedním z hlavních důvodů. Petty. HRABAL. 2005. ISBN 80-246-0436-1.

Klasifikace chování žáků: a) 1 . docházka do školy. Je součástí povinné školní dokumentace. c) důtka ředitele školy. zajištění bezpečnosti a zdraví učitelů a zaměstnanců školy. Rozumí jimi „pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. V současné době mají často žáci možnost. Školy mají „ze zákona“ stanoveno pouze několik oblastí. V tom případě se potom nekázní rozumí v podstatě pouze drzost.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi G Školní kázeň v intenci této obecné definice lze definovat jako vědomé dodržování školního řádu a pokynů stanovených učiteli. ochrana zdraví). 48/2005) stanovuje rovněž hodnocení chování žáků na vysvědčení. Školní řád plní několik základních funkcí. Funkce školních řádů: a) zajištění hladkého fungování školy. Podle § 17.. které platily po celé republice stejně.1. Výchovná opatření a klasifikace chování O výchovných opatřeních se zmiňuje školský zákon v § 31. její velikost a výchovně vzdělávací koncepci. d) dosažení maximální míry spolupracujícího chování. Vyhláška o základním vzdělávání (Sbírka zákonů č. neboť škola. Např. b) důtka třídního učitele. Jejich zapojení do konstituování pravidel soužití ve škole skýtá naději. které u nás považujeme za kázeňské přestupky. vulgárnost a tzv. uložit žákovi následující výchovná opatření.velmi dobré. . aby se spolu s učiteli či vedením školy přímo podíleli na tvorbě školního řádu. ? Vyhledejte ve školském zákonu (č. popř. podobně jako žádná jiná instituce. g) vytvoření vnitřní struktury chování u dětí. dnes si každá škola tvoří svůj řád. učiteli. 48/2005). Školní řád by měl odrážet a respektovat konkrétní situaci školy. Zatímco v České republice za socialismu existovaly pouze celoplošné školní řády. 4. nemůže efektivně fungovat bez pravidel.1 Školní řád a školní kázeň Základní normu kázně reprezentuje školní řád. nepedagogickými pracovníky a návštěvníky škol. 1). b) ochrana žáků. Výchovná opatření při porušení povinností stanovených školním řádem: a) napomenutí třídního učitele. přístup k žákům.“ Výchovná opatření jsou rovněž obsahem vyhlášky o základním vzdělávání (Sbírka zákonů č. c) udržení přijatelné míry slušnosti mezi žáky. V některých školách či statistikách dělají rozdíly mezi nekázní a šikanou. Školní řády se objevovaly spolu se vznikem škol. že tato pravidla přijmou za svá. které musí školní řád zahrnovat (např. které jsou stanoveny školním řádem. 3 této vyhlášky je možné v případě porušení povinností.2. alkohol. chování žáků. odst. odst. e) omezení rušení okolí (ostatních tříd) činnostmi prováděnými v rámci výuky. f) poskytnutí podkladů při řešení pojistné události. rvačky či vandalismus a zvlášť se vykazuje kategorie „kázeň“ (discipline) nebo nedostatek kázně (lack of discipline). jaké základní oblasti (body) musí obsahovat školní řád. 561/2004 Sb. § 30). Chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení třemi stupni (§ 15. dalšími zaměstnanci školy. který do určité míry charakterizuje výchovnou filozofii školy. v USA se ve školních statistikách zvlášť vykazují přestupky jako drogy. nespolupracující chování žáků. V některých zemích nezahrnují mezi projevy nekázně některé typy chování.

techniky či kultury. je odhalení její existence.typickým příkladem je třeba šikany . V průběhu času se mění formy a frekvence projevů školní nekázně. Funkce školní kázně:       orientační (vodítko v oblasti hodnotové orientace).2. Podoba školní (ne)kázně se přes mnohé přetrvávající rysy proměňuje s postupujícím časem. projekty) týkající se nekázně dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních (rasismus. šikany. Kázeň je tedy nejenom základním předpokladem efektivního učení. 2) vytváří prostředí podporující učení. projektivní techniky.uspokojivé. xenofobie. nástrojem ochrany dětí před riziky.2. 13/2005). akční výzkum. za jakých podmínek je možné žáka nebo studenta „podmínečně vyloučit“ nebo „vyloučit“. resp. Říčan. včetně drog). c) 3 – neuspokojivé ? Vyhledejte ve školském zákonu (č. § 31). To nemusí být až taková samozřejmost. vědy. že nekázeň žáků v našich školách představuje závažný problém současného školství. záškoláctví). 4. analýza školní dokumentace. bezpečnostní (ochrana žáků před násilím ze strany spolužáků). nošení zbraní a výbušnin). resp. opakovaným konstatováním České školní inspekce o tendenci nárůstu počtu kázeňských problémů žáků základních škol. K diagnostikování (ne)kázně lze použít běžných metod pedagogického výzkumu: pozorování. kdy se mladí lidé dopouštějí trestné činnosti.2 DIAGNOSTIKOVÁNÍ NEKÁZNĚ Základním předpokladem prevence a řešení (nápravy) nekázně. výkonová (zvyšování výkonu a efektivity práce) hygienická (ochrana žáků před škodlivými vlivy. prognostická (ochrana před budoucí kriminální dráhou). 1995.2. frekvence a závažnosti. Prostudujte §§ 3 a 10 vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (Sbírka zákonů č. ekonomická (ochrana před vandalismem a krádežemi). vývojem společnosti. rozhovor.2 Funkce kázně Hledáme-li účel kázně. Uvnitř školy plní kázeň dva hlavní cíle: 1) zajišťuje žákům a učitelům bezpečí. svědčí řada „indicií“ počínaje dílčími výzkumnými šetřeními (Bendl. a to v několikerém smyslu. která vyplývají z nerespektování stanovených norem chování ve škole. ptáme se vlastně po jejích funkcích. drogy. drog. 561/2004 Sb. přes permanentní informace o drsných případech školní nekázně v tištěných a elektronických médiích.1. obsah školních řádů (explicitně zmíněná ustanovení týkající se kouření. které se týkají klasifikace chování a výchovných opatření. 2001.. brutalitě trestných činů dětí a snižování věku. ministerské materiály (metodické pokyny. škálování. dotazník.Třída b) 2 . programy. Z tohoto hlediska lze hovořit o následujících funkcích školní kázně. 4. alkoholu. ale i bezpečnosti žáků (dokonce i učitelů). až po smutné statistiky o kriminalitě dětí a mladistvých. netolerance. úrovní poznání. 2001). šikana. & Charakteristiku výše uvedených metod spolu s příklady a možnostmi jejich aplikování na .3 Projevy nekázně O tom. 4.zůstávají oku učitele skryty. zjištění jejích forem. jak by se na první pohled mohlo zdát. Některé kázeňské přestupky . Kolář.1. Kázeň můžeme chápat jako ochranu dítěte ve škole.

že se žák naučí novému chování). Socioekologické (environmentální) teorie (neukázněné chování je výsledkem dynamiky interakce mezi žákem a jeho prostředím). vrozené. která se snaží utřídit faktory. S. (2) sociální faktory (vliv výchovného prostředí rodiny. Bendl (2004b. studenta). prostředí) či situačních. ve vztahu k jednotlivých projevům nekázně (šikanování. : Na webových stránkách Ministerstva školství. Podle toho. není záležitostí jedné jediné příčiny. biologicko – sociální. .. s. Teorie neukázněného chování žáků: 1) Biologické teorie (neukázněné chování je součástí žákovy konstituce). lhaní. ať už vnitřních (biologických). Přehled příčin jednotlivých projevů neukázněného chování podávají např. lenivost. nebo konkrétně . nepozornost.3 PŘÍČINY NEKÁZNĚ Nekázeň žáků ve škole není monokauzálním jevem. krádeže. „partám“. kombinované (vzniklé kombinací některých skupin faktorů) a neznámé. žáka. násilné chování. G Diagnostikování příčin školní nekázně má zásadní význam z hlediska preventivních opatření a řešení nekázně. rozhodující o ukázněnosti jedince. nudný výklad učitele). vliv party. volíme také kázeňské metody a prostředky. Druhá skupina zahrnuje působení společenského prostředí (od rodinného prostředí ke školskému. sociální. zdravotnicko – hygienické. Langová (1992. do dvou skupin: (1) Činitele individuálně psychologické povahy a (2) Činitele sociologické povahy. s. 4. ale řady faktorů. které se mohou podílet na neukázněném chování žáků ve škole. situační. řadí vrozené a získané psychosomatické vlastnosti osobnosti. ze kterých mohou učitelé vycházet.2. 388) rozlišuje tři skupiny faktorů. když se snaží objevit příčiny nevhodného chování žáků. úroveň nadání. intelektuální. (3) situační faktory (okamžitá atmosféra třídy. záškoláctví) a Ondráček (1999) v publikaci „Vyrušování. V pedagogické. Lazarová (1998) v knížce „První pomoc při řešení výchovných problémů“ (neklid.cz) vyhledejte dokumenty (metodické pokyny. agresivita. Do první skupiny např. vyhýbání se práci. nepozornost. 2004. neposlušnost a odmítání spolupráce“ (neklid. projekty). 138) rozlišuje činitele. Jedná se o faktory: biologické. psychologické. resp. s jakými příčinami spojujeme dané chování dítěte. 2) Psychodynamické teorie (neukázněné chování je důsledkem neúspěšného vyrovnání se s vnějšími i vnitřními konflikty během zrání dítěte). k jiným sociálním skupinám. nepořádnost. událost v předchozí hodině. tj. Kázeňské problémy ve škole. 2005) uvádí 8 skupin faktorů. Rotterová (1973. sociologické literatuře se můžeme setkat s rozmanitými klasifikačními schématy. organizacím. záškoláctví). které se mohou podílet na nežádoucím chování: (1) biologické faktory (odchylky stavby a funkce nervové soustavy žáka. lhaní. které rozhodují o ukázněnosti jedince (dítěte. vandalismus). mládeže a tělovýchovy ČR (www. pracovišti atd. 2002. vzniklé úrazem). záškoláctví. 3) Behaviorální teorie (neukázněné chování je naučené a lze ho odstranit tak. s. nepořádnost. programy.msmt. s jakou příčinou. které se navíc vzájemně kombinují. duchovní. zdravotní stav. O příčinách nekázně můžeme uvažovat buď obecně (řada různých projevů nekázně má společné příčiny). mladistvého. Praha : Triton.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi problematiku „odhalování“ výskytu projevů nekázně naleznete v publikaci: BENDL. 82) uvádí přehled teorií.). fyzikální. citovou a sociální zralost. vnějších (výchova. popř. které se týkají prevence a řešení sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních. Obst ve „Školní didaktice“ (Kalhous-Obst aj. krádeže. širší komunity a médií).

kdy žáci začnou s „testováním“ učitele už v průběhu první vyučovací hodiny. Za prvé.1 První setkání učitele s žáky Z hlediska budoucí práce učitele. mohou zde nastat dva případy. Zdá se dokonce.2. má situaci usnadněnou tím. existují zde však určité rozdíly – přinejmenším v tom. Za druhé. proto. různé strategie jejich chování. Sbírají informace o učiteli. pravidel. studentů pedagogických fakult a dalších fakult vzdělávajících budoucí učitele. jak bude přijat žáky. že řada mladých začínajících učitelů mnohdy rychle zavrhne svá dobrá předsevzetí jenom proto. pokud už učitel nějaký čas učí). tedy na případ prvního setkání učitele s žáky na počátku profesionální kariéry. se kterou je učitel schopen vymezit pedagogickou situaci. testují jeho reakce. než poprvé vstoupí do nové třídy. tj. že kázeň žáků je vlastně to první. zvláště na počátku učitelské dráhy a zvláště ve vyšších ročnících. Hlavní starostí učitele před vstupem do nové třídy. resp. například hlukem. orientují se v jeho chování: pozorují ho. že má věc pod kontrolou a nedopustí žádné zlehčování svých požadavků (popř. která zformuloval společně se žáky). v tom. Žáci se zprvu příliš „kázeňsky“neprojevují. Úspěšný vstup do učitelské profese je důležitý z řady důvodů.4. Jedná se o vzájemné poznávání učitele a žáků. který již nějakou dobu učí. ale s konkrétní (novou) třídou se setkává vůbec poprvé. které se uplatňují během další sociální interakce učitel – žáci (třída). jakož i z hlediska působení učitele v konkrétní třídě. může se jednat o první setkání učitele se žáky na počátku jeho profesionální dráhy. kde začíná vyučovat. Obě situace mají mnoho společného. že učitel. s přístupem k dětem. které se týkají prvního setkání učitele se žáky (ale i s novou třídou. Může však samozřejmě dojít k situaci. zda s nimi dokáže v klidu vyjít. 66): 1) V rychlosti a srozumitelnosti. tj. se třídou. v ukázání žákům. Zaměříme se na případ.4 PREVENCE A ŘEŠENÍ NEKÁZNĚ Žádný učitel se nevyhne tomu řešit otázky spojené s problematikou výchovy a potažmo kázně (jedna z dimenzí učitelské role se také označuje jako dimenze ukázňovatele). 2) V dovednosti prosadit závaznost svého pojetí pedagogické situace pro žáky. 1992). „oťukávají si“ nového učitele. způsobem komunikace či s mírou tolerance šumu ve třídě. co učitel řeší ještě předtím. . jak jsme naznačili. Z hlediska kázně se hovoří o dvou fázích. že může využívat své dřívější zkušenosti z interakce se žáky (blíže: Langová. zjišťují jeho požadavky a nároky. co si mohou k učiteli dovolit. že zažijí na počátku své učitelské dráhy dílčí nezdary. Začínají učitele provokovat kázeňskými přestupky. je důležité první setkání učitele s žáky. jak rychle a jasně dokáže vymezit pravidla vzájemného setkání. seznamují se s jeho představou vyučování. zda se mu s nimi podaří najít společnou řeč. který se týká budoucích učitelů. 1992.Třída ? Které příčiny neukázněného chování má učitel ve své moci? Na které faktory způsobující nekázeň žáků má učitel malý nebo žádný vliv? 4. Začínají experimentovat se svým chováním vůči učiteli. Zjišťují.2. 4. s. Dvě fáze v rámci prvního setkání učitele s žáky: 1) Iluze kázně Tato část trvá zpravidla více než jednu (první) vyučovací hodinu. je především to. Pokud hovoříme o prvním setkání učitele se žáky. Úspěch učitele v situaci prvního setkání s žáky záleží (Langová. jeho přístupu a vztahu k žákům jako takovým. tak žáků (třídy). Většinou následují obě fáze po sobě tak. nerespektováním některých jeho požadavků či různými legráckami. mj. kdy učitel již nějakou dobu učí. 2) Zkouška sil V rámci této druhé fázi žáci zkoušejí. během prvního vzájemného setkání. Během prvního kontaktu učitele s žáky se začínají utvářet určité vzorce chování jak učitele. může jít o případ. jestli je třeba brát učitele vážně.

Jinými slovy. 4. Prevencí učitelova selhání v situaci prvního setkání s žáky je vyhnutí se chybám a omylům. K prevenci a řešení nekázně se používá řada kázeňských metod a prostředků (podrobněji: Bendl. ale spočívá v kombinaci několika metod a prostředků kázně. Postup učitele při řešení nekázně: a) rozpoznat projevy neukázněného chování žáka.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Jaká existuje obrana proti různým formám „testování“ a žákovským provokacím? Cestou. tj. vlastní vychovatelské zkušenosti či po konzultaci s příslušnými odborníky volit opatření na podporu kázně a přístup k žákovi (skupině žáků či celé třídě). neboť nemá mnoho času si svou „odpověď“ důkladně promyslet. 2005. 1992. je klidná. 1990). jak obstát v této specifické situaci:    snaha učitelů toto období nějak přečkat bez větších šrámů. jak obstát ve zkoušce sil. resp. patří (Langová. Dvojí řešení nekázně (časové hledisko): a) okamžité (vede k zastavení nekázně a bezprostřední nápravě).4. 67). používání tvrdých mocenských praktik. b) dlouhodobé (snaží se zjistit a eliminovat hlubší příčiny nekázně. formulování jasných požadavků na chování žáků není doprovázeno účinnými strategiemi a dovednostmi učitelů. v tom. snaha opřít se o své mocenské postavení ve třídě (o formální autoritu – pravomoc). aby žáci měli taktéž pozitivní vztah k nim. Cotton. Každopádně však tomuto dlouhodobému řešení musí předcházet nějaká bezprostřední reakce na projev nekázně. vtipná a pohotová reakce ze strany učitele. Učitelé by se v souvislosti s řešením kázeňských problémů měli držet určitého obecného postupu. že jejich pozitivní vztah k žákům postačuje k tomu. vymezení jasného rámce chování žáků. v rodině nebo v širším sociálním prostředí). V odborné literatuře jsou k dispozici informace jak o komplexních. ať už spočívají v pedagogické práci školy. 1992. K takovým např. která žáky nějakým způsobem překvapí či zaskočí. Některé z nich (první a druhou možnost) je možné pokládat za více či méně vhodnou cestu. učitel by měl pokud možno zareagovat jinak než žáci očekávají. vyhýbání se jasné formulaci školní situace. který je způsoben prvním setkáním s žáky. c) na základě zmapování příčin nekázně. Ten záleží přinejmenším ve třech základních bodech. že učitel je nucen okamžitě reagovat na nekázeň žáků (zejména na chování závažnějšího charakteru). aby bylo možné později vytvořit se žáky přátelské vztahy založené na vzájemném respektu. chápání neúspěchu jako výzvy k sebezdokonalení. b) zjistit pravděpodobné příčiny jeho nekázně. mravní výchovy.2. . Je pochopitelně správné uvažovat o (ne)kázni v dlouhodobější perspektivě. Obecně platí. s.2 Řešení nekázně Řešení nekázně je z hlediska rychlosti reakce na kázeňský přestupek v zásadě dvojí: okamžité a dlouhodobé. Náročnost učitelské profese spočívá mj. k hledání účinnějších postupů. 2004b). kterých se začínající učitelé často dopouštějí. 67):    přesvědčení. že řešení většiny projevů nekázně není záležitostí jediného (izolovaného) kázeňského prostředku. s pomocí kterých by žáci požadavky skutečně naplňovali. Reakce učitelů na stres. jsou různé (Langová. kterými bude možné získat zájem žáků a využít jejich samostatnosti a tvořivosti. Je rovněž správné zamýšlet se nad příčinami nekázně a hledat vhodná (dlouhodobější) opatření. Tato situace je pro učitele stresující. tak specifických kázeňských programech (podrobněji: Bendl. s.

Agresivita a šikana mezi dětmi. 3. nwrel. Zaměřte se na kázeňská opatření. tak didakticky. 1999. ISBN 80-7178-049-9. 2001. Školní kázeň. LAZAROVÁ. částka 4. nebo. prosince 2004 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. 1990.    Σ Souhrn Dnešnímu učiteli zdaleka nestačí. Ten nespočívá pouze v aplikaci kázeňských metod a prostředků. ISBN 80-7066-613-7. Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. 386 . Z. BENDL. O. Vysvětlete podstatu těchto přístupů a diskutujte o reálnosti uvedených příkladů z pohledu současného školního života. . LANGOVÁ. P. M. Kázeň ve výuce.Třída ?   Napište. Praha : Portál. V publikaci „Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky“ (Bendl. povědomost o příčinách kázeňských problémů.. která pojednává o deseti skupinách kázeňských prostředků. která lze běžně realizovat v každé standardní základní škole. Praha : Portál. podle kterého by měl učitel hned zpočátku manifestovat svou řídící roli a situaci pevně kontrolovat a ovládat. ŘÍČAN. S. P. COTTON. M. ISBN 80-7254-453-5. 2003. ROTTEROVÁ. PETTY. byl odborně na výši. 2005. 2004a. Praha : ISV. Ukázněná třída aneb Kázeňské minimum pro učitele. Praha : ISV. Praha : Portál. a to jak po obsahové stránce. 2002. ale také „vychovatelem“. komunikovat s nimi.: Školní didaktika. s. Praha : ISV. O. pozitivní školní klima. & Doporučená literatura BENDL. Praha : Karolinum. Která opatření byste ještě navrhovali? Langová (1992) hovoří o dvou základních přístupech učitelů k interpersonálně náročným situacím. ISBN 80-7194-183-2. 1996. Sbírka zákonů č. Učitel v pedagogických situacích. stimulovat je. Praha : Portál. P. 1992. 1973. Dnešní učitel není pouze „vzdělavatelem“. ISBN 80-86106-00-4. ISBN 80-7254-624-4. . ISBN 80-85866-80-3. s. Františku. 2004b. Praha : Triton. ISBN 80-86642-14-3. a kol. aby uměl vhodně a účinně jednat se žáky. přestaň konečně zlobit. Schoolwide and Classroom Discipline. 2001. Bolest šikanování. S. CANGELOSI. Praha : Triton.. Rozlišuje tzv. ISBN 80-7178-014-6. diagnostiku (ne)kázně. zasahovat do jejich chování. nýbrž vyžaduje komplexní přístup. J. ISBN ONDRÁČEK.402. ISBN 80-7178-070-7.S. angažovanost učitelů v otázkách spojených s problematikou kázně a mravní výchovy a v neposlední řadě součinnost činitelů podílejících se na výchově dítěte. tj. OBST. Praha : Strom. B. Uveďte několik příkladů situací skrytého boje žáků s učitelem ve třídě. Pardubice : UP. která pojednává o prevenci a řešení nekázně. že jeho profesionalita vyžaduje. neposlušnost a odmítání spolupráce. KOLÁŘ. S. 2004) prostudujte kapitolu č. aby dobře ovládal svůj předmět. BENDL. S. Dostupné na: WWW: http://www. přístupy řešící a neřešící. 1995. jaký je Váš pohled na názor. Strategie řízení třídy. Metody a strategie. ISBN 80-86642-18-6. 2004b) si prostudujte kapitolu. 1994. Moderní vyučování. ale předpokládá mj. K. 1998.OBST. První pomoc při řešení výchovných problémů. 56 – 60. Kázeň a problematika jejího utváření. 13/2005.html. Dají se všechna opatření zmiňovaná v této publikaci aplikovat na studenty středních škol? V publikaci „Kázeňské problémy ve škole“ (Bendl. In: KALHOUS. ONDRÁČEK. Kázeňské problémy ve škole. aby disponoval sociálními kompetencemi. Vyrušování. Praha : UK. B. G. a kol. ISBN 80-7178-513-X.org/scpd/sirs/5/cu9. orientovat je. Efektivní řešení kázně není záležitostí jednoho dílčího či izolovaného opatření. BENDL. což znamená. Praha : Portál. Vyhláška ze dne 29.

sikana. Sbírka zákonů č. 561/2004 Sb.cz/ http://www. o předškolním.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Vyhláška ze dne 18.nwrel. ledna 2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 319 – 327.cz/ http://www.org/scpd/esp/esp95toc.cz http://www.org .htm http://www.html http://www. středním. částka 11. 48/2005..php http://csicr.minimalizacesikany.cz/index.pbis. WWW-stránky http://www.nwrel.org/scpd/sirs/2/snap6.html http://www.sikana.org/main. s. Zákon č.bkb. základním. vyšším odborném a jiném vzdělávání.

proto se k této oblasti nebudeme vracet. V dalším textu budeme vycházet z definice učení jakožto získávání zkušeností (informací. pro kterou jsou určena tato skripta. i když je ve struktuře této disciplině velmi blízká. ŽÁK 5. na podnětech. ale zaměříme spíše na proces učení celkově. léky apod. Kapitola. sociální klima. naučená bezmocnost. ] Cílem kapitoly je propojení dříve získaných poznatků z psychologie (především pedagogické) s pohledem na jejich fungování ve školní realitě. které je základem pro pedagogické působení učitele a jeho efektivnost. J. se kterými se můžete při praxi ve škole setkat.1. vnitřní a vnější determinanty učení. ve kterém je zařazena i pedagogická praxe. musíme brát v úvahu také vnitřní stránku – obecné vlastnosti psychiky i specifické charakteristiky učícího se jedince. dovedností. PSYCHOLOGICKÝ POHLED NA UČENÍ V kurzech pedagogické psychologie jste se seznámili s teoriemi učení. V následujícím textu se budeme zabývat vnitřními a vnějšími podmínkami učení. jazykový kód Studenti učitelství se v průběhu svého studia seznamují s celou řadou poznatků z pedagogických a psychologických oborů. většinou tak jsou teoreticky dostatečně vybaveni pro budoucí činnost učitele. utváření schopností. případně obecnější znaky procesu učení budeme vztahovat do oblasti výchovy a vzdělávání. sebepojetí. Prostudováním kapitoly by studenti měli:    získat vhled do psychologického dění. vrozených dispozicích k učení i na předchozích zkušenostech. kterou budete nyní číst by tedy neměla být jen opakováním pedagogické psychologie. zvyků. která není důsledkem zrání ani dočasných vlivů (únava. ale aby byl také schopen ho rozpoznat v konkrétním prostředí a aby dokázal odpovídajícím způsobem reagovat.1 ŽÁK A JEHO UČENÍ Zuzana Hadj-Moussová Klíčová slova: učení.Žák 5. Témata této kapitoly představují pouze výběr situací a problémů. V dalším studiu. za kterých je zkušenost získávána.). tj. a postojů). kognitivní a učební styl. že následná aktivita je odlišná v důsledku aktivity předchozí. Vnitřní podmínky závisejí na genetické výbavě jedince. Spíše se budeme snažit převést teoretické poznatky do té podoby. v jaké se objevují ve škole. Výsledek učení je dosahován interakcí mezi vnitřními podmínkami a vnějšími vlivy. by tedy mělo jít spíše o to navázat na teorii a pokusit se ji převést do konkrétních dějů ve škole tak. Učení probíhá na základě působení vnějších vlivů. Učení lze chápat jako proces adaptace jedince na jeho prostředí. učením též formována osobnost jedince v průběhu celého života. která způsobuje. znalostí. choroba. rozumět projevům žáků a jejich příčinám. Je to každá (relativně trvalá) změna u jedince. Svou roli hrají také podmínky. protože však jde o psychologický proces. vnější vlivy závisejí na sociálním prostředí. 5. Vzhledem k účelu tohoto textu se zaměříme především na učení. aby učitel nejen znal teoretický základ nějakého jevu. Čáp (2000) charakterizuje učení jako veškeré získávání zkušeností a utváření vlastností jedince v průběhu celého života. majících za následek změnu v určité oblasti. . nebudeme se zabývat jednotlivými pohledy na učení. které toto prostředí poskytuje. být schopni propojit teoretické znalosti z dříve studovaných oborů psychologie s konkrétními činnostmi činností učitele. které probíhá ve škole.1.

Mezi tyto charakteristiky patří:       temperament . Jedná se o  charakteristiky učícího se jedince  psychické procesy. si zde uvedeme pro příklad sebepojetí žáka a jeho souvislost se školní výkonností. (Každý ze studentů by jistě mohl doplnit z vlastní zkušenosti.) Je tedy důležité. Jako příklad vrozených faktorů si můžeme uvést vliv temperamentu jedince na učení.z jeho okolí. v jaké důvěřuje svých schopnostem.1 Charakteristiky učícího se jedince Hovoříme-li o charakteristikách jedince v souvislosti s učením. hraje zde tedy roli věk.). získané schopnosti a dovednosti motivace hodnotové orientace (charakter) pracovní dovednosti autoregulační vlastnosti Na základě vašich předchozích znalostí je možno analyzovat jednotlivé charakteristiky osobnosti. dokud ho nezačnou nudit. které už poznal. Víme. autoregulační vlastnosti.1. že nevalný výkon žáka nemusí být způsoben . odpovídat ale bude i schopnost a ochota naučit se určitou látku a porozumět jí i způsob řešení problémů. Z osobnostních charakteristik. výsledek učení je však podmíněn také vnitřními podmínkami u jedince. že temperament je tvořen specifikou fungování nervové soustavy a je ovlivněn geneticky. Pro učitele z toho vyplývá.2. na nějž vnější vlivy působí. Odkazuji zde tedy na znalosti studentů z obecné a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. který se učí. to znamená úroveň. což má významné důsledky pro školní práci. jakým reaguje na vlivy zvnějšku. které je také věnováno nejvíce pozornosti. než bude patřičně procvičena. Extravertní jedinec reaguje rychle. aby si učitel uvědomoval. Znamená to. odpovědnější přístup k učení. že k udržení zájmu extravertovaného žáka bude nutné ve zvýšené míře obměňovat činnosti. Jedná se o součást sebepojetí – sebehodnocení. Výkon žáka bude odpovídat jeho očekávání („líp než na trojku to nezvládnu"). VNITŘNÍ FAKTORY/DETERMINANTY UČENÍ Učení je závislé na působení na jedince zvenčí . Víme například.1. podílející se na učení 5. první co učitele napadne bude úroveň schopností žáka. u chlapců zase pozorujeme větší rozdíly ve výsledcích učení podle toho. zaměříme se zde na charakteristiky. které se utvářejí působením vnějších vlivů (tedy učením charakter. které můžete vztahovat ke konkrétním činnostem a situacím. ? Zkuste analogicky dohledat možné důsledky pro učení u introvertního jedince.extraverze/introverze. Osobnostní charakteristiky žáka ovlivňují přístup žáka k učení a způsob. Protože je to souvislost očividná.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 5. pracovní dovednosti apod. probíhajícím při vyučování. labilita vrozené dispozice. Na prvním místě musíme brát v úvahu individuální specifiku osobnosti žáka. podle toho. Výkon v jakékoliv činnosti u člověka ovlivňuje jeho vlastní očekávání. do jaké míry předmět učení zaujal. Dalším známým faktorem je pohlaví žáka – dívky obecně mají jiný. které často unikají pozornosti a v důsledku toho je snadné přehlédnout skutečné příčiny školního úspěchu či neúspěchu žáka. ale poměrně rychle ztrácí zájem o činnosti.2. Výkon a následné sebehodnocení je ovlivňováno úrovní očekávání i ve školní práci. že úroveň učení je závislá na vývojové úrovni žáka. že extravertní žák bude pravděpodobně snadno získán pro nové činnosti a bude se jimi zabývat se zájmem. aby žák dosáhl požadované úrovně zvládnutí činnosti a neopouštěl ji dříve. je otevřen změnám. co víte o charakteristických vlastnostech tohoto typu temperamentu.

a je charakterizován preferencí určitého typu podnětů . Například učitel. ale že se může jednat o získané (a často nesprávné) subjektivní přesvědčení žáka.html Poslední vnitřní charakteristikou žáka. navození zájmu o činnost nebo informace.wikipedia. Mareše (1998). Učební styl je závislý na obsahu učení. jakým způsobem se co nejlépe. str. upoutání pozornosti. nejekonomičtěji a nejtrvaleji naučit. Bandurou: http://www. Fischer.1. můžete použít dotazník učebního stylu studentů. který vyžaduje odpovědi naučené zpaměti posiluje u žáků pamětní učení. Vyplývá z toho. Je to převážně vrozený způsob poznávání. poznávací procesy a paměť.2 Psychické procesy. Čáp (1997).emory. odkazy na různé metody najdete ve zmíněné publikaci J.edu/mfp/self-efficacy. podílející se na učení Psychické procesy a funkce. zatímco učitel. Jedná se o fungování základních poznávacích procesů – především vnímání.org/wiki/Learned_helplessness  Pygmalion efekt: výzkum Rosenthala a Jacobsona. že učební styl žáka může učitel formovat svým působením.ceskaskola. Mareš (1998) a J. definovaná A. které vzniká v důsledku nesprávně interpretovaných minulých záporných zkušeností. V procesu učení slouží k probuzení zvědavosti. Učební styly vedou k vytváření konkrétních postupů při učení – učebních strategií. Podrobně se touto problematikou zabývá J. který je ovlivněný zkušenostmi z předchozího učení i působením sociálního prostředí. především požadavky. beznadějí a rezignací. & Kognitivní a poznávací styly je možné měřit. ovlivněný především vrozenými charakteristikami funkce nervového systému a smyslových orgánů. s.2. : Další možnost diagnostiky najdete (i s výkladem Kolbova dělení učebních stylů) na: http://ucitelske-listy. 1998.Žák nedostatkem schopností. který zadává úkoly typu hádanek nebo rešerší směruje žáky k samostatnosti v učení a k učení se řešením problémů. 51). který je i s vyhodnocením otištěn v Pedagogicko-psychologické diagnostice J. Naproti tomu učební styl je převážně naučený způsob získávání zkušeností (učení). Poznávací (kognitivní) styl je způsob. (Zároveň je však nezapomínejme. které tvoří obsah učení. sluchových či kinestetických. které zde budeme věnovat pozornost jsou poznávací a učební styly žáků. zkoumající vliv očekávání učitele na výkon žáka a jeho dlouhodobých důsledků: http://en. Motivační část je nutnou fází každé činnosti jedince – nenajdeme u člověka činnost. 55). které jsou v průběhu učení aktivovány a které se podílejí na kvalitě a trvalosti učení jsou především motivace. které na žáka klade. Kognitivní styl je proto jen minimálně závislý na obsahu poznávání a je málo ovlivnitelný.wikipedia. Pokud byste chtěli zjistit svůj vlastní styl.) a je výrazně ovlivnitelný (viz Mareš 1998. Pro učitele je výhodou poznání kognitivního stylu žáka a jeho respektování. jak nejlépe zpracovat materiál k učení. že jeho úspěšnost je nezávislá na míře jeho snahy.cz/Ucitelskelisty/Ar. které vyplývají z jeho zkušeností s učením. Takto postižený žák vzdává předem jakékoliv úsilí v očekávání neúspěchu. vyznačuje se nízkou sebedůvěrou.asp?ARI=102632&CAI=2168 5. Každý jedinec má repertoár osvědčených učebních strategií. co je potřebné. jakým jedinec – v našem případě žák – přijímá a zpracovává podněty z okolního prostředí.org/wiki/Pygmalion_effect  vnímaná psychická výkonnost (percieved self efficacy). Dittricha (1993). 1997). Tento stav označujeme jako naučenou bezmocnost (viz např.) Existuje řada strategií. & K prohloubení orientace v této problematice doporučujeme seznámit se s následujícími výzkumnými tématy a teoriemi:  naučená bezmocnost: http://en. jak s podněty nakládat (podrobný přehled viz Mareš. že kognitivní styl žáka ovlivňuje také preference v učebním stylu. která by nebyla ničím motivována. případně preferencí určitého způsobu. des. K motivaci a jejímu . je charakterizován preferencí určitého typu činnosti při učení (spíše aktivní experimentace nebo naopak spíše reflexe či hledání souvislostí apod.vizuálních.

který je založen na Feuersteinově programu. monitorováním průběhu a úspěšnosti učení a 2. Podobně jako utváření žákova učebního stylu. pružným přizpůsobováním postupů. V této souvislosti je třeba zmínit také obecnější učební dovednost.). vytváření mentální představy o tom. navštivte adresu http:// userweb. promyšlení odpovědi. musí být obsah učení osvojen. tedy v době. ale získáváme také zkušenosti s učením. hypotetické myšlení (mentální zkoumání alternativních řešení). Feuerstein začal svůj program vytvářet na konci 40 let.cz/kpsp/. Tím. Na kvalitě výsledků poznávání se také podílí pozornost. pokud není řešení nalezeno rychle. kdy počítače ještě neexistovaly. kdy jde o rozpoznání obsahu učení. pokud se ukazuje.uložen. 2004). k jejímuž rozvoji u žáků zmíněný program také přispívá. že je . 1996): Na úrovni vstupu dat se jedinec musí naučit získávat všechny informace. zařazování nových informací do již existujících celků (třídění). potřeba logického důkazu při řešení. 2001). rozhodujících dat. V procesu učení je podle Feuersteina možno rozlišit tři fáze. protože posiluje výsledky učení.pedf. protože jimi jsou jeho dovednosti učení se rozvíjeny. že se daný obsah skutečně naučil. Proces učení v konkrétních krocích velmi dobře přibližuje program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina (Pokorná. řešíme problém apod. že se učíme. používání pouze relevantních. K výstupu. zapamatován . přičemž v každé z nich mohou vznikat problémy.1. chápání trvalosti předmětů a vztahů. rozvoj potřeby přesných informací. Ve fázi zpracování informací jde o tyto funkce: definice problému a jeho nároků na zpracování. které potřebuje. získáváme nejen nové vědomosti a dovednosti. kde najdete informace o kurzu kognitivní stimulace. že v programu instrumentálního obohacení je používána počítačová terminologie. udržování různých částí informací v mysli zároveň (rozšíření mentálního pole).to znamená přesná verbální formulace řešení s přihlédnutím ke způsobům vyjadřování a chápání problému ostatními. kategorizujeme. Vágnerová. které jsou na žáka kladeny. Až pokud jedinec reaguje na situaci pomocí nově nabyté odpovědi. Jde tedy o rozvoj těchto funkcí: přesné a jasné vnímání. K úspěšnému učení přispívá i tento úspěch. Žáci. můžeme říci. plánování postupných kroků v řešení.nepodléhat panice. problém je tedy založen spíše v oblasti využití poznávacích funkcí než v úrovni schopností. systematické a plánované vyhledávání informací. Jestliže má však proces učení přinést trvalejší změny u jedince. i metakognitivní zkušenosti závisí na požadavcích. Metakognice je tvořena dvěma souběžně probíhajícími procesy . hledání jiných strategií řešení (překonání zábran). odkaz „pedagogická činnost". kteří neumějí využít vlastních zkušeností nejsou schopni získat užitek z učení. mýlíte se. vytváření systémů časových a prostorových referencí (umístění věcí a událostí do časových a prostorových souvislostí). tedy přiměřenému vyjádření řešení problému je zapotřebí těchto funkcí: překonání egocentrického zaměření komunikace . Metakognice je rovněž vymezována jako „učení se učení“. kterou nazýváme metakognice (viz např. ¥ Pokud byste měli zájem o výcvik v tomto programu. používání více než jednoho zdroje informací. vyhledávání možných vztahů mezi jednotlivými informacemi. Podle Feuersteina se u selhávajících žáků jedná spíše o kognitivní deficit než o mentální deficit.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi významu ve škole je věnována samostatná kapitola. uchován a posléze znovu vyvolán z paměti. dále o zpracování na mentální úrovni (identifikujeme význam poznávaného. G Máte-li pocit.cuni. aby bylo možno vyhnout se namátkovým odpovědím (pokus-omyl) a zvládnutí impulsivního chování . rozvoj verbálních prostředků k označení a rozlišování dat. tj. vědomosti či dovednosti. co je nutné udělat. V každé z těchto fází nachází učitel možnosti stimulace žáků k jejich optimálnímu kognitivnímu rozvoji. na které je možno se zaměřit (Hadj Moussová. Poznávací procesy se na procesu učení podílejí nejdříve na úrovni vnímání.

Je tedy zřejmé. související s prostředím. kvalitě i způsobu. položte si následující otázky:  Vím už něco. důležitá je i jejich podoba i obsah. jakým vnější vlivy působí.3. co mi může pomoci s tímto úkolem?  Kterým směrem bych chtěl zaměřit své myšlení?  Co bych měl udělat nejdříve?  Kolik času mám na splnění úkolu? b) Monitoring: v průběhu činnosti (učení) si položte tyto otázky:  Jak mi to jde?  Dělám to správně?  Jak bych měl(a) pokračovat?  Co je důležité si zapamatovat?  Neměl(a) bych pokračovat jiným směrem/způsobem  Měl(a) bych přizpůsobit tempo učení obtížnosti látky  Co mám dělat. důležité je zda učitel používá spíše styl transmisivní nebo konstruktivistický.1. 1988). V určitém smyslu je možno říci.učitelé i žáci. Učíme se to. že vnější determinace učení je v celém procesu podstatná. Chvál. co nám naše prostředí poskytuje a ve formě. dále působí b) sociální klima školy i třídy a na individuální úrovni působí c) vztahy mezi žáky. 5. 2003). Sociální prostředí školy však není tvořeno pouze pedagogiickým působením. zpracovávané pedagogy. že metakognitivní dovednosti jsou tím nejdůležitějším. co tvoří naši kulturu.3. V tomto smyslu hraje škola významnou úlohu. tudíž následně i jejich výsledky. který byl zmíněn už výše. jestli mi nezůstala nějaká chybějící nebo nezvládnutá místa v naučeném tématu? 5. Podstatný vliv má styl výuky. ? Vyzkoušejte toto cvičení k rozvoji metakognitivních dovedností. aby učící se žák byl schopen určitého odstupu od vlastní činnosti a reflexe. který jsem očekával(a)?  Co jsem měl(a) dělat jinak?  Je možné použitý postup aplikovat i na jiné problémy a jak?  Měl(a) bych se ještě vrátit k látce a zjistit. proto se zde omezíme na témata. Učení je nevyhnutelně sociální jev. učíme se rozumět tomu.1. Protože se jedná o téma. protože obsahy učení se mění stále rychleji. kterým vnější podněty ovlivňují člověka. VNĚJŠÍ FAKTORY/DETERMINANTY UČENÍ Učení je mechanismem. je to také prostředí. který je vyučuje (viz Hrabal.1 Sociálně psychologické aspekty působení učitele Přístup učitele k žákům a jeho volba pedagogických postupů významně ovlivňuje vztah žáků ke škole a učení. setkávají a působí na sebe. Celá problematika je velmi rozsáhlá a jistě jste se již s ní seznamovali při předchozím studiu psychologických předmětů (zvláště vývojová. do kterého patříme. zachovejte však směr dotazování: a) Když plánujete nějakou činnost. když tomu nerozumím? c) Evaluace: při hodnocení průběhu a výsledků činnosti odpovězte na tyto otázky:  Jak dobře jsem to zvládl(a)?  Pomohl mi můj způsob práce k výsledku. budou záviset výsledné zkušeností. Je užitečné všímat si souvislostí mezi postoji žáků k jednotlivým předmětům a kvalitou učitele. aby byl schopen sám sebe vnímat jako učící se subjekt (Krykorková. je zde na místě pouze připomenout vliv formy působících vnějších podnětů. . Vliv školy jako sociálního prostředí se projevuje na několika úrovních. případně sociální psychologie). Jde především o: a) vliv ze strany učitele. co si žák ze školy odnáší. ale schopnost učit se umožňuje s těmito změnami držet krok. které v oblasti vzdělávání hrají významnou roli. K tomu je samozřejmě nutné.Žák to nutné pro zvýšení efektivnosti učení. kde se lidé . Otázky můžete obměňovat podle konkrétní situace. Na množství. v jaké nám to poskytuje.

zlepšení klimatu ve třídě (zvláště u adolescentů) například často prospěje možnost dát žákům upravit si prostředí ve třídě podle svého (plakáty. G U učitele nacházíme v připisování příčin chování specifickou tendenci . Zvláště učitelé odborných předmětů jsou často zaměřeni především na svůj předmět a méně se zabývají žáky jako aktivními účastníky vzdělávání (logotrop vs.1. Význam percepčně postojové orientace je především v tom.2 Vliv vrstevnické skupiny Žákovo učení a jeho výsledky závisí také na vrstevnické skupině ve třídě. tím vymezuje jeho možnosti a žák se postupně této situaci přizpůsobuje. Je dobře na to myslet.3 Sociální klima Ze sociálně psychologického hlediska je pro život lidí důležité také klima jejich sociálního prostředí.včetně hodnocení a kauzálních atribucí (připisování příčin chování a projevů). Sociální klima ve škole má navíc důležité dopady na pedagogické působení.1. že součet výkonů jednotlivců není totožný s výkonem skupiny. Pro nás je v praxi důležité uvědomovat si. Jiným způsobem bývá také sociální klima označováno jako míra spokojenosti lidí s jejich sociálním prostředím. že ve skupině spoléhají členové na ostatní a mají pocit.úspěch žáka připisuje sobě. Ze sociální psychologie víte. četnost konfliktů i způsob jejich řešení. Proto si zde pouze připomeňme vliv neformálních norem.tím se percepčně postojové zaměření potvrzuje a posiluje. Vnímání a interpretace projevů žáka učitelem závisí také na jeho předchozích informacích o žákovi. Je samozřejmě závislý na osobnosti učitele. Je to způsobeno tím. spíše jde o interpretaci těchto projevů učitelem. či alespoň nikoli v protikladu k formálním hodnotám a normám školy. jsou-li hodnoty neformální skupiny ve třídě v souladu. Podobně jako na školní výkon žáka působí neformální normy skupiny i na chování. ve kterých se žák musí chovat podle učitelova očekávání . ale někdy i vědomé předsudky (často vůči minoritám). v podstatě protichůdné jevy. Aby žáka měli jeho spolužáci rádi. 2000). Druhým. G Významný je též vliv fyzického prostředí. jeho vlastních zkušenostech jako žáka a posléze učitele i pojetí vlastní profese. jak tyto normy respektují (vzpomeňme na neoblíbené „šprty"). méně známým jevem je tzv. Vyplývá z něj preference interakcí. Ringelmannův efekt.3. Jedná se o konstrukt. že představa učitele o žákovi nemusí být reálným odrazem schopností a vlastností žáka. 5. je ochoten se např. zhoršit v prospěchu.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Další z aspektů sociálního působení je vztah učitele a žáka/žáků. pro nás je zde důležité zabývat se sociálním klimatem školy a třídy. Ze sociálního působení skupiny zmíníme ještě dva. že učitel na jejím základě dává žákovi zpětnou vazbu o své interpretaci jeho projevů . paidotrop). když učitel organizuje skupinové vyučování. Jako sociální klima označujeme trvalejší sociálně-psychologické charakteristiky sociálního prostředí. 5. Modelovým příkladem je Pygmalion efekt. Ten pozůstává v tom. který je psychickým regulátorem učitelova chování k žákovi. protože v pozitivním klimatu probíhá učení snáze a s trvalejšími výsledky. které ve skupině určují vztah ke škole i hodnocení spolužáků podle toho.3. podoby interakce (spolupráce/soutěživost). svou roli hrají neuvědomované. co je sociální skupina a jaké má znaky i čím se vyznačuje specificky vrstevnická sociální skupina ve třídě. Prvním je sociální facilitace – zvýšení výkonu jedince v situaci. Klima školy a následně i tříd ovlivňuje/utváří také způsob komunikace. jestliže je to podmínkou přijetí do vrstevnické skupiny. . Je utvářené charakterem vztahů a interakcí mezi jednotlivci a zároveň tyto vztahy a interakce ovlivňuje. složené z těchže jednotlivců. Pro komplexní postižení tohoto vztahu byl zformulován koncept percepčně postojové orientace učitele (Helus. Učitel tak vyjadřuje své očekávání ve vztahu k žákovi. Působení vrstevnické skupiny a jejích norem závisí na tom. neúspěch žákovi. Nemusí být ani výsledkem konkrétních projevů žáka. že jejich osobní výkon nemusí být maximální. kdy je při činnosti v přítomnosti ostatních (kteří se na činnosti nemusí vůbec podílet). I proto je třeba mu věnovat pozornost.

které je většinou doprovázeno nebo přímo zprostředkováno verbálně. Pojem byl vytvořen Basilem Bernsteinem. ale i celkovým klimatem školy. co se školou souvisí – především ke vzdělávání. Pokud jde o způsob používání jazyka a řeči. aby nezanedbal případnou možnost stimulovat jeho optimální rozvoj. čím jsou tyto vztahy pozitivnější. V průběhu primární socializace v rodině se dítě učí rozumět a používat řeč. požadavky a otázky učitele. složité větné konstrukce. Na tom je závislé. že řeč hraje významnou roli při ve vývoji poznávacích procesů. I zde . je dobře si připomenout. kde se diskutuje a dítě má příležitost vyjadřovat vlastní názor a obhajovat ho. časté užívání spojovacích výrazů (no tak. méně složité větné struktury. jazykový kód. který na základě výzkumů vytvořil teorii o dvou jazykových kódech: rozvinutém a omezeném. Jeho reakce. jak žák rozumí tomu.3. Ve škole konstatujeme rozsah slovní zásoby a její obsah – typ slov. 5. mohou být snadno zaměněny za nedostatek schopností. Sociální klima třídy je charakteristické a typické pro jednotlivé třídy. které žák zná. Podle něj závisí na tom. Úroveň komunikace v rodině se tak přímo odráží v úrovni používání jazyka a řeči dítěte. Podle výzkumů jsou pro žáky nejdůležitější tyto faktory:   legrace ve třídě dobré vztahy ve třídě Od učitele/učitelů pak žáci očekávají spravedlivost.Žák předměty. Pro rozvinutý jazykový kód jsou charakteristické: gramatická správnost a logické uspořádání výpovědí. stejně významná je při učení ve škole. Je tím lepší. teda). v jakém sociokulturním prostředí rodiny žák vyrůstal a který jazykový kód si tam osvojil. vysoká frekvence osobního zájmena já a vysoká frekvence užívání hodnotících a specifikujících přídavných jmen a příslovcí. Znamená to. 2007) Sociální klima školy je vytvářeno vztahy a interakcemi mezi učiteli a učitelským sborem a vedením školy. prostě. Úroveň rozvoje řeči je proto důležitým faktorem úspěšnosti školní práce. ale postupně i nechuť ke všemu. proto zde pouze připomeňme rozvoj řeči.1. spokojení učitelé pak tyto pocity přenášejí do vztahů se žáky a do svých tříd. protože je ovlivňováno specifickou konstelací třídy a vztahy mezi žáky. Víme. zde se u žáka utváří tzv. aktivní slovesné vazby. Omezený jazykový kód je charakterizován těmito znaky: krátké. (Mareš. velká frekvence předložek vyjadřujících logické. do jaké míry chápe sdělení. Vliv rodiny na žáka je tématem. pokud je jazyková úroveň slabá. nedokonalé užívání jazyka je pro ně zábranou. Používané jazykové kódy tak odrážejí kulturu a prostředí těch. otevřenost a smysl pro humor. to pak dále ovlivňuje jeho vzdělávací úspěšnost ve škole. Děti s omezeným jazykovým kódem mívají horší prospěch. kde je komunikace používána především k praktickým záležitostem. že dítě přejímá verbální symboly a jejich významy i způsob jejich používání. ve které se v jeho rodině komunikuje. barevnost). často neukončené věty. rozvíjejících podmětovou část vět hlavních a omezené užívání přídavných jmen a příslovcí. kde se hovoří o obecnějších věcech a problémech. Na klima třídy působí také učitelé svým vztahem k žákům a výchovným i pedagogickým stylem. že žáci jsou ovlivňováni působením širšího sociálního prostředí. Učitel by proto měl věnovat pozornost i žákovi s nedostatečnou a nekvalitní slovní zásobou.4 Vliv rodiny Přestože je předmětem našeho zájmu primárně školní prostředí. kteří je používají. Z mnoha aspektů těchto vlivů si povšimněme vlivu rodiny. malý výskyt vedlejších vět. které je zpracováváno velice často a obšírně. Tento kód je typický pro děti z méně podnětného prostředí. časové a prostorové vztahy. která má za následek nejen školní selhávání. Tento kód je typický pro kultivované prostředí. co ve škole slyší. rozumí jim a používá je. v němž žijí. který má přímou souvislost s žákovým učení a je závislý na domácím prostředím dítěte a později žáka. gramaticky jednoduché.

Dalším typem vnitřních podmínek učení jsou psychické zákonitosti procesu učení: motivace. Komunikace ve škole. ŠTECH S. a kol. Pedagogicko .: Dítě v osobnostním pojetí.l 1997. viz též www.KŘIVOHLAVÝ J. je ve vztahu k učení a vzdělávání významný vliv na rozvoj řeči. Pedagogika 1/2003. kterými rodina na žáka působí. Přehledně tuto oblast prezentuje Feuersteinův program kognitivní stimulace. Praha : Portá. Přímo k učení se vztahují poznávací a učební styly a metakognitivní dovednosti. – DAŘÍLEK P. Praha : Portál. že učitel zamění používání toho kterého jazykového kódu za výraz mentální úrovně žáka (ať ve smyslu podhodnocení či nadhodnocení jeho úrovně). jeho vztah k žákům a způsob. Olomouc: UJEP. MAREŠ J. Praha : UK PedF.rtf KUSÁK P. Sociálně kulturní pojetí handicapu. Psychologie pro učitele. Praha : Karolinum. jakým organizuje vyučování. Programy instrumentálního obohacení. Jako takový je proces učení všudypřítomný v průběhu celého vývoje člověka. Dítě z prostředí menšiny. ISBN 80-7290-146-X. J. HADJ MOUSSOVÁ Z. Praha : Grada.: Sociální psychologie pro učitele. ISBN 978-80-247-1168-3. Jinočany: H+H. ISBN 80-7041-088-4. ISBN 80-7066-534-3. J. DITTRICH P. MAREŠ J. FISHER R. Součást vnějších podmínek učení je také širší sociální prostředí žáka. 2004. Motivační předpoklady rozvoje metakognitivních dispozic.psychologická diagnostika. Praha : Portá. sebepojetí a další.Mareš J. HRABAL V. Programy instrumentálního obohacení R. HADJ MOUSSOVÁ Z. Praha : PedF UK. Možnosti učitele reagovat na individuální styly učení u žáků. Hradec Králové : Gaudeamus. ISBN 80-7178-120-7. autoregulace. Pedagogicko-psychologické poradenství III. In: HADJ MOUSSOVÁ Z. . 1993. Feuersteina. MAREŠ J. POKORNÁ V. 2006. Praha : Portál. Učíme děti myslet a učit se. Psychologie pro učitele. motivace.metakognice. Vnější podmínky učení tvoří součást podnětů. Ve škole hraje významnou roli učitel.cz/mkteor_3_hk_reflektivita. Pedagogika 1/1996.. ISBN 80-7290-215-6. . . (pp. & Doporučená literatura ČÁP. ISBN 978-80-7367-273-7. ISBN 978-80-7367-273-7. Znovu zde připomínám vliv očekávání učitele a varovný příklad Pygmalion efektu. Praha : PedF UK.: Jaký jsem učitel? Praha : SPN. . Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. ISBN 80-210-1070-3. 581–596). ČÁP J. Jedná se jednak o obsahovou stránku . Vnitřními podmínkami učení jsou především individuální charakteristiky učícího se: vlastnosti osobnosti jako schopnosti.: Pedagogicko psychologické poradenství I. ISBN 80-244-0293-9. 2003. Brno : MU.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi hrozí nebezpečí. ISBN 80-7178-246-7.l 2004. In Čáp J. Σ Shrnutí Učení je významný mechanismus formování člověka. 1988. 2007. Druhým aspektem rozvoje řeči je způsob. Styly učení žáků a studentů.: Psychologie handicapu. 1995. HELUS Z. ISBN 80-7178-888-0. KRYKORKOVÁ H.MAREŠ J. 1993. temperament. .zde se opíráme o Bernsteinovu teorii jazykových kódů. jeho prostřednictvím se adaptuje okolnímu světu a jeho změnám. Z mnoha vlivů. 1998. formální úroveň vyjadřování a porozumění sdělovaným obsahům. Praha : Portál. Učitel musí znát vnitřní i vnější podmínky učenípro efektivní vedení svých žáků. 2001. In: Pedagogika 4/1994. a kol. zvláštní význam má však učení ve škole. Pedagogická psychologie B. Sociální klima školy.CHVÁL M.kvalitu a rozsah slovní zásoby. HELUS Z. In: HADJ MOUSSOVÁ Z. Učení a jeho výsledky dále ovlivňuje sociální klima školy i třídy a v neposlední řadě vztahy mezi žáky. jaký je řeč používána . zpracování učebního materiálu a jeho zapamatování. MAREŠ. Psychologie výchovy a vyučování. 2000. ISBN 80-85467-06-2. 2000. především jeho rodina. In: VÁGNEROVÁ M. především neformální normy ve vrstevnické skupině ve třídě. přicházejících z okolního sociálního prostředí. LAŠEK J.

ale také žákyně. a proto i v ostatních charakteristikách jsou si ženy blízké. Názor. že ženy jsou od přírody mírumilovnější a méně agresivní než muži.2.2 GENDEROVÉ ROZDÍLY JAKO EDUKAČNÍ DETERMINANTA Irena Smetáčková Klíčová slova: genderové stereotypy. že veškeré rozdíly mezi ženami a muži jsou dány od přírody. ISBN 80-246-0181-8. Většina lidí se přitom domnívá. genderová socializace.  rozpoznat projevy genderových stereotypů ve školním prostředí. Jsou jimi zejména důkazy o kulturní a historické proměnlivosti ženství a mužství. že ženy jako skupina se shodují a muži jako skupina se shodují a zároveň že mezi těmito dvěma skupinami existují zásadní rozdíly. představy a očekávání vůči žákům a žákyním. abyste podporovali individualitu každého dítěte. Stejně tak to údajně platí u mužů. že těla všech žen si jsou podobná. V čem se podle Vás liší? V čem jsou naopak shodní? Pokud jste ztvárnili rozdíly mezi typickým mužem a typickou ženou. 2000) Typickým příkladem jsou Amazonky – v naší kultuře se předpokládá. (Kimmel.1 NOVÝ POJEM: GENDER Všichni aktéři školního života – vyučující. Jedno dělení však vyžaduje změnu v samotném označení. nikoliv biologicky vytvářených. Protože ale všichni nejsou stejní. přidávají se k označení různé přívlastky: nadaní žáci. sociálním postavení atd. Do tříd totiž chodí nejen žáci.  citlivě promýšlet své vlastní chování vůči dívkám a chlapcům tak. Praha: Karolinum. Odborná literatura i pedagogické dokumenty používají označení „žák“ nebo „žáci“. lze považovat za genderový stereotyp. nabývá ve škole zvláštního významu a zakládá řadu odlišností v tom. 2001. Proti názoru. Ztvárněte první představu. že v důsledku odlišností mezi mužskými a ženskými těly vznikají i zásadní rozdíly v jejich schopnostech. ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  uvažovat o rozdílech mezi dívkami a chlapci jako o sociálně. čeho se týkají? Odkud se rozdíly podle Vás berou? Po přečtení kapitoly se ke ztvárněné představě znovu vraťte. stojí silné argumenty. které vyplývají z biologie. ženská a mužská role. Současně se předpokládá. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. na tělesných rozdílech založené představy o ženách a o mužích. ? Nakreslete svojí představu typické ženy a typického muže. Genderové stereotypy jsou zobecňující. zatímco v některých indiánských . Ty se týkají jak jejich chování. Předpokládá se. studující i rodiče uvádějí. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami atd. že mezi dívkami a chlapci existuje velké množství rozdílů. zda je dítě dívkou nebo chlapcem. 5. genderová identita. Skutečnost. jak se k dítěti chovají vyučující i ostatní vrstevníci i jak se ve škole cítí ono samo. tak i jejich schopností a zájmů. femininita a maskulinita. Představy o tom. vlastnostech. se liší v různých historických obdobích a v různých kulturách. jaké jsou ženy a muži. že tyto rozdíly jsou založeny na biologickém základě.Žák VÁGNEROVÁ M. problémoví žáci. 5. životním stylu. která Vás po přečtení úkolu napadne.

starostlivost  pečlivost.2 PŮVOD ROZDÍLŮ MEZI DÍVKAMI A CHLAPCI Pod vlivem převládající společenské představy o tom. muži a společnost. rozvíjejí se u nich odlišné schopnosti. dále pak škola. a začnou v nich tedy dosahovat lepších výkonů než v jiných – a kruh se uzavírá. Mužský a ženský gender nemají pouze lidé. ale také věci. Vztahový proto. věnují se jim. barvy. Obvyklá očekávání vůči chlapcům  zájem o techniku  větší aktivita.. 2003. že vymezení ženství má smysl pouze ve vztahu k vymezení mužství. které jsou v určité společnosti spojovány s obrazem ženství a obrazem mužství. Protože jsou dívky a chlapci vystaveni odlišným výchovným vlivům. Ta představuje vědomí sebe sama coby ženy nebo muže. Chlapci se naopak trénují v technických dovednostech. vrstevnické skupiny a média. hodnoty atd. jací jsou a mají být muži. Zatímco genderové role existují mimo jedince.. Zatímco pohlaví můžeme zjednodušeně považovat za biologickou charakteristiku. gender představuje sociálně utvářené rozdíly mezi ženami a muži. (Beal. jsou dívky a chlapci od narození vystaveni odlišným výchovným vlivům. aktivity. C.2. Dichotomní proto. jak si lidé postupně uvědomují očekávání spojená s genderovými rolemi. povolání. Většina chlapců a dívek se poměrně záhy začne orientovat na preferované mužské. Po biologické stránce jsou lidé z různých společností a z různých období víceméně stejní. Sociální vlivy v pojímání mužství a ženství se dostávají do popředí při používání pojmu gender. Dívky se obvykle více než chlapci orientují na druhé lidi. I nevědomky odměňují takové chování. G Genderové role představují soubor chování. který se může od charakteristik vymezených rolemi do určité míry odlišovat. jaké jsou ženy a muži. Používají přitom mechanismy sociálního učení. respektive ženské chování. a jaké jsou a mají být ženy.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi kmenech se naopak ženy považují za velmi násilné a bojovné. Největší úlohu v genderové socializaci sehrává rodina. si budují svojí genderovou identitu. trpělivost  . ISBN 80-246-0525-2. Jedná se o ekvivalent sociálních rolí. genderová identita je její/jeho vnitřní pocit. Gender se tedy projevuje na úrovni individuální i na úrovni sociálních struktur. respektive ženství a mužství jsou komplementární. Tento pojem je důležité nezaměňovat s pohlavím. a proto rozdíly mezi ženami a muži musí být zásadně ovlivněny sociálními faktory. Jedinci. v logickém myšlení bez emocí. M. nezávislost  sklony k porušování pravidel  …… . přičemž ženy a muži. Praha : Karolinum. ve fyzické síle atd. kteří se svým vystupováním vymykají genderovým rolím. 5. zájmů atd. D. schopností. že rozděluje lidi na dvě skupiny – ženy a muže. J. 1994) Obvyklá očekávání vůči dívkám  zájem o estetiku a vlastní fyzickou atraktivitu  zájem o vztahy s druhými lidmi  empatie. energie  samostatnost. které okolí očekává od žen a od mužů. Postupné osvojování si genderových rolí a budování genderové identity označujeme pojmem genderová socializace. Protože jsou v těchto oblastech podporovány svým okolím (například prostřednictvím hraček či později témat k rozhovorům). fyzických charakteristik. vztahy s nimi a péči o ně. CURRAN.. Gender je dichotomní a vztahový pojem. se obvykle setkávají s odmítáním ze strany okolí. Ženy. G Pojem gender   Představuje soubor vlastností.. Vedle toho. které je v souladu s genderovými rolemi a naopak jemně trestají chování odlišné. Rodiče a následně vyučující přistupují k dívkám a chlapcům pod vlivem svých (často stereotypních) představ o tom.  & Podrobnější charakteristiku pojmu gender naleznete například v publikaci: RENZETTI. avšak úzce vázaný na představu ženství a mužství.

obvykle tyto rozdíly svým odlišným přístupem k dívkám a chlapcům dále prohlubují. v kterých předmětech očekávají jejich lepší výkony. ? Otázky ke studiu 1. Jak lze s použitím genderové perspektivy vysvětlit odlišné zastoupení žáků a žákyň v jednotlivých segmentech školství? 2. že využívají méně hodnotný učební styl než chlapci. že mezi dívky a chlapce rozdělují jiné úkoly. jsou častěji vyvoláváni a sami více vykřikují. aniž by se hlásili? Kolikrát byli vyvoláni při hlášení? Kolikrát vykřikli? Dívky a chlapci nejsou homogenní skupiny. ve vrstevnickém kolektivu a prostřednictvím médií se dívky a chlapci již při vstupu do základní školy jeví značně rozdílní. Vyhledejte prostřednictvím internetu nabídku seminářů a dalších vzdělávacích příležitostí pro vyučující v oblasti genderové rovnosti.2. Rozdíly se týkají také toho.3 ŽÁCI A ŽÁKYNĚ V důsledku genderové socializace v rodině. výpočetní techniku. zatímco chlapci častěji vyrušují.cz) údaje o podílu dívek a chlapců mezi studujícími různých stupňů a typů škol. (Horgan. zatímco potřebují-li pomoc s estetickou úpravou nástěnky. jsou jejich dobré známky zpochybňovány tím. ale také aktivně podporovány ze strany rodičů i vyučujících. požádají naopak dívky. co znamená pojem generické maskulinum. zatímco u dívek předpokládáme píli a pamětní učení („Jen se to nabiflovala. fyziku. Tím se však opět prohlubuje oddělování dívek a chlapců a jejich spojování s určitými aktivitami či obory. Dívky nejsou aktivně vybízeny k zapojení do hodiny. V důsledku genderových stereotypů se rovněž liší způsob komunikace učitelů/ek s dívkami a chlapci. V průběhu vyučovacích hodin obvykle chlapci dostávají více prostoru. Například potřebují-li pomoc při stěhování lavic. vyrušování či vulgarita). Pokud si učitelé/ky neuvědomují existenci genderových stereotypů. 2004) Odraz genderových stereotypů lze také spatřit v tom.Žák 5. což má dalekosáhlé důsledky pro jejich budoucnost. pečlivě se připravují.uiv. Jaké mohou být důsledky genderových stereotypů pro život konkrétních dívek a chlapců? Vyjmenujte jejich možné dopady na biografie konkrétních dětí. Genderové stereotypy vedou vyučující k tomu. U chlapců se častěji předpokládá nadání a zájem o matematiku. čímž je jim umožněno. a proto se podrobněji podívejte na rozdíly v interakcích s jednotlivými dívkami a chlapci. U chlapců se obvykle očekává logické myšlení („Je schopný to vymyslet. Nakreslete si schéma třídy a zaznamenávejte si každý kontakt. Soustřeďte se zejména na nabídku Národního institutu pro další vzdělávání a neziskových organizací. Vyhledejte. Jak lze jeho úlohu v českém jazyce hodnotit z lingvistického a genderového hlediska? Jak se lze generickému maskulinu v oslovování či popisu sociální reality vyhnout? 4. (Thorne. 1995) ? Pozorujte interakce mezi vyučujícími a studujícími v průběhu jedné vyučovací hodiny. aby se stáhly do ústraní. Pod vlivem genderových stereotypů se vytvářejí odlišná měřítka pro hodnocení dívčího a chlapeckého chování (např. Vyhledejte ve Statistických ročenkách školství (www. Jaké jsou jejich shody a rozdíly? 3.“). výtvarnou výchovu a cizí jazyky. požádají „dva silné kluky“. Kolikrát se do hodiny zapojili chlapci a kolikrát dívky? Kolikrát byli osloveni učitelem/kou. Zároveň dávají studujícím najevo. Členěním vyučovacích předmětů a dílčích úkolů se prohlubuje oddělování dívek a chlapců jako dvou odlišných skupin. jak jsou hodnoceny výkony dívek a chlapců. Tyto učební styly jsou u dětí nejen očekávány.“). Jaký je rozdíl mezi genderovými a rasovými stereotypy z hlediska jejich struktury a funkce? Vyhledejte obecnou definici stereotypu a dále definici rasových stereotypů a porovnejte ji s definicí genderových stereotypů. . u dívek o rodinnou výchovu. Dívky více spolupracují. jejichž doménami jsou odlišné sféry. Ačkoliv dívky v průměru dosahují lepšího prospěchu než chlapci. Jsou podle vás tyto dopady výhradně pozitivní či negativní? Jak je možné se vyhnout negativním dopadům genderových stereotypů? 5. jak vyučující reagují na chování dívek a chlapců.

p. (ed. pokud vidíme. Praha : Otevřená společnost.rppp. J. Baltimore : The Johns Hopkins University Press.. ISBN 978-1-4106-1763-7.3 MOTIVACE ŽÁKŮ Isabella Pavelková Klíčová slova: motivace. J. 1995. KIMMEL. podpoříme chlapce. potřeby. Najděte na stránkách Ministerstva školství. ovlivňuje koncentraci.ecn. New York : McGraw-Hill. ISBN 978-0205154593. vnitřní a vnější motivace. Uplatňovat skutečně individuální přístup k žákům a žákyním je možné pouze bez vlivu všech druhů stereotypů. muži a společnost. J. 2007.) Gender ve škole – příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. RENZETTI. JURÁKOVÁ.) Handbook for Achieving Sex Equity Through Education. SMETÁČKOVÁ. I. R. o. ISBN 978-00-700-4533-0. (ed. včetně genderových. M. SMETÁČKOVÁ.sk http://www. jaké jsou dívky a jací jsou chlapci. Motivace je jednou z podmínek efektivního učení. S. (ed. mládeže a tělovýchovy veškeré aktuální informace o politice rovných příležitostí žen a mužů ve školství. D. The Gendered Society. I.cz http://www. CVIKOVÁ. S. Ženy.. . ISBN 978-80-87110-01-0...). M. Naopak se snažíme v každém dítěti vidět a podporovat její/jeho jedinečné dispozice. ISBN 978-80-239-8798-0.sk 5.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 6. ISBN 80-903228-2-4. 2003. 2003..s. Rodové stereotypy a jejich dôsledky. 2007.) Příručka pro genderově citlivé vedení škol. & Doporučená literatura BABANOVÁ. JARKOVSKÁ. KLEIN. znamená to. jejich výkony. ISBN 80-246-0525-2. přestože nás genderové stereotypy vedou k přesvědčení. který uvažuje o studiu na střední pedagogické škole. 2000.osops. a to bez ohledu na to. C.zenskaprava. nadměrná motivace. 1994.proequality.cz http://www. New York : Oxford University Press. ISBN 0-19-512588-6. zda se jedná o charakteristiky obvyklé pro dívky či chlapce. B. Boston : Allyn & Bacon. že péče o malé děti je vlastní ženám. Například. Genderově citlivá výchova: Kde začít? Praha : Otevřená společnost. Ružový a modrý svet. ale i rozvoj žákovské osobnosti. 2006.aspekt. Praha : Otevřená společnost. 2003. CURRAN.esfem.cz/vzdelavani http://www. frustrace potřeb. ISBN 0-8135-1923-3. Gender Play. Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělávání. ISBN 80-89140-02-5. L.cz/genderveskole http://www. A. Bratislava : Aspekt. Boys and Viros: The Development of Gender Roles. ISBN 80-903331-5-X. C. strach ve škole. motivační konflikt Motivace ve škole silně ovlivňuje školní úspěšnost žáků. že se snažíme odhlížet od stereotypních představ o tom. J. Brno : Nesehnutí. 1991. Praha : Karolinum. 2003. Σ Shrnutí Pokud uvažujeme o žácích a žákyních genderově citlivě. WWW-stránky http://www. BEAL. že o to má zájem a má k tomu schopnosti. (eds. Girls and Boys in School. nuda ve škole. D. HORGAN. incentivy. MIŠKOLCZI. Inc. Achieving Gender Equity: Strategies for the Classroom. New Persey : Rutgers University Press. THORNE.

s. což.  realizovat jednoduchou výzkumnou sondu k dané problematice. která je základem motivačního zaměření osobnosti. Hrabal. Mareš. které mají schopnost vzbudit a většinou i uspokojit potřeby člověka. způsobem komunikace a interakce se žáky a hodnocením. G Pracovně můžeme motivaci definovat jako: Souhrn činitelů. které podněcují. a tím i bude-li své schopnosti dále rozvíjet. jež se projevuje mimo jiné fixací a citlivostí na určitý typ incentiv (podnětů). ] Prostudování kapitoly by mělo napomoci:  rozlišovat jednotlivé problémy s žákovskou motivací.16) Motivace chování člověka má vnitřní a vnější zdroje. Man. Většinu potřeb nemůžeme uspokojit hned – je nutný odklad uspokojení či stanovení dílčích cílů. směrují a udržují chování člověka. Může být současně vzbuzeno více potřeb najednou – vznikají motivační konflikty. rychlost a hloubku učení. Incentivy jsou vnější podněty (jevy. snění ve směru aktualizovaných potřeb. Na motivaci záleží. Učitel může ovlivňovat motivaci především výběrem učiva. Motivační procesy jsou těsně provázané s poznávacími procesy. jak umí pracovat s žákovskou motivací. (Hrabal. Během života se utváří potřeby sekundární – psychické U jednotlivých žáků probíhá v rámci obecných zákonitostí individuální vývoj – utváří se individuální struktura potřeb. které motivaci ve škole snižují a komplikují. Pavelková 1989. názory. 1979). nejrůznější předměty apod.). Spíše než na popis a analýzu motivace ve škole a možností motivování žáků ve škole se proto soustředíme především na analýzu vlivů. Vnitřními zdroji jsou potřeby vnějšími popudy – incentivy. Nedostatek motivace či problémy s motivací musí učitelé řešit velmi často. 5.  pochopení fenoménu nuda ve škole. výběrem vyučovacích metod či organizačních forem. A naopak to. který je již v těsném vztahu k chování člověka (Helus. způsobem jeho prezentace. Práce s motivací je jedním z nejnáročnějších úkolů učitele. O této vstupní motivaci je pak mnohdy předpokládáno. Vlastní motivační procesy bývají u lidí komplikovány přinejmenším čtyřmi okolnostmi:     Uspokojení nějaké potřeby může být blokováno (frustrováno). že působí automaticky i později v průběhu vlastního učení.  porovnat výsledky výzkumné sondy s výsledky získanými na širší populaci. co všechno jedinec ví. G Potřeby tvoří dispoziční motivační základ a jsou hierarchicky uspořádány. jak vyplývá z analýz hodin i výpovědí . události. zda bude nějaká potřeba aktualizována. Vývojový základ tvoří potřeby fyziologické – primární. Poznávací procesy se projevují v zaměřenosti vnímání a myšlení. výdrž u učení. Na základě vzájemné interakce potřeb a odpovídajících incentiv (je-li potřeba vzbuzena) vzniká a vyvíjí se motiv.1 VYMEZENÍ MOTIVACE Úspěšnost učitelovy práce do značné míry závisí na tom. G Zabýváme-li se motivací ve škole. Kulič. U krátkodobých postupů má práce s motivací většinou podobu snahy vzbudit žákovský zájem o probírané učivo.3. jaké má zkušenosti. je do značné míry podmíněno tím.Žák paměťové pochody.  předcházení zkouškovému strachu. potom je nutné ji chápat nejméně ve dvojím smyslu:  jako prostředek zvyšování efektivity učení žáků (otázky motivování žáků ve vyučování)  jako jeden z cílů školy (otázky rozvoje motivačních dispozic žáků) Na motivaci žáků je užitečné dívat se z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. zda bude žák využívat či nevyužívat svého schopnostního potenciálu.

Žáci. Jde o vnitřní motivaci z hlediska učební činnosti (sama učební činnost uspokojuje danou potřebu). ale nejsou pro nás osobně zajímavé. „prožívat stimulaci“ (flow motivace). je-li navozena. potřeba být kompetentní. „dosáhnout“(výkonová motivace). Prokešová. které před nás život (škola) klade. V užším vymezení za vnitřní motivaci považujeme takovou motivaci. bývá velice stálá a napomáhá dlouhodobému motivačnímu nasazení. ale vnitřně tato regulace není přijímána. vykazují vyšší kvalitu porozumění a pochopení souvislostí. Manem a Marešem (2001) se domníváme.3. 5. častěji z ní pociťují vnitřní uspokojení. přijetí na vysokou školu či získání prestižního zaměstnání).1 Vnitřní a vnější motivace U školní motivace velmi často rozlišujeme tzv. 1991) tyto předpoklady nepotvrzují. Man. Často jsme postaveni do situace. 1989). Žák. plně vychází z „vlastní vůle“. Ryan. co děláme. a to i po skončení povinné školní docházky. že učení pro něj představuje zdroj poznání (to. Výzkumně byl potvrzen i příznivý dopad vnitřní motivace na paměťové pochody a na koncentraci případně menší unavitelnost při učení. (ztotožňuje se s nimi). flow motivace). 1996). V souladu s Rheinbergem. U krátkodobých postupů motivování žáků se učitel zaměřuje na již existující potřeby. Jednotlivé typy vnější motivace se odlišují především stupněm zvnitřnění původní vnější regulace: • Externí regulace – jde o typ motivace. Regulace je již plně integrována do celé motivační struktury jedince. které nás zajímají. Pelletier. • • Identifikovaná regulace – jde o typ motivace. jejichž aktualizace se podaří vždy jen u některých žáků. Integrovaná regulace – je vývojově nejvyšší formou vnější motivace. Introjektovaná regulace – pro tento typ motivace je typické pasivní převzetí regulace chování. Nasazení v činnostech. Mareš. Různé druhy vnější motivace se většinou posuzují podle míry. že se vnější a vnitřní motivace mohou velmi . Vychází většinou z internalizace nějakých pravidel chování. která nabízí odměnu nebo hrozí trestem. Vnější motivace může mít nejrůznější podoby (dárek. Nové výzkumy (Deci. které jsou důležité. Přes všechny tyto pozitivní charakteristiky není vnitřní motivace pravděpodobně dostatečnou motivací pro celou škálu nároků. Pavelková. ve smyslu že vnější motivace „tlumí“ vnitřní motivaci. kdy jedinec přijímá pravidla. Nakolik je činnost spontánní a prováděna z „vlastní vůle“. To. Učitelova práce s motivací z dlouhodobého hlediska představuje především snahu o rozvoj osobnostní sféry potřeb u žáků a rozvoj autoregulačních zdatností aktivního vztahu k budoucnosti. bere je za své. Motivaci spojené přímo s prováděnou učební činností bývá ve škole věnována daleko menší pozornost. jak se přibližují vnitřní motivaci. co se učí. Rozlišujeme čtyři typy vnější motivace (Deci-Ryan 1985.1. velmi často neplatí. Vnitřní motivace. potřeba autonomie a podobně. ? Pokuste se na konkrétním příkladu ze školního prostředí aplikovat výše popsané čtyři typy vnější motivace. Impulsem bývá jiná osoba.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi žáků. které lze aktualizovat téměř u všech žáků. který je vnitřně motivován. že je nutná i dlouhodobá podpora rozvoje žákovských zájmů a zaměření. Man. se učí proto. že musíme provádět aktivity (učit se). která je iniciována výlučně vnějšími činiteli. se v ní více angažují. Valerand. Vnitřní a vnější motivace bývá často stavěna proti sobě. vnitřní a vnější motivaci k učení. Jiná situace nastane u „diferencovaných potřeb a zájmů“. propojuje se s jeho potřebami. která plyne převážně z poznávacích potřeb (Hrabal. pochvala. naopak dokládají. někdy je provádíme i z „vlastní vůle“ (uvědomujeme si jejich smysl). ho zajímá). Nejsnadnější je zaměřit se na univerzální lidské potřeby jako je zvědavost. bývá velmi spontánní a zaměření na ně je autentické. které učební činnost zajímá. V širších vymezeních je vnitřní motivace definována charakteristikami: „vědět“ (poznávací motivace). zájmy a hodnotami. výcvik vůle a podpora hloubkového zaujetí činností (tzv.

1984. pravidelnost. problémovost. Praha : UK PedF. PAVELKOVÁ. c) učitelovo očekávání se zřetelně neprojevuje v jednání s žákem. Otázky ke studiu   Jaké negativní účinky mohou způsobovat odměny? Které z uvedených znaků ve školním prostředí aktualizují poznávací potřeby? Neurčitost.Žák dobře doplňovat. učitelovo očekávání jako motivační činitel žákova výkonu či motivační působení odměn a trestů) najdete v publikacích: HRABAL. e) mají tendenci uniknout z výkonové situace.2 Poznávací. 2002. I. vybírají úkoly střední obtížnosti (adekvátní aspirační úroveň). Praha : SPN. V optimálním případě se učební činnost stává komplexní incentivou pro potřeby poznávání (získání nových poznatků a proces poznávání). .1. že bude vznikat tzv. vytrvat při řešení úkolu i přes překážky. d) u žáků ve vyšších třídách. PAVELKOVÁ. potřeby výkonové (požadavky a úkoly kladené na žáka a jejich přiměřená obtížnost) a sociální potřeby (sociální vztahy v průběhu učební činnosti.   . V. Psychologické otázky motivace ve škole. ? ? Prostudujte možnosti aktualizace poznávacích. výkonová a sociální motivace. f) úspěch připisují vnějším příčinám (např. výkonová a sociální motivace Chápeme-li učební činnost jako jednu z forem poznávací činnosti realizovanou ve škole převážně v sociálním kontextu. c) mají-li možnost. 5. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. b) bývají konformnější. e) u žáků s problémy v oblasti sebepojetí. Které charakteristiky jsou typické pro žáky s dominantní potřebou afiliace: a) hodnotí přátelství víc než úspěch. výkonových a sociálních potřeb a aplikujte tyto zásady na váš aprobační předmět. a to zvláště pro situace a náročné dlouhodobé cíle. jako reakci na požadavky školy (úkolovou situaci). monotónnost. Které z uvedených charakteristik jsou typické pro žáky s dominantní potřebou vyhnutí se neúspěchu? Žáci: a) pracují s úzkostí z možného neúspěchu. závislejší. schopnostech). jejich diagnostiku a možnosti jejich aktualizace při vyučování a další otázky motivování žáků ve škole (interakce učitel – žák jako zdroj motivace žákova chování. které jen velmi těžko mohou spadat do oblasti zájmu. ale i jako následek výsledku učební činnosti). d) rádi soutěží s rovnocennými partnery. novost.. MAN. potom klíčovou roli ve škole bude sehrávat poznávací.3. sociálních a výkonových potřeb. možnost experimentovat.  Kdy se zvyšuje pravděpodobnost. b) mají tendenci nevzdat se. neúspěch vidí v těžko změnitelných vnitřních příčinách (např.1989. Motivace žáků k učení. prestiže) & Základní charakteristiky poznávacích. b) chybná očekávání učitele jsou stabilní. „Pygmalion efekt“: a) učitel nepřesně vnímá výukový potenciál žáka. systematičnost. náhodě). Poznávací potřeby:  potřeba smysluplného receptivního poznávání (potřeba získávat nové poznatky)  potřeba vyhledávání a řešení problémů Potřeby výkonové:  potřeba úspěšného výkonu  potřeba vyhnutí se neúspěchu Potřeby sociální:  potřeba identifikace  potřeba nápodoby  potřeba pozitivních vztahů (afiliace)  obava ze ztráty pozitivních vztahů (obava z odmítnutí) potřeba vlivu (dominance. I. rychlost. F.

křečovitě. Frustrovány ve škole mohou být základní biologické potřeby jídla a pití. strach).2 Frustrace žákovských potřeb G Frustraci chápeme jako psychický stav. potřeby výkonové (kladení neadekvátních požadavků. který je výsledkem znemožnění uspokojení některé z aktualizovaných potřeb člověka. jeho snaha o aktualizaci potřeb má jen malý efekt. Objednávka od učitelů a rodičů však zní poněkud jinak: žáci s negativním postojem ke školní práci. 1989.2 PROBLÉMY S ŽÁKOVSKOU MOTIVACÍ V doporučené literatuře se soustřeďujeme především na otázky. Vedle nedostatečně rozvinutých motivačních dispozic u žáků (především výkonových a poznávacích potřeb) může být zdrojem obtíží frustrace žákovských potřeb ve škole. učitelů. vytvářejí příjemnou atmosféru. únikových. spánku (například kouká-li žák dlouho do noci na televizi). Motivační konflikty.2. jak rozvíjet jednotlivé potřeby.3. nepřirozeně. potřeby psychického či fyzického bezpečí (ironizování. kompenzačních či regresivních reakcí). nevyužití žákových zkušeností. 5. učitel dává najevo osobní nesympatie nebo naopak projevuje velmi dobrý vztah k jiným žákům) a podobně. 5. přemotivovaný žák. .Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi c) d) e) f) ve skupinové soutěži mívají největší snížení výkonu.). Důvody motivačních problémů ve škole:     Nedostatečně rozvinuté potřeby (motivační dispozice) u žáků (především nedostatečně rozvinuté výkonové a poznávací potřeby).3. Vedle rozvoje a aktualizace motivačních dispozic žáka je tedy nutné analyzovat i nevhodně navozenou motivaci (nevhodný vývoj motivační sféry osobnosti) či motivační zdroje. PAVELKOVÁ. Dlouhodobá a opakující se frustrace žákovských potřeb mívá za následek. 5.1 Nedostatečné rozvinutí potřeb V případě nedostatečného rozvinutí potřeb u žáků se učitel nemá o co opřít. V. jak žákovskou motivaci rozvíjet a vhodně ve škole aktualizovat. & ? Doporučení. sarkasmy. které jsou v nevhodném vztahu ke školní motivaci a posléze ke školnímu výkonu. Ve škole může dojít k frustraci všech potřeb žáka. prožívá stavy neuspokojení. napětí a v důsledku pracuje neefektivně. potřeby poznávací (monotónní výklad.2. Tenze (napětí) vzniklé nahromaděním energie určené k uspokojení frustrovaných potřeb je odstraňováno některým z obranných mechanismů (agresivních. že se žák ve škole necítí dobře. úzkostně..3. Nadměrná motivace. chovají se škrobeně. učí se pro náklonnost rodičů. tlak na postup stejným tempem bez ohledu na žákovu rychlost). Paradoxně může být problémem i tzv. napadání žáka spolužáky a pod. Frustrace žákovských potřeb (nuda. nudící se žáci. Psychologické otázky motivace ve škole. ale i potřeby afiliace – potřeby pozitivních vztahů (žák je odmítán spolužáky a učitel to podporuje tichým souhlasem. najde čtenář v knize HRABAL. neochota se učit.. Může nejen stát za žákovými úspěchy. MAN. Praha : SPN 1984. ale může být i hlavním faktorem spouštějícím žákovo selhání a neúspěchy. odmítavý postoj učitele. nejasnost požadavků. F. Motivace skutečně může vzhledem ke školní úspěšnosti (výkonům) sehrát protikladnou roli. spolužáků. Na základě prostudované literatury navrhni postup rozvoje poznávacích potřeb ve vyučování. nemožnost najít smysluplnost ve školní práci). odmítání určitého učiva jako nepotřebného.

které na žáka působí. Man. stupně ZŠ vyplývá. že jednotlivé předměty se v častosti zážitku nudy poměrně liší. Pavelková. respektive slabší žáci se ve škole v podstatě skoro nikdy nenudí. Nejmenší shoda názorů je u výtvarné výchovy. A naopak větší výskyt nudy je u předmětů. hudební výchovy. 5. ale zdaleka to není u většiny předmětů a u většiny žáků častý jev. Nuda i strach jsou chápány jako negativní jev snižující žákovskou motivaci a zároveň je zvláště u nudy varováno před jejím nárůstem. které z hlediska nudy nedopadly příliš dobře. Proč se někteří schopní žáci respektive slabší žáci ve škole nudí a někteří ne? Teoreticky to vysvětlujeme tím (Hrabal. Složitost školní situace spočívá mimo jiné v tom. c) potřeby výkonové. b) potřeby psychického či fyzického bezpečí.“) a naopak někteří dobří. Škaloudová. Zajímavá je i relativní shoda názorů na výskyt nudy v matematice a českém jazyce. mají-li tyto podněty incentivní hodnotu vážící se k poznávacím potřebám žáka. a proto nejsou při vyučování dostatečně vytíženi. že nudu ve škole žáci někdy zažívají. co se týká zvířat. O nudě a o strachu ve škole se hovoří většinou ve velmi zjednodušené proklamativní formě. V názoru na výskyt nudy v jednotlivých předmětech se však žáci příliš neshodují. že úroveň rozvinutí poznávacích potřeb je u jednotlivých žáků velmi různá a jiná je i předmětnost jejich zaměření (některé žáky zaujme vše. tak žáci průměrní i slabší („Nudím se. ale vnímané jako nevýznamné. Ta samá školní situace bude pro některé žáky podnětná. jak mohou být ve škole frustrovány : a) základní biologické potřeby. Jde přitom o předměty spíše neoblíbené. občanská nauka). Položme si otázku. jejichž schopnosti a znalosti převyšují požadavky školy (látku již znají). že prožitek nudy nezávisí na množství podnětů. Mohli bychom tedy předpokládat. Nudu v podstatě nezažívají v tělesné výchově a rodinné výchově.“).3 Nuda Z teoretického hlediska je nuda považována převážně za výsledek frustrace potřeb poznávání a potřeby aktivity. f) potřeba vlivu. které jsou relativně oblíbené. 2008). které nedosahují z hlediska nudy vysokých hodnot. protože já už to mám hotové a ostatní ještě pracují. Pavelková. Ve škole se však nudí jak žáci s výborným prospěchem („Nudíme se. Z odpovědí žáků II. jindy jde o tzv. pro jiné může být frustrující. když je učivo těžké a nechápu ho.2. Pavelková. že ve škole (provokativně vyjádřeno i v „dobré“ škole) se může nudit každý. jiné osloví spíše auta a stroje). Přičemž fyzika patří spíše k neoblíbeným předmětům a občanská nauka k předmětům středně oblíbeným. e) potřeba afiliace. snadné. 1989). kteří se nenudí. Analyzuj z hlediska obranných mechanismů tzv. 2006. Podnětů pro slabší žáky je pravděpodobně dostatek a přesto se nudí. Ve výskytu nudy nacházíme také určité rozdíly u stejných předmětů v paralelních třídách i mezi ročníky a školami (Pavelková. Z této skupiny předmětů tvoří výjimku tělesná výchova a rodinná výchova. že se ve škole budou nudit zejména ti žáci. 2008) vyplývá. Zdroje nudy: .Žák ? Uveď příklady. d) potřeby poznávací. Můžeme tedy uzavřít. 2004.3. ale i u výše jmenovaných předmětů (fyzika. 2005). jde o předměty. Ve výše zmíněném výzkumu se nejčastěji žáci nudili ve fyzice a občanské výchově. ale na tom. I tady jsou tedy žáci. únik do nemoci. „situační zájem“ (probíraná látka se mu například bude hodit k přijímacímu řízení) či dokonce jde jen o momentální zaujetí žáka. jak často se žáci ve škole nudí a nudí se žáci ve všech předmětech? Z výzkumů (Kindlová. Někdy se učitel může opřít o dlouhodobý zájem žáka. ? Za výsledné následky frustrace potřeb ve školním prostředí bývají považovány nuda a strach. Pokusme se proto fenomén školní nudy a školního strachu blíže analyzovat. obtížné. ale vnímané jako významné (Pavelková.

Za zvlášť zajímavé v této souvislosti je možné považovat odpovědi dnešních sedmdesátiletých a starších lidí.. „zásadně nevím. že tomu nerozumím.“. Žákům vadí na některých učitelích způsob výkladu a způsob komunikace učitelů se žáky („.furt říkám. Někteří žáci vidí zdroj nudy v sobě i učitelích. Nejde asi jen o vzpomínkový optimismus. Relativně častou reakcí na nudu je agresivní chování.. a to zejména jejich nudným a nezajímavým výkladům. na ruku. Oba zdroje nudy mají za následek nízkou stimulační hodnotu vyučování pro žáka a vedou ke snaze „zahnat nudu“.nezábavný učitel.. Kdo za nudu může. Časté je také hraní žáků. Nejčastějšími reakcemi na nudu jsou:  rozptýlená aktivita  stažení se do sebe agresivní chování „Rozptýlená aktivita“ žáků bývá učiteli jako jediná chápána jako výraz nudy. Zjednodušené (zúžené) vnímání významu školní socializace (jednostranná orientace na praktickou využitelnost školních obsahů v životě). dávám blbý otázky“.. 2003).spolužáci vykřikují. je možné vycítit. Druhý zdroj vychází spíše ze žáka a jeho subjektivním prožitku neužitečnosti probírané látky či předmětu. Častou reakcí je také povídání se sousedem a okolím a zvláště u děvčat posílání psaníček..učitel. První zdroj je spojen spíše s učitelem a jeho monotónním projevem. Z výzkumných sond realizovaných v posledních letech (Pavelková. Žákovských výroků naznačujících zdroj nudy ve své osobě bylo daleko méně – vyjadřovali v nich nezájem o předmět. nenápaditost ve využívání metod a organizačních forem.“). Tato aktivita má někdy konstruktivní podobu. kteří tak ruší a rozbíjí hodinu. že si vytváří („generuje“) vlastní vnitřní stimulaci například vlastní fantazijní aktivitou. Srovnáme-li tyto výroky s výroky starších lidí na toto téma. že vzniklá situace spouští u jiných žáků prožitky nudy. ale i s mobilem či hrají staré osvědčené hry: piškvorky. Nejsou vzácné ani výroky připisující zdroj nudy spolužákům.“. může jít o jednotvárnost předkládaných obsahů. Žák reaguje na nepodnětnost vyučování tím.. můžeme pozorovat výrazný rozdíl. („. jindy jde pouze o únik.. Přinejmenším starší lidé nudu příliš neventilovali a jen někdy připustili.učiteli není rozumět. Nejčastěji se projevuje jako kreslení z nudy (kreslí se po všem – do sešitů. případně o vyučovanou látku.“. Někdy jde o skrytější strategie: „nasadím nepřítomný znuděný výraz. Naopak při rozhovorech s dnešními školáky pozorujeme ochotu o nudě hovořit a tendenci nehledat příčinu tohoto stavu ve své osobě. který si neumí udělat pořádek či učitel bez smyslu pro humor. lodě a podobně. Monotónnost se nemusí projevovat jen v hlase. kde jsou její zdroje? Podle Robinsona (1975) existují dva zdroje nudy: 1) prožívaná monotónnost (jednotvárnost) vyučovacích hodin a 2) subjektivně vnímaná neužitečnost vyučovacího předmětu nebo látky. se kterým se v současnosti poměrně často setkáváme. Někdy mají reakce podobu přímých projevů nepřátelství: „provokuju učitele“.. ale i učitelovo utváření a obsah hodin.. vidíme v těchto souvislostech jako podstatný problém (srov. kde jsme“. drmolí. Subjektivně vnímaná neužitečnost vyučovacího předmětu. že žáci připisují zdroj nudy především učitelům.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi   Prožívaná monotónnost vyučovacích hodin. že nudu by starší lidé považovali za selhání.. . Druhou možnou reakcí na nudu je „stažení se do sebe“. po penálu.“). případně učitelovy osobnostní a profesionální charakteristiky („nezkušený učitel“. nejčastěji si žáci hrají s tužkou. 2008) jasně vyplývá. „ . dělají blbosti – pak je to nuda. jenž je většinou vnímán jako zdroj frustrace. Při dotazu na nudu ve škole je možné zaznamenat údiv a dosti razantní popření nudy ve škole... též Štech. které vede k nízkým výkonům a . vybarvují se nadpisy). Uvedené chování vede ke snížení úsilí žáků. na lavici. které je velmi často namířeno proti učiteli.“). Pravděpodobně právě tyto skryté projevy jsou pro učitele nejvíce stresující.

) a dlouhodobým působením je fixovat v chování dítěte. Co je to strach? Zjednodušeně řečeno je strach reakce na ohrožení.3. která je pociťována jako ohrožující jedince. přičemž výsledný stav je pociťován jako nepříjemný. Tendence prožívat strach v různých situacích je individuální. Musíme však diferencovat mezi žáky úzkostnými. jde o jev (reakce na podnětově chudou situaci). že nuda ve škole není častým jevem a svým způsobem jde o jev přirozený a v určité míře patří i do školy. již při menším reálném ohrožení.2. zvláště když se jedná o dítě. Výsledky výzkumu (Pavelková. že nuda je poměrně komplikovaným. se pravděpodobně setkává s nudícími se žáky. Tím však bludný kruh nekončí. a současně. kteří mu neposkytují dostatečnou zpětnou vazbu. tím vytrvalejší je strachová reakce. protože nuda má i svou „interakční dimenzi“. obtížný úkol. učitel má být vtipný a má s ním být legrace. Zároveň výzkumy ukazují. tak i vnitřní podněty. prožívají strach intenzivněji. vzpomínky či očekávání ohrožující situace. převážně motivaci snižujícím faktorem. Tuto relativně samozřejmou skutečnost si však nemusí vychovávající vždy uvědomovat. které navozují strach. Učitelé často volí situace. Rozlišujeme mezi stavem strachu a strachem jako osobnostním rysem. Tyto tendence posunout učení do polohy zábavy je nutné považovat za vážný problém.Žák případné neúspěšnosti v daném předmětu. se kterým se v životě pravděpodobně setkáme a na který bychom se měli naučit nejen konstruktivně reagovat. Ve snaze dítě motivovat vyvoláváním strachu před trestem může vychovávající navodit jako „vedlejší produkt“ některou ze strachových reakcí (od pocitu nevolnosti. čím déle člověk vnímá ohrožení. Žáci chtějí zábavnější hodiny. z hodiny do hodiny. u něhož je úzkost osobnostním rysem. Strach ve škole je motivačním činitelem. učení musí být zábavné. Za silného stavu ohrožení se rozdíly do jisté míry smazávají – strach prožívají všichni. Úzkost jako osobnostní rys je relativně trvalá vlastnost. z žáka na žáka. Stav strachu mohou vyvolávat jak vnější podněty. z žáků na učitele. jak prožitek nudy ve škole zmenšit. kteří se do stavu úzkosti dostávají velmi rychle. lhaní apod. ale i učitelovu práci. Nuda je jedním z prožitků žáka. zkouška. 5. kteří strach většinou prožívají jako motivační tlak aby se začali učit – ve vlastním procesu učení strach již neprožívají. ve snaze zvýšit úsilí a výkon (motivovanost) žáků. 2008) potvrzují. např. fyzické ohrožení a podobně). směřuje k učiteli a k požadavku žáků být ve škole baveni. až po únikové reakce. U úzkostných jedinců nastupuje strach daleko rychleji. Učitel. Čím větší ohrožení je vnímáno. který má monotónní hodiny. Nuda se může přenášet z učitele na žáky. který v mírné podobě zřejmě zvyšuje výkon žáků. což může zpevňovat jeho nezájem o vyučovací předmět a o samo vyučování. strach pak komplikuje proces jejich učení. a mezi žáky neúzkostnými. Činitele spoluvytvářející nudu:    školní klima spolužáci rodiče a jejich malý zájem o školu a vzdělání Většina žákovských návrhů. jakou roli při strachu sehrávají . v silné podobě naopak výkon zeslabuje. prožitkové stránce strachu. situace (např.4 Strach G Strach bývá obvykle definován jako „signální“ emoce vázaná na určitý předmět. který může určovat jeho celkový emotivní prožitek ze školy a blokovat nejen žákovo učení. Nastává především při frustraci potřeby bezpečí. ale také o tom. ale i mu předcházet. Dvě stránky strachu – při zkoumání strachu se ukazuje jako nutné uvažovat nejenom o emotivní. ale i jiných potřeb. jev nebo situaci. tím větší je intenzita stavu strachu.

2 Podmínky vzniku strachu ve škole Strach ve škole závisí na mnoha okolnostech. Ne zcela jednoznačný vztah mezi zkouškovým strachem a prospěchem je možno vysvětlit vlivem určitých charakteristik vyučování a osobností učitelů: 1) Vyučovací styl založený na nadměrné přísnosti. i nepřátelství zvyšuje míru prožívaného ohrožení žáků. a to zejména u těch. Jde-li o konflikty dlouhodobé a neřešitelné. které žáci prožívají.3. Motivační konflikty jsou způsobovány současnou aktualizací dvou nebo několika neslučitelných potřeb. Úroveň strukturovanosti požadavků – ukazuje se. c) Výkon při zkoušce koreluje více s pochybnostmi (kognitivní složka strachu) než s rozrušením (emocionální složka strachu).4.3.  5. je budou pravděpodobně známkovat mírněji.4.2. b) Intenzita pochybování o sobě se málo mění před zkouškou.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi poznávací procesy. 5. Proto ti učitelé. kteří mají vysokou dispoziční (rysovou) úzkostnost. popř. zesilují negativní vztah mezi zkouškovým strachem a školním výkonem u svých žáků. zatímco v přirozených výkonových situacích (například prověrky či zkoušky ve škole) se tato závislost snižuje. vztah mezi strachem a výkonem není zcela jednoznačný. Čím větší jsou pochybnosti o vlastní kompetenci. rozrušení naproti tomu dosáhne při zkoušce svého vrcholu a pak prudce klesá. jak tyto složky působí na výkon se ukázalo. o to. jedinec nepředpokládá.1 Strach a školní výkon (prospěch) Jak jsme již naznačili. kteří jsou přesvědčeni. pro něž školní výkon v prvé řadě odráží schopnosti.) Dokonce se někdy stává. Také u strachu ve zkouškové situaci se mluví o dvou stránkách strachu: 1) kognitivním procesu strachu – obava o výsledek. Žáky bychom však neměli dostávat do situací. 2) 6. tím menší je očekávání úspěchu. které kladou na žáky vysoké nároky. Osobní názor učitele na vztah strachu a výkonu se může v některých případech projevit přímo na známkování žáků. mohou vyústit jednak v neurotizaci žáků a pochopitelně mohou vést ke školní neúspěšnosti. A na druhé straně učitelé. že strach podstatně znevýhodňuje úzkostné žáky. zraňující komunikace mezi učitelem a žákem. a zabývá se negativními důsledky atd. . („Buď umí nebo neumí. které v sobě kumulují pro žáky samé negativní síly. Strukturované požadavky prospívají spíše úzkostným žákům s nadprůměrnými schopnostmi. Při zjišťování. Jmenujme alespoň některé:  Strachová situace – Převážně jde o situace zkoušení. zda jedinec obstojí ve srovnání s druhými apod. strach přece nehraje roli“. v jejím průběhu a po ní. že ji zvládne.. naopak na příznaky žákova strachu při známkování ohled neberou. Důležitou roli však hrají i schopnosti. Strachovou situaci však mohou vytvořit i nevhodně připravené soutěže. V laboratorních podmínkách je při uměle vytvořených úkolech záporný vztah mezi strachem a výkonem značný. že úzkostné děti dosahují horších výkonů než děti neúzkostné. nepřátelství spolužáků apod. 2) procesu autonomního vzrušení – emocionalita.3.2.5 Motivační konflikty Zdrojem potíží s motivací mohou být i vnitřní motivační konflikty. jestliže je učební situace málo strukturovaná. Učitelé. afektivita. že někteří učitelé buď vědomě nebo ne zcela vědomě klasifikují žáky s projevy strachu hůře. Motivační konflikt patří k běžnému životu a učí žáky rozhodování mezi alternativami. že: a) Očekávání úspěchu před zkouškou je spíše ve vztahu s pochybnostmi než s rozrušitelností.2. o přiměřenost chování. Poznávací procesy se zúčastňují na vzniku strachu v mnoha ohledech: situace je považována za obtížnou a nebezpečnou. kteří používají k motivování výhružek a zastrašování.

která byla na základě výše naznačených teoretických inspirací realizována u žáků na konci základní školy a u studentů osmiletého gymnázia (tercie. 2) Domnívám se. Mana a Prokešové (1996).3. 5.3. Na základě výše naznačených teoretických inspirací a dřívějších výzkumných šetření byl sestaven soubor pěti možných důvodů žákovské nemotivovanosti: Důvody nemotivovanosti: 1) Mám pocit. . U důvodu: Mám pocit. velmi silně jsou motivováni i z rodiny a další motivace by mohla působit spíše destruktivně a přivést žáka k selhání a znervóznění. mívá střední hodnotu. Výzkumný vzorek: žáků 428. ročníků (kvarty). t-testy prokázaly vysoce významně vyšší četnost u žáků základních škol. ročníku (respektive v kvartě) a u chlapců. ? V následujících odstavcích vás seznámíme s výzkumnou sondou. že optimální motivace. Je-li výsledná síla nedostačující. Pavelková 2002. že na to nemám. tím větší motivace je potřebná k optimalizaci aktivace. Tyto důvody lze shrnout do čtyř skupin:     Nedůvěra ve vlastní schopnosti. U každého typu nemotivovanosti jsme se dotazovali pomocí pětistupňové škály jak žáků tak učitelů na četnost výskytu (1 téměř nikdy až 5 téměř vždycky) a závažnost (1 nezávažný problém až 5 velmi závažný problém) určitého typu nemotivovanosti z hlediska dopadu na úspěch při učení. Nuttin (1980) v těchto souvislostech upozorňuje na Yerkesův-Dodsonův zákon. ale učení je pro ně namáhavé zvláště když se cítí líní. 5) jsem líný (á). 3) učení je namáhavé. když dostane ve škole domácí úkol. z toho 279 žáků ZŠ – osmé a deváté třídy a 159 studentů osmiletých gymnázií – tercie. stejně se nic nezmění. nedostaví se pravděpodobně očekávaný výkon také. mohou však působit i proti sobě). Nelze říci že tito žáci jsou nemotivovaní k učení – oni by pravděpodobně chtěli mít dobré výsledky. Při činnosti bychom museli vynaložit přílišné úsilí. Na druhém a třetím místě se umístily důvody: jsem líný (á) a učení je namáhavé. jakými jsou například přijímací řízení či maturita. který se mu nechce dělat (nebaví ho) a zároveň je pro něj tak těžký. čím obtížnější je úkol. Experimentálně bylo zjištěno. Opět je možné udělat úvahu. že se někdy vyskytují. O těchto důvodech se žáci domnívají.Žák ? Analyzujte z hlediska motivačních konfliktů žákovu situaci. U důvodu jsem líný (á) je velmi zajímavý nárůst u žáků gymnázií a u žáků 9.2. chtěli by toho hodně vědět. Stává se to především při vyhrocených situacích. že na to nemám. ale přetahuje je něco jiného. Vzorek učitelů – 263. že úsilí nemá vliv na dosažení výsledků („helplessness belief“). kladou si vysoké cíle). kteří jsou vnitřně motivováni (mají o předmět zájem. že žáci jsou možná motivovaní. Skinera (1995). 4) přitahují mne jiné činnosti. Pokuste se obdobnou sondu realizovat a výsledky porovnejte. že učení stejně nepřinese žádné výsledky.2. nemotivovanost (amotivace) z multidimenzionálního hlediska. při které je výkon nejvyšší. Učitelé se poměrně často setkávají s žáky. nedosahuje výkon potřebné úrovně. že činnosti nepřispívají k očekávaným výsledkům.6 Nadměrná motivace Paradoxně může mít negativní dopad na výkon žáka i nadměrná motivace. Inspirace je možné najít v pracích Deciho a Ryana (1985).7 Žákovská nemotivovanost Trochu jiný pohled na problém žáků s motivací přinášejí autoři analyzující tzv. V české odborné literatuře též u Mareše. že připravovaný postup (strategie) nepřinese žádný výsledek („strategy beliefs amotivation“). že u nich většinou nenastávají. tím menší motivace vede k optimálnímu výkonu. Nejde však o homogenní názor. že ho ani udělat neumí. Důvod této amotivace byl původně vymezován v návaznosti na přesvědčení jedince. Jsme přesvědčeni. přesáhneli však celková suma motivace optimální úroveň motivace (jedinec je tzv. Na motivaci jednotlivých žáků se podílí většinou více motivačních faktorů (jednotlivé motivační faktory se mohou podporovat. Amotivace je chápána jako ztráta (relativní absence) motivace. O dalších dvou důvodech nemotivovanosti se žáci vyjadřují. že je přitahují jiné činnosti. Výskyt tohoto důvodu stoupá v 9. kvarta). Jako nejčastější důvod školní nemotivovanosti uvádějí žáci i studenti gymnázií. Přesvědčení. Postupně se však škála důvodů podmiňujících amotivaci rozšiřovala. že čím snazší je úkol. kvarta. 5. přemotivován).

L. které za problém považují především gymnazisté. 2002).R. Nedostatek motivace či problémy s motivací (motivační konflikty. Paris: Presses Universitaires de France. Praha : SPN.. s. RYAN. 1984. 2002. DECI. 197-208. Educational Psychologist. Psychologie školní úspěšnosti žáků. KINDLOVÁ. Praha : UK PedF. 5-17. 325-346. 2004. R.. Závěrečná práce VP. kdy se žáci domnívají. Jde především o důvod: přitahují mě jiné činnosti a jsem líný(á). stejně se nic nezmění. J.J.. Zvláště situaci. New York: Plenum. Ústí nad Labem : PedF UJEP. Motivace žáků k učení. PELLETIER. Pavelková 1992. Za nejčastější důvod žákovské nemotivovanosti ke školní práci považují učitelé přitažlivost jiných činností a lenost žáků. PAVELKOVÁ. HELUS. J. je na první pohled evidentní. R. projevující se způsobilostí měnit a zdokonalovat sám sebe podle určitého plánu. PAVELKOVÁ. 42. VALLERAND. že učení nepřinese žádné výsledky. 1985.. I. s.. Na závěr jen naznačíme. Prah a: PedF UK. Pedagogika. ISBN 80. M. ISBN 80-244-1079-6. 1989. MAREŠ. 26. NUTTIN. Autonomie žáka a rozvoj jeho osobnosti. Intrinsic motivation and self – determination in human bahavior. Postoje žáků k předmětům jako projev motivovanosti. J. 1991. kterých má být dosaženo (Helus.M. Problematika žákovské motivace se tak dostává do časových souvislostí života individua a úzce souvisí s autoregulací (respektive vzdělávací autoregulací).. 1996. ale i rozvoj žákovské osobnosti.V. KULIČ. č. Théorie de la motivation humaine.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi To spolu s relativně vyšší směrodatnou odchylkou u žáků základních škol naznačuje. I. HELUS. F. PAVELKOVÁ. I. jejich výkony. A. Pavelková. že výskyt nemotivovanosti u žáků považují učitelé jako relativně častý. že učitelé předpokládají vyšší výskyt i závažnost žákovské nemotivovanosti než samotní žáci. Žákovská nemotivovanost.. & Doporučená literatura DECI. že u některých tento důvod nemotivovanosti přeci jenom může častěji nastupovat. Zdaleka se nám nepodařilo probrat všechny problémy související s motivací ve škole. Motivace propůjčuje učebním činnostem žáka subjektivní smysl a je jednou ze základních podmínek efektivního učení.. E. ISBN 80-7290-092-7. 2. PAVELKOVÁ. Pedagogika. (Mimořádné číslo) s. MAREŠ. Srovnáme-li pohled učitelů a pohled žáků na žákovskou nemotivovanost.7044-571-8. Z hlediska efektivity učení považují žáci všechny typy nemotivovanosti za problémy jen částečně významné. HRABAL. 217-221. 2008 (v tisku). Nuda ve škole.. Olomouc: PedF 2005.V. Motivation and Education: Self-Determination Perspective. že jde mimo jiné i o určitou bezradnost či neschopnost vědět si sám se sebou rady při ztvárňování vlastního života a neochotou přebírat zodpovědnost za své vzdělávání a za svojí životní cestu do vlastních rukou.: Vedení žáků ke vzdělávací autoregulaci a humanizaci školy. Z. I. In Profese učitele a současná společnost. Katedra pedagogické a školní psychologie. . Pedagogická revue. frustrace potřeb a podobně) bývají nejčastějším důvodem selhání ve škole. MAN. F. 1979. Častější výskyt byl prokázán také u děvčat. může podstatně zvyšovat efektivitu výchovně vzdělávacího působení. Nízké směrodatné odchylky naznačují homogenitu tohoto učitelského názoru. V. s.. Všechny důvody nemotivovanosti v podstatě učitelé považují za významný problém. E. MAN. 1992... I. 1980. I. Žádný z důvodů nemotivovanosti nepovažuji žáci za významný problém. Z. Psychologické otázky motivace ve škole. PROKEŠOVÁ. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Motivace ovlivňuje úspěšnost žáků. PAVELKOVÁ. Výsledky výzkumné sondy jednoznačně potvrzují. utvářet sám sebe se zřetelem k určitým cílům. PAVELKOVÁ. 46. L. L. In Reflexe společenských potřeb a očekávání. R. ŠKALOUDOVÁ. Praha : SPN. J. HRABAL. Motivace žáků. Σ Shrnutí Ve škole sehrává motivace významnou roli. 2006.

5. které mohou mít pozitivní. vrstevníci.1 Význam školy v životě dítěte Škola je prostředím. širší rodina aj. problémy. ať ze strany školy (učitel.1 PROBLÉMOVÝ ŽÁK 5. 418-436. Z hlediska zdravého rozvoje osobnosti dítěte je důležité. ISSN 0031-3815 5. Školní docházka by neměla přinést dítěti dlouhodobé strádání. ke kterému se vztahuje a které prožívá. British Journal of Educational Psychology. kde si dále rozvíjí sociální dovednosti a buduje další sociální vztahy.  porozumět některým intervencím a doporučovaným postupům k řešení obtíží ze strany učitele. učivo).). a to nejenom vzhledem . stupně a u studentů středních škol. ŠTECH. PROBLÉMY ŠKOLNÍHO VĚKU Anna Kucharská Studenti učitelských oborů se v průběhu svého studia seznamují se základními poznatky vývojové psychologie a psychologie osobnosti. výkonu. některé jen na krátkou dobu. and coping. Pedagogika. stupně ZŠ. Sage. Perceived control. frustraci. které obtíže žáků se řeší ve spolupráci odborných poradenských pracovišť. SKINNER. 4. zejména v oblasti modifikací přístupů k žákům. nýbrž radost z poznání.1. Boredom at school. tak ze strany rodiny (představy o školní úspěšnosti. vstupuje do světa povinností. Škola nebo domácí vzdělávání? Teoretická komplikace jedné praktické otázky.P.5. které vnímá či na ně upozorní učitel či rodiče. Dítě totiž přichází do školy s různými vývojovými předpoklady i osobnostními dispozicemi. 5.1995. pocit dobře vykonané práce. jiné jsou dlouhodobé a vleklé. S. aby dítě nepociťovalo školu jako zdroj ohrožení. je to místo. a 2. které by jim měly dát odborný základ pro budoucí praktickou činnost.  rozlišit. které se mohou objevovat u žáků 1. motivation. V každém případě je třeba vzniklé školní problémy řešit. Thousand Oaks: CA. E.A. ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  identifikovat vývojové problémy žáků 1. 2003.5. začlenění do vrstevnické skupiny. působí a ně mnoho vlivů. sourozenci.  porozumět některým kategoriím nejběžnějších výukových a výchovných obtíží žáků. a 2. výuka. zkušenosti a postoje rodičů. kde se dítě začleňuje.1. hodnocení. Svět školy je ale pro dítě důležitý z hlediska sociálních vazeb – je to místo. to vše jako základ pro jeho další budoucnost. ale i negativní účinek. Budoucí učitel by je měl umět identifikovat a znát základní postupy jejich řešení.2 Problémy školního věku Přesto však problémy. 1975. s. ve kterém se uskutečňuje sekundární socializace dítěte. Současně je také nutné seznámit se s obtížemi. W.5. 141 – 152.5. Škola významně ovlivňuje vývoj a rozvoj dovedností dítěte – je to místo učení.Žák ROBINSON. Dítě vstupem do školy vstupuje do světa dospělých. 45. ve škole vznikají.

kdo spolupracuje s odbornými pracovišti – zpravidla je to třídní učitel nebo výchovný poradce. že je to na začátku školní docházky běžné se snaží svému dítěti pomoci zvýšenou domácí přípravou. Psychologie inteligence.2). výkonu). kdo sleduje úspěšnost řešení a navrhuje změny ve strategiích. 2002. 5. Jejich znalost je nezbytnou podmínkou pochopení vývojových obtíží daného věku.5.3). 1. PIAGET. . Učitel vstupuje zejména do řešení problémů první až třetí kategorie (problémy v učení. mívá problémy v adaptaci. Do intervencí v prostředí školy mohou být také zapojení pracovníci školního poradenského pracoviště (viz kapitola 2. Praha : Argo. střední školní věk pak na toto období navazuje a trvá do nástupu puberty. ISBN 80-7178-309-9. M. 1997. které vysvětlují vývojové úkoly v oblasti poznávacích procesů (Piaget). První skupina obtíží v učení může souviset s předčasným nástupem do školy. Pokud dítě ještě nedosáhlo vývojové úrovně pro vstup do školy. To vše ovlivňuje formování sebepojetí dítěte. kdo problém identifikuje a kdo se postará o nastínění strategie řešení. Člověk a společnost. je období relativně klidné. v časovém rozmezí od 6 do 11 let. Praha : UK Karolínum. Rodiče v domnění. Mladší školní věk zahrnuje zhruba první tři roky školní docházky. LANGMEIER. v oblasti socializace (Erikson) a v oblasti morálky (Kohlberg). pomaleji se učí. ISBN 80-7184-803-4. 1999. KREJČÍŘOVÁ. problémy ve třídní skupině. ? Připomeňte si vývojové úkoly mladšího a středního školního věku. jsou-li neúčinné. problémy ve vztahu k učiteli).5. I když je u nás již po dlouhou dobu využívána možnost odkladu školní docházky pro děti se školní nezralostí (toto opatření je doporučováno jako prevence výukového selhání). Problémy v učení Problémy v učení mohou mít různé podoby a různá pozadí.2. 1998. Využijte dostupných publikací vývojové psychologie – např. a to ještě v různé míře a osobnosti dítěte i podpoře jeho prostředí. Zaměřte se hlavně na ty teorie. OBTÍŽE MLADŠÍHO A STŘEDNÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 5. tak jak je deklarují někteří autoři vývojové psychologie. ISBN 80-7169-195-X nebo VÁGNEROVÁ. vztahům mezi vrstevníky. D. J.2 Typické obtíže daného období U žáků mladšího a středního školního věku se setkáváme ve školním prostředí s problémy. Mohou se týkat samotného procesu učení či výsledků v učení (tj. Samozřejmě problémy evidují také rodiče a požadují jejich řešení. Přehled teorií osobnosti. ERIKSON. Záleží na věku žáka. Praha : Portál. ve kterém má velký význam škola a školní úspěšnost. 1999. Aby k tomu mohlo dojít. 5. Praha : Grada. vnímání.2. které můžeme rozdělit do čtyř skupin. ale také vzhledem k práci učitele. které nabízejí odbornou pomoc (viz kapitola 3.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi k potřebám dítěte.2. paměti) a sociálního. ale i přístupů k němu. Vývojová psychologie.. pozornosti. se svými specifickými vývojovými úkoly. autorita učitele i přijetí a ocenění ze strany vychovatelů – rodičů i učitelů. ? Zopakujte si vývojové charakteristiky v oblasti vývoje psychického (rozvoj myšlení. Pro jiné je zapotřebí spolupráce s rodiči. představivosti. musí být obezřetnější – ne vždy vstupuje do jejich řešení nebo dokonce to ani není v jeho kompetenci. ale také na typu problému.1 Základní charakteristiky období Mladší a střední školní věk. I tak je však musí reflektovat a přizpůsobit jim své působení na žáky. V případě problémů žáka. Jedná se o období. J. V jiných případech mohou být také vyhledány instituce mimo školu. které souvisejí s jeho rodinou. zejména třídním učitelem. můžeme se i dnes setkat se žáky. E. není při nich samostatné. Vývojová psychologie. Některé problémy dětí jsou řešeny učiteli.H. musí být někdo. v plnění školských úkolů.5. Praha : Portál. Využít můžete kromě běžných publikací vývojové psychologie tyto monografie: DRAPELA. ISBN 80-7178-134-7. kteří nastoupili do základní školy předčasně. ale i rodinné pohodě. Dochází k rozvoji sociálních vazeb ve vrstevnické skupině. ISBN 80-7203-380-8. V.

Nadměrná úzkostnost dítěte přináší obtížný nástup do školy. psaní. Specifickou skupinou žáků. Mohou být zřejmé první problémy ve vztahu k učiteli. které mohou být sociálně nezralé a mají problémy s navázáním vztahu. Tento problém může být řešen empatickým přístupem učitele. pokouší se o diskusi. Může být doporučen návrat do mateřské školy (za specifických podmínek). Ve středním školním věku již ustupuje emoční závislost na hodnocení učitele. které nenavštěvovaly mateřskou školu. Žáci touží po jeho přijetí. která může mít v této oblasti problémy. Poměrně velkou skupinou školních obtíží jsou specifické poruchy učení. Vzhledem k dlouhodobým dopadům na žáka se jimi budeme zabývat v samostatné kapitole tohoto textu (5. Žák tohoto věku je ve shodě s Eriksonem (2000) ve fázi píle a snaživost a učitel s tímto fenoménem může vhodně pracovat. vytrvalosti. počítání). V mladším školním věku nebývají zpravidla problémy ve vztahu mezi učitelem a žáky. Zpravidla se objevují od počátku vzdělávání. dítě se bojí projevit se naplno. Lehčí problémy však mohou souviset také se školní nezralostí. Může být také ohroženo jeho zapojování do kolektivu. Je zdrojem sebepojetí žáků – tím. dítě se straní ostatních. Řešením předčasného nástupu do školy se zpravidla zabývají na podnět učitele pracovníci pedagogicko-psychologické poradny.4. Podobné obtíže však mohou souviset se sociální nezkušeností – např. školní fobie). pokud ignoruje vzdělávací potřeby žáků. kázně. školního psychologa či speciálního pedagoga). jak o nich mluví. s realizací podpůrných opatření. Žáci mladšího školního věku jsou zpravidla motivováni pro školní práci. že nejsou dodržována dohodnutá pravidla nebo kdy reflektují – z jejich pohledu – nevhodné přístupy k druhým (např.3). vhodného chování k učiteli i spolužákům. výchovný poradce či další pracovníci školního poradenského pracoviště (je-li na škole zřízeno) a pedagogicko-psychologické poradna. Problémy mohou ale vznikat. která umožňuje adaptaci na školní nároky. zesměšňovány aj. 4.Žák Dítě je soustavně přetěžováno a mohou se projevit některé příznaky neurotizace (pomočování. s výjimkou dětí. I přesto se setkáváme s případy. nadržování).4. Pokud učitel nevhodně volí výukové metody či nerespektuje vzdělávací potřeby žáků. 3. 2. nedosahuje možného výkonu. Za touto skutečností je velmi silný příklon k pravidlům a . jak se spokojen s jejich výsledky. u dětí. je inhibováno obavou z neúspěchu. Do jejich řešení se ve spolupráci s rodiči obvykle zapojuje třídní učitel. žáci jsou také již více kritičtí a začínají mít vlastní názor. prostřednictvím kterého může být posílena jejich motivovanost pro školní práci. sklon k neurocitě. kdy chybí zájem o školní vzdělávání a školní výkon. jsou děti se specifickými poruchami chování (syndrom ADD/ADHD. Nutná je individualizace přístupů učitele. Školní neúspěšností může být také narušeno přijetí spolužáky – neúspěšné děti mohou být spolužáky odmítány.5. je izolované. případně s jakou citlivostí dovede vyjádřit dílčí nespokojenost či poskytnout jim podporu. jaká pravidla ve třídě fungují. Při vzniku výukových obtíží mohou hrát svou roli také některé osobnostní vlastnosti dítěte. které by mělo zajistit opakovaný a úspěšnější start. mohou se dostavovat didaktogenní problémy v učení (Wildová. stupni ZŠ či na střední škole. 2002). Učitel také napomáhá v zapojování do třídní skupiny. tím. zpravidla s pozadím rodinných vlivů. jak je vidí. Učitel vstupuje do hodnocení spíš informativně. jen výjimečně jsou identifikovány až na 2. dříve LMD) – viz kapitola 5. Školní úspěšnost souvisí také se schopností žáků přizpůsobit se nárokům školy ve smyslu pracovního nastavení a soustředění. zadrhávání. případně péče výchovného poradce (příp. 5.5. vytváří se vztah. které přinášejí žákům dlouhodobé problémy při osvojování základních školních dovedností (čtení. kdy žáci vnímají. jak je dovede ocenit a pochválit. Tomuto problému se věnuje samostatná kapitola 5. které souvisejí s odpoutáváním se od jeho názoru.3. příp. Problémy ve vztahu k učiteli Pro žáky mladšího školního věku je učitel důležitou osobou. Zdrojem nedorozumění mezi učitelem a žákem mohou být situace. pokud učitel nereflektuje osobnostní či vývojové zvláštnosti dítěte. Pozadím je zpravidla konstitučně podmíněná úzkostnost.4. V některých případech bývá také doporučováno opakování ročníku.

Postupně se budují bližší vztahy mezi spolužáky. ale vyžaduje konformitu ke skupině. příp. Rodina jako determinanta školních obtíží Rodina má zásadní vliv na školní vzdělávání. rušiví či kteří nezvládají to. krádeže. Učitel by měl současně velmi pozorně vnímat projevy nepřijetí dítěte s handicapem. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má své riziko právě v této oblasti. fyzické útoky (agresivita. rvačky mezi dětmi. stupeň ZŠ se postupně vytváří třídní skupina a je vývojovým úkolem žáků zapojit se do ní a získat si v ní svou pozici. reakce jsou odrazem nepřátelství k vrstevníkům vs. záškoláctví. Již ve středním školním věku se můžeme setkávat s prvními projevy šikany – tj. Rozvíjí se schopnost vnímat stanoviska druhých a schopnost chápat a respektovat motivaci jejich chování. Vztahy mezi spolužáky jsou na úrovni formální rovnosti. Je zřejmé.6. žák s brýlemi. děti úzkostné nebo s emočními problémy aj. je zdrojem identity žáků. že si žáci osvojují pravidla kamarádství. které se dotýkají vztahů mezi vrstevníky. soupeření). 2000). Je to proto. Třídní skupina poskytuje pocit bezpečí.. Třídní skupina je zpočátku velmi ovlivnitelná učitelem – jeho názorem. . Zmiňme alespoň některé aspekty.3. Třídní skupina je referenční skupinou. 2. Spolužáci by měli adekvátním způsobem získat informace o tom.5. V tomto období ještě nejsou příliš časté závažné výchovné problémy. sounáležitosti a prestiže (Vágnerová. nevhodné chování je dopředu plánováno s cílem ublížit druhým). nadávání. Učitel prvního stupně by měl pracovat se třídou na přijetí takto odlišného žáka. Přesto se však můžeme setkávat s prvními projevy výchovných obtíží. Ve středním školním věku se skupina stává více nezávislou na učiteli. týrání. ubližování). s etnickým původem či rodinným zázemím.) I u těchto žáků by měl učitel sledovat a zprostředkovat zapojení do třídního kolektivu. jaká omezení dané postižení přináší.4. např. Neoblíbení mohou být i žáci. což může napomoci při předcházení možného odmítání tohoto dítěte. kteří jsou nějak nápadní. V období mladšího a středního školního věku je důležité rozvíjet sociální dovednosti pro navazování vztahů a získání pozice ve skupině. požadavky i představami.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi vnímání spravedlnosti vůbec. ponižování nebo omezování jedince nebo jedinců jiným jedincem nebo skupinou. dítě svým nevhodným chováním signalizuje potřebu pozornosti vs. 4. s nedostatečnou sociální zkušeností. jak má třídní skupina fungovat (např. vysmívání se). spolupráce vs. 1. Problémy v chování. by měl pomoci vhodnou formou zapojit takto odlišného spolužáka do třídní skupiny. že handicap přináší odlišnost a vnímání odlišnosti je v mladším školním věku překážkou akceptace příslušnosti ke skupině. agresivní reakce. na což pak navazují rozdílné intervence (např. případně dochází ke vzniku menších chlapeckých či dívčích třídních podskupin. některé děti se v předchozím vývoji nenaučily jiným způsobům řešení nedorozumění než fyzickou cestou. Protože se jedná o závažný problém. problémy v třídní skupině V průběhu školní docházky na 1. Učitel by se měl zabývat rozlišením. jako jsou závislosti. Jsou to projevy řevnivosti. příp. Problémy ve třídní skupině mohou mít handicapovaní žáci. poskytuje jim zpětnou vazbu o úspěšnosti a o pozitivních i negativních stránkách osobnosti každého z nich.4 toho studijního textu. které mohou přinášet obtíže dětem mladšího a středního školního věku. Jak uvádí Valentová (2005). co ostatní (např. obecným vlivem se zabývá kapitola 5. 3.). spíše mezi jedinci stejného pohlaví.1. budeme mu věnovat pozornost v kapitole 5. co je pozadím těchto obtíží. Nepřijetí spolužáka může však souviset i s jinými charakteristikami. učí se ustupovat od prosazování vlastních zájmů ve prospěch třídní skupiny či druhého jedince. žáci s odlišnou mentální kapacitou. všichni mají stejná práva a povinnosti. pravidla fungování ve skupině se již vytvářejí bez jeho vlivů. jaká jsou specifika chování i školního výkonu žáků s handicapy. Mezi nejčastější nevhodné projevy v chování patří slovní útoky (urážky. s fyzickým vzhledem (obézní žáci.

kterou respektuje pouze formálně“ (Vágnerová. 1997). Mohou to být i nenaplněná přání rodičů stran vlastního vzdělání. 2000 s.). ty máš všechny podmínky k tomu. Na 1. bývá tím. v rodinách s vysokým sociokulturním statusem. jak dohlížet na přípravu do školy. související s rodinou. což umožňuje větší individualizaci přístupů učitele k dítěti. která je obecně společností přijímána a kterou škola reprezentuje. A. s realizací podpůrných a rozvíjejících programů u dítěte. Vágnerová (1995) dává požadavky rodičů do souvislosti s hodnotami uznávanými v rodině. jsou požadavky na dítě ze strany rodičů a očekávání úspěšnosti. může dojít k jeho systematickému přetěžování. pro které není důležitý samotný školní výkon. Děti odlišných etnických skupin (u nás zejména děti romské) či národnostních menšin mohou mít potíže při zvládání školních požadavků. Vysoké požadavky na dítě bývají např. případně je doporučováno doučování jinou osobou. že dítě neplní požadavky učitele. B. Může však dojít ke vzniku problémů. Na 1. Problémem někdy může být temperament dětí. horší pracovní adaptabilitu a menší schopnost soustředění. které nesouvisejí přímo s jazykovými odlišnostmi – žáka se přes snahu školy nepodařilo začlenit do třídního kolektivu. Pokud se jedná o případy naopak nízkých požadavků u dítěte. které by mohlo dosahovat vyšší výkonnosti ve škole. protože…. Poslední z kategorií odlišných skupin. je zdůrazňováno. Problémy ve škole mohou souviset s celkovou sociokulturní úrovní rodiny. Nízké požadavky mohou mít rodiče. které docházejí do škol pouze po nějakou dobu – zejména po dobu pobytu či zaměstnání rodiče v naší republice. V této rodině nemusí mít vzdělání hodnotu. péče školního psychologa nebo výchovného poradce. Ty mohou být dány jinými předpoklady k učení. jako je zařazení dítěte do přípravné třídy před nástupem do školy. kdy učitelé poukazují na živost dětí. komunikace s rodiči. kdo na tuto skutečnost upozorňuje. zařazení dítěte do třídy s menším počtem dětí. protože rodiče sami zpravidla nemohou svému dítěti s přípravou do školy pomoci. protože nemá patřičné sociální zkušenosti (návštěva kina. že se očekává jen výborný prospěch. Výsledkem může být to. C. Další kategorie problémů dítěte ve škole. internet). stává se pro něj škola zbytečnou povinností. stejně jako podpora vztahu ke škole vůbec. nýbrž spokojenost dítěte ve škole a sebou samým. Štech (1992) upozorňuje na problém v jazykovém modelu a v poznávacích strategiích v sociálně slabých rodinách. kde má vzdělání vysokou hodnotu. Tam. o rodiny s nízkým sociokulturním statusem. kdy sami rodiče dosáhli jen nižších forem vzdělání. . Odlišné sociální prostředí. že se ve shodě s metodickým pokynem MŠMT poskytuje doba na adaptaci dítěte v našich podmínkách. Namístě jsou i specifické intervence. případně mezi učitelem a rodiči dítěte. 142). která je současně stále běžnější. Vysoká aspirace rodičů nemusí korespondovat se schopnostmi dítěte. jeví se bez zájmu o školu. četba. dále doporučení doučování. s následným rozvojem psychosociálních problémů. „Pokud dítě nechápe smysl školního vzdělávání.Žák 1. divadla. kdy nebývá klasifikováno v českém jazyce. třeba prostřednictvím vrstevníka. stupni to znamená. Potíže mohou pramenit z jazykové bariéry mezi dítětem a učitelem. počítač. kde by dítě nebylo kolektivem vnímáno jako odlišné. 2. jsou děti cizinců. vlastními problémy aj. které se opět mohou promítnout do školních výkonů dětí. Mohou to však být také rodiče zaneprázdnění (svou kariérou. která dítě popohání v dosahování co nejlepších výkonů („já jsem studovat nemohl(a). aby kladl na dítě očekávání ve shodě s jeho možnostmi a vytvářel takové prostředí. které školní výuku ztěžují. stupni je pomoc rodiny při domácí přípravě důležitá. péče školního psychologa či speciálního pedagoga. Rodiče v tomto případě potřebují informace. případně zajištění dalšího osvojování českého jazyka. Bývá obvyklé. Jedná se o rodiny s nízkou úrovní vzdělanosti. kde již nezbývá času (energie) na sledování a podporování dítěte a jeho možností. jak s dítětem pracovat. V těchto případech mohou napomoci třídy s menším počtem žáků. se kterými dítě do školy vstupuje nebo může mít vzdělání samotné odlišnou hodnotu. Kolektivem třídy může být takové dítě vnímáno jako „zaostalé“. že se dítě musí dobře učit. Učitel by se měl snažit co nejvíce porozumět kulturním odlišnostem (Fontana. zpravidla učitel. abys to dokázal(a)“). nenosí domácí úkoly.

Určitým „bonusem“ tohoto období je. 4. 1984) vysvětluje zákonitosti odlišného pohledu na dítě. To je však možné jen tehdy. Rodiče mají ke svému dítěti emoční vztah. aby učitel uměl problémy identifikovat a přitom rozlišit. Výhodu mají školy. objasnit možné souvislosti školních obtíží. Aktuální rodinný problém (třeba onemocnění jednoho rodiče.2). staví-li se rodiče k problémům v rodině otevřeně a je-li vytvořen vztah důvěry mezi rodiči a učitelem. Učiteli je nápadné.2. docvičení látky. ale i ztrátu motivace či problémy v chování.5. jsou negativní vztahy mezi rodinou a školou. že rodiče mají zpravidla zájem řešit problémy svého dítěte a bývají nastavení pro dopomoc v domácím prostředí. je nepozorný. píle… . jeho profesní neschopnosti. Pavelková. kteří by měli nesnáze. oceňování snahy. nepřipravuje se na výuku. že je nutné předcházet vzniku školních obtíží. Je v zájmu dítěte. kteří jsou učitelům i rodičům dostupní pro okamžité konzultace v případech obtíží žáků. absenci dobré vůli pomoci ze strany učitele. který respektuje věkové i osobnostní charakteristiky žáků. finanční situace. Jako zdroj obtíží dítěte ve škole mohou být rodinné problémy. přináší problémy v koncentraci pozornosti. může modifikovat svůj přístup k dítěti. Formy podpory žáků při řešení problémů mladšího a středního školního věku: Práce se žáky  individualizovaný přístup ve výuce – zvláště u žáků s odlišnou výbavou dispozic. má horší výkony. u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  identifikace potenciálních problémů ve stadiu „zrodu“. Matějček (1991) popisuje. Jako první nezbytná podmínka je otevřenost a ochota u obou stran spolupracovat. Je to proto.3 Přístupy učitele při řešení obtíží Pro adekvátní řešení školních obtíží žáků mladšího a středního školního věku je nutné. nenosí domácí úkoly. doučování  hodnocení žáka s pozitivním dopadem na rozvoj sebepojetí. V tomto období je to možné vstřícným a respektujícím přístupem učitele ke vzdělávacím potřebám žáků. Teorie kauzálních atribucí (Hrabal. 5. které dnes zapojují školní speciální pedagogy či školní psychology. Rodiče se mohou cítit odlišným pohledem na dítě zaskočeni a připisují jej nezájmu učitele. že rodinné problémy mohou být zdrojem dlouhodobého stresu. včetně rozvodů se mohou odrazit na výsledcích dítěte ve škole. přestože může dítě pozitivně přijímat. aby se obě strany domluvily na řešení problémů dítěte. kdyby jej řešili sami  pomoc pro dodatečné pochopení učiva. že učitel vnímá a popisuje výkony. Pokud je učitel o složité situaci v rodině informován. do sebe zahleděný nebo naopak agresivní. který dítě oslabuje. které se dají zvládnout individualizovaným přístupem k žákovi či zda se jedná o problém. Vztah mezi rodiči a učitelem. a snaží se zjistit příčinu onoho změněného chování či prožívání žáka. Man. citově labilní aj. která je již přechodem k dalším zdrojům problémů žáků ve škole. přístupem. nezaměstnanost) či konflikty mezi rodiči. větší emoční odstup. tedy v situaci rovných výukových podmínek. zda se jedná o problémy běžné. znají jej dlouhodobě a proto je překvapuje. Poslední kategorií. vrstevníkům) či chování a dohodnout se na vhodných opatřeních ke zmírnění či eliminaci problému. má možnost srovnávat jedince s jeho spolužáky. Je třeba také zmínit.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 3. pro jehož řešením bude třeba spolupráce s rodiči a odborným poradenským pracovištěm (viz kapitola 3. chování či vlastnosti dítěte jinak než jak je vidí oni. že učitel má. kdy je možné je řešit  příprava metodických materiálů pro procvičování učiva pro potřebné žáky  využívání alternativních didaktických postupů k pochopení – procvičení učiva  skupinové formy práce s možností být úspěšný i u žáků. že jindy neproblémový žák začne mít v nepořádku své školní pomůcky. ať už se jednají o problémy ve výkonu či ve vztahu (k učiteli.

se kterými se studenti již seznámili v rámci přednášek vývojové a sociální psychologie. .. že se setkáváme u jednotlivých autorů s rozličným terminologickým pojetím období dospívání.v tělesné proměně (tělesné dozrávání. školní psycholog. Praxe dětského psychologického poradenství. Vývojová psychologi e.v sociálním vývoji: vztah k dospělým (rodič – učitel). školní speciální pedagog  nabídka spolupráce při řešení s odborným poradenským zařízením (PPP. Praha: UK Karolínum. ? Vyhledejte v odborné literatuře rozdíly mezi obdobím pubescence a adolescence: . . Jaká jsou kriteria dospělosti – tj. ? Připomeňte si vývojové úkoly staršího školního věku. 2005. Praha : SPN. stupně.1 Základní charakteristiky období Období staršího školního věku zahrnuje pubescenci (10-12 až 14-16) a adolescenci (15-16 až 20-21). ISBN 80-246-1074-4. . 1999). 49-67.. Veďte s ním rozhovor na téma výukových obtíží žáků – výchovných obtíží. sociální. kdy končí období adolescence u konkrétního jedince? Dá se to pregnantně vyjádřit? Vyhledejte v literatuře podklady pro tvrzení.5. jaká je představa učitele o jejich pozadí. VÁGNEROVÁ. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Zaměřte se hlavně na ty teorie.Žák Práce se třídou  pravidla fungování třídní skupiny  vytváření příznivého klimatu ve třídě pro všechny žáky  přijetí problémových žáků  práce se třídní skupinou – změny ve třídních vztazích Práce s rodiči  osobní kontakt s rodiči. LANGMEIER. tedy dobu vzdělávání jedinců na 2. školní metodik prevence. ISBN 80-04-24526-9. Problémy mladšího a středního školního věku. vývoji poznávacích procesů. v oblasti socializace (Erikson) a v oblasti morálky (Kohlberg). Vybrané problémy. rodinná terapie aj. M. zejm. 1991. 1999. že se v současné době posunuje horní hranici adolescence – až 25 let (např. ISBN 80-7184-803-4. které vysvětlují vývojové úkoly v oblasti poznávacích procesů (Piaget).3 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 5. Praha : UK Karolinum 2005. tak jak je deklarují někteří autoři vývojové psychologie. reaktibilita. Vhodná literatura byla doporučena výše. 5. Zjistěte. 1998.v psychickém vývoji. In Hadj Moussová a kol. pohlavní diferenciace). . Praha : UK PedF. společného postupu pro řešení obtíží žáka  přístup do hodin  rychlé formy komunikace v naléhavých případech (e-mail apod.ve změnách psychického prožívání (emoční ladění. J. Je třeba upozornit. Macek. ISBN 80-7169-195-X nebo VÁGNEROVÁ. vyhledejte učitele 1. SPC. ? Vysvětlete pojem adolescentní moratorium (viz Erikson). ISBN 80-7290-215-6.) ? Pokud budete mít příležitost. stupni ZŠ a SŠ. Praha : Grada. s.)  nabídka podpory pracovníky školního poradenského pracoviště – výchovný poradce. Pedagogicko-psychologické poradenství I.v rozvoji sebepoznání a budování identity.3. Každé z uvedených období má své specifické vývojové úkoly. VALENTOVÁ. L. Využijte přitom dostupných publikací vývojové psychologie – např. Jaké strategie řešení výukových a výchovných potíží učitel upřednostňuje? & Podrobnější informace o obtížích žáků 1.5. stupně najdete v publikacích: MATĚJČEK. Z. M. D. Vývojová psychologie. sebeovládání) . KREJČÍŘOVÁ. konzultační hodiny pro možnost společných setkání  nabídka společného řešení. SVP)  povědomí o jiných pracovištích vhodných pro řešení problémů žáka – rodin (zdravotnická. vztah k vrstevníkům.

K tomu se ale přidružuje také to.3. Problémy v učení Charakter obtíží v učení se u žáků 2.1. Této obšírné problematice se věnuje kapitola 5. respektují a poskytují čas a prostor na adaptaci. Učitelé by měli na žáky působit tak. neznámé. učitelé). Učivo 2.3. stejně jako v předchozí. nové je učivo a přístupy k němu. ale také průběhu období dospívání a vztahu k vychovatelům (rodiče. přinášející prospěchové problémy.2 Typické obtíže daného období V této podkapitole kapitole.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 5. ve kterých se uplatňuje specifický zájem žáka. Často je to prostředí nové. 3. Problémy ve vztahu k učiteli. Na druhém stupni se zvyšuje počet žáků. zda a jakou má zkušenost s učením. osobnosti dospívajícího. event. Přetrvávají-li potíže. 1. která však nemusí u každého probíhat stejně dlouho. 4. 2000). Vliv má i postupná diferenciace a specializace – dobrý prospěch může být pro dospívajícího důležitý pouze v některých předmětech. Realizované intervence závisí vždy na pozadí problémů.2. že za problémem stojí horší adaptabilita dítěte (studenta).1. učitelé. Vycházejí z poznávacího a učebního stylu a byla jim věnována kapitola 5. které mají povahu SPU. stupně a studentů středních škol se proměňuje. kteří mají problémy s prospěchem. Motivovanost pro učení. že žák přichází do prostřední. jako je abstraktní myšlení (Piaget – stadium formálních logických operací). Adaptační problémy. Učitelé většinou náročnost této situace znají. I nadále mohou přetrvávat obtíže. se kterými se učitel může setkat a které by měl umět identifikovat. Při řešení problémů se může ukázat. motivaci pro školní práci. stupně i učivo středoškolské vyžaduje poměrně rozvinuté poznávací procesy. Je to proto. rozlišit jejich pozadí a přizpůsobit jim i přístupy k žákům.2).5. vytvořených studijních návycích. stupni a střední škole se věnujeme v kapitole 5.2. stupně na 2. z 1. . Specifikům vzdělávání žáků s SPU na 2. 2. Poměrně častou problémovou situací. noví jsou spolužáci.4. která se může projevit jako náhlé zhoršení prospěchu či zhoršení v přístupu k učení. ale také snížením potřeby podávat dobrý výkon. že jedinec reflektuje průběh a úspěšnost výsledků učení a že se naučil nalézat a uskutečňovat optimální postupy pro efektivní učení (viz kapitola 5. včetně problémům v žákovské motivaci.1. je přestup na vyšší stupeň školy (tj. ze základní školy na střední školu). Učební a metakognitivní strategie jako faktor školní ne/úspěšnosti. aby se postupně naučili znát svůj specifický způsob efektivního učení a aby jej mohli uplatňovat. což souvisí s přeměnou priorit dospívajícího.3. Nutná je adaptace na změnu. poradenský…). je vhodná spolupráce s odborníkem (psycholog školní. ale také na výsledcích dosavadního učení. zda má jedinec vytvořeny učební strategie. Někdy se také hovoří o nutnosti vzniku metakognitních strategií. kde nemůže uplatňovat postupy. Mohou to být ale i neodhalené specifické poruchy učení. Na vyšším stupni vzdělávání má zásadní vliv na učení motivace pro ně. kterou přestup na vyšší stupeň jistě je. špatné studijní návyky. motivovanost o obor nebo vztah k učiteli. tj. zachováme obdobnou strukturu možných problémů. logická paměť. na které si zvykl. ve kterých se odráží. Je to logické nejen vzhledem ke zvyšující se obtížnosti učiva. Jsou závislé nejenom na schopnostech konkrétního jedince. proto se jimi již nebudeme zabývat. stupeň.5. je spíše prostředkem pro budoucí perspektivu – pro navazující vzdělání (Vágnerová. špatně zvolená (střední) škola. kvalitní pozornost aj. které se ozřejmují v zátěžové situaci. Prospěchové obtíže. Prospěch navíc přestává být cílem vzdělávání.

Školní poradenská psychologie pro pedagogy. D. Dospívající si svou rolí. ? Zeptejte se učitelů. agresivita. Vztahy a normy ve třídě ovlivňují i průběh výuky a výsledky učení a mohou být i příčinou problémů některých jedinců. kteří dovedou zaujmout. Které okolnosti tyto rozdíly podmiňují? Problémy v chování. Pokuste se najít souvislosti svých nálezů s normami ve třídě. dle publikace: LANGMEIER. Problémy ve vztazích mezi spolužáky mohou mít negativní dopad na atmosféru či klima ve třídě a poznamenávají samotný vyučovací proces. školního příp. & Prostudujte vývoj vrstevnické skupiny v dospívání. jako je výbušnost. nesnižování názoru či důstojnosti dospívajícího (potřeba sebeúcty je v tomto období velká). To vše přináší velké nároky na výkon učitelské profese. srovnejte vztahy mezi učiteli a žáky na 2.5 a 4.5. prosazování si svých názorů. Současně by do svého působení. logická argumentace. soupeření. Fungovat naopak může přijetí potřeby diskuse. úzkostní s „běžnými“ projevy. Dospělým může také vadit komunikační styl. u kterých praktikujete. KREJČÍŘOVÁ. vliv ve skupině a aby byl oblíben.5.4. jako má učitel 1. Vývojová psychologie. rivalizace aj. stupně. odmítaní. buduje identitu a je velmi závislý také na hodnocení skupinou. aj. respektují zvláštnosti v projevech a jsou otevření ke komunikaci s dospívajícím. bezohlednost. ? Všímejte si na praxi rozdílů ve třídních skupinách – jak je zde zřejmý zájem o školní práci. stupně. které se ale vyskytují v nadměrné míře a stávají se opakovaným a charakteristickým chováním (pomlouvání.Žák Změny ve vztahu k učiteli vyplývají z vývojových charakteristik dospívajícího. stupni a střední škole. školního metodika prevence. poradenského psychologa) k diagnostice třídních vztahů a následným intervencím. stupni již nemá tak silné prostředky. vyplývající z vývojových změn a přičítá je nezájmu. Vrstevnická skupina má pro dospívajícího mimořádný význam. Jak se liší vztahy mezi spolužáky na 2. sledovat projevy nepřátelství a signály negativních jevů mezi dospívajícími a v případě potřeby kontaktovat odborného pracovníka (výchovného poradce. Často a rád diskutuje o obsahu. kteří jsou:    neoblíbení.176-202. ISBN 80-246-1074-4. ISBN 80-7169-195-X. Může to být třídní skupina nebo skupina mimo školu. uznání partnerství.6. na osvědčené přístupy k žákům 2. Které přístupy naopak nepřináší porozumění mezi žáky a učiteli? Pokud máte možnost. měl zahrnout preventivní práci se třídou.4. Problémy mohou být stupňovány tam. přehlížení. formách výuky i o výsledcích učení. M. zvláště u jedinců třídou odmítaných. třídní učitel. problémy v třídní skupině. Praha : Grada. posmívání se. jejich radikalismus i hyperkritičnost. stupni. outsideři nesmělí.) s problémovým a narušujícím chováním.  Některým negativním jevům se budeme věnovat v kapitolách 4. umí dodržet slovo. . ale také jaké jsou zde vztahy mezi učiteli a žáky. tak jak byla popsána v kapitole 4. bázliví. Měl by se orientovat ve vztazích mezi spolužáky. Učitel přestává být pro něj výlučnou autoritou.. izolovaní. Zvláštní pozornost by učitel měl věnovat žákům. odstrkovaných. dospívajícího. může odmítat podřízenou roli. neuznávaných. s. 1998. jaký je vztah ke školní úspěšnosti a prospěchu. J. může odmítat učit se to. co považuje za nepodstatné. kterou ve skupině zaujímá. že by se měl učitel s touto situací spokojit. mají takt a jsou schopni humoru. vytahování. dospívající může být k němu kritický. může demonstrovat nezávislost na jeho hodnocení. zejména na 2. neochotě. Praha : UK Karolinum 2005. aby si získal respekt. To však ale neznamená. aby tuto situaci změnil. Učitel na 2. „vadě“ charakteru aj. zvl. stupni a na střední škole? Problémy ve vrstevnických skupinách jsou přehledně a podrobně zpracovány v publikaci VÁGNEROVÁ. Lepší pozici mají učitelé.1 tohoto studijního textu. např. Je ochoten mnohé udělat či obětovat (i školní úspěšnost). teatrálnost i podráždění reakce dospívajících. kde učitel nezvládá běžné obtíže.

Mohou to být poruchy chování. pro jejichž řešení je zpravidla nutná spolupráce s odborným psychologickým/psychiatrickým pracovištěm. v situacích. Vztah mezi dětmi a jejich rodiči vykazuje v období dospívání. Naopak někdy učitele vyhledávají samotní rodiče a obracejí se na něj s důvěrou a prosbou o pomoc. kdy je volba střední školy – učňovského oboru – nevhodná pro žáka. kontrola. Rodina velmi úzce vstupuje do profesionální orientace svého dítěte. nemusí jej projevy řízení učitele zneklidňovat. může reagovat přecitlivěle na jakékoli projevy řízení ze strany učitele. vztahu k vrstevníkům. příp. Rodiče se také mohou dostávat do sporů se svým dítětem. kde praktikujete.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Rodina jako determinanta školních obtíží Při vzdělávání na 2. Učitel se s problémy mezi rodiči a žáky setkává spíše nepřímo. Pokud zažívá silný autoritativní přístup doma. čeho by měl dosáhnout. na koho či na které odborné instituce má rodiče odkázat pro pomoc. Poměrně velkým problémem současnosti je zneužívání návykových látek. Některé zkušenosti se přitom mohou přenášet – dospívající reaguje na učitele na základě zkušenosti s rodiči a naopak. ale i s jeho zájmem. a to ať ve smyslu přecenění jeho možností. setkali a jak byly tyto případy řešeny? Které odborné instituce byly kontaktovány pro pomoc a s jakým výsledkem? 5. že období dospívání nemusí být nutně s konflikty ve vztazích k rodičům. emoční obtíže. jak změnit např. ve vztahu ke škole si chce více regulovat samotné učení a domácí přípravu. Dospívající potřebuje pro osamostatňování vztah důvěry a přiznání kompetencí k sebeřízení. a 3. neboť odborný pracovník je k dispozici právě pro podobné problémy. Může to být však. podobné charakteristiky jako vztah k učitelům. pokud se samozřejmě neobjeví problémy nad rámec obvyklých obtíží jedinců tohoto věku. eliminovat první projevy nežádoucích jevů (kouření. dojde-li na hodnocení vztahu a chování k učiteli. stupni.3 Přístupy učitele při řešení obtíží Základním požadavkem na učitele 2. Ne vždy však dochází ke shodě rodičovského vidění a ambicí se schopnostmi a možnostmi dítěte. stupně se mohou učitelé také setkávat s projevy klinických obtíží. aby na jedné straně nebagatelizoval zmiňované problémy. a 3. Zda se bude učitel (zpravidla třídní učitel) podílet na řešení závažnějších obtíží žáků nad rámec běžného . případně důsledek nepřiměřených výchovných stylů v rodině. V adolescenci mohou také ve větší míře než v dětství začínat některá psychotická onemocnění. Rodinnému prostředí byla věnována samostatná podkapitola. Dospívající má potřebu „vymanit“ se z vlivu dospělých. V této problematice může učitel sehrát větší roli „poradce“ než v případech nevhodných vztahů mezi rodiči a žákem. Klinické problémy staršího školního věku U žáků 2. na druhé straně je nezveličoval. je-li domácí atmosféra ve shodě s jeho potřebou. zmíníme pouze některé specifické problémy. tolerovat některé běžné vývojové potíže. drogy aj). vnucování svých názorů. V současnosti se stále více prosazuje názor. ? Se kterými závažnějšími problémy se učitelé školy. zákazy. odmítání povinností. i obráceně. Učitel musí velmi dobře rozlišovat míru závažnosti zmiňovaných projevů a vědět.2. ale také stále se ve větší míře objevující se poruchy příjmu potravy (mentální anorexie – mentální bulimie). I zde se školám „vyplácí“ školní poradenské pracoviště. stupně je dovednost vhodně přistupovat k žákům v období dospívání. ale i podcenění. jak již bylo uvedeno. že je to zejména v případech nevhodných interakcí mezi dospívajícími a rodiči. volba střední školy). problémy stupňuje vynucování si poslušnosti. Má často odlišný názor na dosažené výsledky a nemusí se ani s rodiči shodnout. nechuť ke školní práci. a 3.5. Jsou to případy. kdy je zapotřebí komunikovat s oběma stranami (např. stupni a střední škole již nebývá tak velký důraz na úzkou spolupráci rodiny a školy. které mohou dotýkat školního vzdělávání na 2.

Školní neúspěšnost také ovlivňuje volbu vzdělávací dráhy. ISBN 80-7290-215-6. TRPIŠOVSKÁ. co je školsky úspěšné dítě. In Hadj Moussová a kol. 5. narušený vztah k učiteli či vrstevníkům. Mareše (1995. Pak jsou navazující intervence jednodušší a účinnější.4 NĚKTERÉ Z KATEGORIÍ OBTÍŽÍ ŠKOLNÍHO VĚKU V této kapitole se budeme zabývat některými problémy školního věku.4. jako tekutina přijímá tvar každé nádoby“ Podle Průchy. Budou to ale problémy.5. zastavíme se u základních problému. Pro některé je také zapotřebí spolupracovat s rodiči a odborníky ve škole i mimo ni. Jaké strategie řešení výukových a výchovných potíží učitel upřednostňuje? & Podrobnější informace o obtížích žáků 2. 2) produkt kooperací učitelů a žáků vedoucí k dosažení určitých vzdělávacích cílů. Zjistěte. Podívejme se na různé pohledy. podíváme se na něj z pohledu školní úspěšnosti/neúspěšnosti. loajální. že je spíše definována školní neúspěšnost než školní úspěšnost. 68-76. ISBN 80-246-1074-4. důležitá je nejen výkonnost. školní úspěšnost/neúspěšnost Než se zaměříme na některé speciální problémy školního věku. Pedagogickopsychologické poradenství I. vztahy mezi spolužáky a jejich změny. ISBN 80-04-24526-9.5. součinnosti obou aktérů“.. píle aj. měl by být schopen identifikovat silné i slabé stránky osobnosti každého z nich. to záleží na jeho vztahu k žákovi i vytvořené důvěře mezi nimi. jaká je představa učitele o jejich pozadí. Fontana (1995) se např. neprojevuje vlastní přesvědčení. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Valterové.1 Výukové obtíže. tzn. V každém případě by měl mít učitel zájem poznávat své žáky. D. Helus (1979) upozorňuje na to. Praxe dětského psychologického poradenství. chuť pracovat sám na sobě (Woods). M. o kterým by měli být budoucí učitelé informování. kterými lze chápat školní úspěšnost. že v širším pojetí zahrnuje školní neúspěšnost další aspekty edukace. které se projevuje v pozitivním hodnocení žákova prospěchu. negativní emoce ve vztahu ke škole.. případně změny v klimatu třídy. Praha : UK Karolinum 2005. intervencích i přístupech učitele k žákům s těmito obtížemi. Čáp (1980) rozlišuje typy neprospívajících žáků. jeho schopností. resp. Po základním teoretickém vymezení budou zpravidla navazovat informace o diagnostice. poslušný. Mohli bychom konstatovat. ale i negativní postoje ve vztahu k učení. 5. stupně. Které děti učitelé nebo jejich rodiče vnímají jako školsky neúspěšné? Na tyto otázky není jednoduché odpovědět. zabývá výukově zaostávajícími žáky. že úspěšný žák není „primus“ „Má v sobě zárodky budoucí průměrnosti… je velmi přizpůsobivý školským podmínkám. Praha : UK PedF. stupně najdete v publikacích: MATĚJČEK. s. že školní úspěšnost není pouze dílem žáka. může včas rozpoznat problémy – v době jejich vzniku. Z. s. Praha : SPN. VÁGNEROVÁ. které jsou vnímány jako četné či závažnějšího charakteru. Prospěch jako ukazatel školní výkonnosti . jako je selhávání dítěte v edukačním prostředí. 2005. Poradenské problémy dospívání. vyhledejte učitele 2. Týká se to také samotných tříd – každá je specifická a pokud je učitel schopen sledovat fungování třídní skupiny. protože se jistě liší pohledy na to. Tento problém je možné zkoumat z různých pohledů. Veďte s ním rozhovor na téma výukových obtíží žáků – výchovných obtíží. nezávisle na věku žáků.Žák kontaktu a individuálního přístupu. všímat si projevů chování a sledovat jejich případné změny. 225) může tento diskutovaný pojem znamenat: „1) zvládnutí požadavků kladených školou na jednotlivce. 1991. V odborné literatuře se přitom spíše setkáme s tím. vzdělávání vůbec. ? Pokud budete mít příležitost. který bychom mohli označit nálepkou „výukové obtíže dítěte“. Vybrané problémy. ale také dílem učitele.

aby měli „jistotu“ pro budoucí vzdělávání (střední škola. Centrem tohoto přístupu může být ne ani tak samotný učební výsledek. Je to aspekt zdůrazňovaný nejen učiteli. se setkáme s řešením tohoto problémů. 1995. spolupracovat. stupni. která je pro něj vhodná. práce na sobě. neboť je obecně známý fakt. kdy se nejedná o výrazné selhávání. Oceňováno bývá vlastní zaujetí. děti známých) a zejména percipují jeho význam v souvislosti s budoucí školní či životní dráhou jejich dítěte.. vnitřní motivace. případně s proměnou zájmu dítěte o daný předmět ve škole. Prospěch je však možný indikátor potřebnosti intervencí. 1991). Motivace a vztah k učení jako ukazatel školní výkonní úspěšnosti Výukové problémy dětí základních a středních škol však mohou souviset s jinými charakteristikami. 174) „prospěch nelze považovat za objektivní ukazatel vzdělávacích výsledků“. Walterová. který bývá považován za ukazatel školní úspěšnosti a je v našem školském systému víceméně tradiční sledovanou proměnnou. a to přesto. aktivita. Mareš. nebo naopak …měl by na víc. Mareš (1994 s.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi V první řadě je to prospěch. Zde se tedy jedná spíš o postoj dospělého k výkonové charakteristice dítěte. Pokud řešíme výukový problém dítěte. ? Zjistěte u učitelů 2. Nespokojeni s dítětem mohou být rodiče i učitelé. 174). vysoká škola). kolik se žák naučí. že „výpovědní hodnota prospěchu je omezená vzhledem k predikci úspěšnosti žáků v budoucím studiu. Takové dítě slýchává. rozložení známek v jednotlivých předmětech. že má navíc. byť bychom ho chápali jako ukazatel objektivní (tedy nepřipouštěli možnost zkreslení ze strany učitele. co zvládne. stabilitu v čase. tak speciální. školy. měl by přidat…. které třeba není i nejpříznivější („náročný. že v průběhu docházky do základní školy se postupně prospěch zhoršuje. dvojka od jednoho učitele nemá stejnou hodnotu jako od druhého. Horší prospěch v některých z nich je dáván do souvislostí se specifickým nadáním a schopnostmi dítěte. v běžné škole sledují. Znepokojení zpravidla přichází. tj. že kdyby chtělo. mohlo by mít lepší známky. Horší prospěch na začátku školní docházky je pociťován jako více závažný než zhoršení prospěchu na 2. Prospěch. která se právě může projevit na 2. pokud žák pracuje pod svými možnostmi. kdy došlo ke zhoršení (Matějček. jak i uvádí Průcha. jako ochota investovat do školní práce. které se promítají do známek a korigují své představy s možnostmi dítěte. Walterová. s. Prospěch může být někdy jakýmsi ukazatelem schopností. není však vždy tím rozhodujícím kritériem. Ti často srovnávají své dítě s jiným (sourozencem. Tyto postoje se ale také objevují u samotných žáků a mohou jim pomáhát při vyrovnání se s hodnocením učitele.. které dosahuje špatných známek. nasazení. V první řadě je to věk žáka a vývoj prospěchu. Dochází k jakémusi zrelativizování úspěšnosti (nemá na víc. uzavře se mu cesta pro přijetí na střední školu. Dochází také k větším výkyvům a rozdílům v klasifikaci jednotlivých předmětů. . co již umí. Dospělí zvažují schopnosti dítěte. Do hry vstupuje celá řada dalších faktorů. Anebo že když se nebude učit lépe. děti v příbuzenstvu. než s prospěchem. stupně. vždy posuzujeme celkovou úroveň prospěchu. Která opatření žáků navrhují ke zlepšení prospěchu? Výsledky učení (výkon) Školní úspěšnost žáků bývá také posuzována z hlediska objemu učiva. Je nutné také zmínit variabilitu v hodnocení mezi učiteli. a to i v případě. ale naučí“). Také mohou volit pro své dítě školu. která pravděpodobně přinese větší objem znalostí/dovedností (výběrová škola. Jistě ale ne u každého dítěte. samostatnost. stupni ZŠ. který učitel více naučí. jak se staví k významu prospěchu u žáků a kterým okolnostem připisují vliv v případech prospěchových obtíží žáků. ať obecné. který je prezentován jako prospěchové selhávání.). spokojíme se u něj s …. víceleté gymnázium). ale také rodiči. budoucím povolání“ (Průcha.

Stále více se u nás prosazují jiné formy hodnocení dětí. Subjektivní pocit školní úspěšnosti Při sledování školní úspěšnosti je také důležité osobní zpracování. zda podobného výkonu dítě dosáhne v budoucnosti. dobré interpersonální vztahy. s problémy ve vývoji prospěchu žáci s výkonností pod svými možnostmi žáci nemotivovaní vlivem dlouhodobé školní neúspěšnosti žáci bez studijních návyků (strategie učení. Jiné pohledy na školní problémy Bývají zdůrazňovány také sociální aspekty jako známka školní úspěšnosti – zapojení do skupiny třídy. ale i negativní vliv na další vzdělávací postup. V tomto případě má žádaná intervence podobu „jak máme dítě hodnotit. učitelé. metakognice) žáci s vývojovými obtížemi. aby se netrápilo pro známky“. problémy v rodině) ? Při svém pobytu ve školním prostředí se pokuste realizovat rozhovor s učitelem. aby se s prospěchem vyrovnalo“. což může mít pozitivní. kde může být obava. Velmi málo se však setkáváme se zakázkou řešit nemotivovanost dítěte pro školu. aspirace. žáci mohou přijmout pozice dobrého či špatného žáka.Žák Intervence se vyžadují i u dětí bez výukových (prospěchových) obtíží. rozvíjející se sociální vazby. jako např. Je třeba zmínit. Typologie žáků s možnými výukovými obtížemi:            žáci selhávající. dobrá komunikace s učitelem. které krátkodobě potřebují cílenou podporu (delší absence ve škole. Jistě to není jen dospělý. Co si pod tímto pojmem představují samotní žáci 2. v nižších ročnících. nýbrž i dětí úspěšné. vztahy ve třídě. Vágnerová (1995) upozorňuje. celková pozice dítěte ve třídě. že funguje přivykání si úspěšnosti. ale aktivita při vyučování. se speciálními vzdělávacími potřebami žáci s osobnostními zvláštnostmi promítající se do školní úspěšnosti žáci selhávající z důvodu interpersonálních žáci s nižším či znevýhodněným nadáním pro zvládnutí učiva obsaženého ve vzdělávacích programech základní školy žáci s potřebou pozvolnějšího tempa výuky z důvodu pomalejšího či nerovnoměrného vyzrávání NS žáci odlišného sociokulturního zázemí. vyrovnání se s hodnocením. nekomunikativnost či uzavřenost do sebe. Školní neúspěšnost však může být dána vytvářením negativních postojů a emočních stavů ve vztahu k učení. že motivace k učení může být příčinou i následkem výukových obtíží. zda budou s výkonem spokojeni dospělí – rodiče. Učitel by si měl také uvědomit. unavitelnost. doprovodným efektem může být strach ze školy. z hodnocení. nýbrž také dítě. z učitelů. event. aspirací). které se samo srovnává se svými vrstevníky a touží po lepším hodnocení. jako pozornost. jak bychom mohli logicky čekat. v některých vzdělávacích projektech. může problémovým individualismus. Zde nebývá problémem prospěch. kterého dítě ve škole dosahuje. vliv temperamentu. „co máme dělat. kdo na prospěch upozorňuje. cizinců žáci bez speciálních potřeb. např. slovní (u žáků se specifickými poruchami učení. jaké je jeho vnímání školní úspěšnosti/neúspěšnosti. spíše se jedná o důsledek obtíží v chování žáka. Protože zde bývá časté skupinové vyučování. „výchovách“. případně další charakteristiky. v tzv. stupně? Jak škola sleduje školsky neúspěšné žáky? Má škola vypracován nějaký program prevence – identifikace – intervence u žáků se školní neúspěšností? . Existují individuální rozdíly v prožívání školní úspěšnosti při stejném výkonu (např. odlišného jazykového prostředí. že strach mohou zažívat ve škole nejen děti neúspěšné. Začít spolu).

V naší zemi je bohatě propracována jak diagnostika. O. které se dotýkají školní praxe. V této kapitole nebudete prezentovat ucelenou teorii specifických poruch učení. ISBN 80-86048-03-09. Z. (ed. 2006. tak aby se horší výkonnost nestala zdrojem jeho negativního sebepojetí a nalezení učebního oboru. dostavují se ve velké míře k vyšetření do poradny a žádají pomoc. je nutná redukce učiva dle vzdělávacího programu pro praktické školy aj.3 Žáci se specifickými poruchami učení Problematika specifických poruch učení je v současné době jedním z nejvíce sledovaných fenoménů v oblasti školní neúspěšnosti. kdy žák přes vysoké nadaní ve škole výukově neprospívá a naopak žáci. Učitel by měl mít odbornou erudici pro působení v speciální škole – třídě. Žáci s vyšší úrovní rozumových schopností mohou dosahovat lepších výkonů než žáci průměrní či podprůměrní. Poruchy učení.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 5. (ed. Z. POKORNÁ. Teorie. Praha : IPPP ČR. ISBN 80-7178-032-4. jiné zvládnou požadavky základní školy.4. IQ nižší než 85) bývají školní obtíže viditelné již na prvním stupni a mohou zahrnovat oblasti základních školních dovedností. Děti. E. ZELINKOVÁ. 2005. ISBN 80-7178-544-X. ale i konformismus). vzdělávání. dopomocí rodiče a učitele a případně redukcí učiva. Praha : Portál. tak na poli výzkumném. 5. M. MATĚJČEK. 1995. jsou specifické poruchy učení. diagnostika a náprava specifických poruch učení. V. 2001. Do hry totiž vstupuje celá řada dalších činitelů: zájem a motivace pro učení. Je možné ji nastudovat z velkého množství informačních zdrojů. V tomto případě je ale namístě spíš společné hledání možností pro dítě. nemusejí mít výraznější obtíže zejména na 1. VÁGNEROVÁ. snaživost. třídy pro děti s mentálním postižením při základní škole).). Litomyšl : Augusta. A. tak škol základních škol praktických (dříve zvláštních) nebo základních škol. Matějček (1991) uvádí tzv. VÁGNEROVÁ.5. ISBN 80-7178-135-5. stupni. ISBN 80-246-1173-2. NOVÁK. Neplatí to ale vždy. M.. Je-li tato výkonnost považována dospělými za problémovou vzhledem k budoucímu zařazení dítěte na střední školu (neboť i u těchto dětí mohou rodiče aspirovat na střední školu s maturitou). aj.specifické poruchy čtení. Některé z těchto dětí bývají přeřazovány do základních praktických škol (zejména děti pomalé. Obvyklou situací. domácí příprava a dopomoc rodičů při ní aj. Praha : UK Karolinum 2006. vytrvalost. Praha : Portál. jsou případy. Dyslexie . Sborník 2005. Sociální aspekty dyslexie.).4. 1997. Specifické poruchy učení a chování. Individuální vzdělávací program.. ISBN 80-246-1074-4. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán. byť s osobním nasazením. Nešikovné dítě. 2003. kteří v průměrnými předpoklady pro učení dosahují ve škole vynikajících výsledků. CHALUPOVÁ. & Prostudujte si některé z těchto publikací: KIRBYOVÁ. Praha : Portál. V. riziko školní neúspěšnosti u chlapců s IQ nižším než 90. Se stoupajícími nároky školy tyto děti obvykle (ale ve vždy. Jinočany : H + H. 2000. Má v naší zemi dlouhodobou tradici. tak intervence a terapie těchto specifických výukových obtíží a budeme se jimi zabývat dále v textu. ZELINKOVÁ. příp.5. a to jak na poli praktickém (diagnostika – intervence. Děti s inteligencí v pásmu mentálního postižení (IQ nižší než 70) patří mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení) – viz kapitola 5. Dyspraxie a další poruchy motoriky.5. neboť pro vzdělávání jsou nutné speciálně pedagogické postupy. labilní až úzkostné). ISBN 80-7178-800-7. Mohou docházet jak do speciálních škol. U dětí podprůměrných (pásmo subnormy. . MERTIN. kdy dítě pracuje pod svými schopnostmi. kde by mohly vyniknout přednosti dítěte. 1995. A. O. Školní poradenská psychologie pro pedagogy.4. Praha : Karolinum. Praha : Portál. osobnostní charakteristiky (píle. aby se prospěch zlepšil. J. ISBN 80-8656-13-5. Zastavíme se pouze u některých otázek. MATĚJČEK.2 Žáci s nižšími studijními předpoklady Intelektové schopnosti jsou jistě ve vztahu ke školní úspěšnosti. jejichž inteligence leží v pásmu nižšího průměru. 1997. KUCHARSKÁ. Dyskalkulie: specifické poruchy počítání. ISBN 80-85787-27-X.). ADD/ADHD). Praha : Portál. viz výše) dosahují slabě průměrných až podprůměrných školních výkonů. ISBN 80-7178-424-9. kde se jejich vzdělávání realizuje převážně formou skupinové integrace (tj.4.

poskytovat delší dobu na upevnění učiva a spolupracovat s rodinou. V některých případech dnes realizují depistáže také školní psychologové/školní speciální pedagové. psaní. ale v praxi si nespojí konkrétní problémy dítěte s danou poruchou. Čím dříve se podaří podchytit žáka se specifickými poruchami učení. které by mohly poruchu učení naznačovat.5. které jsou předpokladem pro rozvoj základních školních dovednosti (čtení. Dnes setkáváme i s „obráceným“ problémem. psaní. jejichž vznik je vázán na vývojové deficity v psychických funkcích. Zpravidla bývají dávány do souvislosti s genetickými vlivy či vlivy ze strany prostředí v pre-. neměli by uspěchat výuku. že příčinou selhávání dítěte není jeho specifických problém. V současné školské legislativě patří žáci s diagnostikovanými specifickými poruchami učení řazeni mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (viz kapitola 5. jeho špatné rodinné prostředí či jeho snížené schopnosti aj. Někteří učitele se domnívají. kdy se za specifické poruchy učení vydávají jiné obtíže žáků. peri.). ať ze strany školy (= nárok na přidělení navýšeného finančního normativu na žáka se zdravotním postižením). které děti to jsou) jejich vzdělávací postup. že za čtyřicetiletou historii problematiky specifických poruch učení a dobrou osvětu u nás. Není samozřejmě možné všechny problémy ve výuce dávat do souvislosti se specifickými poruchami učení. Učitel by měl umět diferencovat a všímat si těch specifických projevů dítěte. počítání).Žák Pojem specifických poruch učení Specifické poruchy učení představují souhrnnou kategorii výukových obtíží. Může se stát. počítání uplatňuje. jsou již všichni učitelé informováni. Sledování postupu osvojování čtení a psaní a vyhledávání žáků s rizikem SPU je důležitý úkol třídního učitele. uvolňovacích grafomotorická cvičení aj. setkáváme se i dnes s různými projevy nepochopení či zkreslení problematiky. ve kterých se čtení. Přestože by se zdálo. měli by používat dostupné speciální pomůcky a přístupy. ale může na něm participovat i výchovný poradce. smyslovým či tělesným postižením a ani důsledkem emočních a sociálních vlivů. aby byl specifický problém včas podchycen? 1. tím dříve je možné zahájit nápravu či realizovat specifický přístup k žákovi. může se snížit závažnost poruchy nebo předcházet vzniku sekundárních psychosociálních problémů (že se „odstraní“ specifická porucha učení zcela. Pokud se tak stane. které se zaměřují na rozvoj percepčních. ale spíš malá motivace pro školní práci. cvičení zrakového rozlišování. Vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení Vyhledávání žáků s rizikem specifických poruch učení je předpokladem včasné diagnostiky. intervence a terapie.4. nebývá vždy pravidlem).4). Kategorizace specifických poruch učení: Dyslexie – specifická porucha čtení Dysgrafie – specifická porucha psaní Dysortografie – specifická porucha pravopisu Dyskalkulie – specifická porucha počítání Další specifické poruchy učení: dyspraxie (vývojová neobratnost). vyjmenovat jednotlivé poruchy. Na prvním místě zmíníme pravidelné informování všech učitelů o existenci specifických poruch učení. motorických a kognitivních funkcí nutných pro rozvoj dovedností čtení a psaní (např. tak ze strany rodičů (SPU jsou . U „rizikových“ dětí by učitelé měli více sledovat (samozřejmě nejdříve musí vědět. Specifické obtíže se promítají i do jiných předmětů. dysmuzie (specifická porucha v oblasti hudební). Nejsou způsobeny opožděným vývojem rozumových schopností. Poradenští pracovníci někdy zažívají až tlak na přidělení této diagnózy. v menším rozsahu poradenští pracovníci.a časně postnatálním vývoji. že učitel dovede např. cvičení sluchové analýzy a syntézy. Která opatření by mohla zajistit. dyspinxie (specifická porucha v oblasti výtvarného projevu) G Specifické poruchy učení se netýkají pouze českého jazyka a matematiky.

Je zřejmé.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi příznivější diagnózou. Nemělo by se přitom jednat o „strašení“ rodičů. Nesouhlasí-li s ním. kteří si připravují přednášku pro rodiče k dané tematice. G Zvýšené riziko SPU nacházíme:  u dětí pod odkladech školní docházky. zajistit spolupráci s rodiči a pravidelnou domácí přípravu. motoriky a řeči u dětí z rodin s familiárním výskytem specifických poruch učení (pokud poruchou učení trpěl rodič. motoricky a řeči. a 3.   Diagnostika SPU Diagnostika specifických poruch učení obvykle probíhá v prvních ročnících docházky do ZŠ . dokonce až na druhém stupni. které se uskutečňuje na základě dobrovolnosti (rodiče dítěte či jeho zákonní zástupci s ní musejí souhlasit) je psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a vyšetření v oblasti pedagogických dovednosti. i když byla učiněna podpůrná pedagogická opatření (alternativní didaktické postupy. Do tohoto procesu mohou být zapojeni výchovní poradci. že se přitom nejedná o okamžité odeslání žáka do poradny při prvních náznacích potíží. kde byl důvodem pozdějšího nástupu do školy nevyrovnaný vývoj percepčně motorických a kognitivních funkcí a kde odklad školní docházky nepřinesl zásadní změnu. 3. aj. nebo je-li starší sourozenec veden jako žák s SPU. Mají však v oblasti péče o žáky s SPU jiné úkoly než diagnostiku (provádí ji na škole nezávislý odborník). školní psychologové a speciální pedagogové. dodatečné vysvětlení učiva. jak o tom bude pojednáno dále. pokud se současně objevují dysfunkce v oblasti percepce. i pracovníci poraden. děti s již diagnostikovaným syndromem ADD/ADHD (dříve lehkou mozkovou dysfunkcí). doporučit doučování. Tento dotazník je podkladem vyšetření v poradně. že je porucha učení diagnostikována později. je třeba změnit přístup k žákovi. kromě jiného. Spíše je třeba upozornit na riziko výskytu specifických poruch učení u určitých skupin dětí. než že je dítě opožděno či zanedbáno. Obvykle se jedná o užití nestandardizovaného dotazníku.tedy v průběhu 2. Proto bývá součástí vyšetření i pedagogická diagnostika.) – nejenom učitelem. kterou může provádět výchovný poradce. psaní . která usnadní žákovi vzdělávání. Někdy se stává. kde funguje školní poradenské pracoviště a pracuje zde školní psycholog/školní speciální pedagog.. který může vypracovat pro školu příslušná PPP/ SPC. doučování. Osvědčuje se nabídnout různá pedagogická opatření (např. Vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení může napomoci i spolupráce s rodiči. není možné jim při podezření na specifickou poruchu učení vyšetření nařídit nebo realizovat vyšetření „načerno“. Přetrvává-li však problém ještě další dobu. Pro vyšetření žáka na odborném pracovišti jsou důležité. např. zařazení do programu nápravy na škole. V některých školách bývá běžné. třídní učitel. tolerance obtíží ve čtení. A to ve na školách. Dále jsou to individuální pohovory s učiteli o problémech konkrétního žáka. i když byl specifickými stimulacemi podporován vývoj v oblasti percepce.. pseudodyslexie. Součástí diagnostiky. od třídního učitele v rámci třídních schůzek. že již v prvních třídách se rodičům dostává informací o existenci potíží při výuce českého jazyka a matematiky. Dotazník bývá zpravidla zaměřen na tyto oblasti: důvod vyšetření a realizovaná . pakliže bude vyšetření realizováno. třídy. bez jejich vědomí. že nemělo příležitost si dané dovednosti osvojit…) 2. ale i za spolupráce s rodiči. učitel českého jazyka či matematiky (a jiných předmětů). je sice vyšší pravděpodobnost – ale ne stoprocentní jistota).. kteří by mohli v očekávání neúspěchu své děti stresovat a tak napomoci budovat např. Zjistíli se zaostávání ve výuce čtení. Garantem diagnostiky specifických poruch učení jsou pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogická centra. psaní. údaje ze školy. ev. matematiky. je třeba iniciovat pedagogicko-psychologické vyšetření v poradně. odlišný či mírnější způsob hodnocení a klasifikace).

Žák pedagogická opatření. grafomotoriky a vizuomotorické koordinace). že by měla umožnit škole vytvořit pro žáka individuální vzdělávací program nebo realizovat různé modifikace ve vzdělávání a odlišné formy hodnocení. vyšetření žáka u jiných institucí.). psaní a pravopisu. opakování ročníku. alternativní přístupy při hodnocení. individuální či skupinová pedagogická či psychologická terapie v PPP/SPC. logický úsudek.. navrhovaná opatření včetně výkladu závěrů vyšetření pro potřeby vzdělávání a postižení specifických vzdělávacích potřeb žáka (doporučení organizačních forem. dokončování úkolů). závěr vyšetření. doučování). kde je stanoven typ specifické poruchy učení. psaní. diagnostiku percepčně kognitivních (sluchového vnímání a paměti. prožívání poruchy. postavení žáka a oblíbenost v třídním kolektivu. postižení struktury inteligence. lateralita). u kterého se projevily školní obtíže. zařazení do některého z programů pedagogické terapie realizovaných přímo ve škole. Pedagogicko-psychologické vyšetření k diagnostice SPU zahrnuje oblasti:   diagnostiku rozumových schopností ve verbální i neverbální složce. didaktické zkoušky (zkouška čtení. osobnostní charakteristiky (osobnostní vlastnosti. neurologovi aj. by měla obnášet tyto náležitosti:    popis vlastního vyšetření. zařazení žáka do speciální třídy či školy (v případě velmi závažných specifických poruch učení). zájem žáka o vyučování. školní prospěch (s důrazem na předměty. zrakového vnímání a paměti. výkon žáka v dalších předmětech. pracovní charakteristiky žáka (pozornost. Zpráva o realizaci a průběhu tohoto programu by měla být součástí školního dotazníku a zodpovídá za něj učitel příslušného předmětu. postoupení problémů k řešení k jinému odborníku .. orientace v oboru do . pravopis. popis obtíží žáka v českém jazyce (čtení. průběh docházky do školy (odklad školní docházky. domnělé příčiny problémů žáka. obranné mechanismy aj. slovní úlohy.  Zpráva z vyšetření by měla být natolik konkretizovaná.logopedovi. že se stále ve větší míře na našich školách uplatňuje školní psycholog . G Již před stanovením diagnózy žáka (tedy jeho vyšetřením na odborném pracovišti) by měla škola uplatňovat podpůrný výukový program a individualizovaná přístup k žákovi. řeči a jazykových schopností. chování žáka v hodině. modifikace v přístupech k žákovi ve výuce hodinách. rodinné prostředí žáka. matematiky) a rozbor školních výsledků. samostatnost. pracovitost.. stupeň její závažnosti a prognóza.) a motorických funkcí (jemné motoriky. geometrie). alternativní didaktické postupy. Intervence u žáků s SPU Jako intervenční opatření bývá obvykle doporučována:       integrace žáka v základní škole. nýbrž se souhlasem rodičů. řeč. k jejich překonání.. matematice (numerické počítání. kolísání ve výkonech. prostorové a časové orientace aj.   Zpráva z vyšetření. metod a pomůcek) platnost posudku pro statistické výkaznictví. diagnostiku osobnostních zvláštností dítěte (sebepojetí. psychiatrovi. které souvisejí s oblastí selhávání). která se nepředává škole automaticky. mluvnice). Je třeba zmínit.

pracovat s pozorností dítěte. psychorelaxačním cvičením. které žáka povzbudí a které mu umožní podat lepší výkon. co do těchto přístupů zahrneme. učiteli). její závažnosti. poskytovat žákovi pomůcky. žák by neměl být stresován (pokud požívá pocit časové tísně. Jen tak se může předcházet rozvoji závažnějších psychosociálních problémů. G Jak by tedy měl učitel přistupovat k dítěti s SPU? Je žádoucí. Mohou dostat podobu zvýšené citlivosti k neúspěchu. Žák se specifickou poruchou v oblasti čtení (s dyslexií)  nenutíme ho ke čtení nahlas před třídou.     Specifické přístupy k žáků s konkrétními poruchami Při volbě specifických přístupů vycházíme z osobnosti žáka. příp. častým střídáním činností. užívat alternativních forem hodnocení a klasifikace. „nemá zájem“). intervence. výchovným poradcem. Škola má široké spektrum možností. žáky a na rozdíl od poradenských pracovníků mohou být intenzivnější. terapie než v procesu diagnostiky SPU.v čem se dítě zlepšilo. aby žák podával co nejlepší výkon v souhlase se svou poruchou i svými schopnostmi. Prostředníkem dohody mezi učiteli se může stát výchovný poradce. rodiči. Modifikace v přístupech k žákům s SPU Každý učitel. nevystavovat zbytečně žáka těm činnostem. je-li na problémy nevhodně upozorňováno (spolužáky. hodnocení a klasifikaci a integrace žáků s SPU. ale i agresivních forem (snaha vyniknout alespoň jiným způsobem . konzultace s rodiči. pokud se zde vyskytují těžká či neznámá slova. podle individuálních potřeb dítěte volit a měnit požadované přístupy. nehodnotit to. častěji opakované aj. účast na pedagogické radě či kázeňské komisi. Měli by působit více v oblasti prevence. aby jeden učitel nepovolil něco. ale vycházet z individuální normy . co dítě zvládlo v časovém limitu. Jejich intervence mohou mít podobu osobních konzultací s učiteli. Nelze tedy zobecnit zcela.). ve kterých víme. by se měl seznámit se všemi legislativními podklady k zajištění péče. které nejsou zkresleny poruchou.  tolerujeme zvýšenou únavu při čtení a to.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi nebo školní speciální pedagog. „je líný“.  pro čtení volíme spíše kratší. osvěžením.např. Ty vznikají. kteří se žákem s SPU pracují. zažije-li nepatřičné vidění svých obtíží („je hloupý“. Doporučované přístupy u žáků s SPU:       u všech typů poruch volit ty přístupy. ale i fyzické napadení aj. včetně slovního hodnocení. uzavřenosti. poskytovat na úkoly dostatek času. s dostatečně velkými písmeny. při hodnocení nepoužívat srovnávání s ostatními spolužáky bez SPU. aby se na těchto přístupech sjednotili všichni učitelé. sociální izolace. který má ve své třídě žáka se specifickými poruchami učení. předmětový metodik aj. jazykově jednodušší texty. urážky dětí. které mu mohou pomoci překonávat potíže způsobené poruchou. předcházet únavě (např. řízenou imaginací). co se naučilo. hodnotit jen to. ale i školní psycholog/speciální pedagog. šaškování. upozorňování na sebe. jak upravit přístup k žákovi. rozpoznat vědomosti a dovednosti. . je-li dítě dlouhodobě stresováno svou neúspěšností. co již žák nestihl vypracovat (řada dětí trpí pomalejším pracovním tempem). Následující výčet představuje jen některé z nich. aby se dopad poruch učení na žáka co nejvíce snížil. že v nich selže. Jejich úloha je odlišná od úlohy poradenských pracovníků. nacvičíme jejich čtení předem. tolerovat případné projevy nepozornosti . z typu specifické poruchy učení. nemusí podat takový výkon jako ve stavu klidu a pohody). co druhý učitel neuznává aj. že dítě nedokáže sledovat text stejně hbitě jako jeho spolužáci.

umožníme počítačový zápis (zejména u starších ročníků a pro domácí práci). nezapomínáme. proto selhávají v pětiminutovkách). aby dítě napsalo lépe 5 vět. sluchového vnímání (analýzy a syntézy.       nestresujeme dítě pětiminutovkami . kde vznikla chyba. kalkulačka). číselných představ.  dáme k dispozici tabulku s barevně vyznačenými gramatickými jevy.  nehodnotíme sníženou známkou chybovost v písemném projevu zaměřeném na obsah (např. rytmické reprodukce. pomůcky pro správný úchop tužky (násadka. v dějepise. Žák se specifickou poruchou v oblasti matematiky (s dyskalkulií)  zabýváme se analýzou. redukujeme množství napsaného (je vhodnější. horší rukopis nehodnotíme sníženou známkou např. kontrolujeme algoritmus (postup) řešení úlohy. pero Tornádo). orientace na číselné řadě. diskriminace) a řeči aj. vhodná jsou doplňovací cvičení. řeči).  nehodnotíme jen výsledek. sklon sešitu. umožníme použití pomůcek. proto kontrolujeme porozumění přečteného textu aj. dopomáháme se zápisem úlohy.  odlišujeme chyby specifické (plynoucí z poruchy) od nespecifických (běžné pravopisné chyby). kdy děti zapisují pouze výsledky. které usnadňují čtení (okénko.  kontrolujeme ústně znalost pravopisných pravidel. než špatně 10 vět).Žák     dítě se může ztrácet v textu. syntézy. neboť tím zvyšujeme jeho únavu a následně i další výkon v psaní. analýzy. nepodporujeme srovnávání dyslektiků v rychlosti čtení. v poradně aj. tabulky na provádění operací. v naukových předmětech. matematického úsudku aj. že nestihne text zapsat) nebo psaní hůlkovým písmen.  Žák se specifickou poruchou v oblasti psaní (s dysgrafií)  snížíme nároky na kvalitu písma.).  Žák se specifickou poruchou v oblasti pravopisu (s dysortografií)  diktáty ke klasifikaci nahrazujeme doplňovacími cvičeními. preferujeme kritérium čitelnosti nikoli úhlednosti. dáváme dítěti dostatek času na psaní. je lepší připravit si pro dítě předem příklady. do známky počítáme jen ty nespecifické.        nenutíme dítě přepisovat hůře napsaný text. vlastivědě aj. operačních dovedností.rozvoj předčíselných přestav. že neví. .zcela nevhodný je diktát příkladů učitelem.v klidu. umožníme užití kompenzačních pomůcek (počitadlo. bez stresu. pokud to žákovi vyhovuje. jazykového citu.). zde preferujeme znalosti před dovedností správně provádět výpočty. trojhránek) a sešity s pomocnými linkami či podložky s vyznačeným sklonem. že se porucha promítá i do dalších předmětů (např. vizuomotorické koordinace a grafomotoriky u specialisty (v poradně. zajistíme rozvoj jemné motoriky. dohlížíme na správné sezení u psaní. tolerujeme nepřiměřený sklon písma. proto jej nekáráme.  doporučíme nápravu pravopisu u specialisty s využitím speciálně pedagogických přístupů (rozvoj sluchového vnímání. zajistíme vhodné psaní náčiní (např. diferenciace. tolerujeme poruchu i v jiných předmětech (ve fyzice. záznam na diktafon (žák může zapsat výklad učitele až doma . aby je mělo stále ve svém zorném poli (řadě dětí má oslabenou krátkodobou sluchovou paměť či trpí problémy v koncentraci pozornosti. vyškoleného pedagoga aj. zajistíme nápravu čtení (u proškoleného učitele. záložka). kde třída čte. sponka. všímáme si celého postupu. chemii). nespěcháme na rychlost psaní. zajistíme nápravu u specialisty . učíme dítě schematickému či heslovitému zápisu. nenutíme dítě k dlouhým zápisům.) s využitím speciálně pedagogických metod nápravy v oblasti zrakového vnímání a očních pohybů. v matematice ve slovních úlohách). speciálního pedagoga.

že problémy dítěte přehlédnul a zanedbal svoji úlohu při vyhledávání dětí s SPU. může být úspěšný při náročném studiu na střední škole. 2002 je možná též integrace studentů na středních školách. specializovaná třída aj. Nejedná se přitom pouze o toto. u jiných dokonce k minimalizaci poruchy. pedagogická terapie na odborném pracovišti). Od vydání nového metodického pokynu v r. V současné době řada středních škol se studenty s SPU počítá. Centrum reformy maturit). ale i pro doporučené postupy v hodinách. Podstatné je i v těchto případech iniciovat vyšetření v poradenském zařízení a podle typu a závažnosti poruchy realizovat různá pedagogická opatření. Se závěry z vyšetření by se měli seznámit všichni vyučující žáka. které se vyžadují u žáků základních škol (diagnostika na odborném pracovišti. naučí-li se žák znát své zvláštnosti a specifické potřeby při vlastním učení. ovlivněných specifickou poruchou učení. možnost psát písemný test na počítači.. které modifikace v přístupech k žákům s SPU využívají. při jejich střídání a zejména zvýšením množství látky již dosavadní strategie nepomáhají a problém je zřejmý. stupně k nepřesnému vnímání tohoto jevu s následným obviněním kolegy. Náročnou situací je výběr střední školy. Jaká je zkušenost či postoj učitelů ke vzdělávání žáků s SPU? Specifické poruchy učení ve starším školním věku a adolescenci Před nástupem žáků s SPU na 2. přizpůsobení vnější podoby testu potřebám studentům – větší písmo. rodiče jim intenzivně pomáhali při domácí přípravě. které budou umožněny určité formy modifikací (např. může dojít ze strany učitelů 2. V některých případech se objevují specifické potíže až při přechodu na 2. Jen tehdy. které se při tempu výuky na prvním stupni naučily problém kompenzovat. 9. stupni. Na druhém stupni by mělo být ve větší míře umožňováno využívání náročnějších pomůcek pro kompenzaci potíží. stupni ZŠ Intervence na 2. textové editory.). se všemi náležitostmi. V souvislosti se státními maturita je vypracovávána metodika Maturita bez bariér (CERMAT. 2002). u dětí s dobrým intelektovým potenciálem. proč k tomu došlo. Studenti s SPU budou jednou ze skupin. ve které se připravuje uzpůsobení společné části maturitní zkoušky pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. včetně informačních technologií (počítač. Je to nutné nejenom pro další průběh pedagogické terapie. svůj podíl mohlo mít i aktivním vystupování žáka v hodinách. V průběhu docházky na 2. proto by se u žáků s SPU měla provést další kontrola v 8. Intervence na střední škole K intervenčním opatřením patří realizace odlišných forem přijímacího řízení na střední školu u žáků s SPU (dle platných pokynů MŠMT). včetně maturitních zkoušek. Proto je počet dětí integrovaných daleko menší. U některých žáků došlo alespoň k částečné úpravě potíží ve smyslu kompenzace. stejně jako výkonnost v pedagogických dovednostech. Velmi důležitou otázkou je vytváření učebních stylů žáků a metakognitivních strategií. stupni mohou mít podobný charakter jako v předchozím období (integrace. která by měla být vztažena k volbě vzdělávací dráhy (Kucharská. stupeň ZŠ se obvykle doporučuje kontrolní pedagogicko-psychologické vyšetření. vypracování individuálního vzdělávacího programu. event. stupeň je v závažnějších případech specifických poruch učení nutné sledovat další postup úpravy potíží. stupeň. možné specifické přístupy k žákovi. které by upřesnilo aktuální stav v oblasti funkcích spojených se čtením a psaním. prodloužení času.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi ? Sledujte při své praxi učitele dané školy. Chyba obvykle nebývá na straně učitele (i když se skutečně mohou problémy dítěte podcenit). ale jedná se o přirozený jev u poruch lehčího charakteru. V průběhu vzdělávání má žák nárok na stejné typy modifikací při vzdělávání (kromě hodnocení slovního na závěrečném vysvědčení). Když se tak stane. třídě. Při změně přístupu učitelů na 2. Využívaly přitom nejrůznějších učebních strategií. Není důležité hledat příčinu. grafické . Intervence na 2. výukové CD-ROMy).

2005 v § 16 vymezuje 3 případy. Jaké alternativní programy pro žáky s SPU škola nabízí? Jak spolupracuje s rodiči při nápravě SPU? ? Otázky ke studiu 1. případně jeho redukce. Najděte si na webových stránkách neziskové organizace. které vyžadují zohlednění při vzdělávání).4 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami V 90. www. A. zrakové. stupni). 165-172. ohrožení sociálně patologickými jevy. 2005. Praha: IPPP ČR. Jsou na této škole žáci s SPU integrováni? Kdo zajišťuje evidenci žáků s SPU? Jak se škola podílí na diagnostice žáků s SPU? Seznamte se s používaným dotazníkem.czechdyslexia. doporučuje účast asistenta pedagoga. Postupně se vymezovala pravidla vzdělávání takto handicapovaných žáků a rozšiřoval okruh problémových žáků. Poradenské zařízení také poskytuje navazující konzultace rodičům a učitelům. ISBN 80-8656-13. Poskytuje další odbornou pomoc (intervence. nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova. autismus.Žák odlišení podstatných částí textu aj. i když škola na tyto žáky nedostává tzv. což i reflektuje současná školská legislativa. na 2. 2. 5. ? Pokuste se při své návštěvě školy zmapovat systém péče o žáky s SPU na dané škole (na 1. Školský zákon z r. www. Vzdělávání žáků se SVP upravuje Vyhláška č. který je základní podmínkou integrace zdravotně postižených žáků (u zdravotně znevýhodněných žáků a žáků se sociálním znevýhodněním může být vypracován také. Brailova písma u zrakově postižených. řečovým. vývojové poruchy učení nebo chování). Seznamte se s tématickou zprávou České školní inspekce k zařazování žáků s SPU do režimu speciálního vzdělávání (in Kucharská. dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. K nim patří jednak rozsah učiva. Jak by s těmito organizacemi mohla spolupracovat daná škola? (např. alternativních . ve které praktikujete. rozvoj speciálních dovedností podle toho kterého postižení (např. V konfrontaci s touto zprávou zhodnoťte situaci na dané škole. Sleduje průběh vzdělávání žáků se SVP. které nabízejí služby pro rodiče – učitele žáků s SPU. Součástí vzdělávacího programu je vytýčení vzdělávacího postupu u žáka s postižením. případně i pomoc metodickou. terapie).4. vady řeči. stupni. E. sluchové.dyscentrum. aby jí mohlo být využito při zpracování individuálního vzdělávacího plánu. postižení vhodných metod výuky. specifikace v přístupech k němu. která může být uplatněna ve škole pro poskytování podpůrných opatření při vzdělávání.cz) 3. Informuje je o důsledcích pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením – zdravotním znevýhodněním – sociálním znevýhodněním i o možnostech jejich minimalizace či překonávání.5.org. c) sociální znevýhodnění (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením. Jak se konkrétně mohou projevovat specifické obtíže v předmětu. který jsi si zvolil/a jako svou aprobaci? Přemýšlejte o možných přístupech k žákům s SPU v tomto předmětu. souběžné postižení více vadami. Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje odborné poradenské zařízení (PPP.5). zmíníme jen ty nejdůležitější. Musí být formulována jasně a přitom komplexně. Po provedené psychologické a speciálně pedagogické diagnostice (nutný je souhlas rodičů či zákonných zástupců) dává rodičům písemnou zprávu. vyjadřuje se k možnému přestupu na jinou školu či individuálnímu vzdělávání. 73/2005 Sb. Chalupová.. ve kterých se může jednat o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP): a) zdravotní postižení (mentální. tělesné. integrační příplatek). Vzdělávání zdravotně postižených žáků může být realizováno formou individuální nebo skupinové integrace. s. který se zasílán do PPP. letech se započalo s integrací žáků do běžných škol s vážnějšími problémy – žáků se smyslovým. b) zdravotní znevýhodnění (zdravotní oslabení..). tělesným postižením. Nebudeme se zabývat všemi vzdělávacími konsekvencemi. Specifické poruchy učení a chování 2005. SPC). postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu).

průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče b) údaje o cíli vzdělávání žáka.. 73/2005 obsahovat: a) údaje o obsahu. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 561/2004 Sb. včetně případného prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání. který naznačuje. rozsahu. neboť pro účinné učení potřebují děti též prostředí.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi forem komunikace či rozvoj znakového jazyka u dětí se sluchovým postižením aj. maturitních zkoušek nebo absolutoria c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem a její rozsah.5 Specifické poruchy chování – ADD/ADHD Základní pojmy Specifické poruchy chování patří mezi vývojové obtíže. ale hlavně je třeba podporovat rozvoj sociálních vztahů. speciálních učebnic a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných zkoušek. Je to dokument. Individuální vzdělávací plán má podle §6 vyhl.6. úpravu konání závěrečných zkoušek. 5. časové a obsahové rozvržení učiva. jaká podpůrná opatření pro tyto žáky škola realizuje. které by měly umožnit na jedné straně sledovat vzdělávací postup. Ve školní praxi se u nás obvykle používá termínu specifické poruchy chování. Je jim věnována samostatná kapitola 5. o vzdělávání dětí. způsob hodnocení. kde se žák vzdělává ? Zjistěte (např. s případnou změnou ve školním zařazení žáka. V obou se sledují tři základní symptomy – nepřiměřená úroveň pozornosti. se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka f) návrh případného snížení počtu žáků ve třídě běžné školy. Samozřejmě je nutné pravidelné sledování a kontrola. které znesnadňují vzdělávání.4. Zákon č. základním. jistě bude na škole pro některé žáky vypracován. které je akceptuje. o předškolním. e) jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení. školní psycholog)..5. & Prostudujte si příslušnou legislativu. Kromě toho je však nutné sledovat též zapojení dětí do kolektivu. V současné době se používá terminologie akcentující behaviorální projevy s příslušnými diagnostickými kritérii – ve shodě s klasifikačními systémy – Mezinárodní klasifikace nemocí. vyšším odborném a jiném vzdělávání. která upravuje vzdělávání žáků se SVP: Vyhláška č. V průběhu vývoje poznání došlo k posunům v terminologii pro označení těchto problémů v chování (lehká dětská encefalopatie – lehké mozkové dysfunkce). vhodných metody hodnocení. na druhé straně přihlížet k postižení. jakou má daná škola koncepci při vzdělávání žáků se SVP. Vyhláška č. nadměrná aktivita (hyperaktivita) a impulzivita. doučování). žáků a studentů mimořádně nadaných. Žáci s těmito obtížemi patří do skupiny zdravotně postižených žáků a může jim být doporučeno vzdělávání v režimu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami..). 73/2005 Sb. se kterými poradenskými pracovišti či pracovišti mimo školství (zdravotnictví. jako je tomu . ze školního vzdělávacího programu. rehabilitačních a učebních pomůcek. Zaměřte se také na to. ? Seznamte se s konkrétním individuálním vzdělávacím plánem. případně další úprava organizace vzdělávání d) seznam kompenzačních. se kterým škola pracuje nebo je to jen formálně vypracovaný materiál pro poskytnutí navýšeného finančního příspěvku na žáka se SVP? ¥ Mezi žáky se SVP patří také žáci nadaní. rozhovorem s kompetentním pracovníkem školy). č. že problém nesouvisí s výchovným vedením. neziskový sektor) spolupracuje a zda a jak se do podpory vzdělávání žáků se SVP zapojují pracovníci školy – školního poradenského pracoviště (třídní učitel – výchovný poradce – školní speciální pedagog. způsob zadávání a plnění úkolů. volbu pedagogických postupů. Spolužák se může podílet na dalším rozvoji postiženého žáka (pomoc při výuce. středním. žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí. 10 revize neboli MKN-10 a Klasifikační systém Americké psychiatrické asociace DSM-IV. 72/2005 Sb.

Žák

v případě poruch chování, nýbrž že je zde souvislost s vývojovými odchylkami ve funkcích CNS. Podobně jako v případě specifických poruch učení je výskyt vyšší u chlapců. Podstatou specifických poruch chování je narušení dílčích funkcí odpovědných za řízení, regulaci a integraci chování:
Syndrom ADD – syndrom poruchy pozornosti Syndrom ADHD – syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou Další používané termíny: syndrom ADD/ADHD, hyperkinetický syndrom aj.

&

Prostudujte si některou publikaci z následujících titulů: MUNDEN, A. Poruchy pozornosti a hyperaktivita : ADHD, ADD. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-625-X. RIEFOVÁ, S. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-287-4. TRAIN, A. Specifické poruchy chování u dětí. Jak jednat s velmi neklidnými dětmi. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-131-2.

Diagnostická kritéria specifických poruch chování:
Porucha pozornosti Šest nebo více z následujících symptomů nepozornosti přetrvává nejméně šest měsíců na úrovni, která neodpovídá danému vývojovému stupni:  Dítě nevěnuje pozornost detailům, při školní práci a dalších úkolech se z nepozornosti dopouští mnoha chyb.  Má potíže udržet pozornost při plnění úkolu nebo při hře.  Nedokáže sledovat tok řeči, zdá se že neposlouchá, když se na ně mluví.  Nepostupuje podle pokynů, neplní zadané úkoly  Dělá mu potíže organizovat si úkoly a činnosti.  Obtížně plní úkoly, které vyžadují trvalé úsilí (školní úkoly nebo domácí práce), vyhýbá se jim nebo je odkládá.  Časti ztrácí věci či školní pomůcky (hračky, zadání úkolů, tužky, knihy… .  Nechá se snadno vyrušit vnějšími podněty z činnosti.  Je nápadně zapomnětlivé v denních činnostech. Hyperaktivita/ impulzivita Šest nebo více z následujících symptomů hyperaktivity/impulzivity přetrvává nejméně šest měsíců na úrovni, která neodpovídá danému vývojovému stupni: Hyperaktivita:  Dítě nevydrží v klidu, pohrává si s rukama nebo nohama, nebo se vrtí na židli.  Ve škole nebo v jiných situacích, kdy se má sedět, vstává ze židle.  Bezcílně pobíhá nebo si hraje v situacích, kdy je to nevhodné.  Má potíže si hrát nebo trávit volný čas v klidu.  Je neustále v pohybu.  Nadměrně mluví. Impulzivita:  Často odpoví na otázku dřív, než byla dokončena.  Často nedovede počkat, až na ně přijde řada.

Přerušuje ostatní a skáče jim do hovoru.

Projevy specifických obtíží v chování Řada publikací popisuje vývoj projevů dětí se specifickými poruchami chování, a to od nejčasnějších vývojových etap. Zde dominují problémy v biorytmech, zvýšená dráždivost, zvýšená aktivita a pohyblivost, obtíže při soustředění se na hru a na další denní činnosti. Může být také nápadný nerovnoměrný vývoj některých funkcí (hrubá a jemná motorika, grafomotorika, percepce, pozornost, paměť) a zvýšená efektivita a emocionalita, což přináší problémy při vstupu dítěte do předškolního zařízení. Současně je nutné zmínit i velkou variabilitu v projevech u konkrétního dítěte i to, že již v předškolním věku mohou být

Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi

syndromy ADD/ADHD diagnostikovány odborným pracovištěm. Na druhé straně je třeba zmínit i bagatelizaci obtíží, se kterou se někdy setkáváme – projevy hyperaktivity, impulzitivity či obtížná koncentrace pozornosti je dávána do souvislosti s věkem („je ještě malý/á, vyroste z toho…) Pro vstup do školy bývá v některých případech doporučován odklad školní docházky, současně se stimulací vývoje v nerovnoměrně rozvinutých složkách, aby byl zajištěn co nejlepší start do školy. I tak je však běžné, že je dítě od počátku nápadné obtížnější adaptací na školní práci, má problém přizpůsobit se školnímu prostředí, je neposedné, neklidné, příliš aktivní. Je impulzivní, překotné, nerozlišuje vhodnost svých komentářů. Problémy v koncentraci pozornosti způsobují, že dítě nepodává školní výkony na úrovni svých spolužáků, přestože má přiměřené předpoklady pro učení, přidružit se mohou i specifické poruchy učení. Učitelé si stěžují, že mu stále něco chybí, že nemá v pořádku své pomůcky, zapomíná úkoly aj. Dospělí (učitelé, ale i rodiče) ve snaze zvýšit motivaci k sebekontrole často podávají dítěti negativní informace – v čem nedostačuje, co by mělo zlepšit, vyvíjí na dítě tlak na změnu. Také mohou hodnotit dítě jako nevychované, nemotivované pro školu, někdy mají dokonce pocit, že dítě provokuje a dělá určité věci schválně. Dítě to může vnímat jako kritiku a vlastními silami se jen obtížně vypořádává se svými problémy v souladu s očekáváními školy a rodiny. K primárním problémům se mohou přidržovat problémy ve vrstevnických vztazích. Zejména na 1. stupni může být toto dítě ostatním spolužákům nesrozumitelné, problémové, vyrušující, obtěžující. Nedovede spolupracovat ve skupině, obtížně se podřizuje pravidlům, může se stát neoblíbeným či zdrojem konfliktů mezi spolužáky, příp. není schopno v konfliktních situacích adekvátně reagovat. Obdobné problémy má zpravidla dítě i v domácím prostředí. Navíc rodiče reagují na stížnosti ze školy, snaží se, aby se problémy dítě vyřešily, mohou se cítit přetíženi starostmi o dítě. Pociťují, že problémy jsou dlouhodobé, že se nemění a pokud ano, tak spíše k horšímu. Snaží se, aby dítě splnilo všechny požadavky ze školy, mohou velmi důsledně sledovat vzdělávací postup a snažit se korigovat školní „výpadky“, jsou na dítě přísní v domnění, že toto opatření přinese své ovoce. Svou dlouhodobostí problému se ale zpravidla po určité době dostavuje vyčerpání. Na ně pak navazuje rezignace, že se může něco změnit. I v rodinné prostředí, zejména ve srovnávání s méně problémovým sourozencem, se dítě s ADD/ADHD může cítit nepochopeno, zatraceno, může se vnímat jako „černá ovce rodiny“. Všechny tyto okolnosti mohou vést ke snižování sebehodnocení dítěte a narušení budování přiměřeného sebepojetí, což ve svém důsledku přináší prohlubování obtíží i rozvoj dalších psychosociálních problémů. U některých dětí se problémy v průběhu vývoje zmírňují, u jiných se mohou prohlubovat a způsobovat závažnější problémy v adaptaci a přinášet i jiné problémy. Uvádí se, že děti s převahou nepozornosti mají lepší vyhlídky na zvládnutí poruchy než děti s hyperaktivitou v kombinaci s impulzivitou. Diagnostika a intervence u žáků se specifickými poruchami chování Pro možnou minimalizaci obtíží i jako prevence rozvoje navazujících psychosociálních problémů je nutné znát podstatu výchovných problémů dítěte i možné způsoby práce se žákem se SPCH. Podobně jako v případech specifických poruch učení, je žádoucí, aby učitel sledoval možné projevy hyperaktivity/impulzivity a poruch pozornosti a dal rodičům podnět k vyšetření na odborném pracovišti, je-li jejich postoj ve smyslu „zlobivého dítěte“, „temperamentního dítěte“ aj. Odborné vyšetření sestává v některých případech i z vyšetření lékařského (neurologické), to však zpravidla navazuje na vyšetření psychologické. Kromě základních diagnostických postupů, podobných jako v jiných případech (vyšetření celkové úrovně rozumových schopností i jejich struktury, sledování průběhu vyšetření – spolupráce, aktivita,

Žák

pozornost, diagnostika osobnostích vlastností a emočních obtíží) jsou základem diagnostické škály, mapující výskyt problémového chování v čase (viz diagnostická kritéria SPCH). Podle věku dítěte je realizován rozhovor, který sleduje postoje dítěte k problémům v chování a dává i náhled na osobnostní vlastnosti dítěte. Pro diagnostiku jsou nutné také informace ze školy, které pokrývají oblasti úspěšnosti, projevů v chování, vztahu k učiteli i pracovních charakteristik a vztahů s vrstevníky. Odborné vyšetření by mělo přinést rozbor případu i návrh opatření. Je důležitý už samotný fakt diagnózy, vychovatelům – jak rodičům, tak učitelům se dostává informace, že problémy dítěte nejsou dány jeho vlastnostmi, nevychovaností nebo že se tak dítě chová schválně, ale že se jedná o vývojový problém, nezávislý na vůli dítěte. Je to první krok, který může nastartovat změnu v postojích i nastavení spolupráce mezi rodinou a školou při úpravě problémů dítěte a sjednocení se na výchovných postupech. Doporučované přístupy k dětem se specifickými poruchami chování:
Zásady pro uzpůsobení okolí  Harmonické prostředí školy – třídy, které nevzbuzuje příliš velkou pozornost k některým podnětům (např. „předimenzované“ obrazy ve třídě přitahující pozornost).  V zorném poli pomůcky, se kterými má dítě bezprostředně pracovat.  Nedávat dítěti všechny materiály k plnění najednou, nýbrž postupně, tak aby mělo vždy jeden podnětový úkol. Zásady pro přímou práci s dítětem  Pozitivní hodnocení dítěte, ocenění snahy, ocení správného výkonu (nepředpokládáme, že je to samozřejmost).  Dát dostatek času na řešení, nevytvářet situace, ve kterých se má dítě rychle rozhodnout, dát čas na přemýšlení.  Přiměřené délka úkolu – spíše více úkolů, prezentovaných postupně (ne najednou) a méně časově náročné úkoly.  Dát dodatečnou instrukci – než vždy je dítě schopno sledovat vše, v písemných instrukcích je možné podstatné informace označit tučným písmem.  Pravidelný režim, systematická práce, obvyklý postup, osvědčená pravidla. Znalost průběhu hodiny, pravidelnost.  Moderovat vztahy ve třídě, pěstovat porozumění ke specifickým potřebám přizpůsobení okolí i způsobu práce, který snižuje obtíže.  Zájem o dítě i o jeho prožitky.

?

Všímejte si při své praxi ve škole projevů ADD/ADHD i toho, jak na ně učitel reaguje a zda upravuje svůj přístup k žákovi/yni se specifickými poruchami chování. Jaká jsou rizika a úskalí vzdělávání žáků s ADD/ADHD z pohledu učitele? Které modifikace považuje za stěžejní?

5.5.4.6 Problémy ve vrstevnických vztazích – šikana Součástí studia vývojové psychologie je i seznámení se vývoje vrstevnických vztahů. V textu již byly zmiňovány některé méně závažné problémy ve vrstevnických vztazích, mající vliv na školní vzdělávání. V této kapitole se soustředíme na problémy ve vrstevnické skupině – třídě, které mají větší závažnost, a to je problém šikany. Pojem a podoby šikany Šikana je označení pro násilné projevy v chování, které jsou opakované, plánované, s cílem uspokojit si potřebu vlastní nadřazenosti a ponížit druhého. Projevy šikany jsou různé, v závislosti na věku, charakteristikách jedinců a zpravidla je rozlišována:
  Fyzická podoba šikany (fyzické násilí, útoky, bití, různé tělesné tresty aj.). Psychická podoba šikany (pomluvy, zesměšňování, snižování pozice ve skupině, vyhrožování, nadávky, vynucování úsluh, nucení k obnažování, „kyberšikana“ – nahrávání a posílání záznamu jedince v ponižující situaci formou MMS, přes internet, aj.).

Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi

Šikana s dopadem na majetek oběti (odcizování věcí oběti, příp. jejich ničení, vydírání – odevzdávání peněz aj.).

Šikana má toho (příp. ty, protože může šikanovat i skupina), kdo je strůjcem násilného chování a toho, kdo je obětí. Začíná se objevovat od středního školního věku a v literatuře, ale i výzkumy, které byly realizovány, je potvrzeno, že se frekvence jevu zvyšuje s věkem. Jak bylo od 90. let upozorňováno, šikana je častým jevem ve školách, a to jak v rámci jedné třídy, tak v rámci školy jako takové (tj. starší žáci šikanují žáky z nižších tříd). Současně je ale třeba upozornit, že ne každý konflikt mezi žáky je šikana, základním rozlišujícími kritérii je opakovanost projevů a nadřazená pozice šikanujícího. Pokud však máme na šikanu podezření, neměli bychom problém bagatelizovat a očekávat, že se vše spontánně upraví, že žáci „dostanou rozum“ nebo dokonce jej přehlížet či tolerovat. V počátku rozvoje šikany nemusí být násilí zřejmé. Rozvoj je nenápadný, např. prostřednictvím různých drobných událostí (strkání, nadávání, schovávání věcí...), případně odmítáním, přehlížením, zesměšňováním a pomlouváním. Později se násilné jednání vůči obětem stupňuje a zdokonaluje. Navazuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí) či závažnější forma psychické šikany (terorizování, sloužení aj.). Účast na šikaně může být vedena snahou stát se součástí skupiny, získat ve skupině lepší postavení, pomstít se, ovládat druhou osobu, příp. nebýt tím, kdo bude šikanován nebo je prostě projevem agrese. U chlapců je typičtější fyzická forma, u dívek forma verbální.

? Prostudujte si vnitřní dynamiku a vývoj šikany od zárodečné podoby, tzv. ostrakismu, k nejvyššímu
pátému stádiu, tzv. totalitě. In KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách : příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Praha : Portál, Praha 2000 ISBN 80-7178-409-5.

Šikanovaným se stává zpravidla jedinec, který je slabší vůči šikanujícímu (-cím), není schopen obrany. Může to být jedinec, který se něčím liší od skupiny, nemá ve skupině přiměřený sociální status, je něčím znevýhodněn. Velmi často to jsou děti fyzicky slabé, neobratné, nejisté, úzkostné, s nízkými sociálními dovednostmi, odlišného zevnějšku či konstituce a mohou to být jak dívky, tak chlapci. Agresorem je zpravidla jedinec fyzicky zdatný, vyspělejší, psychicky odolnější, nemusí být ve skupině oblíben, naopak může spíš vzbuzovat strach. Bývá sociálně zdatný, dovede odhadnout slabá místa druhých, umí s lidmi manipulovat, ponižováním druhých si dodává pocit nadřazenosti, neboť nebývá příliš sebevědomý. Následky šikanování a řešení problému Následky šikanování souvisí se závažností tohoto chování. Pro šikanované je to utrpení, které může přinášet psychické problémy, ale také ohrožuje zdraví jednotlivce, je to trauma, které si někteří jedinci mohou nést po celý život. Žáci, kteří si prochází touto zkušeností, mohou být nápadní změnou obvyklých projevů, stávají se staženými do sebe, depresivními, apatickými, dochází ke zhoršení prospěchu, vzniků strachu ze školy, odmítání chození do školy, příp. i pokusy řešit tuto situaci sebevraždou. Učitel si také může všimnout toho, že jindy neproblémový žák přestává nosit pomůcky, má poničené školní věci, aj. Zásadní otázkou pro dopad na jednotlivce je, po jako dlouhou dobu byl takto ponižován a jaká byla intenzita a podoba šikanování, ale také to, zda bylo šikanování odhaleno, potrestáno a zda se mu dostalo pomoci pro překonání následků šikany. Pro učitele platí základní pravidlo, že nejlepší léčba je prevence. Zájem učitelů o dění ve třídě může snížit příležitost k šikaně a může oslabit pozici neformálních a agresivních vůdců. Velmi důležité je sledovat projevy chování ve třídě, zvláště o přestávkách, neignorovat signály, které mohou naznačovat, že se ve třídě rozvíjí šikana. Původce šikany má být potrestán, naopak přehlížení šikany v začátcích jejího vývoje ji může stupňovat. Pokud si učitel není jist s posuzováním závažnosti nevhodných projevů ve třídě, měl by se – alespoň konzultační formou – obrátit na kolegy, kteří by měli být v této oblasti poučeni – na školního metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa. Ti mu také pomohou se zorganizováním řešení problému ve třídě, v souhlase s formou i závažností

1995.org/ 5.msmt. který si kladl za cíl ověřit preventivní program proti šikanování. Metodický pokyn čj. související s hyperaktivitou. Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Chybí prožitek viny za nepřiměřené chování.htm Projekt MŠMT: http://aplikace. které přinášejí dlouhodobé obtíže v sociálních vztazích od období středního školního věku. Pro naše potřeby ale použijeme jednodušší schéma pro jejich rozlišiení. G. ISBN 80-7178-049-9. Typologii poruch chování i diagnostická kritéria stanovují klasifikační systémy MNK-10 nebo DSM-IV. které jsou řazeny mezi tzv. Praha 2000 ISBN 80-7178-409-5.sikana. J.4. destruktivní jednání . Praha : IPPP ČR. Praha : Portál. agresivita mezi předškolními dětmi) a pak nejsou považovány za poruchu chování. Některé projevy agresivity či vzdorovitosti mohou mít přechodný či vývojový charakter (např. kde praktikujete s programem prevence šikany. PARRY. Závažnost obtíží se zpravidla stupňuje a v dospělosti na ně může navazovat delikventní jednání. jaký byl průběh a výsledek. vzdorovité a agresivní jednání. KOLÁŘ. KOLÁŘ. nespecifické poruchy chování. Přitom je mu poskytnuta pomoc a realizovaná nápravná opatření jsou bez valného účinku.5 jsme se zabývali poruchami chování. šikana. nýbrž se vzájemně posilují –. Praha : Portál.4.Žák šikanování a doporučí i odborníka pro navazující intervence. mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení na: http://www. & Informace o šikanování naleznete v těchto publikacích: KOLÁŘ. které však zpravidla nepůsobí izolovaně. impulzivitou a poruchami pozornosti. ve vztahu k disharmonickému vývoji osobnosti) a na úrovni sociálních faktorů (nevhodné rodinné prostředí a negativní výchovné působení. kdy by jedinec měl již pochopit negativní důsledky svého jednání. Mají odlišné pozadí vzniku. Zeptejte se školního metodika prevence – školního psychologa. zda byl v poslední době na škole řešen případy šikany.cz/HTM/KTSkolniprogramprotisikanovani. krutost vůči lidem i zvířatům. Základní charakteristikou je problém v respektování sociálních norem a práv druhých současně se závažnými obtížemi v sociálních vztazích a fungování v sociální skupině. Informace najdete i na dalších webových stránkách. poruchy chování Pojem poruch chování a jejich klasifikace V kapitole 5. Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny.na úrovni dispozic (zejm.: 28 275/2000-22 ministra školství. Praha : IPPP ČR. Metodický materiál. Čelíme šikanování .atre.cz/normy/page0253. Hlavním projevem je dissociální. Za poruchami chování může stát celá řada vlivů. Učitelé se také ale setkávají s jinými výchovnými problémy. fyzické ubližování druhým (útok ale není obranou na napadení). Soudce Lynch na českých školách ? Vyšetřování a léčba specifických typů šikan. Poruchy chování spojené s agresivitou  přímá agrese: fyzické útoky. ŘÍČAN. 2005.5.7 Problémové chování. které bývají nazývány specifickými.5.. navazující na problémy v dozrávání CNS.htm http://www. vcítění se do situace druhého i náhled na nevhodnost vlastního jednání. Přitom je jedinec schopen pochopit význam hodnot a norem. diagnostika a praktická pomoc. 1. a to jak ve škole a vrstevnické skupině. Bolest šikanování. CARINGTON. M. zda je problémové chování spojeno s agresivitou. tak v rodině. negativní působení vrstevníků. Poruchy chování jsou ty projevy. prvního dětského vzdoru. M. Agresivita a šikana mezi dětmi. 1995. in Sborník Prevence šikanování ve školách. má-li ho škola vypracován. Praha : Portál. vliv dalších sociálních skupin). Praha 1998. ? Seznamte se na škole. P. : Seznamte se s metodickým pokynem k řešení šikany i projektem MŠMT „Školní program proti šikanování“. Nepřiměřené chování působí ostatním potíže. projevy tzv. nedovede se jimi ale řídit.sborník metod. ve které je základní proměnnou to. napadení. ISBN 80-7367-014-3. projevy a zpravidla i závažnost. M.

svůj prospěch. může mít také vliv situační kontext – některé projevy mohou být krátkodobou reakcí v náročné životní situaci. zda bude schopen je řešit individualizovaným přístupem k žákovi.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi  vzdorovitost. U žáků školního věku se dostavují konfliktní situace. 109/2002 Sb. narušují výuku. toulání Důsledky poruch chování a jejich řešení Poruchy chování nejsou společností tolerovány. a to ať o vývojových specifických žáků daného věku i o možných obtížích daných období. neboť přinášejí velké problémy v sociálních vztazích a omezují/narušují práva ostatních. zda se jedná o agresivitu. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů .cz/PDF/sb048-02. brání se). Reflektují učitelé tyto odlišné situace? Ve kterém případě by se mohlo jednat (nikoli se jedná) o projevy poruchy chování? : Seznamte se se Zákonem č. s různým pozadí. výbuchy zlosti  nepřímá agrese: omezování práv druhých. Nejzávažnější delikty jsou pak řešeny za účasti soudu (tzv.pdf. pokud samozřejmě jsou rodiče tuto péči schopni obstarat.na http://aplikace. Zvažuje vliv rodinného působení či jiných sociálních skupin a svým pedagogickým působením se snaží problémy zmírnit. které i jemu způsobují problémy – např. rodinná terapie. Na jedné straně musí reagovat na nepřiměřené projevy v chování. zda jsou poskytované intervence elektivní a vedou ke zmírnění obtíží. neposlušnost. tzv. Aby mohl na ně adekvátně reagovat. Na webových stránkách MŠMT naleznete také navazující předpisy. musí mít dostatek informací. kdy si jedinec agresivními projevy „vybíjí“ svou nespokojenost a frustraci nebo si zvyšuje svůj pocit důležitosti a kdy je agresivní jednání vedeno s cílem druhému ublížit. Je třeba ale konstatovat. skupinová delikvence) 2. Součástí pak bývá i práce s rodinou. G Stanovení diagnózy poruch chování i jejich odlišení (např. Jiné formy problémového chování mohou být zase vývojové nebo jen dočasné. nejsou schopni vcítění se do pocitů druhých. ? Sledujte projevy agresivity žáků a pokuste se rozlišit (případně se zeptejte učitele). jsou egoističtí. neboť stále upřednostňují svůj zájem. specifické a nespecifické poruchy chování se mohou v některých projevech podobat či překrývat) je na odborném pracovníkovi a podrobném pedagogicko-psychologickém vyšetření. Problémy se musejí řešit dlouhodobou spoluprací s odborníky. Nelze obecně zhodnotit efektivitu těchto speciálních nápravných opatření. Musí je umět identifikovat a rozlišit. záleží na mnoha okolnostech. krádeže  vandalismus. upravující péči o žáky s poruchami chování v resortu školství. kdy tak jedinec jedná. ať ve vztahu k učiteli. že sám toho spíše nedocílí. Pro učitele je žák s poruchou chování velmi náročným žákem. V závažných případech dysfunkčních rodin vstupuje do řešení problémů žáka i oddělení sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). např.msmt. Nelze je proto posuzovat jen na základě jednotlivých projevů. na druhé straně se snaží o pochopení jednání takto se projevujícího žáka. ničení majetku  členství v partě s pácháním závažných přestupků (tzv.. Σ Shrnutí Každý učitel se ve své praxi setkává se žáky s přechodnými obtížemi nebo trvalými problémy. tak o závažnějších problémech. případně forma obrany a při vhodných opatřením či podpoře je může jedinec překonat. ústavní či ochranná výchova) a do hry vstupují etopedická zařízení (diagnostický ústav. Zpravidla jsou tito jedinci ostatními odmítáni. tak spolužákům. s psychology v pedagogicko-psychologických poradnách nebo střediscích výchovné péče. aby ochránil sám sebe (tj. výchovný ústav). Neagresivní poruchy chování  lhaní  podvádění  záškoláctví útěky z domova. spoluprací s rodiči nebo . bývají neoblíbení.

. ISBN 80-7178-151-7 PRŮCHA. ISBN 80-7178-287-4. WALTEROVÁ. Praha : IPPP ČR.: Psychologie ve školní praxi. Psychologie inteligence. Praha : UK – PedF 2004. Dyslexie. ISBN 80-7178-049-9. aby se studenti při svých pobytech ve školním prostředí zaměřovali na konkrétní projevy žáků a sledovali přístupy učitelů k problémovým žákům. 2004. Toto téma by proto mělo být také studenty vyhledáváno a studium literárních pramenů. HADJ MOUSSOVÁ Z. Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. ISBN 80-8656-13-5 MATĚJČEK. ŠTECH. E. Praha : Portál.. 1997. 2005. Praha : UK – PedF. Bolest šikanování. Sociální aspekty dyslexie.. Praha : Portál. 2002. ERIKSON. Člověk a společnost. ČÁP. I... Soudce Lynch na českých školách ? Vyšetřování a léčba specifických typů šikan. Z. J. ISBN 80-7178-424-9.H. ISBN 80-7290-146-X KIRBYOVÁ. E. ISBN 80-7178-463-X. KOLÁŘ. Praha 1998. A. J. 2002. je první. MUNDEN. Praha : Argo. Praha : UK PedF. VÁGNEROVÁ. 1995. (ed.). 1997. KOLÁŘ. Havlíčkův Brod : TOBIÁŠ. Praha : IPPP ČR. M. 1999. M.: Teorie. J. Praha : Portál 1995.: 28 275/2000-22 ministra školství. Pedagogický slovník. 1992. ŘÍČAN. 2002. Nešikovné dítě. školní psycholog.Žák s poradenskými pracovníky v prostředí školy (výchovný poradce. J. 1995.. MERTIN. ADD. S: Sociokulturní handicap. M. KUCHARSKÁ. MATĚJČEK Z. Specifické poruchy učení. KOLÁŘ. Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny. Dyspraxie a další poruchy motoriky. Diagnostika. MAREŠ. 1999. Hajd Moussová. ISBN 80-86048-03-09. Praha : Portál. ISBN 80-7178-625-X. . 1995. mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení MICHALOVÁ Z. Praha : UK Karolinum 2006. RIEFOVÁ. 1991. NOVÁK. A. Praha : Portál 2003. FONTANA.: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Intervence. PAVELKOVÁ. A KOL. ISBN 80-7178-029-4. Přehled teorií osobnosti. Z. ISBN 80-7178-626-8. In Vágnerová. 1997. J. ISBN 80-7066-582-3. Psychologie pro učitele.. Praha : IPPP ČR. Čelíme šikanování . školní metodik prevence. M. Z. Praha : Portál. DUPLINSKÝ J. Specifické poruchy učení a chování. CARINGTON. diagnostika a praktická pomoc. J. protože je jedním z těch. Praha : Portál 2001. S. ISBN 80-7178-134-7. Pedagogicko – psychologické poradenství III.. PARRY.: Pedagogicko – psychologické poradenství II. D. & Doporučená literatura DRAPELA. Doporučujeme také. S. 2002. Poruchy pozornosti a hyperaktivita : ADHD. ISBN 80-7290-092-7. ISBN 80-7203-380-8. PIAGET. Praha : Portál. Praha: SPN. E. V. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. ISBN 80-85787-27-X MATĚJČEK. M. ISBN 80-7178-309-9 POKORNÁ V. Motivace žáků k učení. Štech. Agresivita a šikana mezi dětmi. 2006. jichž je u nás dostatek. školní speciální pedagog). G. ISBN 80-7178-032-4 Metodický pokyn čj. ISBN 80-246-1173-2.. A. Praha : Portál. A KOL. ISBN 80-7311-021-0. MAREŠ. 1995. Praxe dětského psychologického poradenství. Některé z nich jsou přímo určeny i pro učitele. 2000. Praha : Portál. Psychologie handicapu. diagnostika a náprava specifických poruch učení. co by měl budoucí učitel udělat. J. V. P. Praha : Portál. Praha: Portál. ISBN 80-04-24526-9. Individuální vzdělávací program. Metodický materiál.sborník metod. Praha : UK PedF. CHALUPOVÁ. HADJ MOUSSOVÁ Z. Sborník 2005. Praha 2000 ISBN 80-7178-409-5. Dyskalkulie: specifické poruchy počítání. (ed. ISBN 80-7367-014-3. Jinočany : H&H. Litomyšl l: Augusta. Praha : Portál. Měl by být také zorientován v nabídce odborných služeb. ISBN 80-7290-101-X. In Sborník Prevence šikanování ve školách.). kdo je rodičům doporučuje.

O.htm http://www. 72/2005 Sb. vyhledávání nadaných. Dětství. vzdělávání nadaných. VÁGNEROVÁ.5 NADANÉ DĚTI VE ŠKOLE Lenka Hříbková Klíčová slova: nadání. žáků a studentů mimořádně nadaných. 68-76.msmt. ISBN 80-7178-800-7 ZELINKOVÁ. 2005. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán. 49-67. Predškolská a elementárna pedagogika. Zákon č. jehož jsou tyto děti nositeli. ?    Napište na volný list papíru odpovědi na následující otázky : Jaké charakteristiky podle Vás nejlépe nadané děti vystihují? Jaké lze rozlišit druhy nadání? Mohou mít všichni lidé určité nadání? 5. Z. Vyhláška č. TRPIŠOVSKÁ. Vágnerová. středním. kterou lze charakterizovat určitými znaky. Vybrané problémy. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. 2001. o předškolním.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi TRAIN. B.htm http://www. Praha : Portál. Vybrané problémy. s. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ZELINKOVÁ. 109/2002 Sb. In Hadj Moussová a kol. A. 80-7184-487-X VÁGNEROVÁ.czechdyslexia. Toto spojení je nejčastěji užíváno ve vztahu k specifické skupině žáků. M. Poruchy učení. Vývojová psychologie. VALENTOVÁ. V posledních několika letech se můžeme stále častěji setkávat v denním i odborném tisku s označováním některých dětí jako nadaný/á žák/yně.. ISBN 80-7178-585-7. Pedagogicko-psychologické poradenství I. Praha : Portál. Praha : UK PedF. Jak jednat s velmi neklidnými dětmi. Portál 2000. s. In Hadj Moussová a kol. talent. nadaní a talentovaní žáci. žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí. ISBN 80-7290-215-6.: Vstup dítěte do školy z hlediska školní připravenosti.. stáří. ISBN 80-246-1074-4. Poradenské problémy dospívání. Psychologie školního dítěte. NADANÉ DĚTI Když mluvíme o nadaných dětech předpokládáme existenci fenoménu nadání.org/ 5.org. M. 1997. dospělost. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.cz/normy/page0253. Vyhláška č. M. 1995. 73/2005 Sb.5. Co je to nadání a talent? I když existuje v psychologii mnoho vymezení. L. Specifické poruchy chování u dětí. 2003. Zákon č. Praha : UK HTF.cz http://www.dyscentrum. charakteristiky nadaných žáků. problémy nadaných. .atre. L. 2005. ISBN 80-7178-131-2. Problémy mladšího a středního školního věku. In Kolláriková. Praha.. D..cz/HTM/KTSkolniprogramprotisikanovani. http://www. O. vyšším odborném a jiném vzdělávání. o vzdělávání dětí. 561/2004 Sb. Praha : UK Karolinum. VALENTOVÁ.sikana. základním. Praha: UK PedF. Pedagogickopsychologické poradenství I.1 POJEM NADÁNÍ A TALENT. Pupala. Praha : Portál.. ISBN 80-7290-215-6. ISBN 80-7178-544-X WWW. 2005.stránky http://aplikace...

Jedná se navíc o skupinu žáků značně nehomogenní. Mluvíme zde již zcela běžně o výtvarném. ve kterých se setkáváme s nadanými žáky. Na počátku školní docházky může problémy způsobovat skutečnost. že nadané děti jsou pro své rodiče a učitele jen zdrojem radosti ukazuje se však. pak nadání je chápáno jako potenciál pro kognitivní činnosti. manifestované nadání. hudební. Nadání a talent jsou rovněž nejčastěji považovány za synonyma.). Diskutujte své argumenty (pro i proti) uvedené v odpovědi na třetí otázku s názorem autora uveřejněným v knize: DOČKAL. matematické. Diskutujte o jejich významu ve vztahu k možnosti uplatnění (projevení) nadání a ve vztahu k možnému vzniku problémů v sociální oblasti (ve vrstevnických vztazích.). Nadané děti jsou nejčastěji vymezováni jako ty. ale i o matematickém a jazykovém nadání. Tato jejich specifika vedou také k úvahám o adekvátním způsobu jejich vzdělávání a dalšího rozvíjení jejich nadání. pohybová apod. Praha : UK. 2005. sportovním. hudebním. a to již od předškolního věku. V. zvládnuté čtení a počítání příslušného ročníku a pokud nejsou adekvátně stimulování vede to u nich k nudě a vyrušování. Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý. které jsou vysoce rozvinuté. Lze rozlišit řadu oblastí činnosti. pokud chceme poznat vývoj tohoto fenomenu. Ačkoliv se na první pohled může zdát. že i někteří nadaní žáci mohou mít problémy. ve kterém dítě vyrůstá. v rodině apod. Praha: Lidové noviny. kdežto talent jako potenciál pro řadu dalších konkrétních oblastí činnosti (výtvarná. L.Žák nejčastěji jsou spojovány se schopnostmi. mají vynikající potenciál pro podávání takových výkonů v budoucnosti. Bratislava : SPN. DOČKAL. Nadání a nadaní. Tento druh nadání lze dále ještě rozlišit na jazykové. skrytém nadání. Praha : Lidové noviny. zda je nadání vrozeno nebo zda je také silně ovlivňováno prostředím. Psychológia nadania. 2005. ? Vraťte se k Vašim odpovědím na předcházející otázky a zjistěte.2 DRUHY NADÁNÍ Ve škole má pro úspěšnost žáka velký význam zejména rozumové (intelektové) nadání. které vyžadují odbornou péči stejně jako tomu je u ostatních dětí. všeobecně nadanými. emoční a grafomotorické oblasti) může vést k úzkostem dítěte a konfliktům s dospělými. ale pokud se mezi nimi rozlišuje. ? Konfrontujte své vyčleněné druhy nadání s jejich klasifikací. DOČKAL. přírodovědné. mají akcelerovaný vývoj v některé oblasti ve srovnání s jejich vrstevníky. 5. Mluvíme pak o tzv. že nadaní žáci už mají např. 1987. Oproti tomu na prvním stuvni a v mladším školním věku se spíše setkáváme s žáky tzv. že je třeba v úvahách o determinaci nadání nebo talentu brát v úvahu oba tyto faktory. Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý. která je uvedena v některé literatuře: HŘÍBKOVÁ. V. 2005.5. Teprve v posledních dvaceti letech nové výzkumy v oblasti biologie i neurověd poukazují na skutečnost. ISBN 80-7290-213-X. Zejména na druhém stupni základní školy již děti ve svých výkonech v různých oblastech prokazují své mimořádné nadání. Také častý výskyt vývojových nevyrovnaností nadaných (nejčastěji mezi akcelerovaným kognitivním vývojem dítěte a běžným vývojem v sociální. dramatickém. organizační a praktické. které:    podávají v některé oblasti vynikající výkony. že žáci již v některých oblastech přímo ve výkonech demonstrují své mimořádné nadání – jedná se o tzv. kteří ještě v některé z oblastí nemusejí podávat mimořádné výkony. . Velká diskuse se vedla o tom. a kol. Pedagogická fakulta. V. jaké charakteristiky nadaných se ve vaší skupině objevily nejčastěji. Znamená to. že se s takovými žáky setkáváme na všech stupních vzdělávání a v různých typech škol. Zdůrazňujeme. latentním.

Vyhledávací proces není obvykle jednorázová záležitost. Pokud však škola má již vytvořenou nějakou edukační nabídku pro populaci nadaných žáků. žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí. pozorování žáka při vyučování. posuzovací škály chování (ty se teprve pro naše podmínky připravují). Takové vyšetření provádí psycholog v poradně nebo ho může ještě předtím orientačně realizovat školní psycholog. 1996. 4. 73/2005 Sb. má být podle naší současné legislativy posláno na psychologické vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. např. IRIS. ISBN 80-88778-32-8. která je v daném regionu pověřena péči o nadané žáky (seznam příslušných poraden je uveden na ). Po vyšetření a případném potvrzení nadání žáka je škola povinna vypracovat do třech měsíců individuální vzdělávací plán a má nárok na zvýšenou finanční dotaci na podporu takového žáka. které mu poskytnou orientaci v základním legislativním rámci v této oblasti. Nezanedbatelný není ani fakt. jeho vývin. 561/2004 Sb. kdy škola sama vytvoří edukační nabídku. potom pro samotné vyhledání nadaných žáků pro tuto konkrétní edukační nabídku může učitel použít rejstřích následujících pedagogických metod: didaktické testy umožňující porovnání znalostí a vědomostí žáků (používají se zejména pro předmětově orientované edukační nabídky). jejich rodiče a v některých případech i žáci z blízkých škol byli informováni o obsahu a podmínek přihlášení do této nabídky. Bratislava 2001. výsledky v soutěžích v příslušné oblasti. spolužáků nebo vedoucích různých zájmových kroužků).). žáků a studentů mimořádně nadaných. Znamená to. mohou mít paradoxně problémy s učením.4 VYHLEDÁVÁNÍ NADANÝCH Dítě. To.5. Tato dvojí zpětná vazba. protože se setkávají v průběhu svého vývoje jak s obdivem tak i se závistí svých spolužáků. pokud ho škola má. často vede k nízké sebedůvěře a podceňování se. Vzhledem k tomu. prosinec 2006.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi S problémy v sociálních vztazích s vrstevníky se můžeme setkat u dětí s velmi vysokou inteligencí. testy tvořivosti. VENDEL. známky (orientačně). 3. Jakým způsobem nadané děti vzdělávat a rozvíjet? Pro učitele je nezbytné. že mnozí nadaní na základní škole nezískají základní učební návyky. Věstník MŠMT ČR. 5. která je vrstevníky dlouhodobě a opakovaně nadanému žákovi poskytována. že všichni nadaní žáci jsou současně i žáky s vážnýni problémy. s. např. 228-236. mladší žáci). Spočívá ve zveřejnění realizace připravené edukační nabídy. kteří žáka vyučovali v nižších ročnících apod. Školní vzdělávací program příslušné školy. musí si položit dvě základní otázky:   Jakým způsobem nadané žáky vyhledávat? (Již jsme uvedli. že tato praxe. Š. Nadané dieťa. protože se prostě vůbec učit nepotřebují. Učitel. aby se nejprve důkladně seznámil s následujícími dokumenty. motivační rozhovory nebo dotazníky aj. že ne všichni nadaní žáci musí ve výkonech své nadání demonstrovat. např. pro matematicky nadané žáky na . a části třetí vyhlášky č. že učitel má denně možnost se s žákem setkávat a pozorovat jeho práci a podávané výkony v dané oblasti. První stupeň je označován jako nominace. žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci § 17 zákona č. které je učiteli nebo rodiči považováno za nadané. vzdelavanie a podporovanie. má jeho posouzení nadání velmi vysokou váhu (spolu s informacemi od rodičů. & LAZNIBATOVÁ. Informace ke vzdělávání dětí. Později. na střední škole. který se chce nadaným žákům ve škole systematicky věnovat. J. Nadaní a ich osobité problémy. informace o žákovi od kolegů-učitelů. Československá psychologie. třetí část. který je u nás platný: & Vyhláška 73/2005 MŠMT ČR o vzdělávání dětí. že pro potvrzení nadání se u nás využívají psychologické metody (nejčastěji individuální testy inteligence. portfolio žáka. ale realizuje se v několika stupních. Také vývoj sebepojetí nadaných dětí není jednoduchý. Rozhodně to však neznamená. 40. aby žáci.

postup podle individuálního vzdělávacího plánu apod. integrační nebo kombinované formě. jakým způsobem tyto děti vzdělávat a dále rozvíjet. Vychází se přitom ze dvou základních pilířů pedagogiky nadaných. kteří vyhoví předem stanoveným kritériím postupu. kterou si učitel tváří tvář nadaným dětem klade. je otázka. která je nejčastěji v praxi využívána. individuální fáze vyhledávání. Nesnažíme se o to. Dochází tak k zefektivňování času. návštěva speciální edukační nabídky pro nadané.5 VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH Druhou otázku. Učitel aktivně přispívá k tomu. a to zejména v předmětech vztahujících se k jeho nadání. Segregační forma vychází z myšlenky. Při uplatnění integrační formy žák zůstává ve své kmenové třídě a učitel má mít vytvořeny podmínky. Při kombinované variantě se využívá výhod obou předchozích forem (částečná segregace a integrace). Je vysoce pravděpodobné. že až péče o populaci nadaných dětí plně zdomácní na našich školách a bude vypracována do podoby školního systému vzdělávací podpory nadaným. aby se nadanému žákovi mohl dále speciálně věnovat. které stávající učivo obohacují. následující postupy:     zadávat samostudium určitých témat. Druhý stupeň je nazýván jako skupinová fáze – screening nadaných. a to z : diferenciace a individualizace učiva pro nadané žáky. „telescopingu a compactingu” učiva. aby žák byl v probírané učební látce vepředu před spolužáky. jsou nejvhodnější speciální školy nebo třídy. Compacting znamená pro žáka možnost prezentování zvládnutí učiva již v době. že pro každé dítě. ve kterých je pak soustředěn homogenní typ populace. aby nadaný žák svými vědomostmi. nebývá tento stupeň u nás realizován. Obě varianty využívají vyučovací metody. rozšiřují a prohlubují. může učitel využívat např. znalostmi nebo dovednostmi „předběhl” své vrstevníky. rozboru portfolia. která je výše nastíněna. existují rovněž dvě základní varianty práce s obsahem. zadávat projekty. Jeho smysl je však zřejmý: poskytnout informace o této nabídce a podmínkách přihlášení co nejširšímu okruhu žáků. Jejím obsahem jsou individuálně administrované metody včetně rozhovoru. biografie dítěte atp. bude mít proces jejich vyhledávání podobnou obecnou strukturu. Nadaný žák může postupovat v učivu rychleji než ostatní. První varianta se nazývá akcelerace.   Telescoping znamená redukování času na osvojení učiva (např. které se něčím výrazně odlišuje od svých vrstevníků. obohacování. Urychlování lze dále podpořit: nástupem žáka do školy před dovršením šesti let. . zařazovat prezentaci znalostí a dovedností dítěte před třídou. která využívá rychlého učebního tempa žáka. není ještě častá. Pokud se týká obsahu vzdělávání – učiva . jednorázové přeskočení nebo opakované přeskakování ročníků v průběhu školní docházky. Využívá přitom tzv. která je určena na jeho osvojení a věnování se po zbylý čas dalším aktivitám. 5. stupni ZŠ.Žák 1. které se ukázaly jako efektivní při práci s nadanými žáky. tzv. žák zvládne učivo běžně plánované na jeden školní rok již za půl roku). V tomto stupni se realizuje vyhledávání prostřednictvím skupinových pedagogických a psychologických metod. Druhá varianta dotýkající se obsahu vzdělávaní je tzv. a realizuje ji s věkově heterogenní skupinou žáků. docházka na předmět do vyššího ročníku. abychom podporovali adekvátní kognitivní i osobnostní vývoj žáka. kteří by z účasti profitovali. přestup do náračnější školy. vstupují do poslední fáze. ale budeme mu spíše předkládat úkoly. K tomu. realizovat skupinové vyučování.Ti. Při volbě organizační formy vzdělávací cesty pro nadané dítě se může uvažovat o segregační.5.

Pedagogická fakulta. 2) Ve skupině diskutujte možné důsledky jedotlivých opatření (segregace. začlenění dítěte do náročných mimoškolních kroužků. Základy pedagogiky nadaných. 3. HŘÍBKOVÁ. vzdelavanie a podporovanie. Nadané dieťa. 4. individuální vzdělávací plán upravující v daném předmětu rozšiřování učiva aj. realizace exkurzí a besed. 2005. 1987. ISBN 80-88778-32-8. s. LAZNIBATOVÁ. že pro segregovanou formu vzdělávání je typičtější využívání akcelerace a pro integrační formu vzdělávání spíše obohacování. JURÁŠKOVÁ. 1996. která vzbuzuje rozpaky. Š. Praha: IPPP ČR. Psychológia nadania. Právě nedostatek informací způsobuje. vytváření samostatného předmětu obohacování. akcelerace. VENDEL. ISBN 80-7290-213-X. 2005. 228-236 . & Doporučená literatura DOČKAL. V. L. Praha: UK. jeho vývin.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi      zařazování diskuse o vybraných tématech. ? 1) Vypracujte seznam výhody a nevýhod výše uvedených organizačních forem vzdělávání a vzdělávacího obsahu – učiva. Nadaní a ich osobité problémy. integrace. že stále tato skupina žáků zůstává buď nepovšimnuta nebo je jí naopak věnována nepřiměřená pozornost. kteří mají o toto téma zájem a hodlají se jim ve své budoucí profesi věnovat. a kol. Praha : Lidové noviny. J. Nadání a nadaní. Bratislava 2001. DOČKAL. ISBN 80-86856-19-4. obohacování) na vzdělávací kariéru žáka. J. IRIS. 40. 2006. k hlubšímu studiu. Československá psychologie. Bratislava : SPN. Σ Shrnutí Stručné informace o nadaných žácích a jejich vzdělávání by měly především inspirovat ty budoucí učitele. Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý. Je zřejmé. V.

pomocí kterých se na učitelství nahlíží. Dlouhá desetiletí byly spojovány především s liberálním výkonem. dilemata vztahové profese ] Po prostudování kapitoly budete schopni: Cílem kapitoly je představit hlavní kritéria. Ty se pokoušejí vysvětlit povahu učitelství ze zákonitostí vztahu učitel-žák. speciální poznatky. právní regulace vztahů k majetku a k druhým lidem. jak sociologické teorie profesí vykládají učitelství ve srovnání s jinými povoláními. nemožnost absolutní úspěšnosti jako trvalejší charakteristiky vlastní vztahu učitel – žák. právníka nebo dalším „svobodným povoláním". které nejsou běžně dostupné každému (jde o poznatky týkající se věcí tajemných. Toto dlouhé období vrcholí zhruba v polovině 20. semiprofese. kdy je označení "profese" vyhrazeno jen několika málo vyvoleným povoláním. metafory učitelství. života a smrti. kteří mají vyšší poslání či funkci ve společnosti.1 TEORIE UČITELSKÉ PROFESE Stanislav Štech Klíčová slova:profese. Druhé období vývoje profesí označované Hargreavesem jako období profesní autonomie nebo jako období fascinace profesemi. napětí. a také k identifikaci jeho specifických zvláštností. Vzhledem ke specifickému vztahově vlivovému charakteru učitelské pracovní činnosti následně uvedeme psychologické teorie učitelství. že uspokojují   . prestižními profesemi. Ty zdůrazňují dilematičnost. chráněných třeba různými tabu nebo pro společnost obzvlášť důležitých – otázky zdraví. Co je tedy kritériem umožňujícím jedno povolání mezi „profese" zařadit a jiné nikoli? A stalo se z tohoto pohledu také učitelství „profesí“? Musí jít o činnosti. sociologové a později i psychologové od vzniku moderní formy školního vzdělávání. Vedle sociologických teorií (představujících pohled na učitelství „zvnějšku“) je cílem kapitoly též umožnit porozumění učitelství z hlediska psychologických teorií (pohledu „zevnitř“). Různé pokusy uchopit povahu učitelství dospívají jednak k základním charakteristikám. byly identifikovány v ideálních typech blížících se povolání lékaře.). Nevykonávají svou práci jen kvůli obživě. které jsou typické i pro jiná srovnatelná povolání. semi-profese). a jaké parametry u nich předpokládají (profese vs.Učitel 6. UČITEL 6. a ukázat. poznatky získané dlouhou přípravou se silným podílem teorie. 1993) kulminuje v idealtypu funkcionalistických sociologů (Parsons. Ideální typ profese tedy u profesionálů zdůrazňuje:  hluboké vědění. případně triumfu profesí (Bourdoncle. tj. Podle Hargreavese (2000) tím skončilo také tzv. předprofesní období vývoje učitelství. který činí z profesionálů lidi. zejména s tzv. které se opírají o poznatky vyžadující speciální vzdělávání. 6. ale také a především proto. ÚVOD Učitelským povoláním se zabývají filozofové. pedagogové.jsou službou společnosti. čím jsou ve vývoji společnosti zpochybňována či zeslabována. Nejprve si ukážeme.1. ideál služby. záležitosti duševní a duchovní apod. 1958). to je dlouhé a spočívá ve velké míře na hluboké teoretické přípravě (poznatky a dovednosti profesionála se nedají v rozhodující míře osvojit praxí a nápodobou).století.1 SOCIOLOGICKÉ TEORIE – PROČ JSOU PROFESE VÁŽENÉ A JAK JE NA TOM UČITELSTVÍ ? Podle sociologa Maxe Webera ve společnosti existují pracovní činnosti. které jsou založeny na speciálním poznání a jejich cíl se neomezuje jen na obživu . mezi která se učitelství vždy chtělo také zařadit.

které zpochybňují výše uvedená kritéria (Bourdoncle. která vedou k nezbytnosti opakovaně vyjednávat. Marxe. v níž platí schéma: “profese je to.mohou se řídit sami. ani to není náhodná sociální konstrukce. Jakoby velkým obloukem se vracejí pochyby o nutnosti dlouhého vysokoškolského vzdělání učitelů. Pro učitelství je důležité.  proto také mají od společnosti zvláštní mandát. Becker. Učitelství je z tohoto hlediska pod tlakem různých alternativ a politických rozhodnutí.Webera a o K.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi významnou potřebu společnosti. První z kritik bývá označována jako kritika „tyranie expertů” (Lieberman. 1958. Je to výsledek politických procesů kontroly trhu a pracovních podmínek a boje o tuto kontrolu. Je tak otřesena figura učitele – intelektuála. co společnost za profesi uznává”. 1993). Relativizující kritika interakcionistických sociologů (původně např. ale objevují se stále nové. Ta . nežádoucí či dokonce škodlivé pro spontaneitu a utváření osobnosti dítěte. sociologů konfliktu se opírá především o M. Plnohodnotná univerzitní příprava s dominantním podílem teorie byla dlouhá léta v řadě vyspělých zemí spíše výjimkou. nebo vůbec ne. Hughes. 1983). Kritika historická tzv. Obdiv k profesím obecně je ovšem již od 70. Učitelství splňuje každé z uvedených kritérií jen částečně. Řídí se speciálním etickým kodexem a kodifikovanými normami svého společenství. ba didaktizace nejen školního. Ta se opírá o diplomy. Napadá jako iluzi přesvědčení. Kritika politických pamfletářů (Illich. že práce žen je do značné míry stále ještě vnímána jako komplement k roli mateřské a rodinné). Uznání profese spočívající na uznání významu uspokojení potřeby hladkého mezigeneračního přenosu bylo a je spíše obecně deklarativní. že tahle skepse podrývá jeden z pilířů autority učitelství – garanci významu učitelství významem vědních a uměleckých poznatků jako výchozího základu učiva. Jejich tezi o profesích můžeme vyjádřit následovně: "profese" není dána ani hlubokým věděním spojeným s morálkou služby. že profese jsou typický produkt „byrokratizace” kapitalistické společnosti na principu statusových skupin a jejich „sociální uzavřenosti”. Hargreaves pak pro učitelství hovoří dokonce o období de-profesionalizace učitelství. svobodu či autonomii . kde vládne princip administrativní autority a ne autority profesní. přesvědčovat a vybojovávat zdánlivě již vybojované uznání vysoké úrovně učitelství. Je tomu tak proto. ale i mimoškolního a rodinného života. že vlastně činí uživatele svých služeb neschopnými a „mrzačí" je. 1990) se domnívají. Svojí produkcí totiž lidem „diktují" jejich potřeby. Naplňování ideálu služby tak pod pohledem této kritiky přestává být tak „ideální". Učitelství se tato kritika také týká. která učitelství brání zařadit se po bok uznávaných profesí: (1) je vykonáváno ve velkých hierarchických byrokratických organizacích. Weberem inspirovaní sociologové (Collins. Upozorňuje na to. 1977) spočívá v obvinění profesionálů. Proto mnozí sociologové (např. ačkoli jeho profesnost nebyla nikdy jednoznačná. že je činí závislými na expertech a neschopnými uchopit svůj život do vlastních rukou. jeho společenská vážnost není dána žádným obecným zákonem hlubokých znalostí a altruismem služby společnosti. psychologové. tužby. že profesionálové jsou účinnými experty. Postupně se stále více objevuje názor o škodlivosti přehnané pedagogizace. je vnímáno jako nevhodné. Schön. o míře pedagogicko-psychologické připravenosti učitelů apod. že hlavní problémy společnosti nejenže nemizí. právníci. Marxisté jako Larsonová (1980) nebo Derber (1982) zase hovoří proletarizaci profesí. 1970. A učitelé dodnes nemají vlastní stavovskou komoru a závazné kodexy. žádoucí hodnoty atd. aby určití lidé pro sebe zachovali nebo zvýšili tržní hodnotu své práce.let minulého století rozrušován některými kritikami. o kontrolu a omezování vstupu do skupiny. jako jsou lékaři. o nutnosti striktního vymezení učiva. Co je spojeno s formami záměrného vzdělávání a výchovy. 1962) říká: významnější postavení určitého povolání ve společnosti. Etzioni uvádí tři kritéria. (2) vykonavatelů povolání je příliš mnoho a (3) mezi nimi je příliš velký počet žen (z hlediska sociálního uznání profese platí. Etzioni. Je to výsledek sociální konstrukce. 1969) užívají pro označení učitelství termín semi-profese (polo-profese). I v období triumfu profesí o plnou „profesnost“ z hlediska sociologie profesí stále spíše jen usilovalo.

). boj za kariérní řád a stavovskou autonomii apod. resp. exploze úkolů individualizované péče o nestandartní žáky atd. Laval. I když se navenek jeví. Vývoj však ukazuje. je stejně zbavován vlastní autentické kontroly pracovní činnosti. Tradičně byla situace učitelství vnímána jako profesionalizace. Příprava na řemeslo probíhá především nápodobou v praxi.konceptorskou i vykonavatelskou funkci Výkon práce není standardizovaný. tj.). jako cesta k dosažení parametrů (neměnných a ideálních) uznávaných profesí. Dlouho se zdálo. ztrátu kontroly nad finalitou (cíli a hodnotami) své práce a nad politickým regulováním sociálních institucí. Zmiňovaly se některé oslabující charakteristiky učitelství (souhrnně např. hodnotami a smyslem vzdělávání pod tlakem neoliberální a reformistické ideologie. Pravý profesionál vykazuje znaky opačné: absenci výrazné vnější regulace a autonomii s velkým prostorem svobody v „pohrávání“ si s pravidly pracovní činnosti.2 TŘI ALTERNATIVNÍ MODELY UČITELE: DĚLNÍK. že učitelé v zemích OECD a EU podstupují zejména technickou proletarizaci a odolávají proletarizaci ideové.Učitel se projevuje v procesu taylorizace (podobném. Model „řemeslníka" v sobě spojuje . práce je vysoce společensky prospěšná (jde o službu ve smyslu uspokojování významné potřeby společnosti). která jsme zmínili.1. na zacházení s dětmi atd. jako je lékař. ŘEMESLNÍK A UMĚLEC 1. A to podle nich platí stále více i o takových profesích. Model „dělníka" na poli poznání. vykonavatel povolání nese vysokou osobní odpovědnost (tj. Práci vykonává relativně autonomním způsobem a není výrazně zvnějšku kontrolován. pokud jde o normování a kontrolu procesů didaktických). na didaktiku. 2. právník nebo vědec. administrativní a vedlejší povinnosti. Štech. nabídkou vyučovacích strategií nebo různých nástrojů evaluace vnitřní i vnější atd. Oproti profesionálovi má však méně prostoru pro iniciativu a menší odpovědnost vůči společenství (potřeba. tj. Činnosti učitelů jsou stále více podrobovány metodám vědeckého řízení práce. 1994) a hledaly se cesty k nápravě (např. Mění se tak role učitele i povaha vztahu učitel-žák. v nichž konkrétnímu pracovníkovi uniká celek práce a její smysl a je odříznut od jejího koncipování.na rozdíl od „dělníka“ . Zdá se. že rozhodující pro vážnost pracovní činnosti (i přes uvedené kritiky profesí obecně) jsou následující kritéria:    práce vyžaduje hluboké vědění v doteku s jeho produkcí. standardizované minimální úkony. důraz na zkvalitnění pregraduální VŠ přípravy učitelů. kterou řemeslník uspokojuje. že už není v takové míře „předavatelem předžvýkaných poznatků". speciální vztah k poznání (což nutně vyvolává potřebu důkladné vysokoškolské přípravy). Σ Shrňme. že neotřesitelnost vybraných základních kritérií vážených profesí je minulostí. Rozlišují „proletarizaci technickou". . na hodnocení. ale směřuje naopak k individualizovanému produktu. že lze hovořit i o výrazné proletarizaci ideové (zbavení kontroly nad cíli. učebnice. Jednak je to již zmíněná ztráta kontroly nad vlastní prací. 6. kterým průmyslový kapitalismus zničil řemeslnou a kvalifikovanou dělnickou práci): na základě vypjaté racionalizace dochází k drobení práce na kontrolovatelné. v níž ji vykonávají. Kontrolují za ně vlastně jiní. ztrátu kontroly nad věděním a poznatky.charakterizuje ho maximální autonomie a minimální vnější kontrola a schopnost účinné improvizace). tj. se zdají podporovat dva příznaky dokládající výše zmíněnou tezi o proletarizaci profesí. Učitelství je pak nejčastěji koncipováno ve třech základních modelech. srv. předávání poznání. není pro společnost tak bazální). A dále „proletarizaci ideovou".). Druhým příznakem je narůstající objem pracovních úkolů (velké počty žáků ve třídě. tj.). Vše je plánováno (byť subtilními postupy stanovování „cílových kompetencí žáků". Štech. V posledních letech se však ukazuje. jejichž nejsou producenty (autory) a nad celkem pracovní činnosti. 2007. Přesto se kritiky a debaty točí kolem několika základních kritérií. jsou stále více pod kontrolou vnějších expertů (na učivo. jak učitelé nejsou systematicky „řízeni“. 2004) a odolávání proletarizaci technické (v posledních 15 letech je nápadné.

ale to není pro výkon práce umělce klíčové. Ten je naprosto nezbytný. Poznání učitelů tak je buď „mlčící“ (Polanyiho tacit knowledge) nebo součástí praktické činnosti („thinking-in-action“ D. 6. bude si vědět rady. závislými a používá přitom prostředky. Slavík.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi že praktický výkon učitelství je bližší řemeslné koncepci práce než expertským profesionálům. bez přílišného afektivního zaujetí pomáhat a třeba hodnotit. Není – v této řemeslné verzi – přiváděno k řeči a uchopováno v pojmech. tj. U profesionála se však očekává. je tvořeno rozpornými situacemi. Uznávaní profesionálové (právníci. Většinou jedna strana má převahu. jak profesního postavení zneužít. jiný status učitelského povolání a jinou povahu vědění (poznatků). v níž se učí přímo od zkušenějšího kolegy. odmítnutí učitele apod. Model „umělce“ nevylučuje ovládnutí speciální techniky práce a určitých praktických dovedností. Důležité je být zapálený. I povaha vědění (poznatků).1. Pro učitelství platí. řídí. lékaři) se opírají především o soubor poznatků hlubokých. To je cílem veškeré jeho práce. ho přibližuje spíše řemeslníkům než profesionálům: je to zkušenostní poznání opírající se silně o praxi (ba dokonce vyžadující stále více praxe).). že bude úspěšný. konkrétně dotyk a zasvěcení do metod a způsobů vytváření poznání. V popředí stojí důraz na osobnost učitele. které mohou tuto závislost prohlubovat (instruuje. Manipulace a zneužití moci jsou velkým rizikem učitelství a hrozí neúspěchem („zničení“ dítěte. sankcionuje žáky). vyžadujících dlouhá studia na vysoké úrovni a především – speciální vztah k poznání. že každá z uvedených metafor představuje jinou vizi učitelské činnosti. např. o které se opírá učitel. v nichž je předmětem práce vztah s druhým člověkem. je vystaveno mnoha ambivalentním dilematům. Je evidentní. že na jedné straně vede učitel žáky k autonomii a samostatnosti. Čapková. Schöna). v realitě učitelské práce nejsou neslučitelné. Absolutní či definitivní úspěch výchovného počínání nelze nikdy předvídat. Σ Shrňme. 1994). Na jedné straně si musejí žáci osvojit poznatky dle závazných pravidel a norem jejich fungování. bude umět druhého ovlivnit. o které se opírá (srv. stejných pro všechny (Pythagorova věta zůstává Pythagorovou větou. Významné je vyjádření autentické zkušenosti učitele jako osoby (svým způsobem jakoby to. z pohledu didaktického se učitel musí neustále vyrovnávat se zvláštním napětím mezi normativismem předávaného poznání a relativitou jeho osvojování žáky. vede. Tj. že jde o vztah se "slabšími“ jedinci. teoretických. jinou povahu práce. Současně však pracuje s jedinci nezralými. vztah řídí a ovlivňuje druhého. co sděluje. formalizovaných a systematických. vztah mezi lidmi je v těchto profesích založen na moci. vlastně nebylo tím úplně nejpodstatnějším). a ne stává. Povaha učitelské profese je proto smíšená. obtížně se řeší rozporná skutečnost. Mezi hlavní rozporná dilemata patří následující:  v učitelství není v podstatě možné dosáhnout ani po důkladné přípravě jednoznačného úspěchu. Učitelem stejně jako umělcem se člověk víceméně rodí. mít rád svůj obor i děti. které nemají jednoznačné „správné“ řešení a nemohou přinést trvalé uspokojení. Každý učitel totiž kombinuje prvky těchto různých modelů. 3. kdy se nabízí mnoho příležitostí. její citlivost a kreativitu. že profesionalizace učitelství neznamená odmítat praktickou zkušenost a nápodobu praktiků – znamená ovšem klást důraz na její reflexi a teoretizaci. Proto je to práce vysoce náročná. podobné je i často neuvědomované dilema mezi snahou přiblížit se žákům a vciťovat se do nich (být jejich „partnerem“) a potřebou odstupu. aby mohl učitel nezaujatě. Byť jde o odlišné podoby učitelství.3 PSYCHOLOGICKÝ POHLED – UČITELSTVÍ JAKO VZTAHOVĚ VLIVOVÁ PROFESE Učitelství je vztahovou profesí a jako všechny profese. jen když všichni žáci respektují základní vztahy mezi čtverci nad stranami trojúhelníka). což znemožňuje teoretizaci a prohlubování přípravy na profesi. Na druhou stranu     .

: The Nature of A Profession In Education for the professions. ambivalentních a dilematických situací. když dokážeme podloženě upozorňovat na nemožnost zvládat její obtíže a dilemata bez hlubšího poznání. A vědy. natož pak převést do návodů pro druhé (souhrnně srv. způsoby myšlení. nejisté. 4.S. Z hlediska vybavenosti poznatky a dovednostmi tvoří klíčový problém učitele identitní otázka: kým je vlastně učitel ? Jeho poznatková základna je příliš interdisciplinární (ví toho moc. mu neposkytují vždy pevnou oporu. o které se musí opírat (pedagogika. plná náročných. Co vyjadřuje označení semi-profese ? Jaké jsou nejčastější metafory (modely) učitelství ? V čem spočívá dilematičnost učitelství – uveďte alespoň tři základní dilemata. Navíc. upozorňují na skutečnost. pro vztahové profese platí. 1991. s. obava ze zneužití moci. že učitelství plně nedostojí charakteristikám dlouhé. 5. Jako takové je vystaveno mnoha hlubokým ambivalencím a dilematickým situacím tvořícím jeho náročnost (moc vs. 1962. závislost na učiteli. že vše. Chicago : The University of Chicago Press. Existují jakási tušená.: La professionnalisation des enseignants: les limites d´un mythe.27-46. které ještě neumíme pojmenovat a popsat. co ovlivňuje úspěšnost práce nelze ani poznat a pojmenovat. Štech in Havlík a kol. Σ Shrnutí Sociologické a psychologické teorie učitelství představují nejvlivnější pohledy na něj.: La professionnalisation des enseignants: analyse sociologiques anglaises et américaines. Part II. že učitelství je vztahovou profesí. pastorační práce. & Doporučená literatura BECKER. Uveďte hlavní charakteristiky ideálního typu profese podle funkcionalistické sociologie. ale v ničem nejde do hloubky). neboť jejich poznatky jsou často kontroverzní.. má své metody. Přitom ji právě z tohoto hlediska dost neznáme. Σ ? Otázky ke studiu 1. R. od každého něco. Sebevědomí učitelů a prestiž jejich profese však poroste tehdy. 1998).Učitel učitel v každodennosti čelí skutečnosti. zdůrazňují skutečnost. Její součástí je dovednost analyzovat sebe sama (sebereflexe). teoreticky orientované přípravy opřené o „tajemné“. 3. Souhrnně lze říci: učitelská profese je velice složitá. že každý žák je jiný. postoje atd. resp. podmíněné. 99. představuje skutečnost. pocitová jádra nebo intuitivní sklony pedagogicky jednat. sociologie. 2. a pak ani nejsme schopni ukázat. didaktiky). autonomie žáka vs. nezbytný normativismus poznatků vs. podobně jako psychoterapie. i přes mnohé současné kritiky výlučnosti profesí obecně. 61st Yearbook of the National Society for the Study of Education. BOURDONCLE. že příprava na zvládání zátěží profese není věcí pouhé „inženýrské" aplikace bezrozporných poznatků. BOURDONCLE. 73-92. R. výzkumu i důkladné přípravy. Tomuto relativismu praktického osvojování normativního poznatku žáky musejí učitelé také vycházet vstříc. Převládají metafory dělníka. neběžné vědění a charakteristice maximální profesní autonomie a odpovědnosti profesionála. H. Revue . své předpoklady pro intelektuální práci atd. psychologie. jejíž podstatou je vyvíjení vlivu na žáka. mají-li být úspěšní. Hlavní problém učitelství. č. své vlastní zkušenosti. Sociologické teorie. Charakterizujte podle nich učitelství. ISSN 0556-7807. didaktický relativismus). pocity. řemeslníka nebo umělce na poli poznání a jeho předávání. Revue Francaise de Pédagogie. s. zejména psychoanalyticky inspirované. v čem všem její náročnost leží. Psychologické teorie. sociální práce.

S.: The Tacit Dimension. Paido : Brno. 44. 2. 1970.prestiž učitelské profese zvnějšku a zevnitř. Pedagogika.547. ISSN 3330-3815.: L´école n´est pas une entreprise. s.34-49. 2007.: Alternativní pohled na kompetence učitelů. HELUS. 2002 (diplomová práce). 4. 6. London : Marion Boyars. R.: The Tyranny of Expertise. ČAPKOVÁ. Pedagogika. 2002 (diplomová práce). E.326-337.2 PROBLÉMY UČITELSKÉ PROFESE Jana Procházková Klíčová slova: stres. S.83-119.: Four Ages of Professionalism and Professional Learning. I.: Vztahy učitele k rodičům žáků. Povolání „učitel“. s. 1998. R. 43-59. 2004. ISBN 80-86039-72-2. katedra sociologie. Praha : UK – PedF. 44.A. J. T. SMETÁČKOVÁ.: Essays in Sociological Theory. 1958. s. D. DERBER. (ed. C.: The Professions and Social Structure In PARSONS. VAŠUTOVÁ.Hall. 1994. M. I. Pedagogika. Z. 49. 4. New Yor k: Doubleday.: Profesionalita učitele v neo-liberální době. ISBN 80-7315-082-4 6. 2001. 44. ILLICH. 1982. díl 2. dílna a těžký život v pojetí výuky. 1993. SMETÁČKOVÁ. ŠTECH. Illinois : Free Press. Praha : UK – PedF.): Professions in theory and history: rethinking the study of the professions.: Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Pedagogika.S. LAVAL. 1994. č.: Být v profesi . E. T. s.: The Reflective Practitioner. et al.: Genderové aspekty učitelského povolání. New York: Walker and Cy.) Učitelé jako profesní skupina – jejich vzdělávání a podpůrný systém. . 2000. SCHON. Le néo-libéralisme à l´assaut de l´enseignement public. (eds.: Market closure and the conflict theory of the professions In BURRAGE. s. E. Illinois : Free Press. HUGHES. Psychoanalytické inspirace pro výchovu.C: Men and Their Work.) Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. 1999 (diplomová práce). 2004. M. ISBN 2-7071-4402-9 LIEBERMAN. MacMillan. Studenti by se měli seznámit se základy duševní hygieny. vyrovnávání se se stresem. D.: Professionals as Workers: mental labor in advanced capitalism. How Profesionals Think in Action. (ed. 1990. 4. ISBN 80-7290-059-5. R. (1). 1999. COLLINS. katedra pedagogické a školní psychologie. ISSN 0556-7807. Ch. PARSONS.: Disabling Professions. PARSONS. Glencoe. New York : Basic Books.K. Sage : London. ISSN 3330-3815.: Reflexe učitelské profese – divadlo. 1977. E. Monotematické číslo.: Co je to učitelství a lze se mu naučit ? Pedagogika.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Française de Pédagogie. Glencoe. CHALUPOVÁ.A. burn-out. SLAVÍK. POLANYI.. Boston : G. 9. Praha : UK – FF.536 . s. 4. J. I. duševní hygiena ] Po prostudování kapitoly budete schopni: Cílem kapitoly je dát studentům základní informace o stresu a od dalších zátěžích učitelského povolání. Praha : UK – PedF.: Professions In International Encyclopedia of the Social. T. 1983.: Proletarianization and Educated Labor. s. 151-182.. s. 57. katedra pedagogické a školní psychologie. J. LARSON. Monotematické číslo. 377-388. Teaching and Teacher Education. 1958. vol. Theory and Society. s. 4. s. 1994. Paris: La Découverte. ISSN 3330-3815. New York: Sciences. In Walterová.310-320. HAVLÍK.105. 1968. M. HARGREAVES. TORSTENDAHL.a kol.131-175.44-49. ŠTECH. 1967. Praha : UK – PedF.

Učitel

6.2.1 ZÁTĚŽ UČITELSKÉHO POVOLÁNÍ
Učitelské povolání je povoláním výrazně náročným pro multifaktorialitu zátěže, která nejvíce působí na oblast emoční. Stres učitelů je vymezen jako stres související s výkonem učitelské profese. Příčiny vyvolávající stres – stresory mají vždy individuální účinek. Stejný stresor může být prožíván jako distres (emočně negativní zážitek), ale i jako eustres (příjemný prožitek). Nezvládnutí stresu vede zpravidla ke zhoršení kvality výkonu, ke ztrátě motivace a uspokojení z práce. Nezvládnutý stres se paralelně promítá do vztahů k žákům, převážně v jejich zhoršení. Je proto důležité naučit se vnímat stres v počátcích, aby bylo možno zaměřit se na jeho prevenci. 6.2.1.1 Příčiny stresu Příčiny stresu u učitelské profese můžeme rozčlenit podle příčin na individuální (vnitřní) a obecné (institucionální, vnější):
Individuální psychické příčiny  nereálná očekávání  perfekcionismus  nedostatek asertivity  negativní myšlení  souběh životních stresorů v osobním životě Fyzické příčiny   nedostatek odolnosti vůči zátěži - fyziologická oslabenost nezdravý způsob života - kouření, konzumace alkoholu, nedostatek pohybu, nadváha, apod.

Vnější podmínky  vysoká hladina hluku  nedostatečné prostory  napjaté školní klima  počet žáků ve třídě  časový stres  nároky na výkonnost  narušená komunikace a spolupráce s kolegy  nedostatky v podpoře mezi kolegy a vedením školy  nevyhovující finanční ocenění práce  problémy v řízení a struktuře organizace  složení učitelského sboru ( věk, feminizace)  nedostatky v profesní přípravě - v praktických sociálně-psychologických dovednostech

Psychosociální stresory jako komplikované sociální situace se vyskytují v našem životě od raného věku a ukazuje se, že je žádoucí pracovat na způsobech jejich zvládání spíše, nežli jedince před těmito situacemi přílišně ochraňovat. V oblasti stresogenních faktorů učitelské profese je zřetelná především zátěž plynoucí ze styku s žáky – výrazný je hlavně jejich negativní přístup k práci a nekázeň. Profese učitele je profesí vztahovou – předmětem činnosti je vztah s druhým člověkem. V oblasti specifických pracovních podmínek učitelů jsou ohrožující a stresující velmi časté změny v organizaci školy, změny vzdělávacích projektů a špatné pracovní podmínky s malými perspektivami zlepšení postavení v práci i společnosti. Nároky společnosti na práci učitele a společenské vnímání jeho práce jsou nepominutelnými a zřetelnými stresujícími faktory. Je důležité vědět, že každý stres vyvolává reakci organismu. Tyto reakce si nemusíme leckdy ani uvědomovat, často je však učitelé spíše přehlížejí a opomíjejí tak signály, že jejich organismus je nadměrně zatěžován. Negativní účinky stresových situací na zdraví se v čase sčítají - to znamená, že při opakovaných náročných situacích může celková míra zátěže z nich

Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi

plynoucích překročit individuálně únosnou mez.

?
   Zamyslete se, které z uvedených příčin jsou pro Vás aktuálně nejvýznamnější, a které považujete za zanedbatelné. Dokážete některé ze stresorů ovlivnit ? Co je pro Vás eustresem ?

6.2.1.2 Účinky stresu Účinky stresu se projevují v základních oblastech – emoční, fyziologické a behaviorální (Míček, Zeman,1992). Pro učitele je možné členit zátěž do oblastí – fyzická, mentální a emoční. Profese učitele nebývá považována za fyzicky příliš náročnou. Podle průzkumů Řehulky a Řehulkové (1998) učitelé sami nevnímají výkon učitelské profese jako fyzicky náročný. Při výuce učitelé většinou stojí nebo chodí a mluví. Tyto aktivity se projevují pociťovanou únavou nohou i únavou hlasovou. Nároky na hlas jsou u učitelské profese často enormní a v současné době se ještě zvyšují. Mentální zátěž, která je spojena se zpracováváním informací souvisí s potřebou neustálého získávání, doplňování či obměňování informací a jejich adekvátním předáváním. Stejní autoři uvádějí, že však spíše než zátěž mentální, percipují učitelé zátěž emocionální. Učitelé jsou vystaveni stálému emocionálnímu tlaku, který souvisí s komunikativními dovednostmi a schopnostmi řešit psychologické problémy výchovy a vyučování. Emocionální náročnost je nejčastěji způsobena spojením velkého očekávání s chronickými situačními stresy. Emocionální výdej v této profesi je tedy značný, zatímco emocionální saturace je leckdy deficitní. Úspěšnost práce je obtížně hodnotitelná, poděkování a pochvala za práci od konzumentů – tedy žáků, jejich rodičů či dokonce od kolegů a nadřízených jsou velmi sporadické. 6.2.1.3 Syndrom vyhoření Pracovní stres často vede k syndromu vyhoření – burn-out syndromu. Tento pojem označuje vyčerpání fyzických a psychických sil, ztrátu zájmu o práci, lhostejnost v profesionálních postojích, někdy vysoký cynismus. Ztráta fyzických sil bývá jedincům nejzřetelnější – časté příznaky jsou opakující se až dlouhodobé somatické obtíže – bolesti hlavy, problémy se zažíváním, bolesti zad, zvýšená únavnost apod. Psychické obtíže jsou plíživější a často dlouho opomíjené. Vyskytuje se především u tzv.pomáhajících profesí – pedagogů a učitelů. Přímými faktory, které výrazně ovlivňují vznik tohoto stavu s řadou nepříjemných doprovodných příznaků – symptomů, jsou ztráta ideálů, workoholismus – (někdy až nutkavá vnitřní potřeba pracovní výkonnosti) a teror příležitosti (musím teď a tady, nyní podávat výkon, jindy se již taková příležitost nevyskytne). Základem je dlouhodobé pobývání ve stresujících a emocionálně vypjatých situacích v kontrastu s velkým očekáváním a nadšením pro práci. Tento syndrom je ve svém výskytu často u vyšších věkových kategorií, je však nutno mít na paměti, že často přichází plíživě a vyšší věková kategorie je pojem relativní – a souvisí i s délkou zaměstnání. Rychlé vyhoření nastává i jedinců, kteří vnímají v učitelské profesi v konkrétní práci velký střet svých ideálů s leckdy krutou realitou. Prožitek úspěchu resp. neúspěchu ve vztahu k očekávání druhých osob (v případě učitele žáků), výrazně ovlivňuje možnost vzniku burn-out syndromu. Tam, kde se učiteli nedostává dostatek podpory vedení, kde nejsou dobré vztahy na pracovišti, kde chybí možnost kreativní práce a kde je jedinec zahlcen neustálým řešením problémů zvyšuje se prudce možnost vyhoření. Ohrožení syndromem vyhrocení jsou učitelé všech stupňů škol. Proces vyhoření probíhá v několika fázích:
 fáze nadšení: učitel má vysoké ideály, hodně se angažuje se pro školu i žáky

Učitel

 fáze stagnace: realizace ideálů se nedaří, mění se i jejich zaměření + požadavky vedení školy, žáků a jejich rodičů začínají učitele obtěžovat  fáze frustrace: učitel vnímá žáky převážně negativně, na problémy s kázní reaguje často restriktivně, preferuje donucovací prostředky, učitelské povolání je pro něj velké zklamání  fáze apatie: učitel dělá jen to nejnutnější, vyhýbá se i odborným aktivitám, rozhovorům s kolegy, k žákům pociťuje nepřátelství stejně jako od žáků k sobě  syndrom vyhoření stadium úplného vyčerpání

Reakce na stres bývají uváděny v několika fázích (Vágnerová, 2003, Kohoutek, 1999):
1. Fáze uvědomění si zátěže – prožívání a interpretace situace jako stresové. Percepce a interpretace takové situace závisí na míře zkušeností, aktuálním stavu, schopnostech i na sociálním kontextu, ve kterém jedinec je, především jakou míru podpory dostává. 2. Fáze aktivace psychických obranných reakcí. Někdy jedinec reaguje např. odmítáním, popřením reality, nebo únikem, agresivitou… 3. Fáze aktivace fyziologických reakcí. Fyziologické adaptační mechanismy jsou spuštěny psychickými podněty. Nastává poplachová, panická fáze – krevní tlak stoupá, srdce a dýchání se nejčastěji zrychlují. Rychlá mobilizace zdrojů může způsobit dočasný až pokles imunitní rezistence organizmu. Všechny tyto fáze následují velmi rychle po sobě. Po těchto reakcích následuje dříve či později 4. Fáze adaptační – rezistenční, kdy nastupuje snaha stresovou situaci řešit, zvládat pomocí hledání strategií, které by mohly vést ke zmírnění účinků stresu. Jestliže se podaří jedinci situaci zvládnout, působení stresu pomine. 5. Fáze nastává, nenalezne-li jedinec uspokojivé zvládnutí (copingovou strategii). Dochází k uvědomění, že jde o závažnější a trvalejší obtíže a často je toto období charakterizováno tvorbou prvních chorobných příznaků – často psychosomatických. 6. Při trvání stresu (např. i uvědomění si nejen stresu původního, ale i stresu z jeho nezvládání, dochází k fázi vyčerpání, exhaustivní. Náprava zpravidla vyžaduje déledobější péči.

Reakce na percipovanou zátěž bývají také děleny na reakce specifické a nespecifické.  Specifické reakce jsou “ …závislé na typu a konkrétním obsahu prožívané zátěže…“ (Mikšík, 2001, s.178). Tyto reakce přímo souvisí se zvládáním stresu – mají tedy povahu copingových strategií nebo obranných mechanismů. Nespecifické reakce probíhají na fyziologické a psychické úrovni. Fyziologické reakce se odrážejí na změnách v endokrinním, metabolickém, kardiovaskulárním, respiračním a imunitním systému. Psychické reakce se odrážejí především v procesech emocionálních, kognitivních a behaviorálních.

Při syndromu vyhoření jsou v jednotlivých oblastech patrny tyto reaktivní stavy:
Tělesná oblast  zvýšená a rychlá unavitelnost  bolesti hlavy  vegetativní obtíže ( zažívací, dýchací, srdeční  svalové napětí  poruchy spánku  snížená odolnost, poruchy imunity Psychická oblast  negativní postoj k žákům a rodičům  negativní hodnocení působení školy  negativní obraz sebe sama - svých schopností  ztráta zájmů o profesionální témata  potíže s koncentrací pozornosti

Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi

 únik do fantazie  zvýšená agresivita a hostilita Emocionální oblast  podrážděnost  nervozita  sklíčenost  sebelítost  pocity bezmoci  pocit nedostatku uznání Sociální oblast  omezení kontaktu s kolegy  nedostatečná příprava na vyučování  omezení kontaktu s žáky a jejich rodiči  nížší výchovná angažovanost, neochota pracovat s problémovými žáky  ztráta zájmů v širších kontextech a oblastech  přibývající konflikty v osobním životě

?
   Kdy jste naposledy pocítili, že „už dál nemůžu , „mám toho plné zuby“ ? Pociťujete nějakou somatickou obtíž více v průběhu školního roku než o prázdninách ? Kterou fázi nejčastěji zažíváte v souvislosti v profesí učitele/pedagoga ?

6.2.2 ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ STRESU
Každý jedinec volí jiný způsob reakce na stresové situace. Záleží na jeho zkušenosti s úspěšností jednotlivých strategií, zda si je upevní, nebo hledá další. Tento postup je závislý také na individuálních rysech osobnosti, na jeho schopnostech a řadě dalších faktorů. Ve volbě strategie zvládání nadlimitní zátěže tedy hrají roli procesy kognitivní (promýšlení průběhu a možného efektu určitého způsobu řešení), volní složka (schopnost sebeovládání a sebeřízení) a emoční doprovod stresu (resp. snaha snížit negativní emoční tenzi). 6.2.2.1 Obranné mechanismy Mezi časté způsoby řešení stresových situací patří obranné mechanismy - které však situaci samu příliš neřeší. Tyto mechanismy však mohou poskytnout prostor pro mobilizaci potřebných zdrojů a také k vytvoření nových procesů, které ke zvládnutí stresu mohou přispět. Přetrvávají-li jako jediné adaptivní snahy,vzniká nebezpečí maladaptace a jedinec nedokáže přiměřeně na stres reagovat. Základními mechanismy jsou útok a únik. Podle Vágnerové (2003) můžeme klasifikovat formy útoku:
Jako aktivní obranu  na předpokládaný zdroj ohrožení (v případě učitele např. žáka, kolegu)  na náhradní objekt ( projekce)  sebeobviňování až suicidální tendence  zvýšená až nadměrná aktivita  upoutávání pozornosti Formy úniku – ve smyslu pasivní ochrany – podle rozsahu zkreslení skutečnosti:  popření –- ve smyslu příjmu pouze subjektivně neohrožujících informací  sublimace, potlačení a vytěsnění – nepřijatelné obsahy vlastního vědomí se při tomto zpracování projevují navenek pozměněně  únik do fantazie – vnímání reality ve fantazijním zpracování  racionalizace – zdánlivě logické vysvětlení nepřijatelné situace – podle změny postoje a chování z něj vyplývajícího :

souhrnně bývají označovány jako mentální – duševní hygiena.nikotinismus. Vždy je tedy nutno počítat s dlouhodobostí dopadů a mít na paměti prevenci nežádoucích účinků stresu. ale krátkodobým efektem. užívání léků – nejčastěji hypnotik. ale především intelektové schopnosti. . interpersonální oblasti – jejich četnost. Určitou roli pro volbu jejich užití sehrávají i sociokulturní zvyklosti a tolerance. tedy s lidmi nebo s předměty  rezignace – odstoupení od vytčeného cíle. problémy v práci kompenzuje jedinec prací. duševní hygiena Strategiemi zvládání zátěže. připisuje druhým to. lépe dosažitelným Mezi další obranné mechanismy pak patří také například  kompenzace – např. které jsou zaměřeny na řešení problémů. Jsou to postupy pozitivně ovlivňující psychiku (behaviorální přístupy).     vnitřní přesvědčení pravidla řídící činnost či jednání příkazy vnitřní mluvy (samomluvu) kognitivní pojetí Duševní hygiena je v užším pojetí zaměřena na uchování duševního zdraví i při zvýšené zátěži – která je u učitelů vlastně permanentní. že podobně jednají i ostatní. Výčet všech by byl velmi pestrý – včetně např.vykupování sebe sama – jako nepřiměřená forma racionalizace  negativismus – opozice za každou cenu  fixace – např. ale jsou navíc pro jedince ve svých důsledcích nebezpečné či poškozující. sedativ).  projekce – kdy jedinec ospravedlňuje sebe tím. Stresovou situaci však neřeší. častá reakce na dlouhodobě zatěžující situaci  substituce – nedosažitelný cíl snažení je nahrazen jiným. Strnadová (2001) hovoří o kognitivních přístupech a dělí je do čtyř kategorií podle zamýšlené oblasti péče a úpravy na metody umožňující změnit. výživa. Do této skupiny malcopingových strategií řadíme užívání nejrůznějších návykových látek (alkohol. které se označují jako malcoping. Pro mentální hygienu a tedy zvládání pracovní zátěže (včetně prevence syndromu burn-out) profese učitele jsou významnými oblasti    životního stylu mezilidských vztahů přijetí sebe sama Do životního stylu patří pohyb. Je známé. zvládání.  upoutávání pozornosti – často se vyskytuje nejen u dětí. ale i u dospělých. při kterých se uplatní nejen emoce. spánek. které působí někdy s rychlým. nápodobou   Možnými a hojně užívanými mechanismy zvládání stresu jsou strategie. závislosti na sexu. kouření . co u sebe popírá  trestání.2. že hodnotové a obecně použitelné návody a recepty neexistují. řešení. nadměrné pití kávy – kofeinismus. často jsou zvýrazňovány postupy. relaxace.2. nakupování… 6.Učitel regrese – únik na vývojově nižší úroveň identifikace – posílení vlastní hodnoty ztotožněním s autoritou. tedy na zvládnutí příčin stresu a vyrovnání se s nimi aktivně jsou copingové strategie. které mají původ v jiných kulturních oblastech s jiným historickým kontextem.2 Strategie zvládání stresu. ale i bulimie. účastí na společenském životě…. Tyto způsoby řešení přinášejí dočasnou úlevu v situaci subjektivního distresu. patří sem i poruchy příjmu potravy . hospodaření s časem – tedy nejen akcentace fyziologického zázemí V oblasti mezilidských vztahů jsou nejvýznamnějšími konflikty v sociální. zájmy.nejen anorexie.

jinak se snadno stane. Neméně důležité je naučit se a v praxi užívat otevřenou komunikaci – vyjadřovat otevřeně (ale citlivě) své pocity. Pro aktivní odpočinek platí několik zásad – měl by být naplněn odlišnou činností než je vlastní práce. Tento přístup se lze naučit. co je naléhavé a současně důležité. včetně práce navíc. programu i v souvislosti s konstitucí. nácvikem komunikačních strategií. krátkodobé volno není zdrojem odpočinku. objektivizace problémů (napomáhá konstruktivním řešením). Patří sem uvědomění životních cílů. ale i na priority a cíle. nácvikem relaxačních technik. Můžeme také absolvovat některý z preventivních programů proti syndromu vyhoření – řada zaměstnavatelů již se na tyto . především pro neustále přítomnou zátěž. hledání nových aktivit je prevencí únavy a vyhoření. ne honbou za výkonem. tedy před exhauscí. týdenní. významná je nestereotypnost. nízká flexibilita až rigidita. kterou nemůžeme zcela eliminovat. Dochází-li k velké zátěži – a u učitelské profesi tomu není jinak. které nám mohou pomoci náročné stresové situace variabilně a tím lépe zvládat. je důležitý odpočinek včas – před vyčerpáním celé energie. Hledání a nalézání emocionální a věcné podpory – např. Mezi základní pravidla umožňující lepší zvládání výše uvedeného patří dovednost rozlišit – musím x mohu x chci. tvořivého přístupu. Úlohu zde má stanovení cíle konečného a s ohledem na něj stanovení cílů dílčích. umění odmítání přání a proseb z okolí. Hospodaření s časem – time management zahrnuje zaměření nejen na proaktivitu. k vykonávané činnosti. která podporuje mentální hygienu a pozitivní náhled. Citové prožívání – ve smyslu pozitivních emocí včetně těšení se. management denní.). situacemi). Délka odpočinku je neméně důležitá – např. a rozlišení toho. Můžeme však pracovat na své změně vnímání a chápání stresových situací. když víme jak se projevují. a také s profesionální deformací ve smyslu leckdy nepřiměřených nároků na sebe a okolí Nepříznivými faktory jsou pocity nedostačivosti. Vypěstovat si návyk osobního přínosu. Σ Shrnutí Pro prevenci syndromu vyhoření je důležitá teoretická znalost tohoto syndromu. je pro odpočinek zásadní. požádání kolegů o radu je dovednost. Velmi závažnými faktorem je režim práce a odpočinku – realistický odhad svých možností. ale i nácvikem asertivního jednání. Je nutné zařazovat mezi prací přestávky. První příznaky dokážeme rozpoznat pouze tehdy. aktivní přístup k řešení problémových situací (chápat se iniciativy – proaktivní jedinci jsou méně ovládáni okolím. že učitelská profese je profesí rizikovou. měsíční. Do programování vlastního času bychom měli zahrnout plánování krátkodobé a déledobější – podle potřeby v profesi (i osobním životě) – plánování.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Přijetí sebe sama souvisí i s mírou profesního sebevědomí. Jedinec má zvládat odpočinek samostatně – tedy i odděleně od ostatních. leckdy je vnímáno jako zdroj dalšího stresu! Regenerace sil je důležitým faktorem zvyšujícím odolnost vůči stresu a je účinnou prevencí i proti burn-out syndromu. Je vhodné negativním myšlenkám. ulpívání na osvědčených postupech. který řídíme my. Můžeme také získávat další dovednosti zvládání stresových situací – např. celoroční i několikaletý. představám a emocím předcházet – preventivně pracovat na pozitivní percepci. Současně je dobré si přiznat. změny zatížení a měl by být pro jedince zábavou. V tomto plánu bychom měli pamatovat i na časové rezervy. kterým je obtížné vyhovět.. Kreativita. předpojatosti. Výraznou složkou duševní hygieny je pozitivní akceptace působících podnětů. Prakticky to znamená pozitivní myšlenkový a citový přístup k sobě – i sociálnímu okolí. Napomáhá tomu i relativizace těžkostí (porovnávání s ostatními problémy. že time management nebude managementem.

. In Křepela. KŘIVOHLAVÝ. 2000. R. školní psycholog. O. času hovorů s přáteli… – kolik prostojů. E. VÁGNEROVÁ. P. s. Brno : FF MU. In Křepela. času. ZEMAN. P. Praha: Portál.1994.99-104. ?  Vypracujte si časový snímek – záznam např. edukátor.ředitelem školy. J. učitelská profese. typové pozice. teorie profesí. In Křepela. . P. P. včetně jídla. Dojde-li již k výraznějším obtížím či vyhoření. Struktura osobnosti učitelek:srovnání se ženami jiných profesí. Jak zvládat stres. s. In Křepela. P. ŘEHULKA. Brno. 1998. s. 2001. Učitelé a optimismus. Psychopatologie pro pomáhající profese. Učitelé a zdraví 4. L. ISBN 80-902653-0-8. Praha : UK Karolinum. 2004. Sociální opora učitele a žáka. O. týdne – kolik času věnujete jednotlivým činnostem.  pracovat s klíčovými pojmy vztahujícími se k učitelské profesi. ISBN80-7178-312-9. Psychologie zdraví pro učitele a vychovatele. P.. 2002.Učitel programy zaměřuje. s7-14. In Křepela. ISBN 80-210-0521-144-1.3 DETRMINANTY PRÁCE UČITELE Ivo Syřiště Klíčová slova: učitel. edukační realita. profesní etika. Problematika tělesné a fyzické zátěže při výkonu učitelského povolání. 91-111. ŘEHULKOVÁ.M. SCHMIDBAUER. hygieny. s. profesní kompetence. ISBN 80-7169-121-6. Učitelé a zdraví 4. Jaké jsou fáze reakcí na stres ? Popište obranné mechanismy. Co jsou copingové strategie ? Jaké složky zahrnuje mentální hygiena ? Znáte některé relaxační techniky ? & Doporučená literatura HŘEBÍČKOVÁ. času v práci. Učitelé a zdraví 1. ŘEHULKOVÁ. 53-60. povolání. Způsoby zvládání stresu (copingové strategie). Brno.95-113. Učitelé a zdraví 4. Psychologická charakteristika osobnosti. W. J. KŘIVOHLAVÝ.nejen krizovou intervenci. Učitel a stres. 2002. M. s. ISBN 80-902653-7-5.15-38. Učitelé a zdraví 2. V. času v dopravě. ISBN 80-902653-9-4. ISBN 80-902653-9-4.1992. ŘEHULKOVÁ. je vhodné vyhledat i odbornou péči . Učitelé a zdraví 3. Praha: Grada Avicenum. ISBN 80-246-0240-7. ISBN 80-902653-2-4. STRNADOVÁ. Praha : Portál. MIKŠÍK. kterou může poskytnout i např. ŘEHULKA. profesní standard. ISBN 80-7178-802-3 6. pracovní činnost učitele. 2001. O. charakteristika profesí ]Po prostudování kapitoly budete schopni:  charakterizovat typické znaky učitelské profese. V.. můžeme je ale absolvovat i bez zajištění např.. ISBN 80-902653-9-4. Psychická úskalí pomáhajících profesí. KOHOUTEK. O. 1999. E. který Vám unikl. 2002. In Křepela. jste zjistili? Jaké činnosti se Vám osvědčily jako relaxační? Dokážete si udělat čas na setkání s přáteli – nejen z profesionálního okruhu?   ? Otázky ke studiu         Jaký je rozdíl mezi distresem a eustresem? Jaké vnější příčiny stresu může učitel přímo ovlivnit ? Vymezte rozdíl mezi účinky stresu a burn-out syndromem. MÍČEK.

Je tedy patrné. klima v institucích i etické nároky v profesi. psychologickými a institucionálně vztahovými aspekty. právními.3. navozením procesů učení. výběrem učiva. kde vstupujeme na půdu institucionálního vzdělávání. například z učebnice nebo prostřednictvím technologií. 6. kdy se žák. a to i v případech. která spolu s obsahem vytváří minimální podmínky pro fungování výchovně vzdělávacího procesu. vzdělavatele (edukátora). Herbartem Učitel Žák Učivo Vyučování a výchova se vždy realizuje na nějakém obsahu nebo v nějaké situaci.1 ZÁKLADNÍ DETERMINANTY UČITELSKÉ PROFESE Učitelská profese je determinována především kulturními. kdo koná přímou vyučovací.3. finančními. přizpůsobení i naopak snaha změnit instituci i profesi svou iniciativou. Tyto základní determinanty platí obecně pro výchovně-vzdělávací proces. tvorbou učebního programu atd. že se učitelská profese objevuje již všude tam. obcemi nebo státem.3 DETERMINANY PRACOVNÍHO ZAŘAZENÍ PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA V ČR Pedagogickým pracovníkem je ten. F. zdravotní stav. učitel často vystupoval.). strukturováním obsahu učiva. osobnostní charakteristiky. přímou výchovnou. Učitel (edukátor) – žák (edukand) tvoří dvojici. neboť se některé determinanty prolínají. vzdělavatel a vychovatel působil původně v rodině. ať jsou již tyto školy financovány rodinami. obsahové. sociálními. případně institucionální předávání vědomostí. je zaměstnancem právnické osoby. i v těchto případech se podílí osoba vzdělavatele (např. Za vnější můžeme považovat faktory ekonomické a legislativní. kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (dále jen „přímá pedagogická činnost“). Determinanty můžeme dělit na vnitřní a vnější. nebo jiná osoba učí sama. záměrný a také kontrolovaný není možný bez osoby učitele. která vykonává činnost školy. přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného. Hraje zde roli identifikace. nebo zaměstnancem státu nebo ředitelem .3. kde je potřebí systematické.2 ZÁKLADNÍ OBECNÉ DETERMINANTY UČITELSKÉ PRÁCE S učitelskou profesí se setkáváme všude tam. 6. Učitel. ale záhy se stává členem institucí a vzdělávání ve školách. a za smíšené můžeme považovat kulturu instituce. Toto dělení je však spíše orientační. personálními. za vnitřní můžeme považovat osobnostní předpoklady. Působí zde vztahy formulované již J. jako představitel dané kultury a vyučoval základní vědomosti spojené s chodem daného systému. 6.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi  Posoudit učitelskou profesi z hlediska typových pozic. Proces výchovy a vzdělávání jako proces cílevědomý.

odměňování.3. Masarykovy extenze. třídnictví. ze dne 10. Kromě toho učitelé často navštěvovali v době svého volna univerzitní přednášky. pedagog volného času. že učitelské vzdělání bude licencovanou profesí. která však zajišťovala nástavbové studium.Učitel školy. zformulujte . které měly ještě v té době často jen středoškolské. není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu.4 VYSOKOŠKOLSKÉ DETERMINANTA VZDĚLÁNÍ JAKO KVALIFIKAČNÍ A PRESTIŽNÍ Vysokoškolské vzdělávání učitelů pro úroveň základní školy se začalo u nás uskutečňovat na pedagogických fakultách od roku 1946. vychovatel.: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004. psycholog. který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče. speciální pedagog. zkoušení. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec. Zdroj: Předpis č. Protože je vysokoškolské vzdělání pro každou profesi důležitou prestižní i kvalifikační záležitostí usilovali čeští učitelé již dlouho době První republiky o vysokoškolské vzdělání. které jim však tehdy zákon neumožnil. tedy poměrně pozdě ve srovnání se zahájením vysokoškolské přípravy pro jiné profese. V současné době je vyžadováno vzdělání vysokoškolské magisterské. 563/2004 Sb. Toto tvoří důležité administrativní měřítko v klasifikaci jednotlivých profesí : Informace najdete na:http://ktp. vyhodnocení.istp. sebereflexi Přizpůsobeni se schopnostem žáků Řešení přestupků. komunikace s rodiči Překážkou výkonu jsou závažné duševní poruchy ? Prostudujte si na uvedených stránkách problematiku učitelství z hlediska typových pozic. Od roku 1921 existovala Škola vysokých studií pedagogických. Přímou pedagogickou činnost vykonává: a) b) c) d) e) f) g) h) učitel. asistent pedagoga. která řadí profese do tzv. případně profesní etiku ( i étos celé profese) v ČR se zabývá klasifikací jednotlivých profesí firma Trexima.cz/charlie/expert2/act/fulltext.3. Výhledově je možné. bakalářské je chápáno jako neučitelské. svoji profesní kulturu. opravování. kartotéky typových pozic a Ministerstvo práce a sociálních věcí. mzdy 26 000 Kč Duševní zátěž je hodnocena na stupni 2 (únosná míra) Pedagogické kompetence zahrnují plánování.¨ 6.5 TYPOVÉ PROFESE POZICE JAKO DETERMINANTA ZAŘAZOVÁNÍ UČITELSKÉ Každá profese má svoje vnější determinanty .11.act Kartotéka typových pozic uvádí charakteristiku profese.. míru zátěže a dále další konkrétní požadavky a činnosti:        Učitel je hodnocen jako kvalifikovaný nebo vysoce kvalifikovaný pracovník V roce 2007 byl medián hrubé měs. vedoucí pedagogický pracovník. trenér. ale relativně brzy ve srovnání s některými evropskými státy. např.2004 6. realizaci. případně se budou udělovat výjimky pro bakalářský stupeň z ekonomických důvodů.

podle předmětu. vysokoškolští a středoškolští učitelé. tlumočníci.6 OSOBNOSTNÍ POŽADAVKY JAKO DETERMINANTA PŘI KONSTRUOVÁNÍ PROFESNÍHO IDEÁLU Existuje trend formulování vlastností ideálního učitele. důslednost. neuspořádané osobní vztahy. případně složitosti objektu se kterým se pracuje. neboť tímto procesem prošel.. účetní. kdy nebyly tolerovány mj. Mezinárodní organizace práce . Učitelská profese patří mezi profese. zdravotní sestry. (složitost žáka a jeho světa. příkladný osobní život atd.7 DETERMINANTY ORGANIZACE PRÁCE PROFESÍ PODLE KLASIFIKACE MEZINÁRODNÍ Sociologické a zaměstnanecké třídění profesí vychází často ze složitosti úkonů (např.. Práce vysoce složité a kvalifikované. kuchaři.. tolerance. porozumění. učitelé základních škol. s omezenou samostatností: vedoucí pracovníci velkých organizací. švadleny. Práce jednoduché a dílčí: písařky. Práce nekvalifikované a pomocné: uklízečky. kde často vznikal rozpor mezi ideálním a reálným. nutnost reagovat v obtížně strukturovaných situacích atd. že výchově. vychovatelé. pouliční prodavači.. jako by to byli skupinami expertními. zubní lékaři. v striktnějším pohledu na osobní život učitele. že v učitelské profesi existuje trend tvořit vlastní učitelské organizace podle typu školy (učitelé prvního stupně a oproti tomu učitelé gymnázií). i laické skupiny tedy mohou mluvit o záležitostech vzdělávání. chovatelé hospodářských zvířat. telefonisté.3. Práce vysoce složité a kvalifikované. řidiči nákladních automobilů. vzdělávání a potažmo škole každý rozumí. Pokud by se aplikovala tato kriteria. ředitelé malých podniků. 4. 2000 . profesionální sportovci. 6.) Tyto vlastnosti jsou však často tabulkově nevyjádřitelné. rutinní: sekretářky. s omezenou samostatností: laboranti.3. nutnost rozhodování atd.. Práce vyšší střední složitosti a kvalifikovanosti. Zpravidla na bázi pozitivních osobních vlastností ( demokratický přístup. šéfredaktoři. 9. 6.. kominíci. ale i podle pohlaví ( organizace žen – učitelek). horníci..). Práce střední složitosti a kvalifikovanosti.. metaři. strojvedoucí. policejní inspektoři.. Práce vysoce složité a kvalifikované.ILO) a stupně samostatnosti. sazeči. mezi možnostmi v realitě a ideálním požadavkem. personalisté. 8. cit pro spravedlnost. trenéři. piloti. Práce kvalifikované. 1. policisté. pečovatelky v jeslích. mnohostranné a samostatné:velitelé vojenských jednotek. mnohostranné a tvůrčí: vyšší státní úředníci. což v jiných profesích nevadilo.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi hlavní požadavky a charakteristiky.... 3. ¥ Je také zajímavé. Práce polokvalifikované.. kategorizace zaměstnání KZAM. To se také projevuje např. 5. Svou roli hraje i míra rizika.. reakce na situace s malou analogií. což v jiných oblastech není v tak velké míře možné. 6. lékaři. specializované. vědci. advokáti.. rutinní: prodavači a pokladní v obchodech. Uplatňují se zde rovněž stereotypy o tom. malíři pokojů. Zdroj: Machonin. právní poradci. znamenalo by to začlení učitele do nejvyšších kategorií tj. pomocní dělníci. 2. zpravidla dílčí: knihovníci.. délka přípravy a řešení situací s malou analogií. International Labour Organisation . 7. režiséři.

Porovnejte s požadavky na jiné profese : Najděte znění zákona 563/2004 Sb. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků na www.    Prostudujte si profesní standard a problematiku kompetencí v uvedené publikaci. které nejlépe charakterizují způsobilosti pro konkrétní činnosti. i odpovědnosti. že si vybírají učitelskou profesi ? Formulujte etický kodex učitelské profese . která je „k ruce“ i v jiných oblastech např. a také svoje rizika a překážky pro výkon dané profese. sociální a lidský kapitál a nelze ji nikdy vtěsnat do úzce výrobních měřítek. kultura. Zformulujte svoje stanovisko k otázce kompetencí a profesního standardu. která sdružuje faktory jiných profesí a udržuje kulturní.8 PROFESNÍ STANDARD JAKO ZÁKLADNÍ DETERMINANTA PRO VÝKON PROFESE Profesí standard lze považovat za normu.3. s. Učitelská profese je vždy určitým spojením profesí s typickým vztahem mezi teorií a aplikací. Standard je formulován v kompetencích.34 -37. skupina ( sám versus skupina) spojení znalosti a jejího předávání ( např. nebo jako na svébytnou profesi. 2007. & ? Podrobnější charakteristiku najdete v publikaci VAŠUTOVÁ.3. jsp? s=1&l=563%2F2004 a text Vyhlášky č. nutnosti pracovat s lidmi a komunikovat. Praha : PedF UK. podobná věk. která stanovuje základní kvality učitele požadované pro výkon učitelské profese.vuppraha. Může být na ni nahlíženo jako na každou jinou pracovní sílu (převis nebo nedostatek na trhu).txt. 6. v určitém prostředí a časovém rámci. historik a učitel historie) sociální a emoční exponovanost nutnost reagovat a flexibilita eticky pojímaná profese ( promítá se i do jednání mimo školu) profese. případně s větší mírou poslání a mravní složky. osvěta časté hodnocení z různých pohledů. Být učitelem.Učitel 6. včetně tabulkového hodnocení. na: http://portal. V současnosti je patrný markantní posun od učitele předávajícího vědění k učiteli jakožto navozovateli procesů učení.cz/wps/WPS_PA_2001/jsp/download. ? Otázky ke studiu      Charakterizujte základní determinanty učitelské profese. možné stereotypy Σ Shrnutí Učitelská profese představuje v moderních společnostech multidisciplinární problematiku. Učitelská profese je chápána jako profese sociálně exponovaná se specifickou pedagogickou komunikací za určitým cílem. kde se vyžaduje odpovídající vzdělání. Které determinanty považujete Vy osobně za nejvýznamnější a proč? Co je charakteristické pro učitelskou profesi v ČR a její vnímání ? Co vede kandidáty k tomu.9 VZTAHOVÉ DETERMINANTY UČITELSKÉ PROFESE Každá profese má specifika v sociálních a institucionálních vztazích. Po stránce vztahové je pro učitelskou profesi typické: § § § § § § § neustálý kontakt učitel-třída.cz/soubory/317_2005_Sb. v sociální exponovanosti.gov.

Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi

Posuďte klasifikaci TREXIMA (KZAM), příp. metodiku typových pozic, posuďte aplikovatelnost kriterií jiných profesí na učitelskou profesi

&

Doporučená literatura

BLÍŽKOVSKÝ, B. Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti. Brno : Konvoj, 2004. ISBN 80-85615-95-9. MLČOCH, L., MACHONIN, P., SOJKA, P. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989. Praha : Karolinum, 2000 ISBN 80-246-0119-2. ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. Brno : Paido, 1999 . VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha : PedF UK, 2007. ISBN 978-80-7290-325-2. WWW-stránky http://www.uiv.cz http://www.nuov.cz http://www.nidv.cz http://www.vuppraha.cz http://www.ilo.org http://www.czso.cz http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/fulltext.act

6.4 OSOBNOST UČITELE
Jan Slavík
Klíčová slova: Osobnost, typy učitelů, učitelovo pojetí výuky, výchovný styl, kázeň žáků, profesní kompetence, autorita učitele

]Po prostudování kapitoly budete schopni:  charakterizovat osobnost učitele;  vysvětlit pojem personalizace a popsat základní předpoklady učitele pro práci se žáky;  uvést několik typů osobností učitelů a popsat jejich přednosti i nedostatky;  vysvětlit funkce učitelova pojetí výuky, popsat jeho složky a uvést možnosti jeho výzkumu;  charakterizovat profesní kompetence učitele a typy učitelské autority.

6.4.1 OSOBNOST UČITELE – ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Osobnost (lat. persona) bývá vymezována jako individuální jednota v rozmanitosti duševních projevů člověka. Osobnost se utváří a projevuje ve společenských vztazích a je fyzicky zakotvena v identitě těla. 6.4.1.1 Dvě pojetí osobnosti V pojetí osobnosti se uplatňují dvě hlavní hlediska, na první pohled protichůdná, která se však vzájemně doplňují a jsou na sobě závislá. Jedno hledisko klade důraz na jedinečnost každé osobnosti a budeme mu říkat (1) individuační pojetí. Jemu protikladné hledisko zdůrazňuje společenskou podmíněnost osobnosti a nazveme je (2) socializační pojetí.

Učitel

Příkladem individuačního pojetí učitelovy osobnosti je chápání učitele jako autora. Podle Vladimíra Smékala je osobnost „autorství činů“. „Auctor“ ve starověké latině znamenal „původce“, případně „vynálezce“. V tomto pojetí je tedy učitel osobností do té míry, do jaké jeho činy vycházejí z něho samého a jsou pro něj příznačné. Autorské kvality se vyvíjejí, proto učitelská osobnost není jednou provždy daný stav, ale je to proměnlivý důsledek vlastního úsilí, které bylo vynaloženo k jejímu rozvíjení. Socializační pojetí vychází z předpokladu, že učitel jako osobnost vyrůstá z nároků kladených jeho okolím. Prosazovat se a rozvíjet se jako svébytná osobnost tedy nemusí být pro něj snadné, protože učitel je zavázán brát ohled na obecné požadavky kladené jeho profesní rolí. V tomto smyslu se osobnost učitele postupně utváří jako výslednice individuálního pojetí učitelské role. Závisí tedy na tom, do jaké míry se učiteli daří nacházet svůj osobitý přístup k učitelskému jednání v rámci nároků, které jsou na něj kladeny příslušnou společností v dané historické době. K osobnosti učitele lze přistupovat ze dvou propojených hledisek:
  osobnost jako jedinečný autorský čin – individuační pojetí, osobnost jako výslednice nároků okolí – socializační pojetí.

?

Napište úvahu o vztahu individuace a socializace při utváření osobnosti učitele. Vycházejte přitom z vlastních zkušeností, které propojte s prostudovanými poznatky z literatury.

&

Podněty pro vaši úvahu o utváření osobnosti učitele poskytuje kapitola Učitelství jako povolání od J. Koti v publikaci VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2007, s. 15-26. ISBN 978-80-247-1734-0. O různých pojetích osobnosti se dozvíte v monografii SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister & Principal, 2002, s. 15-41. ISBN 80-85947-80-3.

6.4.2 PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI UČITELE SE ŽÁKY
Osobnosti jednotlivých učitelů se do té či oné míry odlišují, ale všichni učitelé by měli mít jedno společné: dostačující předpoklady pro práci se žáky nebo studenty toho věkového pásma, s nímž se ve výuce setkávají, a v té odborné oblasti, kterou vyučují. Učitel tráví v přímém kontaktu se žáky valnou část své pracovní doby, proto výchozím předpokladem pro úspěšnost jeho práce je (a) motivovanost k součinnosti se žáky (dobrý vztah k žákům, či obecně k dětem a mladým lidem), (b) dovednost tuto součinnost udržovat i rozvíjet na základě vzdělávacích a výchovných požadavků a (c) dovednost zabezpečovat sociální klima příhodné pro uskutečňování vzdělávacích cílů. Je pravidlem, že učitel, který nezvládá sociální kontakt se žáky nedokáže dobře učit, ani kdyby byl ve svém oboru dobrým odborníkem. Z druhé strany, špatná znalost učiva anebo neschopnost učitele srozumitelně a poutavě zprostředkovat žákům odborné poznání zhoršuje sociální vztah žáků k učiteli, a to tím naléhavěji, čím jsou žáci starší. Tato provázanost sociální a oborové stránky je pro práci učitele typická. 6.4.2.1 Personalizace Již od počátků novověku (J. A. Komenský, J. J. Rousseau) se ve vzdělávání objevuje požadavek respektovat zvláštnosti žáka a brát ohled na jeho možnosti. Tento požadavek se v průběhu 20. století ustálil ve všeobecně uznávanou pedagogickou normu. Podle ní musí učitel svým žákům rozumět natolik, aby mohl přizpůsobovat své jednání jejich osobním předpokladům, a tak optimalizovat proces žákova učení. Uvedený požadavek se v posledních letech tematizuje prostřednictvím termínu personalizace. Personalizace je pojmenování pro povinnost učitele rozvíjet žáka jako osobnost. Tento nárok, jak uvádí Zdeněk Helus, má dvě hlavní stránky. První se týká využívání osobních potencialit učit se, na základě učení zvládat vzdělávací požadavky, a tím

Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi

rozvíjet svou osobnost z mnoha hledisek – kognitivních, emocionálních, mravních apod. Personalizace je zde tedy vyjádřena mnohostí toho, co může žák zvládnout, pochopit, vytvořit, překonat, vyřešit apod. Osobnost je z tohoto hlediska chápána jako souhrn možností, které se daří naplňovat. Po učiteli se žádá, aby ve spolupráci se žákem tyto možnosti objevoval, učinil je předmětem společné práce a pomáhal je žákovi uskutečňovat a rozvíjet. Druhá stránka termínu personalizace klade důraz na autoregulaci (sebeřízení spojené s poznáváním sebe sama). Autoregulace je aktivní součást sebe-vědomí. Zabezpečuje svébytnost osobnosti a její odpovědnost za vlastní činy. Učitel je v tomto ohledu povinen přivádět žáka ke zodpovědnosti za jeho vlastní život, za vzdělávací úspěch. Vystupuje v roli podněcovatele a průvodce na cestě žáka k sebereflexi a k sebeovládání. Napomáhá žákovi vytvořit si psychické instance sebeřízení umožňující realizaci cílů, které jsou hodny sledování, protože mu otevírají cesty rozvoje, uplatnění, kulturní smysluplnosti. Požadavek na personalizaci vyžaduje od učitele, aby svou vlastní osobnost používal jako prostředek k rozvoji osobností svých žáků. V praxi to v prvé řadě znamená vystavit ji střetávání s odlišností a rozmanitostí žákovských mínění a postojů. Učitel je musí na jedné straně dokázat respektovat, na straně druhé jim nesmí úplně podléhat a musí je do značné míry ovlivňovat, protože jeho povinností je udržet jednotící cíl a obsah společné práce. Znamená to chovat se ke každému žákovi poněkud jinak s ohledem právě na tohoto žáka a s respektem k jeho osobitosti, ale zároveň jako osobnost zůstávat sám sebou jak se zřetelem na povinnost učitele žáky něco naučit, tak s ohledem na přiměřenou spontaneitu a přirozenost svého chování.

6.4.2.2 Sekundární intuice Jak vyplývá z předcházející kapitoly, učitel musí ve své pedagogické činnosti zvládat velmi obtížné spojení (a) vstřícnosti k žákovi, (b) ukázněnosti k učivu a (c) spontaneity osobního projevu. Toto propojování vstřícnosti, ukázněnosti a spontaneity se musí uskutečňovat v aktuálních situacích „tady a teď“, zpravidla je nelze příliš promýšlet předem. Proto bývá pokládáno za intuitivní záležitost – člověk se sice rozhoduje s plným vědomím svých činů, ale nemá možnost je předem do větší hloubky rozmýšlet. Sociolog Anthony Giddens tuto skutečnost vyjadřuje termínem praktické vědomí. Praktické vědomí používá každý člověk, když se musí rychle orientovat v právě nastávající situaci. Přitom se intuitivně uplatňují především nejvíce zažité postupy nebo poznatky, nelze systematicky ani do větší hloubky promýšlet souvislosti. Opakem praktického vědomí je tzv. diskursivní vědomí. V něm probíhá systematické a logické přemýšlení, typické např. pro vědeckou práci. Podstatné pro učitelovu práci je, že praktické vědomí lze podporovat a zlepšovat prostřednictvím diskursivního vědomí. Tím se rozvíjí tzv. sekundární neboli „poučená“ intuice, která dovoluje rozhodovat se rychle, ale s periferním vědomím širších i hlubších souvislostí. To znamená i se schopností zpětně reflektovat své konání a podrobit je následné analýze. Sekundární intuice se tedy dá rozvíjet tím, že učitel reflektuje své pracovní postupy, odborně je promýšlí v rovině diskursivního vědomí, a posléze nacvičuje jejich různé varianty. To je model přípravy tzv. reflektivního praktika, o kterém psal Donald Schön již na počátku osmdesátých let minulého století a který se v současné době úspěšně rozvíjí v celém světě. Reflektivní praxe – jak napovídá již název – vede k rozvoji sekundární intuice a ke kultivaci praktického vědomí prostřednictvím praxe. Máme-li v této souvislosti mluvit o nějaké systematické přípravě, zdá se nejvhodnější obrátit se do oblasti socioterapie nebo psychoterapie, v níž se pro rozvoj profesní sekundární intuice používá tzv. zážitkový výcvik. Zážitkový výcvik je založen na soustavné práci s osobností v sociálních vztazích malé skupiny pod vedením zkušeného lektora, který sám prošel shodným typem výcviku.

Učitel

Prostřednictvím speciálně navozených zážitků na základě různých sociálních aktivit se prověřují kvality osobnosti, které se následně v reflexi a v dialogu podrobují hlubšímu – diskursivnímu – zkoumání. Zároveň s tím se do jisté míry upravují, „přecvičují“, některé osobní stereotypy, které se v průběhu výcviku prokazují jako více či méně škodlivé, omezující rozvoj osobnosti anebo ztěžující její plnohodnotné vztahy k ostatním lidem. 6.4.2.3 Zdroje odborných poznatků Při reflexích výuky s ohledem na žáky a ve vztahu k učiteli se mohou uplatňovat zejména poznatky pedagogické psychologie, vývojové psychologie a sociální psychologie. Pedagogická psychologie poskytuje učiteli nástroje k lepšímu porozumění vzdělávacím nebo výchovným obtížím žáků a různým typům poruch učení. Popisuje podmínky a principy procesů učení a navrhuje cesty, jak učení usnadnit. Hledá optimální způsoby, jak rozvíjet morálku žáka, jak podpořit jeho osobnostní rozvoj, tvořivost, samostatnost, jak zvýšit motivaci žáka k učení, jak vnější regulaci (odměny a tresty) učení převádět na seberegulaci. Vývojová psychologie přináší poznání o zvláštnostech jednotlivých etap psychického vývoje člověka, tzn. o vznikání a postupných změnách psychických vlastností a procesů. Umožňuje rozpoznávat a posuzovat kvality psychického vývoje, sledovat odchylky od běžné populační normy a rozumět jim tak, aby je bylo možné brát v úvahu při pedagogické práci. Sociální psychologie, společně s pedagogickou psychologií, zprostředkuje učiteli informace o principech chování školní třídy jako skupiny. Umožňuje mu posuzovat proces vývoje třídy jakožto skupiny, sledovat vývoj vztahů ve třídě, vyhodnocovat sociální klima a podle toho uzpůsobovat komunikaci se žáky, styl výuky apod. Znalosti, které učitel získává od uvedených nebo dalších odborných disciplín, mu usnadňují orientaci ve vzdělávací realitě a mohou pomoci zlepšovat jeho součinnost se žáky. Samy o sobě však nemohou řešit vztah mezi osobností učitele a osobnostmi žáků. Ten má vždy povahu procesu postaveného na průběžném zvládání situací „tady a teď“. Učitel musí být proto připraven jakoukoliv znalost užívat s ohledem na aktuální situační kontext a zacházet s ní jako s pracovní hypotézou, která je ověřována až během jeho setkávání se žáky. Jestliže hypotéza selhává, má být opouštěna ve prospěch jiné, funkčnější hypotézy. Proto je důležité, aby učitel měl připraveno více různých variant hypotéz (resp. znalostí) stejně jako více alternativ jednání pro určité typy situací. Předpoklady pro práci učitele se žáky zahrnují tři opěrné body:
   nárok na personalizaci; rozvíjení sekundární intuice; využití zdrojů odborných poznatků.

?

Prostudujte a charakterizujte obsah a uplatnění termínu personalizace v pedagogice a v sociální psychologii pro učitele.

&

Pro splnění úkolu využijte textů: (1) HELUS, Z. Kurikulum jako činitel žákovy personalizace. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : Masarykova univerzita – Centrum pedagogického výzkumu, 2007, s. 10-19. ISBN 978-80-210-4402-9. (2) HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2007, s. 83-86, 104 – 105. ISBN 978-80-247-1168-3.

?

Porovnejte své poznatky z předcházejícího úkolu s užíváním termínu personalizace v oblasti internetu, elektronického marketingu a on-line reklamy, jak se s ním můžete setkávat na webových stránkách. Charakterizujte shodné i rozdílné rysy použití shodného termínu v rozdílných, přesto však v lecčem blízkých oblastech.

&

Při plnění úkolu uplatněte poznatky získané prozkoumáním odpovídajících informací na webu (do vyhledávače zadejte termín personalizace).

Jinou problematickou .4.4. (b) primární vzdělávání (6 až 11 let). že všichni vykonávají stejné povolání. to znamená roztřídit nějaký soubor jevů na podtřídy – typy. jak ostře žáky hodnotí apod. Platí to i pro přemýšlení o sobě samém: je dobré umět se přiřadit k určitému typu osobnosti a uvědomit si tak některé své kvality či slabiny. které žáci mohou mít s jeho oborem (ať již v oblasti motivace nebo porozumění). má přímou souvislost s kvalifikací učitele a s jeho profesními kompetencemi. Obvykle se jedná o třídění žáků podle věku. Jednou z nich je již to. ale leckdy užitečná klasifikace učitelů může být založena na rozlišení žáků. Určitě však nemá smysl na základě takového uvažování propadnout dojmu. do které bychom měli uzavřít náš vztah k učiteli nebo naše uvažování o něm.3. a tím vyvolává nekázeň žáků. kolik jim píše poznámek.3. že logotrop nevnímá problémy. podle určitých znaků.2 Typování podle předmětu zájmu V úvodu kapitoly 6. Tato provázanost se projevuje v jedné z nejtradičnějších učitelských typologií od švýcarského psychologa Christiana Caselmanna. Přesto lze mezi učiteli najít některé vzájemné podobnosti. To znamená. Caselmann rozlišil dva základní typy učitelů: logotropa a paidotropa. 6.2 jsme upozornili na těsnou provázanost sociální a oborové stránky v práci učitele. Jedinečná osobnost žáka je pro něj natolik důležitá.1 Typování podle vyučovaných žáků Mechanická. (c) sekundární vzdělávání (11 až 15 let). ostatní žáky do značné míry přehlíží. Zde výběrově uvádíme jen několik nejobvyklejších.4. Nezřídka to vede k důsledku. Rozdělování učitelů podle druhu žáků. Žáci například mohou dělit učitele na „hodné“ a „přísné“ podle toho.4. Určení a rozpoznávání typů je v praxi užitečné pro lepší orientaci a předběžné porozumění podobnostem a odlišnostem mezi jednotlivými učiteli. Jiné třídění v této kategorii se může týkat žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jeho zřetelná hranice vede mezi učiteli připravovanými v oboru speciální pedagogika a učiteli ostatními. přiblížit se jim. Může to vést až k tomu. tzn.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 6. na určitý obor vědy nebo umění. je jedinečná a nezaměnitelná osobnost. zatímco u jiné skupiny stejné vlastnosti mohou chybět anebo se vyskytovat jen v malé míře. kteří mají o jeho obor zájem. zda učitel na žáky často zvyšuje hlas. že jeho typové zařazení je vždy jen pomůckou k přemýšlení o sobě nebo o druhých anebo k domluvě. Některé vlastnosti jsou ale společné a příznačné jen pro určitou skupinu učitelů. Vypovídá o specializaci na zvláštnosti určitého žákovského věku nebo typu chování a promítá se i do odlišné přípravy na povolání.3 TYPOLOGIE UČITELŮ Každý jednotlivý učitel je jedinečný a nezaměnitelný s kýmkoliv jiným. Proto při každém užití typologie je důležité neztrácet ze zřetele úvodní tezi: každý člověk. ale může přinést vážná zklamání. nikdy ale „klecí“. To je shodné pro všechny učitele. kdybychom s typologií zacházeli málo citlivě. Paidotrop je učitel zaměřený na žáka. čehož mohou žáci zneužívat. že se tím člověk osudově a navždy zařadil do té či oné kategorie. že se snaží pochopit své žáky. dobře s nimi komunikovat a pokud je potřeba. kterému vyučuje. tak jim pomáhat. Bývá vynikajícím odborníkem a jeho předmět je pro něj koníčkem. To znamená. kterému odpovídá rozlišování učitelů pro (a) předškolní (preprimární) vzdělávání (žáci zpravidla ve věku 3 až 6 let). Výuku oborových poznatků a dovedností zásadně upřednostňuje před zájmem o samotné žáky. a pro učitele to platí stejně jako pro všechny ostatní lidi. V pedagogice a v psychologii bývá uváděna celá řada rozmanitých typologií učitelů. Vytvářet typologii. Logotrop je učitel zaměřený na oborovou stránku své práce. že snižuje požadavky na žáky a je k nim nadměrně shovívavý. (c) vyšší sekundární vzdělávání (15 – 18 let). Obvykle si výtečně rozumí jen s těmi žáky. že kvůli jejímu pochopení a dobrým vztahům k žákovi paidotrop oslabuje zřetel k oboru. Tímto způsobem se dají určovat různé typy učitelů. s nimiž pracují. kterému vyučuje. 6. s nimiž učitel pracuje.

že se věci nějak vyřeší samy od sebe. Plán práce si nepřipravuje. Nepřipouští námitky při jejich provádění. demokratický. která se zakládá na zvláštních vlastnostech přístupu učitele k žákům a způsobu práce s nimi. hlas suchý. Odměny žákům (pochvala) nebývaní ze strany autoritativního učitele časté. Na vedení výuky bývá autoritativní učitel skvěle připraven. že oba Caselmanovy typy učitelů v krajních svých podobách vedou k nežádoucích výsledkům při výchově a vzdělávání žáků a svým způsobem hraničí s jakousi pedagogickou patologií.4. Je zjevné. že učitel. neuděluje ani odměny ani tresty. že překračují možnosti žáků. Z. inspiruje k růstu. Na žáky mívá dost vysoké nároky. . bývá spojen s radou nebo ponaučením a po vykonání je celý konflikt pokládán za vyřešený a zapomenut. liberální. Toto rozlišení. Rozlišuje tři typy: autoritativní. Hodně přitom záleží nejenom na učiteli samotném. a také ohlídat jejich realizaci. jestliže zjistí. která do značné míry nebere v úvahu zpětnou vazbu. 6. Podrobnější klasifikace než „dobrý“ vs. Může být užitečná pro úvahy o výkonnosti pedagogického sboru školy. Zaborowski i další autoři pracují s typologií. ale potřebuje kolem sebe lidi. Ve skutečnosti se s typem setkáváme nejvýše jako s určitou tendencí. Není výjimkou. které se v pedagogickém týmu mohou uplatňovat::  Iniciátor (chrlič nápadů) má značné tvůrčí schopnosti.Učitel stránkou působení paidotropa může být to. jak učitelé působí ve škole a jaké role ve své práci naplňují. Lewin. dbá na zpětnou vazbu z jejich strany. který se v některých situacích u konkrétního člověka projevuje výrazněji. ale je připraven zmírnit je. Plán práce připravuje i proto. Demokratický typ učitele se snaží se žáky spolupracovat. převažují tresty. strohý. Žáci postrádají zpětnou vazbu. Někde mezi oběma těmito extrémy je „běžný“ učitel. 6. s jasným plánem pracovních postupů. je pro jinou třídu velmi inspirativní a skvěle si se žáky rozumí. ale opustí-li třídu. aby jej mohl se žáky projednávat. podobně jako většina typologií. který v jedné třídě působí jako „běžný“ učitel. kteří by jeho nápady dokázali střízlivě posoudit. Jeho chování je formální. „špatný“ učitel se může týkat učitelovy týmové role. pokud učitel udělí trest. ale také na chování jeho žáků a na dalších podmínkách. Kvalita práce je na relativně nízké úrovni. příliš v oblacích. víceméně očekává. Nejjednodušší podobou tohoto přístupu je odlišení „dobrého“ – inspirujícího – učitele od učitele špatného – omezujícího. Iniciátor ukazuje nové směry činnosti. obvykle mluví přátelským tónem a dává najevo zájem o žákovské názory. často si mezi sebou hledají náhradního vůdce. že svým soustředěným zájmem nadmíru zasahuje do osobního života žáků.4 Typování podle působnosti ve škole Jiří Štágl ve svých úvahách o typologii učitelů mimo jiné uvádí třídění podle toho. jejímž prostřednictvím přispívá k práci pedagogického týmu své školy. kromě toho se často liší i ve vztahu k jednotlivým žákům nebo školním třídám. protože autoritativní vnější řízení podvázalo jejich vlastní iniciativu a chuť do práce. Liberální typ učitele jedná se žáky velmi přátelsky až familiárně. častěji než jiní předkládá nové nápady a náměty. že se podílejí na průběhu práce. Chování demokraticky laděného učitele je vstřícné. Na žáky má vysoké nároky. žáci mnohdy přestávají pracovat. neplatí absolutně: kvalita učitele se mění v čase.3. Autoritativní typ učitele zachází se žáky z jednoznačně řídící pozice. Odměny žákům bývají časté.3. sklonem. žáci mají pocit. J. nebo v ní dokonce selhává (třeba v bezradnosti nad nekázní).4. To je ale příznačné pro každé vyhrocené pojetí typologie – extrémní typ je vlastně karikatura.3 Typování podle přístupu učitele k žákům Psychologové K. tzn. odezvu žáků na řízení ze stany učitele. přísné. které však mohou být i nerealistické. Štágl odlišuje následující role. ve kterých jednání probíhá. Je přístupný k připomínkám i ke kritice. ale v jiných může chybět.

Nepodléhá náladám. Cholerik se snadno rozhněvá a jeho hněv je bouřlivý. Flegmatik je člověk velmi klidný až netečný. cholerik. upozorňuje na nedostatky a chyby. ale k plačtivosti. zdravě pochybuje o plánech a nápadech. ale spolehlivý. oponent. Jeho nevýhodou může být nadměrná rozptýlenost. Kritik (rejpal.4. Povzbuzovatel motivuje a podněcuje druhé k činnosti. které nejlépe podporují daný cíl. podvazuje iniciativu a vyvolává špatnou náladu. vždy zkoumá nové možnosti v širokém okolí. Stává se ale brzdou pro týmový výkon. Bývá pomalý a špatně přizpůsobivý. je spíše pomalý. Stejně jak v ostatních případech jejím smyslem je zaměřit přemýšlení určitým směrem. zprostředkovává komunikaci při sporech. Je důležitým doplňkem iniciátora. plný energie. Harmonizátor je velmi důležitým doplňkem kritika a vítaným spolupracovníkem povzbuzovatele. aby každý měl co dělat a práce byla rovnoměrně rozdělená. Sháněl přináší informace zvenčí. poskytnout mu určitá vodítka a řád. diplomat. která v tým může být vnímána (ne vždy oprávněně) jako vyhýbání se vnitřním povinnostem. Ve své nadměrné dráždivosti se projevuje jako slabý. Bývá čilý. je plný energie. Snadno se nadchne. Učitel je člověk a nic lidského mu není cizí – proto se dá o něm uvažovat jako o kterémkoliv jiném člověku s ohledem na jeho povahu nebo temperament. Koordinátor je motorem skupiny.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi  Pokračovatel (tahoun) má cit pro nápady druhých a umí vybrat ty. realista) hodnotí činnost jednotlivců i celé skupiny. Koordinátor sjednocuje činnosti jednotlivých členů skupiny. kteří klesají na mysli.  Sangvinik je člověk dobromyslný a obvykle veselý. Pokračovatel je dobrým doplňkem pro iniciátora. který usnadňuje orientaci v praktických problémech a dovoluje o nich vzájemně mluvit. stává se její brzdou. Sháněl je nezbytným členem týmu pro zabezpečení kontaktu s vnějšími vlivy. Je pesimista. nemívá však dlouhého trvání. které si všímá obecných lidských vlastností. jejímž autorem byl lékař Hippokrates a která se v různých obměnách udržuje dodnes. zabraňuje stagnaci. Povzbuzovatel je pro týmovou práci živou vodou. skeptik. Harmonizátor (hasič) rozpouští konflikty. je improvizátor a nejlépe je mu pod tlakem. Kritik je důležitou pojistkou proti přílišnému sebeuspokojení nebo nerealistickému nadšení pro neproveditelné nápady. stmeluje skupinu k napření úsilí jedním směrem. dbá.      Uvedená typologie. Dobře se může uplatnit v ředitelské roli. od něhož přebírá nápady. Podpírá ty. Je nadmíru citlivý. postrkuje věci dopředu. Cholerik je člověk dráždivý. z nichž uvedeme nejtradičnější: antickou typologii temperamentu. nicméně na rozdíl od cholerika jej vnější podněty nepřivádějí ke hněvu. by se dala zpřesňovat nebo rozšiřovat. Je společenský.    . Jsou v í rozlišeny čtyři typy: sangvinik. I v této oblasti bylo již od starověku vypracováno mnoho typologií. Hodí se na něj přívlastek „žlučovitý". V krajní poloze je lhostejný bez valného zájmu o změny kolem sebe. styčný důstojník. které jsou nutné pro vyjasnění hlavních směrů práce nebo pro vyčištění týmové atmosféry. pokud uměle tlumí i ty konflikty. melancholik. je to optimista. u něhož převládá smutná nálada. Nedá se tak snadno vyvést z míry. Získá-li ve skupině příliš velkou váhu. zvažuje jejich proveditelnost a zabezpečuje jejich uskutečňování. 6. dokáže-li lidsky vyjít s kritikem.3. je obchodník.4 Typování podle kvalit chování Nad rámec učitelské profesní role zasahuje typování. Melancholik je typ. a zároveň jejím organizačním mozkem. stejně jako všechny ostatní. Zejména tehdy. Dokáže překonávat brzdící efekt méně výkonných nebo depresivně laděných členů týmu. vzteklý. flegmatik. „unikavost“. vřelý a živě reaguje na rozmanité podněty.

V. Tento styl vychovává závislé a málo iniciativní osobnosti. 2001. (kapitola o úloze sebereflexe v procesu utváření pedagogických znalostí) 6. že vytváří příznivé sociální klima ve třídě. Ve skupině převládá nejistota a chaos vedoucí k velkým časovým ztrátám a malé efektivitě společné práce. V jeho průběhu učitel musí volit vždy jen jednu z mnoha rozmanitých možností jednání. Poté si vyberte jednu z typologií a do větší hloubky vysvětlete její důsledky pro uvažování o kvalitách učitelovy práce a pro možnosti zlepšování těchto kvalit v reálné praxi s ohledem na výchovný styl.4 TYPY UČITELE A VÝCHOVNÝ STYL Charakter učitelovy osobnosti. Komunikace mezi žáky a učitelem je oboustranná a bohatá. Proto i rozhodování učitele.Učitel 6. úzkost. na žáky nejsou kladeny téměř žádné požadavky. a pokud přece jen ano. Liberální styl má zhoubný vliv pro rozvoj morálněvolních vlastností žáků. Působí spíše vlastním příkladem než jen příkazy. který může být do určité míry vystižený určitou typologií. autoritativnímu typu učitele odpovídá tzv. Řízení je velmi slabé nebo žádné. Tento styl nejvíce pomáhá rozvíjet sociálně zralou osobnost. podle kvalit chování. Praha : Portál. učitel má tedy větší přehled o svých žácích a má pro ně větší pochopení. ? Charakterizujte nejprve typy učitelů v každé z těchto oblastí. Praha : ASPI.4. Psychologie pro učitele. výchovných stylů. Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. který pak na základě zpětné odezvy ze strany žáků vytváří ve výuce určité sociální klima. zatímco jiné možnosti pro tu chvíli nechal stranou. musíme jej nějak rozčlenit a pojmenovat. které jsou společné pro více učitelů a ve svém souhrnu jsou podkladem pro stanovení tzv. není kontrolováno jejich splnění.  podle působnosti ve škole. z jakých důvodů se učitel v dané situaci rozhodl určitým způsobem. Kupř. autokratický výchovný (vyučovací) styl. je to proces. Výuka se odvíjí v čase. J. Důsledkem takového výchovného stylu bývá velmi nízký výkon žáků. J. Je pro něj typická atmosféra strachu a malý prostor pro samostatné rozhodování a jednání žáků. MAREŠ. Liberálnímu typu učitele odpovídá liberální výchovný styl. Svou rozhodovací činnost a s ní související proces pedagogického myšlení učitel prožívá jako víceméně jednolitý neustále přetvářený celek a jako celek ji prožívají i jeho žáci. Podněcuje k samostatné činnosti a podporuje iniciativu žáků. může také docházet k růstu agresivity. podporuje důvěru a spolupráci mezi lidmi. které ji provází.4. U nich vzrůstá napětí. má povahu procesu. V našem kulturním prostředí bývá pokládán za nejvhodnější. . V něm můžeme také odhalovat určité pravidelnosti. Každý z výše uvedených typů učitelovy osobnosti se může promítat do určitého stylu vedení výuky. & Pro splnění úkolu využijte textů: (1) ČÁP. abychom si uvědomili. ISBN 80-7357-072-6. Typologie učitelů jsme roztřídili do pěti oblastí:  podle vyučovaných žáků.. se promítá do reálného jednání učitele ve výuce. V pozadí této z vnějšku patrné volby stojí vnitřní proces – učitelovo pedagogické myšlení. Máme-li se však pokusit nad tímto celkem uvažovat. Jako nejlepší bývá tento styl posuzován proto. leckdy též osoby agresivní k autoritám. (kapitoly o učitelově osobnosti a o stylech výchovy) (2) ŠVEC. Mimo jiné proto.  podle předmětu zájmu. 2005.  podle přístupu učitele k žákům.5 UČITELOVO POJETÍ VÝUKY A PEDAGOGICKÉ MYŠLENÍ Rozhodování učitele ve výuce je komplexní činnost zasazená do situačního kontextu. Demokratickému typu učitele odpovídá stejnojmenný výchovný styl. oslabení jejich pozornost k učivu. ISBN 80-7178-463-X.

že učitel je osobností. v profesním sebehodnocení učitele apod. je poměrně málo pružné. Jednou z nejnápadnějších a také prakticky nejdůležitějších vlastností učitelova pojetí výuky je skrytost (implicitnost). jeho učení a rozvoje.5. 6. metodám výuky a projevuje se např. že se příliš nemění v čase. 6. pojetí žáka jako jednotlivce. že v mysli učitele existuje jistý dlouhodobě působící a komplexní faktor. Vymezíme a pojmenujeme alespoň některé z nich. které se v nějaké míře opakují.4. Může . i v pojetí učitelské role. Ve všech případech se jedná o předpoklad. Učitelovo pojetí výuky je výběrové. Učitelovo pojetí výuky je implicitní proto. ze kterého vyplývají jednotlivá rozhodnutí ve výuce. Uvedený faktor zasahuje do učitelova rozhodování vůči žákům. To znamená. objevují se v něm momenty. implicitní teorie výuky apod. tzn.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 6. pojetí vyučovacích metod. I proto se dá mluvit o tom. vůči něčemu je lhostejný. subjektivní učitelova teorie. pojetí učiva.5. že učitelé o něm obvykle nepřemýšlejí a nemají je zformulované do nějakého souboru výslovně řečených a propracovaných pravidel. učitel pod vlivem svého pojetí výuky něco přijímá.5. pojetí role dalších účastníků pedagogického procesu. které se vztahují k výuce. podmínek a prostředků. který by byl dlouhodobě přítomen učitelově práci. v čase jen málo proměnlivý systém přesvědčení. souvisí se zvláštnostmi jeho osobnosti a vede k individuálnímu stylu činnosti.5. Učitelovo pojetí výuky je subjektivní.4. kdy učitel sám byl žákem a byl pod vlivem svých učitelů. Na rozdíl od pedagogického myšlení lze na učitelovo pojetí výuky pohlížet jako na relativně stálý. Počátky formování učitelova pojetí výuky spadají již do doby. Výše jsme se zmiňovali o pedagogickém myšlení jako o neustále se měnícím procesu. která má své ustálené charakteristiky. protože je pro daného učitele příznačné. učivu. něco jiného odmítá. vědomostí a názorů.3 Složky učitelova pojetí výuky Učitelovo pojetí výuky je komplexní proměnná. který vnáší jednotu do jeho jednání a způsobuje vzájemnou podobnost učitelových akcí v různých situacích. je učitelovo rozhodování do jisté míry „vypočitatelné“. Jiří Mareš zahrnuje do celkového pojetí výuky tyto dílčí složky:        pojetí cílů výuky. je poměrně odolné vůči vnějším vlivům a ze strany jeho nositele je obvykle vnímáno jako „nejlepší z možností“. pojetí skupiny žáků a školní třídy.2 Vlastnosti učitelova pojetí výuky Učitelovo pojetí výuky lze popsat a charakterizovat celou řadou vlastností. protože jeho součástí je hodnocení a zaujímání postojů.1 Učitelovo pojetí výuky Pro žáky i pro kteréhokoliv jiného pozorovatele. Tyto charakteristiky v souhrnu podmiňují dlouhodobou strategii učitelovy činnosti a bývají nazývány různými jmény: učitelovo pojetí výuky.4. Již tehdy žák nevědomky přejímá určitý styl vedení výuky víceméně bez ohledu na to. kterou je možné rozdělit na soustavu dílčích složek – dílčích pojetí. postojů. pojetí učitelské role a sebe sama jako učitele. 6.4.4 Vývoj učitelova pojetí výuky Učitelovo pojetí výuky se utváří postupně jako dílčí speciální součást učitelova celkového pojetí světa. zda pedagogický vliv přijímá dobře anebo s ním je ve sporu. Učitelovo pojetí výuky je stereotypní a relativně stabilní.

je individualizované a pro daného učitele příznačné. bude v roli učitele bezděky opakovat. esencialistické. Je charakterizováno otázkami: 1) Jakých cílů (kompetencí žáka) chce škola dosahovat? . tj. Proto žádné kampaně směřující ke zlepšování výuky nemohou mít valný účinek. Zprostředkující pojetí je založené na racionálním a podrobném plánování výuky podle předem stanovených cílů. autonomně-kritické pojetí. na enkulturaci. U žáků obohacuje a rozvíjí především znalosti a intelektuální schopnosti. tak pro pojetí vzdělávacích programů je členění na tzv. protože překonání navyklých stereotypů vyžaduje mnoho soustředěného a dlouhodobého úsilí. kurikulární dokument. jestliže sami učitelé nechtějí svoje pojetí výuky měnit.4. a to zejména tehdy. nemusí být dostatečně úspěšný. Učitel. zpravidla dochází k poměrně ostrému odmítání tohoto vlivu. který je jeho zastáncem.Učitel se dokonce stát. že právě to. anebo takto pojatý kurikulární dokument. Na vývoj pojetí výuky má samozřejmě vliv proces profesního vzdělávání zejména v pregraduální přípravě. Má-li však příležitost mluvit o svých profesionálních krédech. Tyto podobnosti se projevují v jednání učitele a dovolují zařadit učitele do určitých druhů stylu výuky. jestliže je učitel nepřijímá za své. ani zkušení učitelé v praxi nemívají výrazné a jasně zformulované pojetí výuky. 6. Je neseno snahou rozvíjet ve vzdělávání „tvořivou kritiku“ stávajícího stavu společnosti. Vliv praxe se ještě zesiluje po nástupu učitele do zaměstnání. Autonomně-kritické pojetí je nazývané též rekonstruktivní nebo liberalistické. zdůrazňuje úlohu učiva a jeho dobrého zvládání žáky. že učitelovo pojetí výuky je subjektivní. Učitel. Jiným užitečným odlišením stylů výuky nebo přístupů ke kurikulu je rozlišení vstřícného a zprostředkujícího pojetí. chce-li učitel sám něco ve svém pojetí výuky měnit. Z druhé strany. podtrhuje kritický aspekt poznávání ve vztahu k širším rámcům výkladu. Konstruktivistické pojetí zdůrazňuje nezbytnost vycházet ze žákova předporozumění. kurikulární dokument. klade důraz na dialog mezi žáky. Málokterý učitel si vytváří nějaký soupis principů svého pojetí výuky. který se s jejich pojetím výuky dostane do zásadního konfliktu. tzn. Učitel. Tato vyhraněnost však jen zřídkakdy nachází výraz v jasně pojmenovaných zásadách. které budoucí učitel nasbírá přímo v praxi. Esencialistické (transmisivní) pojetí klade důraz na zprostředkování podstatných. Jednou z často používaných klasifikací jak pro styly výuky. Nicméně podle mnohých výzkumů nebývá vliv této přípravy tak silný jako zkušenosti. Toto mínění učitelů v praxi se rozmanitými způsoby proplétá s veřejně formulovanými názory ze strany teoretiků z vysokých škol nebo ze strany různých školských institucí a v konečném důsledku se podílí na tvorbě státních kurikulárních dokumentů – vzdělávacích programů. Tehdy si učitel své dosavadní pojetí výuky dotváří a hledá jeho nejlépe vyhovující alternativy. které vyžadují ověření v dialogu s ostatními lidmi. Žákovské výroky jsou v konstruktivismu chápány jako interpretační hypotézy.5 Vyhraněnost učitelova pojetí výuky Ani budoucí učitelé. V konečném důsledku pak podobnosti mezi individuálními pojetími výuky směřují k většinovému mínění mezi učiteli v dané době a v daném kulturním prostředí. konstruktivistické. resp. Avšak dostanou-li se do střetu s nějakým vnějším vlivem.4. vzhledem k velké setrvačnosti pojetí výuky. Síla odmítání vnějších vlivů vypovídá o míře vyhraněnosti osobního pojetí výuky. i mezi pojetími výuky různých učitelů lze najít nějaké podobnosti.5. Učitelovo pojetí výuky je zpravidla velmi odolné vůči vnějším vlivům. ze kterého teprve vyrůstá poznávání. s čím jako žák u svých učitelů nejvíce nesouhlasil.5. zpravidla bývá schopen takové principy vyjmenovat a popsat. kulturou uznávaných poznatků. 6. Nadto.6 Učitelovo pojetí výuky v souvislostech kurikula Uvedli jsme. resp. nezřídka i tehdy.

Např. učitelé zpravidla jenom neradi mluví o svém profesním krédu – pokládají to z různých důvodů za ohrožující. Jedním z vážných důvodů. že učitel leckdy při reálné výuce jedná jinak než by odpovídalo jeho krédu. To znamená. že komplexnějších cílů bude dosahováno na základě postupného zvládání cílů konkrétnějších.6 Výzkum učitelova pojetí výuky Zkoumání učitelova pojetí výuky není snadné z mnoha rozmanitých příčin. Jiří Mareš rozděluje metody.4. ale naopak. to znamená.rozhovor. nikoliv opačně. . o co vlastně v dané situaci šlo. etické a estetické dispozice. Cíle mají být formulovány co nejpřesněji a při hodnocení by mělo být co nejlépe měřitelné.kvalitativní analýza výuky. V konečné fázi určité etapy učení i v jejím průběhu je ověřováno dosažení stanovených cílů zejména prostřednictvím přesně vymezených a většinou i standardizovaných testů. je i fakt. který konkrétně udává činnosti odpovídající stanoveným cílům tak. že učitel a žáci objevují cíle výuky až na podkladě svých hodnotících postojů k jejím výsledkům. Naopak vstřícné pojetí je založené na plánování výuky podle témat. dochází k převrácenému pořadí fází stanovení cílů a hodnocení: cíle vyplynou až zpětně na základě hodnocení.5. Je charakterizováno otázkami: 1) Jaký námět je vhodný pro dnešní výuku? 2) Jakými činnostmi budeme se žáky námět realizovat? 3) Jak budou žáci motivováni pro práci na námětu? 4) Jakým způsobem hodnotit tvůrčí výsledky žáků. ale kombinovat více postupů. sociální.řešení modelových situací.pozorování. v míře dovednosti uvažovat o svém pojetí výuky panují mezi učiteli rozdíly. aby hodnocení odpovídalo charakteru tvůrčí činnosti? 5) Jakým způsobem poukázat na cíle. jak budeme hodnotit výkony žáků? Stanovení cílů výuky stojí ve zprostředkujícím pojetí na počátku plánování výuky. . . které umožňují zkoumat učitelovo pojetí výuky. Obvykle se jedná o kombinaci pozorování s některým ze specializovaných dotazníků určených k výzkumu učitelova jetí výuky. . nemusí to být však pravidlem. ale zabývá se spíše obecnými cíli. mnohé cíle do té či oné míry vyplynou až z průběhu činnosti samotné.taxonomie pro sebereflexi. Učitel o svém pojetí výuky obvykle do hloubky nepřemýšlí. Nezřídka. jak je tomu ve zprostředkujícím pojetí. který ve slovech vyznává tvořivý přístup k výuce se může v reálné hodině projevovat netvořivě. aby bylo cílů dosaženo? 3) Jak mohou být tyto činnosti efektivně organizovány? 4) Jak můžeme zjistit. námětů. do šesti skupin: . proč zkoumání učitelova pojetí výuky může selhávat. zda bylo stanovených cílů dosaženo. Z uvedených důvodů bývá vhodné při zkoumání učitelova pojetí výuky nespoléhat jen na jednu výzkumnou metodu nebo techniku. spontánní záporné hodnocení určitého pracovního postupu nebo určité pronesené myšlenky teprve ozřejmí.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 2) Jaké činnosti budou rozvíjeny. Nesměřuje k detailnímu stanovení cílů. zda jich skutečně bylo dosaženo. učitel. . Učitelovo pojetí výuky jsme charakterizovali:  základním vymezením a určením nejdůležitějších vlastností. že nejprve se rozhoduje o cílech. nikoliv jako výsledek předchozí plánovité úvahy. Proto formulace cílů směřují k popisu. Předpokládá se. U žáků rozvíjí především obecnou tvořivost a emoční nebo sociální kompetenci. tj. které se v průběhu práce vynoří? Obsah a metody práce ve vstřícném pojetí nejsou jen odvozované z cílů. někdy i značné. např. . aby je bylo možné přímo pozorovat v chování a výkonech žáka. tj. 6.dotazníky a škály.

V.4.6 PROFESNÍ KOMPETENCE UČITELE Pojem „kompetence“ postihuje způsobilost člověka k zastávání určité role nebo společenské funkce. ale současně má mít dostatečný prostor pro vlastní autonomní jednání. Praha : ASPI. Klíčové kompetence. Právě ona je přece podmínkou sebekontroly a tedy i zodpovědnosti učitele. J. SIEGRIST. tzn. která nás vrací na počátek našeho textu. přitakává na vzdělávací smysl daného sociálního vztahu a uznává učitelovu autoritu. SLAVÍK. SVATOŠ. ISBN 80-210-1444-X. 6. Pro hlubší uchopení problematiky můžete využít textů: (2) ŠVEC. M. Praha : Portál. ? Charakterizujte každý z těchto okruhů. možnostmi výzkumu. Pro jejich testování by bylo zapotřebí vymezit a postupně konkretizovat celý komplex kritérií. ŠVEC. jak se jejich znalost může uplatnit při zlepšování kvality učitelovy práce v reálné praxi. legitimita odkazuje k osobnostní. Kompetenci bychom proto mohli chápat jako míru připravenosti jedince legitimně reprezentovat svou kulturně společenskou roli. Cílem uplatnění učitelské kompetence je závěrečné opuštění učitelské role ve vztahu k žákoviabsolventovi. Poté si vyberte některou z dílčích vlastností nebo složek učitelova pojetí výuky a do větší hloubky vysvětlete. ISBN 80-7178-479-6. 6. 2005. (zejména kapitola o úloze sebereflexe procesu utváření pedagogických znalostí) (3) BELZ. aby mohl vykonávat své povolání a které se v konečném důsledku prokazují ve výuce mezi žáky. projektovou kompetenci (připravenost zpracovat odborné obsahy do konkrétních didaktických projektů). To znamená. Jde jen o svým způsobem paradoxní princip: učitel svou činností konec konců směřuje k popření své role. (s ohledem na provázanost požadovaných kompetencí žáka s nároky na kompetence učitele). Brno : Centrum pro další vzdělávání učitelů – Masarykova univerzita. 2001. autentické a jedinečné stránce kompetence. jimiž má být vybaven učitel.4. 1996. ISBN 80-7357-072-6.. aby se žák mohl v jeho rámci osamostatnit a nebýt na učiteli závislý. vývojem. V našem případě můžeme za složky obecného termínu kompetence považovat např. Samozřejmě tím nechce být řečeno. Svým obsahem vždy nějak souvisí se schopností jedince vyrovnat se s nároky sociokulturního prostředí a dobře obstát v určitém sociálním postavení ustaveném nejenom profesí.1 Co je kompetence Termín kompetence původně vznikl a vyvíjel se v sociálně psychologickém kontextu.6. auctor = původce. . K závažným stránkám kompetence by měla patřit i reflexivní kompetence. že učitel má žáka přivést k takovému zvládnutí předmětu učení. H.4. vztahem ke kurikulu. .2 Autorita učitele jako východisko kompetence V běžné vzdělávací praxi je učitel původcem či autorem (z lat. 6. . společností kontrolované a relativně ustálené parametry jednání. ale i neformálními mezilidskými vztahy. Souhrn vlastností kompetentního učitele je složité popsat a obtížné hodnotit. soubor profesních dispozic (předpokladů). vyhraněností. Totéž můžeme povědět i jinak: jestliže se žák učí podle učitelova zadání.Učitel      složkami. J. Učitelovo pojetí výuky. & Pro splnění úkolu využijte textu: (1) MAREŠ. vynálezce) vzdělávacího smyslu tohoto vztahu. T. Ve vztahu k učitelskému povolání vyjadřuje obecnou hodnotu pedagogické profesionality.6. Zatímco termín role zde poukazuje na obecné. Kompetence učitele závisí na jeho kontaktu se žákem – ten má do potřebné míry přijímat učitelův vliv. Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. realizační kompetenci (připravenost převést projekt do reálných situací výuky) apod. . že žák se od té chvíle nemá ke svému učiteli hlásit. V.

co je vymezeno normou. by žáci neposlouchali. která se projevuje jako specifický vliv této osobnosti (skupiny) na druhé lidi. který je společností povolán k plnění určitých důležitých služeb vyžadujících specializaci. Charismatickou autoritu má každý učitel.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Žákovo přijetí vzdělávacího smyslu se tedy dá vyložit jako respekt k učitelově autoritě. bývá uznávána jako přirozená součást pokračování historie určitého mezilidského vlivu. podmínkou kvality pedagogické práce. ? Na základě vlastní zkušenosti a s oporou v odborné literatuře charakterizujte důležité dovednosti. kdo jsou v jejím poli. Nejprve uvedeme stručné vymezení pojmu: Autorita je vlastnost připisovaná osobnosti nebo lidské skupině. Ze strany těch. . (B) vystavovat své profesní jednání soudu ostatních členů své profese. Praha : Portál. profesní.  Tradiční autorita (typický představitel: patriarcha. anebo o podmínkách. kterým má toto jednání sloužit. který by u žáků neměl žádnou autoritu. Ze strany těch. tj. V tomto směru slovo „autorita“ vysvětluje akceptování učitelova vzdělávacího a výchovného vlivu žákem. příp.  Charismatická autorita (typický představitel této autority: prorok) Charismatická autorita je spjatá s jednotlivcem. tradiční. bývá uznávána s ohledem na povinnost občana respektovat zákon. Klíčové dovednosti učitele. která je uměním a umění. Ze strany těch. (C) vysvětlovat a ospravedlňovat své profesní jednání na základě kritérií. i když nikoliv postačující. kde se jedná o uplatnění jejího společenského smyslu přesně vymezeného normou (zákonem). kterého jeho žáci milují. ve kterých má učení probíhat. byrokratickou. Vysvětlete.  Byrokratická autorita (typický představitel: úředník) Byrokratická autorita je spjatá s rolí zákonného zástupce určité stránky společenské. Síla charismatické autority závisí na emocích a prověřuje se v každém sociálním vztahu a na všech jeho úrovních. podle pravidel „vědy. Síla tradiční autority se prověřuje v sociálních vztazích tam. CH. která byrokratickou autoritu chrání. Ze strany těch. Byrokratickou autoritu má každý učitel jmenovaný do své funkce pedagoga a pověřený jejím vykonáváním. Učitele. Profesní autorita vyplývá ze tří dispozic profesionála: (A) reflektovat a posuzovat své profesní jednání. bývá uznávána vzhledem na kvalitu profesního jednání zvažovaného „zde a nyní“. Na rozdíl od tradiční autority není spjatá jenom s historicky podmíněnou vážností povolání. anebo – z opačného pólu – kterého se bojí. „Autorita“ je v principu sociologickou kategorií. Na rozdíl od byrokratické autority není závislá pouze na tom. protože od svého nositele předpokládá řešení neočekávaných situací. Pro učitele je užitečné rozeznávat základní typy autority. resp. co se mají učit. nepřijímali by jeho rozhodnutí ať již o tom. příp. které se uplatňují v kompetentním učitelově jednání. která je založena na učitelově autoritě. které spolurozhodují o jejich vlivu na žáky. král. platných a znávaných profesní komunitou („lege artis“. resp. podmínku vzdělávacího a výchovného vztahu k žákovi. její společenské roli. jak kompetence učitele souvisí s jeho autoritou s ohledem na její různé typy. která je zakotvena v aktuálním společenském vědomí. Profesní kompetenci učitele jsme vymezili jako:   míru připravenosti legitimně reprezentovat svou kulturně společenskou roli – učitel. ze strachu před zásahem moci. & Pro splnění úkolu využijte textu: (1) KYRIACOU. Síla byrokratické autority se prověřuje v sociálních vztazích tam. kdo jsou v jejím poli. ale v přesahu k obsahům výuky se uplatňuje jako kategorie pedagogická. V souběhu těchto dvou rovin budeme o autoritě dále uvažovat. bývá nekriticky přijímána. státní moci. Tradiční autoritu získávají učitelé na podkladě vážnosti svého povolání. Nelze se proti ní ohrazovat a nedá se dost dobře učit – spíše jen intuitivně vstřebávat. protože podléhá aktuálním soudům a může jimi být zpochybňována. Podle německého sociologa Maxe Webera rozlišíme čtyři typy autority: charismatickou. kde se jedná o uplatnění jejího společenského smyslu. Takto pochopená autorita se jeví nezbytnou.  Profesní autorita (typický představitel: lékař) Profesní autorita je spjatá s rolí profesionála. těch. tzn. kdo jsou v jejím poli. příslušník cechu) Tradiční autorita je spjatá s rodem nebo s cechem. kdo jsou v jejím poli. které je vědou“).

. NOVÁK. M. Praha : Grada. Velmi často souvisí s výkonem učitelské profese stres. ISBN 80-210-1444-X. ISBN 80-7178-621-7. Praha : Grada. Počítač jako pomocník učitele – efektivní práce s informacemi ve škole. ISBN 978-80-247-1734-0. J. Všechny tyto aspekty mohou snižovat kvalitu učitelské práce. T.1 PROFESNÍ POŽADAVKY NA UČITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ve všech vyspělých zemích je veliký zájem o učitelskou profesi. 2001.  objasnit. ne vždy dobré podmínky k práci. Podle výzkumů jsou hlavními zdroji například žáci se špatnými postoji k práci a vyrušující. SIEGRIST. KASÍKOVÁ. (ed. 2007. H. jak se mění náplň práce třídních učitelů s věkem žáků v průběhu jejich školní docházky. rychlé změny vzdělávacích projektů a organizace školy. Praha : ASPI. 2005. s. třídní učitel. Současné poznatky o profesi. že mnoho učitelů své povolání opouští. H. ISBN 80-7178-149-5. . Praha : Portál. u nás dokonce vyšší než jinde.. Praha : Portál. 1997. . J. ISBN 80-7178-149-5. J. Sociální psychologie pro pedagogy. 2001. 2002. 6. Praha : Portál.. 2007. SLAVÍK. ISBN 80-7178-479-6. SVATOŠ. časový tlak a pocit. s. NOVÁK. včetně osobních vyhlídek na zlepšení postavení učitele ve společnosti. (2) SLAVÍK. JANÍK. 2002. ŠVEC. H. ISBN 80-7178-463-X. že společnost nedoceňuje práci učitele.Učitel 1996. PRŮCHA. 115 – 117. a kol. MAREŠ. Brno : Barrister & Principal. bytových či jiných.  popsat postupy rozvíjení spolupráce školy a rodiny. ČÁP. Brno : Masarykova univerzita – Centrum pedagogického výzkumu. J. Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe.. ISBN 978-80-210-4402-9. KYRIACOU. Klíčové dovednosti učitele.  charakterizovat náplň práce učitele při přípravě. Učitelovo pojetí výuky. KASÍKOVÁ. J. 2007. J. ISBN 80-85947-80-3. s. ISBN 80-7357-072-6. Učitel. CH. odborná a pedagogická způsobilost. V. Praha : Portál. ať již z důvodů finančních. V. a kol. reflexe a evaluace vlastní práce učitele. Praha : Portál. Praha : Portál.  specifikovat pracovní povinnosti třídních učitelů mimo přímé výuk. Z.  zhodnotit možnosti zapojení učitelů do mimotřídních a mimoškolních aktivit. H. 1997. Počítač jako pomocník učitele – efektivní práce s informacemi ve škole. 1996. VALIŠOVÁ.401. MAREŠ. 6 NÁPLŇ PRÁCE UČITELE Jarmila Pavlišová Klíčová slova: pedagogický pracovník. ISBN 978-80-7367-434-2. HELUS. mimotřídní a mimoškolní aktivity žáků. Praha : Portál. Učitel. J. Klíčové kompetence. Praha : Grada. J. protože se vytrácí motivace a uspokojení z práce a často se zhoršují i vztahy mezi žáky ve třídě i ostatními pedagogickými pracovníky.) Absolvent základní školy. T.. J. 11-15. . MAŇÁK. V. J. ISBN 80-7178-621-7. ŠVEC.. spolupráce rodiny a školy. & Doporučená literatura BELZ. Psychologie pro učitele. Pedagogika pro učitele.. (4) PRŮCHA. 1996. ISBN 978-80-247-1168-3. realizaci a hodnocení vlastní výuky. SLAVÍK. J. Je však zarážející. ISBN 978-80-7367-434-2. (3) VALIŠOVÁ. ISBN 978-80-247-1734-0. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Centrum pro další vzdělávání učitelů – Masarykova univerzita. SMÉKAL. Současné poznatky o profesi.5. 393. H. náplň práce třídního učitele ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  uvést kvalifikační požadavky a základní předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka. Pedagogika pro učitele. . 31 – 33. 2002. 2007.

využívat vhodné učební činnosti k podpoře učení žáků. je třeba dbát na udržení pozornosti žáků. kdo splňuje následující předpoklady:      je plně způsobilý k právním úkonům má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost. při realizaci vyučovací hodiny i při hodnocení a reflexi vlastní práce. pomůcky na vyučování je třeba využívat účelně.. 563/2004 Sb. jejich zájem a aktivní účast při vyučování.cz). 563/2004 Sb. která úspěšně vykonala maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury : Platné právní normy lze vyhledat ve Sbírce zákonů.1 Základní pedagogické dovednosti Vykonávání učitelské profese předpokládá získání širokých znalostí a dovedností v oblasti pedagogické teorie i praxe. na webových stránkách MŠMT (www.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Předpokladem uzavření pracovního poměru s učitelem či pedagogickým pracovníkem je splnění kvalifikačních požadavků. o pedagogických pracovnících. Zákonem č. Významné jsou dovednosti z oblasti řízení vyučovacího procesu a psychologická příprava umožňující učiteli navodit pozitivní klima ve třídě a zvládnout kázeň žáků. speciálních. při skupinové práci se žáci na hodině aktivně podílejí a mají příležitost organizovat svou vlastní práci. forma vyučovací hodiny musí odpovídat jejímu obsahu. . splnění všech úkolů hodiny zajišťuje písemná příprava. které jsou stanoveny obecně závaznou právní normou. Pedagogickou erudici učitel uplatňuje ve fázi plánování a přípravy na výuku. Seznamte se ze zněním Zákona č. o pedagogických pracovnících 6. pomůcky na vyučování musí být včas připraveny a zkontrolovány.5. příp. co se mají žáci naučit. znalostem a věku.. kterou vykonává je bezúhonný – bezúhonnost se prokazuje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů je zdravotně způsobilý – potvrzení vydává závodní lékař na základě směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR prokázal znalost českého jazyka. středních a vyšších odborných školách nebo jako vychovatelé ve školských zařízeních. Tento zákon stanoví podmínky odborné a pedagogické způsobilosti podle jednotlivých kategorií pedagogických pracovníků. Přímou pedagogickou činnost vykonává:         učitel vychovatel speciální pedagog psycholog pedagog volného času asistent pedagoga trenér vedoucí pedagogický pracovník. Konkrétně se jedná o následující činnosti: Plánování a příprava:        plán vyučovací hodiny musí mít vhodné záměry a jasně formulované cíle.1. obsah. metody a struktura vyučovací hodiny musí odpovídat tomu. kteří působí jako učitelé v mateřských. není-li stanoveno jinak – prokázání znalosti z českého jazyka se nevyžaduje u osoby. která odpovídá úrovni a potřebám žáků. Realizace vyučovací hodiny:     výklad a vysvětlení je potřeba předávat formou.msmt. základních. Pedagogickým pracovníkem může být ten. která musí být zadávána přiměřeně jejich potřebám. vyučovací hodina musí navazovat na hodinu předcházející.

tempo výuky přizpůsobit úrovni žáků. ve kterých konfrontace hrozí. žáci se podílejí na hodnocení své práce.   Reflexe a evaluace vlastní práce učitele:      pravidelně uvažuje o své aktuální praxi. Hodnocení prospěchu žáků:    učitel si vede různými způsoby záznamy o prospěchu a práci žáků. který vyplývá z jeho činnosti. kterou žáci uznávají a přijímají ji. v nichž má více žáků potíže. uvolněně a vzbuzovat svým chováním zájem o výuku. jejich zájem a zapojení do činností. ? Otázky ke studiu      Kdo může vykonávat přímou pedagogickou činnost? Uveďte kvalifikační předpoklady pro výkon pedagogické činnosti? Jaké aspekty základní pedagogické činnosti učitele považujete za nejdůležitější? Jakými způsoby může učitel zajistit co nejvyšší efektivitu vyučovací hodiny? Jak nejlépe bojovat proti stresu v učitelské práci? . učitel musí jednat jistě. které budou v hodině následovat. hodnotí své hodiny s cílem přizpůsobit další praktickou činnost. Kázeň:       základem splnění všech aspektů vyučovací hodiny je přiměřená autorita učitele ve třídě. pomocí zpětné vazby povzbuzovat žáky k další práci. pravidelně prověřuje organizaci vyučovacího času a snaží se ji uspořádat tak. předcházet projevům nežádoucího a nevhodného chování. Řízení vyučovací hodiny:       základní aspekt – začátek vyučovací hodiny: navodit kladný postoj žáků k činnostem. vhodným způsobem oznámit žákům pravidla a požadavky. přiměřené napomenutí žáka při nevhodném chování. sledovat postup žáků a jejich pokroky v práci. ale také k udržení a posílení sebedůvěry žáků a podle potřeby obsahuje pomoc. snaží se co nejvíce bojovat proti stresu. dobrá kázeň je založena na vytvoření kladného klimatu třídy a na realizaci a řízení vyučovací hodiny. dále k posouzení efektivnosti vyučování a k ověření. vyhýbat se konfrontacím a vhodným způsobem řešit situace. hodnocení práce žáků má vést k odhalení oblastí. které stránky jeho práce vyžadují další rozvoj. týkající se jejich chování. se znalostí věci. snaží se rozpoznat. radu i individuální práci s konkrétními žáky. nesmí být nikdy opomenuta zpětná vazba. během celé vyučovací hodiny udržet pozornost žáků. zda byly vytvořeny základy pro další postup ve vyučování. kontrolu a eventuální pochvalu žáků.Učitel    ze strany učitele je třeba vyjádřit respekt k myšlenkám a názorům žáků. zpětná vazba slouží nejen k nalezení chyb a jejich opravě. aby dosáhl co největší účinnosti. hodnocení práce žáků provádí učitel důkladně a vyhodnocené práce vrací žákům včas. správně rozvrhnout čas pro jednotlivé činnosti. závěrečná fáze vyučovací hodiny musí obsahovat shrnutí.

Týden vody. Zachraňme tučňáky) Mezi mimoškolní aktivity zařazujeme:       účast na soutěžích a olympiádách. Velmi často se podaří získat rodiny pro spolupráci se školou a tím následně zlepšení chování i prospěchu dětí. dětských domovů a škol s integrovanými dětmi  účast na různých besedách a projektech v rámci protidrogové prevence ? • • • Otázky ke studiu Jakým způsobem je možno provádět pedagogickou osvětu mezi rodiči? Co zařazujeme mezi mimotřídní aktivity? Jakým způsobem se mohou učitelé podílet na mimoškolních aktivitách? 6. Za pomoci školní rady a třídních rodičovských aktivů je nutné působit zvláště na ty rodiče. příprava žáků na soutěže vyhlášené školním parlamentem nebo vedením školy příprava žáků na kulturní vystoupení v rámci školy organizace projektových týdnů – příprava žáků (např. léčivých bylin atd.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 6. přírody atd. protože nekázeň zhoršuje prospěch i chování celé třídy. Záleží na odbornosti a dobrém vedení učitele při získávání žáků třídy či školy na tyto činnosti. Státy EU. Nedílnou součástí učitelovy práce je jeho podíl na mimotřídních a mimoškolních aktivitách žáků. ČINNOSTECH ŽÁKŮ PODÍL NA MIMOTŘÍDNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH Předpokladem spolupráce rodiny. zlepšit jejich vztah k učení i k materiálnímu vybavení školy. že naučit děti vědomostem a dovednostem je výhradně záležitostí školy.) příprava kulturních vystoupení v rámci obce i školy spolupráce s mateřskými školami v rámci přechodu dětí na základní školu sponzoring živočichů v ZOO návštěva domovů důchodců.5.3 FUNKCE A ÚKOLY TŘÍDNÍHO UČITELE V současném školství je funkce třídního učitele mnohem širší než pouhá kontrola školní docházky žáků: . příprava žáků účast na sběrových aktivitách školy (sběr papíru. kde cítíme. Pro přípravu pedagogické osvěty mezi rodiči dané školy je třeba vycházet z konkrétních situací na škole i v jednotlivých třídách. Velmi účinná bývá návštěva v rodinách. organizace a vyúčtování pobytu žáků na škole v přírodě nebo na výletech třídy poznávací vycházky z oblasti historie. Mezi rodiči se vyskytují názory. hliníku. příprava a organizace těchto soutěží společné návštěvy divadelních a filmových představení zajištění. Rodiče především zajímají výkony dětí ve škole. hledat cesty soustavného výchovného působení na všechny žáky školy. že není u dětí ze strany rodičů soustavná kontrola.2 ZÁSTUPCI ŽÁKŮ. Mezi mimotřídní aktivity zařazujeme:        účast na soutěžích a olympiádách. jejichž děti vykazují zhoršený prospěch a velmi často se objevují závady v jejich chování. Den Země. které často považují za důležitý faktor společenské prestiže rodiny. Dále se musí všichni pracovníci školy snažit v žácích pěstovat zodpovědnost k práci.5. školy a žáků je jejich vzájemné pochopení.

snaží se o nápravu jednáním s rodiči. Dále je to zavedení nových odborných předmětů a tím i větší nárůst vyučujících podle odbornosti ve výuce. to znamená za školní matriku vykazuje statistické evidence je plně zodpovědný za správnost údajů v třídní knize a také za zajištění nápravy eviduje absenci žáků. a to usměrnit zaměření žáků na jejich profesní orientaci. které jsou stanoveny ročním plánem na jednání pedagogických rad předkládá návrhy výchovných opatření a případné snížení známek z chování určuje služby žáků ve třídě vybírá a účtuje finanční částky vybrané od žáků (výlety. řeší případné konflikty řeší vztahy mezi žáky své třídy i žáky ostatních tříd plně zodpovídá za řešení negativních vztahů mezi žáky ve třídě: porušování školního řádu. Na vyšším stupni základní školy přichází pro třídního učitele jeden z nejdůležitějších úkolů pro jejich práci. problémy s agresivitou dětí zodpovídá za veškerou dokumentaci žáků. vyrovnávání se se změnami v novém kolektivu. že se ve třídě vyskytují problémy. která je pro klidný a hladký chod třídy nezbytná. Dalšími důležitými aspekty práce třídního učitele jsou vzájemné vztahy mezi ostatními vyučujícími v dané třídě a v neposlední řadě administrativní činnost. tzn. pomáhá řídit její činnost pravidelně vede třídnické hodiny. divadla a další školní akce). úřady a zkoumá příčiny absence konzultuje s rodiči problémy žáků i mimo konzultační hodiny podle potřeby. Je důležité naučit je přijímat i následky mnohdy nevhodného chování.Učitel      sledovat a ovlivňovat vývoj dítěte snažit se o co největší stmelení kolektivu žáků ve třídě poznat (najít) rozdílnosti v mentalitě žáků. který se stává součástí třídní dokumentace organizuje volbu třídní samosprávy. v rámci třídy zajistit potřebné podmínky pro integraci žáků nadaných i obtížněji vzdělavatelných pomáhat šestiletým dětem v začlenění se do kolektivu třídy a ve vytváření správných pracovních a hygienických návyků zaměřovat se na profesní orientaci žáků S narůstajícím věkem žáků se částečně mění i náplň práce třídních učitelů. ničení školního majetku. správně zapsané známky a všechny údaje na vysvědčení vypracovává zasedací pořádek žáků. vyúčtování předkládá rodičům na třídních schůzkách organizuje účast žáků své třídy ve školních i mimoškolních soutěžích. náznaky šikany. Pracovní povinnosti třídního učitele mimo přímý výchovně-vzdělávací proces:                     zodpovídá za vztahy žáků své třídy k ostatním vyučujícím. pomáhá zajišťovat dozor na těchto akcích . Některé z výše uvedených aspektů platí zvláště při přechodu žáků z nižšího na vyšší stupeň základní školy nebo při přechodu na školy střední či učňovské. které je třeba řešit. počítá omluvené hodiny eviduje případné záškoláctví. Každodenní přirozená diagnostická činnost učitele může přinést zjištění. Žáci většinou očekávají. které se občas i radikálně mění vzhledem k pubertálnímu vývoji žáků. že se učitel bude aktivně podílet na řešení problémů. Tady nastává pro třídní učitele další z obtížných úkolů pomáhat při překonávání prvotních psychických náporů na žáky a studenty. přednášky. bez ohledu na pracovní dobu připravuje a řídí třídní schůzky připravuje se na konzultační hodiny zúčastňuje se zasedání výchovných komisí zodpovídá za vedení žákovských knížek.

1996. V čem vidíte nutnost spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou? & Doporučená literatura KALHOUS. Praha : Portál. ISBN 80-7178-022-7. stupni spolupracují s vychovatelkami školní družiny. Klíčové dovednosti učitele. při cestování městskou dopravou. průběžně s nimi konzultují problémy a vzájemně si předávají dokumentaci o dětech  ? Otázky ke studiu     Jak se mění náplň práce třídních učitelů s rostoucím věkem žáků? Co patří mezi nejdůležitější úkoly třídních učitelů po celou dobu školní docházky? Jmenujte pracovní povinnosti třídního učitele mimo přímý výchovně–vzdělávací proces. stupni třídní učitelé spolupracují s učitelkami mateřských škol.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi          nese plnou zodpovědnost za bezpečnost a zdraví žáků nejen ve škole. 2002. ale i během pobytu mimo školu..Ch. dále mají na starosti průběh zápisu dětí do školy na I. při návštěvě divadel atd. rozhoduje o platbách za jejich poškození a zajišťuje předání učebnic na další školní rok ve vyšších ročnících vyplňuje přihlášky na střední školy a nese plnou zodpovědnost za správnost všech údajů vypracovává slovní hodnocení žáka před jeho odchodem na střední školu stará se spolu s dětmi o výzdobu třídy během delší absence dítěte zodpovídá za předání přehledu učiva k doplnění zodpovídá za zařazení integrovaných dětí a vypracovává slovní hodnocení spolupracuje s poradenským pracovištěm na škole a s pedagogicko-psychologickou poradnou (OPPP) – pravidelně konzultuje s psychology na I. Zákon 563/2004 Sb. 9. WWW-stránky http://www. Praha : Portál. například ve škole v přírodě. ISBN 80-7178-253-X. na konci školního roku vybírá učebnice.msmt. O. . 2004) o pedagogických pracovnících. Z. Školní didaktika. OBST. (ze dne 24. při přesunu na školní akce konané mimo školu.cz . KYRIACOU. připravují pro ně ukázkové hodiny.

J. organizační formy výuky.) Problémy kurikula základní školy. s.  vymezit výukové cíle s využitím doporučené metodiky. ISBN 80-7178-170-3.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 7. vyučovací metody. kde je běžně používán. Kvalitně propracovaný projekt totiž automaticky nemusí přinést efektivní výsledky edukace.1. výukové cíle.  vypracovat přípravu na vyučovací hodinu dle doporučené struktury. týmové vyučování. obsahy činností realizovaných ve škole specifika cílové skupiny. J. 7.  popsat strukturu rámcových vzdělávacích programů a postup při jejich rozpracování do školních programů. 1997. Brno : MU. Do našich podmínek je tento pojem zaváděn ze zahraničních pramenů. V širším významu je kurikulum chápáno jako program určité vzdělávací instituce. aktivizace učení žáků. posloupnosti . & S problematikou kurikula se můžete blíže seznámit např. Zahrnuje odpovědi na otázky: Otázka Proč vyučovat? Co vyučovat? Koho vyučovat? Kdy výuku realizovat? Specifikace smysl. v publikacích: WALTEROVÁ. školní vzdělávací program. VÝUKA JAKO INTERAKTIVNÍ PROCES 7.  používat školní vzdělávací program jako východisko při přípravě na výuku. Praha : Portál.. který stanovuje koho učit. Moderní pedagogika. veškeré zkušenosti žáků v průběhu školní docházky ročník. projektu) výuky – definované cíle vymezený obsah učiva. vztahy mezi učiteli a žáky a další podmínky výuky. Brno : MU. Užší pojetí se vztahuje k obsahu výuky ve školách. plánování výuky. ISBN 80-210-0846-6. Významně zde působí také osobní zkušenosti žáků. uvést přinos a možná rizika. 269 – 319.1 PROJEKTY VÝUKY Eva Marádová Klíčová slova: Kurikulum. Kurikulum: obsah školní edukace.  konkretizovat klíčové kompetence.1 KURIKULUM Jedním z klíčových pojmů pedagogického projektování je kurikulum. PRŮCHA. JANÍK. ISBN 80-210-4125-0. T. didaktické zásady. funkce programu (plánu. způsoby hodnocení průběhu a výsledků edukace ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  charakterizovat komplexní pojetí kurikula v návaznosti na platný systém kurikulárních dokumentů. Centrum pedagogického výzkumu PedF. In PRŮCHA. 2006. Kurikulum proměny a trendy v mezinárodní perspektivě.  posoudit význam jednotlivých didaktických zásad pro výuku v současné škole a doložit jejich uplatňování na konkrétních příkladech z pedagogické praxe. (ed. 1994. J. kooperativní učení. E. rámcový vzdělávací program. příprava vyučovací hodiny.  sestavit přehled efektivních výukových metod a zdůvodnit jejich volbu při plánování výuky. časový rozsah. Vymezení kurikula však není jednoznačné. čemu učit a jak. výběru učiva a jeho uspořádání na daném stupni školy. Kurikulum v komplexním pojetí umožňuje porozumět procesu edukace v návaznosti na celkový život školy a v souvislostech se společenskými požadavky na celoživotní vzdělávání. MAŇÁK. Statické pojetí kurikula jako plánu či projektu výuky je v současnosti rozšiřováno o realizační dimenzi výukového procesu.  porovnat vhodnost využívání jednotlivých forem výuky.

7. Bílé knize) a zakotvenými v Zákoně o předškolním. tj. materiální prostředky. RVP i ŠVP jsou otevřené dokumenty. b) neformální – mimotřídní a mimoškolní aktivity organizované školou. způsob organizace výuky. domácí příprava žáků na vyučování. aby žáci získali vhled do některých oblastí života. metody. základní a střední vzdělávání. i když to není hlavním záměrem vlastní výuky. zkušeností učitelů z jejich realizace v praxi. vztahy mezi učiteli. byl do vzdělávací soustavy zaveden nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Národní program vzdělávání. Uveďte příklady ze školní praxe.předškolní. středním. skryté kurikulum ovlivňovat výsledky edukace. způsob hodnocení výsledků výuky. ŠVP si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. realizace projektu ve výuce. řízení. školní klima. které nejsou explicitně vyjádřeny v programech. . žáky a rodiči způsoby kontroly. které bude třeba v určitých časových etapách inovovat podle měnících se potřeb společnosti.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Jak vyučovat? Za jakých podmínek bude probíhat? Jaké očekávané výsledky přinese? výuka výuka strategie učení. zejm.1.) Postihuje souvislosti. obsahu. pravidla chování ve třídě. vyšším odborném a jiném vzdělávání (Zákon č. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP). Sledují novou strategii vzdělávání. ? Škola jakožto specifické sociální prostředí vytváří příležitosti. postupy legislativní rámec. zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. žáky a jejich rodiči apod. který se připravuje na výuku. vztahy mezi učiteli. jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Svým pojetím podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. organizace vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy . jak může tzv. základním.). 561/2004 Sb. podle měnících se potřeb a zájmů žáků. který škola realizuje. Kurikulární dokumenty mají dvě úrovně – státní a školní (viz schéma na další straně). kriteria a nástroje hodnocení Zpravidla je rozlišováno kurikulum: a) formální – projekt cílů. formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro absolventy jednotlivých etap vzdělávání. Vycházejí přitom z koncepce celoživotního učení. Státní úroveň představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy. Jde o základní pedagogické dokumenty závazné pro vypracování školních vzdělávacích programů. podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. která zdůrazňuje klíčové kompetence. bývá i určitým protipólem oficiálního plánovaného programu.2 SYSTÉM KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ V souladu s novými principy kurikulární politiky. metody. c) skryté – pomáhá objasnit působení dalších faktorů ovlivňujících „život“ školy (klima školy. Zamyslete se nad touto problematikou z pozice učitele.

.

1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV je základním pedagogickým dokumentem.1. specifikuje úroveň klíčových kompetencí. odlišných metod a forem výuky ve shodě s individuálními potřebami žáků. V této souvislosti je používán pojem klíčové kompetence. postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. který vymezuje povinný rámec státem stanoveného vzdělávání. uvádí priority ve vzdělávání a posiluje a prohlubuje propojenost mezi cíli. formuluje požadavky pro základní vzdělávání. vzdělávacím obsahem a obecnými kompetencemi. Stanovuje. * Ostatní RVP .Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. kterou by měli žáci dosáhnout na konci základního vzdělávání a které jsou základem pro stanovení evaluačních kritérií a nástrojů. spokojenému . vymezuje závazný vzdělávací obsah a základní rámec učebního plánu.Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b02000000000500 00000c02c808f10e040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee01020 22253797374656d0008f10e0000b17e00009453110026e28239c00625030c020000040000002d 01000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000ee0740001254696d65 73204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0101000500 00000902000000020d000000320a5a0000000100040000000000f10eca0820472d00040000002 d010000030000000000 Systém kurikulárních dokumentů Legenda: RVP PV . včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Formuluje cíle vzdělávání (obecné i v jednotlivých vzdělávacích oblastech). případně další. je závazný pro všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího řízení pro vstup do středního vzdělávání. čemu se žáci učí a jaké jsou očekávané vzdělávací výsledky. umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů. co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom. včetně možnosti jeho vhodného propojování. které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání.Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. určuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo. je východiskem pro práci jednotlivých škol. udává směr jejich vzdělávacímu a výchovnému působení.Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání. zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s výrazně formativními funkcemi. jichž mají dosáhnout na konci příslušného stupně vzdělávání. které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon . 7. schopností. k jejichž naplnění pedagogická činnost směřuje. RVP SOV Rámcový vzdělávací program (programy) pro střední odborné vzdělávání. podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu. dovedností. a) Klíčové kompetence Současná koncepce základního vzdělávání (dle RVP ZV) má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. G Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí.   RVP je tedy základem pro pedagogické činnosti dané školy. RVP ZV lze stručně charakterizovat:       navazuje svým pojetím na RVP pro předškolní vzdělávání a je východiskem pro koncepci rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání. RVP ZV .rámcové vzdělávací programy. RVP GV . vymezuje vše.2.

 kompetence k řešení problémů.  kompetence sociální a personální. Klíčové kompetence se různými způsoby prolínají.   vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování. jejichž realizací mohou učitelé přispívat k naplňování výše uvedených cílů základního vzdělávání. Proto jsou do programu začleněna také témata . které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem. podněcovat žáky k tvořivému myšlení. mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. b) Cíle a obsah základního vzdělávání V základním vzdělávání usilují školy o naplňování těchto cílů:     umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. ? Zpracujte u každé z nich soubor příkladů a námětů. uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. připravovat žáky k tomu. Získané kompetence by měly být základem pro celoživotní učení. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý. zkušeností a hodnot pomáhajících jim začlenit se do společnosti a naučit se nést v ní svůj díl odpovědnosti. prostředí i k přírodě. & Prostudujte část RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání. a na rozvoji dovedností. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. vést žáky k všestranné. Konkretizujte je i přímo z oblasti na vámi studovaného oboru.  vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. které ve škole probíhají. pro vstup absolventa do života a do pracovního procesu. který má svůj počátek v předškolním vzdělávání. ? Uveďte příklady výukových situací a námětů aktivit žáků. Úroveň klíčových kompetencí. nelze považovat za ukončenou. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány:  kompetence k učení. která se týká klíčových kompetencí. jak výukou vzdělávacího oboru. účinné a otevřené komunikaci. které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. který studujete. logickému uvažování a k řešení problémů. Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů. duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.  kompetence komunikativní. přispějete k naplňování vymezených klíčových kompetencí.  učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické. které pomůže žákům porozumět světu kolem nich. svobodné a zodpovědné osobnosti.  kompetence občanské. kompetence pracovní. jednání a v prožívání životních situací. učit je žít společně s ostatními lidmi. jejich kulturám a duchovním hodnotám. která je pro ně dosažitelná. Obsah vzdělávání je v RVP založen na učivu.Výuka jako interaktivní proces a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky kompetencemi na takové úrovni. aby se projevovali jako svébytné.

vyrovnávat se s obtížemi a přijímat řešení ve složitých situacích. o rozvíjení schopnosti přijmout odpovědnost za prostředí. c) Priority v obsahu vzdělávání Analýza očekávaných výstupů a učiva vymezeného v RVP umožňuje specifikovat aspekty. že se žáci dostávají stále častěji do náročných situací. Jde nejen o porozumění všelidským hodnotám. na něž se musí naučit adekvátně reagovat. které jsou spojeny s kompetencemi založenými na etických postojích a hodnotách. Cizí jazyk) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) Člověk a společnost (Dějepis. které dávají vzdělávání nový rozměr.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi vyplývající ze skutečnosti. negativních vlivů moderních technologií. ale i o porozumění kulturním tradicím. s nimiž se děti a mládež v současné době mohou setkat. ale i schopností jednat přiměřeně v neočekávaných nebo krizových situacích. Vzájemné mezipředmětové vazby zdůvodněte. Důraz by měl být kladen zejména na následující priority: Vedení k porozumění hodnotám V jednotlivých vzdělávacích oblastech se posilují morální přístupy. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura. jimiž mohou ostatní vzdělávací oblasti podpořit naplňování těchto očekávaných výstupů. Rozvíjení dovedností komunikace a kooperace Ve vzdělávacím obsahu jsou dovednosti kooperace a komunikace rozvíjeny pomocí situací. odpovědného chování v sexuální oblasti. S pomocí rámcových vzdělávacích programů hledejte obsahové propojení s ostatními vzdělávacími oblastmi. Zvolte jakoukoli vzdělávací oblast mimo váš obor. tolerance a odpovědnost. Přírodopis. Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchova. odpovědně se chovat ve vztahu k budoucnosti. Zpracujte přehled námětů. ? Konkretizujte náročné situace. které se týkají vámi studovaného oboru. Důraz je kladen na vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole. ? Vypište několik klíčových očekávaných výstupů z vašeho oboru. umožnit každému žáku nalézat vhodné prostředky k sebevyjádření. Chemie. participace a solidarita. Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví. ve kterém žiji. v nichž se žáci učí vytvářet a respektovat pravidla soužití. Výchova k občanství) Člověk a příroda (Fyzika. k nimž můžete přispět také ve výuce vašeho předmětu. a za další vývoj společnosti. Chápání globálních problémů . Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Znamená to otevírat prostor pro využívání moderních informačních technologií a pro rozvoj jazykového vzdělávání žáků. K nezbytným prvkům rozvoje sociálního cítění žáků patří respektování lidských práv. Jde například o otázky návykových látek ohrožujících zdraví. Jaká preventivní opatření by měla být zahrnuta ve školních vzdělávacích programech? Prostudujte školní vzdělávací program některé základní školy a okomentujte možnosti této školy realizovat záměry RVP v oblasti zvládání náročných životních situací. Tělesná výchova) Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) & Prostudujte v RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání očekávané výstupy a učivo těch vzdělávacích oblastí. Vyberte ze zde uvedených očekávaných výstupů ty.

mediální výchově. Tato a další témata pronikají nejen do řady vzdělávacích oblastí. pro poznávání skutečnosti a její hodnocení. Obsah průřezových témat je v RVP rozpracován do tematických okruhů. bezpečnosti a ochrany před jakýmkoli zdravotním poškozením. nesnášenlivosti a ekonomických disproporcí. které souvisejí se školním i mimoškolním životem a se schopností aplikovat získané poznatky a zkušenosti v situacích současného a budoucího praktického života. schopnost orientace na trhu práce. jeho zdraví. má své vyjádření v kompetencích. V průběhu daného stupně vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat. šetrné využívání energetických zdrojů. nevhodným pracovním a stravovacím režimem. neodpovědným chováním ve styku s přenosnými chorobami. nových technologií i prostřednictvím mezinárodní spolupráce a odpovědného jednání každého jednotlivce. účelné využívání volného času. konzumního způsobu života. vlivu masmédií ap. ale v podobě aktivit podporujících zdraví by se postupně měla stát i běžnou součástí života škol. zneužíváním drog a jiných škodlivin. . Záměrem školy je rozvinout u žáků aktivní zvídavost vytvářením příležitostí k samostatnému projevu a vytvářením prostoru pro různé cesty žákova poznávání sebe sama. možností různého přístupu k řešení úkolů apod. Výchova samostatného myšlení a jednání Ve vzdělávacím procesu mají své místo i postoje a hodnoty spojené s učením. zbytečnými úrazy. Průřezová témata jsou povinnou součástí vzdělávání. což pomáhá rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Aktivní ovlivňování a ochrana zdraví Důležité místo v moderně pojatém vzdělávání mají témata vedoucí k poznávání biologické podstaty člověka.Výuka jako interaktivní proces Do obsahu jsou zařazena témata. výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech. tak i pro jejich vzájemnou spolupráci. možností opravit chybný výkon. jak je náš současný život spoluurčován rozhodnutími předchozích generací a jak my svými rozhodnutími ovlivňujeme budoucnost. jednostrannou zátěží. Akcent na praktické činnosti denního života Důraz je kladen i na praktické činnosti. ohleduplné a citlivé chování v přírodě ap. interkulturní výchově. nevhodným prostředím atd. vnímání rozporných důsledků rozvoje vědy a techniky. Jejich realizací škola vytváří příležitosti jak pro individuální uplatnění žáků. námětů). některých technologií. která je jim přikládána. průřezová témata se týkají aktuálních problémů současného světa. která umožňují žákům pochopit kontinuitu.  Jak je patrné z uvedeného přehledu. výchově demokratického občana. které na jedné straně vedou ke zlepšování života části obyvatel planety a na druhé straně k růstu bídy. využití informačních technologií. Výběr dílčích témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy. právních vztahů. Důležité je motivovat žáky pro celoživotní vzdělávání a sebevzdělávání a rozvíjet schopnosti k osvojování efektivních postupů a nástrojů učení. ať už je způsobováno pohybovou nečinností. d) Průřezová témata RVP začleňuje do obsahu základního vzdělávání průřezová témata vedoucí k:      osobnostní a sociální výchově. environmentální výchově. a ukazovat možnosti jejich řešení prostřednictvím uvážlivého využívání výsledků vědy a techniky. Průřezová témata umožňují propojit obsah konkrétních vyučovacích předmětů s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu. přiznáním práva žáka na omyl. Důležitost. Jde o to představit žákům globální problémy. S rozvojem samostatnosti myšlení a jednání souvisí i úkol zbavit žáky obavy ze školního neúspěchu poskytnutím delšího času ke zvládnutí učiva. Každý tematický okruh je konkretizován nabídkou témat (činností. jako jsou např. např. Jsou propojeny s aplikacemi na oblasti hospodářského života.

požadavky na kvalifikaci a další specifickou přípravu pedagogických pracovníků.1.2. název. Školní vzdělávací program musí být projednán se Školskou radou. 2. 7. Školní vzdělávací program obsahuje didakticky zpracované cíle. cílová a obsahová specifikace učiva (učební osnovy nebo jiné formy zpracování učiva). formulace podmínek nutných k realizaci programu. reálné možnosti a podmínky školy. moduly i různé formy mezipředmětové integrace. 7. stručná anotace programu. obsahem učiva a očekávanými výstupy vytváří dostatečný prostor pro realizaci činnostního principu vyučování a uplatňování formativních prvků. Vychází z pedagogických záměrů a činnosti školy. Školní vzdělávací program (v přímé návaznosti na rámcový vzdělávací program) je zpracován pro celé období realizovaného stupně vzdělávání. reflektuje potřeby a možnosti žáků. Pro zpracování školních vzdělávacích programů jsou stanoveny následující zásady: 1.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. ve kterém bude výuka probíhat. Školní vzdělávací program umožňuje učitelům uplatňovat tvořivý styl práce při naplňování diferencované a individualizované výuky. které musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů. 6. nebát se chyby a pracovat s ní. D. a postavení školy v regionu. respektuje věkové zvláštnosti žáků a pedagogicko-psychologické zásady vzdělávacího procesu a určuje pedagogickoorganizační opatření pro jeho realizaci. 5. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch. které významně ovlivňují styl učení žáka a rozvoj jeho osobnosti. Školní vzdělávací program při respektování vazeb mezi cíli. kompetence a obsah učiva vymezené rámcovým vzdělávacím programem. Školní vzdělávací program je součástí povinné dokumentace školy. podle něhož se uskutečňuje vzdělávání v konkrétní škole a který škola zpracovala na základě požadavků příslušného rámcového vzdělávacího programu a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Snadnou orientaci ve školních vzdělávacích programech umožňuje jejich zpracování dle shodné struktury: A. ? Z jakých důvodů by se na zpracování ŠVP měli podílet všichni členové pedagogického sboru? Je třeba spolupracovat i s ostatními zaměstnanci školy? Zdůvodněte a doložte konkrétními příklady. učební plán a organizace výuky. Umožňuje využívat nové formy a metody výuky a realizovat mezipředmětová témata a projekty. . na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností. Je žádoucí. cenné je využití zkušeností plynoucích z jejich spolupráce v předmětových komisích a metodických sdruženích. C. Školní vzdělávací program řeší otázky hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků. Má na zřeteli i sociální prostředí. 4. charakteristika školy. ? Analyzujte tematické okruhy jednotlivých průřezových témat z hlediska propojení s obsahem vzdělávání vybrané vzdělávací oblasti. B. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. včetně průřezových a podpůrných. Tvorba školního vzdělávacího programu (jeho soulad s rámcovým vzdělávacím programem) a organizační stránka jeho realizace jsou v plné kompetenci a odpovědnosti ředitele školy. předkladatel. 3. aby se na formulování školního vzdělávacího programu a jeho jednotlivých částí spolupodíleli všichni pedagogové školy.2 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program je dokument.

podle záměrů regionu. Významná je i péče o pozitivní klima ve škole.  Školní vzdělávací program dále musí umožňovat realizaci diferencované a individualizované výuky pro všechny typy žáků (pro žáky méně nadané. a to formou:     speciálního programu (zaměření) pro skupinu žáků. prosazuje školu v povědomí veřejnosti. pravidla pro hodnocení žáků. ve kterých oblastech školy (zaměřením svých programů) reagují na aktuální požadavky veřejnosti a situaci v regionu. organizačních opatření vedoucích k diferenciaci v učebním plánu.1 Plánování výuky Při plánování výuky vychází učitelé z platných kurikulárních dokumentů. v rozvrhu hodin. zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním.1. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu. podle konkrétních podmínek i tradic školy. aby žáci co . plán evaluačních činností a aktivit. práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. v nichž se budou vyrovnávat prokázané vývojové poruchy učení a chování žáků. pro žáky talentované. že při projektování konkrétní výuky mohou dále rozvíjet již promyšlené výchovné a vzdělávací strategie. pro třídy. povzbuzuje méně nadané. které stimuluje nejschopnější žáky. požadavků trhu práce atd. Podíl na tvorbě ŠVP tedy učitelům usnadňuje zpracování časově tematických plánů i přípravu na konkrétní vyučovací hodinu.  pro třídy a skupiny žáků se zdravotním postižením. Umožňuje profilovat školu „na míru“ podle potřeb i zájmů žáků a požadavků jejich rodičů.Výuka jako interaktivní proces E. prohloubeného a rozšířeného obsahu učiva vybrané vzdělávací oblasti. Pokud (v souladu s metodikou tvorby ŠVP) měli učitelé jednotlivých předmětů možnost aktivně se zapojit do přípravy školního kurikula. aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. Při plánování výuky se učitel rozhoduje. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní vzdělávací program na základních školách musí zajišťovat rovnoprávný přístup k základnímu vzdělání pro všechny žáky s povinností školní docházky a vytvářet takové podmínky. Reaguje na konkrétní situaci. ŠVP funguje také jako prostředek propagace školy a jejích záměrů. profilace školy.1. Základní vzdělávání vyžaduje podnětné a tvůrčí školní prostředí.3 PŘÍPRAVA UČITELE NA VÝUKU 7. chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje. S využitím informací z webových portálů škol zpracujte přehled hlavních směrů. zvyšuje přitažlivost vzdělávací nabídky školy. aby na konci závěrečného ročníku mohly být splněny cílové a obsahové požadavky a kompetence stanovené rámcovým vzdělávacím programem. pro žáky s hlubším zájmem o některou vzdělávací oblast). jaké učební aktivity bude třeba rozvíjet. aby mohlo být rozvíjeno mimořádné nadání a talent žáků. 7. v nichž se jednotlivé základní školy a gymnázia profilují? Zdůvodněte výhody zvoleného zaměření vzhledem ke vzdělávacím potřebám žáků i vzhledem k požadavkům systému celoživotního vzdělávání. v současnosti ze školního vzdělávacího programu. V zájmu žádoucího rozvoje osobnosti žáka základní školy školní vzdělávací program obsahuje specifický program: pro třídy s rozšířeným vyučováním některých předmětů. lze předpokládat. : Vyhledejte školní vzdělávací programy několika škol zveřejněné na internetu a vypište. to znamená sami didakticky rozpracovali vzdělávací obsahy oborů a vytvořili „vlastní“ učební osnovy vyučovacích předmětů.3.

které učitel hodlá využít (metodické materiály. Efektivní výuka je závislá na tom.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi nejefektivněji získávali dovednosti a znalosti vymezené výukovými cíli.1. Pracovní řád ukládá učiteli důkladně se na výuku připravovat. pokud měli možnost si výuku předem dobře promyslet. ? Učitel v průběhu hodiny zjistí. bývá nepřesné stanovení výukových cílů (ve formě popisu cílového stavu žákova učení) a zanedbávání návaznosti těchto cílů na předchozí i budoucí práci žáků v hodině. které by měly být v hodině ve výuce naplněny (v souladu s výchovnými a vzdělávacími strategiemi předmětu) Výběr typu a charakteru činností. Proč je příprava na výuku pro učitele důležitá? Učitel si v návaznosti na vlastní pojetí pedagogické práce při přípravě promítá v mysli celou vyučovací hodinu a zároveň plánovaný program koriguje vzhledem k potřebám žáků. aby bylo v hodině možno se soustředit na interakci s žáky. materiály a vybavení. b) uvádět výukové cíle do souladu s možnostmi žáků. Plánování a příprava na výuku zahrnuje několik základních kroků:     Výběr výukových cílů. do jaké míry je pedagog schopen sledovat dění ve třídě. laboratorní práce) by bez důkladné přípravy pomůcek nemělo smysl realizovat. Představa o výuce v průběhu školního roku je formulována v časově tematickém plánu. tím více považuje za užitečné výuku pečlivě plánovat. Jak by měl takovou situaci řešit a jak může tuto zkušenost promítnout do přípravy na výuku v budoucnu. že průběh hodiny se v důsledku interakce učitele a žáků může vyvíjet jinak. že čím je učitel pedagogicky zkušenější. Významným aspektem při přípravě na vyučování je skutečnost. které mají žáci na konci zvládnout. který typ učení je výhodné v dané hodině využít. jichž se učitelé při přípravě na výuku dopouštějí. které jim bude věnovat. výběr pomůcek) Příprava všech pomůcek. Začínající učitelé musejí nepochybně věnovat přípravě mnohem více času. které budou ve výuce použity (metody. uspořádání učebny aj. mít k dispozici všechny potřebné pomůcky. Učitel musí mít představu o tom. didaktická technika. než učitel původně zamýšlel. co chce žáky naučit a jak připravovaná výuka k tomuto záměru přispěje. Proto je pro učitele nezbytné zvládnout metodiku správného vymezování výukových cílů (viz kap. Základním východiskem jsou výchovné a vzdělávací strategie rozpracované na úrovni předmětu.) Rozhodnutí o způsobu sledování pokroků žáka a hodnocení výsledků učení v průběhu hodiny i po jejím skončení Čas věnovaný přípravě se liší u jednotlivých učitelů. učebnice.3. Ukazuje se. Také zkušeným učitelům pomáhá písemná příprava při promýšlení průběhu výuky v návaznosti na cílové dovednosti. 7. c) promyslet obsah a strukturu hodiny – určit kolik času je třeba věnovat jednotlivým aktivitám. které bude vyučovat. Příprava na výuku učiteli umožňuje: a) jasně a konkrétně zvážit. pořadí a časové rozvržení činností. učební pomůcky. ale i u téhož učitele v závislosti na charakteru konkrétní vyučovací hodiny. pružně přizpůsobovat a rozvíjet učební aktivity v návaznosti na projevy chování žáků. Učitelé se zpravidla cítí ve své učitelské roli jistěji. Zejména některé hodiny (např. že připravené pracovní listy jsou pro žáky příliš obtížné. Zejména začínajícím učitelům se však doporučuje na každou vyučovací hodinu zpracovávat podrobné přípravy v písemné formě. K častým chybám.2) . ale nepředepisuje formu přípravy. Učitel v něm stanoví tematické celky učiva a počty hodin. d) zvolit takový organizační rámec. které přispívají k efektivnímu průběhu výuky. zvážit nejvhodnější tempo vzhledem k potřebám žáků.

zda zvolené aktivity uspokojí potřeby konkrétní skupiny žáků (do jaké míry odpovídají jejich schopnostem. V odborné literatuře jsou cíle výuky rozpracovány z hlediska:    institucí. vyučovací metody.Výuka jako interaktivní proces ? Vysvětlete. Doporučuje se zkontrolovat funkčnost potřebného vybavení těsně před začátkem hodiny. Prezentovaný zájem o kvalitu výuky ze strany školy a úsilí. které mohou být pro začínající učitele vodítkem při didaktické analýze učiva:   Jsou výukové cíle stanoveny v návaznosti na výchovné a vzdělávací strategie? Jsou cíle správně formulovány? Odpovídají potřebám žáků? Jakými prostředky bude těchto cílů dosaženo (vymezen obsah výuky. zájmům.2 Stanovení výukových cílů Výukový cíl chápeme jako představu o kvalitativních i kvantitativních změnách v učení a rozvoji žáka (ve vědomostech. pomůcky. hodnotových orientacích.). časového (dlouhodobé. aby výuka žáky upoutala. osobnostním a sociálním rozvoji). K realizaci vymezených cílů proto v jedné třídě uplatní formu práce ve skupinách a pro jinou třídu připraví frontální výuku s pracovními listy. 7. které výuku zajišťují (cíle základních. že připravené aktivity jsou důležité a stojí za to se jim věnovat. očekávaný výsledek edukace. věcného a obsahového (cíle vzdělávacích oborů). včetně audiovizuální a prezentační techniky. udržela pozornost a motivovala k aktivní účasti. cíle vyučovací hodiny) .2) a konkretizovány v obsahu výuky. Jde o předpokládaný. které mohou zkomplikovat výuku v souvislosti s využíváním technického vybavení. Učitel připravuje hodinu tak. Při výběru učebních činností učitelé musí zvážit. jak se může nedodržení návaznosti cílů při přípravě výuky projevit při realizaci vyučovaní hodiny. vlastnostech. že učiteli na jejich učení záleží. kterých má být dosaženo ve stanoveném čase v procesu výuky. jak budou průběžně sledovány výsledky jejich učení? Jaký způsobem bude prováděno hodnocení. prekoncepty? Jaké učivo bude pro žáky nejobtížnější? Jak bude zabezpečen diferencovaný a individuální přístup k žákům? Jsou připraveny učební úlohy k procvičování a k upevňování učiva (včetně domácích úloh pro žáky)? Jsou k dispozici všechny informace potřebné k řešení úloh? Jaké výkony lze od žáků ve výuce očekávat. dovednostech. vybavení. testy apod. zvoleny učební činnosti)? Podporují zvolené prostředky motivaci a aktivizaci učení žáků? Jak bude zajištěna časová a obsahová kontinuita učiva? Kolik času může být věnováno jednotlivým aktivitám? Jaké mají žáci o tématu předběžné znalosti.1. krátkodobé. didaktická technika? Budou dodrženy zásady ochrany zdraví a bezpečí žáků? Je třeba věnovat pozornost určitým specifickým problémům v dané třídě?        7. které učitel své přípravě na výuku věnuje.3.? Jaká organizační opatření výuka vyžaduje a jaké pracovní podmínky je třeba zabezpečit? Jsou připraveny a zkontrolovány všechny materiály. mohou vést žáky k přesvědčení. jsou připraveny kontrolní otázky. určeny metodické postupy. Klíčové problémy spojené s plánováním a přípravou na vyučování lze vyjádřit souborem otázek. struktura hodiny. alternativních škol). Výukové cíle jsou klíčovým faktorem v úsilí o modernizaci výuky a zvyšování její efektivity. motivaci apod. středních. Jsou formulovány v pedagogických dokumentech (kap. ? Uveďte situace.1. Zvláštní pozornost při přípravě výuky je třeba věnovat přístrojům a technickým prostředkům výuky.

d) Kontrolovatelnost výukových cílů Cíle je třeba stanovit tak. Cíle afektivní se zaměřují na utváření postojů. Cíle psychomotorické stanovují jaké psychomotorické dovednosti má žák získat. Při promýšlení výukových cílů je důležité. A. b) Konzistentnost výukových cílů Cíle by měly být vnitrně vzájemně provázané. Praha: Grada. ale splnitelné pro většinu žáků. c) Jednoznačnost výukových cílů Formulace cíle nesmí nepřipouštět rozdílný výklad jeho smyslu různými učiteli nebo žáky. přeložit . s. nebo je nutno vysvětlit vztahy či poznatky aplikovat. VALIŠOVÁ. Učitel proto přemýšlí o formulaci cíle v rovině kognitivní. Zároveň průběžně cíle koriguje v závislosti na situaci ve třídě. chápat. Nejčastější chyby ve vymezování výukových cílů:     ztotožnění cíle s tématem hodiny (např. Plánování výuky a její úspěšná realizace závisí na schopnosti učitelů erudovaně pracovat s výukovými cíli. jaký výkon a na jaké úrovni se od něj očekává. Pedagogika pro učitele. kdy je možno považovat cíl za splněný. samostatně provést. zda bylo zamýšlených změn dosaženo a na jaké úrovni. že by se na stanovování cílů výuky měli spolupodílet oba hlavní aktéři – učitelé i žáci. Z. e) Přiměřenost výukových cílů Cíle mají být náročné.. není stanovena kvalita nebo jiná kritéria žákova výkonu (např. žák bude vědět. zkušeností. . podmínky. že žák není pouhým pasivním objektem edukace. aby učitelé brali v úvahu. O. V reálné výuce se tyto cíle podmiňují a vzájemně doplňují.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi  subjektů podílejících se na jejich naplňování (učitelé. např. žáci) & S pojetím cílů výuky v současné pedagogice se můžete blíže seznámit např. isbn 978-80-247-1734-0. Praha: Portál. KALHOUS. normu výkonu. v publikacích: OBST. Školní didaktika. Cíle témat či vyučovacích hodin učitel vymezuje v návaznosti na očekávané výstupy tematických celků. 2002. za kterých má být výkon realizován (např. Správně stanovené cíle by měly splňovat následující požadavky: a) Komplexnost výukových cílů Cíle by měly postihnout změny ve všech stránkách osobnosti žáka. Proto současné pojetí vyučování předpokládá. afektivní a psychomotorické. vymezují. Cíle kognitivní jsou zaměřené na rozvoj poznávacích procesů. příliš obecné vymezení. věřit…). záměna cíle (výkonu žáka) s popisem činnosti učitele (např. Žák by měl vědět. 2007. ISBN 80-7178-253-X. za použití tabulky. aby bylo možno posoudit. zda stačí pouhá reprodukce. Může využít i nečekaně vzniklých situací. ale aktivně do procesu výuky zasahuje. cíle nižší podřízené cílům vyšším. H. 273. kdy žák dostane prostor pro vyjádření svých myšlenek. určení počtu chyb. Učitel promýšlí. Je třeba cíle aktualizovat podle reálných možností a potřeb žáků i podle podmínek ve t řídě. s využitím učebnice).292. Učitel zvažuje. ochrana přírody). hodnotové orientace. kdy bude vhodné vyvolat polemiku. časové omezení. Správně vymezené cíle pomáhají učiteli v řízení výuky a současně jsou vodítkem žáků při autoregulaci jejich učení. použití významově nejednoznačná vyjádření (např. co a jak se má žák naučit. vysvětlit žákům postup řešení…). Vymezené cíle by měly obsahovat:    požadovaný výkon žáka vyjádřený pomocí aktivních sloves (viz tabulka). KASÍKOVÁ.

odvození souboru abstraktních vztahů k účelu klasifikace nebo objasnění jevů) 6. uvést vztah mezi. provést kritiku.R. techniky. M. Boomova taxonomie je modelem šesti hiearchicky uspořádaných kategorií cílů členěných dále do subkategorií. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. oponovat. v současné době přepracovaná skupinou vědců pod vedením L. New York: David McKay. přiřadit. K dispozici pedagogům jsou také taxonomie. Hodnocení posouzení materiálů. 2002. Andersona a D.. prověřit. extrapolace (vysvětlení) 3. ISBN 80-7367-054-2 ? S využitím odborné literatury charakterizujte základní kategorie cílů. vztahů a interakce mezi prvky Typická slovesa používaná k vymezování cílů definovat. O. 1956. vyčíslit. Školní didaktika. porovnat. Analýza rozbor komplexní informace (systému. GARDNER G. metody. The Classification of Educational Goals. vypočítat. vysvětlit. použít. vyjádřit jinou formou. posoudit. vyzkoušet analyzovat. vysvětlit. které jsou jejich základem. Praha: PORTÁL. Pochopení překlad z jednoho jazyka do druhého. vybrat. určit dokázat. uspořádat. 416 s.S. 273. uvést klady a zápory. doplnit. zdůvodnit. vyjádřit vlastními slovy. T. 2005. vybrat.PASCH. jednoduchá interpretace. Syntéza kategorizovat. B. řešit. Blooma (1956). K vymezování cílů v jednotlivých kategoriích byly vytvořeny soubory aktivních sloves. prokázat.(Ed. ISBN 80-7178-253-X. Kategorie jsou řazeny podle stoupající náročnosti psychických operací. Krathwohla. zkontrolovat. plánovat. aby odpovídaly výše uvedeným požadavkům. načrtnout. ocenit.Výuka jako interaktivní proces text do angličtiny). demonstrovat. jejich klasifikace a kategorizace 2. reprodukovat. opravit. napsat. opakovat.1. navrhnout. pojmenovat. pravidla. podkladů. procesu) na prvky a části. S využitím slovníku aktivních sloves mohou učitelé stanovit výukové cíle tak. kombinovat. Nejčastěji je prakticky používána taxonomie v kognitivní oblasti B. diskutovat. s nimiž pracují jednotlivé taxonomie a diskutujte jejich využití v práci učitele . zákony. interpretovat. podpořit (názory). registrovat. specifikovat 5. která usnadňuje formulaci cílů dle výše uvedených požadavků. rozhodnout. obecné myšlenky v konkrétních situacích) 4. (ucelené sdělení. plán nebo řada operací nutných k reorganizovat. princip jejich organizace. & Podrobně problematiku taxonomie cílů můžete prostudovat např. postupy. metod a technik z hlediska účelu podle kritérií. přeložit. Zapamatování termíny a fakta. objasnit. taxonomii cílů.3. aj. modifikovat. navrhnout. Z. Handbook I: Cognitive Domain. 7. s. ilustrovat. ISBN 0-679-3029-3. vyvodit obecné závěry vytvoření díla nebo jeho projektu. stanovení pořadí prvků. jinak formulovat. složení prvků a jejich částí do nového celku napsat sdělení. seřadit.). popsat.. rozčlenit. interpretovat údaje. převést.292.. odhadnout. rozlišit.S. změřit aplikovat. převod z jedné formy komunikace do druhé. shrnout. . Taxonomy of Educational Objectives. KALHOUS. principy. obhájit. které pomáhají zpřesňovat cíle v oblasti afektivní i v oblasti psychomotorické.W. organizovat. Praha: Portál. OBST. Aplikace použití abstrakcí a zobecnění (teorie. Pro dosažení vyšší cílové kategorie je třeba zvládnout učivo v rámci kategorie nižší. zhodnotit Revidovaná taxonomie kognitivních cílů pomáhá hledat odpovědi na otázky výběru . provést rozbor. která jsou dána nebo která si žák sám navrhne argumentovat. v publikacích: BLOOM. klasifikovat. SLOVNÍK AKTIVNÍCH SLOVES K VYMEZOVÁNÍ VÝUKOVÝCH CÍLŮ Cílová kategorie (úroveň osvojení) 1. srovnat s normou.3 Taxonomie cílů Při zpřesňování cílů v rámci přípravy a realizace výuky využívají učitelé tzv.

podporou vzájemné spolupráce žáků. možnostmi individuálního přístupu k žákům. Při správném řízení výuky učitel s využitím výukových cílů podněcuje žáky k aktivnímu plánování vlastního učení a rozvíjí jejich schopnost sebekontroly a sebehodnocení. tj. R. Charakteristika využívaných organizačních forem a) Individuální výuka (tutoring) . znalostní. 2004. Využití Bloomovy taxonomie kognitivní domény FZŠ Táborská. BERAN. na srozumitelné a jednoznačné formulaci a na tom. 7. Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů. charakterem řízení výuky aj.). a to motivačním způsobem.cz/SVP/8_materialy. 3. New York: Longman. Zpracujte k němu výukové cíle v oblasti kognitivní. Organizační formy výuky Pod pojmem organizační forma výuky je chápáno uspořádání výukového procesu. domácí prostředí).htm). Pedagogika. A Taxonomy for Learning. 3.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi základního učiva. V rámci hospitace v hodině zkušeného učitele pozorujte jeho dovednosti pracovat s výukovými cíli. roč. & Seznamte se v odborné literatuře s revidovanou taxonomickou tabulkou a pokuste se shrnout. Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů. č. volby vhodných edukačních činností a způsoby hodnocení míry dosažení vymezených cílů. Organizační forma je určena zejména: a) vnějšími podmínkami – prostředím. Pedagogika. KOTÁSEK. zda bylo cíle dosaženo. do jaké míry bude učební činnost pro žáky zajímavá.zstaborska.. psychomotorické a afektivní. kde výuka probíhá (klasická školní třída. Teaching and Assessing: A Revision of Bloom´s Taxonomy of Educational Objectives. jak se k cíli přibližují. VINKLEROVÁ. HUDECOVÁ. BYČKOVSKÝ. co se naučí. ? Ve zvoleném ŠVP vyberte v učebních osnovách svého předmětu jedno téma. exkurze. L. Znalost výsledků učení má pro žáky motivační význam. k čemu budou nové znalosti a dovednosti potřebovat. jejich motivační roli. za jakých podmínek budou pracovat. P. V případě potřeby přizpůsobuje cíl změněným podmínkám. specializovaná učebna přírodní prostředí. D. které se aktuálně vyskytly. 227-242. 54.1. Práce učitele s výukovým cílem v průběhu výuky Výukové cíle ovlivňují smysluplnost výuky a jejich přijetí žáky má velký motivační význam (jak pro žáky. vytvořené prostředí a způsob organizace činnosti učitele a žáků při vyučování. Zvažuje perspektivu cílů ve vztahu k věku a specifickým vzdělávacím potřebám žáků.W. jak budou hodnoceni. b) hlediskem „s kým“ a „jak“ učitel pracuje (počtem žáků. srpen 2005 (na http://www. b) Na počátku výuky sděluje učitel cíl žákům (pokud jeho utajení není součástí učitelovy výukové strategie). V. č. Zdroje: ANDERSON. vycházka. ISBN 0-8013-1903-X. ISSN 0031-3815. d) V závěru výuky společně se žáky kontroluje. c) V průběhu vyučování učitel společně se žáky sleduje. s. Motivační působení cíle závisí na jeho přiměřenosti možnostem žáků. a) Při projektování výuky učitel provádí vzhledem k cílům didaktickou analýzu učiva. v čem se od původní verze liší a jaký může mít její využívání přínos pro pedagogickou praxi.. LIV. Žáci se dovídají. J. 2001. Zjištěné skutečnosti analyzujte. hodnotí výkony jednotlivých žáků i celé třídy. KRATHWOHL. D. Pracuje se dvěma dimenzemi: dimenzí kognitivních procesů (zapamatovat porozumět…) a s dimenzí obsahovou. 274 . 2004. s. jaké možnosti se jim otevřou.3. Uvažuje o dosažitelnosti cílů.4. vede žáky k sebehodnocení.283.. J. Propojení organizačních forem s vhodnými metodami je základem pro směřování k naplnění vymezených cílů výuky. tak i pro samotného učitele).

neboť nejcennější a nejtrvalejší jsou znalosti a dovednosti. Přizpůsobování vyučování individuálním potřebám jednoho žáka nebo malé skupiny žáků s podobnými schopnostmi a vzdělávacími potřebami může být velmi efektivní. daltonský plán. zároveň žáky učí spolupracovat a řešit problémy. přináší konzistentní a zřetelné výsledky. .Výuka jako interaktivní proces Je považována za nejstarší organizační formu výuky používanou již ve starověku. Žáci jsou při něm často odsouzeni k pasivnímu přijímání informací. Projektový úkol musí být pro žáky zajímavý a významný. které žák získává vlastním úsilím a vlastní prací. Vrstevnické doučování přináší významné efekty nejen doučovaným. na poskytování zpětné vazby a na samostatnou práci žáků. aby se s ním identifikovali a přijali ho za svůj. Pokud je prováděno dobře. Učitelé proto doplňují frontální výuku dalšími formami. Učitel řídí učební činnost všech žáků najednou (frontální výuka). prokládají výuku prací žáků ve skupinách aj. na prezentaci nového učiva. Může být například příliš náročné pro pomalejší a příliš snadné pro rychleji uvažující žáky ve třídě. Jaký je jeho odraz v současné pedagogické praxi? d) Projektová výuka Žáci za pomoci vyučujícího řeší určitý problém komplexního charakteru (projekt). e) Skupinová a kooperativní výuka Přizpůsobit výuku individuálním potřebám a zájmům žáků se daří organizováním skupinové výuky. Jedním z hlavních znaků projektové výuky je integrace obsahu z více vzdělávacích oborů. V současnosti je uplatňována individuální výuka jako kontakt jednoho učitele s žákem v umělecké výchově. Projektová výuka přispívá k individualizaci výuky. distančním vzdělávání či doučování. které přispívají k individualizaci vzdělávání (vyhodnocují samostatnou práci žáků. který vychází z praktických potřeb nebo je s praxí úzce spojen. ? Jedním z prvních ucelených systémů. Individuálně přistupovat ke všem žákům ve třídě není v silách učitele. uvědomovat si hodnotu času a také osvojené sociální a manažerské dovednosti. b) Hromadná a frontální výuka Hromadné vyučování předpokládá vytvoření skupiny žáků přibližně stejné věkové a mentální úrovně (v praxi zpravidla školní třídu). ? Porovnejte individuální a hromadnou výuku z hlediska její efektivity a možností realizace v současné škole. Při ní je třída rozdělena na menší skupiny žáků podle různých hledisek (druhu činnosti. Důvodem jejího prosazování je požadavek žákovy aktivity ve výuce. při sportovním tréninku. Hromadné vyučování má své výhody. Charakterizujte organizační formu výuky v malotřídních školách. ? Hromadnou výuku charakterizuje třídně hodinový a předmětový systém využívající frontální způsob vyučování.). Frontální vyučování přináší také problémy. ale žákům. Ukazuje se však. Klade důraz na systematické rozčlenění učiva. c) Individualizovaná výuka Požadavky na individualizované učení vycházejí se snahy respektovat individuální rozdíly mezi žáky (a to i rozdíly ve vzdělávacích potřebách žáků téhož věku). Její využívání omezuje značná časová náročnost na přípravu i realizaci. že vrstevnické vyučování (pokročilejší žák vyučuje méně zdatného žáka) má velice podobné výsledky jako když vyučuje učitel. Žáci během výuky plní vždy ve stejném čase shodné učební úlohy. postupují jednotně stejným způsobem. který akceptoval individualizaci výuky je tzv. Největší přínos pro ně mají získané dovednosti řídit učení druhého. kteří doučují.

S využitím informačních zdrojů charakterizujte otevřené vyučování a zvažte možnosti jeho uplatnění v českých školách. Činností v malé skupině se žáci učí spolupracovat v týmu. který je cestou k dosažení výukových cílů. poskytuje prostor pro rozvíjení aktivity. Individuální přístup k žákům. Žáci do školy přicházejí s určitými praktickými zkušenostmi (prekoncepty). fixační. Spojení teorie s praxi. pokud: . že výuková metoda bude účinná.1. Ke klasifikaci výukových metod lze přistoupit z různých hledisek. názorné.    ? Mají uvedené zásady obecnou platnost v každém systému výuky nebo je jejich platnost v určitých případech omezena? Zdůvodněte. Vycházejí z objektivních zákonitostí výuky. rozvíjet. která je souhrnně označována jako otevřené vyučování. materiálních didaktických prostředků. Názornost v návaznosti na schopnosti žáků. samostatnosti a tvořivosti žáků. které se týkají všech stránek výuky: učitelovy vyučovací činnosti a poznávací činnosti žáků. Přehled významných didaktických principů:    Snaha o komplexní rozvoj osobnosti žáka.1. Diskutujte vztah didaktických zásad k volbě organizačních forem a metod výuky. badatelské aj.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi obtížnosti činnosti. jeho přecenění může brzdit rozvoj abstraktního myšlení. diagnostické podle hlavního zdroje žákova poznání a typu zprostředkovaných poznatků – slovní. individuální podle míry aktivity a samostatné práce žáků – sdělovací. které by měl učitel poznávat. expoziční. Učitel při didaktické analýze učiva zvažuje. dovednosti spolupracovat apod. zda je dokáže v plné míře uplatnit. Soustavné a přiměřené působení na žáky zajišťuje uspořádání učiva podle didaktického systému. logické rozvíjení učiva. sdělovat i přijímat kritiku.6 Volba výukových metod Interakce učitele a žáka je ve výuce realizována prostřednictvím rozmanitých metod. Zanedbání názoru vede k verbálním. pravidelnost při domácí přípravě. např.3. metod a prostředků výuky. V procesu výuky se jednotlivé metody prolínají. aby žáci měli možnost pocítit radost z úspěchu v učení. skupinové. Jaké problémy mohou nastat při neuváženém prosazování jednotlivých zásad.3. formálním znalostem žáků. psychomotorické i afektivní. správné představy upevňovat. Lze předpokládat.     podle fází vyučovacího procesu – motivační. ? Vlivy reformní pedagogiky vyústily do pedagogické koncepce. monitorovat a hodnotit individuální a společné činnosti. ovšem záleží na učiteli. Především učitel musí žáky naučit základním kooperativním dovednostem. Podněcovat aktivitu žáků především vhodnou volbou forem. forem a metod výuky. Podmínkou úspěchu je dokonalá příprava. přijatelná posloupnost. nesprávné korigovat. jaké možnosti mu učivo poskytuje pro rozvoj kompetencí žáka v oblasti poznatkové. plánovat. praktické podle způsobu interakce mezi učitelem a žáky – frontální. 7. Učitel poznává individuální zvláštnosti žáků. doplňují se. řídí jejich učení tak. navazují na sebe. zájmu žáků. 7. f) Týmová výuka Podstatou týmového vyučování je spolupráce více učitelů v rámci flexibilních žákovských skupin.5 Didaktické zásady Didaktické zásady (principy) jsou obecné požadavky. Spolupráce školy s komunitou je samozřejmostí. Stále častěji využívanou formou výuky je kooperativní učení.) Práce ve skupině zlepšuje průběh učení. Výukovou metodu lze charakterizovat jako koordinovaný systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků.

přibližuje školu životu odpovídá potřebám žáků a vyhovuje učitelovu pojetí výuky. Školní didaktika. problémového výkladu. počet žáků. ŠVEC.Výuka jako interaktivní proces         je informativně nosná (předává plnohodnotné informace a dovednosti obsahově nezkreslené je formativně účinná (rozvíjí poznávací procesy) je racionálně a emotivně působivá (aktivuje žáka k prožitku učení a poznávání) respektuje systém vědy a vývoj poznání rozvíjí morální. aj. J. O. tím získává více znalostí a dovedností. Úvod do školní didaktiky. Následující tabulka předkládá jednu z možností třídění výukových metod. Brno : Paido. jeho odborná a metodická vybavenost. ŠIMONÍK. Rozlišuje metodu informačně-receptivní. technická vybavenost školy atd. Výukové metody. která vychází z charakteru poznávacích činností žáka v návaznosti na způsob.. pokud by byly uplatněny ve výuce několika různých předmětů (například oborů vašeho studia). Popište činnost učitele a činnost žáků při realizaci jednotlivých metod výuky. Stručně . pyramidy učení vztahující se k výukovým metodám: Procento zapamatování u jednotlivých výukových metod dle S.) h) Vnější podmínky výuky. Prostudujte problematiku výukových metod analyzovanou např. 2003. Shapiro: přednášky 5% čtení 10% audiovizuální metody 20% demonstrace 30% diskuse ve skupinách 50% praktické cvičení 70% vyučování ostatních 90% ? Porovnejte efektivitu výše uvedených metod výuky. hlučnost okolí. reproduktivní. 2002.. zkušenosti Je ověřeno. geografické prostředí. pracovní a estetický profil žáka je přirozená ve svém průběhu i důsledcích je použitelná v praxi. ISBN 80-7315-039-5. Při výběru výukových metod učitelé také model tzv. O. & & Popis této klasifikace můžete prostudovat v publikaci: KALHOUS. gender aj. čas. 2003. Brno: MSD. Z. heuristickou a výzkumnou. i) Osobnost učitele. Praha: Portál. Jaké další faktory ovlivňují kvalitativní efekt výuky? ? Z hlediska současných aktuálních potřeb praxe je využívána klasifikace. sociální. např. ISBN 80-86633-04-7. kterým učitel výuku organizuje. Co ovlivňuje volbu výukových metod? a) Typ a stupeň školy b) Zákonitosti výukového procesu a z nich plynoucí didaktické zásady c) Vymezené cíle a úkoly výuky d) Obsah a metody daného oboru transformovaného do vyučovacího předmětu e) Organizační formy (uspořádání vnějších podmínek vyučování. že čím aktivněji je žák zapojen do výuky. prostředí) f) Učební možnosti žáků a jejich osobnostní předpoklady g) Psycho-sociální charakteristika žáků i třídy jako celku (klima třídy. ve skutečném životě. OBST. v publikacích: MAŇÁK. V. Výběr výukových metod Problematika optimálního výběru metod má pro efektivitu výuky klíčový význam. společenské prostředí. ISBN 80-7178-253-X.

1991. ISBN 978-80-247-1734-0. MAŇÁK. ISBN 80-7315-039-5. instruktáž) Metody dovednostně-praktické. Problematice pedagogického hodnocení a evaluace je věnována samostatná kapitola v části 8. M.1. 1998. V. ISBN 80-86633-04-7. Obecná didaktika. 2002. Praha : 43. Praha : Grada.. Z. laborování a experimentální. CH. Brno : Paido. 2003. přednáška. Školní didaktika. H. Praha : UK. (ed. Klíčové dovednosti učitele. Klasické výukové metody  Metody slovní (vyprávění. MAŇÁK. 2007. ISBN 80-210-4125-0. Praktikum didaktických dovedností. práce s textem. práce s obrazem. Praha : Portál. O. Moderní pedagogika. H. 2006. ISBN 80-7178-253-X.) Problémy kurikula základní školy. Švec 2003): 1. A KOL. rozhovor)  Metody názorně-demonstrační (předvádění a pozorování. Praha : Portál. 2001. . KALHOUS. napodobování. Organizační formy vyučování. Brno : MU. SOLFRONK. ISBN 80-7066-334-0. 1996. Centrum pedagogického výzkumu PdF. H. Praha : Portál. produkční dovednosti 2. ŠVEC. J. V. KYRIACOU.. Komplexní výukové metody  Frontální výuka   Metody situační      Skupinová a kooperativní výuka Partnerská výuka Individuální a individualizovaná výuka. Aktivizující metody  Metody diskusní  Metody problémové Metody inscenační Didaktické hry 3. VALIŠOVÁ. kooperativní škola. Výukové metody. Klíčové kompetence. T..Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi charakterizujte jednotlivé metody a skupiny metod a uveďte příklady jejich použití v pedagogické praxi. 2003.. vytváření dovedností. samostatná práce žáků Kritické myšlení Brainstorming Projektová výuka Výuka dramatem Otevřené učení Učení o životních situacích Televizní výuka Výuka podporovaná počítačem Sugestopedie a superlearning Hypnopedie        7. J. vysvětlování. manipulování. 2007. ISBN 80-7178-479-6.. ISBN 80-7178-167-3. ISBN 80-7178-170-3.3. PRŮCHA. SKALKOVÁ. Kooperativní učení. Praha : Portál. aj. Pedagogika pro učitele. Grada. Brno : MU. ŠIMONÍK. J. KASÍKOVÁ. O. výklad. JANÍK.. ISBN 978-80-7367-434-2. Klasifikace výukových metod (Maňák. KASÍKOVÁ. 1996. 1997. Úvod do školní didaktiky. ISBN 978-80-247-1821-1. H. J. Brno : MSD.7 Rozhodnutí o způsobu sledování a hodnocení postupu práce žáků Klíčovou etapou přípravy na výuku je rozhodnutí o způsobu sledování efektivity procesu a hodnocení výsledků výuky. & Doporučená literatura BELZ. OBST. Praha : Portál. J. ISBN 80-210-1365-6. SIEGRIST. ŠVEC. a kol.

názorů. Proto se učitelé snaží důkladně připravit. řízení pohybu žáků a hladiny hluku ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  charakterizovat znaky dobře vedené výuky. jakým jsou učitelem připravené náměty činností žákům prezentovány a do jaké míry se žáci aktivně do procesu výuky zapojí. Ve výuce tedy nejde jen o pasivní „přenesení“ přípravy do reality. Předpokládá vzájemnou spolupráci.cz Metodický portál RVP 7. 1994. Pedagogická teorie i praxe nabízí mnoho ověřených strategií. že sám má zájem. http://www. dává najevo. žáci chtějí vědět. napodobování. za kterým žáci přicházejí na výuku do odborné pracovny? 3. aby svým vstupem vytvořili u žáků pozitivní očekávání . které mohou učitelé ve výuce s úspěchem využívat. o nichž předpokládají.  zdůvodnit požadavky na otázky kladené ve výuce. a) Zahájení výuky Výuka by měla začínat přesně (ať už ve škole zvoní. postojů.  uvést požadavky na vystupování učitele ve výuce. Jaký význam má oddělování výuky od přestávek a dodržování tohoto časového rozvrhu učitelem? 2. 9. 7. co je ve výuce čeká. WWW-stránky http://www. ISBN 80-210-0846-6. Zásadní vliv na úspěšnost má způsob. Učitel vychází přitom z přípravy. Totéž pak oprávněně může požadovat od žáků. aktivní učení.2 REALIZACE VYUČOVÁNÍ Eva Marádová Klíčová slova: vedení žáků v průběhu výuky. vzájemné ovlivňování. ? Otázky ke studiu 1. v jejímž rámci měl možnost promyslet. pedagogická komunikace. aby se žáci co nejvíce naučili. zapojení motivačních faktorů. E. Kurikulum proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. První činností učitele bývá kontrola přítomnosti žáků a zápis do třídní knihy. 2004).cz Školský zákon 561/2004 Sb. učitel provede orientační zjištění jejich připravenosti na výuku.  porovnat vhodnost využívání různých prostředků pedagogické komunikace. Pokud se zdrží. Tím. požadavky na vystupování učitele. Tradičně v našich školách při příchodu učitele do třídy se žáci postaví na svoje místo. že žáci jejich prostřednictvím získají požadované vědomosti a dovednosti. Vedení žáků ve výuce je složitý proces založený na citlivé interakci mezi učitelem a žáky.Výuka jako interaktivní proces WALTEROVÁ. pozdraví se s nimi a zahájí hodinu.1 VEDENÍ ŽÁKŮ V PRŮBĚHU VÝUKY Při realizaci výuky učitelé navozují takové učební aktivity. přenášení nálad. Jak zahájí hodinu učitel.  popsat postupy při aktivním zapojování žáků do výuky. k jakým cílům bude výuku směrovat a jaké prostředky využije. měl by se omluvit.2. že učitel přichází do výuky včas.rvp. otázky ve výuce. Proč musí učitel důsledně kontrolovat přítomnost žáků ve třídě v každé vyučovací hodině? b) Motivační vstup První učitelova slova žáci zpravidla očekávají se zájmem. Brno : MU.msmt. hraje hudba nebo je sledování času úkolem vyučujících). (ze dne 24. Jeho základem je pedagogická komunikace.

Tyto tendence jsou žádoucí a učitel by je měl podporovat. 2007. Jak již bylo zdůrazněno v předcházející kapitole.. jaké faktory mohou způsobit. KASÍKOVÁ. co si uvědomí. než učitel předpokládal. a kol. že bylo třeba postupovat jinak (příp. kdy ostatní žáci se snaží tiše samostatně pracovat. v publikacích: CANGELOSI. že některý z nich nepochopil zadání. činnost bez vysvětlení ukončí. důležitá je systematická práce s výukovými cíli. zadá samostatnou práci a potom v jejím průběhu objasňuje instrukce nebo podává doplňující informace. když zjistí. Vysvětlete vliv vhodného časového rozvržení samostatné práce. J. že žákům chybějí předpoklady k realizaci zamýšlených činností (neznají fakta. sledování projevů žáků i vypořádání se s případným nežádoucím chováním. Správné časové rozvržení hodiny předpokládá určité pedagogické zkušenosti. Měli by tak získat jasnou představu o stavu. přeruší činnost všech žáků. napomíná hlasitě žáka v situaci. Přiměřenými organizačními opatřeními učitel (jako dobrý manager) zabezpečí. H. změnit jejich pořadí. kterého mají za pomoci učitele dosáhnout. K běžným situacím patří. čím později a co mohou od této hodiny očekávat. V této souvislosti se proto doporučuje sdělit žákům na začátku výuky: čím se budou zabývat napřed. že výuka má jiný průběh. Učitel by měl být schopen citlivě reagovat na průběh výuky a podle něho rozhodovat. H. prezentace a diskuze na efektivitu výuky. Vyučovací hodina má mít jisté tempo a spád.S. 2. c) Průběh výuky Plynulý průběh činností ve výuce svědčí o promyšlenosti učitelovy přípravy. Strategie školní třídy. Ostatní stále pracují. Zkušený učitel dokáže neplánovanou aktivitu žáků v pozitivním smyslu využít. & Seznamte se s komponentami a možnostmi využití třídního managementu např. Praha: Portál. kdy dá žákům pokyn ke změně činnosti. ISBN 978-80-247-1734-0. Jak byste tuto situaci řešili? d) Ukončení výuky . VALIŠOVÁ. Třídní management (proces vytváření podmínek příznivých pro zapojení žáků do učebních aktivit) zahrnuje uspořádání učebního prostoru. udržení situací učení. 1994. či použít jiné prostředky výuky. jehož řešení mají prezentovat a ve třídě diskutovat. neporozuměli učivu z minulé hodiny apod.). jak cíle přeformulovat. Významným aspektem přechodu mezi činnostmi jsou individuální nároky žáků na čas potřebný k vyřešení zadaných úkolů. zahájí činnost a poté. V tomto případě musí učitel aktuálně rozhodnout. ? Učitel v úvodu hodiny napsal na tabuli: „Tématem hodiny je…“ Diskutujte motivační efekt tohoto postupu. ? Popište. Praha : Grada. Samostatnou práci ukončilo pět žáků. ale teprve při realizaci ve výuce může zjistit.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi něčeho zajímavého a užitečného. pokud učitel:      několikrát stejným způsobem opakuje pokyny (žáci je stále nemohou pochopit). že žáci kladou otázky či vyslovují své názory. V přípravě na výuku si sice promyslel konkretizaci cílů učivem v určité posloupnosti. aby žáci ve výuce pracovali bez zbytečného vyrušování. Pedagogika pro učitele. Práce s výukovými cíli vyžaduje jistou pohotovost a pružnost učitelova rozhodování. Plynulý průběh výuky se komplikuje. nemá k dispozici určité materiály). Žáci ve skupinách pracují na úkolu. kteří chtějí výsledky prezentovat. Ani při nejpečlivěji vypracované přípravě nemůže mít učitel jistotu o skutečném průběhu výuky. ISBN 80-7178-014-6. ? 1.

7. Zdroje informací: KŘIVOHLAVÝ. Činnosti realizované v závěru hodiny vyžadují svůj čas: zpětná vazba. snaha o porozumění ostatním. A. jak bude komunikace probíhat. rámcově připravenou (učitel na základě svých zkušeností s opakujícími se pedagogickými situacemi dokáže odhadnout. zadání domácího úkolu. 2005. vzájemné výměny informací. ISBN 80-210-1070-3 NELEŠOVSKÁ. jakým učitelé s žáky komunikují a jednají. ale zprostředkovává také emocionální stavy. jichž bylo dosaženo. která probíhá mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Podle míry připravenosti komunikace můžeme rozlišit pedagogickou komunikaci:   detailně připravenou. 2001. hromadná – dána počtem účastníků. jednostranná a dvoustranná – monolog nebo dialog. Praha : Portál. aby učitel na závěr hodiny pochválil žáky za vykonanou práci a shrnul výsledky. Řeč těla. VYBÍRAL. mezilidské vztahy a postoje. Praha : Portál. 137 s. Tyto situace učitel může stěží předvídat. žák vnímá reakce učitele. činem. J. Jde o komunikaci: a) verbální (komunikace slovem mluveným či psaným). b) nonverbální (mimoslovní). ISBN 80-7178-291-2. orientace na pozitivní jevy a stránky osobnosti. takt. jiným tištěným materiálem.2 PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Základní předpokladem úspěšné realizace výuky je určitá úroveň pedagogické komunikace. se významně podílí na atmosféře výuky i na celkovém klimatu školy. citlivý přístup. Z. MU Brno 1995. pohoda. „face to face“ (tváří v tvář).. počítačem. Pedagogická komunikace není jen výměnou informací. Praha : Svoboda. A. Při realizaci výuky učitel využívá různých prostředků pedagogické komunikace. odhadnout „vývoj“ událostí. Často jde o situace emocionálně vypjaté. tj. nepřipravenou. ISBN 80-247-0738-1. kterou má učitel promyšlenou a připravenou předem (má podobu „naprogramované komunikace“). Způsob. umí odhadnout pravděpodobný vývoj událostí. tolerance. objektivita. citlivé a taktní jednání a vystupování učitelů pozitivně ovlivňuje následné reakce žáků. Psychologie lidské komunikace. KŘIVOHLAVÝ. . kdy je nutné vcítit se do stavu ostatních účastníků. úklid pomůcek. Jak si navzájem lépe porozumíme. 1988. ISBN 80-7178-582-2. učitel ji využije k rekapitulaci učiva. možné důsledky a pohotově a správně zareagovat. trpělivost.: Komunikace ve škole. didaktickou technikou. nepřímá – informace je přenášena a zprostředkována učebnicí. které jsou typické pro pedagogickou praxi. c) jednáním. vzájemná důvěra. Pozdní ukončení svědčí o nezvládnutém time-managementu. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. & Prostudujte problematiku sociální interakce a komunikace v odborné literatuře. MAREŠ.. která se odehrává v jedinečných a neopakovatelných pedagogických situacích. 263 s. Také případný odchod žáků z učebny by měl probíhat organizovaně. ale musí je bezprostředně řešit.Výuka jako interaktivní proces Je žádoucí. PEASE. 2000. předáváním sociálních zkušeností či organizačních pokynů. televizí. které se ve výuce vzájemně prolínají. se zpětnou vazbou – učitel má možnost přijímat reakce žáka. ? Pedagogická komunikace by neměla být jednostranná.J.2. Zdůvodněte toto doporučení. Zaměřte se na ty prostředky komunikace. Pedagogickou interakci a komunikaci by měl v každé situaci charakterizovat: klid. Pokud chvilka času zbývá. Hodina by měla skončit přesně. Praha: Grada. J.  V rámci výuky může probíhat pedagogická komunikace      přímá – hovoří učitel s žákem. Kultivované vyjadřování.

Tomu pomáhá pečlivé sledování každého i malého pokroku u jednotlivých žáků. v němž výuka probíhá. nepoužívá spisovné výrazy. Podpora aktivního zapojení žáků do výuky nesmí však být samoúčelná. gesta. ? Popište prostředky nonverbální komunikace nejčastěji používané učitelem v interakci se žáky. umí naslouchat svým žákům. kterou chce učitel navodit). závažnosti sdělení. zachytit signály a náznaky toho. aby učitel zvládl současně několik činností. Je schopen „zvládnout“ hlasem. často opakuje určitá slova. Nejčastější komunikační chyby při realizaci výuky u začínajících učitelů:         hovoří příliš tiše nebo i příliš rychle. Ta žákům poslouží k identifikaci případných problémů i při hodnocení úspěšnosti vlastní práce. emocionalita řeči. nekontroluje mimiku. není schopen zachytit projevy žáků. Aktivitu žáků ve výuce lze podpořit také pravidelným informováním o tom. přiměřená rychlost řeči (dle věku žáků a náročnosti sdělení). že se v zadní lavici děje něco nežádoucího.2. reprodukuje zpaměti naučený text nebo naopak hledá těžko slova. že se určitou činností zabývají už příliš dlouho. Základní požadavky na učitelův projev:          obsahová (věcná) správnost slovního projevu. projevuje nervozitu neustálým pohybem rukou. přešlapuje. vhodná dynamika řeči a intonace (práce s hlasem – síla hlasu. zda pracují s předpokládanou mírou samostatnosti. správné frázování (členění proudu slov do celků. K podpoře a povzbuzení je třeba poskytovat žákům konstruktivní zpětnou vazbu. Pokud se pozornost žáků během výuky snižuje. aby se snažili zúročit své silné stránky.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Pro začínající učitele je důležité. jak . pauzy). potlačit případné nedostatky a vytvářeli si tak svůj vlastní osobitý způsob výuky. zaujímá strnulý postoj. slovní spojení. akustických podmínkách. ale umožňovat osvojování plánovaných dovedností. kdy verbální a nonverbální sdělení nejsou v souladu.3 PODPORA AKTIVNÍHO ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO VÝUKY V průběhu výuky učitel sleduje. pohyby). 7. spisovná mluva a adekvátní slovník. dokázal poskytnout individuální podporu jednotlivcům a zároveň pracovat dál s celou třídou. dělá zbytečná gesta. nemonotónní mluva). Uveďte příklad pedagogické situace. na atmosféře. kolik času bude věnováno jednotlivým činnostem. prostorovém rozmístění. mimika. svírá učebnici. může to například znamenat. drží se stolu. nereaguje na ně. a diskutujte o možných důsledcích. s jakým zájmem se žáci do jednotlivých aktivit zapojují. Dobrý učitel vytváří pro komunikaci vhodné podmínky. O dění ve třídě je třeba mít stálý „přehled“. přiměřená hlasitost řeči (závisí na počtu žáků. vhodná a vyvážená neverbální komunikace (pohledy. vzájemná vyváženost obsahu a formy sdělen. papíry. Dokáže citlivě (verbálně i nonverbálně) reagovat v aktuálních pedagogických situacích. Pro udržení správného tempa výuky je často nutné. že celkové tempo je příliš pomalé (žáci se nudí) nebo příliš rychlé (žákům unikají souvislosti). Pečlivé sledování postupu práce žáků a poskytování zpětné vazby umožňuje učiteli zvážit. neudržuje zrakový kontakt se žáky. Zkušení učitelé dokáží např. zrakem a sluchem prostor. Stanovení časového limitu pomalejší žáky nutí k rychlejšímu tempu práce. improvizuje a ztrácí souvislosti.

diagnostické a klasifikační. plynule. řečnické. jsou prostředkem řízení třídy (žáci se zklidní. jak žáci učivu porozuměli. tyto otázky klade většinou učitel. nasměrují pozornost žáků k zadanému úkolu. za kterých by bylo vhodné je použít. při potížích formulovat otázku jinak. vytvořit pro žáky bezpečné prostředí. zapojit otázkami do aktivní činnosti celou třídu. projevuje a dokládá zájem o prezentovanou problematiku. jevů. uvádí jasné definice nových pojmů. udrží pozornost). napřed klást otázku. postupně zvyšovat náročnost kladených otázek. hodnot. umožňují žákům vyjádřit své pocity. vtahují i méně aktivní žáky do diskuze. jsou podnětem k aktivizaci poznávacích. parafrázuje. expoziční. ověřují. motivační. k přemýšlení. s ohledem na schopnosti žáků. pomáhají zopakovat a upevnit učivo. Vliv kladení otázek na aktivizaci žáků se odvíjí od způsobu jejich uplatňování ve výuce. učitel při výkladu používá spojovací slova a fráze. Uveďte v kontextu prostředí školy konkrétní příklady těchto typů otázek a specifikujte okolnosti. využívat odpovědí žáků (i nesprávných) pozitivním způsobem. pokud:       se vyjadřuje výstižně. potom vyvolat žáka. používá v souladu prostředky verbální i nonverbální komunikace (hlas. správně načasovat otázky a pauzy mezi nimi. Význam kladení otázek lze shrnout:         povzbuzují žáky k přemýšlení a k usnadnění pochopení postupů. dává žákům příležitost klást otázky a hodnotit. b) edukační – rozlišují se otázky podle průběhu pedagogického procesu a podle užívaných vyučovacích metod. postoje. používá příklady z praxe. Otázky kladené ve výuce představují impulsy k činnosti. Diskuze . výuka probíhá v logické návaznosti. žáci ve třídě se učí také z odpovědí svých spolužáků. fixační. názory. efektivně využívat písemné otázky. logicky správně. uzavřené.Výuka jako interaktivní proces by měla výuka pokračovat a plán hodiny v případě problémů korigovat podle okamžitých potřeb. Kdy a jak se ptát? Je třeba:             formulovat otázky srozumitelně. dát najevo zájem o žákovu odpověď – dívat se do očí. gesta). např. ? Učitel může v komunikaci s žákem uplatnit otázky otevřené. pomáhat žákům hledat správné odpovědi. Kladení otázek K základním stavebním prvkům verbální komunikace patří otázka. nezesměšňovat odpovědi. jsou povzbuzením. Otázky plní v pedagogické komunikaci funkci: a) organizační – otázky mají většinou věcný. aby ostatní žáci naslouchali. používá přesné jazykové formulace. zajistit. citových a volních procesů. citově neutrální charakter. osobní. ale mohou je vznášet i žáci. Aktivitu a pozornost žáků učitel neztratí ani použitím metody výkladu.

sarkasmem či ironií (které jsou fakticky projevem agrese). jejichž hlučnost nepůsobí rušivě. že neexistují žádné pevně stanovené normy přijatelnosti (co je pro jednoho učitele v určitém kontextu vyhovující. neměly by tyto nároky zásadně ovlivňovat (omezovat) učitele při výběru učebních aktivit. Není se čeho bát. aby na sebe viděli a mohli se řídit základními pravidly komunikace.     Je intelektuálně podnětné. o způsobu řešení úlohy. Je na učiteli udržet přirozenou rovnováhu mezi použitými technikami řízení výuky a očekávanými učebními výsledky. Patrně zlepšuje atmosféru. opuštění lavice v souvislosti s volným pohybem po třídě při plnění zadaného úkolu. pokud jsou učební činnosti dobře řízeny a plní svůj účel. Zamyslete se a diskutujte:  Jak provést zápis na tabuli a neotáčet se k žákům zády?  Je výhodnější psát záznam na tabuli před žáky (při vysvětlování učiva) nebo ho připravit na tabuli předem?  Jaké výhody a nevýhody má promítnutí osnovy záznamu zpětným projektorem? V souvislosti s pedagogickou komunikací se při realizaci výuky věnuje pozornost i problematice „školního“ humoru. poskytuje podmínky pro osobní rozvoj. a tudíž se zvýšené hladině hluku v učebně nevyhneme. Prostor pro aktivní zapojení do výuky žákům poskytuje diskuze. Především si učitelé musí uvědomit rozdíl mezi pozitivním působením humoru a jízlivostí. aby tuto normu respektovali.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Kladení otázek není pouze doménou učitele. že humor nepůsobí na učební výsledky přímo. na začátku nebo v průběhu hodiny. Ukazuje se. Hluk ve třídě Každý učitel má vlastní normu přijatelné hladiny hluku. Umožňuje sledovat pokrok žáků. V každém případě by měl důsledně od žáků vyžadovat. však ví. dělí se o zkušenosti se spolužáky. Problémy s hlukem a pohybem žáků mohou vyvstat také v souvislosti s aktivním zapojením žáků do řešení úkolů. že je velmi nebezpečné bavit třídu na úkor některých žáků či kolegů. komunikativních a interakčních). Pro diskuzi je třeba vytvořit vhodné prostorové uspořádání učebny. ? Začínající učitelé mívají často problémy s tím. udržuje motivaci a zájem žáků o dané učební činnosti. který má smysl pro humor. Uplatňování humoru ve škole není jednoduchou a jednoznačnou záležitostí. Řízení pohybu žáků a hladiny hluku K důležitým aspektům dovednosti učitele efektivně řídit výuku patří kontrola pohybu žáků po učebně a snaha o zachování dostatečného klidu. zjišťovat stupeň porozumění. K pohybu žáků dochází zpravidla v následujících situacích: a) při rozdávání a úklidu pomůcek. může jiný učitel považovat za neúnosné). Je žádoucí navodit příznivou atmosféru k žákovu učení milým úsměvem a dobrou náladou. Žáci se učí strategii učení – sledují výkony svých vrstevníků. podněcuje zájem žáků. Problém spočívá v tom. Aktivní učení žákům poskytuje prostor pro samostatnou činnost. Žáci mají možnost klást otázky a reagovat na výroky svých spolužáků. Učitel. že například kooperativní činnost žáků ve skupinách předpokládá vzájemnou komunikaci. diskutují o postupech a strategiích řešení. pro rozhodování o organizaci této činností. efektivně napomáhá rozvoji důležitých dovedností (organizačních. . b) při hromadném přesunu žáků (nutno dodržovat určitá pravidla vzhledem k ochraně zdraví a bezpečí žáků). jak vést záznamy do sešitů žáků a se zápisy na tabuli. I když je řízení pohybu žáků po třídě a sledování hladiny hluku důležité. Žákům se líbí. povzbuzovat žáky k vyššímu výkonu. Současně je však třeba si uvědomit. Žáky rozmístit tak. sešitů aj. Do výuky zařazuje takové aktivity.

A KOL. Praha : Portál. 1995. Praha : Portál. Komunikace ve škole. Praha : Portál. VALIŠOVÁ. Praha : Svoboda. Brno : MSD. ISBN 80-86633-04-7. multimedia. J. kooperativní škola. aj. M.. ISBN 80-7178-014-6. Brno : MU. A.S. ISBN 978-80-247-1734-0. Praha : Grada.Výuka jako interaktivní proces & Obsáhlou informaci o školním humoru naleznete v publikaci: MAREŠ. otázky a pokyny žákům podány srozumitelně. 1996. H. ŠVEC. 2003. MAREŠ. 2002. Praha : Portál. Hradec Králové : Gaudeamus. KŘIVOHLAVÝ. Praha: Portál. Zadání pro individuální práci má učitel pečlivě připravené. ISBN 80-210-1070-3 7. J. H. výpočetní technika ve výuce. Praha : Portál. ] Po prostudování kapitoly budete schopni: . 2000. 1995. neztrácí čas. Pedagogika pro učitele. ISBN 978-80-7367-434-2. ISBN 80-7041-604-1 ŠIMONÍK. Kooperativní učení. O. ISBN 80-247-0738-1. 2007. OBST. Učitel se pohybuje po třídě. ISBN 80-210-1070-3 NELEŠOVSKÁ. PEASE. & Doporučená literatura CANGELOSI. 1997. ISBN 80-7178-291-2. ISBN 80-7178-582-2. 1996. KALHOUS. začátky a konce činností jsou zřetelné. Hodiny mají rytmus. KŘIVOHLAVÝ.. 2005. VYBÍRAL.. Z. SVATOŠ. KASÍKOVÁ. CH. Brno: MU. Strategie školní třídy. J. ISBN 80-7178-032-4. Praktikum didaktických dovedností. Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Brno : MU. Zbytek třídy pracuje. 2001. J. KASÍKOVÁ.. Žáci se učí řídit své vlastní učení. Jak si navzájem lépe porozumíme. 1995. ISBN 80-7178-167-3. V. 1988. 7. Úvod do školní didaktiky. jsou vedeni k odpovědnému dokončení úkolů. učební pomůcky. A. Praha : Grada. KYRIACOU. i když se věnují jednotlivým žákům nebo malé skupině. O. a kol. KŘIVOHLAVÝ. didaktická technika. ISBN 80-7178-253-X. Klíčové dovednosti učitele.4 V ČEM SPOČÍVÁ EFEKTIVNÍ REALIZACE PŘIPRAVENÉ VÝUKY? Výuka úspěšných učitelů začíná a konči ve stanoveném čase. H. 2002. 1994. Komunikace ve škole. J. J. kontroluje práci žáků a udržuje tak jejich pozornost. KARNSOVÁ. Praha : Portál. Řeč těla. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. ISBN 80-210-1365-6. učebnice. Učitelé mají po celou dobu přehled o dění ve třídě. Školní didaktika. Psychologie lidské komunikace. T.2.3 MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY VÝUKY Eva Marádová Klíčová slova: materiální didaktické prostředky výuky. Z.

Zobrazení a znázornění předmětů a reality modely – statické. Volba materiálních prostředků závisí na  vymezených výukových cílech.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi      popsat funkci základních materiálních didaktických prostředků výuky. mapy. které způsobí. To se děje zejména při jejich nadměrném a nepromyšleném využívání. vysvětlit vliv nových technických výukových prostředků na proces edukace. zobrazení – obrazy. Vliv výukových prostředků na proces edukace se může při nesprávném didaktickém využití dokonce projevit kontraproduktivně. umělecká díla jevy a děje – fyzikální.  dosavadních vědomostech a dovednostech žáků. a tím i jeho efektivnost. které pozitivně. anebo negativně ovlivňují výukový proces. Klasifikace materiálních prostředků výuky A. návody doplňková a pomocná literatura – časopisy Pořady a programy prezentované didaktickou technikou pořady – televizní. CD přehrávač pro diaprojekci. 7. technikou zvukové záznamy – magnetické. prezentace did. Učební pomůcky Originální předměty a reálné skutečnosti přírodniny – v původním stavu nebo upravené výtvory a výrobky – přístroje. navrhnout učebnu svého předmětu s funkčním vybavením materiálními didaktickými prostředky. dynamickou projekci videotechnika.  podmínkách realizace výuky (vybavení a prostorovém uspořádání učebny).1 MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY VÝUKY A JEJICH KLASIFIKACE V současnosti existuje široká škála materiálních didaktických prostředků vhodných pro využití v edukačním procesu s cílem usnadnit realizaci výukových cílů. tabulky. Technické výukové prostředky Auditivní technika Vizuální technika Audiovizuální technika žákovské soupravy pomůcky pro tělesnou výchovu magnetofon.  odborných znalostech a didaktických dovednostech učitele. stavebnicové aj.3. Zařazení učebních pomůcek do výuky a časté používání technických prostředků však nemusí být automaticky přínosné. že žáci jsou postupně odsouváni do role pasivních příjemců informací. Výběr prostředků výuky musí být výsledkem zvažování řady faktorů. rozhlasové programy – počítačové Speciální pomůcky B. zpětnou projekci. charakterizovat učebnici jako didaktický prostředek výuky. chemické aj. optické Textové pomůcky učebnice pracovní materiály – pracovní sešity. formulovat zásady práce učitele s materiálními didaktickými prostředky. televizní technika .

Výukové prostory a jejich vybavení Učebny Standardní – tabule klasické. notebooky Pracovní oděv. seznamujte se s jejich obsluhou a údržbou. prostředky mají ve výuce funkci informační. cvičební úbor zpětnovazební systémy. Učební pomůcky vybírejte s ohledem na cíle výuky a věk žáků. které zamýšlíte využít. hudební sály E. Umožňují naplňovat zásadu názornosti. Před zahájením výuky ověřte funkčnost prostředků. formativní a však didaktickou. osobní počítače. Vybavení učitele a žáka Psací potřeby Kreslící a rýsovací potřeby Kalkulátory. 7. jak se v posledních letech změnilo ve školách pomůckové vybavení pro výuku jednotlivých předmětů.3. naučte se s nimi pracovat a ověřte si možnosti jejich využití ve výuce. pomáhají v procesu řízení a hodnocení učitele věnovaný přípravě výuky. motivují strukturují nové poznatky. Technické výukové instrumentální. Sledujte nabídku výukových pomůcek a technických prostředků na trhu. Rozvojem informačních technologií řada starších. především žáky. Šetří čas tempo učení. zprostředkovávají a výsledků výuky.Výuka jako interaktivní proces multimediální systémy na bázi počítačů Technika řídící a hodnotící C. . které máte ve škole k dispozici. ? Uveďte příklady z praxe. žákům umožňuji regulovat vlastní Z výše uvedeného přehledu v tabulce je patrné. trenažéry ? Určete jaké funkce ve výuce mohou plnit jednotlivé materiální prostředky uvedené v tabulce. pracovních listů) se rozšířilo díky lepší dostupnosti technických prostředků (kopírek). tradičních pomůcek (modelů) postupně ztrácí na významu. Které z těchto materiálních prostředků budete využívat ve výuce nejčastěji. magnetické odborné učebny učebny s audiovizuální technikou počítačové učebny Laboratoře Školní dílny Tělocvičny. které jen výjimečně? Zdůvodněte. že využívání určitých pomůcek (např.2 DOPORUČENÍ PRO PRÁCI UČITELE S UČEBNÍMI POMŮCKAMI A DIDAKTICKOU TECHNIKOU     Informujte se o didaktických prostředcích výuky. Porovnejte výhody a nevýhody klasických pomůcek s možností využívat multimediální systémy na bázi počítačů. Organizační a reprografická technika Fotolaboratoře Kopírovací a rozmnožovací stroje Rozhlasová studia a videostudia Počítače a počítačové sítě Databázové systémy D.

Fólie pro zpětný projektor Využívání zpětného projektoru ve výuce má řadu předností.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi       Zajistěte. Pouze usměrňujte pozornost žáků. jaké umožňuje výuka.3. Charakterizujte z didaktického hlediska oba typy tabulí. např. upřednostňujte metody. pomáhají učitelům při přípravě a realizaci vyučování. vymezuje obsah a rozsah učiva a poskytuje podklady pro získávání intelektuálních a praktických dovedností. odhalování – část fólie lze zakrýt papírem a postupně odhalovat části textu. jako obecný model scénáře vyučovacího procesu. Jsou určeny pro žáky jako základní učební pomůcka.   . zapojte je dle okolností do přípravy a realizace pokusů. je nutné jej předem vyzkoušet za stejných podmínek. jako prostředek komunikace žáka (případně učitele) s učivem. porovnejte možnosti jejich využívání. z hlediska vztahu k procesu výuky. aby všichni žáci při prezentaci dobře viděli. který konkretizuje výchovné a vzdělávací cíle učebních osnov. při nichž žáci experimentují. nakreslit nebo nakopírovat) texty či nákresy. Poznámky k využívání vybraných typů učebních pomůcek a didaktické techniky Rozmnožované materiály Reprografická technika je ve školách využívána ke zhotovování kopií textů i obrázků. Jakých chyb se podle vás při práci s tabulí dopouštějí začínající učitelé? 7. oživení – na fólii lze pohybovat– siluetami nebo barevnými fóliemi a vytvořit tak animaci. aby nedošlo k porušování autorských práv (udávat prameny. Na fólie si může učitel připravit (napsat. Aktivizujte žáky. Fólie lze uchovávat pro další použití. Při výuce nepopisujte slovy to. které jsou vhodnou pomůckou pro skupinovou i samostatnou práci žáků. Kromě jednoduchého promítnutí technika umožňuje:     překrývání – postupným překrýváním fólií vznikne složité schéma. stanovených učebními osnovami. Kvalita učebnic (především soulad předloženého učiva s příslušným rámcovým vzdělávacím programem) je pod garancí MŠMT posuzována nezávislými experty.3 UČEBNICE K výukovým pomůckám. ? K základnímu vybavení každé třídy patří klasické tabule (černá nebo bílá). Úkolem učebnic však není jen zprostředkovat učivo. Zde je třeba kontrolovat. Tyto materiály mají většinou podobu pracovních listů nebo testů. kombinování – jedna fólie je popsaná nestíratelným fixem a na ní se ve výuce doplňují údaje fixem stíratelným. aby se žáci naučili pracovat s knihou jako informačním zdrojem. Pokud je k tomu škola vybavena. Při všech činnostech s materiálními didaktickými prostředky je třeba dodržovat pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti práce. jako konkretizaci projektu didaktického systému daného vyučovacího předmětu nebo jako základní vyučovací a učební prostředek.  z hlediska učebních osnov. Učebnice lze charakterizovat z různých hledisek. Zařadíte-li do výuky experiment. objevují nové skutečnosti a získávají nové poznatky. co je zřejmé z dané pomůcky. V případě kladného vyjádření je učebnice zařazena do Seznamu učebnic MŠMT a školy ji mohou bez obav nabídnout žákům. které významně přispívají ke zkvalitnění výsledků vzdělávání. Jako součást kurikulárního projektu přibližují didakticky transformované obsahy školního vzdělávání žákům. Poskytují vhodný materiál k tomu. patří učebnice. z nichž je čerpáno). např. z hlediska pedagogické komunikace. které v případě potřeby žákům prezentuje.

Nejčastěji jsou využívány: . řídící proces výuky. Vhodně koncipovaná učebnice musí stejně jako výuka podporovat aktivitu žáků vedoucí k dosažení kognitivních cílů. čítanka. které jim umožní vyhledávat. Významným momentem při tvorbě učebnic jsou i hlediska axiologická.). metodická příručka. Jde o to. O způsobu používání učebnice v procesu výuky rozhoduje učitel.  formativní (aby se osvojené systémy vědomostí a dovedností staly vnitřními hodnotami žáků. Učebnice jsou pro žáky zdrojem poznávání. kontrolní a sebekontrolní. K základním požadavkům souvisejícím s modernizací výuky patří širší zavádění informačních technologií. charakteru vyučovacího předmětu i na způsobu zpracování učebnice. pracovní sešit. kterou musí získat učitelé i jejich žáci. 7. příp. založeného na jejich vlastní aktivní činnosti. aby se zvětšil rozsah všeobecného vzdělání o tzv. osnovu textu. které jsou v současné době k dispozici. Aktuální je otázka výběru učiva v učebnicích – rozlišení základního a doplňkového učiva.  metodologické (aby si žáci osvojovali i metody poznání). reprodukovat text aj. umět sdělit hlavní myšlenku. V rámci kurikulární reformy jsou řešeny problémy. organizační  plánovací.   motivační a sebevzdělávací. Používání učebnice se odvíjí od vzdělávací strategie. která preferuje u žáků rozvíjení dovedností pracovat s textem (naučit žáky číst s porozuměním. rozvíjení hodnotové orientace žáků. V mnoha vzdělávacích oborech. ? Vyberte jednu ediční řadu učebnic a proveďte jejich analýzu z hlediska očekávaných výstupů a vzdělávacích strategií RVP.4 VÝPOČETNÍ TECHNIKA VE VÝUCE Informatizace výukových činností se dostává do popředí zájmu pedagogické teorie i praxe. Komplexní pojetí učebnice předpokládá.3. jak u žáků rozvíjet dovednosti. jejich vztahů a struktur. Jen tak může být školami využívána rozsáhlá nabídka výukových programů. vypracovat výpisky. které rozšiřují možnosti jejich uplatnění ve školní praxi Takový knižní soubor tvoří zpravidla učebnice. počítačovou gramotnost. a to v závislosti na cílech vyučovacího předmětu. zpracovávat a využívat informace podle vlastních potřeb. že bude nejenom nositelem obsahu vzdělávání. ale také prostředkem řízení učení žáků. etický aspekt. rozvíjení pojmů. druzích a stupních škol byly doplněny dalšími publikacemi. atlas. slovníček.Výuka jako interaktivní proces Učebnice plní funkce: didaktické (z hlediska struktur cílů procesu výuky)  informativní (zprostředkování informací o učivu).

ŠIMONÍK. ISBN 80-210-1365-6. O. Připojení multimediálních počítačů do informačních sítí zlepšuje přístup škol k informacím a umožňuje rozvíjet nové formy komunikace mezi školami. Z. 2007. KASÍKOVÁ.. aj. Brno : MSD. databázovými systémy. Učitelé i žáci pracují s textovými a grafickými editory. a kol. ISBN 978-80-247-1734-0 . H. CAD systémy. PRÚCHA. Pro zvyšování názornosti výuky je využívána grafika (3D) a virtuální realita. Zařadit je lze jak do individuální. 2007. O. VALIŠOVÁ. J. CH. J. zejména učebnic a encyklopedií. ŠVEC. které podporují rozvoj klíčových kompetencí žáků. aj. Multimedia umožňují vybudovat na školách multimediální učebny vybavené multimediálním počítačem. SKALKOVÁ. ISBN 978-80-247-1821-1. ISBN 80-86633-04-7. 2003. Úvod do školní didaktiky. Školní didaktika. ISBN 80-7178-253-X. simulační programy umožňující žákům modelovat vybrané procesy. Pedagogika pro učitele. Praha : Portál. Praha : Portál. Obecná didaktika. : S využitím informačních technologií připravte prezentaci na téma využívání ICT jako prostředku ve výuce předmětů studovaného oboru. & Doporučená literatura KALHOUS. Klíčové dovednosti učitele.. data-video projektorem. 1996. didaktické hry koncipované zábavnou formou. ISBN 978-80-7367-434-2. Praha : Portál. který využívá hypertextovou formu. Moderní pedagogika. H. že v příštích letech dojde k velkému rozšíření elektronických publikací. ISBN 80-7178-170-8. Brno : MU. tabulkovými kalkulátory. Praha : Grada. V. vizualizérem a velkou projekční plochou.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi     programy určené pro procvičování učiva. 1996. Lze předpokládat. KYRIACOU. elektronické učebnice a encyklopedie obsahující text. Dostupná prezentační technika umožňuje aplikovat ve výuce inovativní formy a metody. Praha : Grada. OBST. 2002. 1997. Praktikum didaktických dovedností. kdy se obrazovka počítače nahradí projekčním panelem. tak i hromadné výuky.

kvalitativní analýza.1 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ UČITELE Zuzana Hadj Moussová Klíčová slova: pedagogická a psychologická diagnostika. DIAGNOSTIKA 8. speciální pedagog). ale často jsou tatáž data využívána jak pro pedagogickou tak i psychologickou diagnostiku. použitou metodou. sociometrie DIAGNOSTIKA V PRÁCI ] Po prostudování kapitoly budete schopni: V práci učitele se propojují pedagogické dovednosti a znalosti se znalostmi a dovednostmi psychologickými . speciální pedagog a v některých specifických případech další odborník (pediatr. případně pro kvalifikovanou spolupráci s odborníky jiných profesí (psycholog.1. založené na . některé z nich jsou typičtější pro učitele.). které známe –. že do diagnostického procesu vstupuje kromě vědomostí a zkušeností odborníka (psycholog. testové metody. Ponecháme-li stranou specifické případy.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 8. V této kapitole se budeme věnovat jedné z oblastí psychologické vybavenosti učitele a to diagnostickým dovednostem. kterou chceme měřit a jestli nevnáší určité omezení následné interpretace výsledků. 8. rozhovor. VYMEZENÍ DIAGNOSTIKY A JEJÍ MÍSTO V PEDAGOGICKÉM PROCESU Termínem „diagnostika" označujeme proces rozpoznávání nějakého jevu. že výsledky diagnostických postupů z různých zdrojů se pro práci učitele prolínají a spojují k vytvoření uceleného obrazu situace žáka (případně jeho rodiny). vývoj diagnostikování specifických poruch učení).jde o to. Pokud jde o odborníka –. Ke kvalitní pedagogické práci potřebuje tedy učitel též základní vědomosti a dovednosti v oblasti diagnostiky. vychovatel). Použitím diagnostické metody získáme vzorek chování. jestli odpovídá vlastnosti.diagnostika. Jsou to reakce. Charakter těchto odpovědí je strukturován typem podnětů .oboje je nutné. Student po prostudování kapitoly    by měl být seznámen s možnostmi i omezením diagnostických metod. aby učitel mohl své pedagogické kompetence efektivně využívat podle situace mezi žáky i u jednotlivých žáků. aby tak mohl učitel pracovat se žákem se znalostí daného stavu. Budeme se tedy zabývat diagnostikou používanou v pedagogickém kontextu a pro účely pedagogického použití. Roli hraje také diagnostický nástroj –. psycholog. Při použití diagnostických metod je nutné znát možnosti i limity pedagogické a psychologické diagnostiky. jiné jsou vyhrazeny psychologům. & Například ke zjišťování úrovně matematických schopností nejčastěji používáme testy.1.tj. který dané metody používá. typ metod i odborník. Kapitola by měla přinést studentům základní orientaci v diagnostických postupech pro vlastní využití. pedagog) i stav poznání v daném oboru (viz např. Tím je vymezena oblast. by měl vědět kdy.to znamená. V oblasti školství se na diagnostických šetřeních zpravidla podílejí pedagog (učitel. diagnostické metody. výkony. psychiatr a pod. odpovědi na kladenou otázku. jeho nejčastějším spolupracovníkem je poradenský nebo školní psycholog. pozorování. jejich příčin a souvislostí. Používané metody nejsou naprosto přesně odděleny. by se měl orientovat v základních metodách pedagogické i psychologické diagnostiky. setkáváme se v oblasti školství především s diagnostikou pedagogickou a psychologickou. Pro naše účely vymezíme použití termínu diagnostika na oblast zkoumání pedagogických jevů. neurolog. který můžeme registrovat. kdo a jak může tyto metody používat a k jakému cíli. je to samozřejmě primárně pedagog. Přesnější odlišení přineseme v dalším textu. Pro tuto chvíli je důležité to. Diagnostikovat jsme schopni především takové jevy.

kdy je pozorovatel účastníkem dění (učitel ve třídě). co ve výsledku závisí na naučených matematických postupech a co je ovlivněno úrovní matematického myšlení. pak si všímáme celé šíře pozorovatelných jevů. Pozorování je často používáno v pedagogické praxi. Pozorování umožňuje spolehlivě zachytit pouze vnější chování včetně verbálních projevů. je však obtížné odlišit. Pozorování je základní diagnostickou metodou. na kterou hledáme odpověď –. Při přímém pozorování je pozorovatel přítomen dění. Dalšími typy pozorování jsou pozorování přímé nebo nepřímé. pokud slyšíme a vidíme. kde si chceme učinit celkovou představu o situaci. v čem je příčina jeho podivného chování. že pozorování probíhá bez přítomnosti pozorovatele. zvláště studenti učitelství jsou systematicky vedeni k využívání této metody. Většinou je volné pozorování používáno tam. cílevědomým a plánovitým sledováním smyslově vnímatelných jevů. Pozorování je základní diagnostickou metodou. Z toho. v čem hledat zdroj chyb. jak nám to naše pozornost umožní. ale nijak do něj nezasahuje. které jsou s ním spojeny: Pozorování je východiskem pro interpretaci pozorovaných jevů. Znalost diagnostických metod může učiteli pomoci při zadávání diagnostické otázky a následně v porozumění zjištěným výsledkům. videozáznam. Omyly mohou pramenit ze sociálních dispozic pozorovatele (shovívavost či nadměrná přísnost).mluvíme o diagnostické otázce. volíme postup. který by mohl odkrýt příčiny sledovaného jevu a tím umožnit učiteli nápravu či řešení problému. může měnit pozorovanou situaci. co potřebuje učitel zjistit .2.1. 8. že při výběru metody je základním kritériem to. které u něj učitel konstatuje.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi řešení matematických úkolů.1. která je neodmyslitelnou součástí všech dalších metod. že zadavatelem otázky je učitel. u volného pozorování je tomu naopak. je však nutné upozornit na některé problémy. 8. proč se žák náhle zhoršil v prospěchu. Ve škole vycházíme z toho. V následujícím textu jsou popsány podrobněji pouze pozorování a rozhovor jako základní diagnostické metody a seznámíme se také s obecnými charakteristikami diagnostických testových metod. které zatím neznáme. Tento typ může dostat rovněž podobu zúčastněného pozorování. Nároky a požadavky na tuto metodu se budou lišit v závislosti na cíli diagnostiky. že pedagog je prvním článkem diagnostického procesu ve škole a na kvalitě jeho odhadu závisí často úspěch celého procesu. Tuto metodu musíme tedy zvládat. případně jako prostředek k zachycení problémových bodů. Určitým problémem je to. Systematické pozorování je více zaměřené a vyžaduje větší předběžnou přípravu. že jde o přirozenou metodu. interpretace získaných dat pak záleží na osobnosti pozorovatele a může být ovlivněna subjektivními vlivy. Nepřímé pozorování znamená. ať ji používáme samostatně či jako součást další diagnostiky. tato interpretace však nemusí být jednoznačná. Podle situace pak bude odpovědi na tyto otázky hledat buď pedagog sám nebo se obrátí s žádostí o pomoc na další odborníky. působit mohou chyby v sociální percepci - . Pozorování může být volné. to znamená. Pro podrobné informace o konkrétních metodách je nutno se obrátit na příslušnou literaturu (viz připojený seznam doporučené literatury). co bylo řečeno výše vyplývá. ať se dění účastní či nikoli. který využívá k zachycení pozorovaného jevu jiné prostředky např.např.2.1 Základní metody a) Pozorování Pozorování je záměrným. Diagnostický proces je ovlivněn také otázkou. používanou neustále v běžném životě a máme proto snadno pocit. Přítomnost pozorovatele. Při systematickém pozorování dosahuje pozorovatel větší přesnosti obvykle na úkor rozsahu pozorovaných jevů. na který hledáme odpověď. ZDROJE DIAGNOSTICKÝCH DAT Podle druhu problému. Rozdíl mezi systematickým a volným pozorováním však není zásadní. že samozřejmě pozorovat umíme.

který ve třídě tráví více času. společenské normy a způsoby chování. popřípadě intenzitu pozorovaných jevů. že nám při pozorování velmi pravděpodobně něco unikne. S tím souvisí příprava formy záznamu. vypoví o úrovni rodinného prostředí více. Tělesná aktivita –. radost až euforie atd. neklid. Balesův systém interakční analýzy). Adaptace na prostředí – rychlost adaptace. Proto je lépe trávit pozorováním delší čas . které zachycují vztahy mezi různými činnostmi jednotlivých účastníků (např. Relační modely. kdy zaznamenáváme navíc i časový průběh pozorovaného jevu (např. Pokud při pozorování zaznamenáváme určité události. Ovlivní nás také naše emocionální reakce na pozorované dění např. který nám není na první pohled sympatický můžeme už při zaznamenávání vnímat zkresleně. ochota/neochota pracovat. ale ne typické. soustředění. ale rovněž zaznamenáváním. Flandersova soustava kategorií). kdy si méně uvědomuje. typ oblečení) a o hodnotovém systému rodiny. Rozlišujeme dva základní typy schémat: 1. špinavé nehty aj. Dítě může být aktivní či pasívní. způsob navazování kontaktu. Může jít o strach až deprese. aniž musíme připoutávat pozornost na záznam. impulzívní či utlumené. Vzhled vypovídá rovněž o péči a vztahu rodičů k dítěti (stylizace.Diagnostika haló efekt. že si všimneme snáze nápadné události či chování a to pak zaměřuje naši pozornost v dalším pozorování. Schémata pozorování mohou uspořádána do podoby časového vzorku. úzkost. Aktuální projevy dítěte mohou znamenat možné problémy adaptace. Sociální chování – schopnost navazovat a udržovat sociální kontakt. grafomotorika. Při pozorování jako v jiných případech sociální interakce je vždy riziko podléhání prvnímu dojmu. Tyto dva typy pozorovacích schémat jsou používány především pro pedagogické účely. únava. tloušťka. atribuční procesy a schopnosti pozorovatele nebo profesionální zaměření. stísněnost. výraz tváře. Obratnost – úroveň hrubé i jemné motoriky.zde je ve výhodě učitel. dění ve třídě během vyučovací hodiny). 2. pozorujeme rychlost (tempo) pohybů. pozorovat ho však můžeme i ve třídě. ve kterých zaznamenáváme přítomnost či nepřítomnost určitého znaku nebo způsobu chování.       . rukou atd. že mohou být nápadné. tedy v situacích. projevy žáka. Je třeba kontrolovat své vlastní prožívání. zdatnost či neohrabanost. reakce na nové prostředí. nekontrolované nebo naopak přílišnou kontrolu. Dobrá příprava pozorovacího záznamu zvyšuje objektivnost pozorování. než slovní sdělení rodičů. hyperaktivitu či hypoaktivitu. Soustavně ušmudlaný oděv. poskytuje informace o rodině a domácím prostředí. Na co zaměřit pozorování jednotlivého žáka a co lze vyčíst z pozorovaných znaků:  Tělesné znaky a vzhled – konstituce. jejich koordinaci. hněv. o přestávkách. účelnost a jistotu. Afektivita – rozlišujeme základní psychické vyladění (pozitivní – negativní). K ovlivnění pozorovaných jevů může dojít pozorováním samým. Pozorování skupiny Pro záznam pozorování dění ve školní třídě byla vytvořena řada pozorovacích schémat (Mareš. emoce utlumené nebo vzrušené. Je užitečné připravit si předem schémata pozorování. jak se dítě prezentuje. že je přímým objektem našeho pozorování. artikulace. zaujatost. přitažlivost. pečlivě připravený plán pozorování by zde mohl pomoci udržet určitý odstup. malformace. 1995). Znamená to. Riziko je i v tom. Křivohlavý.u dětí je spontánnější než u dospělých. Pozornost a motivace – intenzita a vytrvalost činnosti. Mimika nás informuje o charakteru emoce. naopak zvládání nové sociální situace svědčí o vyrovnanosti dítěte. které zachycují pořadí činností jednotlivých účastníků v čase (např. způsob držení těla. Sekvenční modely. je riziko. Pozorování jednotlivce K pozorování jednotlivého žáka dochází nejčastěji při rozhovoru. U starších žáků můžeme registrovat i účes a oblékání.

Při interpretaci je nutno dát pozor na subjektivní chápání řečeného vlivem chyb sociální percepce (haló-efekt. iniciativa je na straně respondenta. obsahová stránka svědčí o celkové mentální vyspělosti dítěte. Neměli bychom reagovat výtkou. Dalším rizikem je zkreslení. neurotický mutismus. slovní zásoba. zajímavé výroky. b) Rozhovor Rozhovor provází většinu kontaktů se žákem nebo jeho rodiči. taktika během rozhovoru je volnější a dává větší prostor respondentovi. výběrové zapamatování. Je třeba zdůraznit. neřízený rozhovor – neprogramovaný. je nutno záznam odložit. impulzivita. případně základní otázky. ostatní zapisujeme pomocí klíče či jednoslovných poznámek. Řešením je zpravidla kompromis . co odpovídá naší předem utvořené hypotéze. že se zde nebudeme zabývat jinými typy rozhovoru. Kromě informací. apriorní názory na konkrétní dítě či osobnost . případně záznamové klíče. které nám umožní zaznamenat potřebné rychle a bez rušivého vlivu. členění a plynulost řeči. pokud na zaznamenávanou skutečnost nechceme připoutat pozornost). asociace apod. stereotypizace. výchovný poradce. to nám umožní klást otázky skutečně zaměřené k jeho problémům. rozhovorem výchovným. sebedůvěra a sebeprosazování. aby respondenta nerušil a snažit se co nejpřesněji zaznamenat vše co se událo ihned po skončení rozhovoru (po jeho odchodu). ve škole pak nejspíše školním psychologem nebo výchovným poradcem. způsob stylizace. než na co jsme se ptali či předpokládali. Některá pravidla však platí pro každý rozhovor (např. skladba. Tento typ rozhovoru je nejčastěji používán jako diagnostická metoda v klinické praxi. Výhodou je možnost kvantifikace odpovědí. případně srovnání s odpověďmi jiných.některé odpovědi zaznamenáváme doslova („Tohle je zajímavé. která je poměrně obtížná. zapisování. aby bral rozhovor vážně (příliš familiární chování ze strany dítěte). V průběhu rozhovoru zpravidla pro sebe interpretujeme odpovědi a přizpůsobujeme další otázky vývoji rozhovoru a novým informacím. ale spíše dát najevo. které jsme chtěli získat. psycholog). Rozhovor jako diagnostická metoda je specifická technika. že nám na rozhovoru s ním záleží. kvalitu slovní zásoby. který má jiný účel a pravděpodobně i jiný průběh. „privátní“ koncepce výkladu. Registrace rozhovoru zpravidla představuje problém.  Pro rozhovor s žákem je vhodné předem si připravit plán rozhovoru. Posuzujeme.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi  Řeč – artikulace. co odeznělo. případně magnetofonový záznam jsou náročné a často rušivé. Formální stránka řeči může svědčit o drobné neurologickém poškození (jemná motorika). které chceme získat. V některých fázích rozhovoru. jako je osobní tempo. Rozeznáváme několik typů rozhovoru:  řízený rozhovor (s různými stupni volnosti) – iniciativu má dospělý (učitel. navozuje ochotu ke spolupráci i při jiných způsobech vyšetření. kterým se vyhýbá či která se spontánně objevují (spontánní episody. Nevýhodou malá spontaneita a závislost na hypotéze dospělého – nedozvíme se většinou více. to si musím poznamenat“ . zárazy v řeči. Informativní je i mlčení. která jsou pro žáka zjevně emocionálně zatížená. sociální užití řeči. máme tendenci si pamatovat především to. zvláště emocionálně vypjatých. charakteristikách myšlení a inteligence a o stimulační hodnotě rodinného prostředí. např. Pokud ovšem rozhovor nezapisujeme. utíkání od tématu. případně jeho ulpívání na některém tématu. zvláště pokud je ochotno volně hovořit (což nebývá běžné a snadno dosažitelné). věnujeme pozornost tématům. ke kterému směřuje a tomu je podřízena i forma a taktika vedení rozhovoru. volnější je částečně řízený rozhovor – vždy je stanoven cíl a základní informace. ale rozhovor by měl ponechat dítěti dostatek prostoru. co se v rozhovoru odehrálo.). Charakter rozhovoru závisí na cíli. Při částečně řízeném rozhovoru si můžeme předem připravit záznamový arch s otázkami (a s dostatečným prostorem pro zaznamenání spontánně se rozvíjející komunikace). obsah sdělení. Řeč vypovídá o řadě osobnostních charakteristik. souvislost mezi verbální a neverbální složkou komunikace).nemusíme ovšem poznamenávat právě to. že zapomeneme. je riziko. jak přiměřeně se dokáže dítě vyjadřovat. Je dobře vědět předem o žákovi co nejvíce. Někdy je třeba žáka zklidnit a naladit na to.

síla. Proces konstrukce a ověřování testu se nazývá standardizace. proxemika – blízkost. nohou. mluva času – přestávky.). tak soupeřivém. že poskytují možnost v poměrně malém časovém úseku získat řadu spolehlivých informací. případně ano či ne. pohyby očí. mohou být i projevem agrese..) – většinou jde pak o testy typu dotazníku nebo projektivní testy. postoj. existují též testy. Důležité je vyhnout se sugestivní formulaci otázek. jestliže se hovoří o nepříjemných nebo trapných věcech. méně vzájemných pohledů. Mezi neverbální projevy patří:    mimika – výraz obličeje. krátké pohledy mohou informovat o rozpacích. paralingvistika – neobsahové součásti řeči . když je bouřka?“). zčervenání. případně otázkám. délka rozhovoru. výkonové testy. když je bouřka?“). úzkosti apod. Často dítě doprovodí spontánně komentářem k vlastní osobě. obličeje. Neverbální projevy pozorujeme a interpretujeme jako součást výpovědí. navozujícím reakci společensky nutnou („Máš rád paní učitelku?“). prostorová vzdálenost osob a jejich konstelace (poloha ramen). případně je možno navázat na odpověď („A co ty?“). máme-li zatím s rozhovorem menší zkušenosti. rozrušení. která má některé specifické znaky (viz dále). I když řada testů má nadále znaky zkoušky (např. doteky. které mají nevýkonový charakter a jde v nich spíše o zjištění výskytu nějakého znaku (osobnostní rysy. plynulost nebo zadrhávání. dlouhé pohledy znamenají často vzrůstající zájem jak ve smyslu afiliačním. zájmy. rychlost řeči. Za testovou metodu lze považovat pouze takovou.    přímé – týkající se přímo zkoumané věci („Bojíš se bouřky?“). Neverbální složka rozhovoru Neverbální doprovod rozhovoru je velmi významný u obou účastníků rozhovoru. Dítě by se mělo cítit přijaté. vzdálenost. jako označení diagnostické metody. negativní skutečnosti bereme jako samozřejmé.    c) Testy Termín „test“ je převzat z angličtiny a znamená zkoušku. zamračení. Jsou méně vhodné. zvláště. tón hlasu. otázky podle formy:  otevřené otázky – umožňující volnou výpověď („Co děláš ve volném čase?“). protože blokují rozvíjení rozhovoru a navozují spíše zkouškovou atmosféru.Diagnostika obecně apod. kinezika – pohyby celého těla. neklidné či naopak strnulé pohyby. oční kontakt – pozitivní motivace vede k vyhledávání kontaktu očima. nebo „A s novou paní učitelkou si rozumíš nebo ne?“ – v této formulaci zároveň naznačujeme přijatelnost negativního hodnocení. V současné diagnostice je tento termín používán v širším významu. která je standardizována a obsahuje normy a zpravidla též návod . nepřímé – dotýkající se zkoumané věci opisem („Co děláš. Testové metody jsou používány v diagnostice z toho důvodu. negativní naopak k unikání takovému kontaktu. případně sami bagatelizujeme komentářem („Všichni někdy opisují… a co ty?“).  uzavřené otázky – na které lze odpovědět jedním slovem. didaktický test). čekání na respondenta. nerozhodnosti a nejistotě. V rozhovoru rozlišujeme: otázky podle obsahu: projektivní – předpokládající identifikaci dítěte se skupinou („Co dělají děti.zámlky. rukou. Vhodnější jsou alternativní formulace „Co mi povíš o vaší paní učitelce?“. Verbální složka rozhovoru Dotazování – formulace otázek je mimořádně důležitá a je vhodné promyslet si vše předem. úsměv. lateralita apod. projevy vzrušení.

nad či podprůměrný pouze ve vztahu k ostatním (například IQ). Diagnostika motivace Diagnostika motivace vychází z psychologického pojetí motivace. V případě postiženého žáka je třeba se obrátit na speciálně pedagogické centrum (zjištění míry a typu postižení.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi k interpretaci. za kterých probíhá. v níž záměrně získáváme vzorky chování či prožívání. V následujícím přehledu se zaměříme hlavně na typ zjišťovaných dat. Výsledek je tedy relativní. Jde o tyto testy:     obecné inteligence schopností dovedností úrovně paměti a pozornosti. věk. Diagnostické metody můžeme dělit podle předmětu. je přesně stanoven způsob vyhodnocení.). co má měřit. s níž test měří to. Citlivost . aby bylo možné podle reakcí vyšetřované osoby proniknout do hlubších vrstev osobnosti. Validita (platnost) . obrací se na pedagogicko-psychologickou poradnu.). Testy osobnosti Určeny ke zjišťování celkové struktury osobnosti a jejích jednotlivých oblastí. jak vysoko. pohlaví). Používá se standardní materiál. posuzován jako průměrný. . jak jemně. lze též použít kresebné techniky. čtecí test. Pokud učitel potřebuje znát charakteristiky žáka. jakým diagnostická data zjišťujeme.nakolik test skutečně měří to.do jaké míry je test schopen rozlišovat. které mají širší použití (zájmové a motivační dotazníky. výchovného stylu rodiny apod. Znaky standardizovaného testu: Spolehlivost (reliabilita) je míra jistoty. modelová situace. Standardizovaný test je souhrn podnětů. Nejčastěji mají podobu dotazníků. test laterality. na který jsou zaměřeny nebo podle způsobu. K získání této normy je třeba vyšetřit testem reprezentativní vzorek populace. Výkonové testy V testu lze měřit dosažený výkon. diagnostika sociálních vztahů. Hrubé výsledky testu (hrubé skóre) se převádějí na normy (vážené skóre). aby do výsledků pokud možno nemohla proniknout osobní charakteristika examinátora. Vyhodnocení výsledků je velmi náročné na interpretaci. Projektivní testy osobnosti může používat pouze psycholog. co chceme testem zjišťovat. Použití psychologických testů je vyhrazeno kvalifikovanému psychologovi (jde hlavně o testy inteligence. úkolů a otázek. aby bylo možno brát ohled na specifiku skupiny (např. didaktické testy. Obsahuje standardní podmínky. osobnosti a projektivní testy). Vyznačují se minimálně strukturovanými výchozími podněty. jaká je dolní a horní hranice výkonu (znaku). diagnostické metody se nejčastěji zaměřují na zjišťování potřeb. Standardizovaný test obsahuje porovnání výsledků jednotlivce s normou populace. Validita vyjadřuje pravděpodobnost shody mezi výsledky testu a tím. nezávislé na examinátorovi. Tyto testy používá pouze kvalifikovaný psycholog. podmínky úkolu jsou přesně vymezeny. je přesně vymezený časový limit (popř. z nichž některé může používat i učitel a výchovný poradce. který má k tomu příslušný výcvik. bez časového limitu). jejichž uspokojování žáka motivuje ke školní práci. pro kterou je test určen a následně výsledky statisticky zpracovat. např. Dále existuje řada dalších testů a dotazníků. zpravidla je na jednu otázku pouze jedna správná odpověď. zjistitelné pouze psychologickým testem. specifické poruchy učení. co měří. který je test schopen zachytit. zadání je vždy stejné. hyperaktivita a poruchy pozornosti apod.

lze se na zjištěné informace rozumně spolehnout. Vyjadřuje-li se psycholog o celkové úrovni schopností (inteligence) či jednotlivých specifických schopností. vede je poradenský nebo školní psycholog. jako trvalou. s malou či neznámou vazbou na konkrétní znalosti a dovednosti. Dalšími doplňujícími metodami mohou být dotazníky a sebehodnotící škály. dalšími častými typy jsou vyšetření školní zralosti a vyšetření při volbě povolání. Některé dotazníky jsou konstruovány tak. že na rozdíl od psychologa mají učitelé často tendenci chápat výkony dítěte absolutně. 2003). To ostatně odpovídá i statistické konstrukci číselných výsledků testů. Diagnostika schopností Protože jedním z nejdůležitějších předpokladů školní úspěšnosti a výkonnosti je míra schopností dítěte.1.ippp. Psycholog nemůže vyslovit absolutní soud.cz). Pokud žák dosahuje výborných výsledků v testech. které s motivací velmi úzce souvisejí (Fontana. Jde především o rozdílné interpretace verbálních a neverbálních testů a jejich vztahu ke školnímu výkonu a znalostem. Diagnostika sociální vztahů V práci učitele zvláště na 2.2 Psychologická diagnostika Psychologické vyšetření v oblasti školství se nejčastěji týká výukových a výchovných problémů. že jsou použitelné i učitelem k diagnostice i autodiagnostice (Hrabal. Kromě celkové úrovně schopností zjišťuje psychologické vyšetření také míru jednotlivých schopností.Diagnostika Učitel může s těmito výsledky pracovat s užitkem. zjišťující sebepojetí žáka a jeho aspirační úroveň. může se psycholog vyjádřit k jeho možným školním výsledkům. jiné zaměřené na specifické potřeby . 1984). spojujících měření sociálních vztahů a sociálního klimatu je R. protože inteligenční testy jsou různé povahy a konstrukce a jejich vztah ke školní výkonnosti je různý. dotazník výkonové motivace. v žádném případě však vyšetření nemůže proběhnout bez souhlasu rodičů (výjimkou je vyšetření na základě rozhodnutí soudu. jeho dotazníky jsou dostupné v Institutu pedagogicko psychologického poradenství. pozornost psychologa se nejdříve obrací právě k této oblasti. zpravidla jde o poměr verbálních a matematických schopností. i když vzhledem k tomu. kdy postačuje jeho souhlas). který je otevřen i pro učitele (informace na www. nebo vyšetření plnoletého studenta. Braun. které vysoce korelují se školními znalostmi. Nedorozuměním v této oblasti mezi psychologem a učitelem bývá často to. Lašek (2001). v konkrétním případě však záleží na obtížích vyšetřovaného dítěte a jejich příčině. zaměřené na zjišťování zájmů žáka. Man. Pavelková. Vyšetření probíhá v pedagogicko psychologické poradně nebo ve škole. v podstatě neměnnou charakteristiku žáka. 7. 1988). Pro tuto oblast byla vyvinuta celá řada metod. Úroveň schopností dítěte lze popsat velmi dobře v relativních pojmech.2. Autorem řady dotazníků. na sociální klima a jeho diagnostiku se zaměřuje J. kdy jde vždy o umístění dítěte podle jeho . V určitém smyslu je přesnější. K jejich použití je nutné v IPPP absolvovat kurs. je výsledek ve vztahu k školní úspěšnosti velmi obtížně zobecnitelný. Hrabala (2002 b). že výsledek je získán ověřenými psychologickými metodami. stupni ZŠ je často nezbytné porozumět dění ve vrstevnické sociální skupině. Pro diagnostiku sociálních vztahů se jedná o sociometricko-ratingový dotazník (SO-RA-D) V.tj. jakým způsobem by měl zaměřit didaktické postupy pro získání zájmu a aktivity žáků. ale i nároky školní práce. které jsou v některých případech přímo adaptovány na diagnostiku sociálního prostředí školní třídy. neuvádí číselný inteligenční kvocient (IQ). protože mu naznačují. Zpravidla jsou používány dotazníky (Hrabal. případně pochopit prožívání žáků pomocí diagnostiky sociálního klimatu. neuvádí-li se výsledek testu pouze ve formě dosaženého IQ. O vyšetření žádá nejčastěji učitel žáka nebo jeho rodiče. Ke zjišťování motivace lze rovněž použít metody.např. Pokud však jde o testy nonverbální. Pro posouzení významu zjištěných výsledků je třeba brát v úvahu nejen faktickou úroveň schopností dítěte. jedná se o výsledek v této chvíli a situaci (proto hovoříme o aktuální mentální úrovni dítěte). vyhýbá se zpravidla číselnému vyjádření této úrovně . některé z nich obecnější.

o hodnoty. kdy učitel využívá pedagogických dat jako východiska k interpretaci a závěrům nejen pedagogického. především psychické vlastnosti. Hlavními metodami pedagogické diagnostiky jsou pozorování (a rozhovor v případě potřeby). Pokud problémy žáka přesahují míru. pozornost dítěte. 2001. Výhoda pedagogicko-psychologické diagnostiky v reálné školní situaci je v konkrétních souvislostech.2. 1998).1. či spíše logická. Hrabal. Na školní výkon má také vliv motivace dítěte. Jedná se především o temperamentové vlastnosti. zároveň však pozorování žáka učitelem či psychologem ve třídě přináší velice cenné informace o tom. že opatření. bývá zpravidla předáno do péče klinického psychologa či psychiatra. proto jejich vztažení na práci dítěte v situaci školní práce musí být jen velmi opatrné. Jsou mimořádně důležité zvláště v případě výchovných obtíží dítěte. potom je zaměřena především na zjišťování předpokladů žáka k zvládnutí požadovaného učiva. 8. Šimíčková-Čížková. Pro školní výkon jsou důležité i další skutečnosti. Z výsledků vyšetření v poradně tedy pouze vyvozujeme hypotézy. Může jít o diagnostiku. jejíž diagnostikou se psycholog zabývá. jak dítě sebe samo vnímá a hodnotí. především pro návrh dalšího postupu. Pelikán. Hrabal. jeho schopnost dlouhodobého soustředění a způsoby.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi výkonu v tom kterém testu v porovnání se vzorkem populace.3 Pedagogická diagnostika Pedagogickou diagnostiku lze chápat ve dvojím smyslu. . didaktické testy a analýza produktů žáka. vedenou učitelem ve vztahu k vzdělávacímu cíli školy. 1988. Důležitou roli hraje také to. 1993. 2002 a. které ovlivňují práci žáka. Součástí psychologického vyšetření bývá i diagnostika autoregulačních vlastností dítěte. paměť spíše mechanická. (Podrobněji viz např. 2004) Psycholog se zabývá také aktuálními problémy žáka. jaké je jeho sebepojetí a jak se vyrovnává s případnými rozdíly mezi ideální představou sebe sama a reálnými výkony a zkušenostmi. úzkosti a jiných patologických příznaků a pochopitelně i jejich příčiny. ale i v případě výukového selhání je třeba se jimi zabývat. 1998). zájmy. která na jejich základě byla učiněna. o nejvýraznější rysy osobnosti (vlastnosti v běžném slova smyslu). vynikající nadprůměrný široký průměr užší průměr podprůměrný mentální retardace Diagnostika osobnosti Osobnostní charakteristiky dítěte tvoří druhou velkou oblast. Tyto vlastnosti lze samozřejmě zjišťovat i psychologickým vyšetřením. Zelinková. do které patří a na základě jejíchž výsledků byly stanoveny normy. hledá případné známky psychického napětí. Pro informaci uvádíme pásma výkonnosti v testu rozumových schopností (převzato z Hrabal 2002 a): IQ nad 130 115-130 85-114 90-110 70-84 69 a méně % populace 2-3 14 68 49 14 2-3 slovní označení výkonu vysoce nadprůměrný výkon. Kromě toho existuje celá řada dalších metod. postoje žáka k předmětům. které mohou být potvrzeny až v konkrétní školní praxi tím. kterou je možno zvládnout poradenským vedením. Závěry psychologického vyšetření vyplývají z reakcí dítěte v dosti specifické situaci. jakými lze soustředění dosáhnout či povzbuzovat. Dittrich. v nichž se žák projevuje. skutečně působí. jako je paměť a její charakteristiky (např.). motivaci apod. Popis konkrétních metod je uveden v řadě publikací (např. převážně dotazníkového charakteru. kterými lze zjišťovat např. V širším pojetí jde o pedagogickopsychologickou diagnostiku. ale i psychologického charakteru. převaha verbální či názorné paměti apod. postoje a vlastnosti charakteru. Učitel může na základě pozorování žáka a jeho způsobu práce odhadnout jeho učební a kognitivní styl (Mareš.

2002 a). Pavelková. 1993). které dítě používá při řešení úkolů. jejichž obsahem jsou úkoly mapující znalosti. Ve školním výkonu se projevuje také vliv rodiny . Dítě může postupovat pomalu a rozvážně nebo se naopak může vrhat do úkolu rychle až zbrkle. o jeho postavení ve skupině vrstevníků i o tom. jde o výkonové testy. Především je důležité. Náhlé celkové zhoršení může zase vypovídat o osobních problémech žáka (např. Nejde pouze o jednotlivé zájmy. které by žáci měli zvládat. Hrabal. jak se dítě ve své vrstevnické skupině cítí. strategie. jak vysoko si klade laťku ve svých výkonech. že kromě standardizovaných testů je možné také připravit test pro použití učitelem v konkrétní třídě (viz Hrabal. Typické chyby žáka mohou také svědčit o specifice jeho kognitivních procesů. Hrabal. o motivaci (výrazně lepší či horší prospěch v jednom předmětu). jakým žák řeší zadaný úkol. kterou rodina školním výsledkům a vzdělání vůbec přikládá. aby dítě k učení přiměli i to. jak důvěřuje vlastním silám. Vědomosti mohou být zjišťovány pomocí didaktických testů. 1984). V průběhu kontaktů s žákem si učitel všímá způsobu práce dítěte. ale struktura zájmů nám také odhaluje. v některých případech dítě pro školní práci z nějakého důvodu vůbec motivováno není…). či spíše na vyhnutí se neúspěchu (Hrabal. velmi často je pozorováno v případě sexuálního zneužívání dítěte).zájem o školní výsledky dítěte. Ditrich. neschopnost generalizace nebo nižší úroveň některých schopností. Ve škole je ideální situace ke zkoumání sociálního začlenění dítěte. 1993). i když jejich zjištění může hrát roli při hledání konkrétních prostředků pro působení na dítě. Dotazníky i analýzou výsledků žáka lze zjistit. Obecnější informace přináší analýza prospěchu.to vše jsou individuální charakteristiky pracovního a učebního stylu žáka. které rodiče používají. Mareš. Jednak vypovídá o sociabilitě dítěte. Hraje zde roli také zaměření výkonové motivace dítěte. Kolísání prospěchu může svědčit např. Lustigová. Jiným směrem analýzy. 2002 a. jaké motivační strategie si dítě vytvořilo. jaké potřeby dítěte škola a školní práce uspokojuje (či neuspokojuje) a v jaké míře (viz Hrabal. jak vysvětlují případné úspěchy a neúspěchy svého dítěte (Zelinková. tj. Pedagogicko-psychologická diagnostika učitele je zaměřena také na zjišťování zájmového zaměření dítěte a struktury jeho zájmů. může řešit úkol nejdříve mentálně. Specifickou charakteristikou didaktických testů je to. mají však své místo i ve speciálně pedagogické a psychologické diagnostice. např. charakteristických postupů a vzorců chování. 2004). výkresů nebo slohových prací. jak brzo vzdává úsilí po dobrém výkonu. je-li dítě spíše prakticky či teoreticky zaměřené. která nás může upozornit např. Analýzu produktů žáka můžeme vést na několika úrovních a v několika směrech (viz Hrabal. Motivace. což je také určitý druh produktu žáka. Valentová. důležitost. Pelikán. 2001). pak rychle splnit . snaha být úspěšný. kde se mohou projevit konkrétní problémy žáka. které jsou pro pochopení jeho obtíží velmi důležité. o pracovních návycích žáka (zhoršení na začátku čtvrtletí. rozdíl mezi verbálně sycenými a přírodovědnými předměty).Diagnostika jak se dítě v této oblasti projevuje v běžné školní situaci. Informace o motivaci dítěte jsou tak mimořádně cenné pro volbu konkrétních pedagogických postupů na pomoc dítěti. na přítomnost organického poškození (specifické chyby u dyslektiků a dysortografiků). 1988. Z toho pak vyplývají individuální rozdíly ve zpracování školních poznatků a tato informace je důležitá pro pochopení jeho obtíží i pro návrh případných pedagogických postupů. jestli mu vůbec o dobrý výkon jde. která je z pedagogického i psychologického hlediska velmi přínosná je analýza chyb. co dítě skutečně motivuje pro školní práci (udělat radost rodičům. zlepšení ke konci). potřeba předhonit spolužáka. Lze rovněž zjišťovat kognitivní styl žáka. 1993. je-li jeho přístup spíše globální či spíše analytický (Dittrich. Jsou používány především výchovnými poradci a učiteli. dává-li přednost konkrétním činnostem či je-li spíše zaměřeno na poznávání jako takové. Man. 1988. Celková úroveň prospěchu a jeho vyrovnanost či nevyrovnanost informuje o úrovni schopností a jejich rozložení (např. je-li zaměřeno spíše na dosažení úspěšného výkonu. 1998. Celkem nasnadě je obsahová analýza např. Přináší nám dvojí typ informací. Didaktický test může rovněž zjišťovat způsob. Obecně jde o to zjistit. Vzhledem k důležitosti vrstevnické skupiny pro dítě (zvláště ve starším školním věku) jsou tyto informace neocenitelné pro určení příčin obtíží .

HRABAL. 2003. které ovlivňují výkon i chování žáka. s. 2002. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. vznikají nové metody. která může pedagog získat při práci s žákem buď zaměřeně. pomocí specifických technik. . 4) Zjišťování atribučního stylu žáků umožní sebehodnotící škála. jiné úpravami různých postupů ve školách či poradnách. stejně cenné jsou i pro stanovení dalších pedagogických opatření. P. Výsledky diagnostiky je třeba chápat jako základ pro následnou práci s žákem nebo třídou. Praha : H+H. Praha : Portál. analýza výsledků). ISBN 80-246-0319-5. 2) Dotazník studijního stylu žáků najdete v publikaci: DITTRICH. získaných v pedagogickém procesu (např. že změny v postavení dítěte v sociální skupině třídy jsou nemyslitelné bez spolupráce psychologa a pedagoga (viz např. Proto je nutné orientovat se v základních metodách. V. Dozvídáme se. K tomu využívá psychologických diagnostických metod. 3) Posuzovací škálu postojů k učení a případné znaky naučené bezmocnosti lze vyvodit z výčtu charakteristik žáků orientovaných na zvládání úkolů a žáků naučeně bezmocných (FISHER. Proto je užitečné sledovat vývoj v této oblasti a opírat se i o zkušenosti pedagogů z praxe. Měření sociálních vztahů ve třídě: sociometrický dotazník SO-RA-D je uveden v Diagnostice. informace tedy doplňují vyšetření. Praha : H+H. 1997). uvedená v publikaci KUSÁK. Praha : PedF UK. ISBN 80-7041-088-4. Hradec Králové: Gaudeamus. Lašek. jak třídu vidí učitel). které mohou pramenit právě z této oblasti. ISBN 80-244-0293-9. jak ho spolužáci vidí a jaké vlastnosti u něj oceňují či naopak co mu vytýkají. Hrabal. 2001). nebo diagnostickou interpretací dat. případně z výzkumů a literatury. & Doporučená literatura DITTRICH P. Pedagogicko psychologická diagnostika se neustále vyvíjí. Olomouc: PedF UP. Množství podnětů také přichází ze školní praxe. 111. 1997. pedagog by zde měl nacházet především zdroj hlubšího poznání žáků pro zkvalitnění své práce. 1992 ISBN 80-85467-69-0. ISBN 80-7178-626-8. pocházející od jeho spolužáků. ? K procvičení některých diagnostických postupů si můžete vybrat některou z dostupných metod a vyzkoušet si ji v průběhu své pedagogické praxe na škole: 1) Škálu sebehodnocení žáka uvádí FONTANA. 1992 ISBN 80-85467-69-0. zaměřené na osobnostní vlastnosti dítěte. 2001.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi dítěte.psychologická diagnostika. 1992.: Pedagogicko . kterými jsou obecně:    pozorování rozhovor testové metody Psychologická diagnostika přináší pro pedagogické působení informace o schopnostech a osobnosti žáka. s. Pedagogická diagnostika je založena na využití dat. Σ Shrnutí Ve škole a v práci pedagoga se setkáváme především s pedagogickou a psychologickou diagnostikou. 5) Měření sociálního klimatu ve třídě: dotazník včetně orientačních norem najdete v publikaci LAŠEK J. 83). jejichz výsledky dává k dispozici pedagogovi. Druhým typem informací. DAŘÍLEK: Pedagogická psychologie -B. který se často velmi liší od toho. Tento typ informací je většinou pro učitele objevný (týká se to zpravidla i zjištění o sociální struktuře celé třídy z pohledu dětí. 250. Žák je hodnocen učitelem na základě jeho zkušenosti s daným žákem. zpřesňuje poznatky týkající se individuálních charakteristik. s. V této souvislosti je nutno poznamenat. 2002 a. Psychologie ve školní praxi. Pedagogicko-psychologická diagnostice. které získáme vyšetřením sociálního postavení dítěte ve třídě jsou informace o dítěti. Dittrich. 1993. Užitečně lze toto posouzení doplnit dotazníkem výkonové motivace (DITTRICH. D. některé z nich standardizací.

VALENTOVÁ L. 1998. Zdroj: KUSÁK. Praha : SPN. Praha : PedF UK.: Pedagogika pro učitele. 2002.: Pedagogicko . 2004. st. CHVÁL M. a kol.. které z uvedených příčin svůj výkon přisuzuješ. Praha : Portál. HRABAL V. Praha : Karolinum.: Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Olomouc : PedF UP. .: Sociální psychologie. ISBN 80-7290-101-X. Praha : PedF UK.HRABAL. KŘIVOHLAVÝ J.. HRABAL V. DAŘÍLEK: Pedagogická psychologie B. .: Pedagogicko psychologická diagnostika a očekávané proměny jejího pojetí.: Diagnostika. Praha : Portál. ISBN ISBN 80-244-0293-9. In: VALIŠOVÁ A. ISBN: 978-80-7367-326-0. Přijdeš na to proč? . 2001. 2002. Hradec Králové : Gaudeamus.: Poznávání duševního života člověka. DVOŘÁKOVÁ M. České Budějovice : Jihočeská univerzita.: Styly učení žáků a studentů. 2002.: Psychologické otázky motivace ve škole. ISBN 80-246-0436-1.: Jaký jsem učitel? Praha: SPN. FISHER R: Učíme děti myslet a učit se. A) HRABAL V.psychologická diagnostika I. KUSÁK P. LAŠEK J.: Pedagogická psychologie B. a kol. třída. proto pečlivě zvaž. Praha : PedF UK. PELIKÁN J. HRABAL V.. ISBN 80-7040-282-2. ISBN 80-7178-626-8. Praha : Portál. 1998. DAŘÍLEK P. ZELINKOVÁ O. ISBN 80-7184-569-8 ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ J. 1) Tvoje písemná práce z matematiky byla ohodnocena známkou "dostatečně". Každý výsledek mívá zpravidla řadu příčin. B) HRABAL V. Praha : Portál. ISBN 80-7041-088-4. 1997.P 2003. LUSTIGOVÁ L. ISBN 80-7178-246-7.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. datum vypracování. 2003.: Pedagogicko .: Testy a testování ve škole. KRYKORKOVÁ H. České Budějovice : Jihočeská univerzita. ISBN 80-7040-282-2.psychologická diagnostika II. ISBN 80-246-0319-5.: Komunikace ve škole. ISBN 80-210-1070-3. 2003.: Psychologie ve školní praxi. FONTANA D. MAREŠ J..: Pedagogicko-psychologické poradenství II. ISBN 978-80-247-1734-0. ISBN 80-244-0293-9. Olomouc : UJEP. Praha : Karolinum. Schopnosti minimální Úsilí minimální Obtížnost minimální Náhodnost minimální 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maximální maximální maximální maximální Varianta pro mladší děti: Z písemky z matematiky jsi dostal/a čtyřku. Vždy doplníme údaje o žákovi: jméno. 1988. Škálu předložíme žákům a požádáme je o posouzení příčin jejich výkonu. MAREŠ J.DUPLINSKÝ J. HADJ MOUSSOVÁ Z. Diagnostika. 1995. Praha : Grada Publishing 2007. 1984. 2001.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program.. 1995. Příloha: ATRIBUČNÍ STYL ŽÁKŮ Příklady atribučních posuzovacích škál. Brno : Masarykova univerzita.. HRABAL V.. Pedagogicko psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. 1993.Diagnostika DVOŘÁKOVÁ M. ISBN 80-244-0329-3.: Diagnostika. Olomouc : PedF U. 1999. KASÍKOVÁ H. Praha : PedF UK. 2002. ISBN 80-246-0319-5. ml. ISBN 80-7178-120-7. V. MAN F. PAVELKOVÁ I. Škály lze upravovat podle aktuální potřeby.

. Jak důležitá je pro tebe tato známka? není vůbec důležitá 1 2 3 4 5 6 7 je velmi důležitá 8... kriteriální.. Je tou příčinou něco. mělo by ho pozitivně orientovat a pomáhat mu. co ovlivňuje jenom známku z matematiky.. citlivostí a taktem... sumativní.... Pro učitele představuje hodnocení významnou zpětnou vazbu nejen o žácích. že tato příčina se projeví i u jiných známek v budoucnosti? je to velmi pravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 je to velmi málo pravděpodobné 3.. nebo se to promítá i do jiných známek z ostatních předmětů? ovlivňuje jen matematiku 1 2 3 4 5 6 7 ovlivňuje i jiné předměty 4.. Každý výsledek mívá zpravidla řadu příčin... referenční rámec. Zaměříme především na pedagogické aspekty hodnocení. vnitřní a vnější evaluace.. Souvisí tato příčina s tvou osobou nebo s jinými lidmi či okolnostmi? souvisí se mnou 1 2 3 4 5 6 7 souvisí s jinými lidmi či okolnostmi 2..... Mělo by být pro žáka povzbuzením a motivaci k další práci.... sebehodnocení. normativní. ale i o jeho vlastní práci a mělo by ho podněcovat k hledání dalších postupů a prostředků. kterou je nutno vykonávat s maximální objektivitou.2 PEDAGOGICKÉ HODNOCENÍ A PEDAGOGICKÁ EVALUACE Jarmila Mojžíšová Klíčová slova: pedagogické hodnocení... autentické..... Podrobnější a systematičtější rozbor pojmu pedagogické hodnocení z dalších hledisek najdete v publikacích uvedených na konci kapitoly... diagnostika. Je to náročná a složitá činnost. Myslíš si. pedagogická evaluace.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi málo málo málo málo protože jsem chytrý/á 1 2 3 4 5 6 7 8 9 protože jsem se snažil/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 protože to bylo těžké 1 2 3 4 5 6 7 8 9 protože jsem měl smůlu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hodně hodně hodně hodně 2) Tvoje písemná práce z matematiky byla ohodnocena známkou "dostatečně"..... . V krátké kapitole tohoto textu není možné objasnit tento pojem v celé jeho složitosti. (místo pro vyjádření žáka) Nyní odpověz na několik otázek: 1... autonomní..... Která z nich byla podle tebe ta hlavní? .. Pedagogické hodnocení je neodmyslitelnou a integrální součástí každého vyučovacího procesu. hodnocení formativní.

s kterými se v souvislosti s pedagogickým hodnocením můžete při studiu literatury setkat. Proto si vymezíme vybrané pojmy. jaké mezery mají ve svých dřívějších znalostech a dovednostech. sebehodnocení. odlišit různé úrovně pedagogické evaluace. ale především proč to neznají. sumativní. zpětná vazba. Školní hodnocení považujme za subsystém pedagogického hodnocení. autonomní. kriteriální. Hodnocení bez diagnostiky má omezenou cenu a může bránit efektivním změnám ve výsledcích žákova učení. kde je kořen jejich neporozumění. kvalitu. co žáci neznají. práce s chybou).2. Zjišťuje. posoudit přednosti a rizika vybraných metod pedagogického hodnocení a pedagogické evaluace.2.  8. Mohou být dílčí. efektivnost vzdělávací soustavy. porovnává a vysvětluje data charakterizující stav. jaké nesprávné představy mají ve vztahu k danému učení.Diagnostika ] Po prostudování kapitoly budete schopni:      orientovat se v základních pojmech. Zahrnuje hodnocení vzdělávacích procesů. z čehož by vyplývalo. Většina učitelů zpravidla hodnotí a nediagnostikuje. průběžné i celkové. Má důležitou roli pro korekce a inovace vzdělávací soustavy.1 Základní formy hodnocení Diagnostika Umožní zjišťování potenciálních možností rozvoje každého žáka. hodnocení: normativní. vzdělávacích výsledků. proč dospělo k chybným výsledkům a co může udělat. Jejím výsledkem je konstatování nejen toho. které je možné označit jako výsledky vzdělávání. Výsledky vzdělávání mohou být zjišťovány již na vstupu do procesu výuky. 8. orientovat se dokumentech vymezujících vnitřní evaluaci školy. orientovat se v dokumentech. které jsou v souvislosti s hodnocením a evaluací používány. Současně se seznámíte s jejich charakteristikou a možnostmi jejich využití v praxi (Diagnostika. že lze oba výrazy chápat jako synonyma. Důvodem je často časová tíseň. Pro orientaci v dalším textu je nutné odlišit pojmy uvedené v názvu kapitoly. Výsledky diagnostiky hrají rozhodující úlohu při stanovení přiměřených výukových úkolů pro každého žáka. že pedagogické hodnocení může být považováno za specifickou součást pedagogické evaluace. metodologii i praxi veškerého hodnocení nejrůznějších vzdělávacích jevů. zda žáky systematicky vedeme k vyjádření a charakteristice těchto procesů a strategií. Pedagogickou evaluací rozumíme teorii. pro strategie plánování jejího rozvoje aj. . autentické. Na problematiku nejednoznačného vymezení obou pojmů poukázal Průcha (1996).1. V tomto širokém pojetí zahrnuje evaluace i jevy. ale také zdůrazňování významu výsledků práce žáků na úkor významu procesů a strategií učení. Zvláště pokud sestává ze špatných známek a z nepřátelských poznámek učitele. který se po analýze stanovisek naších i zahraničních autorů spíše přiklání k názoru. Michek (2006) pojmy odlišují. vzdělávacích projektů. Jiní autoři jako např. který dítěti neobjasní. v jejím průběhu i závěru. Pojmy pedagogické hodnocení a pedagogická evaluace se mnohdy používají jako synonyma.1 PEDAGOGICKÉ HODNOCENÍ Terminologie školního hodnocení není ani u nás ani ve světě dosud ustálená a významy některých pojmů se překrývají nebo zaměňují. hodnocení učebnic apod. které k těmto výsledkům vedly. V kapitole budou pojmy používány v těchto významech:  Pedagogické hodnocení je procesem posuzujícím výsledky vzdělávání a výchovy subjektů vzdělávání (zpravidla žáků). konečné. Získání potřebných informací závisí na tom. které vymezují požadavky kladené na hodnocení a evaluaci. formativní.

vyhledávat. Cílem formativního hodnocení je změna hodnoceného. Kvizy. třídit a interpretovat informace z různých typů médií. Z perspektivy žáka je kriteriální hodnocení daleko užitečnější. Nabízí radu. v nichž žáci označí.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi aby se to v budoucnosti neopakovalo. Jeho podstatou je rozhodnutí typu ano-ne. Je orientované na podporu dalšího efektivního učení žáků. Použití normativního hodnocení způsobuje. v nichž se prověřuje pochopení látky. schopnost identifikovat problémy. Mělo by být podloženo informacemi získanými z co největšího počtu dostupných zdrojů. různé. aby . až v druhé řadě jde o změnu výkonu. Sebehodnocení ( autonomní hodnocení. Měřítkem kriteriálního hodnocení je splnění úkolu bez ohledu na to. sledování práce žáků ve skupinách. Pomáhá tedy učiteli dělat rozhodnutí o dalším postupu výuky závisející na dosavadním výkonu žáka. učitelem nehodnocené testy. dialogy při řešení projektů. je práce hodnocena takto: práce s nejmenším počtem chyb ve třídě. protože žáci mají omezené možnosti ovlivňovat vztahovou normu. Normativní a kriteriální hodnocení Měřítkem normativního hodnocení je norma stanovená vzhledem k určité skupině žáků. Výkon jedince je poměřován s výkony ostatních. schopnost formulovat a vyjadřovat svůj názor. které učitel zkontroluje a dá žákům k dopracování.1. kdy se ještě mohou zlepšit. Vztahová norma žáků se v běžném životě školy pohybuje v rozmezí od jedné třídy až po všechny třídy v ročníku. vymýšlet jejich řešení. různé koncepty slohových prací. prezentace práce žáků. Slavík (1999) uvádí. jsou-li dobře určena kritéria splnění učebních cílů a jsou s nimi seznámeni žáci. jako je skupinová práce. práce odpovídající průměru třídy. která doprovází učitelovo hodnocení a sama o sobě patří k jednomu z cílů vzdělávání. maturitní zkouška. a stručné dotazníky. vysvědčení apod. že například známky na vysvědčení z různých škol nemusejí být vzájemně srovnatelné. Sumativní hodnocení slouží k posouzení výkonů žáků při ukončení výuky. vedení a poučení zaměřené na zlepšování budoucích výkonů. kdežto plnění srozumitelných kritérií je převážně pod jejich kontrolou Formativní a sumativní hodnocení Formativní hodnocení poskytuje informaci o učebních potížích žáků ve chvíli. než hodnocení normativní. Při normativním hodnocení. čtvrtletní a pololetní písemné práce. V současném pojetí výuky by sumativní hodnocení nemělo být založeno jen na kontrolních testech a výsledcích ústního zkoušení. rozhovory se žáky. schopnost tvořit i citově prožívat. Umožňuje hodnotit i takové kvality. autoevaluace) Žákovské sebehodnocení je jednu z klíčových složek výuky. Tato metoda hodnocení je spolehlivá jen tehdy. že smyslem sumativního hodnocení je získat konečný celkový přehled o dosahovaných výkonech nebo kvalitativně roztřídit celý posuzovaný soubor. Informace o kvalitě žákovy práce může poskytnout např. hodnotící komunikace žáků při skupinové práci. které vyučuje danému předmětu jeden učitel. které si opravují jednotliví žáci sami nebo navzájem. jak úkol splnili ostatní žáci ve třídě. Mezi formativní hodnocení výuky patří cvičení. jejich rodiči a ostatními učiteli. schopnost komunikovat. Realizace autonomního přístupu k hodnocení je spojena s poskytováním příležitostí. kterých cílů dosáhli a co jim ještě zbývá se naučit. schopnost diskutovat. úlohy sloužící k procvičování. Typickým příkladem formativního hodnocení jsou učitelovy připomínky a korekce v průběhu žákovy práce. Jde o zkoušku absolutního výkonu – nezáleží na výkonu ostatních. Tomuto způsobu hodnocení se také říká zkouška relativního výkonu. S metodami diagnostiky jste se seznámili v kapitole 8. Mezi formy tohoto hodnocení patří testy vstupních znalostí. vyhovuje-nevyhovuje. Příklady hodnotících postupů používaných pro sumativní hodnocení jsou ústní zkoušky z obsahu celého tématického celku.

K sebehodnocení mohou žáci využít sebehodnotících formulářů nebo grafické sebehodnocení.vuppraha.cz . že žák má někdy více nadání v jiné oblasti. Jde o hodnocení „produktu“. co dělají. tj. Žáci mají možnost nahlédnout při jeho tvorbě do portfolia. zamýšlet se nad nimi a hodnotit je. jemuž do potřebné míry rozumí a které dokáže vysvětlovat nebo případně obhajovat. spíše než na správné nebo špatné odpovědi v uměle utvořených testech. pomáhá mu lépe chápat. Být tolerantní k mínění druhých lidí. vytvořit systém činností. Učitel užíváním formativního hodnocení postupně učí žáky nahlížet diferencovaně a kriticky na jejich pracovní postupy a výsledky práce. Portfolio Jedním z nástrojů pro hodnocení žáka učitelem. nakolik splnili úkol podle předem stanovených kritérií. Mění se při něm role učitele a žáka. V současné době je pojem autentické hodnocení používán v jiném významu. zvládnout svůj učební styl a zacházet s chybami jako s příležitostí k poznání a poučení. Portfolio jako takové není cílem. Hodnocení může probíhat také po dokončení tématu nebo projektu. jaké jsou jeho zájmy. na výkony. při které mu nikdo nepomáhal. jaké dělá pokroky v jednotlivých oblastech školní práce atd. které žák k danému tématu nebo projektu vytvořil. co už pro splnění svého cíle udělali a kde se nacházejí v současné době. který obsahuje kromě myšlenek jiných lidí i vyjádření žákových myšlenek. Slavík (1999) uvádí. zjištění a výkladů. Pomáhá učiteli vnímat žáka jako celistvou osobnost. Jedná se o soubor rozličných materiálů. od nikoho neopisoval. kdo je pod ní podepsán. http://pdpzv. proč to dělají. Práci. kam by chtěli dojít. ale i pro žákovo sebehodnocení je hodnocení žákovského portfolia. K tomuto hodnocení můžou používat také portfolio. jež obsahuje práce. otázek. Pro hodnocení. Jde o hodnocení.žáci se musí naučit za pomoci učitelů zvládat emociální složku hodnocení. Aby byl žák schopen sebehodnocení. které žák sám zvládá. které hodnotí práci. Jako autentické hodnocení si klade za cíl hodnotit získané znalosti žáků prostřednictvím aplikace látky v komplexní reálné situaci. se všemi zájmy v různých vzdělávacích oblastech. které zjišťuje znalostí a dovedností v situacích blížících se reálným situacím. umět vyslechnout a zvážit návrh druhého. Psychosociální . K tomu potřebují zvládnout určitou reflexi.Diagnostika žáci mohli poučeně hodnotit sami sebe a svou práci. prostřednictvím kterých si žák postupně osvojuje dovednosti hodnotit kvalitně. Zvažte. že příprava na zavádění autonomního hodnocení má dvě dimenze:  Poznatkovou . je třeba ho k tomu postupně připravovat. co se jim už podařilo a stanovit určité cíle. Žák má větší příležitost uplatňovat při hodnocení své vlastní pohledy. které poskytují informace o zkušenostech a pracovních výsledcích žáka. ale hlavně prostředkem pro další činnosti. • • • • Žáci mohou slovně hodnotit výsledek své práce bezprostředně po jejím dokončení na konci vyučovací hodiny.  Různé podoby sebehodnocení: : Vyhledejte na Metodickém portálu RVP na webových stránkách VÚP ukázky několika sebehodnotících formulářů. v čem je žák úspěšný. Důležitou součástí cesty k autonomnímu hodnocení je naučit žáka učit se. Hodnotí. . jak byste je mohli využít.týká se přípravy žáků k poučenému sebehodnocení. Autentické hodnocení V klasickém pojetí bylo za autentické hodnocení považovalo to. Nedílnou součástí grafického sebehodnocení nebo sebehodnotícího formuláře je také písemné hodnocení formou volného psaní. musí se umět zastavit a zamyslit nad tím. nikdo mu nenapovídal. Soustřeďuje pozornost na úkoly důležité pro praktický život. vytvořenou opravdu jen tím. Jsou dokladem toho. co a proč se mají naučit. Žáci si mají více uvědomovat. v jakém časovém horizontu.

2 Hodnocení a koncepce výchovy a vzdělávání Chce-li učitel uvažovat o procesu hodnocení systematicky a komplexně.     8. Předpokládá se. Ve všech těchto nových souvislostech je překonávána dominantní forma zkoušení i princip výkonu.1. Základem hodnocení se stává především pokrok dítěte vůči sobě samému. na přístupy k prevenci selhání. 2.2. jak žáci formulovali své hypotézy. modifikaci vzdělávacích programů a praktik. Zároveň jako nedílný aspekt se zdůrazňuje prvek odpovědnosti za jejich vlastní výsledky. V portfoliu se uchovávají:  práce. tak i způsob hodnocení. kde učí a zvážit. které očekávané výstupy chce naplnit a také které klíčové kompetence mohou žáci při daném úkolu rozvíjet.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Práce s portfoliem je cílevědomá. Přílišný důraz je kladen na procesy přijímání a přejímání hotového v poznávání. které charakterizují odlišné koncepce výuky a z různých hledisek je třídí. přetváření poznávacích struktur v procesu učení. uměleckých aktivit. na různé druhy samostatných prací. 1. Hledají nové vztahy mezi učitelem a žákem a zdůrazňují význam porozumění pro osobnost dítěte. Projektové vyučování vede žáky k formulaci otázek a problémů. Portfolio v první fázi obsahuje většinu prací. řešením hádanek a komplexních projektů. do jaké míry odpovídá jeho individuálnímu pojetí učitelské profese. ale i prostřednictvím hry. práce.mají možnost ji dokončit. dramatizace.jež navazují na další projekty. vyplývajících z jejich vlastní činnosti. Tato východiska ovlivňují jak metody výuky. jak je prověřovali a jak prezentovali své . Před uložením práce do portfolia je učitel a žák společně ohodnotí podle předem stanovených kritérií. Důraz je kladen na procesy objevování. Chtějí školu zbavit strachu a stresových situací. Snaží se podporovat optimální rozvoj osobnosti každého dítěte. pracující tradičním způsobem. V době průběžného písemného hodnocení a sebehodnocení učitel a žák materiály společně třídí. Existuje množství teorií. které si žák sám volí. ale spíše na orientaci na podporu při problémech v učení. Při hodnocení se uplatňuje zřetel především k pracovnímu postupu žáků. Posuzuje se. než na jakou jsme byli ve většině případů jako učitelé zvyklí. Škola funguje jako roztřiďovací instituce. které se rozhodl ve své výchovně vzdělávací práci respektovat a postupně realizovat. Dva základní přístupy vycházející z pohledu na poznání: Transmisivní vyučování. Vzdělávání je chápáno jako vzájemné působení mezi učiteli a žáky. otevřít možnosti jeho individuálního sebevyjádření a seberealizace. k jejich samostatnému řešení i prezentování výsledků. Vyžadují prostor pro uplatnění individuality dítěte a jeho tvořivé aktivity. práce. individuální nebo skupinové činnosti. kde jsou jeho aktéři hluboce angažováni v průběhu učení i ve vztahu k výsledkům učení. potřebu seberozvoje. které mají největší výpovědní hodnotu o očekávaných výstupech a klíčových kompeteních (tyto práce jsou důležité například při změně učitele. že se žáci učí nejenom prostřednictvím frontálního vyučování. která vylučuje nepřizpůsobivé. jak je běžně chápe škola. Škola se soustřeďuje nikoliv na třídění žáků. které přes různost jednotlivých pedagogických a didaktických stanovisek obhajují nutnost humanizace školy. Hodnocení a zvláště klasifikaci vymezují zcela jinou roli. Uvědomit si. které chápe poznání jako předávání hotových poznatků a dovednosti učitele žákům. testy. hodnocení. se kterou učitel nebo žáci nejsou spokojeni . proto učitel už při zadávání práce ví. rozšiřování. význam pozitivní motivace. učení jako osobní a sociální proces. nebo při přechodu žáka na jinou školu). Obvykle se při této formě práce neposuzuje jen výkon a nepoužívá se známkování. V poslední době se prosazují vesměs pedagogické koncepce. Akcentují obohacování prožitků a individuálních zkušeností žáků. Konstruktivní vyučování je založeno na konstrukci poznání. musí začít zásadní úvahou o pojetí a principech. jaká koncepce výchovy a vzdělávání je realizována na škole. které žák vytvořil. Otevřené vyučování klade důraz na činnosti. se kterými se bude nadále pracovat .

Podrobněji jsou rozpracovány ve vyhlášce 48/ 2005 Sb. hraní rolí k podpoře vlastního projevu jednotlivce. literatura. . jednak tempo. Východiskem může být vstupní „test“.pdf 8. nikoliv pouze reprodukce izolovaných poznatků. uvolňuje prostor pro jejich emocionální prožitky a kreativitu. protože to činí učební procesy transparentnější a rozvíjí to dovednosti sebehodnocení. Chce napomáhat žákům hlouběji poznávat sama sebe. Podněcuje živou fantazii žáků. Učitel sleduje jednoho žáka a porovnává hodnoty jeho výkonů v rozdílných časech.vuppraha.cz/soubory/kkzv. když jsou dobře stanovená kritéria (soubor kontrolních otázek. Integrované vyučování proti jednostranně kognitivnímu působení školního vyučování zdůrazňuje spojování emocionálních a kognitivních aspektů v procesu učení. které posuzuje úroveň činnosti jednotlivého žáka i činnosti skupiny.2. by se měla kritéria splnění učebních cílů stanovovat. že tzv. Referenčním rámcem pro hodnocení mohou být také stanovená kritéria a standardy. že každé učení či jednání má kognitivní i afektivní dimenzi. Součástí těchto koncepcí je i forma slovního hodnocení. která je v jedné třídě hodnocena jako výborná.2. 3.bez ohledu na výkony ostatních.1. že žáci jsou většinou schopni sebekriticky posoudit slabá i silná místa vlastní práce při jejím plánování i při realizaci. Integrované vyučování klade důraz na rozvíjení smyslů. Všude tam. kreativní cvičení i hry. kterou má žák vykonat. Nejlépe napsané práce jsou ohodnoceny jedničkou.1. V pedagogické literatuře se uvádí. Ale i při stanovení individuální normy je vhodné zvolit pásma hodnocení – pro posuzování průměrného.3 Referenční rámec hodnocení Hodnocení a jeho důsledky ovlivňuje i skutečnost k jakému měřítku – referenčnímu rámci žákův výkon vztahujeme:  Při posuzování práce žáka v rámci individuální vztahové normy srovnáváme výkony. hudba. soubor kompetencí. Toto hodnocení je spolehlivé jen tehdy. rozvíjet jejich sebejistotu a sebedůvěru. s nimž je žák schopen svou práci zlepšovat. Hodnotí se tedy také studijní a pracovní dovednosti. bez ohledu na to. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky. Zkuste podobně rozpracovat klíčové kompetence pro svůj předmět. Podstatné je. využívá se umění. v níž pracoval. Jde o zkoušku absolutního výkonu . vnímání vlastních pocitů. stavy nebo chování jednotlivce s jeho vlastní normou. že hodnocení do jisté míry závisí na složení žáků ve třídě. Hodnocení podle sociální normy nebere v úvahu rozdílné individuální předpoklady žáků pro daný výkon..   : Seznamte se v publikaci VÚP Klíčové kompetence v základním vzdělávání s příklady podrobného rozpracování klíčových kompetencí až na činnost. Při stanovování individuální normy musíme brát nejen úroveň dosavadních výkonů žáka. Nelze ho však ze školy zcela odstranit. 8. Měřítkem hodnocení je splnění úkolu. vztahovou normou je v tomto případě třída.4 Legislativní normy a pedagogické dokumenty Legislativní normy Formálně jsou požadavky na hodnocení výsledků vzdělávání žáků vymezeny v příslušných paragrafech zákona č. které slouží těmto cílům se uplatňují projekční metody. 561/2004 (školského zákona). Rozřazujeme je do výkonnostních skupin. Příkladem může být hodnocení písemné práce. který poslouží jako vstupní diagnóza.Diagnostika výsledky. může v jiné třídě složené z nadanějších žáků dopadnout jako průměrná. Vyplývá z toho. Vidí zefektivnění školního vyučování v posíleném působení na citové stránky žáka. Pro část žáků představuje psychickou zátěž. Mezi technikami. nejlepšího a nejhoršího výkonu. zda žák vyhověl nebo nevyhověl. Vychází z předpokladu. sdělovat a vysvětlovat. porovnáváme jeho výsledky s výsledky ostatních členů skupiny. http://www. kde je to možné. Písemná práce. Při hodnocení jde o to. Tohoto hodnocení vlastního procesu učení se mají zúčastnit i sami žáci. Vztahujeme-li žákův výkon k sociální normě. horší práce jsou ohodnoceny dvojkou nebo trojkou. zda byl splněn lépe nebo hůře ve srovnání s ostatními.

 pomáhají roztřídit žáky podle zjištěných znalostí a dovedností do dalších vzdělávacích institucí. kteří obhajují tradiční klasifikaci známkami vidí její výhody:  známky jsou jednoznačným a srozumitelným prostředkem komunikace mezi nimi. řekněme standardizované. Učitelé.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi V návaznosti na § 51.nejen vyhodnocení výsledných produktů . jaké oblasti musí zahrnovat slovné hodnocení. stále se vedou diskuse o užitečnosti a funkčnosti klasického známkování ve srovnání se slovním hodnocením výsledků výuky. jsou: vymezené způsoby hodnocení. které ukáží slabá místa klasifikace známkami. 8. kombinace obou způsobů).  v současné době neexistují jiné zákonné. formulují výhody slovního hodnocení:      zajišťuje mnohem větší a širší informovanost jak samotných žáků. které budou na jednotlivých stupních v konkrétních ročnících a vyučovacích předmětech při hodnocení žákova výkonu využívány (klasifikace.5 Známkování a slovní hodnocení Přestože to není v souvislosti s novým pojetím výuky a pojetím jejího hodnocení otázka zásadní. učitele nutí neustále sledovat a mapovat všechny projevy žáka. žáky a jejich rodiči. umožňuje všestrannou analýzu práce žáka . pokud se škola pro ně rozhodne. porovnejte je a zhodnoťte míru konkrétnosti kritérií hodnocení. chování a snahu žáka. které škola ve svém ŠVP vytváří. že učitel musí formulovat kritéria tak. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky vytvářejí školy vlastní klasifikační řády. : Na webových stránkách alespoň tří základních škol vyhledejte jejich klasifikační řády. Formulují v nich konkrétní pravidla pro klasifikaci a hodnocení žáků v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP a celkové hodnocení žáka na vysvědčení. slovní hodnocení. ale především jako možnost pomoci žákům při procesu jejich učení. hodnotí i schopnosti. § 52 § 53. jeho prostřednictvím lze postihnout osobnost žáka v její plné šíři. zkonkretizujte je. která budou pro jednotlivé způsoby hodnocení žákova výkonu obecně platná a při hodnocení využívaná. Příklady zpracování konkrétních pravidel pro hodnocení a klasifikaci žáků je možné najít v Manuálu pro tvorbu ŠVP. 561/2004 a Vyhlášky 48/2005 Sb. přijímacích zkoušek apod.2. ? Ve Vyhlášce 48/2005 Sb. zákona č.  v rámci různých výběrových aktivit. tak jejich rodičů. známky dovolují srovnávat různá hodnocení mezi sebou. Tzn. ale spíše zástupná.1. Učitelé. § 54 § 55. Pedagogické dokumenty Charakteristika způsobu hodnocení je také povinnou součástí školního vzdělávacího programu. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky vyhledejte. V pravidlech pro hodnocení žáka. ? Zformulujte argumenty. kteří vnímají hodnocení ne jako nástroj kontroly. aby se do nich jednotlivé aspekty klíčových kompetencí promítly. dovednosti. jednotlivé složky jeho výkonu. Pokud se Vám zdají příliš obecná.  Kritéria hodnocení žáka se odvíjí od klíčových kompetencí. nástroje k evaluaci práce jednotlivých škol než známky. stanovena kritéria hodnocení.

včetně jeho místa ve výuce a jeho významu pro žákovo učení.  Jakub přináší do třídy element živosti a radosti. které má jejich hodnocení pro žáka. proč se mu to podařilo. můžeme mu ublížit více. Ovlivňuje nejen kvalitu jeho učení. ale také jeho osobnostní charakteristiky např. Od učitelů se očekává. V obou jazycích se rád a aktivně zapojoval do všech her. Vždy chvilku trvá než mu naskočí správný postup. Aby učitel zachoval tuto zásadu. jeho vlastností. sebehodnocení. učiteli jiných škol. pobavit se je tak lákavé. v čem udělal chybu. Také v geometrii udělal pěkný kus práce. ale i průběžné monitorování dílčích výsledků. Náročnost procesu hodnocení  Nároky kladené na hodnocení se zvyšují v současné době i v souvislosti s měnícími se požadavky nových kutikulárních dokumentů na výuku. Dobře zná pravidla společného soužití. ale porušit je. Výrazně může ovlivnit studijní kariéru žáka.Diagnostika  jeho práce. sebepojetí. Tím „onálepkuje“ dítě např. měl by používat tzv. ale postrádá náznak cesty pro nápravu chyb. za všech okolností nebo pro všechny typy kurikulárních obsahů a cílů. posuzovacího jazyka. nebo to co si dítě myslí. Kamarádí hlavně s kluky. Před žáky. naučil se i průpovědi. stavu vědění dítěte. než kdybychom mu dali špatnou známku. podložili ho důkazy a fakty a vše podali v takové formě. Z nálepek je opravdu těžké se dostat. jeho domácí přípravu. I pozitivní nálepky mají negativní dopady – dítě hodně svazují. že s každým hodnocením je spojena nutnost toto hodnocení obhájit. že probíhá pod neustálou kontrolou.  Učivo matematiky Honzík zvládl. Především žáci a rodiče mají právo. i s nabídkou možných cest nápravy. rád se věnuje hrám na rozvoj fantazie. pojmenovat členy rodiny. popisný jazyk. kterým učitel označuje vlastnosti. neklidné. mohou vést k rozvinutí pocitů úzkosti. protože se dozvídá jen to. jaký jazyk převažuje v jednotlivých ukázkách slovního hodnocení. Fyzicky dospívá. že neexistuje takový způsob hodnocení. zlobivé apod.    . Učitel musí počítat s tím. a držet se jen toho. co zvládl. ale při opakování už to jde hladce. Žák v takových formulacích těžko rozpozná. Hodnotíme. ale také průběhu učení nebo pozorovatelného chování dítěte. výsledků. Slovní hodnocení se má týkat učiva. v čem je dobrý. co dítě dělá a čeho dosáhlo. co viděl na vlastní oči. ale i před sebou samým. ale i toho. aby nezklamalo. Někdy třeba také na úkor vyučování. ? Promluvte si s učiteli. Znamená to zcela zásadně změnit svou dlouholetou a zažitou představu o hodnocení. kolegy. jakým způsobem. nebo nepodařilo. abychom jim své hodnocení smysluplně vysvětlili. kteří používají slovní hodnocení a zjistěte. nejen že přijmou nové hodnotící postupy a nástroje. barvy. vnitřní prožívání dítěte. aby tomu rozuměli i laici. jak byl žák úspěšný a co zvládl. který by se osvědčil u všech dětí. Není to však jediný důvod náročnosti Většina učitelů cítí velkou odpovědnost za důsledky. nikoli jaké dítě je. aspirace ap. Naučil se pozdravy. Rizika slovního hodnocení Jedno z největších rizik slovního hodnocení je používání tzv. brání mu být sebou samým. jeví se čestným a spravedlivým. postihuje nejen to. má hodně síly. Náročnost hodnocení způsobuje i skutečnost. Každé slovo v hodnocení je třeba zvažovat. ale že přijmou za své celkové nové pojetí hodnocení. Záleží totiž zcela na konkrétní formulaci slovního hodnocení.  V anglickém a německém jazyce se Míšovi velmi dařilo. jejich rodiči. Chválím. Jiným rizikem je využívání jen pozitivních charakteristik ve slovním hodnocení. kterou můžeme žáka dokonce i citově zranit. jako nepozorné. Obtížnost pedagogického hodnocení zvyšuje i skutečnost. ? Posuďte. To je pro část učitelů velmi obtížné. některé věci ve třídě i reagovat na jednoduché otázky. básniček i písní. v čem spatřují největší obtíže při jeho realizaci. V žádném případě nemá docházet k hodnocení osobnosti dítěte.

Úlohy zkoumají dovednosti žáků. na úrovni národní (např. Pro interní evaluaci škol jsou ve školském zákoně (č. klimatu třídy apod.2.uiv. vzdělávání a školství. Zformulujte. Závěry výzkumů mohou být inspirací pro učitele.2 PEDAGOGICKÉ EVALUACE V této kapitole bude pojem pedagogická evaluace zahrnovat externí a interní evaluaci. že si hodnotitel udržuje potřebný nadhled nad dílčími problémy. jaké důsledky z toho plynou pro práci učitele. např. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů.cz . Ve školách a školských zařízeních získává a analyzuje informace:  o účinnosti podpory rozvoje osobnosti žáka a dosahování cílů vzdělávání ze strany školy sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy.) Evaluační procesy na mezinárodní úrovni PISA (Programme for International Student Assessment) je jednou z řady aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v oblasti rozvoje lidských zdrojů.). evaluace chování žáků. 15/2004 Sb. mezinárodní organizací – OECD. Nástroje PISA připomínají klíčové kompetence. že externí hodnocení někdy nepronikne k samému jádru problému a tím nepostihne všechny příčiny zjištěných jevů. Nevýhodou je. Učitelé by mohli převzít některé druhy úloh (např.2.2. Pro potřeby výzkumu TIMSS 2007 jsou rozděleny do tří oblastí: prokazování znalostí. důraz je vždy kladen na jednu ze tří zkoumaných oblastí. který je zaměřen na zjišťování úrovně znalostí a dovedností v matematice a v přírodovědných předmětech. analýzy České školní inspekce). Výhodou je. autoevaluace a vlastní hodnocení školy jsou brána jako synonyma. : Vyhledejte na webových stránkách zprávy z posledních šetření PISA a TIMSS a v jejich závěrech vyhledejte informace. řada mezinárodních šetření PISA. 561/2004 Sb. které se vztahují k předmětům vaší aprobace. Při externí evaulaci jsou cíle. . uvažování. TIMSS apod. Slouží ke kontrole plnění cílů státní vzdělávací politiky a zpracování koncepčních záměrů inspekční činnosti a systémů hodnocení vzdělávací soustavy. experty. které osoby nebo instituce se na pedagogické evaluaci podílejí:  Externí evaluace může být prováděna např. používání znalostí. : Úlohy najdete na www. Promyslete. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je mezinárodní projekt.  8. autoevaluace školy) na úrovni tříd (mikroúroveň. zřizovatelem školy. Externí a interní evaluaci můžeme rozlišit podle toho. alespoň tři návrhy. výročních zpráv a vlastního hodnocení používány pojmy „výroční zpráva o činnosti školy“ a „vlastní hodnocení školy“. např. Externí evaluace na národní úrovni Externí evaluaci na národní úrovni provádí na základě školského zákona Česká školní inspekce jako správní úřad s celostátní působností. Interní evaluaci uskutečňují pedagogičtí pracovníci nebo škola jako celek. na řešení problémů) i způsob hodnocení.) a ve vyhlášce č. metody. Probíhá ve tříletých cyklech.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 8.1 Externí evaluace Externí evaluační procesy ve školství jsou uskutečňovány na různých úrovních:     na úrovni mezinárodní (např. Českou školní inspekcí. přírodovědnou a čtenářskou gramotnost patnáctiletých žáků. nedokáže také detailně studovat dlouhodobý vývoj. Tím. jak na ně můžete reagovat ve vlastní výuce. že se provádí nárazově. formy a kritéria stanoveny zvnějšku hodnotitelem nebo zadavatelem hodnocení.. na úrovni jednotlivých škol (meziúroveň. Zjišťuje matematickou. Pojmy interní evaluace.

v jakých oblastech škola dosahuje dobrých výsledků. ze které těží obě strany . ledna 2005.Diagnostika     zjišťuje a hodnotí podmínky. Zahrnuje zjištění současného stavu a jeho progresi či regresi. Externím hodnotitelem může být i zřizovatel či školská rada. Dokumentační fáze probíhá již opět mimo školu. Rámcovou strukturu. Externí evaluace může práci škol podporovat. Proto se od ní upouští jako od jediného možného přístupu a v současné době se přesouvá pozornost stále více na interní evaluaci. pravidla a termíny vlastního hodnocení školy stanovuje prováděcí právní předpis MŠMT – vyhláška č.vlastní hodnocení školy .je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. 15/2005 Sb. Realizační fáze: probíhá ve vlastní škole. studium zadání a interních materiálů školy (veřejně dostupných). Zřizovatel má možnost hodnocení pouze za předpokladu. např. rada školy). Fáze procesu externí evaluace Proces externí evaluace realizovaný ČŠI lze rozdělit do jednotlivých vzájemně se překrývajících fází:  Přípravná fáze: je realizována mimo školu a zahrnuje sestavení plánu. protože přes všechny své pozitivní rysy budí často pocity nedůvěry. v oblasti hygienických požadavků. Spolupráce vedení školy s externím hodnotitelem umožňuje vedení velmi cennou diskusi nad zjištěními z vlastního hodnocení.2.   Kromě ČŠI provádí externí kontrolu škol ještě i jiné orgány. a to podle příslušných školních vzdělávacích programů. vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů. jak byla účinná dřívější opatření navržená ke zlepšení zjištěného stavu. případně zajistí její zveřejnění a předání některým dalším stranám (zřizovatel. Většinou se v rámci této fáze kontaktuje vedení školy a seznámí se s některými informacemi o připravované inspekci. Tato fáze končí vždy pohovorem s vedením školy. zadavateli. dodržování předpisů ve vztahu k sociálnímu zabezpečení. podle nichž bude hodnocení provádět.2 Interní evaluace (autoevaluace) školy Interní evaluace . ze dne 11. Hodnotitel v ní po důkladné analýze vyhotoví závěrečnou zprávu a oficiální cestou ji předá vedení školy. která musí být vždy dodržena:  jak škola dosahuje cílů stanovených v rámcových a školních vzdělávacích programech (do doby jejich vydání v platných učebních dokumentech a případně dalších koncepčních dokumentech školy. vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání některých finančních prostředků státního rozpočtu. včetně návrhu opatření ke zlepšení zjištěného stavu. ke kterým dospěli. výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. ale sama o sobě nepostačuje. zajišťuje a hodnotí naplnění ŠVP a jeho soulad s předpisy a s příslušným rámcovým vzdělávacím programem. v němž inspektoři seznámí management školy se základními zjištěními. že předem zveřejní kritéria. v jakých oblastech je třeba úroveň vzdělávání a podmínek vzdělávání zlepšit.škola i externí hodnotitel.    . Ve vyhlášce jsou stanovena čtyři zaměření vlastního hodnocení školy. průběh a výsledky vzdělávání. které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů. Vychází ze zprávy o vlastním hodnocení školy (pokud ji škola předloží) a z předchozí inspekční zprávy. vytvoření týmu a zajištění organizačních požadavků práce týmu a podobně. 8. k hospodaření školy apod. výměnu zkušeností a názorů. .2.

pracovníků VÚP a studentů PF UK kritéria vlastního hodnocení školy v pracovní verzi dokumentu Hodnocení kvality základního vzdělávání (pomůcka pro vlastní hodnocení škol). Klíčové kompetence byly rozloženy na velmi konkrétní výroky popisující podstatné rysy práce učitele a odpovídající projevy žáka: Příklady z baterie výroků o průběhu vzdělávání:  učitel navazuje na předchozí učivo v souladu se vzdělávacím programem školy  učitel podporuje vnímání souvislostí  učitel dbá na to. zda a jakým způsobem se daří škole tyto cíle naplňovat.  dlouhodobého a zapojeni všichni popisem situace posuzování v e   V dokumentu je kladen důraz na to. ale mělo by být výsledkem dlouhodobého a systematického stanovených oblastech. v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit. navrhnout vlastní opatření pro zlepšení situace nebo pro částečnou úpravu cílů. úroveň výsledků práce školy. žáků.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi V těchto bodech jde především o posouzení správnosti. které by si zvolila škola sama. výsledky vzdělávání žáků. průběh vzdělávání podpora školy žákům. řízení školy. důležitosti a obsažnosti uvedených cílů. Pro pomoc školám se zpracováním vlastního hodnocení školy zpracovala Česká školní inspekce za spoluúčasti učitelů. a to buď jeden nebo dva školní roky. a zejména v těch případech. Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy připomíná MŠMT v dokumentu Sdělení MŠMT ze dne 7. kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vlastní hodnocení by nemělo být jednorázovým ve škole. vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. ? Zkuste zjistit rozhovorem s vedením školy. spolupráce s rodiči. když potřebují poradit nebo pomoci s něčím osobním  učitelé dodávají žákům sebedůvěru  dospělí ve škole jednají se žáky spravedlivě Příklady z baterie výroků o výsledcích vzdělávání: . kdy se tyto cíle plnit nedaří. aby vlastní hodnocení vyplynulo z systematického posuzování práce školy a aby byli do hodnotících procesů pedagogičtí pracovníci školy. ředitelů škol. Východiskem pro tvorbu kritérií hodnocení v tomto dokumentu byly klíčové kompetence vymezené v RVP ZV. Vyhláška dává prostor i pro další oblasti. rodičů a dalších osob na vzdělávání. října následujícího školního roku. Dále je ve vyhlášce taxativně stanoveno 6 oblastí vlastního hodnocení školy:       podmínky vzdělávání. kvalita personální práce. návrh struktury vlastního hodnocení projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku. aby žáci rozuměli nebo pochopili. vliv vzájemných vztahů školy. učiteli a žáky v jakých oblastech škola dosahuje dobrých výsledků a v jakých oblastech je třeba úroveň vzdělávání a podmínek vzdělávání zlepšit porovnejte získané informace s vlastním pozorováním. zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. srpna 2006: období vlastního hodnocení školy si stanovuje škola sama. o zhodnocení. čemu se mají naučit Příklady z baterie výroků o klimatu školy:  učitelé žáky s porozuměním vyslechnou.

dotazníková šetření. prohlídky.pdf Vztah interního a externího hodnocení .rvp.na stránkách Výzkumného ústavu pedagogického Praha a Národního ústavu odborného vzdělávání: http://www.hodnocení žáků) http://www. analýzu klasifikace. kterými se zjišťuje pravdivost/nepravdivost výroků popisujících kvalitu základního vzdělávání.hodnoceníškoly a http://www. : Další příklady je možné najít např. čemu se naučili výběr prací (výroků. respektive hodnocení žáků. pozorování. analýzu dokumentace školy). inspirativní je i praxe. neměla by být však jediným nástrojem (např. jak dobře pracovali a jak dobré jsou výsledky jejich práce V dokumentu jsou uvedeny i příklady hodnotících škál: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 1 je možné zveřejňovat a dávat za vzor výjimečný mimořádný vzácný prvotřídní znamenitý ojedinělý 2 mělo by oceňovat podporovat kvalitní efektivní hodnotný chvályhodný produktivní nadstandardní se a 3 je možné akceptovat obvyklý typický všední standardní běžný normální 4 Vyžaduje pozornost změnu nepřínosný nevhodný nepřiměřený nevýznamný částečný nevalný a 5 vyžaduje radikální opatření nedostačující neefektivní nefunkční neúnosný nepřijatelný ohrožující 7 vždy všichni bezvýhradně ano 6 téměř vždy skoro většina v rozhodující míře ano 5 často většina v převažující míře ano 4 občas asi polovina nelze se přiklonit 3 zřídkakdy menšina v převažující míře ne 2 výjimečně skoro nikdo V rozhodující míře ne 1 nikdy nikdo bezvýhradně ne Evaluačními metodami. analýzu SWOT. mohou být: hospitace. vzájemné hospitace.cz/clanek/346/322 . ? Seznamte se s uvedeným dokumentem a posuďte jeho využitelnost při hodnocení v předmětech vaší aprobace. analýzy (např. podle čeho poznají. činností) žáků prokazuje nárůst jejich znalostí nebo dovedností nebo porozumění žáci vědí. diskuse. porovnání metod používaných k vlastnímu hodnocení.cz/clanek/511/687. kdy někdo z učitelů dostane zakázku na určitou část autoevaluace a vybere si sám spolupracovníky mimo vedení školy. Některé školy si evaluační nástroje postavily na konzultační hodině: žák – rodič – učitel. jak se škole daří rozvíjet kompetence dětí). dále práce s kamerou (natáčení průběhu hodiny). neříká nic o tom. Dobré zkušenosti mají školy se SWOT analýzou.cz/public/File/prirucka_pro_sebehodnoceni_poskytovatelu_OV.Diagnostika    žáci dokáží vysvětlit.nuov. Příklady dobré praxe Školy mohou pro zpracování návrhu struktury vlastního hodnocení využít i některých materiálů a příkladů „dobré praxe“.rvp. portfolia učitelů. metoda rozhovoru. Patří mezi ně např.

zda bylo dosaženo stanovených cílů a s jakými výsledky. Hodnotící zpráva Hodnotící evaluační zpráva dokumentuje reflexi vývoje práce školy. Hrozby jsou faktory. v rovnováze. které poskytují škole šanci k rozvoji. příležitostmi jsou ty faktory. Dává příležitost pro konstruktivní analýzu obtíží a rizik. že postup podle ní záměrně začíná odhadem budoucích hrozeb a příležitostí. včetně stanovení doporučení pro budoucí vývoj. volba vhodných metod. který může vyplývat z výsledků sebehodnocení při použití klasické SWOT analýzy. které na školu působí zvenčí. Údaje získané evaluací se znázorní jako protichůdné síly vedle sebe: Co zkoumané oblasti pomáhá Co zkoumanou oblast brzdí . Vytváření zpráv a vedení dokumentace patří k důležitým způsobům zajišťování transparentnosti procesu vlastního hodnocení školy. že důraz není kladen na pouhé konstatování existujícího stavu. ale i na změny v systému vnitřního řízení školy jako jednoho z hlavních cílů evaluace. umožňuje diskusi. změn včetně reflexe předchozího postupu. SWOT a TOWS analýza Podstatou SWOT analýzy je popsání a uvědomění si silných a slabých stránek školy a příležitostí a hrozeb. V počátečních fázích autoevaluačního procesu je velmi často využívána alternativa SWOT analýzy – tzv. Stejné prostředí může obsahovat pro jednu školu příležitosti. a pro druhou hrozby. Na základě identifikace hrozeb a příležitostí je teprve možné určit slabé stránky školy a orientovat se na její silné stránky. vytvoření hodnotící zprávy. Měla by být počátečním bodem při formulování vizí a cílů školy.). Externí i interní hodnocení by měla být především v souladu. které mohou vést ke stagnaci. neměla by si protiřečit a měla by se vzájemně doplňovat. Poukazuje i na ty cíle. měly by být respektovány požadavky na její funkčnost. Michek (2006) uvádí. jejich interpretace. I když není legislativně stanoveno. Metody a nástroje evaluace Vedle tradičních metody evaluace kvality školy založených pouze na hodnocení úrovně výstupu školy např. sběr relevantních dat a informací. při sestavování plánu rozvoje. systematičnost. inovací. jak má být průběžná dokumentace vedena. Silové pole Tato méně známá metoda je vhodným prostředkem k průzkumu dynamických sil. V současné době je tato dokumentace nutností danou nepřímo zákonem. na kterých lze stavět. případně až k zániku školy. společnost. přijímání opatření. kterých nebylo dosaženo a sděluje proč. které přicházejí z okolního prostředí školy (žáci. rodiče. Společným rysem externího a interního hodnocení je obecný algoritmus procesu. Tento postup pomáhá eliminovat případný nereálný pohled na postavení školy a subjektivní optimismus. správní orgány. Jde o vnější faktory. Pomáhá identifikovat pozitiva školy. podle kterého je realizován:      stanovení cíle. oblasti. TOWS analýza.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Vnější hodnocení má kvalitu práce školy především prokazovat a tím ji současně i zlepšovat. kritérií a indikátorů před započetím evaluačního procesu. Jejich cílem je komplexní hodnocení aktivity školy a kladou důraz na formativní stránku hodnocení. pravidelnost a přiměřenost. Součástí průběhu vlastního hodnocení školy je pořizování dokumentace. stát apod. vyhodnocování získaných údajů. prostřednictvím závěrečných zkoušek jsou vytvářeny nové procedury a mechanismy. a negativa. které mohou podstatně ovlivnit zmírnění hrozeb a umožnit využití cenných příležitostí. které proti sobě působí – ve směru k dosažení určitého cíle nebo proti tomuto směru. zatímco vnitřní hodnocení ji má primárně zlepšovat (a až následně prokazovat). která je třeba změnit. To znamená. formuluje strategii pro budoucí aktivity školy.

Poskytování informací by mělo být věcné a nemělo být spojeno ani z jedné strany s negativními a agresivními emocemi. ISBN 80-7238-583-6.Učitelům poskytuje informace. a kol. plánování dalšího rozvoje . vlastní pozorování a zaznamenávání. hodnocení . Hospitace je užitečným nástrojem zpětné vazby.návrhy. 224 s. společně vytvořená a sdílená struktura hospitací. Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň. strukturovanou. vyjádření hospitujícího. že musí zvládnout současně roli organizátora výuky i hodnoceného subjektu. Předem známá. Prostudujte si poslední inspekční zprávu školy. o učiteli – na základě předběžných rozhovorů a studia dokumentace.od žáků. projevů a jednání učitelů a žáků. zjišťovat vlastní vzdělávací potřeby a promyšleně plánovat vlastní profesní rozvoj. 8. jaká konkrétní pedagogická opatření byla přijata a jak jsou realizována. z jejich sešitů a žákovských knížek. Zjistěte: Co spolupráci s rodiči podporuje. Zatímco v běžné roli učitel vzdělává a hodnotí jiné – své žáky. KOLÁŘ. kde realizujete praxi a zjistěte pomocí rozhovorů s vedením školy a s učiteli. Praha : Grada. o dynamice skupiny.vyjádření učitele. výrazně posiluje jejich formativní funkci a zpřesňuje objektivitu hodnocení:        získávání vstupních informací . Posuďte. 2006. Pro učitele je hospitace náročnou situací. P. odbornou a věcnou kritiku nebo naopak pochvalu. kde realizujete praxi. reflexe .Diagnostika ? Využijte metody silové pole k posouzení spolupráce školy a rodičů na škole. 1999. které by jim umožňovaly s rozmyslem korigovat vzdělávací proces.o žácích. prováděných dlouhodobě a systematicky. H. Které z uvedených metod evaluace je možné využít při externí a interní evaluaci? 6. Porovnejte formativní a sumativní hodnocení? 2. ISBN 80-7020-057X. hodnocení a rozvoje. Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň: Fraus.porovnání učiněných zjištění se zvolenými kritérii. 5. L. Co spolupráci s rodiči brzdí Hospitace Hospitace je významným nástrojem hodnocení i v rámci interní evaluace. nebo učiteli navzájem. Jaké oblasti musí obsahovat podle vyhlášky vlastní hodnocení školy? 7. 2005. jak ovlivní sebepojetí žáka zvolený referenční rámec. ke kterému vztahujete žákův výkon? 3.. Učitel má dostat nezraňující. & Doporučená literatura EGER. ? Navrhněte cíle hospitací. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovné hodnocení. Umožňuje sledování i průběžné vyhodnocování činností. objektivně posoudit kvalitu vlastního výkonu. R. To je pro něj obtížné tím spíše. doporučení. opatření. Porovnejte metody pro sebehodnocení z hlediska jejich využitelnosti v předmětech vaší aprobace. získávání doplňkových informací . Hodnocení žáků. Zpracujte ve skupině pro tyto cíle kritéria. ocenění kvalitní pedagogické práce. ISBN 80-247-0885-X. ? Otázky ke studiu 1. Charakterizujte jednotlivé fáze procesu externí evaluace. rozbor hodiny v pohospitačním rozhovoru. Z. Charakterizujte metody interní evaluace. Praha . Které legislativní normy a pedagogické dokumenty vymezují oblasti a kritéria hodnocení? 4. Vlastní hodnocení školy. CHLEBEK. od učitele. ŠIKULOVÁ. které by mohly být v rámci interní evaluace realizovány vedením školy. KOŠŤÁLOVÁ. v roli hospitovaného se jeho role obrací a je najednou poměřován a hodnocen.

vyhlášky. 2008-27-7 ]. Sdělení MŠMT k provádění vlastního hodnocení školy č. Dostupné na WWW: <http://www.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi : Portál. Zákony. ISBN 978-80-7367-314-7.msmt. WWW stránky ČŠI. musí mít vhodné osobnostní dispozice. Východiska a nové metody pro praxi.j. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. 2005. 2008-27-7 ]. 2008-27-7]. Dostupné na WWW:<http://www. normy Zákon č. 2008-27-7].cz>. Dostupné na WWW: <http://www. 2008. 8. středním.. J.msmt. Míní se tím.. 17/2005 Sb. V současné době se často hovoří o tom. o předškolním. [cit. schopnost žáky zaujmout a srozumitelně jim učivo předat atd. zejména pak o motivech a důsledcích svého chování. výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.nuov. [cit. 15/2005 Sb. 561/2004 Sb. Hodnocení vzdělávacích programů.3 SEBEREFLEXE UČITELE Irena Smetáčková Klíčová slova: sebepoznání. 2008-27-7 ]. [online]. Pedagogická evaluace. ] Po prostudování kapitoly budete schopni:  uvědomovat si nutnost rozvíjet svoji učitelskou profesionalitu prostřednictvím přemýšlení o sobě samé/m s využitím teoretických poznatků s psychologie a pedagogiky. ISBN 80-210-1333-8. Víme-li. VÚP. o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti.1 ZNÁT SÁM SEBE Sebereflexe je pojem. Autoevaluace: Závěrečná práce Funkčního studia II pro řídící pracovníky ve školství. tj. 8. Praha : VÚP. rozvoj profesionality. [cit. Dostupné na WWW: <http://www. 2008-27-7]. procesů a výsledků.cz>.msmt. 2006.cz>. 2006. [cit. základním. že lidé by měli být schopni sebereflexe. [online]. Praha : VÚP. 126 s. 1998. ISBN 80-87000-03-X. který nacházíme i mimo učitelskou profesi. používá se vedle pojmu sebereflexe také pojem . sebereflexe. Hodnocení v současné škole. [online]. jací jsme a co nám vyhovuje a zároveň jsme-li schopni uvažovat o dopadech našeho chování.. které jsou jeho aprobací. [online] Praha: Národní ústav odborného vzdělávání. MICHEK. ISBN 80-87000-02-01. učitelská bilance. [cit. Praha : Portál. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů. Vyhláška č.cz>. 19229/2006-20 ze dne 7. Praha : UK Pedagogická fakulta.3. Vyhláška č. [cit. vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) [online]. MICHEK. dobré znalosti v oborech. 2005. PRŮCHA. Dostupné na WWW: <http://www. Brno : MU v Brně Centrum pro další vzdělávání učitelů. L. [online]. pak se můžeme zodpovědně rozhodovat o vlastním životě. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.csicr. Pokud hovoříme o profesním uplatnění. autoevaluace. vnímat a rozebírat vlastní pedagogické působení za účelem jeho zkvalitnění. Dostupné na WWW: <http://www. S. 103 s. J. 1996. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání.cz>.  orientovat se v základních možnostech učitelské sebereflexe a autodiagnostiky.cz>. Aby se člověk stal skutečně dobrým učitelem či učitelkou. 2006. srpna 2006. že vnímají a přemýšlejí o sobě samých. SLAVÍK. Sebereflexe bývá považována na podmínku zodpovědného přístupu k životu. ISBN 80-7178-262-9. Vzdělávací dokumenty MŠMT ČR. Ve výčtu potřebných charakteristik by neměla chybět ochota a dovednost sebereflexe.msmt. al. et. VÚP. Hodnocení kvality základního vzdělávání (pomůcka pro vlastní hodnocení škol).

Diagnostiku provádí sám učitel/ka. pro snazší orientaci v složité sociální realitě lidé při vnímání využívají principy kategorizace. nicméně oba pojmy k sobě mají velmi blízko. zejména pedagogiky. kterými mohou vyučující získat. rodiči žáků a širokou veřejností Profesní identita. 8. jak se jich pro příště vyvarovat. tento jev se nazývá Pygmallion efekt. měli by například vědět. reálné chování. kteří jsou ochotní o svých chybách přemýšlet a hledat cesty. Nezastupitelné místo v autodiadnostice mají poznatky o daném tématu. že:      verbální komunikace je doprovázena neverbální.3 AUTODIAGNOSTICKÉ METODY Existuje mnoho způsobů. K profesionalitě učitelů patří vědomí. představa učitelského povolání a postavení v něm Ve všech z uvedených oblastí je důležité oddělit dvě části – 1. kam docházíte na praxi. při setkání s druhými lidmi podléháme tzv. z níž odvozujeme více než polovinu celkového významu sdělení. efekt prvního dojmu (neboli Haló efekt). že si je uvědomíme. kteří nedělají žádné chyby. Už jen tím. avšak za použití ověřených metod a hodnotících kritérií. mohou se soustředit na problematické oblasti vlastního uvažování a chování. které produkují. Zároveň lze prostřednictvím autodiagnostiky zjistit. co se ve výuce děje. která vycházejí ze stavu poznání v pedagogice a psychologii. psychologie a sociologie. Aby vyučující správně rozuměli. 8. ostatními vyučujícími. Autodiagnostika pomáhá. V rámci autodiagnostiky by se měli soustředit na obě z nich. především Pygmalion efekt. selekce a inference. se můžeme pro příště vyvarovat řady omylů. učitelovo chování vůči žákům/yním se odvíjí z očekávání. chování druhých lidí vnímáme a hodnotíme pod vlivem tzv. co je naší silnou stránkou a na tu se pak soustředit či se z ní poučit pro nápravu vlastních nedostatků. které jsou součástí různých vědeckých oborů. a 2. chyby v sociálním vnímání a poznávání. Ty by pro ně v opačném případě byly neviditelné. očekávání či představy. Ke každému jevu najděte na základě pozorování sebe sama či dalších lidí příklad ze školy. které vyučující mají. Pokud vyučující mají tyto odborné znalosti. a tedy i nenapravitelné. kauzálních atribucí příčin. aby vyučující odhalili své nedostatky. efektu prvního dojmu. které jsou ověřené a považované za správné.2 OBLASTI AUTODIAGNOSTIKY V rámci autodiagnostiky by se pozornost vyučujících měla zaměřovat na následující oblasti pedagogického působení:    Didaktická příprava a realizace výuky Vztahy s žáky. která vůči nim mají. ale ti. Autodiagnostika učitele představuje shromažďování informací o vlastních postojích a praktikách daného učitele a dále jejich vyhodnocování na základě porovnání s postupy. kauzální atribuce. G Ideální učitelé a učitelky nejsou ti. že jsou „pouze“ lidé a mohou se dopouštět chyb.3. verbální a neverbální komunikace. Zde si ve stručnosti představíme jen některé z nich. Nejedná se o úplná synonyma. ? Připomeňte si z pedagogické a sociální psychologie poznatky o výše uvedených jevech.Diagnostika autodiagnostika. který se následně podvědomě bráníme změnit.3. analyzovat a hodnotit informace o svém vlastním pedagogickém působení. .

že se vyučující snaží vytvářet si o dětech co nejlepší mínění (tj. Druhou důležitou oblastí jsou představy o jednotlivých žácích a vztahy s nimi. k nimž máte odlišný postoj – k jednomu kladný (je vám sympatický/á. Součástí učitelské profesionality však je. Jedná se o strukturované popisy osobností dětí a jejich dosavadního života (viz kapitola 3). aby děti cítily. implicitní teorie osobnosti). Z psychologie víme. popřípadě kazuistiky. převládající druh myšlení atd. máto ho/jí rádi). Podstatou každého lidského vztahu. Současně by měli popsat své osobnostní charakteristiky.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Další naleznete v odborných publikacích. kam docházíte na praxi. Všichni vyučující by si měli zformulovat osobní představu učitelství. ? Ve třídě. že mohou mít rádi všechny své žáky/ně stejnou měrou. které pocházejí z různých zdrojů a týkají se různých oblastí jeho života. Mají vaše odlišné postoje své opodstatnění v chování dětí? V průběhu jednoho dne se soustřeďte na pozorování těchto dvou dětí. pomáhají zpřesnit naší představu o něm/ní a vyvarovat se zkreslení. kterou intuitivně používají při posuzování jednotlivých dětí. Jedná se o nejširší a zároveň nejproblematičtější oblast. mají zásadní vliv na školní úspěšnost dětí. zda daný člověk usiluje o takové pojetí své profese. kterých se vyučující mohou ve vztahu k žákům dopouštět. že často se s lidmi setkáváme jen v určitém výseku situací a známe tedy jen část jejich charakteristik. K jejich vypracování můžeme použít nejen údaje z osobní dokumentace žáků. Kombinace informací o žákovi. K tomu slouží zejména tzv. která je odpovědí na otázku „Co podle mě znamená být učitelem či učitelkou?“. Další oblast. jsou emoce. Jako vyučující například nevíme. například introverze/extroverze. Diskutujte o možných příčinách rozdílů ve vašem pojetí učitelství. Učitelská identita vzniká jako průsečík osobní identity (vědomí sebe sama jako celistvé osobnosti s určitými dispozicemi a životními zkušenostmi) a pojetí učitelského povolání (Mareš. kterého může vzhledem ke svým osobnostním charakteristikám dosáhnout. je celistvou osobností. které jsou uvedeny v závěru kapitoly. který vzniká jako formální. usuzujeme na to. 1996). ? Popište svojí představu učitelství v rozsahu cca ½ stránky. k druhému záporný (je vám spíše nesympatický/á). kdo je oblíbený a kdo neoblíbený. Součástí představy o žácích je přiznání si emocí. 1997) Vyučující by si měli vymezit vlastní představu úspěšného žáka. Vzniku sympatií či antipatií se nelze ubránit. ať je školně úspěšné či neúspěšné. jak se dítě chová v rodině nebo s kamarády bez dohledu dospělých. Následně by měly být oba texty porovnány tak. První oblastí. vědomí sebe sama jako učitele/ky. které jsou skutečně školně úspěšné. například dotazník obliby předmětů nebo dotazník výkonové motivace. vyhledávají informace pozitivní či informace vysvětlující záporné chování dětí) a že jim své emoce nedávají najevo tak. neboť chyby. tj. Pokuste se obě děti charakterizovat. a to i navzdory tomu. ale zároveň nás to může často svést k chybným závěrům. aby bylo zřejmé. Inspirovat se můžete následujícími otázkami: Co je podle vás funkcí školy? Jaký je podle vás ideální učitel/ka? Jakým učitelem/kou chcete být vy sami? Následně si společně se svými kolegy/němi své představy porovnejte a zjistěte. ale také pozorování jejich chování a rozhovory s dětmi. že tendencí lidské psychiky je právě tuto celistvost vnímat (tzv. Proto je dobré si cíleně představu o dítěti vytvářet na základě co nejširšího množství informací. Každé dítě. v čem se shodují a v čem se liší. v nichž jej pozorujeme. (Průcha. které k nim cítíme. si vyberte dvě děti. i toho. jejíž život je tvořen různými sférami. jaké je a jak se projevuje i v ostatních oblastech. nesoustřeďují se záměrně na negativní informace. Důležitým zdrojem mohou být také osvědčené dotazníky. že „žák je úspěšný“ a naopak „žák je neúspěšný či problematický“? Je v učitelské představě úspěšného žáka kladen důraz na nadání nebo píli nebo spolupráci ve výuce? Následně je vhodné porovnat tuto ideální představu úspěšného žáka s charakteristikami konkrétních dětí. Od identity se odvíjí jistota i spokojenost v profesi. k níž by (zvláště začínající) vyučující měli shromáždit informace je profesní učitelská identita. rodiči či ostatními vyučujícími. Co pro konkrétního učitele/ku znamená. volní vlastnosti. Je to přirozené. nejen tou školní. se týká . v které by vyučující měli provádět sebereflexi či přímo autodiagnostiku. anamnézy. a přesto ze školních situací. Dělejte si záznamy jejich chování a svého hodnocení. Vyučující by neměli idealisticky očekávat.

První hodinu pouze pozorujte. a proto mají tendenci přehlížet některé události a reagovat rutinně či na základě stereotypů. Využijte k tomu strukturované interakční schéma. z něhož se v pravidelných intervalech počítají statistiky známek za jednotlivé žáky a za skupiny žáků. ? Domluvte se s jedním učitelem/kou. Najděte v odborných publikacích význam pojmů sebehodnocení a autoevaluace. které vůči žákům používají. shlédnutí hodiny od kolegy/ně. Příběh hodiny dejte přečíst danému učiteli/ce a porovnejte váš a jeho/její dojem z hodiny. diskutujte společně o shodách a rozdílech ve vašich jednotlivých „příbězích dané hodiny“. přičemž diskutujte o tom. stejně užitečná však může být i nahrávka hodiny na diktafon. což odvisí od existence konzistentních hodnotících kritérií. Užitečná zjištění přináší také hodnocení anonymních písemných prací. V případě hospitace je dobré. že vypracované písemné práce jsou rozmnoženy a každý vyučující daného předmětu je ohodnotí. S ohledem na to je důležité. u nichž provádíte praxi. a to nejen tehdy. Pokud vyučující zjistí jakoukoliv nepravidelnost (např. aby vyučující zkvalitňovali své hodnocení prostřednictvím uvědomování si svých často intuitivních postupů. nad kterým se pak vyučující může samostatně zamyslet či o něm s hospitujícím kolegou/yní diskutovat. Vyhledejte pojem učitelské portfolio. aby vyučující o svém chování ve vyučovacích hodinách přemýšleli. že budete pozorovat dvě jejich vyučovací hodiny. Vhodným řešením je hospitace. přičemž promyslí i možné alternativní řešení. Pokud jste hodinu pozorovali s dalšími kolegy/němi. jeden žák má výrazně odlišné výsledky podle různých kritérií nebo mezi dvěma skupinami dětí ne/existují očekávané rozdíly). Na základě propojení adresných a anonymizovaných prací mohou vyučující vidět. když vyučující prochází po skončení každé hodiny či každého dne v myšlenkách jednotlivé hodiny a připomenou si jejich zlomové momenty. (Slavík. Hodnocení písemných prací může být také použito k identifikaci rozdílných klasifikačních kritérií mezi vyučujícími stejného předmětu. Co znamená? . Vyučující ohodnotí jmenovité práce svých žáků. 1999) Nejjednodušší je používání strukturovaného hodnocení (tj.Diagnostika průběhu vyučovacích hodin. tj. při znalosti jména je hodnocení přísnější či naopak mírnější). Když vyučující vedou výuku. Nejjednodušší je. a proto je dobré využívat záznamy z hodin. sepište všechny důležité informace o průběhu hodiny. co již hodina proběhla. zda ve svém hodnocení nejsou příliš závislí na tom. vymaže jména či práce přepíše do neutrální grafické podoby) a po delší době ohodnotí znovu. Podmínkou je.). Může to totiž znamenat. čí práci hodnotí (tj. písemné zkoušení. aby pozorovatelé prováděli zápis zajímavých momentů. kteří nám poskytnou zpětnou vazbu. Paměť nás ale může zklamat. aktivita v hodinách. následně práce anonymizuje (tj. Ideální je videozáznam. ale také po tom. měli by se na školní hodnocení více soustředit. Jak souvisí s autodiagnostikou a sebereflexí? V jakých pedagogických souvislostech jsou uvedené pojmy používány? 2. nedělejte si žádné zápisky. kategorie výkonů – ústní zkoušení. Prostřednictvím diskuse si tak zvědomují a zpřesňují hodnotící normy. které spočívá v nákresu dané třídy a následném zaznamenávání frekvence jednostranných či vzájemných interakcí mezi učitelem/kou a jednotlivými dětmi či dětmi navzájem. Druhou vyučovací hodinu se soustřeďte na interakce mezi vyučujícími a žáky. Výsledek pozorování opět proberte s učitelem/kou. Velkých chyb se mohou vyučující dopouštět v oblasti školního hodnocení. a to buď v důsledku chybných až stereotypních představ o dětech. Po skončení hodiny se pokuste sestavit „příběh hodiny“. na což jsou děti obzvlášť citlivé. domácí příprava atd. Následně učitelé/ky svá hodnocení porovnají a diskutují o důvodech rozdílných výsledků. K tomu slouží celá řada aktivit. tj. když je plánují. Je proto důležité. že při hodnocení různých dětí neuplatňují stejná kritéria. To může vést k necitlivému či nespravedlivému chování vůči některým žákům/yním a k nesprávným řešením problematických situací. ? Otázky ke studiu 1. nebo v důsledku nesprávného používání hodnotících norem. jsou ve středu dění. zda jeho/její dojem z komunikace během hodiny odpovídá vašim záznamům. a zda je jejich hodnocení v různých okamžicích shodné.

nebo potřeba? In Pedagogika. Odhalují své silné stránky.cz. jak hodnotí a jaký mají vztah k žákům a ostatním osobám účastnící se školního života. ISBN 80-246-0436-1 MAREŠ. A kol. ISBN 80-7178-170-3 SLAVÍK. . ISBN 80-210-1444-X PRŮCHA. V. které mohou posléze odstranit. J. 2002. Jaký jsem učitel? Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 44.spomocnik. a to je často špatně. Praha : Portál. 105–112. která vyučující na webech společně řeší. 1996. 1997. V. Brno : Masarykova univerzita. V. že se odehrává v rychlém běhu. jak a proč se událo. To vede k celkovému zcitlivění a k narušení rutin a automatismů. ŠVEC.skolaonline. J. 1999. Moderní pedagogika. jak se zachovat. Sebereflexe a autodiagnostika jsou tak nezbytnou podmínkou profesionality učitelů a učitelek. Učitelovo pojetí výuky. 18/19. bez času na promýšlení různých variant toho. č. Hodnocení v současné škole. ISBN 80-7178-262-9. 37–42. Praha : Karolinum. J. Jejím prostřednictvím zjišťují. Σ Shrnutí Učitelství je náročné povolání především proto. 2. s. ale také své nedostatky. Sociální psychologie pro učitele: Vybraná témata. www. Snížit riziko chyb mohou učitelé/ ky jen tím.Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie – skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi 3. s. Autodiagnostika pedagogické činnosti učitele – módnost. Autodiagnostika učitele.rvp. Prohlédněte si je a pokuste se identifikovat hlavní témata. K tomu mimo jiné slouží různé webové stránky určené pro učitele/ky (např. & Doporučená literatura HRABAL.cz. ISSN 1211-4669. In Pedagogická orientace.). www. Tendencí lidské psychiky je v takové konstelaci reagovat rutinně a automaticky. Kvalitu sebereflexe obvykle zvyšuje možnost konzultací a sdílení svých zkušeností s ostatními vyučujícími.cz atd. co. ISSN 0031-3815 VACEK. jak vyučují. č. www. ISBN 14-635-88 HRABAL. 1996. Praha : Portál.ceskaskola.cz.. že budou před a po výuce přemýšlet o tom. roč. 1988. 1994. P. www.

podstatné). pojmy k zapamatování otázky ¥ poznámka : Σ informace z webových stránek shrnutí .Vysvětlivky v ikonám Vysvětlivky k ikonám ] ? & G ? cíle a obsah kapitoly úkoly doporučená literatura důležité učivo (základní.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->